Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

YTRE MYDLAND

Oppdatert 24.2.2016Gårdsnr. 19

Myland - 1519, Mødlannd 1563, Y: Mydland - 1665

 

1. PEDER TORGERSEN n. 1638 - 1643


2. MIKKEL OLSEN n. 1604 - 1626

"Mickel Olβønn paa Mylanndt belaa oc Krenkedt Karren Siugerdzdatter Affβonnett oc gaff der fore - v daller vj β ij ort" – 1604. Løste første byksel på 1 spann smør i 1607

Barn :

a. ? Ola f. 1620 nr. 3


3. STÅLE BESSESEN n. 1627 – 1645

"Stolle Beβesen [for første byksel] aff iij spd Smør i Mydland gaff xij Dr" - 1628Ståle Bessesens segl fra 1633


4. OLA MIKKELSEN f. 1620 d. 1675

nr. 2a ?

»Olluf Michelsen Mydland, en Udarmitt fattig Mand, hafde forfatt Sig med Leyermaal, sonit effter yderste effne och Wilkor iiij Rdr.» - 1646

g.m. ANBJØRG JAKOBSDTR. d.f. 1701

Barn:

a. Kjetil f.ca. 1656 soldat 1676

b. Jakob

c. Halvor f. 1668, tjente på V. Barstad 1701, var soldat i 1708

d. Johannes n. 1681 som ugift, soldat 1682

e. Ingeborg


5. TORSTEIN REIERSEN f. 1620 d.e. 1673

Sikvaland, Time, bror til Brambo nr. 7. Nevnt i tingboken fra 1671 at hans svigerfar var avdøde Gjermund Løvås.

g.1.m. HELGA GJERMUNDSDTR. sk. 1669 +

Ø. Løvås nr. 6d

g.2.m. ELLEN ISAKSDTR. sk. 1688 +

L. Rosseland nr. 4g, gift 2. gang

Barn 1.:

a. Reier nr. 11

b. Anne d.f 1669 uten livsarvinger

c. Gunlaug g.m. nr. 9

d. Marte d.f 1769 uten livsarvinger

e. Barbro d.f 1769 uten livsarvinger

Ellens barn :

f. Guri gift på Bø

g. Jens Mydland d. før 1688, hadde barn

h. Isak, i kongens tjeneste i København i 1688

i. Karen

j. Turid


6. NILS MYDLAND n. 1653 – 1662

Hadde 3 spann korn odel i N. Surdal, og 7 spann i Hetland, Heskestad i 1660 - 1662. Hadde tjener Peder Larsen f. 1642 i 1659, sikkert den samme som tjente Jakob Barstad i 1664 - 65.


7. LARS EINARSEN f. 1659 d.e. 1716

Skranefjell, Feda, sønn til Einar Larsen Skranefjell. Var soldat og kaltes Svindland i 1677 – 1682, bodde på Stranden i 1712 - 1718. Kaltes svoger til S. Egeli nr. 9 i 1707. Var i 1705 tiltalt "for fortidlig sammelege". "Som forklarede med den ganske almue til vidne, at hans vilckor var ganske slette og hand ey hafde betalt kongens skatter for 2de aar." - 1705

Ant. g.1.m. N.N. ASLAKSDTR.

S. Egeli nr. 7d

g.m. BIRGITTE KRISTOFFERSDTR.

Barn 1.:

a. Ola f. 1695, halt 1701

b. Aslak f. 1697


8. ELLEF LARSEN f. 1639 n. 1701

N. Mysse nr. 21b, kaltes i tingboken 1693 svigerfar til Ola Bjørnsen I. Mydland nr. 25. Han hadde i 1694 kjøpt 1 pnd 3 mk smør i Vigen av Navar Jakobsen Håland, og betalt 40 Rdr

Barn :

a. Ellen f.ca. 1675 gift på I. Mydland nr. 33

b. Lars f. 1662 nr. 9

c. Tollak f. 1664 nr. 10

d. Gro gift på I. Mydland nr. 25


9. LARS ELLEFSEN f. 1662 d. 1730

nr. 8b, stående soldat 1696

g.m. GUNLAUG TORSTEINSDTR. d. 1741

nr. 5c

Barn:

a. Ellef nr. 13

b. Barbro f. 1696 gift på Skåland, Lund

c. Karen g.m. nr. 14


10. TOLLAK ELLEFSEN f. 1664 n. 1715

nr. 8c, hadde 5 barn i 1711

Barn :

a. Mikkel f. 1691

b. Ellef f. 1696 Krone nr. 9

c. Berte f. 1702 gift på Krone nr. 7

d. Ola f. 1709 soldat 1729 – 1739, gift 3 barn i 1739


Hans mormor bodde her i 1711


11. REIER TORSTEINSEN n. 1693 - 1696

nr. 5a

g.m. INGER TORSTEINSDTR. d. 1696

Ø. Støle nr. 3e

Barn:

a. Helga g.m. nr. 12

b. Anne d. 1753, ugift på Stranden

c. Astrid f. 1683 gift på Stranden nr. 36


12. LARS TORGERSEN f. 1674 d. 1719

Lesemann i 1701

g.1.m. HELGA REIERSDTR.

nr. 11a

g.2.m. MALENE HÅGENSDTR. n. 1729

Solbjørg, Lund ?

Barn 2.:

a. Helga f. 1705 gift på S. Rosseland nr. 16

b. Guri f. 1709

c. Hågen f. 1711 Drageland nr. 8

d. Inger f. 1714 d. 1779 S. Rosseland

e. Abel (datter) f. 1719


13. ELLEF LARSEN n. 1728 d. 1742

nr. 9a, ikke ført som bruker 1723 - 1725

g.1.m. ANNE JONSDTR. f. 1703 d. 1731

Solberg, Lund

g.2.1732.m. GURI ÅVALDSDTR. f. 1716 d. 1801

S. Omdal nr. 13c

     g.2.m. Skarås nr. 11

Barn 1.:

a. Karen f. 1726 gift på Øyestad, Heskestad

b. Lars f. 1728 nr. 21

Barn 2.:

c. Anne f. 1733

d. Ellef f. 1735

e. Åvald f. 1736 tjente Lars Egeland i 1751

f. Berte f. 1739 d. 1742

g. Elken f. 1741


14. TOLLAK SIGBJØRNSEN f. 1686 d. 1740

Gjersdal, Lund, barnebarn til Alf Olsen I. Mydland nr. 20e

g.1.m. KAREN LARSDTR. d. 1724

nr. 9c

g.2.1724.m. HELGA ROLFSDTR.

Steinberg, Lund

Barn 1.:

a. Sigbjørn f. 1715 d. 1742

b. Lars f. 1717 nr. 17

c. Bjørn f. 1719

d. Torstein f. 1721 d. 1742

Barn 2.:

e. Peder f. 1727 Midtbø nr. 16

f. Tollak f. 1728 d. 1741

g. Alf f. 1730 tjente Lars Egeland i 1754

h. Torstein f. 1734, ikke n. 1742

i. Karen f. 1739, ikke n. 1742


15. TORGER OMUNDSEN f. 1700 d. 1741

Ø. Sira, Bakke, bodde på Frøytlog i 1728 - 1736, Årsvold i 1738

g.1.m. ÅGOT NILSDTR. d.f. 1730

Årsvold nr. 8c

g.2.m. KAREN BJØRNSDTR. f. 1708 d. 1758

Ørsland nr. 15d g.2.m. nr. 16

Barn 1.:

a. Ingeborg f. 1723 gift på Lindland, Lund

Barn 2.:

b. Ågot f. 1730 gift på N. Mysse nr. 37

c. Omund f. 1731 d. 1731

d. Omund f. 1733 nr. 20

e. Bernt f. 1736 d. 1764 på reise til Ost India

f. Tønnes f. 1739 tv., ikke n. 1742

g. Johannes f. 1739 tv.


16. STÅLE STÅLESEN f. 1722 d. 1750

Sira, Bakke, hadde 3 barn i 1748

g.1743.m. KAREN BJØRNSDTR. f. 1708 d. 1758

Brukte 1 pnd 9 mk i 1755, g.1.m. nr. 15

Barn :

a. Torger f. 1744

b. Inger f. 1747 gift på S. Ålgård nr. 14

c. Ingeborg g.m. Torkel Olsen Hidra

d. Ingeborg d.y. g.m. Ola Ålgård (S. Ålgård nr. 13e ?)


17. LARS TOLLAKSEN f. 1717 d. 1763

nr. 14b, brukte 1 pnd 3 mk i 1755

g.1740.m. ÅSE SVENSDTR. f. 1708 d. 1799

Årrestad nr. 10d, hun døde på Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Tollak f. 1741 nr. 25

b. Ingeborg f. 1743 gift på Årrestad nr. 29

c. Karen f. 1746 d. 1747

d. Karen f. 1748 gift på Tjørn, Heskestad

e. Sven f. 1751 d. 1758


18. OLA ASBJØRNSEN f. 1698 d. 1759

Moi, Lund, brukte 1 pnd 9 mk i 1755

g.m. INGEBORG OMUNDSDTR. f. 1678

Barn :

a. Bernt f. 1718 nr. 19

b. Asbjørn f. 1722 d. 1762 ugift

c. Omund f. 1727 Åros, husmenn nr. 4

d. Sissel f. 1731 gift på Lindland nr. 25


19. BERNT OLSEN f. 1718 d. 1783

nr. 18a, soldat 1742 - 1748

g.1760.m. MARGRETE TORKELSDTR. f. 1711 sk. 1770

     g.1.m. Løtoft nr. 19


20. OMUND TORGERSEN f. 1733 d. 1811

nr. 15d, soldat 1757 – 1758, bodde på Sandbekk i 1773

g.1757.m. BERTE LARSDTR. f. 1733 d. 1812

Solbjørg, Lund

Barn :

a. Karen f. 1759 d. 1759

b. Tønnes f. 1760 nr. 23

c. Bernt f. 1764 d. 1772

d. Lars f. 1767 d. 1767

e. Karen f. 1769 gift på Toks nr. 26

f. Lars f. 1773 d. 1777

g. Lars f. 1777 Sandbekk nr. 13

h. Berte f. 1779 gift på Bakke nr. 16


21. LARS ELLEFSEN f. 1728 d. 1823

nr. 13b, skattet som odelsbonde i 1764, hadde oppsett på Toks i 1823, brukte 1 pnd 15 mk, skjøtet datert 2. nov. 1750

g.1.1750.m. INGER ELLEFSDTR. f. 1729 d. 1769

I. Mydland nr. 35b

g.2.1770.m. BERTE TORESDTR. f. 1746

Løtoft nr. 19d

Barn 1.:

a. Anne f. 1751 d. 1760

b. Ellef f. 1752 nr. 22

c. Anne Marie f. 1753 d. 1760

d. Guri f. 1755 gift på Eie nr. 26

e. Inger f. 1756 gift på Eie nr. 28

f. Ellen f. 1757 d. 1772

g. Ellef d.y. f. 1760 I. Mydland nr. 42

h. Anne Marie f. 1762 d. 1762 "i sengen"

i. Anne f. 1764 gift på Kvievåg nr. 13

j. Anne Marie f. 1765 gift på S. Egeli nr. 18

Barn 2.:

k. dødfødt datter 1773

l. Tønnes f. 1774 Toks nr. 26

m. Inger Margrete f. 1781 d. 1781


22. ELLEF LARSEN f. 1752 d. 1805

nr. 21b, oppgitt i sesjonsliste fra 1780 som "Sur beent og har en Stiff finger"

g.1774.m. ABEL LARSDTR. f. 1756 d. 1851

I. Mydland nr. 40a, hadde oppsettning på Frøytlog i 1851

Barn :

a. Inger f. 1774 d. 1775

b. Inger Elisabet f. 1776 gift på I. Mydland nr. 45

c. Guri f. 1779 gift på Årrestad nr. 30

d. Anne Margrete f. 1781 gift på Birkeland nr. 30

e. Lars f. 1784 nr. 29

f. Ellef f. 1787 Frøytlog nr. 31

g. Lars jr. f. 1789 d. 1813 soldat "paa sin hiemkomst fra Chrestiansand drunkede i Mydlands wandet."

h. Salve f. 1792 d. 1802 "han vogtede lam og druknede i en Elv"

i. Andreas f. 1795, ikke n. 1801

j. Abel (dtr.) f. 1798 g.m. Elvestrøm nr. 26


23. TØNNES OMUNDSEN f. 1760 d. 1832

nr. 20b, bodde på Drageland i 1803, N. Løvås i 1818 - 1832

g.1783.m. MARTE TORKELSDTR. f. 1759 d. 1834

N. Mysse nr. 35d, bodde på N. Løvås i 1834

Barn :

a. Omund f. 1784 "farer med cap. Smith fra Stædt, siges inroulleret i Bergen" – 1803, "i Frankrig, er Styrmand" - 1808

b. Ågot f. 1786g.m. nr. 30

c. Berte f. 1788 d. 1789

d. Berte f. 1789 gift på N. Løvås nr. 21

e. Karen f. 1791 gift på I. Evje nr. 27

f. Marte f. 1793 gift på Mål nr. 21

g. Inger f. 1795 gift på Ø. Løvås nr. 21

h. Torkel f. 1797 d. 1799

i. Torkel f. 1800 d. 1800

j. Karen f. 1801 gift på N. Mysse nr. 52

k. Torkel f. 1804 N. Løvås nr. 22


24. TORGER TORESEN f. 1744 d. 1821

Løtoft nr. 19c

g.1.1769.m. GUNHILD LARSDTR. f. 1743 d. 1771

g.2.1772.m. INGEBORG ANDERSDTR. f. 1754 d. 1838

Netland nr. 12a

Barn 2.:

a. Gunhild f. 1774 d. 1774

b. Gunhild f. 1775 gift på Myrstøl nr. 22

c. Tønnes f. 1777 nr. 28

d. Anne f. 1780 gift på Reg nr. 10

e. Andreas f. 1782 Skjevrås, husmenn nr. 3

f. Bernt f. 1784 d. 1786

g. Berte Margrete f. 1787 gift på Reg nr. 11

h. Bernt f. 1790 Myrstøl nr. 27

i. Anne Guria f. 1794 gift på Lie, husmenn nr. 12


25. TOLLAK LARSEN f. 1741 d. 1816

nr. 17a

g.1765.m. BERTE PEDERSDTR. f. 1746 d. 1815

Kolestrand, Heskestad

Barn :

a. Lars f. 1766 nr. 26

b. Peder f. 1768 Årrestad nr. 27

c. Anne Marie f. 1770

d. Sven f. 1772 Myrstøl nr. 22

e. Johannes f. 1774 nr. 27

f. Karen Guria f. 1777 d. 1779

g. Tønnes f. 1780

h. Matteus f. 1783 d. 1783

i. Karen Guria f. 1785 d. 1804 ugift


26. LARS TOLLAKSEN f. 1766 d. 1852

nr. 25a

g.1798.m. KRISTINE OLSDTR. f. 1779 d. 1836

Aursland nr. 12a

Barn :

a. Berte f. 1800 d. 1800

b. Bertine f. 1801 g.m. I. Mydland nr. 59

c. Tønnes f. 1803 nr. 32

d. Ingeborg Kristine f. 1806 d. 1806

e. Ola f. 1807 d. 1834

f. Lars f. 1809 nr. 34

g. Ingeborg Kristine f. 1811 d. 1813

h. Ola Engel f. 1814 Kopervik, Karmøy

i. Jakob f. 1816 Stangeland, Karmøy, g.m. Håland, husmenn nr. 8b

j. Ingeborg Kristine f. 1819 gift i Kopervik, Karmøy


27. JOHANNES TOLLAKSEN f. 1774 d. 1872

nr. 25e, kaltes I. Mydland i 1830 - 1872

g. 1802.m. MARGRETE TORKELSDTR. f. 1766 d. 1843

     g.1.m. I. Mydland nr. 41

Barn :

a. Berte f. 1803 tv. d. 1803

b. Helene f. 1803 tv. gift på Toks nr. 27

c. Hans Jakob f. 1805 I. Mydland nr. 51

d. Bertine f. 1809 d. 1816


28. TØNNES TORGERSEN f. 1777 d. 1865

nr. 24c

g.1803.m. MARTE LARSDTR. f. 1767 d. 1841

Kaltes "Pousche" i 1803, det var vel hun som var ugift tjenestejente på prestegården i 1801

Barn :

a. Tønnes f. 1804 nr. 31

b. Andreas f. 1807 nr. 35

c. Lars f. 1810 nr. 33


29. LARS ELLEFSEN f. 1784 d. 1841

nr. 22e

g.m. KIRSTEN TOLLAKSDTR. f. 1786 d. 1875

Gursli, Lund

     g.2.m. Brambo nr. 15

Barn :

a. Anne Sofie f. 1810 g.m. nr. 36

b. Ellef Tobias f. 1813 d. 1813

c. Edvard Tobias f. 1815 Ø. Støle nr. 16

d. Tollak f. 1818 d. 1818

e. Serine f. 1819 g.m. nr. 37

f. Anne Elisabet f. 1823 tv. gift på Skjevrås nr. 37

g. Karen Elisabet f. 1827 gift på N. Støle nr. 36

h. Berte Kristine f. 1830 d. 1831

i. Berte Kristine f. 1833 d. 1834


30. DIDRIK STENSEN f. 1773 d. 1846

Skåland, Lund

g.1809.m. ÅGOT TØNNESDTR. f. 1786 d. 1842

nr. 23b

Barn :

a. Berte Sofie f. 1812 d. 1821 "druknet i Mydlans Aae"

b. Tønnes Møller f. 1810 d. 1811

c. Tønnes f. 1815 nr. 38

d. Karen Sofie f. 1817 gift på N. Løvås nr. 24

e. Didrik f. 1819 tv. Stranden nr. 119

f. Marte f. 1819 tv. gift på N. Åmodt nr. 24

g. Sivert f. 1822 nr. 39

h. dødfødt sønn 1825

i. Bernt f. 1826 Stranden nr. 117

j. Berte Sofie f. 1829 d. 1829

k. Berte Sofie f. 1830 tv. gift på N. Mysse nr. 49

l. Andreas f. 1830 tv. d. 1830


31. TØNNES TØNNESSEN f. 1804 d. 1827

nr. 28a, kaltes Tønnes Larsenius i 1826 - 1827

g.1826.m. JOHANNE HÅVARDSDTR. f. 1805 d. 1876

Gursli, Lund

     g.2.m. nr. 33

Barn :

a. Marte f. 1827 d. 1841


32. TØNNES LARSEN f. 1803 d. 1870

nr. 26c

g.1830.m. PERNILLE LARSDTR. f. 1806 d. 1871

Egeland nr. 11i

Barn :

a. Kristine f. 1831 d. 1844

b. Johanne f. 1833 d. 1833

c. Lars f. 1835 nr. 41

d. Lorentz f. 1838 Åros, husmenn nr. 28

e. Tønnes f. 1840 d. 1840

f. Gjertine f. 1841 Steinberg nr. 49

g. Tobias f. 1844 Stranden nr. 206

h. Krisitan f. 1847

i. Pauline f. 1848 d. 1848

j. Peder f. 1849 d. 1849

k. Pauline f. 1851 gift på Årrestad nr. 49


33. LARS TØNNESSEN f. 1810 d. 1884

nr. 28c

g.1829.m. JOHANNE HÅVARSDTR. f. 1805

     g.1.m. nr. 31

Barn :

a. Bodil f. 1830 d. 1834 av kikhoste

b. Tolene Elisabet f. 1832 gift på I. Mydland nr. 58

c. Ingeborg Marie f. 1834

d. Tønnes f. 1836 d. 1836

e. Tobias f. 1837 Stranden nr. 130

f. Berte f. 1839

g. Marte f. 1843 gift på Årrestad nr. 45

h. Hans Jakob f. 1849 nr. 48


34. LARS LARSEN f. 1809 d. 1878

nr. 26f, gift i Lund

g.1839.m. SISSEL OLSDTR. f. 1813 d. 1889

Mål nr. 19d

Barn :

a. Lars Kristian f. 1840 nr. 46

b. Ola f. 1843 Årsvold nr. 24

c. Jakob f. 1847 Stranden nr. 179

d. Ingeborg Sofie f. 1850 g.1874.m. Hans Andreas Berntsen, Narvestad, Lund


35. ANDREAS TØNNESSEN f. 1807 d. 1898

nr. 28b

g.1827.m. INGEBORG BIRGITTE BERNTSDTR. f. 1802 d. 1884

N. Mysse nr. 43j

Barn :

a. dødfødt sønn 1828

b. Tønnes f. 1829 d. 1831

c. Tønnes f. 1831 d. 1851

d. Bernt f. 1834 d. 1856 ugift

e. Andreas f. 1835 d. 1879

f. Marte f. 1838 g.m. nr. 40

g. Jonas f. 1839 nr. 43

h. Jakob f. 1842 nr. 47

i. Ingeborg Marie f. 1844 gift på I. Mydland nr. 83

j. Tobias f. 1849 d. 1850


36. TOLLAK ASLAKSEN f. 1810

Gursli, Lund

g.1837.m. ANNE SOFIE LARSDTR. f. 1810

nr. 29a

Barn :

a. Berte Kristine f. 1838


37. TORGER SVENSEN f. 1814 d. 1875

Myrstøl nr. 22f

g.1839.m. SERINE LARSDTR. f. 1819 d. 1863

nr. 29e

Barn :

a. Larsenius f. 1840 nr. 42

b. Grete Sofie f. 1843 gift på Rekevik nr. 75

c. Sivert Tobias f. 1846 dro til Kansas, USA, kalte seg Sivert Tobias Thompson, g.m. L. Rosseland nr. 23h. Har etterkommere.

d. Karen Sofie f. 1848 gift på Rekevik nr. 60

e. Severine f. 1851 d. 1851

f. Sakarias f. 1852 I. Mydland nr. 83

g. Berte Kristine f. 1855 d. 1855

h. Anne Elisabet f. 1856 gift på Gumpefjell, Hidra


38. TØNNES DIDRIKSEN f. 1815 d. 1899

nr. 30c

g.1840.m. SOFIE ROLFSDTR. f. 1818 d. 1894

Årrestad nr. 31e

Barn :

a. Anne f. 1841 gift på Brambo nr. 21

b. Karen Marie f. 1842 gift på Løyning i elven nr. 23

c. Sofie f. 1845 gift på I. Mydland nr. 73

d. Dorte f. 1847 gift på Stranden nr. 179

e. Regine f. 1849

f. Tønnes f. 1852 I. Mydland nr. 81

g. Berte Kristine f. 1854 d. 1870

h. Didrik f. 1856 nr. 44

i. Bernt f. 1859 I. Mydland nr. 77


39. SIVERT DIDRIKSEN f. 1822 d. 1861

nr. 30g, kaltes S. Egeli i 1849

g.1848.m. BERTINE ELLEFSDTR. f. 1829 d.e. 1900

S. Egeli nr. 20g

     g.2.1865.m. Ole Westring, Flekkefjord

Barn :

a. Elias f. 1849


40. BERNT JONASSEN f. 1833 d.e. 1900

Frøyland nr. 46c

g.1855.m. MARTE ANDREASDTR. f. 1838 d.e. 1900

nr. 35f

Barn :

a. Jakob f. 1855 d. 1880 ugift i USA, sjømann

b. Birgitte f. 1858 ugift 1900

c. Anne Elisabet f. 1860

d. Margrete f. 1863

e. Albrigt Johan f. 1865 nr. 49

f. Jonas f. 1868 nr. 45

g. Bernt Tobias f. 1871

h. Tonette Elisabet f. 1874 d. 1890

i. Enok f. 1876 d. 1880

j. Martin f. 1879 USA, arbeidet ved skofabrikk

k. Jakob Enok f. 1882


41. LARS TØNNESSEN f. 1835 d.e. 1900

nr. 32c

g.1859.m. ANNE MALENE OLSDTR. f. 1834 d.e. 1900

Aursland nr. 16b

Barn :

a. Tobine Pauline f. 1860 gift på I. Mydland nr. 80

b. Olava Eline f. 1862 gift på Guland nr. 16

c. Telaus f. 1864

d. Lars Anton f. 1866

e. Ola Kristoffer f. 1868

f. Elisabet f. 1870 ugift 1900

     Barn : a. Lovise f. 1900 UE – far Peder Johan Persen, Haukland, Helleland

g. Kristian f. 1872

h. Anne Bertine f. 1874

i. Josef f. 1876

j. Tonette f. 1879 d. 1880


42. LARSENIUS TORGERSEN f. 1840 d.f. 1900

nr. 37a, skoleholder og organist, bodde på Nøtterøy i 1867

g.1868.m. BERTE MARIE ENOKSDTR. f. 1847

I. Evje nr. 30b, levde av pensjon og egne midler i 1900, bodde i Elvegaten 12, på Stranden


43. JONAS ANDREASSEN f. 1839 d. 1893

nr. 35g

g.1869.m. INGER ELISABET SALVESDTR. f. 1838 d.e. 1900

I. Mydland nr. 50c

Barn :

a. Anne Bertine f. 1871 d. 1896

b. Salve Andreas f. 1873

c. Tobias f. 1874 ugift 1900

d. Bine Sofie f. 1877 d. 1893


44. DIDRIK TØNNESSEN f. 1856

nr. 38h

g.1893.m. ANNE TOMINE JOHANNESDTR. f. 1869

Ø. Mysse nr. 21d

Barn :

a. Tønnes f. 1895

b. Johannes f. 1896

c. Didrik Antoni f. 1899


45. JONAS BERNTSEN f. 1868

nr. 40f

g.1896.m. ANNE KATRINE JAKOBSDTR. f. 1872

I. Mydland nr. 73c

Barn :

a. Matilde Eline f. 1897

b. Sofie Amanda f. 1899


46. LARS KRISTIAN LARSEN f. 1840

nr. 34a

g.1874.m. JANIKKE SOFIE JAKOBSDTR. f. 1849

Helleren nr. 5f

Barn :

a. Ludvig Severin f. 1875 d. 1880

b. Jakob Elinius f. 1877 d. 1877

c. Jakob Bernhard f. 1878

d. Ludvig Severin f. 1881

e. Karl Johan f. 1883

f. Ingeborg Sofie f. 1887

g. Andreas Kornelius f. 1890

h. Torn Oskar f. 1892


47. JAKOB ANDREASSEN f. 1842 d. 1898

nr. 35h

g.1873.m. ANNE SOFIE RASMUSSEN f. 1847

Guddal nr. 16f

Barn :

a. Adolf f. 1874

b. Serine f. 1876 d. 1898 ugift

c. Reinert f. 1879

d. Ingeborg Birgitte f. 1882 gift på Ø. Støle nr. 20

e. Johan f. 1884

f. Sigvald f. 1886

g. Andreas f. 1889


48. HANS JAKOB LARSEN f. 1849 d. 1880

nr. 33h

g.1875.m. TOMINE HALVORSDTR. f. 1855

Ø. Mysse nr. 20b

     g.2.m. nr. 49

Barn :

a. Lars Johan f. 1876 d. 1900 ugift

b. Henrik Antoni f. 1877 slakter og pølsemaker, grunnlegger av H. Mydland i Tromsø

c. Benjamin Marselius f. 1878

d. Hansine Teodora f. 1879


49. ALBRIGT JOHAN BERNTSEN f. 1865

nr. 40e

g.1885.m. TOMINE HALVORSDTR. f. 1855

     g.1.m. nr. 48

Barn :

a. Magrete f. 1885

b. Hans Jakob f. 1887

c. Johan Emil f. 1888

d. Bernhard f. 1890

e. Anders f. 1892

f. Kristian f. 1894

g. Aslaug Elisabet f. 1897

h. Bjarne Martin Antoni f. 1900HUSMENN


 

1. TOBIAS TOLLEFSEN f. 1819 d. 1900

Årsvold nr. 17c, skoleholder, senere skomaker, kaltes Åmodtsmoen i 1847, Årsvold i 1849 – 1854, Tellenes i 1859

g.2.1847.m. INGEBORG SERINE EDVARDSDTR. f. 1825

S. Ålgård nr. 25a

Barn :

a. Grete Gjertine f. 1848 d. 1848

b. Grete Gjertine f. 1849 ugift 1900

     Barn : a. Bernt Gabriel f. 1877 UE – far Bernt Gabriel Jonassen I. Mydland nr. 74

               b. Torvald Immanuel f. 1889 UE – far Ola Olsen I. Mydland, husmenn nr. 3b

c. Elias Antonius f. 1852 L. Ålgård nr. 17

d. Tonette f. 1854

e. Ingeborg Sofie f. 1858 d. 1858

f. Tobias Julius f. 1859 Stranden nr. 184

g. Johan Bertel f. 1862 L. Ålgård nr. 19

h. Johanne Sofie f. 1865

i. Fredrik Teodor f. 1869 Drange, Heskestad