Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

STENSLAND

Oppdatert 17.11.2015
Gårdsnr. 12

Steensland, tidligere under Goudall - 1665


1. JOHANNES GULLIKSEN n. 1617 - 1631

Guddal nr. 3a, kaltes Jon Guddal og Stensland i 1631

Løste første bygsel i 1617, ga ½ skilling i tredje tage av ½ spann smør i 1619

Barn :

a. ? Torger nr. 1


2. TORGER JOHANSEN n. 1643 - 1658

nr. 1a, 1st bygsel i 1643


3. ROLF TORKELSEN f. 1608 d.e. 1668

Løste første bygsel på 1 spann smør i 1660, bodde ant. i Bakke sogn i Lund, før han kom til Sokndal, da sønnen Torger er oppgitt i 1706 sjømilitært manntall å være født der.

Barn :

a. Torger f.ca. 1644 d. 1717 soldat i 1665 – 1676, bosatt på V. Fidje, Hidra, kalte seg Tønnes Rolfsen

     g.1.m. Inger Jonsdtr. d. 1692 V. Fidje, Hidra

     g.2.m. Ingeborg Bjørnsdtr. d. 1753 Log nr. 12f

b. Sigbjørn f. 1646 nr. 4


4. SIGBJØRN ROLFSEN f. 1646 d. 1732

nr. 3b, innrullert soldat 1673, "har vert soldat", syk i 1701

Barn :

a. Berte gift på N. Åmodt nr. 14

b. Rolf f. 1682 Krone nr. 6

c. Ånen f. 1689 n. 1718, er kanskje den Ånen Sigbjørnsen som er ført som bruker av Refsland 1713, men ikke i 1717

d. Rasmus f. 1695 Guddal nr. 9


5. TARALD JAKOBSEN f. 1680 d. 1747

Sønn til Jakob Didriksen, som hadde morsslekt fra Lende, Bakke. Kaltes N. Åmodt 1711 – 1717, Guddal i 1718, Ø. Drivdal, Lund i 1747

g.1.m. BERTE KRISTIANSDTR. f. 1690 d. 1715

Hallesmark, Lund

g.2.m. RANDI HALVORSDTR. d. 1755

Ø. Drivdal, Lund

Barn 1.:

a. Bodil f. 1711 g.m. Krone nr. 6

b. Kristian f. 1713

Barn 2.:

c. Halvor f. 1719 Lie nr. 9

d. Berte f. 1721 gift på Flikkeid, Nes "påminte om at forbedre sig i læsningen" - 1737

e. Lars f. 1722 Ø. Drivdal, Lund

f. Ågot f. 1727

g. Halvor f. 1730 d. 1759

h. Jakob f. 1732

i. Inger f. 1735 d. 1773 "Gikk gjennom isen på Grisefjorden"

j. Malene f. 1738


Enkens bror Peder Halvorsen Regvei, er vel samme som den Peder ved Kleven som er nevnt som fadder for flere av barna deres


6. SKULE OLSEN f. 1728 d. 1809

Gjersdal, Lund, brukte 12 mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764, kaltes Skogestad i 1809

g.1752.m. ABEL MIKKELSDTR. f. 1731 d. 1805

Skogestad nr. 21c

Barn :

a. Else Guria f. 1756 gift på Hatleskog nr. 10

b. Ingeborg f. 1760 d. 1779

c. Ola f. 1763 d. 1763

d. Ola f. 1764 d.f. 1810

e. Anne f. 1769 d. 1804 ugift

f. Mikkel f. 1776 Skogestad nr. 25


7. TØNNES SIGBJØRNSEN f. 1757 d. 1848

Guddal nr. 11e, døde i føderåd på Lindland

g.1782.m. METTE MARIE PEDERSDTR. f. 1760 d. 1844

Drageland nr. 9d

Barn :

a. Peder f. 1782 d. 1845 ugift

b. Sigbjørn f. 1785 Tellenes nr. 12

c. Tønnes f. 1788 Mål, husmenn nr. 10

d. Jakob Andreas f. 1792 Løvik nr. 22

e. Bernt Gabriel f. 1794 Log, husmenn nr. 2

f. Ellef f. 1798 Log, husmenn nr. 3


8. TORE OMUNDSEN f. 1812 d. 1881

Furustøl, Bakke

g.1.m. ANNE BIRGITTE ASLAKSDTR. f. 1817 d. 1854

Ø. Drivdal, Lund

g.2.1857.m. BERTE SIGBJRØRNSDTR. f. 1811 d. 1880

Liland, Lund

Barn 1.:

a. Omund f. 1845 i Lund

b. Marte f. 1847 d. 1873 ugift

c. Gjert Andreas f. 1849 d. 1850

d. dødfødt sønn 1851

e. Anne Tobine f. 1852 gift på Lindland nr. 51


9. KONRAD KONRADSEN f. 1818 d.e. 1900

Gjersdal, Lund

g.1849.m. ANNE SOFIE JONSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Toks nr. 25l

Barn :

a. Kristian f. 1851

b. Johan f. 1852 nr. 11

c. Ingeborg Kristine f. 1853

d. Konrad f. 1855

e. Sivert f. 1857

f. Anne Severine f. 1865


10. OMUND TORESEN f. 1845

Børren i Bakke, bodde på Dravlemyr u/ Aursland i 1889 - 1890

g.1871.m. DORTE MARIE PEDERSDTR. f. 1849

V. Barstad nr. 50f

Barn :

a. Anne Tobine f. 1873

b. Ida f. 1875

c. Pauline f. 1877

d. Olaus f. 1879

e. Tobias f. 1883 tv. fabrikkarbeider i 1900

f. Peder f. 1883 d. 1883

g. Olaf Marselius f. 1889 d. 1889

h. Martin f. 1890

i. Johan Bernhard f. 1894


11. JOHAN KONRADSEN f. 1852

nr. 9b, bodde på N. Støle 1894 - 1900

g.1.1881.m. ELLEN SOFIE TOBIASDTR. f. 1861 d. 1886

S. Egeli nr. 27d

g.2.1893.m. KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1865

N. Støle nr. 36e

Barn 1.:

a. Konrad f. 1882

b. Jakob Eliseus f. 1883

Barn 2.:

c. Tollak f. 1893 d. 1894

d. Tollak f. 1896 d. 1897

e. Johanne Kristine f. 1898 d. 1898

f. Johanne Kristine f. 1900 d. 1900


12. SIVERT HANSEN f. 1855 d. 1901

Guddal nr. 20a

g.1881.m. INGEBORG KRISTINE SIVERTSDTR. f. 1860

Gjersdal, Lund

Barn :   

a. Hans Elias f. 1882

b. Johanna Dortea f. 1884

c. Sigbjørn f. 1887

d. Imilia f. 1888

e. Sigvald f. 1890 tjener på Guddal i 1900

f. Ludvig f. 1891

g. Sara f. 1894 d. 1895

h. Sara f. 1896

i. Ida Karlette Karoline f. 1898

j. Elisabet Sigfrida Katinka f. 1901