Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STORE ROSSELAND

Oppdatert 18.3.2011
Gårdsnr. 68

St. Rosseland - 1664, Str: Røsseland - 1665

 

1. PEDER S. ROSSELAND f.ca. 1550 d.e. 1611

g.m. N.N. MIKKELSDTR.

Tothammer nr. 2b

Barn :

a. Kristine gift på L. Rosseland nr. 5

b. Mikkel Midtbø, ant Rekevik nr. 3


NIKLAUS TOROLFSEN (FRIIS) d. 1566

L. Rosseland nr. 1a ?, det er satt fram en teori om at presten Peder Claussøn Friis, sønn til hr. (Ni)Klaus Torolfsen Friis, er sønnesønn til Torolf Rosseland, men det mangler vel en del bevis. Hvis ikke Peder Claussøn Friis hører til her, heter heller ikke Niklaus Torolfsen Friis til etternavn. Torolf var et uvanlig navn på denne tiden, men det finnes visst et par-tre mulige andre som kan være prestens farfar. Søskenflokken under er vel ellers sannsynlig. 
Barn :

a. Astrid g.m. Tothammer nr. 2

b. datter g.m. L. Rosseland nr. 2

c. Jakob nr. 2

d. Niklaus Røydland g.m. Marit Tollaksdtr

e. ? Peder Claussøn Friis f. 1545 d. 1614

f. Isak L. Rosseland nr. 4


2. JAKOB NIKLAUSSEN n. 1606

Visstnok fra Røydland, Helleland

Skal ha hatt barna :

a. Ola f.ca. 1560 nr. 3

b. Ellef Jakobsen Kirkebø nr. 27

c. Bjørn Jakobsen

    Barn : a. Jakob Bjørnsen Ø. Surdal nr. 3

d. Åse gift på N. Regeland nr. 9

e. Anne d.f. 1641 g.m. S. Regedal nr. 2


3. OLA JAKOBSEN f. ca. 1560 n. 1602 – 1603

nr. 2a, skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.

g.m. KAREN, vitnet for Dorte Ribland i 1629

Vistnok fra Forsand, g.2.m. L. Rosseland nr. 4

Barn :

a. Tore nr. 4

b. Steinvor f. 1590 gift på Kirkebø nr. 22

c. Guri ? gift på Ø. Regeland nr. 7

d. Mette gift på Drageland nr. 6


4. TORE S. ROSSELAND f.ca. 1580 n. 1604 - 1614

nr. 3a

Barn :

a. ? Guri gift på L. Rosseland nr. 8


5. JON LARSEN f. 1616 d. 1699

Kirkebø nr. 22a, borger til Stavanger 1672- 1685

g.m. ? N.N. ISAKSDTR.

L. Rosseland nr. 4f

Barn :

a. Kristoffer f. 1644 Skarås nr. 10

b. Lars f. 1645 Ø. Regeland nr. 10

c. Brynjel f.ca. 1649 d. 1680 soldat 1669 – 1680

d. Steinvor gift på Gauteland nr. 10

e. Ingeborg gift på Elvestrøm nr. 8

f. Åse gift på L. Rosseland nr. 7

g. Jakob f. 1657 nr. 8

h. Jofred Lindland nr. 22


6. ASBJØRN TOLLAKSEN n. 1645 – 1657

g.m. N.N. ISAKSDTR.

L. Rosseland nr. 4e

Barn :

a. Karen n. 1663

Hennes far hadde stevnet Ola Ollestads sønner for at hun var blitt overfalt om natten av Lars, Ola og Børild, mens hun bodde på Bjuland. De skal ha slått ned døren i huset hennes, slått henne og revet klærne av henne. En skal ha holdt henne mens "dend anden skulde giøre hende wold som hun laa i Sengen, saa hun haffuer Gud at takke hun iche bleff krenchitt". Dette hadde hun sagt både til Hr. Christen, presten på Helleland og til Hr. Samuel, så vel som til andre godtfolk. Alle nektet for beskyldningene, men "Ole Oldestad haffer olmt schudzmaal af alle, och hans sønner er noget offuerdaadig". Siden det manglet bevis som det lot seg dømme etter, la godtfolk seg imellom, og de ble forlikte.


7. JAKOB ROSSELAND n. 1657

Det er en Anne Rosseland som i 1696 er stevnet for gjeld på 2 rd, hennes mann Jakob Skomager var død før dette, det kan være ham.


8. JAKOB JONSEN f. 1657 d. 1717

nr. 5g

g.1.m. ANNE JAKOBSDTR. d. 1701

Nesstranden, Flekkefjord, datter til Jakob Bertelsen og Elisabet Lauritsdtr, som igjen var datter til Laurits Jakobsen Hindsholm, Festervoll, Hidra

g.2.m. KAREN JONSDTR.

enke fra Osen, Lund, stemor (eg. ste-bestemor) til Bjørn Ellefsen N. Mysse

Barn 1.:

a. Jakob f. 1691 N. Regeland nr. 22

b. Kristine f. 1692 gift på S. Regedal nr. 11 ?

c. Jofred f. 1696, soldat 1717 bodde ifølge fraværsliste i 1723 "øster paa Sømme" og var gift

d. Elisabet f. 1697 gift på Årstad nr. 42

e. Ingeborg f. 1699

Barn 2:

f. Alf f. 1704 Årstad nr. 48


Nøtterøy kirkebok nr. 2, fol. 321a. Begravede 1778.

Den 18de Augustus. Den gamle Jon Jacobsen Kragerøe, fød paa Gaarden Røsland i Soggendal i Dalernes Provstie Vester i Christiansands Stift, den 16de Jun. 1693, død den 12te Aug. d. A. efter 60 Aars Ægteskab med sin igienlevende Enke, Johanne Thorsd., med hvilken han d. 28 Jun. 1775 ved en Erindrings og Opmundtrings Tale af mig holdte Jubel-Bryllup, gl. 85 Aar 2 Maaneder. – Han er ikke nevnt i hverken farens eller morens skifte. Det må være Jofred som har kalt seg Jon da han kom til østlandet.


9. NILS JONSEN f. 1658 d. 1713

Ø. Barstad nr. 8d

g.m. KRISTINE GUNDERSDTR.

g.1.m. nr. 10

Ingen barn


10. RASMUS DAVIDSEN f. 1620 sk. 1685 +

N. Surdal nr. 3a, lagrettemann i 1674. Sonet i 1672 en halv daler for hans kone "var kommen for thilig" [i barselsseng]

g.1.m. N.N.

     g.1.m. Urdal nr. 7

g.2. m. KRISTINE GUNDERSDTR. sk. 1713 +

Urdal nr. 11d

     g.2.m. nr. 9

Barn 1.:

a. David Mål nr. 11

b. Ingeborg

Barn 2.:

c. Gunnar, i Holland 1713

d. Kristoffer, ikke n. 1699

e. Ragnhild, gift på Vatland nr. 7


11. ELLEF ROSSELAND f. 1640 d.e. 1668


12. TORE OMUNDSEN f. 1657 d. 1701

Sønn til 2. konen på L. Rosseland nr. 8, fikk byksel på 1/2 løp smør i 1695

g.m. KRISTINE JOFREDSDTR. d. 1721

L. Rosseland nr. 8d

Barn :

a. Ingeborg gift på Gyland nr. 24

b. Anne gift på Skarås nr. 11

c. Omund f. 1699 nr. 13

d. Jofred f. 1701 n. 1718 d.f. 1721


13. OMUND TORESEN f. 1699 d. 1773

nr. 12c, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.m. ELLEN ELLEFSDTR. f. 1700 d. 1756

Skjevrås nr. 21b ?

Barn :

a. Lars f. 1725 Berglyd nr. 22

b. Kristine f. 1726 gift på Stranden nr. 38

c. Ellef f. 1731

d. Anne f. 1733 ikke n. 1757

e. Mikkel f. 1735 nr. 14

f. Bernt f. 1737 nr. 20


14. MIKKEL OMUNDSEN f. 1735 d. 1816

nr. 13e, kaltes Vatland i 1761 - 1776

g.1758.m. BODIL JENSDTR. f. 1737 d. 1818

Nesvåg nr. 17b

Barn :

a. Ellef f. 1759 d. 1763

b. Ellen f. 1761

c. Jens f. 1763 Eik nr. 38

d. Maren f. 1766 d. 1771

e. Omund f. 1769 Vatland nr. 15

f. Jonas f. 1771 d. 1772

g. Jonas Mikkel f. 1773 d. 1775

h. Jonas Mikkel f. 1776, Nesvåg, husmenn nr. 7


15. LARS BRYNJELSEN f. 1706 d. 1780

Toks nr. 14b, ugift, soldat i 1727 – 1729, korporal i kaptein Pristorphs kompani i 1731, sersjant i 1740 - 1758, brukte 1 pnd 12 mk i 1755


16. JON BRYNJELSEN f. 1702 d. 1764

Toks nr. 14a, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1739.m. HELGA LARSDTR. f. 1705 d. 1779

Y. Mydland nr. 12a

Barn :

a. Margrete f. 1740 g.m. nr. 18

b. Sara f. 1742 død ung

c. Bernt f. 1744 nr. 17


17. BERNT JONSEN f. 1744 d. 1800

nr. 16c

g.1767.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1747 d. 1827

N. Regeland nr. 23a

Barn :

a. Jonas (Johannes) f. 1769 nr. 21

b. Jakob f. 1771 d. 1772

c. dødfødt datter 1772

d. Jakob f. 1775 Fitje nr. 21

e. Lars f. 1777 nr. 24

f. dødfødt sønn 1780

g. Helene f. 1781 g.m. Årstad nr. 55

h. Berte Kristine f. 1785 gift på I. Evje nr. 27

i. Anne f. 1788 gift på Gyland nr. 31


18. TORSTEIN OMUNDSEN f. 1736 d. 1810

Bjelland nr. 15a, Kaltes V. Barstad i 1768 - 1770

g.1764.m. MARGRETE JONSDTR. f. 1740 d. 1801

nr. 16a

Barn :

a. Ingeborg f. 1768 gift på Skarås nr. 25

b. Jonas f. 1770 nr. 19


19. JONAS TORSTEINSEN f. 1770 d. 1834

nr. 18b

g.1798.m. GEORGINE MAGDALENE OLSDTR. f. 1774

Haneberg nr. 23e

Barn :

a. Margrete Sofie f. 1799 gift på Ø. Barstad nr. 68

b. Ola Andreas f. 1802 nr. 25

c. Abelone f. 1805 gift på Nordnes, husmenn nr. 10

d. Tobias f. 1807

e. Gjertine Malene f. 1809

f. Anders f. 1812 bøkker i Stavanger

g. Nils Kristian f. 1817

h. Helene f. 1821 d. 1821


20. BERNT OMUNDSEN f. 1737 d. 1814

nr. 13f

g.1760.m. KAREN KRISTENSDTR. f. 1737 d. 1817

Dydland nr. 9a

Barn :

a. Ellen f. 1761

b. Omund f. 1766 d. 1766

c. Gunhild Margrete f. 1767 d. 1768

d. Gunhild f. 1769 gift på Frøytlog nr. 27

e. dødfødt datter 1772

f. Omund f. 1773 nr. 22

g. Anne Margrete f. 1776 g.m. nr. 23

h. Karen f. 1779 d. 1779

i. Karen f. 1782 gift på Ø. Barstad nr. 53

j. dødfødt datter 1792


21. JONAS BERNTSEN f. 1769 d. 1857

nr. 17a, kaltes Hauge i 1807 – 1835, N. Løvås i 1857

g.1804.m. INGEBORG JAKOBSDTR. SMITH f. 1765 d. 1849

Hauge nr. 31a, død i føderåd på N. Løvås

Barn :

a. Anne Bertine f. 1805 gift på N. Løvås nr. 22

b. Ingeborg Elisabet f. 1807 d. 1827

c. Jakob Smith f. 1810 d. 1810


22. OMUND BERNTSEN f. 1773 d. 1857

nr. 20f

g.1801.m. INGEBORG SUSANNE RØDDER f. 1774 d. 1851

datter til sersjant Morten Mortensen Rødder, Sandeid og Elisabet Nyrup Berven

Barn :

a. Morten Rødder f. 1802 nr. 26

b. Karen f. 1804 gift på Stranden nr. 98

c. Bernt f. 1807 "aandsfattig" i 1865 d. 1892 ugift

d. Elisabet f. 1810 gift på Stranden nr. 99

e. Birgitte Sofie f. 1813 gift på Åros, husmenn nr. 18

f. Anne Sibylle f. 1816 gift på Haneberg nr. 30


23. FREDRIK BRANDT

Kaltes Fredrik Barth i 1804

g.1804.m. ANNE MARGRETE BERNTSDTR. f. 1776

nr. 20g

Barn :

a. Johan Fredrik Wilhelm f. 1806

b. Sivert Brun f. 1809

c. Marie Katrine f. 1815


24. LARS BERNTSEN f. 1777 d. 1857

nr. 17e

g.1807.m. INGER ELLEFSDTR. f. 1789 d. 1824

I. Mydland nr. 42b, "frøs ihiæl paa marken"

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1808 nr. 27

b. Elisabet Marie f. 1809 gift på Hauge nr. 38

c. Edvard f. 1814 d. 1814

d. Anne f. 1816 gift på Lindland nr. 43

e. Berte Kristine f. 1822 gift på Hegdal nr. 17


25. OLA ANDREAS JONASSEN f. 1802 d. 1872

nr. 19b

g.m. INGER TORGERSDTR. f. 1812

Barn :

a. Jonas f. 1834 Handelsborger, ugift 1865

b. Gjert Tobias f. 1836 Stranden nr. 111

c. Olaus Engebret f. 1837

d. Johan Jørgen f. 1839 d. 1840

e. Johan Jørgen f. 1841 d. 1855

f. Johan Arnt f. 1843 Stranden nr. 175

g. Engel (dtr) f. 1845 d. 1857

h. Andreas f. 1848 d. 1874

i. Marie f. 1850

j. Severine f. 1853

k. Engel (dtr) f. 1858


26. MORTEN RØDDER OMUNDSEN f. 1802 d. 1862

nr. 22a

g.1844.m. SEVERINE GJERTINE HANSDTR. f. 1822 d. 1895

Haneberg nr. 26d

Barn :

a. Anne Sibylle f. 1845 ugift 1900

b. Hansine Severine f. 1847 g.m. nr. 34

c. Omund f. 1850 nr. 32

d. Jakob Brun f. 1852

e. Cecilie Jørgine f. 1854 gift på Ø. Regeland nr. 35

f. Morten f. 1857

g. Johanne Severine f. 1860 d. 1860

h. Severine Johanne f. 1861 gift på Berglyd nr. 38


27. BERNT TOBIAS LARSEN f. 1808 d. 1881

nr. 24a

g.1847.m. INGEBORG LORENTZSDTR. f. 1824 d.e. 1900

Lindland nr. 36d


28. ABRAHAM PETERSON VERNGREN f. 1806 d. 1867

Sverige, bøtker, kaltes Urdal i 1839 og 1861

g.1836.m. GURI GJERTINE HÅGENSDTR. f. 1811

N. Surdal nr. 17a

Barn :

a. Cecilia Georgine f. 1837 g.m. nr. 29

b. Hansine f. 1839 gift på Lindland nr. 38

c. Anne f. 1843

d. Albine Gurine f. 1851 g.1868.m. Tollak Torsteinsen, Egersund


29. JOHAN SIVERTSEN f. 1831 d.e. 1900

Ø. Regeland nr. 27e, kaltes Urdal i 1861

g.1861.m. CECILIA GEORGINE ABRAHAMSDTR. f. 1837 d.e. 1900

nr. 28a

Barn :

a. August Gerhart f. 1862 nr. 31

b. Sine Elisabet f. 1866


30. JAKOB BRUN EILERTSEN f. 1849

Ørsland nr. 25g

g.1880.m. SEVERINE ELISABET SIVERTSDTR. f. 1854

Ø. Regeland nr. 31a

Barn :

a. Gjertine Sofie f. 1881

b. Inga Emilie f. 1884


31. AUGUST GERHARD JOHANSEN f. 1862

nr. 29a

g.1885.m. KRISTINE OLAUSDTR. f. 1860

Urdal nr. 46

Barn :

a. Johan f. 1887 d. 1887

b. Sofie Olivia f. 1893 tv.

c. Johan Georg f. 1893 tv. d. 1893

d. Johan Georg f. 1896

e. Sine Jørgine f. 1898g.m. Eie nr. 47i

f. Olaus f. 1899 d. 1899

g. Olaus f. 1900


32. OMUND MORTENSEN f. 1850 d. 1887

nr. 26c

g.1881.m. BERTINE KRISTINE BERNTSDTR. f. 1859

V. Barstad nr. 55a

     g.2.m. Ø. Barstad nr. 74

Barn :

a. Matilde f. 1882

b. Bine Josefine f. 1884g.m. Hatleskog nr. 16e

c. Anton Bertinius f. 1885

d. Morten Rødder f. 1887


33. LASINIUS PAULSEN f. 1855

Rekevik nr. 37b, var fostersønn hos tanten sin i 1865

g.1880.m. GURINE SOFIE JAKOBSDTR. f. 1856

Ø. Regeland nr. 29c

Barn :

a. Ingeborg Tobine f. 1880

b. Petra Johanna f. 1882

c. Gine Josefine f. 1884

d. Bernt Tobias f. 1886

e. Ingeborg Tobine f. 1888

f. Jakob f. 1890

g. Sofie Lovise f. 1893

h. Paul Johan f. 1895

i. Anne Gotfreda f. 1898

j. Kristine Olivia f. 1900


34. NILS KRISTIAN TARALDSEN f. 1850

Fjære (Grimstad), Skipstømmermann, bodde i Fjære, datteren Hansine Kristine født i Sokndal

g.m. HANSINE MORTENSDTR. f. 1847

nr. 26b

Barn :

a. Morten f. 1880

b. Hansine Kristine f. 1884

c. Tarald f. 1889

d. Amund f. 1889

e. Eline f. 1891