Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SKOGENES

Oppdatert 4.12.2015
Gårdsnr. 101

Schougenes - 1664, Schoggernes - 1668, Skogenes, Skonenæs - 1801


1. RASMUS PEDERSEN f. 1612 d. 1686 - 1700

Netland, husmenn nr. 2a

Sonet i 1665 "for et mundslag giffuet Ole Elffen ½ rdl". Nevnes i tingboken i 1686


2. PEDER PEDERSEN n. 1693

Brukte 3 fåreskinn i 1693


3. STÅLE SVENSEN f. 1676 d. 1732

N. Sira, Bakke, tjente på L. ÅLgård i 1701. Ført i fogdens kassabok 1723 – 1733, og betalte 12 skilling i krigsstyr i 1721

g.m. SIRI OLSDTR. d. 1750

     g.2.m. Tellenes nr. 10.

Hadde søstrene Guri g.m. Nils, en datter Astrid Nilsdtr bodde på Sokndalstrand i 1792 og Gjøa gift med Ståles bror Anstein Svensen Høyland, Helleland

Barn :

a. Sven f. 1722 nr. 5

b. Siri f. 1730 d. 1741


4. LARS JENSEN f. 1724 d. 1780

Urdal nr. 27b, soldat 1745 - 1754, eide fra 1761 3 fåreskinn (hele)

"Lars Schogenes bør for sin begaande Misgierning knibes med gloende Tænger, den høyre haand og hoved deretter med Øxe afhugges, og kroppen kastes paa een Ild og opbrændes." - 1779

"7sept. blev Deliqventen Lars Jensen Skogenes formedelsdt begangen blodskam med sin egen datter halshugget og brændt" - 1780

g.1751.m. INGER HÅVARSDTR. f. 1733

Ø. Barstad nr. 32d

Barn :

a. Guri f. 1751 k. 1768

b. Bernt f. 1753 d. 1753

c. Malene f. 1754

     Hun fikk barn med sin far både ca. 1775 og 1779. Rett etter fødselen i 1779, drepte hun barnet.

     Hun ble dømt "at miste sin hals med Øxe, og kroppen kastes paa een Ild og opbrændes."

     Hun ble benådet av kongen 5. juli 1780, og i stedet sendt på tukthus på livstid.

d. Berte f. 1756 d. 1760 kaltes Bernt ved dåpen.

e. Anne f. 1758 d. 1759

f. Håvard f. 1760 Nesvåg nr. 25

g. Siri f. 1762 ugift d. 1847 som fattiglem på Barstad

h. Jens f. 1765 "deserteret til Bergen" - 1798

i. Bernt f. 1767 "deserteret til Bergen" - 1798

j. Inger f. 1770

k. Lars f. 1773 d. 1773

l. Omund f. 1774

m. Anne f. 1776

 

5. SVEN STÅLESEN f. 1722 d. 1791

nr. 3a, soldat 1748 – 1754 for legd nr. 100 i Bjerkreim, brukte 13 ½ mk i 1755, flyttet etter 1758 til Åse, Egersund. I skiftet hans 26.3.1792 oppgis mange slektsforhold.

g.1751.m. MAREN GULLIKSDTR. f. 1719 d. 1802

Ø. Barstad nr. 28a, bodde som enke på Veshovde, Egersund i 1801, døde på Åse, Egersund

Barn :

a. Siri f. 1751 d.f. 1792

b. Ståle f. 1753 d. 1753

c. Inger f. 1754 d. 1760

d. Berte Marie f. 1758 d. 1760


6. KNUD HANSEN f. 1739

N. Hetland, Heskestad, bodde på Moen, Heskestad til ca. 1776

g.1.1765.m. SIRI ASLAKSDTR. f. 1730 d. 1774

Eikeland u/ Sandsmark

g.2.1775.m. TURID KJETILSDTR. f. 1743 d. 1825

Moen, Heskestad, bodde på Birkeland i 1825

Barn 1:

a. Hans f. 1766 soldat i 1789

Barn 2.:

b. Sara f. 1775 g.m. nr. 8

c. Berte Guri f. 1782 g.m. nr. 7

d. Anne Kristine f. 1787 gift på Årrestad nr. 34


7. PEDER JAKOBSEN f. 1774 d. 1810

I. Evje nr. 23d, bodde på Omdal, Egersund

g.1805.m. BERTE GURI KNUDSDTR. f. 1782

nr. 6c

     g.2.m. Gyland, husmenn nr. 14

Barn :

a. Jakob f. 1805

b. Karen Tolene f. 1808


8. OMUND JAKOBSEN f. 1782

Kaltes Mong i 1813 - 1814

g.1.m. SARA KNUDSDTR. f. 1775 d. 1812

nr. 6b

g.2.1813.m. RAKEL MARIE SIGBJØRNSDTR. f. 1777

Håland, husmenn nr. 6a

Barn 1.:

a. Jakob f. 1812 d. 1812

Barn 2.:

b. dødfødt pike 1814


9.HANS TORSTEINSEN f. 1780 d. 1854

Y. Jendal, Bakke. De fire første barna var født på Y. Jendal, Bakke, kaltes Urdal i 1826, V. Barstad i 1829, Store Refsland i 1833 – 1836, Ø. Barstad i 1840

g.1807.m. ANNE EIVINDSDTR. f. 1790 d. 1878

Y. Jendal, Bakke

Barn :

a. Eivind f. 1810 Ø. Barstad nr. 69

b. Tønnes f. 1813 Ø. Surdal nr. 17

c. Serine f. 1820 gift på Berglyd nr. 31

d. Peder f. 1822 nr. 11

d. Hans Tobias f. 1826 N. Surdal nr. 23

e. Andreas f. 1829 d. 1834

f. Tobias f. 1833 Berglyd nr. 34

g. Anne f. 1840 g.1871.m. Aslag Larsen Sandsmark, Vernon County, Wisconsin, USA


10. GUNNAR ASBJØRNSEN f. 1812 d. 1895

Omdal, Heskestad, kaltes I. Mydland i 1837, N. Mysse i 1840, de tre siste barna født i Lund eller Skailand eller Bilstad, Heskestad

g.1836.m. INGEBORG HALVORSDTR. f. 1815 d. 1895

I. Mydland nr. 56a

Barn :

a. Ingeborg f. 1837 gift på Knubbedal nr. 23

b. Berte Helene f. 1840 d. 1841

c. Anne f. 1844

d. Asbjørn f. 1847 nr. 12

e. Halvor f. 1849 d. 1873 ugift sjømann


11. PEDER HANSEN f. 1822 d. 1902

nr. 9d, kaltes Barstad i 1849, dro til USA i 1852, og bosatte seg i Bridgewater, McCook county, S. Dakota. Han deltok i den amerikanske borgerkrigen i 15th Wisconsin Volunteer Infantry, også kjent som "The Scandinavian Regiment"

g.1.1847.m. INGEBORG MARIE IVARSDTR. f. 1825 d. 1850

V. Barstad nr. 46b

g.2.1851.m. GUNHILD OMUNDSDTR. f. 1818

Ø. Øyestad, Lund

g.3.m. KAREN TONETTE KOLBEINSDTR.

gift i USA, og hadde 9 barn der

Barn 1.:

a. Jonas f. 1849

Barn 2.:

b. Hans Olai f. 1852

Barn 3 (bl.a.):

c. Jennie Hanson f. 1856 d. 1936 g.m. Christian Larson d. 1857 d. 1900

d. Henry Cornelius Hanson f. 1857 d. 1917 g.m. Minerva (Mina) Regina Johnson f. 1859 d. 1938

    Barn : a. Matilda G. Hanson f. 1882 d. 1888

              b. Palmer E. Hanson f. 1885 d. 1888

              c. Cedor C. Hanson f. 1886 d. 1958

              d. Hilda Malen Hanson f. 1889 d. 1889

              e. Hilda Malen Hanson f. 1890 d. 1934

              f. Stella Josephine Hanson f. 1892 d. 1967

              g. Christina Jeanette Hanson f. 1897 d. 1935

              h. Matilda Pauline f. 1897 d. 1988 g.m. Charles Wesley Rutherford f. 1891 d. 1965, har etterslekt i Canada

              i. Wilfred Ferdinand Hanson f. 1899 d. 1976

              j. Elvin Benoni Hanson f. 1902 d. 1980

              k. Marianne Laurine Hanson f. 1905 d. 2000

e. Sivert Peter Hanson f. 1859 d. 1928 g.m. Lena Johnson f. 1859 d. 1945

f. Anthony Hanson Barstad f. 1861 d. 1935 g.m. Olivia f. 1863 d. 1930

g. Christian Peter Hanson f. 1862 d. 1943 g.m. Anna Malena Larson f. 1866 d. 1938

h. Mary Ann Hanson f. 1871 d. 1950 g.m. Andrew Lindgren f. 1864 d. 1954

i. John O. Hanson f. 1878 d. 1889

Peder Hansen Skogenes ca. 1862. Fotograf ukjent,

fra 15th Wisconsin Volunteer Infantrys internettsider.

Bildet skal være utlånt av Peter Hansens tipp-oldebarn

Tom Schiefelbein.12. ASBJØRN GUNDERSEN f. 1847 d.e. 1900

nr. 10d

g.1869.m. BERTE MARIE BERNTSDTR. f. 1849 d.e. 1900

Knubbedal nr. 19i