Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

VINJE

Oppdatert 26.11.2014
Gårdsnr. 97

Vennie - 1665, ikke i manntall 1758, Winge - 1801


1. HÅVARD VINJE n. 1602


2. OMUND VINJE n. 1603

Skattet ½ daler i ødegårdsskatt i 1603.

g.m. ENKEN PÅ VINJE n. 1605


3. JON VINJE n. 1606 - 1618

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen


4. RASMUS VINJE n. 1620 - 1624


5. JAKOB VINJE n. 1626 - 1637


6. OLA VINJE n. 1640


7. GUNNAR VINJE f. 1614 d.e. 1668

Barn :

a. Knud f.ca. 1645 soldat 1665 - 1669


8. PEDER VINJE f. 1614 d.e. 1671

Var i 1671 stevnet av presten Jakob Jochumsen Kirsebom for gjeld han var skyldig


9. NILS JAKOBSEN f. 1639 d. 1718

"halt" i 1700, kaltes Vinje i 1707, Refsland i 1711 – 1714, hadde kone og 2 døtre i 1711. Kaltes svoger til S. Egeli nr. 8 i 1707

g.m. MARIE ASLAKSDTR. n. 1718 - 1721

S. Egeli nr. 7g

Barn :

a. Lars f. 1689 nr. 10


10. LARS NILSEN f. 1689 n. 1732

nr. 9a, brukte hele Vinje 1722 - 1730


11. ERIK MIKKELSEN f. 1700 d. 1774

Kanskje sønn til Mikkel Pedersen Egeland u/Grøsfjell, Heskestad. Bodde først på Mjølhus, Egersund, kaltes Vinje 1729 – 1732, husmann under V. Barstad i 1733 - 1736, Birkeland 1736 – 1740, bodde i 1750 på Hadland, Egersund, gift en gang til der.

g.1.1726.m. KAREN ELLEFSDTR. f. 1699 d. 1750

Ø. Barstad nr. 15d

g.2.1750.m. ELLEN GUNDERSDTR.

Barn 1.:

a. Steinvor f.ca. 1728 d.e. 1750

b. Tora f. 1729

c. Mikkel f. 1732 d. 1734

d. Mikkel f. 1735 d.f. 1750

e. Berte f. 1736 d.e. 1750

f. Anne Katrine f. 1739 gift på Stølen u/Haver, Ogna

g. Katrine f. 1740 d.f. 1750

Barn 2.:

h. Erik, f. 1750

i. Karen f. 1753

j. Berte Karine f. 1754

k. Berte Karine f. 1761, g.m. Tønnes Svendsen Hestnes, Egersund


12. OLA RASMUSSEN n. 1735 d. 1754

Ø. Barstad nr. 34a, ført som bruker 1735 - 1741, bodde på Damsgård, Egersund fra ca. 1742

g.1731.m. ANNE JONSDTR. f. 1709

Ø. Barstad nr. 42a

Barn :

a. Rasmus f. 1733 soldat 1754 - 1758, var gift i 1757, kommandert til Kristiansand garnison i 1758

b. Lars f. 1737

c. Jon f. 1746


13. MIKKEL MIKKELSEN f. 1736 d. 1812

L. Regedal nr. 10g. Kaltes Prestegården i 1760, Harveland i 1765 - 1768, Skogestad i 1770, Hegdal 1772, Hauge i 1812

g.1764.m. GUNHILD TORGERSDTR. d.f. 1801

Barn :

a. Mikkel f. 1765 Hauge nr. 30

b. Ola f. 1768 tv. Eik nr. 35

c. Karen Guria f. 1768 tv. d. 1855 Vinje, ugift

d. Bernt Tomas f. 1772 d. 1774

e. Bernt Tomas f. 1775 d. 1814 Hauge

f. Lars f. 1778 nr. 14


14. LARS MIKKELSEN f. 1778 d. 1851

nr. 13f

g.1803.m. GURI JAKOBSDTR. f. 1774 d. 1864

I. Evje 23c

Barn :

a. dødfødt sønn 1804

b. Mikkel f. 1805 nr. 15

c. Jakob Lorentz f. 1807 nr. 16

d. dødfødt sønn 1809

e. Gunhild f. 1810 gift på Bjerkreim, Bjerkreim

f. Grete Pernille f. 1812 gift på Stranden nr. 105

g. dødfødt sønn 1815

h. dødfødt sønn 1816

i. dødfødt sønn 1818


15. MIKKEL LARSEN f. 1805 d. 1883

nr. 14b, Kommandørsersjant i 1840, avskjediget sersjant i 1865, bodde hos sønnen Mikkel i 1875

g.1837.m. ELISABET BIRGITTE SALVESDTR. f. 1810 d. 1863

Bu nr. 3f, kaltes Elisabet Kristine Salvesdtr. i 1845 - 1863

Barn :

a. Sivert Andreas f. 1838 d. 1839

b. Sivert Andreas f. 1840 hadde føderåd hos broren Mikkel i 1875 "sindsvag, bestiller intet" d.e. 1900

c. Anne f. 1842 gift på S. Omdal nr. 31

d. Mikkel f. 1845 tv. nr. 17

e. Lars Gabriel f. 1845 tv. nr. 19

f. Johan Kristian f. 1850 Koldal, Egersund

g. Abraham f. 1854 Ø. Øyestad, Heskestad


16. JAKOB LORENTZ LARSEN f. 1807 d. 1851

nr. 14c

g.1835.m. INGEBORG ANDREASDTR. f. 1812 d. 1884

Gauteland nr. 19a, døde i Follestad, Skien

Barn :

a. Serine f. 1838 gift i Egersund

b. Grete f. 1841 tjente hos faster på Bjerkreim i 1865, flyttet først til Borre, senere til Follestad, Skien i 1883

c. Lars f. 1843 Rekevik nr. 55

d. Andreas f. 1834 gruvearbeider, flyttet først til Borre, senere til Follestad, Skien i 1883

e. Johannes f. 1846 N. Åmodt, husmenn nr. 3

f. Karen Gjertine f. 1850 gift på Bjerkreim, Bjerkreim


17. MIKKEL MIKKELSEN f. 1845

nr. 15d, gruvearbeider i 1865

g.1874.m. ANNE BERTINE PEDERSDTR. f. 1843

V. Barstad nr. 50c

Barn :

a. Elisabet Kristine f. 1876

b. Ingeborg Gjerdine f. 1877

c. Pauline f. 1879

d. Mikkel f. 1880

e. Peder f. 1882 tv.

f. Martin f. 1882 tv.

g. Anne Bertine f. 1885


18. OLA OMUNDSEN f. 1819 d. 1876

Elvestrøm nr. 25b, skomaker, bodde først i Egersund, kaltes Vassenden u/ Elvestrøm i 1865

g.m. GJERTRUD ANDREASDTR. f. 1828 d. 1882

Elvestrøm nr. 24d, døde på Barstad

Barn :

a. Bertine f. 1856 i Egersund

b. dødfødt datter 1860

c. Anne Oline f. 1861

d. Elias f. 1864

e. Kristine f. 1866 d. 1866

f. Kristine f. 1868 d. 1868

g. dødfødt datter 1868

h. Ole Gabriel f. 1870


19. LARS GABRIEL MIKKELSEN f. 1845

nr. 15e, gruvearbeider i 1865, de giftet seg etter at eldste sønn var født, og han ble derfor registrert som uekte

g.1872.m. ANNE GURIE GUNDERSDTR. f. 1844 d. 1890

Bilstad, Heskestad

Barn :

a. Lars f. 1871 UE

b. Elisabet Kristine f. 1874

c. Ingeborg Helene f. 1875

d. dødfødt barn 1877

e. Mikkel f. 1878

f. Gunnar f. 1880

g. Olava Tobine Johanna f. 1883

h. Gine Bertea f. 1886