Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

SANDBEKK

Oppdatert 3.5.2011
Gårdsnr. 39

Sanndbeck 1567, Sandbeck - 1665

 

1. GUNNAR SANDBEKK n. 1602 d. 1621

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603. "Gunder Sandbecks och Karll Frethløff for att dj haffuer vasitt en Noedtt vdj en anden mandz Laxefiskeri Och fieks fiskh, Affsonidh for ½ daller" - 1607

g.m. N.N. enken n. 1622 - 1629


2. ASLAK SANDBEKK n. 1627 - 1643

Skattet også for Mydland i 1642


3. JON SIGBJØRNSEN n. 1653


4. ASSER ALFSEN f.ca. 1605 d. 1659

Frøyland nr. 13d, presten noterte i sin dagbok 22.5.1626 ''skref ieg M: Claus thill, paa Atze Frølands vegne '', kaltes Ø. Åmodt i 1634 – 1653. Sonet i 1632 ''for hans kone kom nogit for tillig''

Barn :

a. Alf f. 1636 nr. 5

b. Samuel f. 1646 tjener i 1664


5. ALF ASSERSEN f. 1639 d. 1695

nr. 4a, innrullert soldat i 1673, det var vel han som tjente Lensmannen Daniel Jakobsen i 1659

g.1.m. BODIL HOSKULDSDTR. d. 1685

Hamre, Lund

g.2.m. ELLEN JONSDTR. d. 1695

Barn 1.:

a. Hoskuld d. før 1685

b. Asser f. 1668 nr. 6

c. Marte g.m. nr. 8

Barn 2.:

d. Jon, nevnt død i tingboka 1701


6. ASSER ALFSEN f. 1668 d. 1731

nr. 5b Lagrettemann i 1715

Barn :

a. Alf f. 1700 nr. 9

b. Berte gift på Skogestad nr. 20

c. Bodil f. 1710 gift på Lie nr. 7


7. AGNON RASMUSSEN f. 1633


8. JAKOB ELLINGSEN sk. 1695 +

Toks nr. 15a, kaltes Toks i 1685. Oppgis i tingbok 1701 at Jakob Ellingsen Sandbekk hadde solgt sin (konas) halvpart i Sandbekk til sin svoger Asser Alfsen Sandbekk.

g.m. MARTE ALFSDTR.

nr. 5c

Barn :

a. Jørgen f. 1693, halt, tjente 1701 hos nr. 6

b. Torborg


9. ALF ASSERSEN f. 1700 d. 1775

nr. 6a, brukte 2 pnd i 1755

g.m. GURI TORKELSDTR. f. 1702 d. 1769

N. Mysse nr. 23a

Barn :

a. Helga f. 1726 d. 1779 ugift

b. datter f. 1728 d. 1741

c. Asser f. 1732 soldat 1757, utenlands i 1769

d. Guri f. 1735 gift på Steinberg nr. 30

e. Guri f. 1739 d. 1741

f. Torkel f. 1742 d. 1759

g. Anne Guria f. 1746 g.m. nr. 11


10. TORGER SIVERTSEN f. 1702 d. 1772

Årrestad nr. 18b, kaltes Aursland i 1733 – 1739, døde hos datteren på Stølevik

g.1729.m. KAREN OLSDTR. f. 1696

Frøytlog nr. 12c

Barn :

a. Gunhild f. 1733

b. Ola f. 1736

c. Siri f. 1738 gift på Hegdal, husmenn nr. 10


11. HANS JAKOBSEN d. 1797

"Flyttet til Flekkefjord og forlænge siden død". "Død 1797 i fattige omstendigheder"

g.1769.m. ANNE GURIA ALFSDTR. f. 1746

nr. 9g

Barn :

a. Jakob f. 1770

b. Andreas f. 1773

c. Peder Andreas f. 1776 d. 1779

d. Guri f. 1779

e. Gunhild Guria f. 1784 d. 1784


12. OMUND BRYNJELSEN PORTHØL f. 1753 d. 1806

Ø. Åmodt, husmenn nr. 2e, kaltes Ørsland i 1806

g.1.1775.m. INGEBORG VALDEMARSDTR. f. 1744 d. 1795

N. Støle nr. 24d

g.2.1796.m. BARBRO JAKOBSDTR. f. 1761 d. 1843

Døde på Lindland som fattiglem

Barn 1.:

a. Bernt f. 1776 gift 1821 i Vanse, Vest-Agder

b. Ellen f. 1778 gift på Aursland nr. 13

c. dødfødt sønn 1781

d. Inger f. 1782

e. Karen f. 1785

Barn 2.:

f. Hans f. 1797

g. Ingeborg f. 1800 gift på Løvik nr. 22


13. LARS BERNT OMUNDSEN f. 1777 d. 1824

Y. Mydland nr. 20g, nasjonal soldat 1801, bodde på N. Mysse i 1824

g.1799.m. HELENE TOLLAKSDTR. f. 1778 d. 1845

S. Omdal nr. 16d

Barn :

a. Berte f. 1800 gift på N. Mysse nr. 53

b. Turid f. 1802 gift på Åros nr. 25

c. Omund f. 1804 N. Mysse nr. 51

d. Karen f. 1806 d. 1806

e. Tollak f. 1807 d. 1887 ugift

f. Karen f. 1810 d. 1888 ugift

g. Lars Bernt f. 1813 N. Surdal nr. 20

h. Helene f. 1815 Kirkebø, husmenn nr. 21

i. Karen Gjertine f. 1818 gift på N. Løvås nr. 25


14. BJØRN SVENSEN f. 1799 d. 1875

Littlehei, Lund

g.1.1829.m. KRISTINE JONSDTR. f. 1800 d. 1843

Eike, Lund

g.1845.m. KAREN SOFIE JONSDTR. f. 1812 d. 1888

Eike, Lund, søster til 1. kone

Barn 1.:

a. Sivert f. 1830 d. 1831

b. Karen Sofie f. 1832 g.m. Lie nr. 13

c. Ingeborg Dorotea f. 1835 Helleren nr. 9

d. Sivert Johannes f. 1837 nr. 15

e. Bernt f. 1841 Ribland nr. 19

Barn 2.:

f. Kristian f. 1846 Bakke nr. 24

g. Gjertine f. 1848


15. SIVERT JOHANNES BJØRNSEN f. 1837

nr. 14d, flyttet til Shelly, Norman county, Minnesota, USA

g.1868.m. ELISABET TØNNESDTR. f. 1846

Tellenes nr. 15a

Barn :

a. Bertel Kristian f. 1869

b. Tobine f. 1870

c. Tobias f. 1872 d. 1872

d. Tonette Martine f. 1873

e. Sofie Elisabet f. 1876

f. Tobias Severin f. 1878

g. Johan Karin f. 1881


16. TOBIAS TOLLAKSEN f. 1836

g.m. KRISTINE SVENSDTR. f. 1837

Barn :

a. Kristian Berdian f. 1884