Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SKOGESTAD

Oppdatert 27.02.2013
Gårdsnr. 10

Schougstad - 1665, Skogstad i sireheien - 1719


1. ERIK SKOGESTAD n. 1602


2. TORE SKOGESTAD n. 1603 – 1607

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga ½ daler i tredje års byksel av ½ løp smør i 1605. " Thore Skouffstad for at hand giorde Oluff Røsβeland skade med en kniff i Paasche thidt, affsonid for – ½ daller" - 1607


3. HALVOR SKOGESTAD n. 1604


4. JENS SØRENSEN n. 1607 n. 1612

Løste første byksel på ½ løb smør i 1607, "som Oluff for hannem oplod". Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen. Opplod "vennligenn" 1 pund smør for Bernt Larsen i 1612


5. HANS SKOGESTAD n. 1610


6. BERNT LARSEN n. 1612 - 1620

Løste første byksel av ½ pund smør i 1612. Betalte tredje års bygsel i 1617, oppga for Asgaut i 1620


7. ANNE SKOGESTAD n. 1617 - 1620

Løste første bygsel i 1617, ga 1 ort i tredje års tage av 1 spann smør i 1620


8. ENDRE SKOGESTAD n. 1625 - 1639

Løste første bygsel på 1 pund smør i 1624


9. ASGAUT SKOGESTAD n. 1619 – 1626

Er antakelig den Asgaut som var dreng på Barstad i 1617 – 1618. Tarald Regeland løste første bygsel for ham på 1 pund smør i 1620, som Bernt oplod for ham.


10. KNUD SKOGESTAD n. 1622 - 1631

Kanskje sønn til nr. 7 "Niels Schadberig aff Eggersund leide J pnd smør Aarlig landschiuld derudj for en wid naffn Knud som hands Moder for hannom goeduilligen oplod", 3. bygsel i 1623. Løste første byksel på 1 pund smør i Li i 1628, 3. bygsel 1 pund talg i 1631

Barn :

a. ? Karen g.m. nr. 15


11. TOLLAK SKOGESTAD n. 1659

Betalte 3 års tage av 2 pund smør i 1659, kan være samme som Aslak


12. ØYBRAND SIGBJØRNSEN f. 1624 d. 1664 - 1668

Kaltes Simonsen ved 1st bygsel i 1660. Hans far skulle ha oppgitt til ham, men det kan etter tidens skikk være hans svigerfar som menes

g.m. ENKEN n. 1668 - 1673

Barn :

a. Sigbjørn f. 1644 d.e. 1664


13. ASLAK NILSEN f. 1636 d. 1668 - 1673


14. KNUD ASLAKSEN n. 1693

Brukte ifølge Bjørn Kjetilsens skifte i 1693 1 pund talg i 1693, man kan være feil for Knud Olsen, nr. 17, som var her i 1673 og 1701


15. OLA ERIKSEN n. 1633 - 1663 d.f. 1664

Egeli i Sireheien nr. 2a, tok 1st bygsel i 1633, kaltes Sørensen i 1635

g.m. ? KAREN KNUTSDTR. d.e. 1673

nr. 10a ?, jeg tipper hun het Karen da tre av sønnene har eldste datter med det navnet. Det kan være hun som var enken på Mål i 1673, samme år som sønnen kaltes Erik Olsen Mål i en soldatliste.

Barn :

a. Erik Mål nr. 9

b. Knud f. 1648 nr. 17

c. Kristen f. 1653 Ø. Mysse nr. 11

d. Elling f. 1661 nr. 16


16. ELLING OLSEN f. 1661 sk. 1735

nr. 15c, flyttet til Drangeid, Sunde i Nes (nå Flekkefjord)

g.m. TORBORG TORGERSDTR.

Barn :

a. Ola f. 1689

b. Torger f. 1691

c. Nils f. 1694

d. Birgitte


En tjenestedreng på Reg i 1706, Aslak Ellingsen skal være født på Reg i 1687. Han kan være sønn til Elling Olsen Skogestad.


17. KNUD OLSEN f. 1648 d.f. 1717

nr. 15b

g.m. HELGA AKSELSDTR. f. 1652 d. 1734

Årsvold nr. 6a

Barn :

a. Ola f. 1678 tv. tjener på Lindland, Lund i 1701, d.f. 1719

b. Aksel f. 1678 tv. nr. 18

c. Lars f. 1687, soldat 1709 - 1719

d. Erik f. 1692 Lie nr. 4

e. Karen gift på Reg nr. 4

f. Torborg gift på Løyning i elven nr. 10

g. Inger f. 1685 g.m. nr. 21

h. Ågot f. 1692 gift på Brambo nr. 10


18. AKSEL KNUDSEN f. 1678 d. 1754

nr. 17b, bodde på Monen, Østebø, Åna-Sira

Hadde kone og 1 barn i 1711, husmann i 1713, nevnt her i 1718

g.m. GURI ASSERSDTR. d. 1754

Barn :

a. ? Helga f. 1719 gift på Roligheden, Østebø, Åna-Sira

b. Tomas f. 1724 d. 1733


19. TORKEL OLSEN f. 1680 d. 1732

Josdal, Sirdal

g.m. ANNE GUNDERSDTR.

Tonstad, Sirdal

Barn :

a. Ola f. 1721 Dydland nr. 10

b. Berte f. 1724

c. Ellen f. 1728 k. 1746

d. Anne f. 1732


20. OLA OLSEN f. 1698

Kaltes Tellenes i 1728 – 1755, hvor han brukte 1 pnd. Sonet i 1728 for "[han] havde slagen Lauritz Ørslands stiffsøn, dend lille dreng, Ole Olsen blodig"

g.1.m. SIRI JAKOBSDTR. d. 1739

Tonstad, Sirdal

g.2.1739.m. BERTE ASSERSDTR. d. 1740

Sandbekk nr. 6b

g.3.1742.m. GURI HENNINGSDTR. f. 1695

Midtfjellså, Nes

Barn 1.:

a. Guri f. 1725

b. Jorunn f. 1726

c. Ola f. 1727

d. Åse f. 1730

e. Jakob f. 1731 d. 1763

f. Knud f. 1734

Barn 2.:

g. Siri f. 1740 d. 1741

Barn 3.:

h. Henning f. 1743 Hogstad, Hidra

i. Siri f. 1745

i. Ola f. 1750 Kleppe, Hidra


21. MIKKEL MIKKELSEN f. 1693 d. 1749

N. Mysse nr. 20d, soldat 1715 - 1716, fikk skjøte på 8 engelsker i 1720. Kaltes Mysse i 1732

g.1719.m. INGER KNUDSDTR. f. 1688 d. 1763

nr. 17g

Barn :

a. Anne f. 1721 d. 1749

b. Helga f. 1724 g.m. nr. 22

c. Abel f. 1731 gift på Stensland nr. 6

d. Berte f. 1732


22. HANS OLSEN f. 1726 d. 1753

N. Regeland nr. 18d

g.1750.m. HELGA MIKKELSDTR. f. 1724

nr. 21b, brukte 1 pnd i 1755

     g.2.m. nr. 23

Barn :

a. Mikkel f. 1751


23. TORGER ÅNENSEN f. 1726 d. 1813

Eik, Lund, sønn til Ånen Torgersen og Dagna Eivindsdtr.

Kaltes Brambo i 1775 - 1786 og 1813

g.1758.m. HELGA MIKKELSDTR. f. 1723 d. 1774

     g.1.m. nr. 22

g.2.1775.m. ANNE LARSDTR. f. 1740 d. 1785

Årstad

g.3.1786.m. ANNE VALDEMARSDTR. f. 1742 sk. 1796+

N. Støle nr. 24c

Barn :

a. Andreas f. 1758 d. 1777

b. Hans f. 1761 Brambo nr. 14

c. Inger Helene f. 1765 d. 1782

Barn 2.:

d. Lars f. 1776 Brambo nr. 13

e. Dorte Guria f. 1779 gift på Haneberg, husmenn nr.19

f. dødfødt sønn 1782

g. dødfødt sønn 1783

h. dødfødt sønn 1787


innerst DAGNA EIVINDSDTR. f. 1698

mannens mor

Barn :

a. Omund Ånensen f. 1748


24. OMUND ANDERSEN f. 1741 d. 1808

Dette er kanskje samme som Omund Ånensen, bror til nr. 23.

Bodde på Lie 1771 – 1772, på S. Regedal i 1803 - 1808

g.1771.m. HELENE KNUDSDTR. f. 1750 d. 1843

Lie nr. 7d

Barn :

a. Knud f. 1772 S. Regedal nr. 13

b. Andreas f. 1776 nr. 26

c. Hans f. 1780 Birkeland nr. 33

d. Jørgen f. 1786


25. MIKKEL SKULESEN f. 1778 d. 1801

Stensland nr. 6f

g.1800.m. ANNE LARSDTR. f. 1778 d. 1833

Gursli, Lund

     g.2.m. nr. 27

Barn :

a. Malene f. 1801 g.m. nr. 28


26. ANDREAS OMUNDSEN f. 1776 d. 1836

nr. 24b, bodde på S. Tengesdal, Bjerkreim i 1799 -1801, bodde på S. Regedal i 1803 og 1836

g.1795.m. TORGERD ANDERSDTR. f. 1771

Vikeså, Bjerkreim, kaltes Torborg Omundsdtr. i 1796

Barn :   

a. Omund f. 1796 d. 1816 tjener i Høyland

b. Anne f. 1799


27. JAKOB JAKOBSEN f. 1761 d. 1846

Eide, Heskestad

g.1802.m. ANNE LARSDTR. f. 1778 d. 1832

     g.1.m. nr. 25

Barn :

a. Jakob f. 1803 nr. 29

b. Lars f. 1808 Li, husmenn nr. 10

c. Johanne f. 1812 Lie, husmenn nr. 16

d. Jonas f. 1815 d. 1840


28. JOHANNES LARSEN f. 1797 d. 1878

Gursli, Lund, kaltes Sel i 1824

g.1820.m. MALENE MIKKELSDTR. f. 1801 d. 1866

nr. 25a

Barn 1.:

a. Lars f. 1822 d. 1822

b. Anne Birgitte f. 1824 gift på Egeli i Sireheien nr. 11

c. Lars Matias f. 1827 d. 1827

d. Elisabet f. 1828 g.1854.m. Ola Olsen Elve, Lund

e. Jonas f. 1831 d. 1831

f. Jakob Matias f. 1832 d. 1840

g. Johan Sivert f. 1835 Egeland nr. 13

h. Johanne Martine f. 1838 d. 1862

i. Jakob Matias f. 1842 nr. 30


29. JAKOB JAKOBSEN f. 1803 d. 1870

nr. 27a

g.m. GUNHILD MARIE HANSDTR. HIORT f. 1815 d. 1850

Midtbø, Egersund

Barn :

a. Johan f. 1838 Eie nr. 45

b. Anne f. 1841 d. 1842

c. Jakob f. 1842 d. 1856

d. Hans f. 1844 d. 1844

e. Hans f. 1845 nr. 31

f. Anne f. 1848 g.m. I. Evje nr. 33e


30. JAKOB MATIAS JOHANNESSEN f. 1842

nr. 28j

g.1867.m. BODIL SALVESDTR. f. 1843

Gjersdal, Lund

Barn :

a. Johannes f. 1867

b. Berte Sofie f. 1870 d. 1871

c. Sivert Teodor f. 1873

d. Ida Marie f. 1876

e. Jakob Martinius f. 1879 d. 1879

f. Jakob Martinius f. 1881

g. Johan Severin f. 1885 d. 1900


31. HANS JAKOBSEN f. 1845 d. 1895

nr. 29e

g.1867.m. TOBINE JONASDTR. f. 1844

Ørsland nr. nr. 27d

Barn :

a. Gurine Gjendine f. 1869 g.1896.m. Arents Severin Sivertsen, Thele, Hidra

b. Johan Severin f. 1870

c. Harald Teodor f. 1873 fikk i 1896 barn med Ø. Åmodt, husmenn nr. 10e, senere gift på Vatland, Hidra.

d. Martin Joakim f. 1875

e. Ellen Sofie f. 1879

f. dødfødt datter 1883

g. Sine Severine f. 1884

h. Johanne Gotfreda f. 1890