Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SKARÅS

Oppdatert 27.09.2021
Gårdsnr. 77

Skaaraas - 1468, 1616, Skarås og Hagen - 1758


1. HALVOR SKARÅS n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


2. SVEN PEDERSEN n. 1602 – 1613

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ågot Lindland på den ene siden og Sven Pedersen Skarås på den andre, ang. hennes halvpart i Lindland, som han hadde leiet uten hennes viten og vilje. Det ble dømt at hun skulle få beholde sin halvpart. - 1613


3. MATIAS SKARÅS n. 1606


4. HANS SKARÅS n. 1617 - 1626

Han ble ofte sendt til Naps fiskeri på vegne av presten. Presten skrev i sin dagbok 17.4.1626 "ieg døbte Hans SkarAas tuende drengebørn"

Barn :   

a. sønn f. 1626 tv.

b. sønn f. 1626 tv.


5. BERNT SKARÅS n. 1617 - 1620


6. INGEBORG SKARÅS

vitnet for Dorte Ribland 1629


7. ANNE SKARÅS

vitnet for Dorte Ribland 1629


8. BELLEST OLSEN n. 1636 - 1645

Barn :

a. ? Navar f. 1638 dreng på Steinberg i 1659 og på Årstad i 1664

b. ? Ola Immerstein, husmenn nr. 1 n. 1664 - 1711 Bøtet for "hans kone var kommen fortidlig" Det er vel han som er nevnt som soldat i 1658 - 1665 Ola Bellesen Ø. Ålgård [?]

     Barn : Belles f. 1681 husmann på Immerstein i 1701


9. RASMUS JAKOBSEN n. 1636 - 1645

Hadde kone i 1645


10. KRISTOFFER JONSEN f. 1644 d.e. 1693

S. Rosseland 5a, kaltes Rekevik i 1693, Lauland i 1701

g.m. ?

Barn : a. Ola f. 1672 n. 1735 Tiltalt for leiermål i 1705, "Indtet haver til kongens bøder, men ere fattige huusfolch." - 1705

          "som er inroulerede og hustruen tigger sit brød" - 1712

          g.m. Ingeborg Alfsdtr. n. 1735

               Barn : a. Peder, sjøamann d.1733, seilte fra Holland, og kaltes Petter Holsæn

                         b. Kristoffer f. 1715 marin soldat i 1735

b. Jakob f. 1684 d. 1753 nevnt i legdsrulle 1701 at han var "for liden" til å bli soldat.

     Gift før 1706 kaltes Rekevik/Stranden i 1706 – 1707, utkomandert matros i 1713, i Svensk fangenskap

c. Torkel f. 1684 d.f. 1741

d. Knud f. 1686, i København 1741

e. Jon f. 1687 d. 1741 Stranden marin soldat i 1725 Rekevik

     g.m. Marte Tormodsdtr. g.2.m. Stranden nr. 38

f. Åse g.m. nr. 12

g. Ågot f. 1717 Stranden d. 1777

     Barn : a. Lars f. 1731 ue


11. SALVE PEDERSEN f. 1708 d. 1775

Elvestrøm nr. 14a, soldat 1729 – 1737, gift med 1 barn i 1731, 2 barn i 1734, 4 barn i 1737, bykslet gård i 1727, soldat i 1731, bykslet 1 pund 3 mk i Elvestrøm 1732 – 1741, brukte 39 mk i Y. Mydland 1746 – 1749, er ført, men strøket ut under Y. Mydland i 1749-matrikkelen

g.1.m. GURI PEDERSDTR. f. 1708 d. 1738

V. Barstad nr. 32c

g.2.1739.m. ANNE TORESDTR. d. 1743

S. Rosseland nr. 12b

g.3.1743.m. GURI ÅVALDSDTR. f. 1716 d. 1801

     g.1.m. Y. Mydland nr. 13

Barn 1.:

a. Peder f. 1730 Bu nr. 2

b. Torstein f. 1732, ikke n. 1760

c. Peder d.y. f. 1735, utenlands i 1760

d. Anders f. 1737 nr. 23

Barn 3.:

e. Anne Guria f. 1743 gift på Rekevik nr. 14


12. LARS STEINARSEN f. 1682 d. 1713 - 1741

Sel nr. 3e, kaltes Skaråsstranden i 1706, soldat i 1701 - 1706

g.m. ÅSE KRISTOFFERSDTR.

nr. 10f

Barn :

a. Kristoffer n. 1731 "skriftet Marte Toresdtr. Qvamvig offentlig, hun udsagde til Børnefader Kristoffer i Skaråshagen" – 1731

    "Public absolverit Christoffer Larsøn Skaraashagen fordi han hafde besvangret Martha Qvamvig" - 1731


13. ABRAHAM ANDREAS FRIIS SOLGÅRD f. 1721 d. 1779

Sønn til Ole Andersen Sole og Maren Jakobsdtr Meyer, Stavanger. Tollvisitør, overført til Egersund i 1766. De to eldste barna er døpt i Avaldsnes, hvor faren var tollvisitør

g.m. ANNE KATRINE RØDDER f. 1726 d. 1809

Barn :

a. Kristine f. 1745 gift på Haugland, Kråkstad

b. Maren f. 1748

c. Anne Katrine f. 1751 g.m. Gullik Nilsen, Egersund

d. Birgitte f. 1754 g.m. Fabian Hansen Bowitz i Egersund

e. Oline f. 1756 d. 1827 ugift

f. Morten Rødder f. 1757 n. 17

g. Dorte Marie f. 1759

h. Inger f. 1765 d. 1771

i. Anne f. 1769 g.m. Robert Mannes

j. Karen Sebella f. 1772


14. BJØRN BESSESEN f. 1703 d. 1750

Eie nr. 16a, oppgitt i legdsrullene 1727 – 1731 at han er født i Haugland, Lund, men i 1735 står Eie. Kaltes Gya i 1732, kaltes Eie i 1734 – 1742, soldat 1725 - 1734. "Aabenbar skriftet Biørn Bessesen Eie for han ofte ilde hafer tracterit sin kone sampt drukket sig drukken paa den dag, han gik til Guds Bord." - 1735

g.1732.m. ÅSE JAKOBSDTR.

Eide, Heskestad

Barn :

a. Besse f. 1734

b. Marte f. 1736

c. Gunhild f. 1738

d. Anne f. 1743

e. Berte f. 1745 tjente på Tysland, Bjerkreim i 1758

f. Kristine f. 1747


15. HALVOR TORGERSEN f. 1691 d. 1762

Vatland nr. 7a, marin soldat i 1725, kaltes Hagen i 1762

g.m. ASTRID f. 1686

Barn :

a. Guri f. 1725 g.m. nr. 17


16. OLA ÅVALDSEN SKARÅS f. 1712 d. 1743

Polland, Hidra

g.1734.m. ASTRID SVENNINGSDTR. f. 1712

Stemmen, Hidra, var datter til Svenning Torsen Stemmen og Åse Olsdtr. med hun ble alltid kallet Svensdtr i Sokndal

     g.2.m. Skarås, husmenn nr. 4

Barn :

a. Kristine f. 1736

b. Anne f. 1738 d. 1738

c. Asseline f. 1739


17. OLA OLSEN HAGEN f. 1722

g.1748.m. GURI HALVORSDTR. f. 1725 d. 1770

nr. 15a


18. ÅSE i HAGEN d. 1745

Kaltes gamle Åse i 1745


19. TORBORG i HAGEN f. 1698 d. 1764


20. LARS TORGERSEN f. 1692 d. 1760

Ø. Støle nr. 4c, var ifølge fraværsliste 1723 sjømann i Amsterdam, bodde her i 1758, kaltes Åve i 1748 og 1760, Støle i 1751 - 53

g.m. MARTE MARGRETE SIVERTSDTR. f. 1725 d. 1800

S. Regedal nr. 10d ?

Barn :

a. Tønnes Winter f. 1746 d. 1786, matros, forliste på reise til Østlandet

     g.1774.m. Oline Marie Olsdtr. Lycke

b. Sivert Nikolai Smith Winter f. 1748 Eik nr. 33

c. Ragnhild Guria f. 1751 ugift, bodde i 1801 hos broren på Eik

d. Ellen Marie f. 1753


21. KARSTEN JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1724

Frøyland nr. 21a, brukte 1 løp 1 pnd 2 mk i Frøyland i 1755, kaltes Karsten Hagen i 1760

g.1751.m. MAREN LANGE HANSDTR. f. 1732 d. 1760

Åros nr. 10e

Barn :

a. dødfødt sønn 1752

b. Elisabet Kirsebom f. 1753, bodde visstnok i Stavanger i 1769

c. Jakob Kirsebom f. 1756, ikke n. 1758

d. Karsten Kirsebom f. 1759, bodde visstnok i Stavanger i 1769


22. JAKOB OLSEN HAGEN

Bror til Stranden nr. 34, bodde ikke her i 1758

Er antakelig den Jakob Olsen som også bodde på Rygg, Gyland.

g.1749.m. TORBORG MARIE SALOMONSDTR.

     g.2.m. Tore Torgimsen Skaret sk. 1789

Barn :

a. Sesilie f. 1751 d. 1751

b. Turid f. 1752 tjente på Lista i 1776

c. Ingeborg f. 1754

d. Ola Salomon f. 1756 d. 1756

e. Salve f. 1757


23. ANDERS SALVESEN f. 1737

nr. 11d, kaltes Hauge i 1767 - 1768, Urdal i 1770, Prestegården i 1771

g.1766.m. ANNE ELLEFSDTR. f. 1743

I. Mydland nr. 35i

Barn :

a. Salve f. 1767

b. Ellef f. 1768

c. Tønnes f. 1770

d. Peder f. 1771


24. JAKOB JAKOBSEN PÆRSCHE d.f. 1801

Stettin, Polen, styrmann

g.1774.m. ANNE GURIA STEFFENSDTR. f. 1742 d. 1807

Midtbø nr. 14d

     g.1.m. Reg nr. 9

Barn :

a. Jakob Andreas f. 1774 d. 1777

b. Steffen Tobias f. 1776 d. 1776


25. ANDERS TORGERSEN d. 1795

Kaltes Rosseland i 1791 - 1792, Åve i 1793 - 1795, Skaråshagen i 1795

g.1790.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. f. 1768

S. Rosseland nr. 18a

     g.2.m. Urdal nr. 31

Barn :

a. Anne Sofie f. 1791 d. 1791

b. Anne Sofie f. 1792 d. 1793

c. Margrete f. 1794

d. Anne f. 1795


26. BERNT INGVARDSEN f. 1760 sk. 1787 +

Hegdal, husmenn nr. 12a, kaltes Skaråshagen i 1787

g.1785.m. ANNE MARIE ELLEFSDTR. f. 1764 d. 1842

Krone nr. 14b, bodde på Eik i 1801

Barn :

a. Ingeborg f. 1786 g.m. Eik nr. 41

b. Berte Marie f. 1787 d. 1865 ugift

     Barn : a. Grete Marie f. 1815 UE d. 1875  - far Ø. Surdal nr. 10c


27. TORKEL LARSEN f. 1785 d. 1844

Årrestad nr. 26d, sersjant, kaltes Årstad i 1815 - 1817, Hauge i 1820, Skjevrås i 1823, Ø. Skarås i 1830 - 1835, smed og tømmermann i 1830, barn a, b er døpt i Kristiansand og Anne Tonette er nevnt i 1835-tellingen, men ikke funnet døpt i Sokndal

g.1814.m. ANNE BRYNJELSDTR. f. 1785 d. 1871

Løyning i heien nr. 14d

Barn :

a. Lars f. 1815 sjømann i 1835

b. Kristine Sofie f. 1817 g.1842.m. Sven Nilsen, farver i Stavanger

c. Børrild Tobias f. 1820 nr. 30

d. Inger Elisabet f. 1823 g.m. Nils Karlsen Hafstad, Førde

e. Anne Tonette f. 1826 g.m. Endre Endresen S. Sunde, Madla

f. Torkel f. 1830 g.1855.m. Hauge nr. 38a, reiste til Iowa, USA i 1855 og har etterslekt der.


28. GABRIEL JOHANNSESEN f. 1792


29. OMUND ASBJØRNSEN f. 1761 d. 1817

Omdal, kaltes Drageland i 1813, Fitje i 1817

g.1791.m. ANNE MARIE OLSDTR. f. 1769

     g.1.m. Eik nr. 36

Barn :

a. Marte Sofie f. 1805

b. Anne Oline f. 1807 d. 1813

c. Jakob Andreas f. 1808 d. 1810


30. BERNT TOBIAS TORKELSEN f. 1820 d.e. 1900

nr. 27c, døpt Børrlid Tobias

g.m. BERTINE SALVESDTR. f. 1827 d.e. 1900

Lie nr. 12c

Barn :

a. Torn Severin f. 1850 nr. 34

b. Adolf Bernhard f. 1852 Stranden nr. 265

c. Antonius f. 1856 d. 1882 sjømann

d. Bergine Sofie Amalie f. 1858

     Barn : a. Tea f. 1882 UE – "opgiver som Barnefader en reisende Tydsker, James Alphonse Loekner,

                                             med hvem hun traf sammen under en Reise fra Arendal i Christiansand,

                                             angivelig bosat i Hamburg"

               b. Oskar f. 1885 UE – far Skarås, hm nr. 25a

e. Bertel Teodor f. 1860 tv. S. Regedal nr. 20

f. Bernhardine Josefine f. 1860 tv. g.m. nr. 36

g. Severine Andrine f. 1863

h. dødfødt barn 1866

i. Ida Kristine f. 1867


31. JAKOB JAKOBSEN f. 1813 d. 1895

Skarås, husmann, ugift


32. OLA ENGEL OLSEN SKARÅS f. 1833

Skarås, husmenn nr. 8d

g.1875.m. MARIE GUNDERSDTR. f. 1829

Kvam nr. 12b


33. ANDERS NIKOLAI RISE f. 1862

Folkeskolelærer

g.m. LINE MARTA KRISTINE HAMRE f. 1867 d. 1893

Stavanger

Barn :

a. Karl Olav Hamre f. 1893


34. TORN SEVERIN BERNTSEN f. 1850

nr. 30a, blikkenslager, bodde på Ladestedet i 1879 - 1886, bodde i Stavanger i 1900

g.1873.m. MARIE JENSDTR. f. 1847

V. Barstad nr. 52c

Barn : 

a. Jens Beer f. 1874

b. Bernt Tobias f. 1877

c. Bertine f. 1879

d. Teodor Antoni f. 1883 tv.

e. Martn Eliseus f. 1883 tv.

f. Herman Sofus f. 1886


35. ERIK HANSEN FOSS f. 1842

Eiker, Buskerud, skolebestyrer ved Ladestedets skole

g.1868.m. ANETTE KATINKA HELENE GULBRANDSEN f. 1848

Kongsberg, Buskerud

Barn :

a. Bergliot Petra f. 1871 g.1898.m. Paul Bernhard Paulsen, Bergen

b. Dagny Jane f. 1873

c. Alvhilde Elise f. 1875 guvernante i 1900

d. Frøydis Kristina f. 1876

e. Magnhild Johanne f. 1878

f. Helga Jakobine Lovise f. 1880

g. Ragnhild Antonia Maria f. 1883

h. Sigurd Olaf f. 1884

i. Bjarne Gudbrand Ziener f. 1887

j. Kjartan Augustin f. 1889

k. Halvard Johannes f. 1892


36. ABRAHAM SEVERIN TOBIASSEN f. 1853

Omland, Lyngdal, Vest-Agder, sjømann, bodde på Regedal i 1883

g.1.1879.m. BERNHARDINE J. JOSEFSDTR. f. 1860 d. 1893

nr. 30f

g.2.m. GRETE OLSDTR. f. 1854

Barn 1.:

a. Torvald Kornelius f. 1880 d. 1881

b. Torvald Kornelius f. 1882

c. Betty Antonia f. 1883

d. Adelheid Bernanda f. 1891

e. Berton f. 1893 d. 1893HUSMENN

TODNESKOG, PITLINGEN, MYNTEDAL, BLÅMANNSHAUG M.FL.1. RAGNHILD TODNESKOG f. 1649 d. 1732


OLA TORSTEINSEN SKARÅS f. 1659 n. 1721

Husmann, hadde kone og 2 døtre i 1711, kaltes arm i 1721


2. HENRIK SØRENSEN TODNESKOG f. 1698 d. 1764

Kanskje Henrik i Næsset n. 1731 som fadder til Jakob Sivertsens sønn

g.1.m. ?

g.2.1742.m. BERTE SIVERTSDTR. f. 1698 d. 1765

     g.2.gang


SISSEL f. 1700 d. 1762

Kan være den Sissel Svensen som er søskenbarn til Anne Pedersdtr gift på N. Regeland nr. 18

INGEBORG f. 1688 d. 1760


3. NILS KNUDSEN TODNESKOG f. 1707 d. 1732

Stod offentlig skrifte i 1730 "for begangen tyveri"

g.m. ?

Barn :

a. Steffen f. 1731 d. 1731

b. Kornelske f. 1732 gift på Østbø nr. 13


4. KRISTEN JAKOBSEN TODNESKOG d. 1754

g.1.m. ?

g.2.1749.m. ASTRID SVENNINGSDTR. f. 1712

     g.1.m. Skarås nr. 16, g.3.m. Immerstein,husmenn nr. 2

Barn 2.:

a. Turid f. 1750

b. Ola f. 1754


5. NILS LARSEN TODNESKOG f. 1735 d. 1770

Frøyland, husmenn nr. 9a

g.1763.m. ANNE LARSDTR. f. 1710 d. 1788

     gift 2. gang

Ingen barn


6. BRYNJEL BRYNJELSEN TODNESKOG f. 1750 d. 1778

Ø. Åmodt, husmenn nr. 2d

g.1774.m. MALENE KNUDSDTR. f. 1749 d. 1839

     g.2.m. S. Ålgård, husmenn nr. 3


7. ANDREAS KARLSEN TODNESKOG f. 1795 d. 1876

Eik nr. 37b

g.1.1825.m. ANNE MALENE SVENSDTR. f. 1790 d. 1833

Østbø nr. 13k

g.2.1836.m. ANNE GJERTINE IVARSDTR. f. 1799 d. 1869

Sel nr. 15e

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1825

b. Sven f. 1828

c. Gjertine Malene f. 1832

Barn 2.:

d. Anne Malene f. 1837 d. 1837

e. Karl f. 1838 d. 1838

f. Jørgine Tobine f. 1840

g. Edvard f. 1842 nr. 31


8. OLA SALVESEN PITLINGEN f. 1794 d. 1864

Hauge nr. 32c, kaltes Pitlingsbakken i 1829 - 1842

g.1820.m. BERTE SOFIE BERNTSDTR. f. 1800 d. 1868

Ø. Åmodt nr. 24d

Barn :

a. Sven f. 1822 nr. 23

b. Bernt f. 1825 d. 1841

c. Salve f. 1829 d. 1841

d. Ola Engel f. 1833 Skarås nr. 32

e. Anne Katrine f. 1836 g.m. nr. 25

f. Ingeborg f. 1838 gift på Birkeland nr. 46

g. Bernt Sakarias f. 1842 nr. 26

h. Berte Sofie f. 1845 gift på Birkeland nr. 48


9. EDVARD LORENTZ GUNDERSEN BLÅMANNSHAUG f. 1797 d. 1868

Hauge, husmenn nr. 15c, døde på Haneberg

g.1836.m. ANNE SERINE HANSDTR. f. 1810 d.e. 1900

Lyngdal, Vest-Agder

Barn :

a. Hans f. 1837 Haneberg, husmenn nr. 36


10. HELGE IVERSEN f. 1795

Frøyland, husmann nr. 13e, matros, kaltes Jakobsen i 1818, kaltes Hagen i 1824-1825

g.1818.m. GJERTINE B. JENSDTR. f. 1791

Hagen

Barn :

a. Marte f. 1818

b. Henriette f. 1824 d. 1824

c. Henrik f. 1825 d. 1825


11. JAKOB HANSEN TODNESKOG f. 1798

Kanskje Larsen

g.1824.m. ANNE TONETTE PEDERSDTR. f. 1792 d. 1838

Lyngdal

Barn :

a. Peder Kristian f. 1825


12. ANNE TØNNESDTR. HAGEN f. 1782

Bakke nr. 10k

Barn :

a. Anne f. 1806 UE far - Mikkel Tollaksen V. Barstad nr. 42

b. Karl Lind f. 1816 UE Stranden nr. 148 - far Carl Lindmand, en svensk matros

c. Pauline f. 1813 UE gift på Rekevik nr. 38 - far Petter Jensen, matros fra Pommern

d. Berte f. 1822 UE - far Carl Johannesen fra København


13. PEDER OLSEN f. 1788 d. 1846

Gauteland nr. 17e, bodde på Skaråshagen i 1846

g.1823.m. TORBORG NILSDTR. f. 1774 d. 1848

Ø. Løvås nr. 17c


14. JOHAN PEDERSEN JUEL f. 1780 d. 1850

Eik nr. 31h, bodde i Skaråshagen i 1829, den uekte datteren bodde hos dem i 1835, Kaltes Johan Erik Juel, Godthåp i 1850

g.1815.m. JOHANNE MARGRETE URBYE f. 1774 d. 1856

Eikvåg, Farsund, bodde i Skaråshagen i 1856

Hans barn :

a. Grete Gjertine f. 1829 UE – mor pige Inger Guria Sigbjørnsdtr.


15. TØNNES TØNNESSEN MYNTEDAL f. 1801 d. 1889

Bakke nr. 13e, kaltes Løvik i 1835 – 1837, Brandsberg i 1843, Skarås i 1845, Eik i 1846, Myntedal u/ Eik i 1847 - 1861

g.1.m. BERTE MARIE TORGERSDTR. f. 1812 d. 1853

Solheller, Valle, Aust-Agder

g.2.1861.m. ELISABET TORGERSDTR. f. 1804 d. 1870

Solheller, Valle, Vest-Agder

Barn :

a. Helene f. 1835

b. Anne f. 1837 d. 1840

c. Anne Bertine f. 1843

d. Severine f. 1845

e. Tobias f. 1846 d. 1847

f. Tomine f. 1849

g. Martin f. 1850 d. 1850

h. Torn Martin f. 1852 d. 1852


16. BERNT KARLSEN TODNESKOG f. 1802 d. 1880

Eik nr. 37d

g.1839.m. INGER GURIA ELLEFSDTR. f. 1808

Elvestrøm 22e, i kirkeboken ved bryluppet står det at hun er datter til "Ellef Ellefsen Elvestrøm", men den eneste som passer er Ellef Salvesen Elvestrøm

Barn :

a. Jakob f. 1840 d. 1840

b. Severine f. 1841 g.m. nr. 28

c. Jakob f. 1845 d. 1846


17. JAKOB KARLSEN TODNESKOG f. 1799 d. 1831

Eik nr. 15c

g.m. ANTONETTE PEDERSDTR. f. 1775 - 1785

Barn :

a. Peder Kristian f. 1825 n. 1835

b. Gjert Gabriel f. 1827 sjømann i Stavanger

c. Elisabet Guria f. 1830 g.1873.m. Jon Olsen Myklebust, Tananger i Sola


18. JAKOB KONRADSEN SAND f. 1812 d. 1846

Østebøe, Hidra." Døde ombord paa et Fartøi under en reise til Enggelland (sic.), og blev bragt som Lig til Soggendal."

g.1839.m. KAROLINE FREDRIKSEN f. 1820

Lauland nr. 17e, bodde i 1865 i Tvedestrand, gift der med Torje Ellingsen

Barn :

a. Konrad Emil f. 1840

b. Hansine Birgitte Kristine f. 1842

c. Severine Gotfrede Agate f. 1844 d. 1845

d. Jakob August f. 1846


19. JAKOB KIRSEBOM JANSEN

g.m. SALLY JANSEN

Barn :

a. Georg f. 1835


20. KARL JOHAN KANBERG SKARÅSHAGEN f. 1814

Vexsjø, Sverige, kaltes Stranden i 1845

g.1838.m. INGEBORG ELISABET LARSDTR. f. 1799

Eik nr. 34c

Barn :

a. Johan Kristian Kanberg f. 1839

b. Karl Engelbrekt f. 1845


21. ELIAS OLSEN TODNESKOG f. 1819 d. 1889

Kirkebø, husmenn nr. 11c, sjømann

g.1843.m. TOLENE GJERTINE TOLLAKSDTR. f. 1815 d. 1891

Log nr. 26b

Barn :

a. Ellen Birgitte f. 1843 d. 1843

b. Eline Gotfreda f. 1845 g.m. nr. 24

c. Tollak f. 1848 nr. 35

d. Oline f. 1850

e. Johan Kristian f. 1852 d. 1869 "faldt fra en Jernbanevogn og Knustes under dennes Hjul"

f. Anne Birgitte f. 1855 g.m. nr. 32


22. TOLLAK LOG TOLLAKSEN f. 1823 d. 1882

Log nr. 26g, kaltes Åve i 1854 – 1855, Godthåp i 1857 – 1860, Løvik i 1863, smed, bodde i Rekevik i 1865, Stranden i 1868 - 1873

g.1.1850.m. INGEBORG SOFIE NILSDTR. f. 1822 d. 1850

Ø. Mysse nr. 19c

g.2.1854.m. ANNE MARTINE LARSDTR. f. 1833

Eie, Hidra

Barn 2.:

a. Ingeborg Marie f. 1855 d. 1855

b. Larsinius Tobias f. 1857

c. Martin Bernhard f. 1860 d. 1873

d. Jensine Kristine f. 1863 gift på Mål, husmenn nr. 32

e. Tolene Martine f. 1868 d. 1880


23. SVEN OLSEN PITLINGEN f. 1822 d. 1861

nr. 8a, skomaker

g.1853.m. INGER BIRGITTE OLSDTR. f. 1826 d. 1861

Eie nr. 34a

Barn :

a. Olaus Severin f. 1854 d. 1911 i Chicago, Illinois, USA

    Matros i 1876, gift i Kragerø 1876.m. Johanne Fredrikke Johannessen. De emigrerte til USA, var før i Uttica, Wisconsin, senere i Chicago.

    Barn : a. Oluf Johan Svensen f. 1877 i Kragerø
              b. Karoline Bergitte Amalie f. 1880 i Kragerø
              c. Joakim Severin Magnus f. 1882 i Kragerø d. 1883
              d. Fredrik Magnus f. 1884 tv. i Uttica
              e. Sally Elise f. 1884 tv. i Uttica
              f. Marie Bolette f. 1887 i Uttica

              g. Alfred Harold f. 1892 i Chcago
              h. Carter Dewey f. 1898 i Chicago

b. Oline Albine f. 1855 gift på Ø. Surdal nr. 23

c. Torn Bernhard f. 1859 L. Regedal nr. 19


24. TOBIAS SALVESEN TODNESKOG f. 1838 d. 1890

Lie nr. 12f, smed, kaltes Øvre Skarås i 1881

g.1869.m. ELINE GOTFREDA ELIASDTR. f. 1845

nr. 21b

Barn :

a. Salomon Antoni f. 1870 nr. 36

b. Johan Kristian f. 1872

c. Elisabet Gjertine f. 1874

d. Salve Andreas f. 1876

e. Tobine Gotfreda f. 1879

f. Anne f. 1881

g. Tolene Gjetine f. 1883

h. Tomas Telaus f. 1886


25. PEDER OLSEN MYNTEDAL f. 1840 d. 1898

Åros, husmenn nr. 23a

g.1864.m. ANNE KATRINE OLSDTR. f. 1836 d.e. 1900

nr. 8e, kaltes Anne Kristine Olsdtr i 1867 - 1870

Barn :

a. Olaus f. 1865 fikk i 1885 barn med Skarås nr. 30d

b. Bernt Sakarias f. 1867 d. 1893 ugift matros "døde ombord i et amerikansk fartøj i Philadelphia, fald ned af riggen"

c. Adolf Bernhard f. 1870

d. Oline f. 1872

e. Jensine Birgitte f. 1874 d. 1875

f. Jens Beer f. 1876

g. Sine Birgitte f. 1879


26. BERNT SAKARIAS OLSEN PITLINGEN f. 1842

nr. 8g

g.1864.m. BERTE SOFIE HANSDTR. f. 1840

I. Mydland nr. 61e

Barn :

a. Ola Bertil f. 1865

b. Ingeborg Sofie f. 1865 ugift

c. Birigtte f. 1868 gift på Immerstein, husmenn nr. 89

d. Bertel Severin f. 1870

e. Hansine f. 1873 g.m. nr. 36

f. Bine f. 1876

g. Oline Marie f. 1879 g.m. nr. 37

h. Benjamin f. 1882


27. IVAR IVARSEN f. 1839 d.e. 1900

N. Hetland, Helleland, arbeidsmann, bodde på Årstad i 1869 - 1884, Næsset u/ Haneberg i 1900 og arbeidet ved Sokndals spinneri og veveriets rivemøller, de tilhørte "Egersundske Separatister" i 1880 - 1884

g.1864.m. INGEBORG MALENE TOBIASDTR. f. 1840 d.e. 1900

Årstad nr. 59b

Barn :

a. Ida Ingebrorg Malene f. 1865

b. Antoni (Toni) f. 1866

c. Joakim f. 1869 d. 1870

d. Teodora f. 1871

e. Joakim f. 1874 d. 1880

f. Josef f. 1875 d. 1880

g. Ingeborg f. 1876 d. 1876

h. Anne f. 1879

i. Marie f. 1881

j. Inga f. 1884 d. 1884


28. GODTSKALK GODTSKALKSEN f. 1836

Heggen, Ølen, bodde senere i Stavanger, bare første barn er født i Sokndal

g.1.1865.m. SEVERINE BERNTSDTR. f. 1841 d. 1865

nr. 16b

g.2.1872.m. GUNHILDE TOBIA OLSDTR. f. 1839

A. Goa, Randaberg

Barn 1.:

a. Severine Genette f. 1865 d. 1867 i Stavanger

Barn 2.:

b. Guhilde Olava f. 1874

c. Anna f. 1876 min oldemor

d. Severin f. 1879 d. 1883

e. Thomas f. 1884 Stavanger


29. BERNT BERNTSEN f. 1848

Drageland nr. 15g, sjømann

g.1870.m. KRISTINE ELISABET HANSDTR. f. 1848

Ø. Løvås nr. 23b

Barn :

a. Begitte Amalie f. 1871

b. Hansine Oline f. 1873 d. 1873

c. Hansine f. 1875

d. Anton Severin f. 1877

e. Kristian Beer f. 1881


30. GUSTAV ENGEL HENRIKSEN f. 1847

Rekevik nr. 36f, fyrbøter, hadde grå stær og underholdes av fattigkassen i 1900

g.1872.m. HANSINE HELEMINE GINETHE TØNNESDTR. f. 1841

Haneberg, husmenn nr. 28f

Barn :

a. Hans Tobias f. 1872

b. Herman Teodor f. 1875

c. Peter Johan f. 1881


31. EDVARD ANDREASSEN f. 1842 d. 1887

nr. 7g

g.1873.m. KAROLINE TØNNESDTR. f. 1851

N. Mysse, husmenn nr. 2a

Barn :

a. Andreas Gerhard f. 1873

b. Tomine Georgine f. 1876 d. 1883

c. Karl Gjertinius f. 1878

d. Anne Gjertine f. 1881


32. SIVERT TOBIAS JAKOBSEN f. 1849

Snekker

g.m. ANNE BIRGITTE ELIASDTR. f. 1855

nr. 21f

Barn :

a. Johan Kristian f. 1880

b. Teresie f. 1885

c. Jakob Elias f. 1890 d. 1890

d. Jakob Selmer f. 1892


33. KRISTIAN SAGÅRD f. 1877

Strand, folkeskolelærer

g.m. SERINE OLSDTR. f. 1877

Strand

Barn :

a. Olav f. 1899 Strand


34. SIVERT AUGUST STIANSEN f. 1865

Botsholt, Holme, Vest-Agder

g.1891.m. INGEBORG TOMINE TØNNESDTR. f. 1859

N. Mysse, husmenn nr. 2d

Barn :

a. Sigfrida f. 1892

b. Tønnes f. 1894

c. Aslaug f. 1896

d. Bjarne f. 1899


35. TOLLAK ELIASSEN f. 1848 d. 1892

nr. 21c, sjømann, bodde på Stranden i 1889

g.1888.m. BINE ASLAKSDTR. TODNESKOG f. 1863

Drageland nr. 17c

Barn :

a. Einar August f. 1889

b. Magnus Kristian f. 1891


36. SALOMON ANTONI SALVESEN f. 1870

nr. 24a

g.1894.m. HANSINE BERNTSDTR. f. 1873

nr. 26e

Barn :

a. Toralf Eli [sic.] f. 1896

b. Bjarne Steen f. 1898

c. Signy Helga f. 1900


37. JOHANNES TOBIASSEN HEGDAL f. 1869

Hegdal nr. 18d

g.m. OLINE BERNTSDTR. f. 1879

nr. 26g