Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

TELNES

Oppdatert 13.11.2015
Gårdsnr. 11

Telleness under Midtstøle - 1615, Telness under Bøe - 1619, Tollenes, Tellenis - 1665


1. OLA TELLENES n. 1617


2. PEDER TELLENES n. 1618


3. RASMUS TELLENES n. 1620 - 1622


4. KNUD ELLINGSEN n. 1620 - 1624


5. KNUD SVENSEN n. 1625 - 1634

Løste første bygsel på 1 spann smør i 1624

Barn :

a. Torkel nr. 6


6. TORKEL KNUDSEN n. 1634 - 1638

nr. 5a, 1st bygsel i 1634, flyttet bort i 1639


7. PEDER LARSEN f. 1614 d.e. 1673

Løste første bygsel med 5 rdl på ett pund smør i 1639 "Torchel for hannom Opgaff och frafløtte"


8. STEFFEN JAKOBSEN f. 1651 d. 1722

Guland 2c ?, ugift i 1681, stående soldat i 1688, kaltes Reg, hadde 3 barn i 1711, er ført i Fogdens kassabok 1723 - 1725

(Steffen Jonsen, etterlater enke, en sønn og en datter)

Barn :

a. Anders f. 1693 d.f. 1722

b. Tollak f. 1702 n. 1718

c. en datter


9. JON TORGERSEN f. 1695 n. 1721

Flatestøl, Lund, ikke her i 1723


10. ANSTEIN ANSTEINSEN f. 1711 d. 1777

Øsknedal, Bakke, bodde på Skogenes i 1738 - 1749, Egeli i 1754, Skogestad i 1760 - 1764

g.1.1733.m. SIRI OLSDTR. d. 1750

     g.1.m. Skogenes nr. 3

g.2.1752.m. ADLAUG ASLAKSDTR. f. 1728 d. 1800

Øksnedal, Bakke

Barn 1.:

a. datter d. 1741

Barn 2.:

b. Andreas f. 1754

c. Ståle Andreas f. 1757 Hatleskog nr. 10

d. Siri f. 1760 d. 1776

e. Anne f. 1764 d. 1835 ugift


11. TØNNES GULLIKSEN f. 1769 d. 1856

Aursland nr. 11f

g.1.1800.m. ANNE JØRGENSDTR. f. 1778 d. 1815

Årstad nr. 50f

g.2.1815.m. ÅSE LARSDTR. f. 1782 d. 1861

Ørsland nr. 20e

Barn 1.:

a. Jørgen f. 1801 d. 1802

b. Jørgen f. 1804 d. 1806

c. Kristine f. 1807 d. 1835 i en båtulykke

d. Tønnes f. 1811 d. 1811

Barn 2.:

e. Lars f. 1816 Haneberg, husmenn nr. 30

f. Tønnes Andreas f. 1818 d. 1835 i en båtulykke

g. Gabriel f. 1820 nr. 13

h. Peder f. 1822 flyttet til Sandnes i 1842

i. Abraham f. 1825 d. 1826

j. Andreas f. 1828 nr. 14


12. SIGBJØRN TØNNESSEN f. 1785 d. 1855

Stensland nr. 7b, bodde på Mål i 1810 – 1816, Brambo i 1855

g.1809.m. ELISABET KRISTINE OLSDTR. f. 1785 d. 1843

Gjersdal, Lund

g.2.1845.m. GURI LARSDTR. f. 1796 d. 1863

     g.1.m. Brambo nr. 16, bodde på Brambo i 1863

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1810 gift på Lie, husmenn nr. 10

b. Tønnes f. 1813 nr. 15

c. Ola f. 1816 d. 1851 ugift

d. Sivert Matias f. 1820 d. 1836

e. Marie f. 1823 gift på Krone nr. 21

f. Lorentz Andreas f. 1827 Bakke nr. 23

g. Peder Samuel f. 1832


13. GABRIEL TØNNESSEN f. 1820 d.e. 1900

nr. 11g

g.m. ANNE MARIE MORTENSDTR. f. 1820 d. 1891

Skjeggestad, Bakke

Barn :

a. Anne f. 1846 gift på Haneberg, husmenn nr. 36

b. Inger Tolene f. 1849

c. Tolene f. 1853

d. Gjert Tobias f. 1856 nr. 18

e. Matias f. 1859 tv. d. 1859

f. Gabriel f. 1859 tv. d. 1859

g. dødfødt sønn 1859

h. Nikolai f. 1861

i. Kristine f. 1863


14. ANDREAS TØNNESSEN f. 1828 d.e. 1900

nr. 11j

g.1864.m. GURI MALENE HANSDTR. f. 1819 d. 1890

N. Støle nr. 31d


15. TØNNES SIGBJØRNSEN f. 1813 d. 1898

nr. 12b

g.1843.m. TOBINE PEDERSDTR. f. 1820 d.e. 1900

Skjevrås, husmenn nr. 2i, kaltes Tolene Gjertine i 1843, Tolene i 1846 – 1852, Tolene i 1900

Barn :

a. Elisabet f. 1846 gift på Sandbekk nr. 15

b. Sivert Tobias f. 1850 nr. 17

c. Tonette Martine f. 1852 d. 1868 på N. Støle

d. Johanne Pauline Bergine f. 1857 g.1878.m. Jens Beer Ellefsen Palland, Hidra.


16. HANS ANDERSEN ØSTENGEN f. 1842 d.e. 1910

Lier, Buskerud, verksarbeider, bodde på Mariero, Hetland (nå Stavanger) i 1875 og på Toten i 1900, var da oppsynsmann ved jernbanen

g.1870.m. OLINE KNUDSDTR. f. 1842 d.e. 1910

Hovland, Heggen, Modum, Buskerud

Barn :

a. Gunda f. 1872 gift med L. Rasch, N. Stjørdal

b. Andreas Østengen f. 1874 bodde i Levanger i 1900

c. Kamilla Marie f. 1882


17. SIVERT TOBIAS TØNNESSEN f. 1850

nr. 15b

g.1875.m. ANNE SEVERINE TOLLAKSDTR. f. 1850

Fosseland, Feda, Vest-Agder

Barn :

a. Teoline Alette f. 1885


18. GJERT TOBIAS GABRIELSEN f. 1856

nr. 13d

g.1890.m. ANNE OLINE SIMONSDTR. f. 1864

Elvestrøm nr. 29c

Barn :

a. Simon f. 1891 d. 1891

b. Gustav Martin f. 1892

c. Sine Matilde f. 1894

d. Gunda Amanda f. 1899