Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

VESTRE BARSTAD

Oppdatert 16.4.2024
Gårdsnr. 65

Bardastada - 1519, Vester Barrestad med Fuische, eller Fageruold - 1665   


BRYNJEL GUNDERSEN n. 1413

Mottok ifølge en lagtingsdom fra 1652 skjøte på Barstad fra biskop Håkon [Ivarsson] i 1413 hvor biskopen flere ganger omtalte Barstad som "en Jord". Det ble derfor dømt at Barstad var en gård, og ikke to. Brevet ble fremvist i lagretten, men må senere være gått tapt. Det finnes en Gunnar Barstad 100 år senere, og en Brynjel Barstad 100 år etter det igjen. Det er nærliggende å tro at det er slektsbånd mellom disse tre.


1. SALVE BARSTAD n. 1519 - 1521

Skattet i 1519 6 mark, som han betalte med 1½ pund kobber og 3 mark i kontanter.Han betalte 4 lodd sølv, samt ½ mark 4 skilling i skatt i 1521


2. BJØRN BARSTAD n. 1519 - 1521

Skattet 4 mark i 1519, som han betalte med 1 mark i kontanter, 3 lodd sølv og 2 alen 3 kvarter rødt klede for 2 mark

I 1521 betalte han 1 pund kobber i skatt


3. GUNDULA BARSTAD n. 1519

Skattet 1 mark mynt og 1½ lodd 1 kvintinsølv i 1519


4. GUNNAR BARSTAD n. 1519

Skattet 2 mark i kontanter i 1519


5. HALVOR LARSEN n. 1563 – 1622

Hadland, Egersund, hadde H.L. i bumerket sitt i 1591 - 1593. Nevnes i tingboka fra 1619 angående salg av en part i Handeland, Lund, som han og Lars "Oulland" hadde solgt. Skattet 1 daler 1 ort i 1563. Lagrettemann i 1593. Betalte 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Nevnt på V. Barstad til 1610, bygslet 1 hud i Hadland, Egersund i 1611 som Mikkel Larsen opplod for ham. Disse to var antakelig sønner til Lars Hadland n. 1519

Barn :

a. Lars nr. 16


Halvor Larsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted6. ROLF BARSTAD n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


7. GURI BARSTAD n. 1567 - 1602

Gurun Barestaid solgte en ku til Bergen kongsgård i 1567 for 3 daler.


8. EBBE BARSTAD n. 1602 - 1606

Kaltes Ebbi i 1602 og Ebby i 1603. Betalte 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


9. BRYNJEL BARSTAD n. 1602 – 1606" Hellij som thienntte Brønnill paa Barrestadt Laae idt løst leffnuet med et løst quindfolck. Affβonet oc gaff derfor – v daller" - 1603. Betalte 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603

Barn :

a. Asser Hatleskog nr. 3


10. TORSTEIN BARSTAD n. 1603 – 1606

Listet under husmenn i 1603


11. TARALD BESSESEN f. 1592 d. 1670

Bodde på Hatleskog i 1657 – 1670, hadde odel ½ løp (hele) der, som han hadde fått gjennom konen. Han ble i 1657 dømt til å miste gården han hadde bygslet på Barstad da han ikke hadde betalt landskylden på 3 år. Han ble tildømt å kunne bruke sin del i Hatleskog, som han hadde odel i

g.m. GUNLAUG TOSTENSDTR.

datter til Tosten Tostensen Omland, Kvinesdal

Barn :

a. datter gift på Hatleskog nr. 4

b. Ingeborg g.m. nr. 22


12. JAKOB BARSTAD n. 1610


13. PEDER BARSTAD n. 1614

Dette er antakelig samme som Peder Strai, nevnt på Strai i Oddernes i 1591, som antakelig var

g.m. OMMUNDSDTR.

datter til Ommund Endresen Y. Strai, Oddernes og hans kone Asgerd

Barn :

a. Anders nr. 18

b. Endre Netland nr. 3


14. ASGAUT BARSTAD n. 1617- 1618

Var dreng for halv lønn i 1617 – 1618, sikkert den Asgaut som bodde på Skogestad fra 1619


15. OLA BARSTAD n. 1627 - 1632


16. LARS HALVORSEN n. 1623 – 1635

nr. 5a, lagrettemann 1629 - 1632

Lars Halvorsen Barstads segl 1632. Foto : Stein N. Wisted17. SIGBJØRN KOLBEINSEN n. 1610 – 1633 d.f. 1644

Netland nr. 1a ?, ant. samme som Hatleskog nr. 2, nevnt der 1634 - 1637. Var tjenestedreng på Barstad i 1610 da han var i klammeri med Omund Urdal. Hadde S K i bumerket, kaltes salig (dvs. død) i 1644, kaltes Årstad i 1630, sonet 1622 2 daler for et økshammerslag. Fikk 11.sep.1625 bygselseddel av presten på vegne av sin bror.

Sigbjørn Barstads segl 1634. Foto : Stein N. Wisted


18. ANDERS PEDERSEN n. 1618 d. 1651

nr. 13a

g.m. ? ant. RANDI OLSDTR. n. 1652

Nevnt som enke på V. Barstad i lagtingssaken i 1652

Barn :

a. Peder f. 1614 nr. 25

b. Gunnar f. 1614 Svindland nr. 6

c. NN gift på Ø. Barstad nr. 16


19. ANDERS BARSTAD n. 1610 - 1623

g.m. ant. KIRSTEN NILSDTR. n. enke 1625 - 1627

Vitnet i 1627 at hun og hennes avdøde mann hadde brukt ødegården Netland under Barstad i over 20 år, til rundt 1624.


20. HANS BARSTAD n. 1659


21. STEFFEN BARSTAD n. 1659 - 1660


22. JAKOB OLSEN f. 1632 d. 1709

I. Mydland nr. 20g, eide ½ løp (hele) i Netland i 1671 – 1689, 12 mk. i Skogen under Netland 1684 - 1689 samt ½ løp i Hatleskog i 1671 - 1689 (konens arv). I 1659 var han stevnet for å ha gjort motstand mot lensmannen (Daniel Jakobsen Haneberg) og fogdens hjelper da de kom for å kreve inn kongens restskatt, og han "gaff denem mange wbequems ord, Och tog i lomen effter kniffuen", noe som var et dårlig eksempel i denne farlige tid. "Och hand Var en Aff dj Rigeste bønder i Sognitt." Det nyttet ikke at han unskyldte seg det beste han kunne, han måtte ut med 8 ørtuger og 13 mark sølv, som eksempel til andre motvillige, som det står.  1664 bøtet han 2 daler for knivslagsmål med drengen sin. I 1682 var han igjen stevnet for motstand mot lensmannen da han skulle kreven inn kongens skatt. Han møtte og beklaget sin forseelse, og måtte bøte 13 lodd sølv

g.1.m. INGEBORG TARALDSDTR. sk. 1696 +

nr. 11b

g.2.m. KAREN ASBJØRNSDTR.

Barn 1.:

a. Ola f.ca. 1659 Netland nr. 6

b. Tarald f. 1661 nr. 30

c. Torstein nr. 29

d. Lars f. 1663 nr. 31

e. Gro gift på Ø. Barstad nr. 21

Jakob Olsen Barstads signatur 1662 og 1671. Foto : Stein N. Wisted


23. BESSE TARALDSEN n. 1645 - 1666

Kanskje den Besse Svindland som sonet 1 rdl i 1640 "for hans quinde kom nogit fortillig", kaltes Toresen i 1645, svoger til nr. 11 i 1666

g.m. ÅSE TOSTENSDTR. n. 1651

datter til Tosten Tostensen Omland, Kvinesdal


24. GUNNAR BARSTAD n. 1654 og 1656

Samme som Svindland nr. 6 ?, er vel Gunnar Ø. Barstad n. 1657


25. PEDER ANDERSEN f. 1614 d. 1673

nr. 18a, kaltes Netland i 1632 - 1639

g.m. KAREN ANDERSDTR. sk. 1675

Barn:

a. Anders f. 1644 Netland nr. 7

b. Omund f. 1645 Ø. Regeland nr. 12

c. Omund d.y. død før 1695

d. Jakob f. 1647 N. Regeland nr. 16

e. Inger trol. 1675 m. Ola Jonsen, ant. Østbø nr. 6

f. Kristine

g. Siri

h. Tora f. 1654 d. 1739, enke på N. Regeland i 1713 - 1720

i. Magnhild


26. OLA ANDERSEN n. 1645

g.m. RANDI DAGSDTR. d. 1683

Ø. Barstad, nr. 1a, g.2.m. Egeli i Svaheien nr. 3

Barn:

a. Ingeborg, n. 1683 gift på Lauland nr. 3

b. Torborg, n. 1683 gift på Myrstøl nr. 15 ?

c. Anne, ugift i 1683


27. ANDERS OLSEN f. 1651 d.e. 1680

Ø. Barstad nr. 16b, sonet "for Clammerie og trette med hans grande Jacob ibm: tildømt at Bøde 8 ørtruger og 13 lodd sølf for 7 Rdr." - 1680


28. BOTTOLF BARSTAD n. 1639 - 1640 d.f. 1641

Ø. Barstad nr. 1b ?, ant samme som er nevnt på Netland i 1629 - 1632, han er ikke nevnt i skattelister etter 1632, bare omtalt i tingboken.

er antakelig død før 1641, da det i tingboken står "Bodel Barestadtz Quinde Anne Isachsdatter war och tilstede, Och giorde Vdleg til Johannes med 6 daler. Lauritz Barestad er hendes mann (som nu er j Holland).

g.m. ANNE ISAKSDTR.

L. Rosseland nr. 4e, nevnt at hun ventet barn i 1639, g.2.m. Lars Barstad, som var i Holland i 1641

Barn :

a. Nils ? f. 1653 Urdal nr. 14


29. TORSTEIN JAKOBSEN sk. 1696 d.f. 1701

nr. 22c

g.1.m. GURI KARLSDTR.

Hove, Lund

g.2.m. KRISTINE LARSDTR.

Ø. Barstad nr. 11g, g.2.m. Immerstein nr. 16

Barn 1.:

a. Gitlaug g.m. nr. 32

Barn 2.:

b. Jakob f. 1691 Immerstein nr. 19


30. TARALD JAKOBSEN f. 1661 d. 1730 - 1731

nr. 22b, eide etter skifte fra 1716 sitt bruk på 58 ½ mk. 1723 - 1726

g.m. KAREN (KRISTINE) ANDERSDTR. f.ca. 1680 d. 1757

Netland nr. 7d, Tarald Vestre Barstads enke nevnt 1.4.1731

Barn :

a. Ola f. 1700 var i følge fraværsliste 1723 i København

b. Jakob f. 1712 nr. 35

c. Tarald f. 1715 d. 1784 ugift, Stavanger

d. Kristine gift på Eide, Heskestad

e. Ellef f. 1721 soldat for Tjelta i Sola i 1742, var da gift, men uvisst hvor han bodde.

f. ? Åse n. fadder i 1729


31. LARS JAKOBSEN f. 1663 d. 1738

nr. 22d, bodde også på Netland, flyttet herfra ca. 1718, kaltes Hauge i 1718 - 1721, og var selveier der i 1718. Var i 1695 stevnet av Børrlid Olsen I. Evje for overfall. Ble dømt til å gi Børrild 5 Rdr for tort og svie, samt 9 Rdr til kongen for dette og "for nogen anden Clammerj"

g.m. ANNE GUNDERSDTR. n. 1728

Svindland nr. 6d

Barn :

a. Torstein f. 1698 n. 1738 eide etter skifte fra 1716 sitt bruk på 58 ½ mk. 1723 - 1726

b. Peder f. 1701 smed, Øgrei, Helleland

c. Ingeborg f. 1703 gift på Bakke nr. 8


32. PEDER ANDERSEN f. 1675 d. 1741

Netland nr. 7a, eide etter skjøte fra 1716 bruket sitt på 58 ½ mk. 1723 – 1726, kaltes svoger til Alf Olsen i 1716

g.m. GITLAUG TORSTEINSDTR. n. 1711

nr. 29a

Barn :

a. Torstein f. 1704 ifølge fraværsliste 1723 oppholdt han seg i Bergen, hvor han "farer paa Grønland" d.f. 1741

b. Kristine f. 1708 gift på Ø. Barstad nr. 43

c. Guri f. 1708 gift på Skarås nr. 11

d. Anders f. 1714 nr. 36

e. Ola f. 1719 ikke n. 1760

f. Anne gift på Løtoft nr. 16

g. Gunlaug f. 1727 g.m. Ø. Barstad nr. 44


33. ORM ÅNENSEN n. 1671 - 1673

Fjermedal, Bjerkreim, sønn til Ånen Ormsen Fjermedal og Rasmusdtr.) kaltes Orm Egeli i tingboken 1673

Er nok samme Orm som bodde på Slettebø, Bjerkreim 1658-1661 og på Apeland, Bjerkreim 1674-1677.

Nevnt i tingboken 1716 med arvinger, i forbindelse med at Sigbjørn Olsen Egeli tinglyste et skjøte på ett pund smør i S. Egeli fra Torkel Hallesen Steine, Tollak Aslaksen Gursli med søster Gitlaug Aslaksdtr, samt Orm Ånensens arvinger (som vel må være konas slektninger) :

Gjermund Aslaksen Omdal (Vatland nr. 1)

Aslak Markusen Frøytlog (Fitje nr. 18)

Lars Einarsen ved Stranden (Y. Mydland nr. 7)

g.m. ASLAKSDTR.

S. Egeli nr. 7b

Ingen barn


34. ALF OLSEN f. 1693 d.e. 1760

Netland nr. 6b, eide etter skifte 1716 bruket sitt på 58 ½ mk. 1723 – 1726, kaltes svoger til Peder Andersen i 1716, familien flyttet til Særheim i Klepp i 1730

g.m. STEINVOR SIVERTSDTR. f. 1692

Gjeitreim, Bjerkreim

Barn :

a. Ola f. 1718 Særheim, Klepp

b. Jorunn f. 1720 gift på Grude, Klepp

c. Inger f.ca. 1723 gift på Fjogstad, Klepp

d. Ingeborg f. 1727 gift på Kleppe, Klepp

e. Sivert f. 1729

f. Kristine f. 1732 d. 1816 ugift

g. Peder f. 1734 Tjøtta, Klepp


35. JAKOB TARALDSEN f. 1712 d. 1788

nr. 30b, soldat i 1731 – 1734, brukte 2 pnd 10 ½ mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764

g.1732.m. TORBORG JENSDTR. f. 1711 d. 1801

Frøyland nr. 23d, kaltes Åmodt i 1801

Barn :

a. Karen f. 1733 d. 1769

b. datter uten navn f. 1735

c. Tarald f. 1736 d. 1807 lensmann i Egersund. Kaltes seg Tharald Bahr

d. Jens f. 1739

e. Jakob f. 1741, ikke n. 1758

f. Bernt Kirsebom f. 1743 nr. 39

g. Elisabet Marie f. 1746 gift på Ø. Barstad nr. 46

h. Ingeborg f. 1749 gift på Åros nr. 15

i. Jakob f. 1753 d. 1753

j. Torborg Margrete f. 1754 g.1776.m. Tollak Hågensen Hauge, fra Hestad, Helleland

        Barn : a. Hans Bernt f. 1776 d. 1777


36. ANDERS PEDERSEN f. 1714 sk. 1770 +

nr. 32d, soldat 1734 – 1742, brukte 2 pnd 10 ½ mk i 1746 - 1755

g.1743.m. SIRI LARSDTR. f. 1715 d. 1785

I. Mydland nr. 33e

Barn:

a. Gunlaug f. 1746 gift på Ø. Barstad nr. 30

b. Ellen Guria f. 1749 d. 1750

c. Ellen Guria f. 1751 d. 1773

d. Peder f. 1755 nr. 40

e. Siri f. 1760 gift på Lie, husmenn 7

f. Kristine f. 1764


37. TORSTEIN LARSEN f. 1697 d. 1768

Ø. Barstad nr. 14a

g.m. ANNE KRISTENSDTR. f. 1692 d. 1760

Øgrei, Helleland

Barn :

a. Astrid f. 1718 gift på Hauge, husmenn nr. 11

b. Anne f. 1726 g.m. nr. 38


38. HOSKULD SALVESEN f. 1712 d. 1760

S. Ålgård nr. 9c, kaltes Løtoft i 1746, brukte 2 pn 10 ½ mk i 1747 - 1755

g.1746.m. ANNE TORSTEINSDTR. f. 1726 d. 1760

nr. 37b

Barn :

a. Inger f. 1747 d. 1760

b. Anne f. 1751 gift på Moi, Lund


39. BERNT JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1743 d. 1769

nr. 35f

g.1767.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1746 d. 1773

Ø. Barstad nr. 27c

Barn :

a. Jens f. 1768 Frøyland, husmenn nr. 14


40. PEDER ANDERSEN f. 1755 d. 1825

nr. 36c "Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem"- 1783

g.1775.m. GUNLAUG PEDERSDTR. f. 1755 d. 1816

Ø. Barstad nr. 44b

Barn :

a. Anders f. 1777 d. 1778

b. Anders f. 1779 nr. 44

c. Peder f. 1782 d. 1783

d. Peder Johan f. 1784

e. Sivert f. 1786

f. Lars f. 1789 d. 1790

g. Lars f. 1791 d. 1792

h. Gabriel f. 1793 d. 1794

i. Petter f. 1794 d. 1795

j. Gunhild Serine f. 1795 d. 1795

k. Gunhild Serine f. 1798 gift på Ribland nr. 17


41. TOLLAK LARSEN f. 1736 d. 1816

Aursland nr. 9c, soldat 1757 – 1758, kaltes Krone i 1764, Toks i 1764 – 1774, Stranden i 1816

g.1763.m. ASTRID ELLEFSDTR. f. 1733 d. 1816

Krone nr. 9d, Kaltes Toks i 1766

Barn :

a. Lars f. 1764

b. Ellef f. 1766 d. 1766

c. Mikkel f. 1769 nr. 42

d. Tollak f. 1771 d. 1787

e. Lars f. 1774 d. 1794


42. MIKKEL TOLLAKSEN f. 1769

nr. 41c, fikk barn med Skarås, husmenn nr. 12 i 1806, strandfogd 1817

g.1.1790.m. ANNE GUNDERSDTR. f. 1767 d. 1830

Eie nr. 25a

g.2.1817m. ANNE SOFIE STÅLESDTR. f. 1785

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1792 d. 1792

b. Tollak f. 1793 Stranden nr. 114

c. Berte f. 1795 gift på Refsland nr. 19

d. Anne Elisabet f. 1798 d. 1799

e. Karen Birgitte f. 1801


43. JOHANNES TORSTEINSEN f. 1755 d. 1838

Ø. Barstad nr. 39c

g.1779.m. MARTE ENDRESDTR. f. 1759 d. 1829

Lindland nr. 19d

Barn :

a. Malene f. 1780 g.m. Skjevrås, husmenn nr. 2

b. Endre f. 1781 nr. 45

c. Anne Marie f. 1784

d. Tønnes f. 1787

e. Asseline f. 1790 gift på Nesvåg nr. 30

f. Tolene f. 1793 gift på Nesvåg nr. 31

g. Johannes f. 1795 d. 1812

h. Marte f. 1798 gift på Gyland nr. 33

i. Tønnes f. 1804 d. 1853 ugift


44. ANDERS PEDERSEN f. 1779 d. 1861

nr. 40b

g.1.1806.m. DORTEA MARIE HANSDTR. f. 1778 d. 1814

Gyland, husmenn nr. 5g

g.2.1815.m. GUNHILDE TORSTEINSDTR. f. 1785 d. 1859

Bjelland nr. 18a

Barn 1.:

a. Gunhild f. 1807 d. 1808

b. Peder f. 1809 nr. 50

c. Hans Gabriel f. 1811 d. 1812

d. dødfødt sønn 1813

Barn 2.:

e. Tønnes f. 1815 d. 1846 "faldt igjennem Isen paa Steensvandet og druknede"

        Fikk i 1837 barn med Ø. Barstad nr. 53f

f. Dorte Marie f. 1818 gift på Ø. Barstad nr. 67

g. Tolene Gjertine f. 1821 d. 1879 ugift

h. Hans Gabriel f. 1823 d. 1824

i. Hans Gabriel f. 1825 d. 1830 av meslinger

j. Gurine f. 1827 d. 1830 av meslinger

k. Grete Helene f. 1831 d. 1832


45. ENDRE JOHANNESSEN f. 1781 d. 1847

nr. 43b

g.1804.m. MARIE IVARSDTR. f. 1780 d. 1854

Gauteland nr. 18d

Barn :

a. Johannes f. 1805 nr. 48

b. Ivar f. 1807 nr. 49

c. Endre f. 1810 d. 1810

d. Marie Elisabet f. 1811 gift på Guddal nr. 17

e. Endre f. 1814 nr. 51

f. Tønnes f. 1816 d. 1816

g. Tønnes f. 1817 d. 1817

h. Tønnes f. 1818 d. 1826

i. Tobias f. 1822 Hestnes, Egersund


46. IVAR JAKOBSEN f. 1798 d. 1853

Berglyd nr. 27b

g.1824.m. ANNE MARIE JOHANNESDTR. f. 1784 d. 1850

nr. 43c, kaltes Ø. Barstad i 1850

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1825 Skogenes nr. 11

b. Johanne Martine f. 1830


47. ELLEF ELLEFSEN f. 1780 d. 1859

Ousdal, Sirdal, bodde på Hompland, Sirdal 1802 – 1808, Kvitlen, Bjerkreim 1808 – 1812, Barstad 1812 – 1818, og senere på Herigstad, Varhaug, før de flyttet til Dorga, Sirdal i 1832. Sønnen Tønnes ble også født på Kvitlen, Bjerkreim

g.1802.m. TURID TORGERSDTR. f. 1783 d. 1867

Hompland, Sirdal, det er antakelig hun som kalles Turid Eivindsdtr Barstad som fadder i 1817

Barn :

a. Åse f. 1802 ant. gift på Hovland, Bjerkriem

b. Turid f. 1804

c. Ellef f. 1806 Dorga, Sirdal

d. Ragnhild f. 1808 gift på Risnes, Fjotland, bodde senere på Kvanvik, Hidra

e. Siri f. 1810 d. 1813

f. Turid f. 1812

h. Tønnes f. 1813 d. 1816

g. Sivert Tobias f. 1816 Hompland, Sirdal

h. Gunhild f. 1818 ugift

i. Serine f. 1821 ugift

j. Tønnes f. 1825 Tveiten, Sirdal, bodde senere på Håskog, Hidra


48. JOHANNES ENDRESEN f. 1805

nr. 45a, reiste til USA i 1847

g.1834.m. ANNE HELENE ELLEFSDTR. f. 1807 d. 1841

I. Mydland nr. 43e, død i barselseng

Barn :

a. Marie Elisabet f. 1835

b. Elisabet f. 1837

c. Johan Arnt f. 1841 d. 1843


49. IVAR ENDRESEN f. 1807

nr. 45b, hele familien reiste til Coon Prairie, USA i 1857

g.1837.m. ANNE GURIE HANSDTR. f. 1818

Frøyland nr. 41a

Barn :

a. Endre f. 1838 d. 1849

b. Marie f. 1840

c. Lars f. 1841

d. Helene f. 1842

e. Martine f. 1845

f. Gabriel f. 1847

g. Endre f. 1850 d. 1854

h. Anne Gjertine f. 1853

i. Engel (dtr) f. 1855


50. PEDER ANDERSEN f. 1809 d. 1855

nr. 44b

g.1.1838.m. GRETE BERTINE OMUNDSDTR. f. 1814 d. 1839

Urdal nr. 33d

g.2.1840.m. ANNE GURIE OMUNDSDTR. f. 1819 d. 1841

Urdal nr. 33f, død i barselseng

g.3.1842.m. INGEBORG GJERMUNDSDTR. f. 1819 d.e. 1900

Urdal nr. 36c

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1839

Barn 2.:

b. Anders f. 1841

Barn 3.:

c. Anne Bertine f. 1843 gift på Vinje nr. 17

d. Dorte Marie f. 1845 d. 1845

e. Gjermund f. 1846 d. 1853

f. Dorte Marie f. 1849 gift på Stensland nr. 10

g. Bernt Gabriel f. 1852 nr. 59


51. ENDRE ENDRESEN f. 1814

nr. 45e, hele familien reiste til Coon Pairie, USA i 1857

g.1848.m. BERTE GURIA GJERMUNDSDTR. f. 1825

Urdal nr. 36f

Barn :

a. Engel Marie f. 1848

b. Gjermund f. 1851

c. Tønnes f. 1853

d. Gabriel f. 1855


52. JENS GJERMUNDSEN f. 1814 d. 1873

Urdal nr. 36a

g.1842.m. HELENE SOFIE TOBIASDTR. f. 1817

Bakke nr. 14c

Barn :

a. Bertine f. 1844 g.m. nr. 57

b. dødfødt sønn 1844

c. Marie f. 1847 gift på Skarås nr. 34

d. Gjertine f. 1850 d. 1850

e. Gjert Tobias f. 1851 Ø. Barstad nr. 79

f. Anne Elisabet f. 1856


53. SIGBJØRN SIGBJØRNSEN f. 1808 d. 1861

Liland, Lund, bøkker, kaltes Frøyland i 1837 - 1841

g.1837.m. INGEBORG HELENE OMUNDSDTR. f. 1811 d. 1893

Svindland nr. 11e

Barn :

a. Olaus Kristian f. 1838 nr. 57

b. Sine Elisabet f. 1841

c. Sivert f. 1845 Ø. Barstad nr. 78

d. Engel f. 1849 gift på Steinberg nr. 50

e. Ingeborg Kristine f. 1854

f. Severine f. 1858 d. 1859


54. JENS OMUNDSEN f. 1817 d. 1876

Urdal nr. 33e, kaltes Urdal i 1850 – 1856, kaltes Gjermundsen i 1876

g.1847.m. ELLEN SERINE OLSDTR. f. 1827 d.e. 1900

Ø. Regeland nr. 26d

Barn :

a. Omund f. 1848 nr. 61

b. Ola f. 1850

c. Kristian f. 1853 nr. 62

d. Gurine f. 1855 d. 1855

e. Gustav f. 1856 Hauge nr. 35

f. Johan Severin f. 1858

g. Anton f. 1861 folkeskolelærer i 1900

h. Severin f. 1864 d. 1872 på V. Barstad

i. Elinius f. 1867 d. 1885


55. BERNT KRISTIAN HANSEN f. 1829

Midtbø, Hidra

g.m. JULIANE MORTENSDTR. f. 1828

Skjeggestad, Bakke, g.2.m. nr. 56

Barn :

a. Bertine Kristiane f. 1859 gift på S. Rosseland nr. 32


56. SVEN SVENSEN f. 1823 d. 1896

Ø. Barstad nr. 57e, kaltes Ø. Barstad i 1869

g.1861.m. JULIANE MORTENSDTR. f. 1828 d. 1890

     g.1.m. nr. 55

Barn :

a. Bine f. 1862 g.m. nr. 63

b. Eline Severine f. 1865

c. Sina Martine f. 1869


57. OLAUS KRISTIAN SIGBJØRNSEN f. 1838

nr. 53a, skomaker i 1865

g.1869.m. BERTINE JENSDTR. f. 1844

nr. 52a

Barn :

a. Sivert f. 1870

b. Helene Sofie f. 1873

c. Ingeborg Helene f. 1875

d. Jens f. 1879


58.


59. BERNT GABRIEL PEDERSEN f. 1852

nr. 50g

g.1.1876.m. HELENE HANSDTR. f. 1853 d. 1893

Sandsmark, Heskestad

g.2.1895.m. BERTINE ELISABET ENOKSDTR. f. 1852

Svindland nr. 14e

Barn 1.:

a. Peder f. 1877 d. 1877

b. Peder f. 1878 var i Minnesota, USA i 1900

c. Ida Marie Gjerdine f. 1880 d. 1888

d. Anton Martin f. 1883 d. 1883

e. Alette Marie f. 1884

f. Anders Bertinius f. 1886

g. Anton f. 1888

h. Johan Martin f. 1891

i. Jens Bernhard f. 1893 d. 1893

j. Enok f. 1898 d. 1900


60. SVEN ENOKSEN f. 1854

Svindland nr. 14f, smed

g.1887.m. KRISTINE OLSDTR. f. 1867

Netland nr. 20d

Barn :

a. Eline f. 1888

b. Enok f. 1890

c. Severine f. 1891

d. Olava Andrea f. 1894

e. Ola f. 1898

f. Sivert Kristoffer f. 1899


61. OMUND JENSEN f. 1848

nr. 54a

g.1.1876.m. KRISTINE IVARSDTR. f. 1845 d. 1882

Gauteland nr. 24b

g.2.1883.m. HELENE IVARSDTR. f. 1856

Gauteland nr. 24f

Barn 1.:

a. Jens f. 1877

b. Elias f. 1878

c. Severin f. 1882 tv. d. 1882

d. dødfødt datter 1882 tv.

Barn 2.:

e. Kristian f. 1884

f. Ellen Serine f. 1887

g. Ingvald Teodor f. 1887 tv.

h. Ellen Serene f. 1892 tv.

i. Eline Sofie f. 1892 tv.

j. Amanda Helene f. 1896


62. KRISTIAN JENSEN f. 1853

nr. 54c

g.1897.m. TOBINE JAKOBSDTR. f. 1875

Refsland nr. 26g

Barn :

a. Jens Beer f. 1897 d. 1899

b. Ellen Serine f. 1899


63. OLAI OLSEN f. 1867

Y. Evje nr. 21f

g.1891.m. BINE SVENSDTR. f. 1862

nr. 56a

Barn :

a. Sven Joakim f. 1892

b. Laurentse Olava f. 1893

c. Olav Andreas f. 1895

d. Otto Brun f. 1896

e. Arne Johan f. 1899