Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SKJEVRÅS

Oppdatert 8.12.2014
Gårdsnr. 42

Skeffueraß - 1563, Schieffuer Aas - 1665


1. SIGURD SKJEVRÅS n. 1563

Skattet 1 daler i 1563

Barn :

a. Åse g.m. nr. 2


BØRILD SKJEVRÅS n. 1591

Barn : a. Gunnar nr. 2


2. GUNNAR BØRILDSEN n. 1591 - 1617 d.ca. 1618

Hadde G B i bumerket sitt i 1591, og med en sønn Sigurd, er det nærliggende å tro at han var svigersønn til nr. 1, eller gift med enka etter ham

Ga 2½ daler i landskyld av 5 spann smør i 1603. Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603. "Gunder Skieffueraas for hand haffuer Vloulig Anamitt aff en Dreng wibreffs [?] nogle penge for hand hug nogle hugh i hans Dørktræ affsonid for penge - 1 daller" – 1607. Han var legdsmann i knektemanntall 1611. Ga ½ daler i tredje års byksel av 1 løp smør i 1612. Sonet 1615 "for hannd Misstogh ij bucker frae Jacob Thourdsenn [Steinberg ?] och wiiste dogh icke annet end det vaar sine Egne, haffuer ligeuell Sognit for pennge - v daller."

g.m. ÅSE SIGURDSDTR. n. 1618 - 1629

nr. 1a

Barn :

a. Sigurd nr. 3

b. Torger nr. 4

Gunnar Skjevrås' segl fra 1609. Foto : Stein N. Wisted


 

3. SIGURD GUNDERSEN n. 1602 – 1618

nr. 2a, kaltes også Sigvald

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603. "Siguald Skiffueraas for att hand skar Oluff Røsβeland med en Kniff, Affsonidt for – iij daller" – 1607

Ga ½ daler i tredje års byksel av 1 løp smør i 1612. "Siguord Schiffueraaes stack Bent Frettleff med en kniff y Ahnsigtet och Sougnet for pennding – vii ½ daller" - 1612. "For:ne Bennt, haffuer slauget Astrij paa Schiffueraaes een Neffue slaug for Siguordtz schuldt for derris trete och Sougnet for Pending – j daller" – 1612. Løste første bygsel i 1618 "som hans moder for hanem oplod".

g.m. ASTRID n. 1613 - 1618


4. TORGER GUNDERSEN n. 1612 – 1637

nr. 2b

Ga ½ daler i tredje års byksel av 1 løp smør i 1612. Løste første bygsel i 1618 "som hans moder for hanem oplod".


5. BJØRN SKJEVRÅS n. 1606 – 1624


6. RASMUS SKJEVRÅS n. 1606


7. SVEN SKJEVRÅS n. 1606

Skal nok være Sven Skarås


8. ROLF LARSEN n. 1620 – 1625

Kaltes Roald 1623 – 1625, tok første bygsel på ½ løb i 1620.


9. JON SKJEVRÅS n. 1622 - 1624


10. GULLIK SKJEVRÅS n. 1626 - 1628

Barn :

a. ? Simon nr. 15


11. TOLLAK SKJEVRÅS n. 1634 - 1643


12. OLA JAKOBSEN n. 1623 – 1643

Tok første bygsel på 1 spand korn i 1623, som " Rolff der for paa boede for hannom oplod", tok også første bygsel på 9 mk smør i 1625

Stevnet i 1638 "for hand icke Leygitt sin Jord igien til rett thid." Han var stevnet av Jakob Steinberg i 1639 for et lån på 47 riksdaler han hadde lånt mot å avstå halvparten av godset i Skjevrås

g.m. GITLAUG OLSDTR. n. 1641

søster til nr. 16


13. DIDRIK SIGBJØRNSEN n. 1633 – 1637

Barn :

a. ? Sigbjørn Didriksen Løvås var soldat i 1657 og ble sendt med Løytnant Ole Fritzell til Christiania 30.10.1657. Sigbjørn Didriksen Dydland n. 1665 sonet 1½ Rdl for "u-louglig fischeri imod hr. Jacob Jochumsen"

b. ? Torger f. 1648 tjente Gjermund Bjørnsen Ø. Løvås i 1664


14. JAKOB DAVIDSEN n. 1635 - 1640

Sikkert samme som Krone nr. 1

Ville selge sin kones odel i Tengs i 1638, til neste oldelsmenn, eller til andre som var interessert. Dette er kanskje arv etter Tore Bakke, isåfall var Jakob Skjevrås kanskje gift med en datter av ham


15. SIMON GULLIKSEN n. 1635 - 1638

nr. 10a

Løste første byksel i 1635, men opgav allerede i 1638, og flyttet vel bort


16. NILS OLSEN f. 1594 d.e. 1668

Bror til Gitlaug Olsdtr. g.m. nr. 12, løste første bygsel i 1640 på 1/2 pund, som Ole opplod for ham, betalte 3. års tage av 1 pund smør i 1659

Barn :

a. Halvor f. 1624 nr. 18

b. Ingeborg g.m. nr. 20

c. Torger f. 1615 nr. 17

d. Gjøa d. 1680 g.m. Jørgen Bart, Stavanger

e. Guri bodde i Amsterdam 1680

f. Inger g.m. Nils Nilsen, Bergen

g. Torborg ugift 1680


17. TORGER NILSEN f. 1615 d. 1707

nr. 16c, borger til Stavanger 1657, bodde først på Årosstranden, senere i Egersund hvor han døde.

g.m. ELLEN PEDERSDTR. f. 1636 d. 1706

Barn :

a. Inger f. 1671 d. 1696 g.m. Torger Assersen Egersundstranden


18. HALVOR NILSEN f. 1624 d.e. 1680

nr. 16a, løste første bygsel på 6 mk talg i 1659. Lagrettemann 1664 - 1674

Barn :

a. Asbjørn f. 1651 ? nr. 23

Halvor Skjevrås' segl fra 1665. Foto : Stein N. Wisted19. PEDER OMUNDSEN f. 1619 d.e. 1673

N. Støle nr. 11c, innrullert soldat 1673

Barn :

a. Anne f. 1655 d. 1732


20. BERNT ELLEFSEN f. 1608 d.e. 1680

Løste første bygsel på 1 pnd smør 1640 "Bentt Eiluffsen"

g.m. INGEBORG NILSDTR.

nr. 16b, i søsterens skifte opplyses det at hun er gift med Bernt Davidsen Skjevrås, Sokndal, og da er han kanskje en bror til nr. 14

Barn :

a. David f. 1633 var soldat 1663 – 1665

b. Helga f. 1660 d. 1736


21. ELLEF LARSEN f. 1659 d. 1743

I. Mydland nr. 23h, solgte i 1689 sammen med Helga Larsdtr sine parter i Mydland til Ola Larsen Mydland.

g.m. ? ANNE d. 1738 (gamle Ellef Skjevrås’ kone)

Barn :

a. Lars f. 1695

b. Ellen f. 1700 gift på S. Rosseland nr. 13

c. Berte gift i Brsgernes (Drammen) d. 1757

d. Guri f. 1704 g.m. nr. 27


22. JAKOB ELLEFSEN f. 1669 d. 1732

g.m. ? (gl. Jakob Skjevrås kone) n. 1730 - 1731

Barn:

a. Peder f. 1686, ikke n. 1718

b. Bernt f. 1693, ikke n. 1718

c. Ellef f. 1695 nr. 24

d. Jakob f. 1697 nr. 25


23. ASBJØRN HALVORSEN f. 1651 n. 1723

nr. 18a ?, stående marin soldat 1675 – 1683 og 1688. Fikk bygsel på 1 mk i 1720

g.1.m. HELGA HALVORSDTR. sk. 1696 +

g.2.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1655 d. 1732

     g.1.m. N. Mysse nr. 27

Barn :

a. Nils f. 1688 tjente på Egeland i 1701

b. Helge f. 1691

c. Helga g.m. nr. 24


24. ELLEF JAKOBSEN f. 1695 d. 1765

nr. 22c, brukte 1 pnd i 1755

g.1.m. HELGA ASBJØRNSDTR. d. 1736

nr. 23c

g.2.1740.m. SIRI ANSTEINSDTR. f. 1707 d. 1755

Modal, Bakke

Barn 1.:

a. Bernt f. 1725, ikke n. 1756

b. Anne f. 1726 d. 1804 ugift

c. Bernt d.y. f. 1730 nr. 28

d. Jakob f. 1733 nr. 26

e. Ellef f. 1734 d. 1734

f. Helga f. 1736, ikke n. 1756

Barn 2.:

g. Helga f. 1743 d. 1759

h. Lars f. 1745, ikke n. 1756


25. JAKOB JAKOBSEN f. 1697 d. 1757

nr. 22d, bykslet gård i 1722, soldat 1720 – 1731 dimitert 1731, gift og hadde 1 barn i 1727, 2 barn i 1729 og 1731, brukte 1 pnd 6 mk i 1755

g.m. MARTE ANSTEINSDTR. f. 1699 d. 1768

Modal, Bakke

Barn :

a. Helga f. 1726 gift på Stranden nr. 44

b. Elisabet f. 1729 g.m. nr. 28

c. Marte f. 1731 gift på Drageland nr. 9

d. Jakob f. 1736 d. 1749


26. JAKOB ELLEFSEN f. 1733 d. 1816

nr. 24d, soldat i 1754 – 1758, skattet som odelsbonde i 1764

g.1756.m. INGER KRISTENSDTR. f. 1724 d. 1792

Barn :

a. Ellef f. 1758 d. 1759

b. Ellef f. 1761, ikke n. 1793

c. Berte Helene f. 1763 d. 1840 ugift


27. TORSTEIN PEDERSEN f. 1690 d. 1763

Ø. Løvås nr. 9a, bykslet gård i 1724, soldat 1718 – 1729, gift uten barn i 1727, gift med 1 barn i 1729, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1727.m. GURI ELLEFSDTR. f. 1704 d. 1765

nr. 21d

Barn :

a. Peder f. 1728 Drageland nr. 9

b. Anne f. 1731

c. Ellef f. 1734 d. 1734

d. Malene f. 1735 gift på Haneberg, husmenn nr. 23

e. Gunhild f. 1738 gift på Brambo nr. 12

f. Ellef f. 1742 Kvam nr. 10


28. BERNT ELLEFSEN f. 1730

nr. 24c, kaltes Årsvold i 1770

g.1757.m. ELISABET JAKOBSDTR. f. 1729 d. 1817

nr. 25b, hun bodde under Hauge 1801 - 1817

Barn :

a. Guri f. 1758 d.1759

b. Guri f. 1760 d. 1844 på Hauge, ugift

c. Marie f. 1763

d. Elisabet f. 1766

e. Ellef f. 1770 d. 1770 i Lund


29. PEDER TØNNESSEN f. 1758 d. 1784

Åvendal nr. 17f

g.1782.m. GURI MALENE TORESDTR. f. 1761

     g.2.m. nr. 30

Barn :

a. Tønnes f. 1783 d. 1792


30. KRISTEN ERIKSEN f. 1746 d. 1821

Ø. Regeland nr. 21d

g.1784.m. GURI MALENE TORESDTR. f. 1761 d. 1820

     g.1.m. nr. 29

Barn :

a. Anne Guria f. 1785 d. 1802

b. Petter Tomas f. 1789 nr. 34

c. Ellef f. 1792 d. 1793

d. Tolene f. 1794 d. 1826

e. Ellen Margrete f. 1796 d. 1826

f. Tønnes f. 1799 d. 1800

g. Tønnes f. 1801 d. 1801

h. Tønnes f. 1802 d. 1826


31. KARL GJØLSEN f. 1776

Gyland sogn, Bakke

g.1800.m. MARTE TØNNESDTR. f. 1766

Bakke nr. 10f

Barn :

a. dødfødt sønn 1801

b. Grete Malene f. 1802 Egersund


32. GJERMUND JAKOBSEN f. 1776 d. 1851

Fitje nr. 17c, kaltes Urdal i 1799, Fitje i 1803 - 1851

g.1797.m. MALENE TORMODSDTR. f. 1775 d. 1840

Urdal nr. 26c

Barn :

a. Jakob f. 1799

b. Jakob Tobias f. 1801 d. 1801

c. Grete Sofie f. 1802 gift på Fitje nr. 23

d. Karen Guria f. 1803 gift på Fitje nr. 24

e. Olene f. 1806 d. 1806

f. Malene f. 1807 d. 1807

g. Jakob f. 1809 d. 1809

h. Turid Birgitte f. 1811 d. 1811

i. Gjertine Malene f. 1814 gift på Røyrmyrå u/Håland, Time

j. Bertine f. 1816 d. 1817


33. TØNNES ANDREAS TORSTEINSEN f. 1789 d. 1856

Skjevrås, husmenn nr. 1d, tømmermann

g.1811.m. MARIE BRYNILDSDTR. f. 1777 d. 1845

     g.1.m. Aursland nr. 14

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1812 gift på Årrestad nr. 38

b. Torstein f. 1814 nr. 36

c. Bernt Tomas f. 1817 d. 1836

d. Jonas f. 1820 d. 1820

e. Jonas f. 1823 I. Mydland nr. 70

f. Antonette f. 1826


34. PETTER TOMAS KRISTENSEN f. 1789 d. 1866

nr. 30b

g.1818.m. GJERTINE TOLLAKSDTR. f. 1792 d. 1883

Krone nr. 16a

Barn :

a. Grete Malene f. 1820 d. 1848 ugift

b. Karen Elisabet f. 1822 gift på Rekevik nr. 35

c. Kristian f. 1824 ugift, drev gården i 1900

d. Tollak f. 1827 Eik nr. 48

e. Anne Tolene f. 1830 gift på N. Støle nr. 32

f. Peder f. 1832 d. 1840

g. Gjertine f. 1836 gift på Steinberg nr. 48


35. JONAS HANSEN f. 1809 d. 1898

Birkeland 33c

g.1838.m. SEVERINE TORGERSDTR. f. 1816 d. 1881

Lindland nr. 31h

Barn :

a. Gjertine f. 1839 gift på Stranden nr. 158

b. Hans f. 1842 ugift, drev gården i 1900

c. Tobias f. 1848 Frøyland nr. 60

d. Anne f. 1851

e. Sivert f. 1855 fikk i 1880 barn med Hauge nr. 39a


36. TORSTEIN TØNNESSEN f. 1814 d. 1842

nr. 33b

g.1839.m. ANNE ELISABET OLSDTR. f. 1815

Mål nr. 17g, g.2.m. nr. 37

Barn :

a. dødfødt datter 1840 tv.

b. dødfødt sønn 1840 tv.

c. Martine Tomine f. 1842 d. 1843


37. REINERT SVENSEN f. 1816 d. 1892

Flekkefjord, kaltes I. Mydland i 1843, Årrestad i 1852

g.1.1843.m. ANNE ELISABET OLSDTR. f. 1815 d. 1860

     g.1.m. nr. 36

g.2.1862.m. ANNE ELISABET LARSDTR. f. 1823 d. 1880

Y. Mydland nr. 29f

Barn 1.:

a. Torstein f. 1844 d. 1873 ugift

b. Ellen f. 1847 gift på S. Ålgård nr. 36

     Barn : a. Teodor Elinius f. 1875 UE – far Peder Pedersen

c. Ingeborg Sofie f. 1849

d. dødfødt datter 1852

e. Anne Elisabet f. 1852

f. Ola f. 1853 nr. 38

g. Reinert Elias f. 1857

Barn 2.:

h. Ludvig Andreas f. 1861

i. Kristine f. 1863


38. OLA REINERTSEN f. 1853

nr. 37f

g.1882.m. BINE MARIE BERNTSDTR. f. 1854

Ø. Åmodt, husmenn nr. 7c

Barn :

a. Alise Bergine f. 1883

b. Kristine f. 1884

c. Reinert Elias Brun f. 1889

d. Bernt Kristian f. 1892

e. Oskar Birger Marselius f. 1895HUSMENN1. TORSTEIN PEDERSEN f. 1758 d. 1838

Drageland nr. 9c, smed

"Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1788

g.1.1782.m. ANNE ANDERSDTR. f. 1760 d. 1797

Netland nr. 12e

g.2.1798.m. GURI EIVINDSDTR. f. 1771 d. 1834

Kaltes Todneskog i 1794

Barn 1.:

a. Peder f. 1783 nr. 2

b. Berte Guria f. 1784 g.m. nr. 5

c. Tønnes Andreas f. 1788 d. 1788

d. Tønnes Andreas f. 1789 Skjervrås nr. 33

e. Jakob Tobias f. 1792 d. 1792

Barn 2.:

f. datter f. 1798 d. 1798

g. Anne f. 1800 d. 1800

h. Eilert f. 1801 nr. 4

i. Bernt Andreas f. 1804 Haneberg nr. 34

j. Marte f. 1808 gift på Helleren nr. 8

k. Anne Guria f. 1811 d. 1811

Guris barn :

l. Andreas Regeland f. 1794 UE - far Andreas Regeland


2. PEDER TORSTEINSEN f. 1783 d. 1852

nr. 1a, kaltes Aursland i 1813 - 1855

g.1803.m. MALENE JOHANNESDTR. f. 1780 d. 1854

V. Barstad nr. 43a

Barn :

a. Anne f. 1804 g.m. nr. 3

b. Marte f. 1806 g.m. nr. 4

c. dødfødt sønn 1808 tv.

d. dødfødt sønn 1808 tv.

e. Berte Guria f. 1810 g.m. nr. 5

f. Tolene Gjertine f. 1813 d. 1813

g. Tønnes f. 1814

h. Johannes f. 1815 d. 1827 "druknet i et Vand idet hand badede sig"

i. Tobine f. 1820 gift på Tellenes nr. 15


3. ANDREAS TORGERSEN f. 1782 d. 1852

Y. Mydland nr. 24e, inderst, kaltes Lille Ouritzland i 1827 - 1852

g.1827.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1804 d. 1875

nr. 2a

Barn :

a. Ingeborg f. 1827 d. 1827

b. Ingeborg Tonette f. 1829 gift på Aursland nr. 18

c. Peder f. 1832 d. 1833

d. Peder Johannes f. 1834 d. 1835

e. Tobias f. 1838 d. 1842


4. EILERT TORSTEINSEN f. 1801 d. 1846

nr. 1h, smed, kaltes Lille Ouritzland i 1828 – 1830, Stranden i 1832 - 1846

g.1825.m. MARTE PEDERSDTR. f. 1806 d. 1871

nr. 2b

     bodde i 1865 hos datteren Guria Malene

Barn :

a. dødfødt datter 1828

b. Peder Johannes f. 1830 d. 1830

c. Gurine f. 1832 d. 1832

d. Tonette f. 1834 d. 1834

e. Johannes f. 1836 d. 1836

f. Guria Malene f. 1837 S. Egeli nr. 25

g. Peder f. 1839 d. 1839


5. OLA OLSEN f. 1805

Botne, Helleland, smed, kaltes Lille Ouritzland i 1831, Stranden i 1832 - 1839

g.1.1830.m. BERTE GURIA PEDERSDTR. f. 1810 d. 1834

nr 2b

g.2.1835.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1802

Erdal, Bakke

Barn 1.:

a. Johanne Pauline f. 1831 d. 1831

b. Wilhelm Dahl f. 1832 Stranden nr. 153

Barn 2.:

c. Johanne Kristine f. 1837d. 1837

d. Berte Guria f. 1839