Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

TOKS

Oppdatert 18.12.2013
Gårdsnr. 36

Tax - 1567, Toxen - 1665


1. LARS TOKS n. 1602 - 1614

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen.


2. MARKUS TOKS n. 1606


3. INGEBRET TOKS n. 1606


4. EIVIND TOKS n. 1610 - 1622

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen. " Euind Toxe haffuer slauget hans grannde, Lauridtz paa Egre med een greeb och Sougnet for Pending – ij daller " – 1612


5. JAKOB HALVORSEN n. 1623 – 1646

Samme som Håland nr. 3, var ikke nevnt her i 1645. Hadde odel sammen med medeiere i 1644 - 1646


6. JØRGEN TOKS n. 1620 - 1622


7. KNUD TOKS n. 1623


8. GULLIK TOKS n. 1624 - 1625

Ant. samme som Frøytlog nr. 6


9. LARS JAKOBSEN n. 1645


10. JAKOB TOKS d.ca. 1663

Kanskje samme som nr. 5, nevnt i prestens manntall 1663, men ikke i fogdens i 1664


11. NAVAR JAKOBSEN f. 1633 d. 1722

n. 1658 – 1663 på Toks, bodde i 1661 til 1722 på Frøytlog

Utskrevet soldat i 1658, men frigitt i 1661, han vare da gift og hadde mange barn. Var "lam" i 1663 og frigitt som soldat, da hans stesønn Ola Berntsen skulle overta hans plass. Gjelden oversteg formuen, enken skal betale skifteutgiftene.

g.m. (kanskje N.N. GULLIKSDTR.)

     g.1.m. Frøytlog nr. 10

Barn :

a. Kjetil f. 1696 n. 1718

b. ? Elisabet d. 1749


12. TOLLAK TORSTEINSEN f. 1616 d.e. 1676

Tjellesvik, Lund, hadde 9 mk odel i Tjellesvik 1653 - 1664

g.m. MALENE SVEINUNGSDTR. sk. 1676 +

Haukland, Lund

Barn :

a. ? Torstein f. 1645 nr. 13

b. Asbjørn

c. Brynjel f. 1658 nr. 14

d. Inger


13. TORSTEIN TOLLAKSEN f. 1645 n. 1718

nr. 12a ?, er ikke nevnt i skifte etter moren i 1676

g.m. ? INGEBORG RASMUSDTR. f. 1650 d. 1736

Kaltes L. Ålgård i 1736

Barn :

a. Halvor f. 1683 n. 1718 Elvestrøm nr. 6 ?

b. Rasmus f. 1687 L. Ålgård nr. 8


14. BRYNJEL TOLLAKSEN f. 1658 d. 1749

nr. 12c, kaltes S. Rosseland i 1715 – 1749

g.m. SIRI JONSDTR. d. 1746

Ørsland nr. 10d

Barn :

a. Jon f. 1702 S. Rosseland nr. 16

b. Lars f. 1707 S. Rosseland nr. 15


15. ELLING TOKS f. 1624 d.e. 1673

Er bruker her fra 1661, sonet i 1670 2 dr for slagsmål Åvald Løtoft

Barn :

a. Jakob Sandbekk nr. 8


16. ÅVALD TOKS n. 1657 - 1673

Barn :

a. Peder f. 1666 ? nr. 17

b. Håvard f. 1671 ? nr. 18

c. ? Inger d. 1748


17. PEDER ÅVALDSEN f. 1666 d. 1732

nr. 16a, bykslet ½ pund fra 1692, fornyet i 1720 og 1725

Barn :

a. Åvald f. 1697 nr. 19

Peder Åvaldsen Toks' segl fra 1720. Foto : Stein N. Wisted18. HÅVARD ÅVALDSEN f. 1671

nr. 16b ? soldat 1688 – 1703, var gift og hadde 1 barn i 1703, brukt jord i 3 år.

g.1.m. ? d.f. 1700

g.2.m. ?


19. ÅVALD PEDERSEN f. 1697 d. 1736

nr. 17a, byksel 1 hud i Frøytlog i 1727, soldat 1723 – 1734, bykslet fra 1726, var gift uten barn i 1727, gift med 1 barn i 1729 - 1734

g.m. KAREN SVENSDTR. f. 1699

Årrestad nr. 10b

     g.2.m. nr. 21

Barn :

a. Knud f. 1727 Frøtlog nr. 17

b. ? Inger d. 1748

c. Ingeborg f. 1731 d. 1760

d. Peder f. 1734 d. 1734

e. Peder f. 1735 d. 1760


20. KARL JAKOBSEN f. 1695 n. 1728

L. Ålgård nr. 6a, bykslet 2 pund i L. Ålgård 1720 - 1723, Toks 1725 - 1728


21. KNUD JONSEN f. 1711 d. 1786

N. Støle nr. 17d, brukte 1 pnd 12 mk i 1755 - 1761

g.1737.m. KAREN SVENSDTR. f. 1699 d. 1772

     g.1.m. nr. 19

Barn :

a. Åvald f. 1739 d. 1759 var soldat 1757 - 1758

b. Jon f. 1742

c. Jakob f. 1746 d. 1746

d. Jakob f. 1749 nr. 24


22. KJETIL KNUDSEN TOKS

Ikke nevnt som bruker på Toks i fogdens kassabok 1758 - 1761

Barn :

a. Gunhild Guria f. 1760 d. 1795 "Bromb"

b. en sønn d. 1763


23. ANDERS NAVARSEN f. 1702 d. 1753

Krone nr. 4c, bykslet gård i 1725, soldat i 1727 – 1737, bodde på Frøytlog i 1728 - 1730, gift uten barn i 1729 - 1731, med 1 barn i 1734 - 1737, sikkert samme som Anders Hovelsen Frøyland, da han står i soldatrullen på samme legd som Anders Hovelsen 2 år tidligere, samt at han ble innrullert 1727, da det er Anders Hovelsen (kan være Navelsen) som står. Står oppført som bruker av 1 pnd 12 mk i 1755, men var død ved skiftet i 1753.

g.m. GUNVOR OLSDTR. f. 1699 d. 1763

N. Drivdal, Lund, holdt skifte i 1760, kaltes Flordal i 1763

Barn :

a. Astrid f. 1732 d. 1734

b. Ola f. 1735 d. 1745

c. Kjetil f. 1738 tv. Haneberg, husmenn nr. 23

d. Åvald f. 1738 tv. d. 1741

e. Anders f. 1741

f. Astrid f. 1742 n. 1753

en datter d. 1742


24. JAKOB KNUDSEN f. 1749 d. 1794

nr. 21d, grenader i 1770

g.1770.m. HEDVIG ELISABET ELLEFSDTR. f. 1747 d. 1819

Krone nr. 9h

Barn :

a. Jon f. 1770 nr. 25

b. Knud f. 1771 gevorben soldat i Kr.sand

c. Ellef f. 1773 Steinberg nr. 36

d. Karen f. 1774 gift på Reg nr. 11

e. Peder Mikkel f. 1776 d. 1776

f. Gunhild f. 1777 d. 1848

     Barn : a. Peder f. 1797 UE d. 1799 - far Bakke nr. 16

g. Ingeborg f. 1778 d. 1779

h. Ingeborg f. 1780 d. 1838 ugift Stranden

i. Elisabet f. 1782 tv. d. 1838 ugift Stranden

j. Guri f. 1782 tv. d. 1813 ugift

k. Åse Pernille f. 1786 gift på L. Ålgård nr. 13

l. Jakob Mikkel f. 1790 d. 1791


25. JON JAKOBSEN f. 1770 d. 1844

nr. 24a

g.1.1797.m. GURI ASBJØRNSDTR. SMITH f. 1763 d.f. 1808

Steinberg nr. 30b

g.2.1808.m. SERINE PEDERSDTR. f. 1780 d. 1861

S. Omdal nr. 17b

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1798

b. Guri f. 1799 gift på Åros, husmenn nr. 19

c. Jakob f. 1802 nr. 28

d. Andreas Lorentz f. 1805 Stranden nr. 118

Barn 2.:

e. Gunhild f. 1809 d. 1845 ugift

f. Peder f. 1812 Ø. Løvås nr. 24

g. Salve f. 1814 d. 1884 ugift

h. Jonas f. 1815 Løtoft, husmenn nr. 1

i. Anne Sofie f. 1818 d. 1819

j. Kristian f. 1820 nr. 30

k. Anne Sofie f. 1824 d. 1824

l. Anne Sofie f. 1826 gift på Stensland nr. 9


26. TØNNES LARSEN f. 1774 d. 1844

Y. Mydland nr. 21l

g.1.1796.m. KAREN OMUNDSDTR. f. 1769 d.f. 1799

Y. Mydland nr. 20e, Kaltes Sandbekk i 1787 - 1796

g.2.1798.m. MALENE JONSDTR. f. 1778 d. 1856

Kvelland, Lund

Barn 2.:

a. Karen f. 1799 gift på Y. Evje nr. 19

b. Berte Margrete f. 1801 gift på Guddal nr. 16

c. Jonas Tobias f. 1803 nr. 27

d. Lars f. 1806 d. 1806

e. Lars f. 1807 d. 1834

f. dødfødt sønn 1810

g. Omund f. 1814 d. 1815

h. Omund f. 1818 tv.

i. Ola Tobias f. 1818 tv. d. 1818


27. JONAS TOBIAS TØNNESSEN f. 1803 d. 1870

nr. 26c

g.1827m. HELENE JOHANNESDTR. f. 1803 d. 1876

Y. Mydland nr. 27d

Barn :

a. Martine f. 1829 d. 1849

     Barn : a. Salve f. 1849 UE d. 1849 - far Drageland nr. 15a

b. Margrete f. 1832 gift på Hegdal, husmenn nr. 23

c. Tønnes f. 1834 nr. 31

d. Johanne f. 1837 gift på Stene, Heskestad

e. Karen Elisabet f. 1840 gift på Årstad nr. 63

f. Johannes f. 1844 bosatt på Gjersdal, Lund 1900


28. JAKOB JONSEN f. 1802 d. 1859

nr. 25c

g.1840.m. TURID LARSDTR. f. 1817

Drangedal, Flekkefjord

Barn :

a. Jon f. 1840 d. 1887 ugift

b. Grete Regine f. 1842 gift på Frøytlog nr. 35

c. Elisabet f. 1845 gift på Immerstein, husmenn nr. 44

d. Andreas f. 1847

e. Genette f. 1849 gift på Stranden nr. 184

f. Antonette f. 1854 g.1897.m. Jonas Jakobsen Skailand, Heskestad


30. KRISTIAN JONSEN f. 1820 d. 1884

nr. 25j, kaltes L. Ålgård i 1852 - 1884

g.1849.m. ELLEN GURIA EDVARDSDTR. f. 1823 d. 1900

L. Ålgård nr. nr. 12e

Barn :

a. Inger Sofie f. 1850 d. 1862

b. Johan Kristian f. 1852 Ørsland nr. 30

c. Edvard f. 1854 d. 1856

d. Edvard f. 1858 d. 1879 ugift

e. Grete f. 1860 d. 1865

f. Inger Sofie f. 1863 gift på Birkeland nr. 50

g. dødfødt datter 1865

Ellens barn :

h. Elisabet f. 1842 UE – far ungkarl og søfarende Anton Andreas Lorentz Andreassen Svindland


31. TØNNES JONASSEN f. 1834 d. 1876

nr. 27c

g.1869.m. INGEBORG KRISTINE OMUNDSDTR. f. 1845

I. Evje nr. 28b

Barn :

a. Jonas f. 1871

b. Gurine Kristine f. 1872 g.1898.m. Hegdal, husmenn nr. 23e

c. Omund f. 1875