Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STORE OMDAL

Oppdatert 19.03.2015
Gårdsnr. 33

Str: Omdall - 1665 med halve ødegård Hustued

 

1. ELLING STORE OMDAL n. 1602 – 1603

Betalte 4½ daler 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603


2. JAKOB STORMDALL n. 1603

Ant Store Omdal

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


3. TORSTEIN NILSEN n. 1605 – 1636

Løste første byksel på 18 mk med 3 daler i 1605


4.


5. INGELEF STORE OMDAL n. 1611

Er vel samme som Enken på Omdal n. 1602

Ga 1 daler i tredje års byksel av 3 spann smør i 1611


6. KRISTOFFER TOLLAKSEN ikke n. 1668

Visstnok sønn til Tollak Olsen Åmdal, Lista og Åse Jakobsdtr Nordhassel, og hører vel da til på Åmdal, Lista, og ikke her.

fikk kongebev 30.jun 1669, da han er søskenbarn med sin tilkommnes avdøde ektemann Hans Nilsen Straumsland (sønn til Nils Olsen Slevdal, Lista og n.n. Hansdtr. Straumsland)

g.1669.m. INGER JAKOBSDTR. f. 1631 d. 1704

Åros nr. 6d

     g.1.m. Hans Nilsen Straumsland, Lista


7. OMUND OMDAL n. 1610 – 1622


8. PEDER NILSEN f. 1584 d. 1664

Kaltes Støle i 1621, men skattet for Omdal, "leyde den Andell i Ombdall som Omund paaboede for penge viij dr." - 1621 oppgav i 1645 for Bertel Endresen

g.m. GUNLAUG FREDRIKSDTR. n. 1665

     g.2.m. Løtoft nr. 7

Barn :

a. Nils Pedersen Ombdall f.ca. 1617 n. soldat i lensregnskap 1637

b. Hans f. 1637 nr. 10

c. Torger f. 1645 døv, bodde hos Hans i 1701

d. Barbro gift på Lindland nr. 13

e. Valdemar f. 1652 d.e. 1664

f. Fredrik n. 1643


9. BERTEL ENDRESEN f. 1610 d.e. 1673

Bykslet i 1645, overtok fra Peder Nilsen

g.m. (MIKKELSDTR. ? el. g.1.m. Mikkel) ref. L. Omdal nr. 4

Barn :

a. Nils f.ca. 1648 d. 1676 soldat 1665 - 1676

b. Mikkel f. 1651 nr. 11


10. HANS PEDERSEN f. 1637 d.f. 1711

nr. 8b

Brukte 1 pund smør i 1659, eide ½ løb smør og 1 bukkeskinn i Fitje i 1689

g.m. MALENE SALVESDTR. n. 1727

S. Ålgård nr. 7h

Barn :

a. Anne f. 1684 g.m. nr. 12

b. Salve f. 1698 I. Mydland nr. 36

c. Peder f. 1699 nr. 14

d. Guri f. 1699 gift på Urdal nr. 20

e. Ingeborg f. 1702 gift på N. Mysse nr. 31

f. datter g.m. Omund Gundersen Drange


11. MIKKEL BERTELSEN f. 1651

nr. 9b, reservesoldat i 1682, stående marinesoldat i 1683


12. MIKKEL JØDELSEN f. 1686 d. 1719

Drange, Heskestad, bodde på S. Omdal 1709 – 1714

g.m. ANNA HANSDTR. f. 1684 d. 1719

nr. 10a

Barn :

a. Joren f. 1713 gift på Drange, Heskestad


13. ÅVALD ÅVALDSEN f. 1691 d. 1742

Løtoft nr. 7a, bodde på I. Mydland i 1710 - 1721, Årstad 1723 – 1724, N. Mysse i 1725 - 1733

g.m. BERTE TORESDTR.

I. Mydland nr. 29b, hadde i 1730 1 pnd 22 mk odel i N. Mysse

Barn :

a. Signe f. 1706, bodde hos broren Tore

b. Tore f. 1710 Løtoft nr. 19

c. Guri f. 1716 gift på Y. Mydland nr. 13

d. Berte f. 1724 gift på Guddal nr. 11

e. Åvald f. 1728 k. 1744

f. Jakob f. 1729


14. PEDER HANSEN f. 1699 d. 1753

nr. 10c, skal ifølge tingbok være dattersønn til N. Mysse nr. 24, men det vel hans svigersønn det er snakk om. Gift med 3 barn i 1727, med 4 barn 1729 og 1731, soldat fra 1720 dimitrert i 1731, bykslet 2 ½ hud fra 1716, kaltes N. Mysse i 1741 - 1745

g.1.m. GURI JAKOBSDTR. d.ca. 1726

N. Mysse nr. 24c

g.2.m. INGEBORG TOLLAKSDTR. f. 1699 d. 1742

Log nr. 13a

g.3.m. MARTE JOHANNESDTR.

Bakke sokn

     g.2.m. Steinberg nr. 27

Barn 1.:

a. Hans f. 1722 nr. 15

b. Jakob f. 1723 Bergen

c. Guri f. 1726 d. 1737

d. Guri f. 1727 d. 1735

Barn 2.:

d. Tollak f. 1728 k. 1745 ikke n. 1753

e. Guri Malene f. 1731 gift på Årstad nr. 47

f. Daniel f. 1734, ikke n. 1753

g. Guri f. 1737 d. 1750

h. Sille Marie f. 1741 gift på Eik nr. 39

Barn 3:

i. Ingeborg f. 1744 gift på Årstad nr. 53

j. Johannes f. 1746 d. 1753

k. Silla Guria f. 1749 Egersund

l. Daniel f. 1752, ikke n. 1791


15. HANS PEDERSEN f. 1722 d. 1773

nr. 14a, brukte 1 løp 12 mk i 1755, samt 4 ½ mk i Hustvedt, skattet som odelsbonde i 1764

g.1746.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1722 d. 1804

Ørsland nr. 16b

     g.2.m. Elvestrøm nr. 15

Barn :

a. Guri f. 1747 gift på Elvestrøm nr. 19

b. Karen f. 1750 d. 1750

c. Tollak f. 1751 nr. 16

d. Karen f. 1754 d. 1754

e. Peder f. 1756 nr. 17

f. Karen f. 1759 d. 1760

g. Steffen Johannes f. 1760 nr. 18

h. Karen Guria f. 1765 g.1820.m. Lars Salvesen Stene fra Heskestad


16. TOLLAK HANSEN f. 1751 d. 1836

nr. 15c

g.1771.m. TURID KRISTIANSDTR. f. 1748 d. 1829

Ø. Mysse nr. 16c

Barn :

a. Hans f. 1771 d. 1772

b. Inger f. 1773 g.m. nr. 21

c. Berte f. 1775 gift på Tothammer nr. 22

d. Helene f. 1778 gift på Sandbekk nr. 13

e. Karen f. 1780 d. 1801

f. Hans f. 1782 nr. 19

g. Rakel f. 1784 gift på N. Åmodt nr. 20

h. Kristian f. 1787 d. 1815 trolovet 1815 med Elvestrøm, husmenn nr. 2d, men han døde før bryllupet

i. Jakob f. 1790

j. Tollak f. 1793


17. PEDER HANSEN f. 1756 d. 1835

nr. 15e

g.1777.m. ÅGOT LARSDTR. f. 1754 d. 1835

Elvestrøm nr. 15e

Barn :

a. Hans f. 1778 nr. 20

b. Serine f. 1780gift på Toks nr. 25

c. Inger f. 1784

d. Lars f. 1786 d. 1866 ugift

e. Daniel f. 1790 L. Omdal nr. 21

f. Peder f. 1794

g. Peder f. 1795 d. 1878 ugift

h. Jakob f. 1795 Håland nr. 35

i. Petter f. 1798 ugift


18. STEFFEN JOHANNES HANSEN f. 1760 d. 1834

nr. 15g

g.1787.m. KAREN LARSDTR. f. 1756 d. 1836

Seland, Fjotland

Barn :

a. Hans f. 1788 d. 1789

b. Hans f. 1790 Årstad nr. 58

c. Lars f. 1794 nr. 23

d. Inger f. 1798 gift på Bakke nr. 15


19. HANS TOLLAKSEN f. 1782 d. 1838

nr. 16f, druknet ved Rekefjord da båten gikk på et skjær og kantret.

g.1804.m. BERTE HANSDTR. f. 1780 d. 1861

Tothammer nr. 23a

Barn :

a. Karen f. 1805 gift på m. S. Ålgprd nr. 24

b. Turid f. 1807 g.m. Elias Ivarsen Omdal, Stavanger

c. Hans Wilhelm f. 1809 d. 1812

d. Anne f. 1811 gift på Borgenvik, Bokn, Tysvær

e. Tollak f. 1814

f. Birgitte f. 1816 tv. d. 1818

g. Karen Kristine f. 1816 tv. d. 1817

h. Hans Jakob f. 1818

i. Serine Birgitte f. 1820 tv. gift på Bakke nr. 22

j. Karen Kristine f. 1820 tv.

k. Hans Willum f. 1824


20. HANS PEDERSEN f. 1778 d. 1849

nr. 17a, bodde på Kirkebøe i 1803 - 1815

g.1806.m. MARGRETE SIGBJØRNSDTR. f. 1777 d. 1821

Årsvold nr. 12f

Barn :

a. Anne Sofie f. 1807 d. 1888 ugift, blind

b. Peder f. 1812 nr. 24

c. Anne Gjertine f. 1815 d. 1897 ugift


21. JENS JENSEN f. 1777 d. 1843

Haukland, Lund, kaltes Haukland i 1811 – 1823, bodde vel her fra 1823

g.1811.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1773 d. 1844

nr. 16b

Barn :

a. Ingeborg f. 1811 gift på Harestad, Randaberg

b. Jens f. 1814Lindland, husmenn nr. 6

c. Tollak f. 1816

d. Turid f. 1818 d. 1896 ugift, Stavanger

e. Karen f. 1823 d. 1826


22. OLA JAKOBSEN f. 1791 d. 1867

Kolestrand, Heskestad, bodde senere der

g.1820.m. BERTE ELISABET TORKELSDTR. f. 1792 d. 1867

N. Mysse nr. 35i, kaltes, Flordal i 1820

Barn :

a. Jonas Tobias f. 1821 d. 1834

b. Gjert Tobias f. 1825

c. Bertine f. 1828

d. Elisabet f. 1831 gift på Løyning i heien nr. 15


23. LARS STEFFENSEN f. 1794 d. 1878

nr. 18c

g.1.1841.m. ANNE SOFIE JONSDTR. f. 1795 d. 1847

Ørsland nr. 22b, døvstum, døde på Hølen u/ Løtoft

g.2.1870.m. ANNE SOFIE HANSDTR. f. 1821 d. 1896

Løyning i heien nr. 15a


24. PEDER HANSEN f. 1812 d. 1895

nr. 20b

g.1847.m. ELISABET GURIE LARSDTR. f. 1820 d. 1881

Frøytlog nr. 29c

Barn :

a. Margrete f. 1848 gift på Løtoft nr. 28

b. Anne Kristine f. 1851 d. 1854

c. Hans f. 1853 nr. 34

d. Kristine Marie f. 1856

e. Antomine f. 1859 d. 1899 ugift

f. Elisabet f. 1861


25. JOHANNES PEDERSEN f. 1816 d. 1895

S. Ålgård nr. 18g

g.1841.m. ANNE TOLENE TOLLAKSDTR. f. 1816 d. 1883

N. Mysse nr. 42i

Barn :

a. Birgitte f. 1842 gift på N. Mysse nr. 58

b. Anne Helene f. 1844 d. 1845

c. Anne Helene f. 1846 gift på L. Omdal nr. 27

d. Peder f. 1849

e. dødfødt sønn 1849

f. Peder f. 1850 nr. 33

g. Tollak f. 1854

h. Tønnes f. 1857 nr. 30

i. Anne Johanne f. 1859 g.m. nr. 35


26. STEFFEN TØNNESSEN f. 1819 d. 1848

Bakke nr. 15b, kaltes Håland i 1843

g.1838.m. INGEBORG MARIE JOHANNESDTR. f. 1815 d. 1878

Håland nr. 27c

     g.2.m. nr. 27

Barn :

a. Inger f. 1840 d. 1853

b. Tønnes Johannes f. 1843 nr. 31

c. Sivert f. 1846 nr. 35


27. OLA PEDERSEN f. 1816 d. 1894

Ø. Støle nr. 11d

g.1854.m. INGEBORG MARIE JOHANNESDTR. f. 1815 d. 1878

        g.1.m. nr. 26

Barn :

a. Sivert Tobias f. 1855 d. 1856

b. Reinert f. 1857 N. Mysse nr. 61

c. Turid f. 1861 g.m. nr. 29


28. PEDER DANIELSEN f. 1823 d.e. 1900

L. Omdal nr. 21a, kaltes L. Omdal i 1860

g.1858.m. KRISTINE MARIE LARSDTR. f. 1827 d.e. 1900

Frøytlog nr. 29f

Barn :

a. Daniel f. 1860 nr. 29

b. Tønnes Lassinius f. 1863

c. Peder f. 1866


29. DANIEL PEDERSEN f. 1860

nr. 28a

g.1892.m. TURID OLSDTR. f. 1861

nr. 27c

Barn :

a. Kristine Marie f. 1893 tv. d. 1893

b. Peder Marselius f. 1893 tv.

c. Ola Martin f. 1896

d. Alfred f. 1899


30. TØNNES JOHANNESSEN f. 1857

nr. 25h

g.1890.m. SOFIE TOLLAKSDTR. f. 1865

N. Mysse nr. 49f

Barn :

a. Amanda f. 1891

b. Teodor f. 1894

c. Bine Sofie f. 1896

d. Tilda Synøve f. 1898

e. Jenny Petrea f. 1901


31. TØNNES JOHANNES STEFFENSEN f. 1843

nr. 26b, bodde på Toks i 1900

g.1872.m. ANNE MIKKELSDTR. f. 1842

Vinje nr. 15c

Barn :

a. Martin Severin f. 1873 d. 1875

b. dødfødt barn 1876

c. Mikael f. 1877

d. Ingeborg Marie f. 1880


32. ELLING LARSEN f. 1845

Tothammer nr. 25d, bodde på Drageland i 1873, Tothammer i 1874, på Stranden i 1877 – 1883, Barstad i 1884 - 1889

g.1874.m. ENGEL NILSDTR. f. 1852

L. Rosseland nr. 24e

Barn :

a. Lovise Gjertine f. 1874 gift på Ø. Løvås nr. 30

b. Nilsine Matilde f. 1877 d. 1877

c. Elling Emil f. 1878 d. 1883

d. Nilsine Matilde f. 1881 d. 1883

e. Nilsine Matilde f. 1884

f. Elling Emil f. 1885

g. Ida Marie f. 1887

h. Emma Senova Emilie f. 1889

i. Edvin Lassinius f. 1891

j. Gardine Leonora Elisabet f. 1893


33. PEDER JOHANNESSEN f. 1850 d. 1876

nr. 25f

g.1873.m. GJERTINE SALVESDTR. f. 1848

I. Mydland nr. 50h

     g.2.m. N. Mysse nr. 62

Barn :

a. dødfødt barn 1875

b. Johannes f. 1876


34. HANS PEDERSEN f. 1853

nr. 24c

g.1.m. ANNE ABRAHAMSDTR. f. 1859

g.2.1890.m. KRISTINE BERNTSDTR. f. 1866

Håland nr. 37c

Barn 1.:

a. Peder Marselius f. 1883

b. Abraham f. 1884

Barn 2.: c. Bernt f. 1890 tv. d. 1891

d. Anne f. 1890 tv.

e. Bernt Andreas Ingebret f. 1893

f. Lassinius Georg f. 1896


35. SIVERT STEFFENSEN f. 1846

nr. 26c

g.1886.m. ANNE JOHANNE JOHANNESDTR. f. 1858

nr. 25i

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1886

b. Anne Tomine f. 1887

c. Inga Sofie f. 1889

d. Johan f. 1891

e. Petra f. 1893

f. Sigrid Josefine f. 1896

g. Ida Synøve f. 1899


36. JOHAN KRISITAN LARSEN f. 1875

N. Mysse nr. 63a

g.1900.m. JOHANNE KRISTIANSDTR. f. 1875

L. Omdal nr. 26i