Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STORE REGEDAL

Oppdatert 15.01.2015
Gårdsnr. 72

S: Regedall med Queten og Hoellen - 1665


1. OLA REGEDAL n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


2. SIVERT REGEDAL n. 1602 - 1636

Skal være fra Heskestad, var arving til Åse N. Regeland, som vistnok var hans svigerinne, han skal ifølge tingboken 26.2.1641 ha vært gift med hennes søster. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Vitnet i troldomssaken mot Dorte Ribland i 1623.

g.m. ANNE JAKOBSDTR. d.f. 1641

S. Rosseland nr. 2e

Barn :

a. ? Ingeborg g.m. Ø. Barstad nr. 12

b. ? Lars f. 1602 Ø. Barstad nr. 11

c. barn f. 1620 d. 1623


3. TOMAS WILLUMSEN SMITH f. 1601 d. 1674

Nevnt første gang 1626 under ødegårdsmenn/husmenn. Kaltes L. Regedal i 1626 - 1637, nevnt i odelmanntallet fra 1644, eide 1661 – 1670 ½ løp i Åvendal, og hele (½ løp) her. I 1671 eide han 11 mrk i gården, sønnen Jakob eide resten. Kan være sønn av rådmann Willum Jonsen i Stavanger, da er han kanskje Thamis Schmidt som i 1622 tok borgerbrev i Stavanger som kipper eller bøkker, i så fall var han

g.1.m. MARGRETE BERTELSDTR.

Tomas Willumsen Smith på Regedal var ihvertfall

g.m. KAREN OLSDTR.

Barn :

a. Jakob f. 1624 nr. 7

b. Kristen f. 1626 Ulland, Hidra

c. Margrete gift på Berglyd nr. 12


4. KRISTEN WILLUMSEN n. 1613 - 1619

S. Regedal, husmenn nr. 1a ?, bror til nr. 5

Kristen Willumsen på Regedal lovte Peder Abelnes at han (Kristen) ville innen pinsetid dra ned til Ålborg [?] og der gjøre Ivar Bertelsen tilfreds for dedt hans bror Jakob Willumsen skyldte. - 1618


5. JAKOB WILLUMSEN n. 1618 - 1645

S. Regedal, husmenn nr. 1b ? Lagrettemann i 1634. Kaltes Kirkebø 1634 - 1674, hadde kone i 1645. "Jakob Regedal hafvde steffnt Jacob Kirkebøe paa sin sønn Cornelius Jakobsens vegne och Brønild Østrebøe huer for Sum 18 Rd som de er hans Stiffmoder Kari Olsdatter skyldig, huor om Daniel Haneberg och Joen Rosseland var steffndt deris sandhed at bekienne, Som ved borgeræd sverdt at Jacob Kirkebøe loffuet for sin søn de 18 Rd at betalle och Brønild Sielff vedgaar dett dog derhes bemt varer 3 Aar Ver froløber Saa som nu til denne høst, om dj iche bleff betalt, da siden at forRentes."

g.m. GURI MAGNUSDTR. n. 1671

Drange, Heskestad, Mikkel Egeland oppga i tingbok i 1671 at hans mor var Guri Mysse og at hans bestefar var Magnus Drange.

Barn :

a. Kornelius f. 1641 Hauge nr. 18

b. Mikkel Steinberg nr. 24

Jakob Regedals segl 1634. Foto : Stein N. Wisted6. EVIVND REGEDAL n. 16267. JAKOB TOMASSEN SMITH f. 1624 sk. 1685 +

nr. 3a, eide 25 mrk. i gården i 1671

g.m. MARIT SVENSDTR. n. 1711

Åse, Egersund

Barn :

a. Willum f. 1652 Løvik nr. 11

b. Knud f. 1653 Immerstein nr. 16

c. Tomas f. 1655 nr. 9

d. Siri f. 1665 gift på Kvam nr. 8

Jakob Regedals segl 1667. Foto : Stein N. Wisted8. KRISTOFFER REGEDAL n. 1605 - 1619

Hører vel til på L. Regedal. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen. Sonet for sin fattigdoms skyld 1 daler for et øksehogg han i vanvare hadde gitt sin nabo Kristen.


9. TOMAS JAKOBSEN f. 1655 d. 1728

nr. 7c

g.m. MAREN BESSESDTR. n. 1728

Barn :

a. Besse f. 1698 n. 1718 d.f. 1733

     Barn : a. ? Karen f.ca. 1729 k. 1746


10. SIVERT TOLLAKSEN f. 1678 d. 1756

Tiltalt "for fortidlig sammenlege" i 1716, kaltes Spånekleiv i 1718 - 1721, "ved Kleven" i 1730, var her i 1741 - 1756

g.m. RAGNHILD ASSERSDTR. d. 1757

Kaltes Oddsdtr i 1716. Det var vel hun som var gl. Ragnhild Åve som døde i 1757

Barn :

a. Jakob f. 1715 n. 1746 Rekevik, husmenn nr. 2 ?

b. ? Knud f. 1720 nr. 12

c. Sivert f. 1722, n. 1746

d. ? Marte Margrete f. 1725 gift på Skarås nr. 20

e. Tollak f. 1730 ikke n. 1746


11. KRISTOFFER WILLUMSEN SMITH f. 1691 d. 1762

Løvik nr. 11c, brukte 2 pnd i Hauge i 1730 - 1755

g.m. KRISTINE(JAKOBSDTR. ?) f. 1697 d. 1763

S. Rosseland nr. 8b ?

Barn :

a. Willum f. 1726 Stranden nr. 24

b. Besse f. 1728 Haneberg nr. 20

c. Gjertrud f. 1730 gift på Immerstein, husmenn nr. 26

d. Anne f. 1733 gift på Hegdal, husmenn nr. 16

e. Jakob f. 1736 d. 1741

f. Johannes f. 1738 Bøysmyr nr. 1

g. Ellen f. 1740 d. 1741

h. Jakob f. 1742 Hauge, husmenn nr. 12


12. KNUD SIVERTSEN f. 1720 d. 1781

nr. 10b ?

g.1.1745.m. RAGNHILD PEDERSDTR. f. 1713 d. 1775

V. Fidje, Hidra, kaltes Hauge i 1741, da hun var fadder

g.2.1776.m. ANNE OLSDTR. f. 1744 d. 1781

Dydland 10a, g.1.m. Helleren nr. 4

Barn 2.:

a. Peder Lorentz f. 1778 d. 1779

b. Ola f. 1780 "matros, farer fra København" – 1803, "formodes at være i Holland" - 1808


13. KNUD OMUNDSEN f. 1772 d. 1841

Skogestad nr. 24a

g.1801.m. KAREN EILERTSDTR. f. 1778 d. 1815

Dydland nr. 11a

g.2.1816.m. KAREN BJØRNSDTR. f. 1785 d. 1871

Kvam nr. 11d

Barn 1.:

a. Eilert f. 1802 d. 1802

b. dødfødt datter 1804 tv.

c. Ephraim f. 1804 tv. d. 1805

d. Ola f. 1805 nr. 14

e. Eilert f. 1808 d. 1823

f. Helene Gjertine f. 1812 g.m. Ø. Surdal nr. 16

Barn 2.:

g. dødfødt sønn 1817

h. Karen f. 1818 d. 1895 ugift

i. Bertine f. 1821 g.m. Rolf Olsen, Stavanger

j. Konrad f. 1823 nr. 18

k. Hans f. 1825

l. Anne Malene f. 1827

m. dødfødt datter 1830


14. OLA KNUDSEN f. 1805 d. 1892

nr. 13d

g.1831.m. MARIE BJØRNSDTR. f. 1799 d. 1850

Kvam nr. 11j

Barn :

a. Karen Elisabet f. 1832 ugift i 1865

b. Anne Birgitte f. 1834 g.m. nr. 20


15. ANDREAS OMUNDSEN f. 1774

Ø. Regeland nr. 20e, kaltes Andersen i 1801, fikk i 1794 barn med Guri Eivindsdtr. g.m. Skjevrås, husmenn nr. 1

g.1801.m. KAREN GURIA OLSDTR. f. 1772 d. 1825

Ørsland nr. 13j, var ugift tjenestepike på Løveland i 1801

Barn :

a. dødfødt datter 1798 (Anders Regelands d.f. datter)

b. Ola Andreas f. 1801 d. 1801

c. Ola Andreas f. 1804 nr. 16

d. Helene f. 1806 d. 1877 ugift

e. Ingeborg f. 1809 g.1835.m. Ola Olsen Eie, Gyland

f. Karen Guria f. 1812 gift på Bu nr. 5

g. Anne Gjertine f. 1817


16. OLA ANDREAS ANDREASSEN f. 1804 d. 1867

Nr. 15c

g.1829.m. ELLEN SOFIE SØRENSDTR. f. 1805 d. 1854

Ø. Barstad nr. 48e

Barn :

a. Karen Guria f. 1831 d. 1832

b. Karen Guria f. 1832 ugift 1900 håndarbeide

c. Engel (dtr) f. 1834

d. Anne f. 1836 ugift i 1865

     Barn : a. Albert Olai f. 1860

e. Ellen Sofie f. 1838

f. Andreas f. 1841 tv. d. 1842

g. Olaus f. 1841 tv. d. 1842

h. Ola Andreas f. 1843

i. Hans f. 1846 d. 1847

j. Ingeborg Helene f. 1849 gift med Petter Bauge, Ytre Bauge, Holmedal, Kvinnherad


17. TOBIAS TORKELSEN f. 1829 d. 1899

Sollie nr. 13f

g.1855.m. ANNE SIVERTSDTR. f. 1829 d. 1895

Bu nr. 4b

Barn :

a. Sivert f. 1856 d. 1887 under fiske

b. Tønnes f. 1858 d. 1882 ugift sjømann, død av gulfeber på reise fra Drabaska, Mexico til England

c. Sine Georgine f. 1861 d. 1864

d. Bernhard f. 1863 Stranden nr. 263

e. Alfred f. 1866 ugift I 1900

f. Sine Tobine f. 1869

g. Anne f. 1873 ugift i 1900


18. KONRAD KNUDSEN f. 1823 d.e. 1900

nr. 13j, ugift

Fosterbarn :

a. Karen Rolfsdtr. f. 1852


19. JULIUS OLSEN f. 1836

Immerstein nr. 30c, skipper, bodde på Skårdal i Rekefjord i 1868

g.1861.m. ANNE BERTINE OLSDTR. f. 1834

nr. 14b

Barn :

a. Ola Martin f. 1863 d. 1879

b. Oskar Reinert f. 1865 d. 1866

c. Johan Albert f. 1868

d. Otilde Regine Emilie f. 1870

e. Marie Hovine f. 1874

f. Marselius Reinert f. 1880


20. BERTEL TEODOR BERNTSEN f. 1860

Skarås nr. 30e, bodde på L. Regedal i 1889, Ladestedet (Volden) i 1891

g.1888.m. LINE TOBINE LARSDTR. f. 1865

N. Surdal nr. 20g

Barn :

a. Bernt Antoni f. 1889 tv.

b. Lars Beer f. 1889 tv.

c. Benjamin Leonard f. 1891

d. Tolene Gjertine f. 1894

e. Bertine f. 1897

f. Antoni f. 1900


21. TEODOR TOLLAKSEN f. 1873

g.m. ANNE MALENE f. 1866

Egersund

Barn : a. Marie f. 1893

b. Gurine f. 1894

c. Tønnes f. 1896

d. Andrea f. 1900


22. ANDREAS PEDERSEN f. 1844

Hetland, Stavanger, blikkenslager

g.m. GJERTINE PEDERSDTR. f. 1850HUSMENN

HOLEN


 

1. WILLUM HOLEN n. 1603

Willum Åve er nevnt 1606 – 1610, Willum Helvik er nevnt 1617 – 1618, alle disse kan være samme person

Barn :

a. ? Kristen S. Regedal nr. 4

b. ? Jakob S. Regedal nr. 5


2. HANS i HOLEN n. 1629 – 1640

Betalte 3. tage i 1629


3. NILS LARSEN n. 1645

Strandsitter uten bruk


4. GUNNAR HOLEN n. 1659

Barn :

a. Kristen f. 1641 n. 1659


5. TOLLAK JONSEN n. 1718

Han er ikke nevnt i mannskapsrullen i 1718, men var vel over 60 år da, kanskje samme som Berglyd nr. 12

Barn :

a. Jon f. 1655 nr. 6

b. Guri tiltalt 1718 for leiermål med Tollak Brynjelsen Egeli. Hun hadde ingenting å betale boten med, og ble sendt "til næste [nærmeste ?] spindehuus" for å arbeide til boten var betalt


6. JON TOLLAKSEN f. 1655 n. 1721

nr. 5a, kaltes også Jon, Johannes og Johan, bodde på Åvendal i 1701 - 1713, ant. samme som Åvendal nr. 11

g.m. N.N.

Åvendal nr. 10a

Barn :

a. Tollak f. 1695 tv. Åvendal nr. 13

b. Mikkel f. 1695 d.f. 1763 tv. Sestad, Egersund, oppgitt i søsterens skifte at han bodde på Åvendal

     Barn : a. Kristine gift i København

               b. Ingeborg, ugift i 1763

               c. Berte, umyndig i 1763

c. Karen f. 1698 gift på Ø. Åmodt, husmenn nr. 3

d. Margrete f. 1700 d. 1763

     g.1.1730.m. Asgaut Svensen Høyland, Helleland, bosatt på Hegdal, Egersund

     g.2.1742.m. Jakob Jakobsen Apeland, Bjerkreim, bosatt på Veshovde, Egersund