Brev fra sogneprest Jakob Jochumsen Kirsebom til Lars Jacobsen Festervoll 1650

Supplikk fra Jakob Olsen V. Barstad til Lensherren 1662

En rettsak fra Sokndal 1779

Grensetvist i 1714 mellom Ø. Barstad og Ørsland

Heksene i Sokndal

Ola Bjørnsen Indre Mydland

Barn bortført av ørn i 1879

Pytten i Guddal

Sagaen om Orvar-Odd