Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal


STORE ÅLGÅRD

Oppdatert 19.5.2016
Gårdsnr. 17

Algar 1521, Str: Aalgaard - 1665, uten legd i 1701


1. BRYNJEL ÅLGÅRD n. 1519 – 1521

Skattet 4 mark i 1519 som han betalte i 6 skilling 3 mark i penger, samt ½ lodd 2 ort sølv. Skattet 4 ½ lodd sølv i 1521 samt 1 kvintin sølv i restskatt. "oc bodde tilforen pa Amodt" - 1521


2. ODDKJELL ÅLGÅRD n. 1519 – 1521

Skattet i 1519 6 mark som han betalte med 12 skilling 3 mark i penger, samt 18 mark bronse. Skattet også 1 løp smør, og 1 mark mynt i restskatt i 1521.


MORTEN ÅLGÅRD n. 1567

Solgte en ku til Bergen kongsgård i 1567 for 3daler.


3. RASMUS TORESEN n. 1563 – 1593

Skattet 1 daler i 1563, lagrettemann 1568 - 1593. Dette er antakelig den Rasmus Toresen, uten stedsnavn, som er nevnt i DN. XXI side 876 i 1568.

Barn :

a. Tore nr. 4

Rasmus Toresens segl 1568. Foto : Stein N. Wisted


4. TORE RASMUSSEN n. 1602 – 1629

nr. 3a

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.

Eide ½ løp 18 mrk. smør i Egeli 1617, og 1 ½ løp smør i Ålgård i 1624

Barn :

a. Siri g.m. nr. 5

b. Jakob Steinberg nr. 6


5. TORKEL SVENSEN n. 1631 d. 1655

Skåland, Lund, eide 1 ½ løp smør i Ålgård i 1639 - 1654

g.1.m. SIRI TORESDTR. sk. 1651

nr. 4a

     g.1.m. Salve Tormodsen Hamre, Lund

g. 2.m. GURI TORGERSDTR.

Bakke nr. 2f, Guri hadde i 1655 som enke etter Torkel i følge tingboka 2 små barn.

     g.2.m. Bakke nr. 4

Barn 1.:

a. Salve f. 1612 nr. 7

Barn 2:

b. Sven f.ca. 1650 soldat 1671 – 1676 udyktig 1676 L. Rosseland nr. 11 ?


6.


7. SALVE TORKELSEN f. 1612 d. 1674

nr. 5a, hadde odel i Ålgård (3 pund i 1662), Mydland (9 mk i 1673) og Steinberg i Lund

g.m. ANNE BJØRNSDTR. d. 1676

     g.2.m. nr. 10

Barn :

a. Sven d. 1669 gift på Birkeland, Bakke. Hans barn hadde 16 mk smør i S. Ålgård i 1680 – 1684

b. Peder nr. 11

c. Hoskuld f. 1648 nr. 8

d. Lars f. 1655 Elvestrøm nr. 9

e. Torkel d. 1676

f. Siri g.m. Guddal nr. 5

g. Inger f. 1658 gift på Aursland nr. 5

h. Malene gift på S. Omdal nr. 10

i. Ingrid gift på Steinberg, Lund


8. HOSKULD SALVESEN f. 1648 d. 1709

nr. 7c

g.m. GUNVOR ALFSDTR. f. 1645 d. 1729

Gjersdal, Lund datter til I. Mydland nr. 20e

Barn :

a. Salve f. 1677 nr. 9

b. Peder f. 1689 nr. 13

c. Alf f. 1695 "farer fra Amsterdam for hyre" - 1723

d. Anne gift på N. Mysse nr. 23

e. Gjøa gift på Løtoft nr. 14


9. SALVE HOSKULDSEN f. 1677 n. 1740

nr. 8a, kalles Hansen i konens skifte 1738, er ført, men strøket ut i 1749-matrikkelen

g.1.m. INGER HANSDTR. f. 1679 d. 1738

g.2.1739.m. ANNE ALFSDTR. n. 1740

     g.1.m. Ø. Åmodt nr. 15

Barn 1.:

a. Gunvor f. 1706 gift på L. Omdal nr. 16

b. Hans f. 1708 I. Mydland nr. 37

c. Hoskuld f. 1712 V. Barstad nr. 38

d. Lars f. 1713 nr. 12

e. Torkel f. 1719, syk i 1748


10. LARS ÅSULFSEN / AUKJELLSEN d.e. 1677

Hauge nr. 8b ?, kanskje Guddal nr. 4, søskenbarn til nr. 4

g.1675.m. ANNE BJØRNSDTR. d. 1676

     g.1.m. nr. 7


11. PEDER SALVESEN d. 1688

nr. 7b, gift andre gang før 1675, innrullert soldat 1673

g.1.m. MARTE TORESDTR. d. 1673

S. Birkeland, Bjerkreim

g.2.1674.m. MAGLE JAKOBSDTR. d. 1692

Barn 1.:

a. datter n. 1673

Barn 2:

b. Marte n. 1692

c. Anne n. 1692

d. Elisabet n. 1692

e. Astrid n. 1692

f. Ingeborg n. 1692


12. LARS SALVESEN f. 1713 d. 1782

nr. 9d, kaltes Mydland i 1745, Stensland af Egersund 1742 og Stensland 1748, Fitje i 1740, 1744 og 1759, brukte 1 pnd 12 mk her i 1755

g.1739.m. GURI LARSDTR. f. 1711 d. 1787

I. Mydland nr. 30c, tjente hos Presten Christen Bloch 1735 - 1738

Barn :

a. Salve f. 1740 nr. 15

b. Lars f. 1742 Krone nr. 13

c. Tore f. 1744 d. 1759

d. Inger Guria f. 1745 gift på Løtoft nr. 21

e. Tønnes f. 1748 d. 1759

f. Guri f. 1750 d. 1760

g. Abel Guria f. 1752 d. 1760

h. Torkel f. 1754 nr. 17

i. Johannes f. 1760, ikke n. 1775


13. PEDER HOSKULDSEN f. 1689 d. 1768 sk. 1764

nr. 8b, brukte 2 pnd i 1755

g.m. ANNE OLSDTR. f. 1678 d. 1768

Barn :

a. Åse f. 1719 d. 1789

b. Gunvor n. fadder i 1741 d. 1755

c. Gjøa f. 1728 d. 1805 ugift Ø. Støle

d. Anne f. 1729 gift på Ø. Støle nr. 6

e. Hoskuld f. 1733 nr. 14

f. Ola f. 1736

g. Åse d.y.

h. Berte


14. HOSKULD PEDERSEN f. 1733 d. 1787

nr. 13e, soldat 1754 - 1757

g.1764.m. INGER STÅLESDTR. f. 1747 d. 1835

Y. Mydland nr. 16b

     g.2.m. Lie nr. 10

Barn :

a. Peder f. 1766 nr. 18

b. Anne f. 1770 gift på I. Mydland nr. 42

c. Karen Guria f. 1781 gift på Nesvåg nr. 26


15. SALVE LARSEN f. 1740 d. 1818

nr. 12a

g.1770.m. ELSE JENSDTR. f. 1744 d. 1816

Nesvåg nr. 17e

Barn :

a. Ellen Guria f. 1771 d. 1771

b. Lars f. 1772 nr. 16

c. Guria f. 1776 gift på Håland nr. 22

d. Ellen Guria f. 1778 d. 1779


16. LARS SALVESEN f. 1772 d. 1868

nr. 15b

g.1801.m. INGEBORG MARIE JONSDTR. f. 1782 d. 1868

Håland nr. 20g


17. TORKEL LARSEN f. 1754 d. 1829

nr. 12h, kaltes Løtoft i 1775, Toks i 1777 - 1784

g.1774.m. KRISTINE MARIE ASLAKSDTR. f. 1753 d. 1841

S. Egeli nr. 15c

Barn :

a. Tønnes f. 1775 nr. 19

b. Aslak f. 1777 snekker i Bergen d. 1868

c. Lars f. 1779

d. Lars f. 1782 d. 1788

e. Torborg Guria f. 1784 d. 1784

f. Torkel f. 1786 nr. 20

g. Elisabet Guria f. 1788 gift på Frøytlog nr. 29

h. Kristine Marie f. 1792 gift på Frøytlog nr. 29

i. Lars f. 1794 nr. 2

j. Abraham f. 1797 Harveland nr. 5


18. PEDER HOSKULDSEN f. 1766 d. 1826

nr. 14a

g.1796.m. BOLETTE TORESDTR. f. 1777 d. 1843

Log nr. 22g

Barn :

a. Hans Gabriel f. 1797 nr. 23

b. Birgitte f. 1800 g.m. nr. 21

c. Inger Sofie f. 1802 gift på Ribland nr. 18

d. Berte Sofie f. 1805 gift på Lie nr. 11

e. Tønnes f. 1809 nr. 26

f. Ola Winter f. 1811 Åros, husmenn nr. 23

g. Johannes f. 1816 S. Omdal nr. 25


19. TØNNES TORKELSEN f. 1775 d. 1829

nr. 17a, kaltes Harveland i 1829, "død af den smitsomme feber"

g.1803.m. GURI ELLEFSDTR. f. 1769 d. 1852

Eik nr. 39b, bodde på Harveland i 1835 - 1852


20. TORKEL TORKELSEN f. 1786

nr. 17f, kaltes Steinberg i 1816 - 1818

g.1811.m. INGER GURIA KNUDSDTR. f. 1776 d. 1860

Steinberg nr. 32f, døde som fattiglem på Bakke

Barn :

a. dødfødt datter 1816

b. Grete Gjertine f. 1818


21. GABRIEL RASMUSSEN f. 1788 d.e. 1865

Grøsfjell, Heskestad, bodde fra 1826 på Heskestad og Stene, Heskestad

g.1825.m. BIRGITTE PEDERSDTR. f. 1800 d.f. 1865

nr. 18b

Barn :

a. Rasmus f. 1826

b. Bertine f. 1829


22. LARS TORKELSEN f. 1794 d. 1852

nr. 17i, skoleholder i 1821 -1828

g.m. KRISTINE OLSDTR. f. 1794 d. 1876

Flekkefjord

Barn :

a. Torkel Martin f. 1821 Stranden nr. 109

b. Ole Tobias f. 1822 nr. 27

c. Tønnes f. 1828

d. Sivert f. 1830 Hauge, husmenn nr. 26

e. Kristine Marie f. 1833 gift på Åros, husmenn nr. 27

f. Lars Johan f. 1835 nr. 31


23. HANS GABRIEL PEDERSEN f. 1797 d. 1865

nr. 18a

g.1827.m. MARIE ELLEFSDTR. f. 1804 d. 1876

I. Mydland nr. 42f

Barn :

a. Peder f. 1828 nr. 29

b. Ola Engel f. 1832 d. 1841

c. Bertine f. 1835

d. Anne Johanne Elisabet f. 1838 d. 1840

e. Anne f. 1840


24. JONAS JONSEN f. 1807 d. 1846

Håland nr. 22b, kaltes Håland i 1832 - 1838

g.1.1832.m. SIRI BRYNJELSDTR. f. 1793 d. 1836

Løyning i heien nr. 14f

     g.1. på Ribland, "døde i barselseng uden at blive forløst"

g.2.1837.m. KAREN HANSDTR. f. 1805 d. 1899

S. Omdal nr. 19a

     g.2.m. nr 25

Barn 1.:

a. Tolene Kristine f. 1833 d. 1835

Barn 2.:

b. Serine f. 1838 tv.

c. Jon Gabriel f. 1838 tv.

d. Ingeborg Kristine f. 1840 gift på Fitje nr. 27

e. Guri f. 1842 gift på Tothammer nr. 29

f. Lars f. 1843 Kopervik

g. Hans f. 1845 d. 1845

h. Jonas f. 1846 d. 1846


25. EDVARD EIVINDSEN f. 1801 d. 1851

N. Åmodt, husmenn nr. 1b, kaltes Moen i 1825 - 1835

g.1.1825.m. GUNHILD GURIA JOHANNESDTR. f. 1807 d. 1842

Ø. Åmodt nr. 25d, "døde 4 dager efter Barselsengen og som en følge af samme"

g.2.1848.m. KAREN HANSDTR. f. 1805 d.e. 1865

     g.1.m. nr. 24

Barn 1.:

a. Ingeborg Serine f. 1825 gift på Y. Mydland, husmenn nr. 1

b. Ola Engel f. 1827 Åros, husmenn nr. 21

c. Anne f. 1829 d. 1830 av meslinger

d. Johan Fredrik f. 1831 d. 1831

e. Johan Olaus f. 1833 Sevik, Spind, Herad

f. Grete Kristine Gjertine f. 1835 d. 1892

g. Anton Fredrik f. 1838 Åros, husmenn nr. 20

h. Gabriel f. 1841 d. 1841

Barn 2.:

i. Jonas f. 1849 tv. dro til USA

j. Eilert Gabriel f. 1849 tv. d. 1850


26. TØNNES PEDERSEN f. 1809 d. 1878

nr. 18e

g.1.1829.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1794 d. 1871

S. Egeli nr. 18b

g.2.1872.m. MARTE TØNNESDTR. f. 1839

Løyning i Heien nr. 16e

Barn 1.:

a. Bertine f. 1831 g.m. nr. 35

b. Peder f. 1833 nr. 32

c. Tobias f. 1838 d. 1856 "fald i gjennen Isen paa Myssevandet, da han rendte paa Skøiter"

Barn 2.:

d. Ingeborg Tobine f. 1873 gift på Lie nr. 24

e. Tobias f. 1875 nr. 34

f. Tønnes Martin f. 1878 d. 1878


27. OLA TOBIAS LARSEN f. 1822 d.e. 1900

nr. 22b

g.1848.m. ELLEN KATRINE ABRAHAMSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Eik, husmenn nr. 5

Barn :

a. Larsinius f. 1850 d. 1850

b. Lars Kristian f. 1851

c. Abraham f. 1854 nr. 36

d. Tobine Martine f. 1857 ugift 1900

e. Kristine f. 1861

f. Olaus f. 1865

g. Anne Elisabet f. 1869


28. KRISTIAN KJETILSEN f. 1832

Rundås, Bakke, bodde på Åsland, Time i 1862

g.1862.m. BERTINE HANSDTR. f. 1835

nr. 23c

Barn :

a. Anne Karoline f. 1863


29. PEDER HANSEN f. 1828

nr. 23a

g.1864.m. ANNE EDVARDSDTR. f. 1826

L. Ålgård nr. 12f

     g.2.m. Frøyland nr. 48


30. BERNT ASLAKSEN BJÅNES f. 1851

Haneberg, husmenn nr. 32g, bonde og folkeskolelærer

g.1877.m. GRETE SOFIE HANSDTR. f. 1852

L. Ålgård nr. 12a

Barn :

a. Anne Gjertine f. 1878 d. 1879

b. Albert Andreas f. 1880

c. Hansine Josefine f. 1882 d. 1883

d. Bernt Gabriel f. 1884

e. Hansine Josefine f. 1886

f. Grete Sofie f. 1888

g. Anne f. 1891 g.m. Aursland nr. 19c

h. Gurine f. 1893 d. 1894

i. Gurine f. 1897


31. LARS JOHAN LARSEN f. 1835 d.e. 1900

nr. 22f

g.1866.m. BERTINE NILSDTR. f. 1834 d.e. 1900

Ø. Mysse nr. 19h

Bertines Barn :

a. Gabriel f. 1859 UE – far Gabriel Kjetilsen Bilstad, Heskestad

Deres barn :

b. Lars f. 1866


32. PEDER TØNNESSEN f. 1833 d. 1889

nr. 26b

g.1870.m. ANNE BERTINE TØNNESDTR. f. 1843 d. 1890

Knubbedal nr. 21b

Barn :

a. Anne Johanne f. 1871 d. 1883

b. Tomine f. 1874 d. 1881

c. Ingeborg Tonette f. 1878 d. 1887

d. Tomine f. 1883


33. JOHAN TOLLEFSEN f. 1843

Vindbirkeland, Egersund, bodde på Lindland i 1878 – 1879, Toks i 1887

g.1874.m. KAREN GJERTINE JONASDTR. f. 1843

Ø. Støle nr. 17b

Barn :

a. Teodor f. 1878 d. 1887


34. TOBIAS TØNNESSEN f. 1875

nr. 26e

g.1899.m. TOBINE JOSEFINE KRISTIANSDTR. f. 1875

S. Egeli nr. 25g

Barn :

a. Arne Georg f. 1900


35. OMUNDSEN f. 1815 d.f. 1900

Østrem i Lundeie, Nes

g.1.m. ?

g.2.1872.m. BERTINE TØNNESDTR. f. 1831

nr. 26a


36. ABRAHAM OLSEN f. 1854 føderåd

nr. 27c

g.1882.m. ELLEN REINERTSDTR. f. 1847 føderåd

Skjevrås nr. 37bHUSMENN1. JON SIGBJØRNSEN n. 1640 - 1664

Barn:

a. Tore ? L. Ålgård nr. 3


2. HOSKULD JONSEN

husmann i manntall 1664


3. JAKOB LARSEN FLORDAL f. 1737 d. 1824

Brandsberg, husmenn nr. 1b, soldat 1758, plass med jord, kaltes L. Refsland i 1796 - 1800, Eik i 1801

g.1.1756.m. BERTE KARLSDTR. f. 1724 d. 1796

Årstad nr. 40c

g.2.1796.m. GURI PEDERSDTR. f. 1745 d. 1799

Kan være at hun het Siri

g.3.1800.m. MALENE KNUDSDTR. f. 1749 d. 1839

     g.1.m. Skarås, husmenn nr. 6

Barn 1.:

a. Lars f. 1757 Brandsberg, husmenn nr. 2

b. Ingeborg Amalie f. 1759 d. 1760

c. Karl f. 1764 tv. Eik nr. 37

d. Sakarias f. 1764 tv. d. 1764

e. Berte f. 1767

f. ? Jon f. 1770 Refsland nr. 17

g. datter f. 1785 d. 1785


4. NILS MATIAS OLSEN FLORDAL f. 1805 d. 1873

Polland, Hidra. Bodde på Polland fra 1834 til ca. 1854, kaltes Regedal i 1854. Har ikke funnet dem i 1865, men han døde på Ålgård

g.1834.m. ANNE KRISTINE HANSDTR. f. 1817 d. 1875

Kvelland, Hidra

Barn :

a. Ola Tobias f. 1836 Stranden nr. 189

b. Ingeborg Marie f. 1838 til Stavanger i 1865

c. Peder Andreas f. 1840 d. 1888 bokbinder, Kristiansand

d. Lisa Martine f. 1843 d. 1930 g.m. tømmermann Knut Pedersen, Stavanger

e. Hansine f. 1845 g.m. Tobias Reiersen Risdal, Stavanger

f. Hans Andreas f. 1847 til Stavanger g.m. Elisa Gabrielsdtr.

g. Anne Karoline f. 1851 til Stavanger i 1866

h. dødfødt sønn 1854

i. Lovise Amalie f. 1859 g.m. Eilert Olaus Olsen, Stavanger