Jeg har samlet og skrevet av, en del manntall, skattelister, militære ruller og folketellinger fra Sokndal prestegjeld. Jeg har lagt dem ut på internett først og fremst for å ha dem lett tilgjengelig for meg selv, men tenkte at også andre kunne ha interesse av dem. Mange av originalene har jeg også digitale bilder av.

De fleste avskriftene er avskrevet fra originalene på microfilm (skattelister og odelsmanntall fra Lensregnskap J & D og Fogdens arkiv),  fra originaler (Stavanger Lensarkiv, Amtmannsarkivet, Fogdens arkiv og andre), mens de tidligste (fra 1500-tallet) er fra trykte kilder (Norske lensregneskaper). Ortografi og oppsettet er holdt mest mulig likt som i originalene. Mine egne tilføyelser står i klammer [ ].

Se også mine søkbare databaser på Digitalpensjonatet

Skattelister Manntall/jordebøker Andre avskrifter Byksel - festeavgift

Straffeskatt 1519
Timarkskatt 1521
Rest av tomarksskatt 1521
Skatteliste fra 1563
Korntienden 1602
Leilendingskatt 1603
Korntienden 1603
Korntienden 1604
Korntienden 1605
Grønlandsskatt 1606
Skatteliste 1610
Skatteliste 1611
Skatteliste 1612
Knekteskatt 1611
Knekteskatt 1612
Skatteliste 1613
Skatteliste 1614
Leidangen 1615
Skatteliste 1617
Skatteliste 1618

Skatteliste 1619
Leidangen 1619
Skatteliste 1620
Skatteliste 1621
Skatteliste 1622
Skatteliste 1623
Skatteliste 1623
Skatteliste 1624
Skatteliste 1625
Skatteliste 1626
Skatteliste 1626
Skatteliste 1627
Skatteliste 1628
Skatteliste 1628
Skatteliste 1628-1629
Skatteliste 1629
Skatteliste 1630
Skatteliste 1631
Skatteliste 1632
Skatteliste 1633
Korntiende 1634
Skatteliste 1635
Presteskatt 1636
Skatteliste 1636
Skatteliste 1637
Skatteliste 1639
Korntiende 1640
Skatteliste 1641
Skatteliste 1642
Korntiende 1642
Skatteliste 1643
Landkisteskatt 1643
Skatteliste 1644
Korntiende 1645
Kvegskatt 1657
Skatteliste 1661
Rytterskatt 1666
Kobberskatt 1675
Kobberskatt 1676
Landhjelp 1675
Rytterskatt 1677
Konsupmsjonsavgift 1681
Konsumpsjonsavgift 1682
Konsumpsjonsavgift 1683
Kvegskattmanntall 1683
Kvegskatt 1683
Kvegskatt 1684
Konsumpsjonsavgift 1684
Konsumpsjonsavgift 1685
Kvegskatt 1686
Ildstedsskatt 1690
Skoskatt 1711
Ekstraskatt 1713
Krigsstyr 1717-1721
Ekstraskatt 1728
Brannstyr 1729
Sorenskrivertoll 1730
Ekstraskatt 1763
Ekstraskatt 1770
Ekstraskatt 1771

Jordebok 1563
Jordebok ca. 1590
Odelsjordebok 1617
Musketter 1617
Domkapitlets jordebok 1620
(Grågås)
Odelsjordebok 1624
Odelsjordebok 1626
Odelsskatt 1628
Odelsjordebok 1639
Odelsmanntall 1644
Koppskatt 1645
Odelsmanntall 1645
Odelsmanntall 1646
Odelsskatt 1647
Odelsmanntall 1648
Odelsmanntall 1649
Odelsmanntall 1650
Odelsmanntall 1651
Odelsmanntall 1652
Odelsmanntall 1653
Odelsmanntall 1654
Odelsmanntall 1657
Odelsmanntall 1658
Odelsskatt 1658
Odelsskatt 1659
Drengemanntall 1659
Odelsskatt 1660
Jordebok 1661
Odelsskatt 1661
Odelsskatt 1662
Odelsskatt 1663
Odelsskatt 1664
Prestens Manntall 1664
Fogdens Manntall 1664
Odelsmanntall 1669
Odelsmanntall 1673
Ligningsmanntall 1673
Odelsmanntall 1676
Odelsmanntall 1677
Ligningsmanntall 1676
Odelsmanntall 1680
Odelsmanntall 1684
Odelsmanntall 1688
Odelsmanntall 1689
Odelsmanntall 1690
Odelsmanntall 1691
Odelsmanntall 1692
Odelsmanntall 1693
Jordebok 1693
Manntall 1701
Odelsmanntall 1714
Brukere prestebolet 1722
Hoved legdsmanntall 1748
Sjølimittene 1744
Sjølegd 1746
Matrikkel 1749
Sjelemanntallet 1758
Folketellingen 1801 finnes søkbar på Digitalarkivet
Folketelling 1835
Folketellingen 1865 finnes søkbar på Digitalarkivet
Folketellingen 1900 finnes søkbar på Digitalarkivet
Folketellingen 1910 finnes søkbar på Digitalarkivet

 

Sagefall 1602-1612
Knektemanntall 1611
Knektemanntall 1612
Et brev fra 1650
Sjørulle 1655
Soldatrulle 1657
Oppsitterliste 1657
Oppsitterliste 1657
Soldatrulle 1658
Soldatrulle 1658
Soldatrulle 1658
Soldatrulle 1659
Soldatrulle 1659
Soldatrulle 1659
Soldatrulle 1659
Rømte soldater 1660
Kompanirulle 1660
Kompanirulle 1661
Kompanirulle 1663
Kompanirulle 1665
Kompanirulle 1669
Kompanirulle 1671
Marin rulle 1673
Oppsitterliste 1673
Soldatrulle 1674
Soldatrulle 1675
Kompanirulle 1675
Kompanirulle 1676
Soldatrulle 1677
De demiterte 1680
Soldatrulle 1680
Soldatrulle 1681
Legdsrulle 1681
Marin rulle 1681
Soldatrulle 1682
Soldatrulle 1682
Marin rulle 1682
Marin rulle 1683
Marin rulle 1683
Sagefall 1682-1684
Sagefall 1687
Marin rulle 1687
Soldatrulle 1688
Soldatrulle 1688
Soldatrulle 1688
Marin rulle 1688
Marin rulle 1689
Soldatrulle 1690
Soldatrulle 1696
Marin rulle 1698
Soldatrulle 1699
Soldatrulle 1700
Marin rulle 1700
Mannskapsrulle 1700
Mannskapsrulle 1700/1701
Soldatrulle 1701
Soldatrulle 1701
Soldatrulle 1703
Sjømilitært manntall 1706
Soldatrulle 1708
Soldatrulle 1709
Reserverulle 1709
Soldatrulle 1710
Reserverulle 1711
Reserverulle 1711
Den "vacante" legd 1715
Den halve legd 1715
Soldatrulle 1715
Reserverulle 1715
Reserverulle ca. 1715
Reserverulle 1716
Mannskapsrulle 1718
Fraværsrulle 1723
Marin rulle 1725
Marin rulle 1726
Matroskomplettering 1726
Hoved legdsrulle 1727
Hoved legdsrulle 1729
Hoved legdsrulle 1731
Hoved legdsrulle 1734
Sjømannsrulle 1734
Hoved legdsrulle 1735
Marin rulle 1735
Hoved legdsrulle 1737
Hoved legdsrulle 1739
Hoved legdsrulle 1742
Hoved legdsrulle 1745
Hoved legdsrulle 1748
Hoved legdsrulle 1751
Sjølegdsmennene 1758
Munderingsliste 1761
Munderingsliste 1765
Skipsregister 1767
Legdsrulle ca. 1770
Sjølegden 1770
Ladestedet 1770
Demiterte soldater 1772
Geværmønstring 1775
Soldatrulle 1780
Sjølegden 1803
Båtregister 1806
Båtregister 1808
Mannskapsrulle 1808

Bykselavgifter Samlet

Bykselsavgifter 1602
Bykselsavgifter 1603
Bykselsavgifter 1604
Bykselsavgifter 1605
Bykselsavgifter 1606
Bykselsavgifter 1607
Bykselsavgifter 1608
Bykselsavgifter 1609
Bykselsavgifter 1610
Bykselsavgifter 1611
Bykselsavgifter 1612
Bykselsavgifter 1614
Bykselsavgifter 1617
Bykselsavgifter 1619
Bykselsavgifter 1620
Bykselsavgifter 1621
Bykselsavgifter 1623
Bykselsavgifter 1625
Bykselsavgifter 1626
Bykselsavgifter 1627
Bykselsavgifter 1628
Bykselsavgifter 1630
Bykselsavgifter 1631
Bykselsavgifter 1632
Bykselsavgifter 1634
Bykselsavgifter 1635
Bykselsavgifter 1637
Bykselsavgifter 1641
Bykselsavgifter 1642-46
Bykselsavgifter 1647-49
Bykselsavgifter 1650-54
Bykselsavgifter 1659-64