Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SOGNDALSTRAND - del 1

Oppdatert 20.7.2021
Ladestedet

Her er borgere, sjømenn, husmenn, strandsittere, arbeidsfolk og fiskere plassert om hverandre, etter årstall.


1. OLA KNUDSEN f. 1657 d. 1732

Kolestrand, Heskestad

"Siger sig 60 aar, tiente kongen som soldat i 16te aar, været suig og kiørt omkring at bættle." – 1711, kaltes Kolstø i 1713

Barn :

a. Knud f. 1685 d. 1734

c. Torstein f. 1698


2. FREDRIK JONSEN f. 1641 d.f. 1711

Barn :

a. Jon f. 1679 månedslønner


3. JON STÅLESEN f. 1645 n. 1721

Det kan være den Jon Stålesen Mysse som er nevnt som debitor i Bjørn Kjellsens skifte i 1693, han skyllte 4 daler og 1 ort og han brukte ½ hud 6 mk talg på Ø. Mysse

Barn :

a. Jakob f. 1691


4. NILS BRYNJELSEN f. 1651

Stående soldat 1675 – 1688, kaltes Lauland 1675 – 1682 og L. Ålgård i 1688


5. GULLIK HANSEN f. 1665 n. 1712

"hand maae søge sit brød hos got folch, og aldrig har vært mand til at fortiene sit brød." - 1711

Barn :

a. Søren f. 1693


KJELL TORGERSEN f. 1651 d. 13.6.1731 - 73 aar

Brorsønn til Bjørn Kjetilsen Haneberg. Borger til Kristiansand "fisk og fetevarer". Han kjøpte 1 hud årlig landsskyld i N. Åmodt i 1692. Det er en dreng hos Bjørn Kjetilsen i 1682, Kield Torgrimsen, det kan være ham. Skattet som skipper på Bjørn Kjetilsens skip 1683 - 1686. Oppgitt at han bodde på Stranden ihvertfall i til 1696. Bodde i 1701 på Skogerøy, Vestre Moland. Bodde i 1722 på "Grisøen i Nedenes Lehn [Lillesand]" og hadde oppgitt sitt borgerskap. Han døde der. Han giftet seg i V. Moland, men de to eldste barne er ikke døpt der, noe som bekrefter at han bodde i Sokndal fram til ca. 1700. Jeg tar dette med her i et forsøk å finne Bjørn Kjellsen Hanebergs opphav.

g.1693.m. MAREN NILSDTR. d.e. 1731

Grisøy, Lillesand

Barn :

a. Kirsten Kjellsdtr. f.ca. 1695 g.1.m. Tarald Jonsen Brekkestø g.2.1718.m. Hans Hansen Firing "Ullerøen under Stutei" Ullersøy u/ Stuthei f. 1678 d. 1732 "døde i Blindeleden"

b. Inger Kjellsdtr. f. 1697 tjener i Kristiansand

c. Nils Kjellsen f. 1701, bosatt på Arendalstranden i 1731

d. Engel Kjellsdtr. f. 1703 d. 1781 g.1727.m. Ånen Olsen f. 1681 d. 1747 Stuthei, V. Moland, som hans andre kone.

e. Kristianse Kjellsdtr. f. 1706 ugift 1731

f. Karen Kjellsdtr f. 1712 ugift 1731, tjener i Arendal.

g. Berte Kjellsdtr f. 1717 g.m. Daniel Salvesen Brattekleiv


6. TOLLAK MIKKELSEN f. 1665 d. 1741

L. Omdal nr. 14d, daglønner, soldat 1681 – 1698, er også innrullert 1710

"angae sig gamel over 60 aar, og er saa fattig at hand med sin hustrue 80 aar gl: maae bee andre i lehne om brød." - 1711

"Ao 1710 som Casherit for sin alderdomb, effter almuens vidnesbiurd 86 aar gl: og see got folch i hænde om brød.

Bør for de søgende 2 ort om aaret være frigiort" - 1712


7. FRANS HALVORSEN f. 1667

Daglønner


8. OLA KARLSEN BØLGEBERG f. 1668 n. 1717

Daglønner, kaltes husmann på Frøyland i 1701, Stranden i 1711 - 1717, hadde kone og 3 barn i 1711


9. ASSER DAVIDSEN f. 1668 n. 1713 d.f. 1717

Daglønner, hadde kone og 2 barn i 1711. Bodde på Hanebergstranden, utkommandert Los 1711 - 1713

g.m. ? n. 1717-1718


10. JAKOB BJØRNSEN f. 1671 n. 1711

Daglønner, hadde kone og 3 barn i 1711


11. ANDERS OLSEN f. 1677 n. 1709 d.f. 1711

Kaltes Frøyland, marine reserve 1701,

g.m. ANNE


12. JAKOB d.f. 1701

g.m. KAREN HANSDTR.

Barn :

a. Torger f. 1692


13. JAN HENRIKSEN n. 1673 d. 1687

Kaltes Johan 1673-1687, borger til Stavanger, "drev handel og eide ½ skute, og i 1684 en jakt på 4 lester" – 1688

Hadde i 1683 sønnen Jakob, over 12 år, en sønn, en datter som ikke var over 12 år. Han hadde også en dreng Jakob Mikkelsen i 1683

g.m. ELISABET JAKOBSDTR. KIRSEBOM d. 1694

Eik nr. 16d

     g.2.m. nr. 15

Barn :

a. Jakob f. 1671 Bergengift der med Kirsti Clemmetsdtr, som var mor til Kornelske Pedersdtr Weiland Løvik nr. 13

b. Elken f. 1672 gift på Kjelland nr. 8

c. Henrik f. 1688, kanskje han som er fostersønn på Kleiberg, Hidra i 1701


14. FREDRIK KIPPER n. 1681 - 1712

Bøtker, hadde et stebarn i 1681

g.1.m. ?

g.2.m. GURI LARSDTR. sk. 1679 +

g.3.m. ?

Barn :

a. Brynjel

b. Lars


15. ELLEF NILSEN d. 1695

Kjelland nr. 7c

g.m. ELISABET JAKOBSDTR. KIRSEBOM d. 1694

     g.1.m. nr. 13

Ingen barn


16. ROLF KORNELIUSSEN n. 1681 d. 1695

Kaltes Rolf i Stranden i 1681

g.m. HELGA ENDRESDTR. sk. 1697 +

Mannens sl. søsters barn 2 "som iche vides Naffn paa" + Barbro

på deres vegne Lars Kjelland på begges arvingers vegne monsig. Jakob Nilsen i Sokndalsstrand


17. TEOPHILIUS HANSEN BOWITZ f. 1678 d. 1730

Egersund

g.m. KAREN BJØRNSDTR. f. 1682 d. 1761

Haneberg nr. 16d, hun brukte Tothammer i 1744

Barn :

a. Hans f. 1707 d. 1745 ugift, skipper i Bergen

b. Frøchen f. 1709 d. 1761 ugift

c. Bernt f. 1711 d. 1788 ugift

d. Elisabet g.m. nr. 23

e. Nils f. 1716 sk. 1761 + "døde for nogen aar siden i Holland"

f. Anne Katrine f. 1718 gift på Kirkebø nr. 36

g. Karen f. 1720 d. 1797 ugift

h. Ellen Guria f. 1722 g.m. nr. 24

i. Anne Marie f. 1724 d. 1798 "Hun er fra forstanden hvorfor broderen mener at være befriet at betale [skatt] for henne" - 1770

   "har mangel på fornuften" 1788

j. Teophilus f. 1726 d. 1739


I skiftet bla 15 russelærs stoler, spisebord og tebord, himmelseng med kullørt forheng. 21 små bilder med forgylte rammer, et større maleri av kronprinsen, flere speil med forgylte rammer. Bøker bl.a. Holbergs "Europas beskrivelse" og "Roms omkomst og merkelige bedrifter fra Romulus til Augustin".


18. SØREN SVENSEN f. 1681 d. 1754

Haneberg, husmenn nr. 5a. Nevnt i saken mot Christen Bloch at han jobbet som skomaker. Tjente hos Gabriel Kirsebom i 1701-1708, var utkommandert matros i 1712 – 1717, var fadder flere ganger for folk på Stranden, desstuen ble det holdt dåp i huset hans. Hadde ett barn i 1711

g.m. MARTE ALBRIGTSDTR. d. 1754

Barn :

a. Gunhild f. 1710 gift på Dydland nr. 9


19. GABRIEL KIRSEBOM KJELLAND f. 1724 d. 1780

Haneberg nr. 18c, handelsmann, bodde etter 1764 i Stavanger hvor de 9 siste barna var født

g.1.1753.m. MARGRETE MARIE JAKOBSDTR. LUND f. 1724 d. 1761

Abildsnes, Hidra

g.2.1763.m. BIRGITTE NYROP von FYREN f. 1737 d. 1799

Stavanger

Barn 1.:

a. Frøchen f. 1754 g.m. Kristian Magnus Zetlitz f. 1753, Stavanger

b. Birgitte Helene f. 1756 g.1801.m. Hans Jørgen Adamsen Furaas [Forus] f. 1777, Stavanger

c. Elken Margrete f. 1758 g.m. Cornelius Angell f. 1758, Stavanger

d. Margrete Marie f. 1760 g.m. Albert Angell, Stavanger

Barn 2:

e. Kristine Sofie f. 1764 g.m. Lauritz Smith Hagerup, Stavanger

f. Johanna Margrete f. 1766 d. 1766

g. Helene Margrete von Krogh Smith f. 1767 g.m. Bernt Smith, Øvrebø

h. Magdalena Kristine f. 1768 d. 1768

i. Jan f. 1769 Stavanger g.m. Anne Dorothea Kruse, Arendal

j. Morten Henrik f. 1770 Vikedal, g.m. Anne de Rytter

k. Magdalena Kristine f. 1773 d. 1773

l. Eilert Hagerup f. 1775 d. 1776

m. Johanna Margrete f. 1777 ugift, Stavanger

n. Lars Smith f. 1778 ugift, Stavanger


20. NILS HANSEN ELLE f. 1661 d. 1752

Elle, Lista, bodde på Hanebergstranden 1717 - 1721, på Hauge i 1723 - 1733, borger til Kristiansand 1692, skipper, fisk- og fetevarehandel. Han makeskiftet i 1711 med Sven Torgersen Berglyd sin kones part i Berglyd på ½ løp som hun har arvet mot 13 ½ mk i Østbø. Kjøpte i 1711 også en sjøbod på Hanebergstranden av Peder Olsen av Bergen, som denne hadde arvet av sin mor. Denne ga han 16 riksdaler for. Oppført som bruker av 18 mk i Østbø i 1755.

g.m. ANNE MARIE BJØRNSDTR. f. 1680 d. 1767

Haneberg nr. 16c

Barn :

a. Hans f. 1706 d. 1790 ugift

b. Edel f. 1713 gift på Rekevik nr. 13

c. barn f. 1714 d. 1719 "under 5 aars alder"

d. Frøchen f. 1718 g.m. nr. 23

e. Bernt f. 1722 nr. 21


21. BERNT NILSEN ELLE f. 1722 d. 1780

nr. 20e, kaltes Haneberg i 1770, skattet som odelsbonde av Haneberg i 1764, eide Hukkerten "de 5 brødre", bygd 1765

"Dette var en av sognets redelige og opriktige menn", skrev sognepresten om ham.

g.1754.m. KRISTINE HANSDTR. SCHMIDT f. 1731 f. 1799
datter til prest i Afsberg og Fårup, Danmark, Hans Nielsen Schmidt d. 7.12.1754, sk. 15.12.1754 og Birthe Jensdtr Foss sk. 20.2.1738

Barn :

a. Hans f. 1755 d. 1777 var sykelig 1770

b. Anne Marie f. 1758 d. 1761

c. Nils Elle f. 1760 d. 1807 Lauland "Fører en jekt"

d. Konrad Fredrik Elle f. 1762 Lauland nr. 14

e. Bernt f. 1765 tv. d. 1765

f. Jens Bay f. 1765 tv. d. 1765

g. Anne Marie f. 1767 gift på Rekevik nr. 16

h. Berte Kristine f. 1770 g.m. nr. 51

i. Bernt Elle f. 1772 d. 1853 ugift Lauland og Immerstein, skipper, borgerskap i Kristiansand 1808


22. GUNNAR SIVERTSEN f. 1693 d. 1748

Grov nr. 4a

g.m. ÅSE ASSERSDTR. d. 1748

Barn :

a. Asser f. 1724 nr. 43

b. Anne f. 1725 k. 1744

c. Alette f. 1731

d. Anne Kristine f. 1734


23. MATIAS WILLUMSEN SMITH f. 1708 d. 1774

Løvik nr. 11h, skipper

g.1.1736.m. ELISABET TEOPHILIUSDTR. BOWITZ d. 1744

nr. 17d

"Mathiæ Willumsens hustrue på Stranden som var meget Svag efter sin Barnefødsel". - 1744

"Holt enn lig sermon over mons.r Mathis Wiilumsen hustrue Elisabeth Bovids." - 1744

g.2.1748.m. FRØCHEN NILSDTR. ELLE f. 1719 d. 1749

nr. 20d, "gift efter kong: till:"

Barn 1.:

a. Gjertrud f. 1737 g.m. nr. 68

b. Teophilius Bowitz f. 1739 nr. 50

c. Karen f. 1740 g.m. Log nr. 19

d. udøpt guttebarn f. 1743 d. 1743

e. Elisabet Frøchen f. 1744 d. 1751


24. WILLUM KRISTOFFERSEN SMITH f. 1726 d. 1812

S. Regedal nr. 11a, kaltes Frøyland i 1770

g.1754.m. ELLEN GURIA BOWITZ f. 1722 d. 1783

nr. 17h

Barn :

a. Kristine f. 1754 g.m. nr. 67

b. en datter d. 1760

c. Frøchen Elisabeth f. 1757 d. 1760

d. Kristoffer f. 1760 d. 1760


25. SVEN GJERMUNDSEN f. 1689 d. 1765

Vatland nr. 12b, skysskaffer i 1728, skattet som odelsbonde for Haneberg i 1763

g.m. ELISABET LARSDTR. f. 1695 d. 1770

Hanebergstranden nr. 10a

Barn :

a. Elisabet f. 1731 d.f. 1788

b. Lars f. 1734 d. 1735

c. Lars f. 1735 nr. 26

d. Elisabet f. 1738 i Holland 1771

e. Sven f. 1742 tv, ikke n. 1771

f. Berte f. 1742 tv. d. 1811 ugift legdslem

g. Ellen Guria f. 1745 gift i København


26. LARS SVENSEN f. 1735 d.f. 1788

nr. 25c

g.1762.m. BERTE ANDERSDTR. f. 1730 d. 1791

Hauge nr. 22a

Barn :

a. dødfødt sønn 1763

b. Gjertrud f. 1766

c. Berte Kristine f. 1769

d. dødfødt sønn 1771

e. Sven Andreas f. 1772 d. 1798 matros


27. OLA OLSEN f. 1718 d. 1791

Frøytlog ?, skysskaffer, soldat 1742 – 1748, 1 barn i 1745 - 1748

g.1.m. MALENE OLSDTR. f. 1711 d. 1763

g.2.1764.m. BERTE OLSDTR. f. 1733 d. 1796

Guland nr. 7d

Barn 1.:

a. Valborg f. 1741, ikke n. 1758

b. Valborg f. 1743, ikke n. 1758

c. Ola f. 1745 Åros, husmenn nr. 5

d. Lars f. 1747, ikke n. 1764

e. Lars f. 1749 d. 1760

f. dødfødt sønn 1753

g. Tønnes f. 1754 nr. 80

h. Malene f. 1758 gift på Hegdal, husmenn nr. 15

Barn 2.:

i. Lars f. 1766

j. Lars f. 1767 d. 1768

k. Barbra f. 1769

l. Ola f. 1775 d. 1784


28. GULLIK ERIKSEN f. 1733 d. 1795

Birkeland nr. 20d

g.1754.m. KAREN KNUDSDTR. f. 1724 d. 1794


29. SAKARIAS PETTERSEN KRAG f. 1683 d. 1757

Eik nr. 28b, skredder, "døde under et sterkt uveir paa søen udenfor", var utenlands 1699 - 1701

g.m. GJERTRUD KNUDSDTR. f. 1708 d. 1787

Årstad nr. 36c

Barn :

a. Susanne f. 1730, g.29.5.1770.m. mesterurmaker Ola Møller, Bergen.

b. Kristine f. 1731, ugift i Bergen

c. Ingeborg Elisabet f. 1733, ikke n. 1757

d. Elisabet Marie f. 1734, ikke n. 1757

e. Gjertrud f. 1735, ikke n. 1757

f. Ingeborg Elisabet f. 1737 d. 1791 ugift

g. Abigal f. 1740, ikke n. 1757

h. Gjertrud f. 1743, ikke n. 1757


30. ÅNEN TORESEN f. 1704 d. 1742

N. Støle nr. 19a, soldat 1729 - 1739

g.1737.m. INGEBORG PEDERSDTR. f. 1703 d. 1780

Rekevik nr. 10c

Barn :

a. Serine f. 1738

b. Peder f. 1739 nr. 74

c. Ånen f. 1742 tv. nr. 73

d. Karen f. 1742 tv. d. 1818 ugift – druknet


31. BERNT GABRIELSEN KIRSEBOM f. 1704 d. 1743

Kirkebø nr. 35e

g.1734.m. MARGRETE HOSKULDSDTR. f. 1717 d. 1767

Løvik nr. 13a

     g.2.m. Søren Bruun Jensen Ferøe i Flekkefjord, foreldre til Bernt Brun Ferøe nr. 65

Barn :

a. Guri Kirsebom f. 1736 g.1756.m. Daniel Johannesen Schaaning, Flekkefjord

b. Gabriel f. 1740 tv. d. 1741

c. dødfødt barn 1740

d. Frøchen Kornelske f. 1742 g.m. nr. 50


32. JAKOB SIVERTSEN f. 1696 d. 1752

Grov nr. 4b? "svag og gandske vanfør" 1701

g.m. ÅGOT f. 1693 d. 1763

     enke i 1758, med en datter Turid f. 1734

Barn :

a. Sivert f. 1722 nr. 44

b. Anne f. 1725 g.m. nr. 54

c. Astrid f. 1726 g.m. nr 39

d. Salve f. 1731 nr. 45

e. Turid f. 1734


33. LARS KRISTENSEN f. 1706 d. 1775

Hegdal, husmenn nr. 6a, soldat i 1731 - 1739, ugift 1731 – 1737

g.1.1738.m. HELGA OLSDTR.

g.2.1743.m. BERTE JANSDTR. f. 1706 d. 1760

fra Sæstad ?

g.3.1761.m. ANNE TOLLAKSDTR. f. 1715 d. 1765

N. Støle nr. 22b

g.4.1766.m. JOHANNE TRONDSDTR. f. 1733

N. Surdal nr. 14c

Barn 1.:

a. Ola f. 1740, ikke n. 1775

Barn 4.:

b. Trond f. 1767


34. BJØRN KARLSEN f. 1696 d. 1773

L. Regedal nr. 9a, var marinesoldat i 1725

g.1m. MARTE JAKOBSDTR. sk. 1748 +

Steinberg nr. 17b, søster til Mikkel Jakobsen Elvestrøm nr. 16, brorsønn Jakob Jakobsen f. 1732

g.2.m. MALENE OLSDTR. f. 1709 d. 1776

Hennes bror Jakob Olsen Skarås nr. 22


35. TORGER ÅVALDSEN f. 1711

Fitje nr. 14a, soldat 1739 – 1748, skal være født på Rødland, Helleland, kaltes Gyland i 1737

g.1.1735.m. KRISTINE HANSDTR. sk. 1737 +

Gyland nr. 20a

g.2.1738.m. SIRI TORKELSDTR. f. 1694 d. 1768

Bakke nr. 5b

g.3.1769.m. METTE HALVORSDTR.

Urdal, Heskestad


36. ELLEF TRONDSEN f. 1715 sk. 1769 +

Berglyd nr. 21a, kaltes Rodvelt i 1733, soldat 1737 – 1748, fikk i 1758 barn med Åros, husmenn nr. 3. Bodde i 1769 på Håland, Egersund

g.1733.m. ASTRID REIERSDTR. f. 1683 d. 1771

Y. Mydland nr. 11c

Ingen barn


37. OLA LARSEN f. 1692 d. 1774

Ble liknet som odelsbonde for Frøyland i 1763

g.m. DORTE ÅNENSDTR. f. 1692 d. 1781 "100 aar 4 mnd"

Barn :

a. Inger


38. JOFRED OMUNDSEN f. 1699 d. 1781

L. Rosseland nr. 10a, soldat 1718 – 1729

g.1.1740.m. ANNE HENRIKSDTR.

g.2.1744.m. MARTE TORMODSDTR. d. 1754

Urdal nr. 10d, "de hafte kong. bevilling at træde i ægteskab da de er beslegtet"

     g.1.m. Skarås nr. 10e

g.3.1756.m. KRISTINE OMUNDSDTR. f. 1726

S. Rosseland nr. 13b

     g.2.m. nr. 61

Barn 3.:

a. Jonas f. 1757 d. 1759


39. PEDER OLSEN f. 1733 d. 1801

fisker, kaltes Jakobsen i 1800 - 1801

g.1754.m. ASTRID JAKOBSDTR. f. 1726 d. 1800

nr. 32c

Barn :

a. dødfødt sønn 1755

b. Jakob f. 1757 Rekevik nr. 16

c. Kristoffer f. 1760 Kirkebø, husmenn nr. 8

d. Karen Marte f. 1767 d. 1840


40. JOHANNES TJÆRANDSEN f. 1711 d. 1783

N. Sira, Bakke, bror til Åros, husmenn nr. 1, oppgitt i sjølegd 1770 å være født i "Landlegd", men ikke hvor

g.1742.m. RANDI ÅVALDSDTR. f. 1717

Fitje nr. 14b, kaltes Ranveig i morens skifte i 1741

Barn :

a. Helga f. 1743 g.1785.m. Lars Larsen Bu d.f. 1801

b. Kjetil f. 1747 nr. 81

c. Johannes f. 1751 nr. 57

d. dødfødt sønn 1754

e. Åvald f. 1755 d. 1781

f. Rakel f. 1773 ?

g. Kjetil f. 1776 ?


41. LARS RASMUSSEN f. 1700

g.m. GUNHILD LARSDTR. f. 1686

Østbø nr. 8b


42. JAKOB KNUDSEN f. 1725 d. 1751

g.1748.m. LUSINE LARSDTR. f. 1726 d. 1816

g.2.m. nr. 43

Barn :

a. Kristen f. 1749

b. Jakob f. 1751


43. ASSER GUNDERSEN f. 1724 sk. 1799 +

nr. 22a

g.1.1749.m. MARTE KRISTENSDTR. d. 1752

g.2.1754.m. LUSINE LARSDTR. f. 1726 d. 1816 "102 aar"

     g.1.m. nr. 42

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1751

Barn 2.:

b. Marte f. 1755 gift med Peter Tyholt, Trondheim

c. Karen Guria f. 1757 gift i Bergen

d. Gunnar f. 1763 nr. 62

e. Asseline f. 1765 d. 1840

     Barn : a. dødfødt datter f. 1792 - far Erik Halvorsen Stranden nr. 77

f. Lars f. 1769 d. 1772


44. SIVERT JAKOBSEN f. 1722 d. 1767

nr. 32a

g.1750.m. HELGA JAKOBSDTR. f. 1726 d. 1799

Skjevrås nr. 25a. "Fattig" – 1799

Barn :

a. Jakob f. 1751 nr. 52

b. Sivert f. 1754 d. 1759

c. Jakob Andreas f. 1756 d. 1757

d. Sivert f. 176 d. 1765

e. Salve f. 1765 d. 1765

f. Ågot Marie f. 1767


45. SALVE JAKOBSEN f. 1731 d. 1761

nr. 32d

g.1755.m. KAREN HALVORSDTR. f. 1728 d. 1779

Myrstøl nr. 20c

Barn :

a. Marie f. 1756 g.m. nr. 77

b. dødfødt datter 1758

c. Jakob f. 1760 nr. 46


46. JAKOB SALVESEN f. 1760 sk. 1797 +

nr. 45c

g.1789.m. KAREN SAMUELSDTR. f. 1755 d. 1800

Ø. Åmodt nr. 18h

Barn :

a. Salve f. 1791 n. 1805

b. Katrine f. 1794 d. 1811 verkbrudden legdslem Åmodt


47. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1733 d. 1780

Kaltes Mål/Målsand i 1767 - 1776

g.1753.m. KAREN JAKOBSDTR. f. 1730

Mål, husmenn nr. 4a

Barn :

a. Tollak f. 1754 d. 1759

b. Jakob f. 1756 n. 1770

c. Margrete f. 1760 d. 1760

d. Berte Margrete f. 1763

e. Anne Katrine f. 1767 d. 1772

f. Else Helene f. 1770 kaltes Elselene f. 1763 i 1780

g. Anne Katrine f. 1774 d. 1774

h. Karen f. 1775 d. 1776


48. GUNNAR TOLLAKSEN LUND f. 1710 d. 1792

Klokker, bodde på Hauge i 1770 - ekstraskatten, "men i følge Kammerets Resolution er han som skoleholder befriet for at betale".

g.1.m. GUNVOR TOLLAKSDTR. f. 1704 d. 1765

g.2.1766.m. ANNE SIVERTSDTR. f. 1712 d. 1803

     g.1.m. Frøyland nr. 30

Barn 1.:

a. Karen f. 1740 g.m. Frøyland nr. 31

b. Tønnes f. 1745 kan være han som er Sogneprest på Klepp i 1801 – Tønnes Lund f. 1745

c. Johannes f. 1752 Hauge, husmenn nr. 16

d. Else Kristine f. 1765


49. JENS ASSERSEN f. 1707 d. 1740

Svanes, Egersund, se Østbø nr. 5c

g.1.1730.m. KRISTINE NAVARSDTR. f. 1687 d. 1733

g.2.1735.m. MARTE JAKOBSDTR. d. 1750

Barn 1:

a. dødfødt barn 1733

Barn 2.:

b. Kristine f. 1736


50. TEOPHILIUS BOWITZ f. 1739 d. 1815

nr. 23b, skipper og kjøpmann, flyttet senere til Egersund

g.1.m. FRØCHEN KORNELSKE KIRSEBOM f. 1743 d. 1775

nr. 31c

g.2.1778.m. GURI REIDARSDTR. f. 1755 d. 1811

Egersund

Barn :

a. Bernt Gabriel f. 1767 d. 1768

b. Bernt Gabriel f. 1769 d. 1775

c. Matias f. 1772 d. 1773

d. Matias f. 1774 d. 1774


51. HANS BOWITZ KIRSEBOM f. 1753 d. 1818

Kirkebø nr. 36e, kjøpmann, borger og skipseier

g.1799.m. BERTE KRISTINE ELLE f. 1770 d. 1846

nr. 21h

Barn :

a. dødfødt sønn 1800

b. dødfødt sønn 1801


52. JAKOB SIVERTSEN f. 1751 d. 1802

nr. 44a, skipseier, "som druknede og ej fantes"

g.1775.m. KRISTINE SIVERTSDTR. f. 1748 d. 1812

Log nr. 18f, kaltes Log i 1812

"Aabenbar skrifte hvis barn fandtes dødt i Sengen hos hende" - 1783

Barn :

a. Sivert Andreas f. 1775 skipper i Bergen

b. Jakob f. 1778 styrmann, ikke n. 1804

c. Kristine f. 1780 g.m. nr. 66

d. Lene Sofie f. 1783 d. 1783

e. Lene Sofie f. 1785 d. 1785

f. dødfødt datter 1786

g. dødfødt datter 1788

h. Hans Samuel f. 1790 d. 1829 bosatt i Ostend, Belgia g.1821.m. Josephine Christine Vanheste f. 1783 d. 1964. Har etterkommere der.

i. Willum Matias Smith f. 1793 nr. 85


53. JAKOB KARLSEN f. 1759 d. 1802

Årstad nr. 47c, styrmann, oppgitt i sesjonsliste fra 1779 som sjøvant, "som druknede i Marty og blev funden 10 juny"

g.1786.m. KORNELSKE WEILAND f. 1758 d. 1852

Haneberg nr. 21f, døde som fattiglem på Blaamandshauen

Barn :

a. Gjertrud Malene f. 1787 d. 1791

b. Bernt Brun f. 1789 Homborsund, d. 1831 Eide, Aust-A

c. Gjertrud Malene f. 1792 g.m. Årstad nr. 57

d. Karl Tobias f. 1795 d. 1817 i Bergen

e. Karen Bergitte f. 1800


54. BERNT JAKOBSEN f. 1729 d. 1787

Hatleskog nr. 6c, soldat 1751 – 1757 ("sygelig og vanføer" – 1757), kaltes Gyland 1749, Stranden i 1752 - 1787, ikke nevnt her i sjelemantallet 1758

g.1749.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1725 d. 1812

nr. 32b

Barn :

a. Jakob f. 1749 nr. 56

b. Ågot f. 1752 fadder i 1773

c. Jakob f. 1754 d. 1759

d. dødfødt sønn 1757

e. Jan Kristian f. 1758 nr. 59

f. Jakob Tønnes f. 1761 fikk i 1778 barn med Ø. Surdal nr. 8e

g. Guri f. 1764 g.m. nr. 55

h. Anne f. 1769 d. 1772

i. Helga f. 1771 d. 1772


55. JON GUNDERSEN BIE f. 1761 d. 1840

Fjære, snekker, gift i Farsun

g.1785.m. GURI BERNTSDTR. f. 1764 d. 1854

nr. 54g

Barn :

a. Gabriel f. 1786 Kjelland nr. 18

b. Anne Guria f. 1787 d. 1791

c. Ingeborg f. 1790 gift på Lindland nr. 33

d. Bernt f. 1793 nr. 87

e. Anne Gurine f. 1795 Lie, husmenn nr. 17

f. Johanne f. 1798 gift på Åros nr. 24

g. Johannes f. 1800 nr. 91

h. Kristoffer f. 1803 tv. nr. 115

i. Jon f. 1803 tv.

j. Guri f. 1807


56. JAKOB BERNTSEN f. 1749 d. 1803 - 1815

nr. 54a, los

g.1775.m. BERTE HANSDTR. f. 1742 d. 1815

Lindland nr. 18c

Barn :

a. dødfødt sønn 1776

b. Anne f. 1776 g.m. nr. 97


57. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1751

nr. 40c, ikke n. 1784

g.1777.m. KAREN DANIELSDTR. f. 1741 d. 1779

Ø. Åmodt nr. 19b


58. BERNT TOMAS SMITH f. 1769 d. 1826

Log nr. 19d, "styrmann med litt jord" – 1801, eide i 1810 sjaluppen "Haabet" på 16 ½ kommerslester sammen med Gabriel Kirsebom

g.1.1800.m. KAREN ELISABET HENRIKSDTR. GLOSE f. 1780 d. 1812

Egersund, datter til mestersmed Henrik Hansen Glose og Berte Rasmusdtr.

g.2.1813.m. GJERTRUD TORGERSDTR. f. 1779 d. 1829

     g.1.m. Mål nr. 20

Barn 1.:

a. Karen f. 1801 gift på Åros, husmenn nr. 14

b. Jakob f. 1803 død ung ?

c. dødfødt barn 1805

d. dødfødt sønn 1806

e. Birgitte f. 1807 ugift 1841

f. Anne Elisabet f. 1809 g.m. Ole Torkildsen, Bergen

g. Henrikke f. 1811 d. 1811

h. Karl f. 1812 nr. 94

Barn 2.:

i. Bertine Gjertine f. 1813 Åros nr. 26

j. Karen Elisabet f. 1816 Mål nr. 26

k. Severine f. 1820 d. 1822


I skiftet etter 1. konen :

Bøker : "Brochmans huspostille", 2 gamle nytestamenter, 1 bok kaldet "Søemands Siælerne", 2 gamle kirkebøger.

Smykker : 1 gull brystnål med 2 stener, 1 gullring merket E.L. , 1 par avlange gulløreringer.

Sølvtøy : 1 Potas [Potage] Øse, 6 teskjeer, 6 nye spiseskjeer

merket B.T.S. og K.E.S. , og to gamle spiseskjeer. 1 lommerur med dobbelt kasse.

Innbo : 1 sjatoll med skap, 1 engelsk stueur med blåmalt kasse, 2 speiler i stuen, 12 russelær stoler etc. etc.

Dyr : 1 rød Koe uden Horn med hvidt Hoved kaldet Dokrey og 1 rødsidet Koe kaldet Knaprey, samt 3 voksne sauer".

Totalt 1596 rdl.

Ved sin død i 1826, 14 år senere, hadde han mistet alt.


59. JAN KRISTIAN BERNTSEN f. 1758 d. 1833

nr. 54e, Los og strandsitter

g.1782.m. KAREN BRYNJELSDTR. f. 1744 d. 1819

Rekevik nr. 17d

g.2.1820.m. HELENE SERINE HANSDTR. f. 1792

I. Mydland nr. 44f

Barn :

a. dødfødt sønn 1783

b. Gunhild Katrine f. 1788 gift på Log nr. 25


60. LARS JAKOBSEN f. 1739 d. 1806

Egeli i Svaheien nr. 7a, los og strandsitter

g.1771.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1730 d. 1800

Fitje nr. 13e

Barn :

a. Karen Guria f. 1771 d. 1772

b. Karen Guria f. 1773 ugift 1801

c. Jakob f. 1777 d. 1778


61. ANDREAS FREDRIKSEN f. 1763 d. 1802

Løvik, husmenn nr. 3e, fisker

"han druknede i elven"

g.1791.m. KRISTINE OMUNDSDTR. f. 1726 d. 1796

     g.1.m. nr. 38


62. GUNNAR ASSERSEN f. 1763 d. 1837

nr. 43d, fast los, kaltes Åros i 1835

g.1.1783.m. ESTER SØRENSDTR. f. 1742 d. 1802

Dydland, husmenn nr. 1c

g.2.1802.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1758 d. 1815

N. Mysse nr. 38f

g.3.1815.m. RAKEL RASMUSDTR. f. 1789 d. 1852

Ø. Barstad nr. 54f

Barn 1.:

a. Asser f. 1784 nr. 95

b. Serine Guria f. 1788 gift på Åros, husmenn nr. 8

Barn 3.:

c. Ester f. 1816 g.m. nr. 148

d. Malene f. 1819 g.m. nr. 148

e. Grete Elisabet f. 1822 d. 1822

f. Gunnar f. 1823 d. 1843

g. Reinert f. 1826 nr. 133

h. dødfødt datter 1829


63. INGER OLSDTR. f. 1724 d. 1804 fattiglem

strandsitter u/ jord


64. PEDER BORGERSEN BERG f. 1727 d. 1777

Smed, ikke gift i Egersund, bodde i Egersund 1763, men ikke i 1765, bodde på Sokndalstranden 1770 – 1777. Han kanskje tilknytning til Årsvoll nr. 8

g.m. ?

Barn :

a. Erik f. 1763 i Egersund

b. datter d. 1766


65. BERNT BRUN FERØE d.f. 1801

Se nr. 31

g.1770.m. KAREN GURIA KIRSEBOM f. 1747 d. 1816

Kirkebø nr. 36b

Barn :

a. Jakob f. 1771 nr. 66


66. JAKOB BERNTSEN BRUN f. 1771 d. 1853

nr. 65a, skipper

g.1799.m. KRISTINE SIVERTSEN f. 1780 d. 1833

nr. 52c

Barn :

a. Karen Guria f. 1801 d. 1830 ugift

b. Bernt f. 1805 d. 1808

c. Jan Jochum f. 1807 d. 1849 ugift

d. Anne Birgitte f. 1810 d. 1869 ugift

e. Georg Kristian f. 1812 d. 1826

f. Hans Gabriel Kirsebom f. 1814

g. Bernt f. 1817


67. SAMUEL STUB GLÅSE f. 1758 d. 1801

Smed

"druknede imellum Rægefjord og Soggend: stranden uden at bliven igienfunden." - 1801

g.m. KAREN KRISTINE WILLUMSDTR. f. 1755 d. 1799

nr. 24a

Barn :

a. Willum Smith f. 1790, ikke n. 1799

b. Hans Smith f. 1792 n. 1806

c. Willum Smith f. 1794 d. 1817

d. datter f. 1797 d. 1797

e. Kristoffer Smith f. 1799 n. 1806


68. TØNNES BRYNJELSEN WINTER f. 1737 d. 1771 - 1801

Lie, husmenn nr. 1e

Skipper, "I de fattigste Omstendigheder." - 1770

g.1761.m. GJERTRUD MATIASDTR. SMITH f. 1737 d. 1806

nr. 23a

Barn :

a. Elisabet Bowitz f. 1761, ikke n. 1807

b. dødfødt sønn 1763

c. Elisabet Bowitz f. 1764 d. 1765

d. Willum f. 1766, n. 1770 ikke n. 1807

e. Nils Bowitz f. 1767 nr. 69

f. Elisabet Bowitz f. 1769 d. 1769

Hans barn :

g. Antonius f. 1770 UE - mor Berte Bjørnsdtr.


69. NILS BOWITZ WINTER f. 1767 sk. 1798 +

nr. 68e

g.1795.m. SOFIE KATARINE RUMOHR f. 1767 d. 1836

Haneberg nr. 23a

     g.2.m. Åros nr. 21

Barn :

a. Elisabet Gjertine Bowitz f. 1797 gift på Åros nr. 25


70. BJØRN FINKELSEN f. 1731 d. 1809

Fisker, skomaker i 1770

g.1765.m. ALHET OMUNDSDTR. f. 1730 d. 1810

Immerstein, husmenn nr. 10a

Barn :

a. Fredrik f. 1769 nr. 71

b. Omund f. 1773 nr. 82


71. FREDRIK BJØRNSEN f. 1769 d. 1826

nr. 70a, matros, senere los

g.1792.m. MARTE HOSKULDSDTR. f. 1754 d. 1837

Barn :

a. Ingeborg Allene f. 1792 d. 1836 ugift

b. Bernt f. 1795 nr. 86


72. JAKOB RASMUSSEN ØRN f. 1755 d. 1849

Egersund, snekker

g.1795.m. MARGRETE SESILIE SIVERTSDTR. f. 1776 d. 1856

Frøyland nr. 31e, bodde på Skårdal i 1856

Barn:

a. Anne f. 1796 bosatt Bergen, gift der 1824 med David Marcus Cold

     Barn : a. Fredrikka f. 181 UE d. 1815, ved begravelsen står faren oppgitt til Frederik Riga

b. Kristine Sibylle Lund f. 1801 gift på Frøyland nr. 45

c. Reinert Ørn f. 1805 d. 1816

d. dødfødt pike 1809

e. Aslak f. 1813 d. 1813

f. Karoline Agnete Gadding f. 1814 gift 1834 i Bergen med skuespiller Carl Ludvig Launy fra København

g. dødfødt sønn 1819


73. ÅNEN ÅNENSEN f. 1742 d. 1786

nr. 30c

g.1.1764.m. MARIE HALVORSDTR. f. 1730 d. 1780

Myrstøl nr. 20d

g.2.1781.m. BARBRO JONSDTR. f. 1743 d. 1809

Lindland nr. 21d, kaltes Bøe i 1809

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1765

b. Maren Serine f. 1767, ikke n. 1787

c. Ingeborg Helene f. 1771 d. 1772

d. dødfødt sønn 1773

Barn 2.:

e. dødfødt sønn 1781

f. dødfødt datter 1784


74. PEDER ÅNENSEN f. 1739 d. 1812

nr. 30b, kaltes Helleren i 1773 - 1782, Birkeland i 1791

g. 1.1771.m. INGEBORG MATIASDTR. f. 1741 d. 1782

Helleren nr. 2f

g. 2.1782.m. INGEBORG JOFREDSDTR. f. 1734 d. 1826

Steinberg nr. 26c

Barn :

a. Tollak f. 1773 d. 1773

b. dødfødt datter 1775

c. dødfødt sønn 1776

d. Matias f. 1778 d. 1791 Birkeland

e. Ingeborg f. 1782 d. 1791


75. KRISTIAN OLSEN f. 1753 d. 1835

Guland nr. 8e, fisker, kaltes Egeli i Sireheien 1780, oppgitt i sesjonsrulle fra 1780 at han hadde fått "alle tærene bortfrøβen”, og ble derfor tatt ut av rullene.

g.m. ELLEN VALDEMARSDTR. f. 1749 d. 1809

N. Støle nr. 24g

Barn :

a. Ola f. 1780 matros d. 1815 ugift

b. Ellen Guria f. 1781 d. 1782

c. dødfødt sønn 1783

d. Sivert Willum f. 1784 d. 1791

e. Ellen Guria f. 1788 gift på Kirkebø, husmenn nr. 1

f. Willum Sivert f. 1792 Kjelland nr. 19

g. Karen f. 1795 g.m. nr. 90


76. ANNE ELLEFSDTR. f. 1721

strandsitter u/ jord


77. ERIK HALVORSEN f. 1759 d.f. 1801

Nesvåg nr. 22a, oppgitt som sjøvant i sesjonsliste fra 1779

g.m. MARTE SALVESDTR. f. 1756

nr. 45a, var døpt Marie

Barn :

a. Salve f. 1784 d. 1784

b. Salve f. 1786

c. Hans Samuel f. 1789 d. 1801 "druknede imellum Rægefjord og Soggend: stranden uden at bliven igienfunden." - 1801

d. Elias f. 1792 d. 1793 fikk i 1792 barn med Asseline Assersdtr. nr. 43e


78. LARS PEDERSEN f. 1760 sk. 1798 +

Harveland nr. 4b

g.1.1784.m. ABEL GURIA TORKELSDTR. f. 1761 d. 1790

Hatleskog nr. 8e

g.2.1791.m. KAREN JAKOBSDTR. f. 1751 d. 1831

Barn 1.:

a. Anne Guria f. 1785 d. 1798

b. Torkel f. 1787

c. Peder f. 1794 d. 1794


I 1794 var Berte Svensdtr. oppgitt som mor


79. VERMUND EIVINDSEN f. 1750 d. 1827

Tagholt, Lund, fisker, ikke gift i Lund eller Sokndal

g.m. HELENE OLSDTR. f. 1755 d. 1818

Barn :

a. Eilert f. 1784 d. 1791

b. Ola f. 1786

c. Lars f. 1789 d. 1791

d. Ellen Serine f. 1792 g.m. nr. 89

e. Willum f. 1794

f. Lars Tobias f. 1797 nr. 88

g. Eilert f. 1801 nr. 92


80. TØNNES OLSEN f. 1754 sk. 1790 +

nr. 27g, oppgitt i sesjonsliste fra 1779 som sjøvant, kaltes Tønnes Olsen Broe

g.1778.m. GURI JOFREDSDTR. f. 1744 d. 1814

Steinberg nr. 26f, kaltes Markusdtr. i 1790

Barn :

a. Malene f. 1779

b. Kristine Guria f. 1784 g.m. nr. 82


81. KJETIL JOHANNESSEN f. 1747 d.f. 1784

nr. 40b

g.1771.m. ANNE HANSDTR. f. 1737 d. 1821

Lindland nr. 18a

Barn :

a. Rakel f. 1772 g.m. nr. 95

b. Kjetil f. 1775 matros


82. OMUND BJØRNSEN f. 1773

nr. 70b, "styrmand i fart med Skipper Christopher Smith her fra Stædet", kaltes Afgangne i 1813

g.1803.m. KRISTINE GURIA TØNNESDTR. f. 1784

nr. 80b

Barn :

a. Tønnes f. 1805 nr. 108

b. Bernt Andreas f. 1807 nr. 134

c. Anne Kristine f. 1813 g.1844.m. Jens Jørgensen Vibrandsøy

     Hennes barn : a. Kristian f. 1838 UE d. 1839 - far Hans Carlsen, matros fra Uddevalla

 

83. TØNNES EILERTSEN DYDLAND f. 1785 d. 1858

Dydland nr. 11c, styrmann, skipper i 1823

g.1815.m. INGEBORG KRISTINE OMUNDSDTR. f. 1790 d. 1831

Åros nr. 22b

Barn :

a. Eilert f. 1816 nr. 136

b. Engel (dtr) f. 1819 gift i Kristiansand

c. Karoline f. 1823 d. 1823

d. Ole Andreas f. 1826 d. 1842

e. Tollak f. 1829

f. Hans Jakob f. 1831 d. 1831


84. PETTER LORENTZ KRISTOFFERSEN f. 1785

Kirkebø, husmenn nr. 8a, "comand i Christians. fra Sogndal strand" – 1808

g.m. ANNE M. JAKOBSDTR.

Barn :

a. Kristoffer f. 1806 nr. 93

b. Sivert f. 1809 d. 1820


85. WILLUM MATIAS JAKOBSEN SMITH f. 1793 d. 1828

nr. 52i, Skipper, "Doctoren havde erklært at han havde faaet et Slagtilfælde."

g.1818.m. GURI MØLLER f. 1795 d. 1836

Åros nr. 22d

Barn :

a. Jakob f. 1818 nr. 141

b. Omund Møller f. 1821 d. 1821

c. Simon Møller f. 1823

d. Engel (dtr) f. 1825 g.m. Isak Irgens, Eide, Ølen


86. BERNT FREDRIKSEN f. 1796 d.f. 1865

nr. 71b, los

g.1821.m. ANNE TOLENE JAKOBSDTR. f. 1797 d. 1876

Åros, bodde i 1865 hos sønnen Fredrik

Barn :

a. Gjertud f. 1823 g.m. nr. 148

b. Fredrikke Martine f. 1826 g.m. nr. 129

c. Anne f. 1829 d. 1829

d. Fredrik f. 1830 nr. 147


87. BERNT JONSEN BIE f. 1793 d. 1861

nr. 55d, matros i 1820, bøtker i 1826

g.1817.m. GJERTURD MARIE ANDERSDTR. f. 1792

V. Fitje, Hidra, bodde hos sønnen Anton i 1865

Barn :

a. Johan f. 1818 d. 1819

b. Jon f. 1820 d. 1833 "druknede, da han ved at Løbe paa Skiøiter faldt ud i Isen."

c. Anders f. 1822 d. 1822

d. Marianne f. 1824 g.m. Elling Friestad, Stavanger

e. Grete f. 1826 Frøyland nr. 53

f. Anton f. 1828 Espevær, Bømlo

g. Bernt Gjerding f. 1831 d. 1832

h. Bernt Gjerding f. 1832 d. 1833

i. Johan Bernt Gjerding f. 1835 d. 1835


88. LARS TOBIAS VERMUNDSEN f. 1797 d. 1829

nr. 79e

g.1822.m. KRISTINE HANSDTR. f. 1797 d. 1839

Haneberg, husmenn nr. 16d

Barn :

a. Helene f. 1823

b. Ingeborg Marie f. 1826

c. Louise Kristine f. 1829 d. 1830

 

89. NILS OMUNDSEN f. 1796 d. 1843

Frøytlog, Postbud

g.1826.m. ELLEN SERINE VERMUNDSDTR. f. 1792

nr. 79d

Barn :

a. Omund f. 1827 sjømann i Stavanger

b. Vilhelm f. 1829

c. Bertine f. 1831

d. Villum f. 1834

e. Hans Olav f. 1836

Ellen Serines barn :

f. Louise Elisabet f. 1816 UE g.m. nr. 134 - far Wilhelm, styrmann med skipet Berte Lene fra England


90. TOBIAS OLSEN f. 1803 d. 1852

Netland nr. 17f

g.1828.m. KAREN KRISTIANSDTR. f. 1795 d. 1864

nr. 75g

Barn :

a. Ola f. 1829 nr. 155

b. dødfødt sønn 1831

c. Ellen f. 1832 d. 1832


91. JONAS JONSEN BIE f. 1800

nr. 55g, sjømann

g.1826.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1793 d. 1851

Slettebø, Egersund

Barn :

a. Omund f. 1826 d. 1826

b. Jon Bie f. 1828 g.1859.m. Rekevik nr. 40e, kobbersmedmester i Stavanger


92. EILERT VERMUNDSEN f. 1801 d. 1848

nr. 79g

g.1825.m. MARIE ELISABET VERMUNDSDTR. f. 1800 d. 1862

Stranden

Barn :

a. dødfødt datter 1825

b. Helene Elisabet f. 1827

c. Vilhelm f. 1829 d. 1830 av meslinger

d. Engel (dtr) f. 1831 innsatt på Kristiansand tukthus 1863 for å ha "forvoldt sitt uægte barns død". Benådet ved kongelig resolusjon 1870.

     Barn : a. dødfødt datter 1862 UE – far nr. 161

e. Marianne f. 1833 g.1860.m. Tormod Olsen, Stavanger

f. Severine f. 1836

g. Vilhelm f. 1839 d. 1842

h. Karoline f. 1842 tjener i Egersund i 1865


93. KRISTOFFER PEDERSEN f. 1807 d.f. 1898

nr. 84a, matros

g.1829.m. GJERTINE JOHANNESDTR. f. 1805 d. 1843

Ribland nr. 14h

g.2.1848.m. ANNE BIRGITTE ROBERTSDTR. f. 1807 d. 1898

Årstad nr. 53k

Barn 1.: a. Anne Pernille f. 1834

b. Jørgine f. 1838 d. 1838

c. Johannes f. 1839 d. 1841

d. dødfødt sønn 1843


94. KARL BERNTSEN SMITH f. 1812 d. 1879

nr. 58h, fisker

g.1844.m. GRETE HELENE SØRENSDTR. f. 1820 d. 1880

N. Løvås nr. 21a

Barn :

a. Karen Elisabet f. 1845 Åkrehamn, Karmøy

b. Bernt Tomas f. 1847 Kansas, USA

c. Søren f. 1851 Flekkerøy

d. Bertine Gjertine f. 1853 Kansas, USA

e. Karl Gerhard f. 1856 d. 1875 på sjøen

f. Matilde f. 1859 d. 1887

g. Ida f. 1863 Kansas, USA


95. ASSER GUNDERSEN f. 1784 d. 1856

nr. 62a, var i Hamburg i 1806, og "seilte fra Altona"

g.m. RAKEL KJETILSDTR. f. 1772 d. 1853

nr. 81a

Barn :

a. Ester f. 1808 g.1832.m. Hans Larsen Nygård, Bergen

b. Kristiana f. 1809 ugift i 1835 Stavanger i 1853

c. Gabriel f. 1813 nr. 96


96. GABRIEL ASSERSEN f. 1813 d. 1857

nr. 95c, matros

g.1833.m. GURI ABRAHAMSDTR. f. 1812 d. 1882

Lindland nr. 33b

Barn :

a. Albert f. 1834 nr. 122

b. Andreas f. 1836 d. 1838

c. Anne Regine f. 1839 gift på Åros, husmenn nr. 24

d. Asser f. 1842 d. 1871 ugift sjømann

e. Gabriel f. 1844 nr. 246

f. Henrik Elias f. 1848 Stavanger

g. Ingeborg Helene f. 1851

h. Grete Johanne f. 1853


97. ASLAK KNUDSEN f. 1769 d. 1848

Gjersdal, Lund, skomaker, kaltes Åros i 1835

g.1801.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1776 d. 1862

nr. 56b

Barn :

a. Konrad f. 1802 d. 1827 Stranden, skomaker

b. Helene Birgitte f. 1804 g.m. nr. 107

c. Jakob f. 1807 nr. 98

d. Anne Elisabet f. 1812 g.m. nr. 154


98. JAKOB ASLAKSEN f. 1807 d. 1841

nr. 97c, styrmann

g.1833.m. KAREN OMUNDSDTR. f. 1804 d. 1890

S. Rosseland nr. 22b, g.2.m. nr. 107

Barn :

a. Anton Kristian f. 1834 sjømann i Stavanger

b. Omund f. 1836 nr. 239

c. Anne Helene f. 1840 sypike i 1865


99. KLAUS MARTINIUS SØRENSEN f. 1809 d. 1875

Kristiansand, handelsmann, sønn til konen på Årstad nr. 56 og hennes første mann

g.1833.m. ELISABET OMUNDSDTR. f. 1810 d. 1900

S. Rosseland nr. 22d

Barn :

a. Søren Martin f. 1834 nr. 159

b. Anne Gjertine f. 1836 d. 1840 av meslinger

c. Jakob Robert f. 1839 handelsbetjent i 1865


100. TØNNES TOLLAKSEN ÅLGÅRD f. 1815 d. 1867

L. Ålgård nr. 13b, omgangsskolelærer

g.1853.m. ELISABET KRISTINE OLSDTR. f. 1819 d. 1893

Mål, husmenn nr. 11b

Barn :

a. Anne Oline f. 1854 d. 1856

b. Anne Oline f. 1856

c. Tobine Elisabet f. 1860 g.m. nr. 177


101. FREDRIK LARSEN HARTMANN f. 1812 d. 1879

Kanskje sønn til Lars Larson Holmstrøm og enken Katarina Syreus, skal i hvert fall være av svensk romanislekt. Det var visstnok han som lærte Eilert Sundt romani mens han var slave på Akershus festning. Er da også ført innflyttet til Sokndal fra Christiania 11. okt. 1848, riktignok oppgitt født i Kristiansand ved vielsen, kaltes "blikkenslager fra Tartariet" i 1865, fikk i 1852 barn med kona på Gyland, husmenn nr. 23. I 1875-tellingen oppgis fødested til "fantestien".

Han skal ha knivskadet en bonde på sørlandet, og fått en 10 års dom for dette. Skal ha sonet i perioden 1838 - 1848, da han også traff Eilert Sundt. I boken Slavene på Akershus av Yngvar Ustvedt (Cappelen 1999) står det en del om Fredrik Larsen Hartmann. Der står det riktignok at han etter endt soning dro tilbake til sin kone og barn, men det stemmer ikke hvis dette er rett mann.

g.1848.m. GRETE JAKOBSDTR. f. 1825 d.e. 1900

Frøyland nr. 45b, bodde i Elvegaten 5 i 1900

Barn :

a. Anne Kristine Sesilie f. 1849 g.m. nr. 270

b. Jakob Ferdinan f. 1851 nr. 251

c. Karl Adolf f. 1856

d. Fredrik f. 1863 d. 1863

e. dødfødt sønn 1863

f. Gustav Florentin f. 1864

g. Marius f. 1865 d. 1873

h. Gine f. 1868

i. Kristine Marie f. 1870


102. SIGBJØRN RASMUSSEN f. 1839

Guddal nr. 16c, handelsborger i 1865, snekker, bodde i Elvegaten 10 i 1900

g.1865.m. TOMINE TOLLAKSEN f. 1842 d. 1882

Åros nr. 24j

g.2.1888.m. KAROLINE ANDREASDTR. f. 1847

Kirkebø nr. 46b


103. GABRIEL BENNICH BIE f. 1829 d.e. 1900

Kjelland nr. 18e, skipper og brennevinshandler i 1865 - 1870, kirkesanger og folkeskolelærer i 1900, bodde på Frøyland en periode

g.1862.m. ELISABET REGINE LARSEN f. 1837 d.e. 1900

Åros, husmenn nr. 11c

Barn :

a. Gyda Bergliot f. 1864 d. 1887

b. Gabriel Torvald f. 1866

c. Karin f. 1867 d. 1868

d. Karin Gunhilde f. 1869 d. 1870

e. Karin Gunhilde f. 1870

f. Ragna Gustava f. 1874

g. Jens Henrik f. 1877

h. Johan Sverdrup f. 1879 d. 1893


104. TOLLAK OMUNDSEN f. 1835 d. 1868

Årsvold nr. 20a, kaltes Årsvold i 1859 – 1864, forpakter i 1864, døde på sjøen

g.1859.m. ELISABET LARSDTR. f. 1838 d. 1934

I. Mydland nr. 52h, g.2.m. nr. 110

Barn :

a. Omund f. 1859

b. Anne Kristine f. 1861 g.m. nr. 185

c. Lars f. 1864

d. Teodor f. 1867


105. LEEG TØNNESSEN f. 1805 d. 1896

Nenningsland, Lyngdal, garver og skomaker

g.1.1836.m. GRETE PERNILLE LARSDTR. f. 1812 d. 1900

Vinje nr. 14f

Barn :

a. Tønnes f. 1836

b. Ingeborg f. 1838 d. 1838

c. Ingeborg f. 1839 g.m. nr. 159

d. Lars f. 1841 nr. 242

e. Gerhard f. 1844 nr. 106

f. Abraham Tobias f. 1846 sjømann, giftet seg i sjømannskirken i New York i 1882 med Martha Serine Thorsen, Stavanger

g. Elisabet f. 1849 tv.

     Barn : a. Adolf Benjamin f. 1876 UE – far Gabriel Olsen, Kristiansand

h. dødfødt sønn 1849 tv.

i. dødfødt datter 1851

j. Grete Pernille f. 1852 d. 1852

k. Grete Pernille f. 1855


106. GERHARD TØNNESSEN f. 1844

nr. 105e, bakermester i 1875, nevnt som baker i New York i 1882, bodde da i 201 Atlantic street.

g.1864.m. KAROLINE KRISTOFFERSEN FARSTAD f. 1844

Hetland

Barn :

a. Lars f. 1864

b. Gunhilde Petronelle f. 1867

c. Teodora Severine f. 1869

d. Torvald f. 1872 d. 1876

e. Georg f. 1874

f. Torvald f. 1876

g. Tønnes Olai f. 1879


107. MORTEN TØNNESSEN f. 1804 d. 1866 Bergen

Åros nr. 17c, matros, senere fisker, kalts Åros i 1826 - 1845, døde på sykehus i Bergen

g.1.1825.m. HELENE BIRGITTE ASLAKSDTR. f. 1804 d. 1836

nr. 97b

g.2.1845.m. KAREN OMUNDSDTR. f. 1804

     g.1.m. nr. 98

Barn 1.:

a. Tolene f. 1826 g.1847.m. Endre Ommundsen Lura f. 1823 i Høyland. Bosatt i Stavanger

b. Aslak f. 1830 Vistnes, Randaberg

c. Anne Katrine f. 1833

d. Morten f. 1836 tv. nr. 166

e. Helene f. 1836 tv. d. 1837

Barn 2.:

f. Johanne f. 1849 g.m. nr. 175


108. TØNNES OMUNDSEN f. 1805 d. 1869

nr. 82a, fisker og los

g.1828.m. GJERTINE TORGERSDTR. f. 1806 d. 1874

Lindland nr. 31b, kaltes Bertine Tønnesdtr i 1844

Barn :

a. Kristine f. 1829 g.1859.m. Syvert Kornelius Syvertsen, Stavanger

b. Gjertrud Marie f. 1831 d. 1838

c. Tolene Gjertine f. 1833 d. 1835

d. Tolene Gjertine f. 1835 gift på Mål, husmenn nr. 21

e. dødfødt sønn 1838

f. Omund f. 1840 matros i 1865

g. Tønnes f. 1844 nr. 171


109. TORKEL MARTIN LARSEN ÅLGÅRD f. 1821 d. 1892

S. Ålgård nr. 22a, skredder

g.1851.m. KAREN TONETTE OMUNDSDTR. f. 1826 d. 1899

Håland nr. 31a, kaltes Kristine i 1865

Barn :

a. Lasinius f. 1851 d. 1887 styrmann, Stranden

b. Olaus f. 1852 d. 1853

c. dødfødt sønn 1854

d. Olaus f. 1855 d. 1883 ugift

e. Kristine Laurentze f. 1857 d. 1878

f. Grete f. 1859 d. 1877 ugift

g. Tobine Karoline f. 1861

h. Adolf Gustav f. 1863 d. 1881

i. Torkel Martin f. 1866 d. 1866

j. Matilde f. 1867 d. 1879

k. Torkel Martin f. 1870 d. 1877


110. WILLUM OLSEN EVJE f. 1830 d. 1897

I. Evje nr. 27h, handelsborger, kaltes Steinberg i 1859, Lindland i 1868

g.1.1858.m. ANNE KRISTIANE JAKOBSDTR. f. 1840

Steinberg nr. 44a

g.2.1888.m. ELISABET LARSDTR. f. 1838 d. 1934

     g.1.m. nr. 104, drev kolonialhandel i Elvegaten 6 i 1900

Barn 1.:

a. Marie Kristine f. 1859

b. Alette Gjertine f. 1862

c. Oline Amalie f. 1865

d. Valborg f. 1868


111. GJERT TOBIAS OLSEN f. 1836

S. Rosseland nr. 25b, handelsborger, skredder, bodde på S. Rosseland i 1880- 1900

g.1875.m. TOBINE EMILIE OLAUSDTR. f. 1856

Rekevik nr. 23b

Barn :

a. Gunhilde Emilie f. 1875 d. 1876

b. Inga f. 1876

c. Johanne Gunhilde f. 1880 d. 1899

d. Otilie f. 1882 g.m. malermester Berger Bergesen, Stavanger

e. Olava Kristine f. 1885

f. Gyda Emilie Teresie f. 1889 d. 1890

g. Gyda Emilie Teresie f. 1890

h. Maria Adelheid f. 1894 d. 1898


112. d.f. 1865

g.m. FRIDRIKKE KRISTIANSDTR. f. 1802

Fattiglem


113. STÅLE ANSTEINSEN FARSUND

Enkemann fra Vanse

g.1804.m. DORTE MALENE GUNDERSDTR.

Stranden

Barn :

a. Ellen Johanne f. 1804 d. 1804


114. TOLLAK MIKKELSEN f. 1793 d. 1847

V. Barstad nr. 42b

g.1823.m. SERINE STÅLESDTR. f. 1795 d. 1862

Hatleskog nr. 10e

Barn :

a. Sverine f. 1824 g.m. nr. 165

b. Marie f. 1827 d. 1830

c. Tobias f. 1830

d. Mikkel f. 1834

e. Jakob f. 1838


115. KRISTOFFER JONSEN MUNTHE BIE f. 1803

nr. 55h, styrmann, var bare døpt Kristoffer, flyttet til Stavanger

g.1.1826.m. TOLENE GJERTINE LARSDTR. f. 1807

Kjelland nr. 15c

g.2.1860.m. BIRGITTE ERLAND

Barn :

a. Gessine f. 1827 d. 1827

b. Gessine Gjertine f. 1830

c. Anne Oline f. 1832

d. Johan Karl f. 1834 sjømann i Stavanger

e. Berte Guria f. 1836

f. Elisabet f. 1839 k. 1853 i Stavanger

g. Gabriel Bie f. 1842 d. 1864 sjømann i Stavanger

h. Kristian Ferdinand f. 1844


116. PEDER OLSEN f. 1812

Litlehei, Lund

g.1841.m. EDVARDINE EDVARDSDTR. f. 1819

Egvåg, Lista

Barn :

b. Bertine f. 1842


117. BERNT DIDRIKSEN MYDLAND f. 1826

Y. Mydland nr. 30i, kjøpmann, kaltes Stranden i 1851 – 1856, bodde i Feda, Kvinesdal fra ca. 1857

g.1851.m. MARGRETE LARSDTR. f. 1825

I. Mydland nr. 59b

Barn :

a. dødfødt sønn 1852

b. Didrik f. 1854

c. Amalie f. 1856

d. Rine C. f. 1858

e. Elisabet J. f. 1860

f. Desine E. f. 1861


118. ANDREAS LORENTZ JONSEN f. 1805 d. 1892

Toks nr. 25d, snekker

g.m. INGEBORG DORTEA JAKOBSDTR. f. 1814 d. 1890

N. Støle nr. 29c

Barn :

a. Jørgine f. 1838

b. Grete f. 1843 g.m. nr. 126

c. Gjertine f. 1848 g.m. nr. 125


119. DIDRIK MYDLAND f. 1819 d. 1862

Y. Mydland nr. 29e, kjøpmann, bodde på Stranden i 1847 - 1862

g.1847.m. ELISABET JANSEN f. 1809 d. 1863

Egvåg ved Farsund

Barn :

a. Peder Emil f. 1848 d. 1848

b. Didrik Anton f. 1850

c. Pauline Elisabet f. 1854


120. REIDAR BERNT MONSEN f. 1820

Bergen, skomaker

g.1846.m. KAREN GURIE TØNNESDTR. f. 1821

Gauteland nr. 21c

Barn :

a. Berte Marie f. 1846 tv.

b. Karoline Tomine f. 1846 tv.


121. SALVE ABRAHAMSEN f. 1814

Lindland nr. 33c, matros, kaltes Lindland i 1845, flyttet antakelig til Stavanger

g.1837.m. GURIA SVENDSDTR. f. 1817

Opsal, Flekkefjord

Barn :

a. Ingeborg Helene f. 1838 d. 1842

b. Severine f. 1839 k. 1854 i Stavanger

c. Abraham f. 1842 sjømann i Stavanger 1860

d. Søren f. 1844 d. 1844

e. Ingeborg Helene f. 1845

f. Sine f. 1848


122. ALBERT GABRIELSEN f. 1834 d. 1864

nr. 96a

g.1860.m. INGEBORG SIVERTSDTR. f. 1839 d.e. 1900

Åros, husmenn nr. 25b, bodde i Elvegaten 18 i 1900

Barn :

a. Gabriel f. 1861

b. dødfødt barn 1863

c. Asser f. 1878 ugift fisker i 1900

d. Ellen f. 1885 bosatt i Arendal i 1900


123. TØNNES KRISTIANSEN MYSSE f. 1814

Ø. Mysse nr. 18d, kjøpmann i 1865, flyttet til Kristiansand i 1870

g.1843.m. ELSE TOLLAKSDTR. f. 1818

Årsvold nr. 18d, jordmor

Barn :

a. dødfødt sønn 1844

b. dødfødt sønn 1845 tv.

c. Kristian f. 1845 tv. d. 1845

d. Guri f. 1846

e. Kristian f. 1849 Randers, Danmark

f. Sofie f. 1851

g. Tomine f. 1853 d. 1873 ugift

h. Tobias f. 1855

i. Peder f. 1857

j. Elisabet f. 1861 USA

k. Tønnes f. 1863


124. KASPER ROLFSEN f. 1822

Dybvåg, skredder, barna født i Lillesand

g.m. ANDREA KNUDSEN f. 1816

Lillesand

Barn :

a. Elise Willumine f. 1853

b. Katrine f. 1855

c. Karl August f. 1857

d. Konrad f. 1860


125. TØNNES OLSEN MÅL f. 1836 d. 1900

Mål nr. 21g, fisker, los og handelsmann

g.1.1861.m. SEVERINE MORTENSDTR. f. 1836 d. 1864

Skjeggestad, Bakke

g.2.1865.m. GJERTINE ANDREASDTR. f. 1848 d.e. 1900

nr. 118c, bodde i Elvegaten 17 i 1900

Barn :

a. Matilde f. 1862

b. dødfødt barn 1864

c. Ida Severine f. 1866

d. Olava Marie f. 1870 ugift, drev motehandel i 1900

     Barn : a. Teresia Gjertine Maal f. 1894 UE – far Johan A. Tjensvold, Hetland (nå Stavanger)


126. MORTEN BERNTSEN MYSSE f. 1840 d. 1873

N. Mysse 49g, fisker, handelsborger i 1866 - 1873

g.1865.m. GRETE ANDREASDTR. f. 1843

nr. 118b, levde av sine midler i 1900, bodde i Elvegaten 29

Barn :

a. Katinka Bertine f. 1866 nr. 209

b. dødfødt datter 1868

c. Augusta Dortea f. 1870 d. 1875


127. LARS LARSEN MYDLAND f. 1820 d.f. 1900

I. Mydland nr. 53c, handelsborger, fikk 1858 barn med Refsland nr. 17a, flyttet til Hamar mellom 1868 og 1890

g.1848.m. GRETE GJERTINE TOLLAKSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Åros nr. 24c

Barn :

a. Ludvig Tullin f. 1849 sjømann d. 1872

b. Karl Johan f. 1850 sjømann, Australia

c. Laura Gjertine f. 1853

d. Tobine Larsine f. 1855

e. Gerhard Marius f. 1857

f. Talette Johanne f. 1860

g. Josefine Marie f. 1862 bosatt på Hamar i 1900

h. Anne Emilie f. 1865

i. Selma Jonette f. 1867 enke på Hamar i 1900


128. OLA JOHANNES SVENSEN BERG f. 1803 d. 1869

Gausland, Hå, postbud

g.m. INGER MALENE TORSTEINSDTR. f. 1802 d. 1881

Ø. Barstad nr. 39j

Barn :

a. Serine Gjertine f. 1834 g.1869.m. Ola Andreas Olsen, Flekkefjord

b. Sivert f. 1836 d. 1837

c. Karen f. 1838

d. Tonette f. 1846 d. 1848


129. MIKKEL HANSEN f. 1815 d. 1864

Birkeland nr. 33e, kjøpmann, kaltes Fitje i 1854

g.1.1854.m. BERTINE SIGBJØRNSDTR. f. 1825 d. 1856

I. Mydland nr. 55c

g.2.1858.m. FREDRIKKE MARTINE BERNTSDTR. f. 1826 d. 1878

nr. 86b

Barn 1.:

a. Hans f. 1855 d. 1857

b. Bertinius f. 1856 d. 1856

Barn 2.:

c. Bertine f. 1859


130. TOBIAS LARSEN MYDLAND f. 1837 d.e. 1900

Y. Mydland nr. 33d, handelsborger, bodde på Tothammer i 1900

g.1861.m. TURID MAGDALENE JOSEFSEN f. 1840 d.e. 1900

Sakkestad, Skåre

Barn :

a. Leonor Aleksander f. 1862 fabrikkeier i Hetland (Stavanger) 1900

b. Ida Josefine Marie f. 1865 g.m. nr. 258

c. Teodora Margrete f. 1867 d. 1868

d. Teodora Margrete f. 1874 g.1893.m. Johan Edvard Bjerke, Bjerke, V. Toten

e. Serine Matilde Lovise f. 1875 d. 1876

f. Torvald f. 1880 d. 1883


131. SEVERINE TOLLAKSDTR. f. 1824 d. 1881

Huseier med jord, kaltes "huseierkone" i 1881


132. ABRAHAM ABRAHAMSEN f. 1820 d.e. 1900

Lindland nr. 33f, Los og fisker, bodde i Elvegaten 21 i 1900

g.1841.m. MARGRETE ELISABET ELLINGSDTR. f. 1816 d. 1898

Åros, husmenn nr. 8a

Barn :

a. Anne f. 1842 d. 1842

b. Elling Johan f. 1844 d. 1845

c. Arnt Johan f. 1846 nr. 203

d. Anne Margrete f. 1851 g.1874.m. Johan Alfred Johannessen, Grimstad

e. Ellen Serine f. 1855 g.m. 194

f. Julius Severin f. 1857 nr. 274


133. OLA TOBIAS IVARSEN f. 1803

Frøyland nr. 38b, skomaker

g.1838.m. ANTONETTE MARIE KRISTIANSDTR. f. 1812 d. 1896

Ø. Mysse nr. 18c

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1839 gift på I. Mydland nr. 74

b. Gurine f. 1841 d. 1842

c. Gurine f. 1844 d. 1858

d. Birgitte f. 1847

     Barn : a. Sigvard Olai f. 1883 UE – "opgiver som sin Barnefader skreddersvend, Svante Pettersen fra Sverige ca 30 Aar gl."


134. BERNT ANDREAS OMUNDSEN f. 1807 d. 1878

nr. 82b, matros og erfaren los, senere fisker

g.1840.m. LOUISE ELISABET LARSDTR. f. 1816 d. 1889

nr. 89f, (kaltes datter til Lars Larsen i 1840)

Barn :

a. Karoline f. 1840 gift på Møvik, Oddernes

b. Elisabet f. 1843 d. 1843

c. Elisabet f. 1844

d. Omund f. 1847 sjømann, bodde i 1865 hos søsteren på Møvik, Oddernes

e. Nilseus f. 1851

f. Bertine Lovise f. 1855

g. Jensine Amalie f. 1858

h. Bernt Andreas f. 1863


135. REINERT GUNDERSEN f. 1826 d. 1867

nr. 62g, tømmermann og fisker

g.1849.m. BERTE HANSDTR. f. 1816

Y. Jendal, Bakke


136. EILERT TØNNESSEN f. 1816

nr. 83a, skipper

g.1843.m. ELISABET JENSEN f. 1820

Festervold, Hidra

Barn :

a. Johan Kristian f. 1843 sjømann

b. Jensine Emile f. 1846 d. 1906 Haugesund, gift

c. Teodor f. 1849

d. Elina ELisabet f. 1852

e. Ola Andreas f. 1854

f. Inga Marie f. 1857 var pleiedatter hos tanten Engel Eilertsdtr i Kristiansand i 1865

g. Ellen Kristine f. 1858


137. GABRIEL SIVERTSEN EVJE f. 1830

I. Evje nr. 26i, handelsborger, dagarbeider i 1868, arbeider i ullvarefabrikk i 1900

g.1861.m. ELISABET LARSDTR. f. 1840 d. 1893

Hatleskog nr. 14a

Barn :

a. Sivert Bertinius f. 1862 d. 1863

b. Berte Jakobine Severine f. 1863 d. 1866

c. Lette Marie f. 1865 g.m. nr. 268

d. dødfødt barn 1867

e. Sivert Bertinius f. 1868

f. Johan Martin f. 1871 d. 1876

g. Gabriel Lasinius f. 1875 d. 1876

h. Ingeborg f. 1877 syerske, bodde i Stavanger i 1900

i. Genette Louise f. 1879 lærerinde i 1900

j. Jakobine Emilie f. 1882

k. Peder f. 1885


138. TORGER NILSEN f. 1802 d. 1876

Sjoa, Ølen, gjestgiver og høker, politibetjent i 1865

g.m. KAROLINE ADOLFINE OLSEN f. 1809 d. 1892

Frøyland nr. 36d

Barn:

a. Kristian Nikolai Bernhard f. 1830

b. Johanne Nikoline f. 1832 g.m. nr. 139

c. Karl Adolf f. 1835 Sjoa, Ølen

d. Betty Gunhilde f. 1837 ugift 1900

e. Karl Teodor f. 1839 d. 1900 ugift

f. Henrik Olai f. 1841 handelsborger i 1865


139. KRISTIAN HERLOFSEN f. 1826 d. 1895

Kristiansand, handelsborger

g.1855.m. JOHANNE NIKOLINE NILSEN f. 1832 d.e. 1900

nr. 138b, bodde på Hauge i 1900, drev skipsrederi og butikk

Barn :

a. Katinka Adolfine Teresia f. 1856 ugift butikkdame

b. Herlof Ambrosius f. 1859

c. Betty Amalie f. 1862 drev hotell i Flekkefjord i 1900

d. Hanna Kristofa f. 1865 g.m. nr. 207

e. Torvald Kristian Nikolai f. 1867

f. Anne Gunhilde Severine f. 1871 butikkdame i 1900

g. Kristian f. 1873 "idiot, syndssyg" – 1900


140. RICHARD LAURITS SOLAND JANSEN f. 1827

Fredriksborg, Danmark, tollunderbetjent, bodde senere i Bergen, Haugesund og Skåre

g.1865.m. NILSINE ERIKA JOHANNE LUND f. 1842

Eik nr. 26b

Barn :

a. Lars f. 1866

b. Peder Kristian Buk Lund f. 1867

c. Nikoline Lovise Katrine f. 1869

d. Jakob Kirsebom f. 1871

e. Laura Kristiane f. 1874


141. JAKOB JAKOBSEN f. 1818

nr. 85a, skipper

g.1845.m. ANNE MARGRETE HANSEN f. 1821

Mål, husmenn nr. 12a

Barn :

a. William Gustav f. 1846 sjømann

b. Bertel Teodor Gustav f. 1847 i Haugesund i 1875

c. Omund Møller f. 1851

d. Josefine Margrete f. 1853 d. 1853

e. Hans f. 1855 d. 1873 ugift sjømann

f. Lars Hermann f. 1858

g. Josefine f. 1859


142. DIDRIK NILSEN KVELLAND f. 1820 d. 1895

Lund, fisker og skomaker, døde av et slag i hodet fra sveiven på en kran

g.1853.m. GURI TOLLAKSDTR. f. 1831 d.e. 1900

Åros nr. 24e, var losjivertinne i 1900

Guris Barn :

a. Jørgine Jakobine f. 1851 UE – far Jakob Torsen Ualand, Heskestad

Barn : a. Sten f. 1874 UE – far Ola Stensen Kvame, Torvastad, ugift sjømann, bortreist

b. Dortea f. 1854 d. 1868

c. Tollak f. 1857 d. 1862

d. Johanne f. 1859 g.m. nr. 206

e. Ingeborg f. 1862

f. Nils f. 1865 d. 1866

g. dødfødt datter 1868

h. Dortea f. 1870 g.m. nr. 264

i. dødfødt datter 1872


143. EDVARD EGELI f. 1829

Egeli i Svaheien nr. 10b, fast skolelærer

g.m. GUSTA JENSEN f. 1835

Hommedal

Barn :

a. Jakob Julius f. 1863

b. Gabriel Severin f. 1865

c. Jens Engelhardt f. 1867

d. Gustava Emilie f. 1870

e. Lydia Gunhilde f. 1874


144. EDVARD LARSEN MYDLAND f. 1814

I. Mydland nr. 53a, sjauer, bodde først på Tjelse, Flekkefjord, i Kopervik i 1846

g.m. JOHANNE ELISABET JOHANNESDTR. f. 1813

Sunde, Flekkefjord

Barn :

a. Johan Kristian f. 1842 d. 1843

b. Johan Kristian f. 1844 d. 1850

c. Karoline f. 1846

d. Juliane f. 1851

e. Johan Kristian f. 1854


145. GURINE JOHANNESDTR. f. 1836 enke, sypike

Stavanger

Barn :

a. Jonna Gabrielle Oktavia f. 1865 d. 1865 UE - far uk. Lars Tønnessen, Stranden


146. SIVERT KORNELIUS SIVERTSEN f. 1834 d. 1877

Kopervik, fisker, de to eldste barna født i Kopervik

g.m. KRISTINE TØNNESDTR. f. 1828 d. 1881

Barn :

a. Karen f. 1857

b. Tønnes f. 1860

c. Sivert Matias f. 1864 d. 1865

d. Severine Kristine f. 1865 d. 1865

e. Severine Kristine f. 1866

f. Sisilie Marie f. 1870

g. Birgitte Gjertine f. 1873