Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

VATLAND

Oppdatert 24.4.2024
Gårdsnr. 87

Wathlannd - 1567, Watteland 1645, Vatland - 1665


1. TORE (HELGESEN ?) VATLAND n. 1562 – 1605

Lagrettemann i 1562, skattet 1 daler i 1563. Solgte en ku til Bergen kongsgård i 1567 for 3 daler. Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.

Barn :

a. Ola nr. 2

 

2. OLA TORESEN n. 1604 - 1626

nr. 1a, løste første byksel på ½ pund smør i 1605, tok tredje års byksel i 1614

Barn :

a. ? Einar f. 1588 nr. 4

 

3. LARS VATLAND n. 1635 – 1637

Barn :

a. ? Søren f. 1637 d. 1659 Utskrevet soldat 1658, døde ved major Crequi de la Roques kompani i Fredrikstad 27.11.1659

 

4. EINAR OLSEN f. 1588 d.e. 1664

nr. 2a ?

"Einer Watland slogs Willum Lindland med en øxe"-1629. Han bøtet også 3 daler 1 mark i 1629 for "hand haffde Slaget oc Lemblest hannom (Hans Årstad) med en Øxe paa sin wenstre Armb".

Barn :

a. Tore f. 1625 nr. 6

b. datter n. 1645

ant. Gyland nr. 5cEinar Vatlands segl fra 16335. HALVOR VATLAND f. 1634 d.e. 1668

g.m. ? TOLLAKSDTR.

ant. Gyland nr. 5c 

Barn :

a. Torger f. 1656 nr. 7

b. Kristine f.ca. 1661 g.m. Nesvåg nr. 8

c. Else f. ca. 1663, ikke n. 1745

 

6. TORE EINARSEN f. 1624 d. 1711

nr. 4a

g.1.m. ANNE OLSDTR. d. 1683

Ørsland nr. 8d, g.2.gang

g.2.1683.m. MARTE MIKKELSDTR. d.e. 1711

Stapnes, Egersund, g.1.m. Torstein Taraldsen Åse, Egersund

Barn 1.:

a. Gunhild, bare n. 1683

b. Kristine, bare n. 1683

c. Mallene, bare n. 1683

d. Signe f. 1671 n. 1711

Annes barn :

e. Siri n. 1683, kanskje g.m. nr. 12 ?

f. Berte n. 1683, hennes morbror Jon Ørsland nevnt i skiftet etter moren.


7. TORGER HALVORSEN f. 1656 d. 1733

nr. 5a, kaltes Larsen i (ste)broren Tollak Larsens skifte i 1745, og kaltes Lars Torgersen Vatlands sønn med hans første kone i hans skifte i 1684.

g.m. RAGNHILD RASMUSDTR. d. 1711

S. Rosseland nr. 10e

g.2.m. KAREN MIKKELSDTR. d. 1747

L. Omdal nr. 14b

Barn 1.:

a. Halvor f. 1691 Skarås nr. 15

b. Bjørn f. 1693 n. 1718

c. Marte f. 1694 g.m. nr. 8

d. David f. 1695 d.ca. 1702

e. Inger f. 1697 gift på Kleven/Nordfjord, kanskje Rekevik, husmenn nr. 1

f. Jakob f. 1700 nr. 9

g. David f. 1703 Haneberg, husmenn nr. 15

h. Gunnar f. 1705 Gyland nr. 19

i. Gunhild f. 1707 i Drammen i 1745

j. Rasmus f. 1709 i Holland 1745

Barn 2.:

k. Torger f. 1714 d. 1745 i Holland

 

8. GUNNAR TORSTEINSEN MONG d. 1761

Flyttet til Stranden ca. 1735. Var i 1724 stevnet for leiermål med Guri Gjermundsdtr. nr. 12c

g.m. MARTE TORGERSDTR. f. 1694 d.f. 1745

nr. 7c

Barn :

a. Ola f. 1719 Gyland, husmenn nr. 4

b. Karen f. 1723, ikke n. 1745

c. Torger f. 1731, ikke n. 1745

d. Torger f. 1734 d. 1734

e. Tore f. 1733 Gyland, husmenn nr. 7

f. Rakel f. 1736, ikke n. 1745

 

9. JAKOB TORGERSEN f. 1700 n. 1758

nr. 7f

g.1731.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1688 d. 1758

Jakob Vatlands kone BØRILD TOMASDTR. Var fadder i 1738

Barn :

a. datter d. 1753

 

10. LARS TORGERSEN f. 1646 d. 1684

Bakke nr. 2c

"affdøde Laurids Watland och hans qvinde Gunel Olsdater, oc deris barn Haluor, Thollach, Thorgius og Marite, noch hendis Stiffbørn Thorgier, Kirsten og Else" ..."børn med forige qvinde deris S: moders arffue affter skiffte breffit".

Jeg tipper de tre stebarna var stebarn til Lars Torgersen også.

g.1.m. ? TOLLAKSDTR.

ant. Gyland nr. 5c, g.1.m. nr. 5a

g.2.m. GUNHILD OLSDTR. f. 1636 d.e. 1711

Kaltes Tollaksdtr i 1701-mantallet. Jeg tror det blandes med Lars Torgersens to koner.

Barn 1.:

a. Halvor f.ca. 1669 ikke n. 1706

b. Tollak f. 1671 nr. 11

c. Marit f. 1675 Haneberg, ugift 1745

d. Torger f. 1685 Nesvåg nr. 16

 

11. TOLLAK LARSEN f. 1671 d. 1741

nr. 10b, røyert (tollrorskar) i Bragernes (Drammen)

g.m. SIGNE MIKKELSDTR. d. 1741

L. Omdal nr. 14c

 

12. GJERMUND ASLAKSEN f. 1660 n. 1731 sk. 1737 +

S. Egeli nr. 7e

I kirkeregnskap står det den 22.2.1698 "Bøxlit til Gjermund Aslaksen 18 mrk udj Lille Omdahl som hans hustrues stiffbarn Ole Torgiussen [og hans] stiffsønn Siver Staalesenn for hannem afstod der af bøxel." Kaltes L. Omdal i 1701 - 1716, hadde 6 barn i 1711. Fikk skjøte på 1/2 pund i 1720. Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege"

g.1.m. MARTE SIVERTSDTR.

     g.1.m. L. Omdal nr. 12

g.2.1703.m. SIRI OLSDTR.

kanskje nr. 6e ?

Barn 1.:

a. Aslak f. 1688 Ø. Støle nr. 7

b. Sven f. 1689 Stranden nr. 25

c. Guri n. 1737 gift i Arendal

Barn 2.:

d. Ola f. 1703 nr. 13

e. Aslak, marin soldat i 1725, utenlands 1737

f. Gjermund f. 1712 d. 1740, ugift

g. Marte f. 1715 g.m. Sven Toresen Ollestad

h. Inger Marie f. 1718 d. 1732

Gjermund Aslaksen Vatlands segl. Foto : Stein N. Wisted13. OLA GJERMUNDSEN f. 1703 sk. 1738 +

nr. 12d, marin soldat i 1725, ført som bruker fra 1732

g.1732.m. GURI JONSDTR. f. 1712

N. Støle nr. 17c

     g.2.m. nr. 14

Barn :

a. Inger f. 1733, Ingri Mari i 1740

b. Malene f. 1735, ikke n. 1740

c. Gjermund Tønnes f. 1737

 

14. TORSTEIN GUNDERSEN f. 1715 d. 1784

Svindland nr. 8c

g.1739.m. GURI JONSDTR. f. 1712 d. 1768

     g.1.m. nr. 13

Barn :

a. Gunnar f. 1740 Nesvåg nr. 24

b. Anne Marie f. 1742 d. 1743

c. Anne Marie f. 1744 d. 1824 ugift

d. Ola f. 1747 nr. 16

e. Jon f. 1750 Lauland nr. 15

f. Gunhild Guria f. 1753 d. 1753

g. Torstein f. 1754 d. 1759

h. Gunhild Guria f. 1756 gift med Poul Jensen Lou, Rønne, Bornholm, Danmark

 

15. OMUND MIKKELSEN f. 1767 d. 1830

S. Rosseland nr. 14d

g.1796.m. KAREN SVENSDTR. f. 1765 d. 1844

Gyland nr. 25e

 

16. OLA TORSTEINSEN f. 1747 d. 1824

nr. 14d

g.1773.m. INGER HÅGENSDTR. f. 1745 d. 1828

Drageland nr. 7c

Barn :

a. Torstein f. 1774 nr. 17

b. Guri f. 1777 d. 1778

c. Guri f. 1779 gift på Gyland nr. 28

d. Malene f. 1782 g.m. N. Regeland nr. 24c

e. Inger Marie f. 1785 d. 1791

 

17. TORSTEIN OLSEN f. 1774 d. 1840

nr. 16a

g.1799.m. ANNE GURIA NILSDTR. f. 1775 d. 1843

Lauland nr. 11c

Barn :

a. dødfødt datter 1800

b. Ola f. 1802 nr. 20

c. Gunhild Guria f. 1803 Egersund, ugift skredder

d. Wilhelm Smith f. 1807 Vatland, husmenn nr. 1

 

18. LARS LARSEN f. 1791 d. 1843

Årrestad nr. 26f, kaltes husmann u/ Gyland i 1827, Steinberg i 1829 - 1843

g.1.1817.m. INGEBORG KRISTINE JONSDTR. f. 1799 d. 1840

Håland nr. 22a, "død i barselseng, uden at blive forløst"

g.2.1841.m. GURI TORGERSDTR. f. 1802

Årrestad nr. 28f

     g2.m. Steinberg nr. 44

Barn 1.:

a. Jonas Gabriel f. 1819 d. 1819

b. dødfødt datter 1827

c. dødfødt sønn 1829

d. Lars f. 1831 d. 1892 ugift

e. dødfødt datter 1834

f. dødfødt datter 1835

g. Grete Johanne f. 1837

Barn 2:

h. Ingeborg Kristine f. 1842 gift på Steinberg nr. 46

 

19. PETTER SAMUEL JENSEN f. 1796 d. 1841

Eik nr. 38c

g.1820.m. INGER BIRGITTE JENSDTR. f. 1799 d. 1861

Haneberg, husmenn nr. 22c

Barn :

a. Omund Kristian f. 1820 d. 1838 druknet fra en båt

b. Johanne Kristine f. 1822 d. 1840 "druknede ved at falde ned i Isen paa et lidet Vand"

c. Berte Katrine f. 1824

d. Jakob Elias f. 1825 nr. 23

e. Mikkel f. 1827 d. 1827

f. Bertine f. 1828 Vatland, husmenn nr. 2

g. Jonas Mikkel f. 1830 d. 1833

h. Peder f. 1833

i. Karen Birgitte f. 1835 d. 1835

j. Inger Sofie f. 1836

k. Anne Katrine f. 1839

l. Johanne Kristine f. 1842

 

20. OLA TORSTEINSEN f. 1802 d. 1848

nr. 17b

g.1826.m. KAREN LARSDTR. f. 1802

Ø. Surdal nr. 13a

     g.2.m. Nesvåg nr. 31

Barn :

a. Anne Gurie f. 1827

b. Tønnes f. 1828 Åve, Egersund

c. Lars f. 1830

d. Anne Margrete f. 1832 gift på Lindland nr. 42

e. Marie Elisabet f. 1835

f. Oline Kristine f. 1837

g. Lovise f. 1840 d. 1853

h. Gunhild Gjertine f. 1843 d. 1845

 

21. WILLUM JAKOBSEN f. 1828 d. 1877

Ø. Løvås nr. 20e

g.1859.m. ANNE BERTINE BERNTSDTR. f. 1835

Nesvåg nr. 31f

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1860 nr. 24

b. Ingeborg Marie f. 1864 nr. 31

c. Tolene Kristine f. 1867 d. 1873

d. Willum Martin f. 1870

e. Anne Bertine f. 1872 g.1893.m. Ingvald Jonsen, Fjærklev, Holt

f. Tolene Kristine f. 1875

 

22. PETTER SVENSEN f. 1823

Mong, Egersund, los, bodde på Stien u/ Immerstein i 1850, Tverdal i 1854

g.1.1846.m. TOLENE DANIELSDTR. f. 1819 d. 1850

Mong, datter til Daniel Pedersen

g.2.1854.m. SOFIE TORGRIMSDTR. f. 1832 d. 1895

Immerstein, husmenn nr. 38g

Barn 1.:

a. Dine Marie f. 1847

b. dødfødt barn 1848

c. Sivert Kornelius f. 1849 d. 1871 ugift "var Spedalsk i omtrendt 5 Aar"

Barn 2.:

d. Tomine f. 1855 d. 1855

e. Konrad f. 1857 nr. 26

f. Tomine f. 1860 d. 1861

g. Peder Tobias f. 1862 Berglyd, husmenn nr. 2

h. Severine Regine f. 1865

i. Teodor f. 1866 d. 1868

j. Tolene f. 1870 d. 1872

k. Ole Kristian f. 1872 nr. 31

l. Laurentse f. 1878

 

23. JAKOB ELIAS PEDERSEN f. 1825 d.e. 1900

nr. 19d, kaltes Nesvåg i 1864

g.1846.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1824 d.e. 1900

Nesvåg nr. 37d

Barn :

a. Pernille Camille Serine f. 1847

b. Jakob f. 1849 nr. 25

c. Juline f. 1850 ugift i 1900

d. Anne Elisabet f. 1852 gift på Åvendal nr. 27

e. Birgitte f. 1853 g.1889.m. Abraham Olai Sørdal, Vannylven, Sundmøre

f. Severine Gjertine f. 1857

g. Tomine f. 1859

h. Marie Elisabet f. 1861 d. 1861

i. Marie f. 1864 d. 1888 ugift

j. Omund Kristian f. 1865 nr. 28

k. Julius f. 1868

 

24. BERNT TOBIAS WILLUMSEN f. 1860

nr. 21a

g.1884.m. ANNE SOFIE ANDREASDTR. f. 1864

Ø. Barstad nr. 62c

Barn :

a. Vilhelm f. 1885

b. Ida Marie f. 1887

c. Andreas f. 1889

d. Martin f. 1891

e. Anne Bertine f. 1893

f. Benjamin Aleksander f. 1897

g. Marie Kristine f. 1899

 

25. JAKOB JAKOBSEN f. 1849

nr. 23b

g.1873.m. INGER MALENE JAKOBSDTR. f. 1831

Ø. Løvås nr. 20f

 

26. KONRAD PETTERSEN f. 1857 d. 1883

nr. 22e

g.1878.m. ELISABET HELGESDTR. f. 1855

Lædre, Egersund

Barn :

a. Sofie f. 1879 d. 1881

b. Peder Severin f. 1883

 

27. MIKKEL MORTENSEN f. 1849 d. 1894

Y. Evje nr. 23l

g.1880.m. JOHANNE KRISTINE PEDERSDTR. f. 1855

Vatland, husmenn nr. 2c

     g.2.m. N. Surdal nr. 25

 

28. OMUND KRISTIAN JAKOBSEN f. 1865 d. 1900

nr. 23j

g.1885.m. GURI MALENE WILLUMSDTR. f. 1846

Vatland, husmenn nr. 1f

Guri Malenes barn :

a. Gabriel f. 1880 UE – far Karl Abrahamsen, Egersund

Barn :

b. Anne Matilde Selma f. 1886

c. Johan Adolf Martin f. 1890

d. Vilhelm f. 1892

 

29. GABRIEL OMUNDSEN f. 1852

Heskestad

g.m. KAREN EDVARDSDTR. f. 1851

Barn : a. Elias f. 1883

b. Sven f. 1885

c. Pauline Kristiane f. 1888

d. Karl Johan f. 1889

 

30. TEODOR GERHARD TEODORSEN f. 1873

Løvik nr. 33b

g.1893.m. ANNE MALENE MIKKELSDTR. f. 1867

Grødem, Egersund

Barn :

a. Marie Matilde f. 1893

b. Gurine Bertine f. 1895

c. Tønnes f. 1897

d. Andrea Hansine f. 1900

 

31. OLE KRISTIAN PETTERSEN f. 1872

nr. 22k

g.1894.m. INGEBORG MARIE WILLUMSDTR. f. 1864 d. 1895

nr. 21b

Barn :

a. Ole Martin f. 1895 d. 1895HUSMENN1. WILLUM SMITH TORSTEINSEN f. 1807 d. 1892

Vatland nr. 17d, kaltes Lauland i 1828 – 1829, Immerstein i 1832 - 1842

g.1828.m. ANNE MARGRETE LARSDTR. f. 1807 d. 1871

Ø. Surdal nr. 13d

Barn :

a. Torstein f. 1829 dro i 1852 til USA via Stavanger

b. Anne Gurie f. 1832 d. 1838

c. Anne Margrete f. 1835 d. 1854

d. Lorentz f. 1839 d. 1842

e. Anne Elisabet f. 1843

f. Guri Malene f. 1846 Vatland nr. 28

g. Wilhelm Matias f. 1850 d. 1881 ugift

 

2. PEDER JAKOBSEN f. 1821 d. 1878

Nesvåg nr. 37c, kaltes Hagen u/ Berglyd i 1851, Nesvåg i 1855

g.1848.m. BERTINE PEDERSDTR. f. 1828 d. 1891

Vatland nr. 19f

Barn :

a. Gjertine f. 1849 gift på Løvik nr. 33

b. Peder Johannes f. 1851 reiste til USA

c. Johanne Kristine f. 1855 Vatland nr. 27

d. Pauline Bertine f. 1859

e. Engel Amalie f. 1862 gift på L. Regedal nr. 21