Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

URDAL

Oppdatert 25.10.2015
Gårdsnr. 66

Vhrdall - 1665


1. DAVID URDAL n. 1563

Skattet som jordeier i 1563 for 1½ løp (vel pund) smør, som var halve landskylden. Han betalte med 1½ daler. Det var vel han som var lagrettemann, nevnt i et brev fra 1568 i Sokndal, David Torsen

Barn :

a. ? datter g.m. nr. 4

David Torsens segl 1568. Foto : Stein N. Wisted2. JON URDAL n. 1606 - 1618


3. ASSER URDAL n. 1617 - 1618


4. TORMOD URDAL n. 1602 d. 1630

Hadde T R i bumerket.

Skattet 4½ og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Eide 1 løp smør i Urdal 1617, som han vel fikk med kona. " Tormo paa Vrdall slogs Ranndj ibt medt en kiep. Affβonnett oc gaff der fore - ½ daller" - 1604. I 1620 ble han dømt til 3 riksdaler i bot for å ha ligget med forloveden sin før bryluppet, dette må ha vært andre ekteskap.

g.1.m. N.N.

nr. 1a ?

Barn :

? a. Liv g.m. nr. 7


5. OMUND URDAL n. 1611 - 1618

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen. Han, Navar og Halvor var i 1613 sammen med Ola Bjørnsen Mydland stevnet av Sigvald Skjevrås for å ha stukket ham i ryggen med kniv.


6. NAVAR URDAL n. 1603 – 1643

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603.

"Naffuer Vrdall for att hand slog Siguold Skiffueraas ett slough med en Kiep, Affsonidt for Penge – j daller" - 1607

Sonet 2 daler i 1618 for et stokkeslag han hadde tildelt Bjørn Løvås. Var også i klammeri med Jens Åros dette året.

g.m. ? INGER URDAL n. 1644


7. HALVOR URDAL n. 1613 - 1643

"Halvor Urdall for Leimall hannd med en fremid løs quinde paa Røbeland haffuer begaaet Ehr sognit for pennge – v daller" - 1615. Eide 1 løp i gården sammen med sine medeiere i 1639. Han og hans kone var vistnok de to som startet trolldomssaken mot Dorte Ribland i 1623. Halvor trakk i 1626 beskyldningene. Dømt 1634 for leiermål med en kvinne, Helga, som skulle være i slekt med hans kone i fjerde og andre ledd. Det ble etter tingmennenes forstand tredje ledd. Han måtte ut med 30 daler.

g.1.m. LIV (TORMODSDTR.?) n. 1623

nr. 4a?, vitnet i troldomssaken mot Dorte Ribland i 1623

g.2.m. N.N.

     g.2.m. S. Rosseland nr. 10

Barn 1.:

a. Engel f. 1610 nr. 9

b. ? datter (Kristine ?) g.m. nr. 11

c. Ragnhild gift på Immerstein nr. 18

d. ? datter g.m. nr. 8

e. ? Tormod n. 1651

Barn 2.:

f. Endre f. 1641 n. 1659 – 1671, hadde 13 mrk odel i 1671


8. INGEBRET OLSEN n. 1624 - 1657

Bøtet i 1633 for han "Røgtet nogit schegh aff Haldvord ib." Kjøpte ca. 1633 1,5 sp. korn i Midbrød, Egersund av Ånon Midbrøds enke og sønn. Eide i 1639 7 vetter korn i Vatland

Kanskje gift med en datter til nr. 7

Barn :

a. ? Ragnhild g.m. nr. 13


9. ENGEL HALVORSEN f. 1610 d. 1717

nr. 7a, klokker i 1663 – 1664, hadde odel i gården "sammen med sin medarvinger." Alderen er nok oppgitt noe for høy i 1664

Fikk i 1672 kjøpebrev av sin bror [eg. svoger] Jon Våge "af Hitterøen" [Immerstein nr. 18] på 10 mk smør i Urdal

g.m. BERTE BJØRNSDTR. d. 1714

Årstad nr. 14b

Barn :

a. Halvor f.ca. 1657 soldat 1677 – 1680 d.f. 1717

b. Bjørn n. 1664 – 1666 d.f. 1717

c. Ola f. 1663 Stavanger d.f. 1717. Hadde barn der.

d. Tormod f.ca. 1664 nr. 10

e. Gjertrud f. 1646 gift på Drageland nr. 7

f. Liva gift på N. Regeland nr. 14


10. TORMOD ENGELSEN f.ca. 1664 d. 1695

nr. 9d, soldat 1677 - 1688

g.m. GURI KRISTENSDTR. d. 1695

Ø. Regeland nr. 8b

Barn :

a. Bjørn f. 1691 nr. 20

b. Jakob f. 1694 bodde hos broren Bjørn i 1711 d.f. 1717

c. Kristen d. 1695 - 1701

d. Marte gift på Stranden nr. 38


11. GUNNAR JONSEN f. 1601 d.ca. 1672

Sonet i 1623 for et knivstikk, hadde 15 mrk odel i 1671

g.1.m. (KRISTINE) HALVORSDTR. ?

Siden Gunnar Jonsen hadde halvparten så stor (søsterlodd) odel som Engel, var han vel gift med en søster til Engel.

g.2.m. BERTE DAVIDSDTR. sk. 1669 +

N. Regeland nr. 10f

Barn 1.:

a. Sven f. 1631 nr. 16

b. Inger gift på Hauge

Barn 2.:

c. David n. 1672. Han tinglyste en kontrakt til Sven Gundersen, angående "en dell udj Urdal"

d. Kristine gift på S. Rosseland nr. 10

e. Anne Kristine n. 1669

g. Åse n. 1669


12. KRISTOFFER ENDRESEN f. 1608 d.e. 1675

Kjelland nr. 4a

Sonet i 1632 for "hand laa med it løst quindfolck." Oppga i 1672 at hans morfar var Jørgen Åros. Vitnet i en sak i 1675.

Barn:

a. Jørgen f. 1637, soldat i 1663, men var "siug" n. 1664

b. Endre f. 1649 nr. 18


13. JENS f. 1622 d. 1675

Hadde 16 mrk. odel i 1671, sikkert (datter)arv fra nr. 7

g.m. RAGNHILD INGEBRETSDTR.

nr. 8a ?, var ifølge tingboken flyttet fra Urdal i 1677

Barn :

a. Ingebret n. 1675

b. Johannes n. 1675

c. Willum, stående soldat 1690 - 1696, ikke n. 1701

d. Turid, kanskje g.m. nr. 17


Det er en Jens Ingebretsen S. Ålgård som bøtet i stevnefall 1687, det kan kanskje være en sønn til 13a.


14. NILS BOTTOLFSEN f. 1653 d. 1713

V. Barstad nr. 28a ?, bodde senere på Handeland, Lund

g.m. INGEBORG KNUDSDTR.

Handeland, Lund

Barn :

a. Eli f.ca. 1690 gift på Handeland, Lund

b. Tollak f. 1691 Handeland, Lund

c. Knud f. 1693 Søyland, Nes

d. Siri f. 1698 gift på Aursland nr. 7

e. Jon f. 1701

f. Knud d.y. f. 1708 Søyland, Nes


15. KNUD NILSEN f. 1661

Bodde alene 1701


16. SVEN GUNDERSEN f. 1631 d. 1715

nr. 11a, kaltes Regeland i 1664 - 1669

g.1m. VALBORG HANSDTR. sk. 1690 +

Drageland nr. 6g

g.2.m. ANNE BJØRNSDTR. sk. 1715 +

Bakke nr. 4c

Barn 1.:

a. Klaus f. 1657 Nesvåg nr. 11

b. Jon f. 1665 Lauland, husmenn nr. 4

c. Halvor f. 1667 Vibrandsøy, Skåre

e. Anne f. 1677 gift på Bakke nr. 6

Barn 2.:

f. Gunnar f. 1700 d. 1740

g. Guri f. 1705 gift på Ribland nr. 12

h. Anne d.y. f. 1713 d. 1740

Sven G Regelands segl fra 1671 Foto : Stein N. Wisted17. HALVOR IVARSEN f. 1649 d. 1737

Gauteland nr. 6b, stående soldat 1677 – 1682, Lagrettemann i 1691

g.m. ? TURID JENSDTR. d. 1755

nr. 13d, kan være den Turid Årstad som døde i 1755, kanskje hos yngste sønnen

Barn :

a. Lars f. 1680 nr. 21

b. Jens f. 1689 nr. 27

c. Tollak f. 1699 Årstad nr. 43


18. ENDRE KRISTOFFERSEN f. 1649 sk. 1677 +

nr. 12b, lagrettemann i 1674

g.m. MARTE ANDERSDTR.

Immerstein, g.2.m. Ø. Regeland nr. 12

Barn :

a. Jørgen f. 1670 nr. 19

b. Åse gift på Ø. Regeland nr. 14


19. JØRGEN ENDRESEN f. 1670 d. 1749

nr. 18a, "halt" - 1700, kaltes også Andersen

g.m. INGEBORG SVENSDTR. f.ca 1680 d. 1757

L. Rosseland nr. 11b, g.2.gang

Barn :

a. Kristine gift på Gyland nr. 24

b. Gjertrud f. 1703 g.m. Hauge nr. 22

c. Marte gift på L. Rosseland nr. 14

d. Anne f. 1710 gift på Årstad nr. 48

e. Anders f. 1720 nr. 22

f. Marte f. 1724 gift på Ø. Barstad nr. 38


20. BJØRN TORMODSEN f. 1691 d. 1716

nr. 10a

g.m. GURI HANSDTR. f. 1699 d. 1774

S. Omdal nr. 10d, g.2.m. nr. 23

Barn :

a. Tormod f. 1711 nr. 24

b. Hans f. 1713 d.f. 1745

c. Guri f. 1715 gift på Kvam nr. 9

d. Malene f. 1717 gift på Drageland nr. 8


21. LARS HALVORSEN f. 1680 d. 1722

nr. 17a, reservesoldat i 1700 - 1715

g.m. GURI HÅVARDSDTR.

Barn :

a. Marte f. 1706

b. Jakob f. 1716

c. Inger f. 1722


22. ANDERS JØRGENSEN f. 1720 d. 1763

nr. 19e, soldat 1742 – 1748, brukte 1 pnd 13 4/5 mk i 1755

g.1743.m. INGER IVARSDTR. f. 1719 d. 1794

Gauteland nr. 12d, skattet som odelsbonde i 1764

Barn :

a. Jørgen f. 1743 nr. 29

b. Ivar f. 1746 d. 1749

c. Ingeborg f. 1748 gift på Gauteland nr. 17

d. Åse f. 1751 d. 1753

e. Åse f. 1754 d. 1834 ugift på Gauteland

f. Ivar f. 1757 d. 1785 kaltes Jon i 1763

h. Gjertrud f. 1760 gift på Eik nr. 37


23. RASMUS ANDERSEN f. 1677 sk. 1741 +

Netland nr. 7c, var soldat og kaltes Åmodt i 1701 – 1709, han hadde kjøpt 13 3/5 mk i Urdal av Ellef Hansen Drageland

g.m. GURI HANSDTR. f. 1698 d. 1774

     g.1.m. nr. 20

Barn :

a. Anne

b. Ingeborg f. 1722 k. 1737

c. Anne Kristine f. 1724 d.y. gift på Midtbø nr. 7

d. Siri

     Barn : a. Marie f. 1753 UE – far ikke oppgitt

e. Berte f. 1731

f. Guri f. 1734


24. TORMOD BJØRNSEN f. 1711 sk. 1745 +

nr. 20a, soldat 1732 – 1742, han hadde i 1742 kjøpt 10 1/6 mk i Urdal av Hans Hansen Nordfjord

g.1736.m. BERTE LARSDTR. f. 1716 d. 1790

I. Mydland nr. 30d, g.2.m. nr. 25

Barn :

a. Guri f. 1737 gift på Netland nr. 12

b. Bernt f. 1740 d. 1766

c. Jon f. 1743


25. OLA TOLLAKSEN f. 1721 d. 1790

Ørsland nr. 16a, soldat 1739 – 1748, gift med 3 barn i 1748, brukte 2 pnd 15 mk i 1755, kaltes også Torgersen, kaltes Ola Tollaksen Øritsland i kassaboken 1749-1761, selv om han bodde her

g.1745.m. BERTE LARSDTR. f. 1716 d. 1790

     g.1.m. nr. 24

Barn :

a. Tormod f. 1747 nr. 26

b. Steffen f. 1749 d. 1759

c. Karen Guria f. 1754 gift på Fitje nr. 17


26. TORMOD OLSEN f. 1747 d. 1818

nr. 25a, kaltes Støle 1770 - 1782

g.1769.m. GUNHILD GURIA SØRENSDTR. f. 1749 d. 1801

Barn : a. Tønnes f. 1770 nr. 31

b. Ola f. 1772 d. 1772

c. Ola f. 1773 d. 1801 ugift

c. Malene f. 1775 gift på Skjevrås nr. 32

d. Berte f. 1777 d. 1809

e. Søren f. 1780 d. 1782

f. datter f. 1783 d. 1783

g. Gunhild Guria f. 1783

h. Gunhild Guria f. 1785 g.m. nr. 33

i. Søren Tobias f. 1789 d. 1790

 

27. JENS HALVORSEN f. 1689 d. 1767

nr. 17b, soldat 1708 - 1709, korporal 1723 – 1725, ble liknet som odelsbonde i 1763

g.m. GURI HANSDTR. f. 1698 d. 1769

Barn :

a. Omund f. 1722 nr. 28

b. Lars f. 1724 Skogenes nr. 4

c. Ivar f. 1728 k. 1744

d. Karen f. 1729

e. Teophilius f. 1732

f. Jens f. 1734 Immerstein, husmenn nr. 25

g. Halvor f. 1737 Nesvåg nr. 22

h. Teophilius f. 1739


28. OMUND JENSEN f. 1722 d. 1774

nr. 27a, brukte 1 pnd 1 1/5 mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764

g.1749.m. TURID SØRENSDTR. f. 1709 d. 1782

Barn :

a. dødfødt sønn 1750

b. Inger Guria f. 1754 gift på Hegdal nr. 12

c. Jens f. 1757 nr. 30


29. JØRGEN ANDERSEN f. 1743 d. 1814

nr. 22a

g.1782.m. INGER TORSTEINSDTR. f. 1749 d. 1822

Kvelland, Lund

Barn :

a. Inger Marie f. 1784 g.m. nr. 37

b. Anne Kristine f. 1790 g.m. nr. 37


30. JENS OMUNDSEN f. 1757 d. 1837

nr. 28c "Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1796

g.1781.m. INGEBORG GJERMUNDSDTR. f. 1764 d. 1843

Fitje nr. 16g

Barn :

a. Omund f. 1783 nr. 33

b. Turid Elisabet f. 1785 gift på Ribland nr. 15

c. Serine f. 1788 d. 1788

d. Gjermund f. 1789 nr. 36

e. Serine f. 1792

f. Ingeborg f. 1795 d. 1795

g. Ingeborg f. 1796 d. 1796

h. Jakob f. 1797 d. 1798

i. Jakob Andreas f. 1798 d. 1882 ugift

j. Ingeborg f. 1802 d. 1806

k. Gjertine f. 1806 flyttet i 1827 til Sandnes, kaltes da Ingeborg Gjertine


31. TØNNES TORMODSEN f. 1770 d. 1844

nr. 26a

g.1801.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. f. 1768 d. 1840

     g.1.m. Skarås nr 25

Barn :

a. Grete Sofie f. 1802

b. Ola Tobias f. 1805 nr. 39


32. OMUND TOLLAKSEN f. 1770

Stuhaug, Bakke (nå Sirdal), bodde først på Skårdal, Lund

g.1790.m. SIRI GJERMUNDSDTR. f. 1769

Fitje nr. 16h

Barn :

a. Tollak f. 1791

b. Jonas f. 1793 d. 1793


33. OMUND JENSEN f. 1783 d. 1848

nr. 30a, kaltes Barstad i 1826

g.m. GUNHILD GURIA TORMODSDTR. f. 1785 d. 1855

nr. 26h

Barn :

a. Ingeborg Margrete f. 1807 nr. 41

b. Berte Guria f. 1809 d. 1809

c. Ola Tobias f. 1812

d. Grete Bertine f. 1814 gift på V. Barstad nr. 50

e. Jens f. 1817 V. Barstad nr. 54

f. Anne Guria f. 1819 V. Barstad nr. 50

g. Anne Tolene f. 1822 g.m. nr. 43

h. Margrete Sofie f. 1826 d. 1830 av meslinger

i. Berte Guria f. 1829 gift i Egersund


34. OMUND NATHANSEN f. 1780

Elvestrøm, husmenn nr. 2g, skoleholder i 1811

g.1811.m. BERTE SIMONSDTR. f. 1782

Ø. Regeland nr. 17d

Barn :

a. Sivert f. 1812 Gyland nr. 34

b. Guri f. 1814

c. Kristine f. 1817 gift på Gyland nr. 35

d. Nils Tobias f. 1821 Gyland, husmenn nr. 27


35. ELLEF OMUNDSEN f. 1785 d. 1864

Osen, Lund, sjersjant 1816 – 1830, kaltes Ribland i 1827, Regeland i 1864

g.1815.m. BERTE TØNNESDTR. f. 1788 d. 1865

Eie nr. 26f, kaltes Urdal i 1815, døde på Regeland

Barn :

a. Omund f. 1816 d. 1819

b. Anne Guria f. 1819 d. 1883

c. Berte f. 1822

d. Omund Olaus f. 1824

e. Jonas Tobias f. 1827 Stranden nr. 167

f. Eilert Dahl f. 1830 Stranden nr. 172


36. GJERMUND JENSEN f. 1789 d. 1879

nr. 30d, bodde på V. Barstad i 1819 - 1879

g.1813.m. BODIL GURIA ANDERSDTR. f. 1785 d. 1870

Egeli i Svaheien nr. 9b

Barn :

a. Jens f. 1814 V. Barstad nr. 52

b. Anne Oline f. 1816 gift på Bakke nr. 19

c. Ingeborg f. 1819 gift på V. Barstad nr. 50

d. dødfødt sønn 1822

e. Anders f. 1823 d. 1823

f. Berte Guria f. 1825 gift på V. Barstad nr. 51


37. DANIEL HANSEN f. 1797 d. 1873

Selebø nr. 12d, kaltes Stien u/ Immerstein i 1847. 1873

g.1820.m. ANNE KRISTINE JØRGENSDTR. f. 1790 d. 1847

nr. 29b, kaltes Stien u/ Immerstein i 1847

g.2.1848.m. INGER MARIE JØRGENSDTR. f. 1784 d. 1871

nr. 29a

Barn 1.:

a. Gjertine f. 1821 d. 1826

b. Jakob Tobias f. 1824 d. 1825

c. Jakob Tobias f. 1826 g.1852.m. Taletta Pedersdtr Bryne, Time, de flyttet til USA

d. Petter f. 1829

e. Anne Kristine f. 1832 tv. d. 1833

f. Daniel f. 1832 tv. d. 1832

g. Andreas f. 1834 d. 1851 Årstad

Inger Maries barn :

a. Lars f. 1827 UE d. 1828 "dette Barn, som døde meget plutselig, og som tillige havde nogle udvordes mærkelige Merker blev obdusered av Doctor Lüvold" "Opgav som barnefader Ungkarl Lars Torlachsen Krone"


38. JON TØNNESSEN f. 1778 d. 1855

Eie nr. 26a,  "wæret gift forhen, men Adskilt fra sin hustru"

Gift 2. gang etter at Tobias var født "Barnets moder angav gift Mand John Tønnesson Urdal som barnefader, der siden efter ogsaa tilstod at være det."

g.1.1805.m. ANNE SOFIE ASLAKSDTR. f. 1761

     g.1.m. Peder Kristoffersen Seglem, Egersund

g.2.1830.m. INGEBORG TORKELSDTR. f. 1807 d. 1875

Eie nr. 24c

Barn 2.:

a. Tobias f. 1827 UE nr. 44

b. Grete Sofie f. 1830 gift på Ø. Barstad nr. 55

c. Tønnes f. 1832 Stranden nr. 158

d. Engel (dtr) f. 1836 d. 1900 ugift

     Barn : a. Eline f. 1875 UE d. 1876 – far Johan Bodin, Kristiania, hun kaltes Eline Engelsdtr i 1876

               b. Jakob Gabriel f. 1880 UE d. 1880 – far Lars Larsen Østebrød, Egersund

e. dødfødt sønn 1840

f. Jon f. 1841

g. Jakob Gabriel f. 1845


39. OLA TOBIAS TØNNESSEN f. 1805

nr. 31b, kaltes S. Rosseland i 1840, hele familien utvandret til New York, USA i 1848

g.1829.m. KAREN STÅLESDTR. f. 1807

Ø. Barstad nr. 53d

Barn :

a. Adrian Tobias f. 1829 d. 1842

b. Engel (dtr) f. 1830

c. Sivert f. 1832 d. 1832

d. Kristian Olinius f. 1833

e. Ståle f. 1835 d. 1835

f. Ola Tobias f. 1838 d. 1839

g. Karen f. 1840

h. Sivert f. 1842 d. 1842

i. Anton f. 1843 d. 1844

j. Anton Martin f. 1845

k. Tobine Severine f. 1847


40. BERNT TOBIAS BERNTSEN f. 1806 d. 1880

N. Regeland nr. 25h

g.1849.m. GRETE SOFIE OLSDTR. f. 1823 d.e. 1900

Gyland nr. 30b

Barn :

a. Marie f. 1850 gift på Ørsland nr. 32

b. Bernt f. 1852 Log nr. 38

c. Ola f. 1855 ugift 1900

d. Hans Kristian f. 1857

e. Bernt Gabriel f. 1859 ugift 1900

f. Anton Martin f. 1864 d. 1884


41. JON WILLUMSEN f. 1810

Stakkeland, Lyngdal, rokkedreier, kaltes Åvendal i 1846, hele familien flyttet til Wisconsin, USA i 1848

g.1838.m. INGEBORG MARGRETE OMUNDSDTR. f. 1807

nr. 33a

Barn :

a. Omund f. 1838 Cherokee county, Iowa, USA

b. Willum f. 1841 d. 1842

c. Helene f. 1842

d. Gurine f. 1844 d. 1844

e. Gurine Johanne f. 1846


42. OLA TOBIAS OMUNDSEN f. 1812 d.f. 1865

nr. 33c, bodde antakelig på Stene, Heskestad

g.1845.m. SERINE RASMUSDTR. f. 1820 d.e. 1865

Stene, Heskestad


43. LARS SIVERTSEN f. 1822 d. 1900

Ø. Regeland nr. 27b

g.1.m. ANNE TOLENE OMUNDSDTR. f. 1822 d. 1848

nr. 33g

g.2.m. ELLEN MARIE HANSDTR. f. 1823 d. 1902

Kaltes Edel Marie i 1871

Barn 1.:

a. Anton Larsenius f. 1848 d. 1900 ugift

Barn 2.:

b. Sivert f. 1850

c. Hans f. 1851 nr. 48

d. Lasinius Kristian f. 1854 Gyland nr. 37

e. Elisabet Gurine f. 1856 gift på N. Surdal nr. 28

f. Elene Marie f. 1858

     Barn :a. Hagbert Elinius f. 1889 UE – far Hagbert Johannessen, veiarbeider, uviss alder og fødested

              b. Lava Emilia f. 1895 UE – far "Johannes fra Østlandet"

g. Bernt f. 1860 d. 1860

h. Bertine f. 1861 d. 1861

i. Bernt Gabriel f. 1863

j. Lars f. 1866

k. Sine f. 1871


44. TOBIAS JONSEN f. 1829

nr. 38a

g.1864.m. JOHANNE KNUDSDTR. f. 1840

Åkra, Åkra, Karmøy

Barn :

a. Jon f. 1865

b. Anne Kristine f. 1866

c. Gurine f. 1869

d. Kristian f. 1870

e. Jakobine f. 1873

f. Johanne Marie f. 1877


45. KRISTIAN SIVERTSEN f. 1826 d. 1889

Ø. Regeland nr. 27d

g.1853.m. BERTINE GABRIELSDTR. f. 1827 d.e. 1900

Elve, Lund

Barn :

a. Elisabet f. 1854 gift på Nesvåg nr. 50

b. Olene f. 1858 gift på Svindland nr. 16

c. Sivert f. 1863 nr. 49

d. Gabriel f. 1865 d. 1871

e. Kristine Birgitte f. 1870 ugift 1900


46. OLAUS OLSEN f. 1832 d.e. 1900

Ø. Regeland nr. 27g

g.1857.m. ANNE SOFIE JAKOBSDTR. f. 1836 d.f. 1900

N. Regeland nr. 26d

Barn :

a. Ola f. 1858 var i Montana, USA i 1900

b. Kristine f. 1860 gift på S. Rosseland nr. 31

c. Jakob Brun f. 1863 i Montana, USA i 1900

d. Anton Lassinius f. 1866 nr. 50

e. Olaus f. 1871

f. Gabriel f. 1873 d. 1876

g. Gabriel Antoni f. 1878


47. NILS JONASSEN f. 1842

Lund, skomaker og hustømmermann

g.m. REGINE EDVARDSDTR. f. 1858

Hidra, Flekkeford, Vest-Agder

Pleiedatter :

a. Ingeborg Helene Johannesdtr. f. 1887


48. HANS LARSEN f. 1851

nr. 43c

g.1884.m. KRISTINE OLSDTR. f. 1864

N. Regeland nr. 27c

Barn :

a. Lasinius Emil f. 1885

b. Ola Elinius f. 1887

c. Hanna Kristine f. 1890

d. Johan Marselius f. 1894


49. SIVERT KRISTIANSEN f. 1863

nr. 45c

g.m. MARTE KNUDSDTR. f. 1867

Barn :

a. Kristian Bertinius f. 1893 d. 1894

b. Kristian Berger f. 1895

c. Karl Antoni f. 1897

d. Sofie Marie f. 1899


50. ANTON LARSSINIUS OLAUSSEN f. 1866

nr. 46d

g.1897.m. GINE MARIE GABRIELSDTR. f. 1874

Gauteland nr. 29b

Barn :

a. Olaus f. 1898

b. Gabriel f. 1900HUSMENN1. NILS HANSEN f. 1692 n. 1737 – 1741

Lauland, husmenn nr. 5c

Det er en Nils Hansen som er ført på Hauge i 1730-1755 matrikkelen, og som brukte 1 pnd 12 mk i 1755, det kan være ham. Det er også nevnt en Nils Hansen som husmann under Tothammer i 1746 f. 1709. Det kan også være ham. Sjekk Nils Hansen Myklebust, Egersund, det skal være ham.

g.1737.m. GURI TORGERSDTR. f. 1728 (må være født tidligere)

Berglyd nr. 18f, kanskje Guri Kleven d. 1763

Barn :

a. Marie f. 1738 tv.

b. Anne f. 1738 tv.

c. Turid f. 1740


2. SISSEL STÅLESDTR. f. 1743 d. 1829

enke, huskone, ant. samme som er g.m. Immerstein, husmenn nr. 6


3. TØNNES PEDERSEN f. 1808 d. 1873

Bakke nr. 16c, arbeidsmann, bodde på Ø. Barstad i 1852 – 1855, Fitje i 1861 – 1862, døde på N. Surdal

g.1843.m. ANNE ANDREASDTR. f. 1821 d. 1862

Ø. Barstad nr. 58d

Barn :

a. Kristine Marie f. 1844 gift på N. Støle nr. 37

b. Birgitte f. 1847

c. Peder Andreas f. 1849 Ø. Åmodt nr. 33

d. Ola Gabriel f. 1852 Hauge, husmenn nr. 31

e. Karen Gjertine f. 1855

f. Tønnes f. 1861