Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STORE EGELI

Oppdatert 16.4.2024 

Gårdsnr. 18

Egelij 1610, Store Eggelie - 1665, Store Eggelie med Romme (Raana) - 1668, Egeli under Mydland 1736, 1758, 1801


1. ELLING EGELI n. 1602 - 1603

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603, kaltes da Edlenn


2. TJERAND EGELI n. 1604


3. OLA EGELI n. 1606


4. PEDER EGELI n. 1612 - 1622

g.m. [Enken på Egeli] n. 1623 - 1625


5. JON EGELI n. 1623


6. BRYNJEL STEFFENSEN n. 1640 d. 1644

Brynild Steffensen hadde i 1644 stevnet sin svigerfar Gjermund Løvås for en avtale de hadde gjort om Egeli og om Brynilds odel og åsete i Løvås. Brynild mener at han ikke har fått de pengene som han etter avtalen skulle ha fått for sitt gods i Løvås. Videre mente han at Gjermund ikke har gitt ham Egeli som avtalt, men har tatt en mark og lagt til en ødegård som kaltes Rannen. Brynild hadde solgt sitt odelsgods i  Løvås for 70 daler, og han skulle få bruke Egeli ut sin levetid. Det kan se ut til at han og Gjermund har byttet bruk, Gjermund flyttet til Løvås, og Brynild overtok Egeli, en gang mellom 1637 of 1640.

g.m. GURI GJERMUNDSDTR. d.e. 1676

Ø. Løvås nr. 6c

     g.2.m. nr. 7

Barn :   

a. Tormod f. 1641 nr. 8

b. Stein f.ca. 1640 nevnt soldat i 1657 - 1658

c. ? Markus f. 1644 n. 1664 som tjener hos Gjermund Løvås (morfar)


7. ASLAK EGELI f. 1622 d. 1670

Hadde odel i 1665 - 1670, som vel var konas odel. Det er ikke bevart skifte etter Aslak Egeli, men med opplysninger om skjøtet som er nevnt under nr. 12, har han nok også hatt en datter gift med Orm Ånensen V. Barstad nr. 33 og en datter Ranveig g.m. Ø. Mysse nr. 12

g.m. GURI GJERMUNDSDTR. d.e. 1684

Hadde odel i 1671 -1674 sammen med Orm Egeli (V. Barstad nr. 33), og sammen med Brynjel Egeli i 1676

     g.1.m. nr. 6

Barn :

a. Brynjel f. 1645 nr. 9

b. datter gift på V. Barstad nr. 33

c. Torkel f. 1651 I. Evje nr. 11

d. Ranveig f.ca. 1654 gift på Ø. MYsse nr. 12

e. Gjermund f. 1660 Vatland nr. 12

f. datter gift på Y. Mydland nr. 7

g. Marie gift på Vinje nr. 9

h. Aslak f.ca. 1660 nr. 10


barnas svogere Nils Jakobsen Vinje nr. 9 og Lars Einarsen Y. Mydland nr. 7


I tingboken 1682 nevnes Brynjel Egeli og hans bror Aslak, og i 1684 omtales avtalen mellom Brynjel Egeli og hans bror Aslak Egeli om deres bruk og oppsettning (folge) av deres mor.


8. TORMOD BRYNJELSEN f. 1641 d. 1673 – 1707

nr. 6a, S. Egeli er oppgitt til "affbrent" i 1674


9. BRYNJEL ASLAKSEN f. 1645 d. 1710

nr. 7a, innrullert soldat 1673, S. Egeli er oppgitt til "affbrent" i 1674, han hadde egen odel i 1701

g.m. INGEBORG JAKOBSDTR. n. 1711

L. Omdal nr. 10c

Barn :

a. Aslak f. 1665 L. Omdal nr. 15

b. Jakob f. 1676 nevnt i legdsrulle 1701 at han tjente på Ullanhaug ved Stavanger

c. Navar f. 1681 nr. 14


10. ASLAK ASLAKSEN f.ca. 1660 d.f. 1701

nr. 7h, nevnt Soldat i 1681 - 1683

g.m. GURI TOLLAKSDTR. d.f. 1712

Gursli, Lund, søster til Torger Tollaksen Gursli og Inger Tollaksdtr Solbjørg d.f. 1712

     g.2.m. nr. 11

Barn :   

a. Tollak Aslaksen f. 1690 nr. 12

b. Gitlaug d.e. 1730 g.m. Tollak Nilsen Handeland, Lund d. 1730

c. datter n. 1712


11. TORKEL HALLESEN f. 1665 n. 1721

Tronvik, Lund. Bror til L. Ålgård nr. 6, ikke nevnt som bruker i 1723, bodde senere på Steine, Heskestad og Berge, Helleland

g.1.m. GURI TOLLAKSDTR. d.f. 1710

Gursli, Lund, g.1.m. nr. 10

g.2.m. MARTA VERMUNDSDTR.

Steine, Heskestad


12. TOLLAK ASLAKSEN f. 1690 d. 1740

nr. 10a, bodde på Gursli, Lund, var fostersønn til Torger Tollaksen Gursli (morbror) og Ingeborg Alfsdtr allerede i 1701

g.1.m. BERIT ANDERSDTR. d. 1745

g.2.1746.m. ANNE SIGBJØRNSDTR. f. 1673 d. 1758

Drivdal, Lund

Barn 1. :

a. Guri f. 1706 gift på Skåland, Lund

b. Aslak f. 1707 nr. 15

c. Anders Tjellesvik, Lund

d. Peder f. 1720 Årsvold nr. 11

e. Ingeborg f. 1726 gift på Eide, Nes

f. ? Gunvor f. 1716 gift på Gursli, Lund


13. SIGBJØRN OLSEN f. 1676 n. 1730

Ref nr. 3, kaltes Egeli under Mydland i 1716 – 1718, brukte 1 pd i 1723 – 1725, som han eide selv. Nevnt som fadder i 1730. Sigbjørn Olsen Egeli tinglyste sitt skjøte fra Torkel Hallesen Stene, Tollak Aslaksen Gursli på egne og sin søster Gitlaug Aslaksdtrs vegne, og Orm Ånensens (V. Barstad nr. 33) arvinger, Gjermund Aslaksen Omdal (Vatland nr. 12), Aslak Markussen Frøytlog (Fitje nr. 18) og Lars Einarsen ved Stranden (Y. Mydland nr. 7), på ett pund smør i Egeli, datert 20.11.1715

g.m. ? d. 1748 (Peder Ståles vermoder)

Barn :

a. ? Guri f. 1710 gift på Hauge nr. 26


14. NAVAR BRYNJELSEN f. 1681 d. 1753

nr. 9c, eide 1 pd 6 mk i 1723 - 1725

g.m. ANNE LARSDTR. f. 1685 d. 1774

Skåland, Lund

Barn :

a. Lars f. 1710 nr. 16

b. Ingeborg f. 1712 gift på Ø. Barstad nr. 35


15. ASLAK TOLLAKSEN f. 1707 d. 1801

nr. 12a, brukte 1 pnd i 1755

g.1746.m. KRISTINE KNUDSDTR. f. 1721 d. 1805

Tjellesvik, Lund

Barn :

a. Berte f. 1747 g.m. nr. 17

b. Siri f. 1750 gift på Gurslie, Lund

c. Kristine Marie f. 1753 gift på S. Ålgård nr. 17

d. Tollak f. 1765 nr. 18


16. LARS NAVARSEN f. 1710 d. 1766

nr. 14a, brukte 1 pnd 6 mk, skjøetet datert 2. nov. 1750

g.1.m. ?

g.2.1748.m. GURI ELLEFSDTR. f. 1726 d.e. 1770

Krone nr. 9b

Barn 1.:

a. Torger f. 1730 d. 1736

b. Siri f. 1735 Steinberg

c. Hoskuld f. 1736 Steinberg nr. 28

Barn 2.:

d. Ellef f. 1751 nr. 17

e. David f. 1752 d. 1752

f. Kristine f. 1753, ikke n. 1758

g. Nils f. 1753

h. David f. 1754 Omdal, Egersund

i. Anne f. 1757

j. Tollak Mikkel f. 1759 d. 1760

k. Tollak f. 1761

l. dødfødt sønn 1766


17. ELLEF LARSEN f. 1751 d. 1832

nr. 16d

g.1770.m. BERTE ASLAKSDTR. f. 1747 d.f. 1832

nr. 15a

Barn :

a. Anne f. 1771 gift på Håland nr. 25

b. sønn f. 1774 d. 1774

c. Guri f. 1775 d. 1775

d. Lars f. 1776 Polland, Hidra

e. Kristine f. 1778 d. 1778

f. Kristine f. 1779 gift på Gursli, Lund

g. Aslak f. 1781 nr. 19

h. Guri f. 1784 d. 1784

i. Berte Guria f. 1786 d. 1792

j. Ellef f. 1788 nr. 20

k. Jakob Mikkel f. 1791 nr. 22


18. TOLLAK ASLAKSEN f. 1765 d. 1852

nr. 15d

g.1791.m. ANNE MARIE LARSDTR. f. 1765 d. 1843

Y. Mydland nr. 21j

Barn :

a. Aslak f. 1792 d. 1810

b. Inger f. 1794 gift på S. Ålgård nr. 26

c. hjemmedøpt datter f. 1796 d. 1796

d. Kristine f. 1797 g.m. nr. 22

e. Lars f. 1799 nr. 21

f. Berte Margrete f. 1801 d. 1802

g. Berte Malene f. 1804 gift på Brandsberg nr. 13

h. Anne Marie f. 1806 d. 1806

i. Tollak f. 1807 d. 1807

j. Anne Marie f. 1809 gift på Brandsberg nr. 14


19. ASLAK ELLEFSEN f. 1781 d. 1851

nr. 17g, kaltes Aursland i 1805 - 1851

g.1804.m. MALENE OLSDTR. f. 1783 d. 1843

Aursland nr. 12b

Barn :

a. Ola f. 1805 Aursland nr. 16

b. Berte Malene f. 1810 gift på Haneberg, hm nr. 34

c. Ingeborg Elisabet f. 1815 d. 1816


20. ELLEF ELLEFSEN f. 1788 d. 1876

nr. 17j, flyttet i 1853 til Polland, Hidra

g.1.1812.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1788 d. 1857

Ø. Åmodt nr. 22f

Barn 1.:

a. Ellen Birgitte f. 1812 d. 1816

b. Ingeborg Sofie f. 1815 g.m. Lie, husmenn nr. 5

c. Ellen Birgitte f. 1817 gift på Polland, Hidra

d. Anne Gjertine f. 1820 g.m. nr. 24

e. Elisabet f. 1823 g.m. nr. 24

f. Ellef f. 1827 d. 1827

g. Bertine f. 1829 gift på Y. Mydland nr. 39


21. LARS TOLLAKSEN f. 1799 d. 1881

nr. 18e

g.1821.m. MALENE OLSDTR. f. 1797 d. 1861

L. Omdal nr. 20i

Barn :

a. Tollak f. 1823 nr. 27

b. Ola Tobias f. 1825 nr. 28

c. Aslak f. 1828 d. 1831

d. Aslak f. 1831 d. 1831

e. Anne Malene f. 1832 d. 1834

f. Andreas Kristian f. 1836 N. Støle nr. 37

g. Anne Malene f. 1839

h. Hans Lassinius f. 1845 ugift 1910, bodde på Elvestrøm i 1900


22. JAKOB MIKKEL ELLEFSEN f. 1791 d. 1886

nr. 17k, hadde fattigunderstøttelse i 1865

g.1815.m. KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1797 d. 1875

nr. 18d

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1817 d. 1817

b. Edvard f. 1818 nr. 20

c. Aslak f. 1821 d. 1821

d. Anne Birgitte f. 1823

e. Jakob Mikkel f. 1826 Aursland nr. 17

f. Anne Marie f. 1830 gift på Myrstøl nr. 31

g. Kristian f. 1832 nr. 25

h. Anne Bertine f. 1834

i. Tollak Elias f. 1837 nr. 29

j. Ingeborg Kristine f. 1842


23. EDVARD JAKOBSEN f. 1818 d. 1871

nr. 22b, murermester, kaltes Edvard Tobias

g.1854.m. MARTINE LOVISE ANDREASDTR. f. 1821 d. 1890

Årrestad nr. 35c

Barn :

a. Johanne Kristine f. 1855

b. Anne Bertine f. 1857 g.1.1890.m. Sivert Johannessen, Ogna, Hå, g.2.1897.m. Gustav Kristian Olsen Goa, Hetland, g.3.1914.m. Thore

    Thoresen Hommeland, Stavanger

c. Engel Lovise f. 1859

d. Inger Tonette f. 1863


24. LARS MATIAS LARSEN f. 1816 d. 1868

Bjørgfjord, Polland, Hidra, sønn til nr. 17d. Bodde fra ca. 1844 på Hogstad, Hidra

g.1.1840.m. ANNE GJERTINE ELLEFSDTR. f. 1820 d. 1841

nr. 20d

g.2.1843.m. ELISABET ELLEFSDTR. f. 1823

nr. 20e

Barn 1.:

a. Lars Andreas f. 1841 d. 1841

Barn 2.:

b. Lars Elias f. 1843

c. Jakob Andreas f. 1846 d. 1847

d. Anne Gjertine f. 1848

e. Louise Elisabet f. 1851 d. 1881

f. Ingeborg Sofie f. 1854 g.m. Ernie Jakobsen, Arendal

g. Ludvig Matrin f. 1857 d. 1873

h. Lise Martine f. 1860

i. Josefine Ansine f. 1862 d. 1881

j. Lydia Rosine f. 1865


25. KRISTIAN JAKOBSEN f. 1832

nr. 22g

g.1.1857.m. KRISTINE EDVARDSDTR. f. 1836 d. 1899

Ø. Støle nr. 16a, det må være hun som fikk barn 6.nov. 1857 med Bernt Jonassen Y. Mydland og som giftet seg 18.des. 1857 med Kristian Jakobsen S. Egeli.

g.2.1900.m. BERTINE GUNDERSDTR. f. 1850

Tjørn, Heskestad

Barn 1.:

a. Johan Kristian f. 1860 Lie, husmenn nr. 35

b. Jakob Elias f. 1862 Reg nr. 15

c. Kristine Marie f. 1865 gift på Aursland nr. 22

d. Karl Johan f. 1867

e. Tomine Elisabet f. 1871 d. 1871

f. Karoline Larine Elisabet f. 1872

g. Tobine Josefine f. 1875 gift på S. Ålgård nr. 34

Kristines barn :

h. Anne Bertine f. 1857 UE - far Y. Mydland nr. 40

Bertines barn :

i. Kristine f. 1893 UE født i Heskestad


26. TOLLAK ELIAS JAKOBSEN f. 1837

nr. 22c, kaltes Vassenden u/ Elvestrøm i 1900

g.1869.m. ANNE GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1847

Helleren nr. 5e

Barn :

a. Julius Kristian f. 1870 d. 1890 ugift

b. Johanne Bertine f. 1872 gift på Aursland nr. 23

c. Ida Sofie f. 1875

d. Tønnes Andreas f. 1877 bosatt på Helleland, gift der 1897 m. Klara Karlsdtr. f. 1877 Hetland, Helleland

e. Ingeborg Kristine f. 1882

f. Jakobine f. 1884

g. Elise Marie f. 1888

h. Jensine Kristine f. 1891


27. TOLLAK LARSEN f. 1823 d. 1880

nr. 21a

g.1.1871.m. SEVERINE JAKOBSDTR. f. 1833 d. 1873

I. Evje nr. 33

g.2.1875.m. INGER OLSDTR. f. 1837

Elvestrøm nr. 28d

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1873

Barn 2.:

b. Sivert Tobias f. 1877

c. Ole Martin f. 1879

Ingrids barn :

d. Ellen Sofie f. 1861 UE gift på Stensland nr. 11 - far Tobias Svensen Heigre, Høyland (Sandnes)


28. OLA TOBIAS LARSEN f. 1825

nr. 21b, var kun døpt Tobias

g.1870.m. HELENE GJERMUNDSDTR. f. 1835

Sel nr. 18g

Barn :

a. Hans Lasinius f. 1874