Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

RIPLAND

Oppdatert 7.12.2015 

Gårdsnr. 93

Ribland - 1665, Ritland - 1801


1. KRISTEN RIBLAND n. 1602 - 1603 d. 1604

Skattet ½ daler i ødegårdskatt i 1603.

g.m. DORTE n. 1605 - 1629

Ga 12 skilling i tredje tage av 1 pnd smør i 1606 og 1609. Hun var tiltalt som trollkjerring i 1623, ble dømt i 1625, men det ser ut til at Halvor Urdal, som kom med de opprinnelige beskyldningene, trakk forklaringen sin senere, og saken var oppe i herredagene flere ganger, senest 1628. Det kan derfor se ut som om hun slapp dødsstraffen.

Barn :

a. Peder nr. 2


2. PEDER KRISTENSEN n. 1622 – 1637

nr. 1a


3. DANIEL RIBLAND n. 1620


4. SIVERT ANDERSEN f. 1618 d. 1673 - 1680

Nesvåg nr. 5a, Ribland var oppgitt til "affbrent" i 1676


5. OLA RIBLAND f. 1628 d.e. 1673

Ribland var oppgitt til "affbrent" i 1676


6. JOHANNES RIBLAND n. 1664


7. JAKOB RIBLAND n. 1693 d.f. 1700 (ikke funnet 1701)

g.m. KIRSTI LARSDTR. d.e. 1700

Barn :

a. Anders f. 1662 nr. 8

b. Ola f. 1663 tjente på Vatland i 1701 Det var ant. han som var husmann under  Nesvåg i 1706, født på Urdal

c. Torgrim f. 1675 tjente på St. Regeland i 1701

d. Lars f. 1681 tjente på Ribland i 1701

e. datter g.m. nr. 9


8. ANDERS JAKOBSEN f. 1662 n. 1721

nr. 7a, kan være han som bodde på Egeli i Svaheien 1723 - 1731

Hadde kone og 1 barn i 1711


9. TORGER STEINARSEN f. 1660 n. 1731

Sel nr. 3a? han bygslet 1 pund i 1700, som hans svigermor og hennes sønn Lars oppga

g.m. JAKOBSDTR.

nr. 7e

Barn :

a. Jakob f. 1703 nr. 10


10. JAKOB TORGERSEN f. 1703 n. 1733

nr. 9a, overtok i 1726

g.1731.m. INGEBORG OLSDTR.

Barn :

a. Maren f. 1731


11. TOLLAK STÅLESEN f. 1712 d. 1793

Espelund, Bakke, kaltes Årsvold i 1733 og var fadder for søsterens barn, Egeli i 1738 – 1743, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1737.m. GURI PEDERSDTR. f. 1708 d. 1789

     g.1.m. Egeli i Sireheien nr. 6

Barn :

a. Berte f. 1738 gift på Immerstein nr. 22

b. Hans f. 1741, i Holland i 1775

c. Ståle f. 1743 gift i Holland, d. 1775

d. Peder f. 1747 Lindland, husmenn nr. 1

e. Sven f. 1749 d. 1749

f. Karen f. 1750 gift på Berglyd nr. 25

g. Tønnes f. 1754 nr. 13

h. dødfødt sønn 1758


12. BRYNJEL NAVARSEN f. 1704 d. 1740

Krone nr. 4d, byklset gård i 1725, soldat 1724 – 1734, bodde på Frøytlog i 1727, Urdal i 1728 - 1733, gift med 1 barn i 1727 – 1731, 2 barn i 1734

g.m. GURI SVENSDTR. f. 1708

Urdal nr. 16g

     g.2.m. Netland nr. 11

Barn :

a. Anne f. 1727 g.m. Netland nr. 12

b. Sven f. 1731 d. 1742

c. Valborg f. 1733 gift på Ø. Barstad nr. 45

d. Marte f. 1736

e. Anne d.y. f. 1737 tv. gift på Bakke nr. 11

f. Marte f. 1737 tv. kke n. 1740

f. Brynjel f. 1740 d. 1740


13. TØNNES TOLLAKSEN f. 1754 d. 1821

nr. 11g

g.1774.m. INGER JONSDTR. f. 1742 d. 1805

Immerstein nr. 20k

Ingen barn


14. JOHANNES LARSEN f. 1765 d. 1849

Hegdal, Egersund

g.1790.m. GITLAUG MORTENSDTR. f. 1765 d. 1831

N. Saurdal nr. 15a

Barn :

a. Åse f. 1790 tv. d. 1790

b. Guri f. 1790 tv. d. 1790

c. Morten Johannes f. 1791 nr. 15

d. Andreas f. 1794 Nesvåg nr. 29

e. Guri f. 1796 gift på L. Rosseland nr. 20

f. Anne Marie f. 1799 d. 1836 ugift

g. Peder f. 1802 nr. 17

h. Gjertine f. 1805 gift på Stranden nr. 93

i. Lars f. 1808 d. 1819


15. MORTEN JOHANNES JOHANNESSEN f. 1791 d. 1859

nr. 14c

g.1817.m. TURID ELISABETH JENSDTR. f. 1785 d. 1874

Urdal nr. 30b

Barn :

a. Johannes f. 1818

b. Ingeborg Gjertine f. 1820

c. Jens f. 1823 Stavanger

d. Anne Elisabet f. 1825

e. Gjertine f. 1828


16. GUNNAR SVENSEN f. 1773 d. 1809

Hegdal, husmenn nr. 8b

g.1802.m. GURIA MARIE PEDERSDTR. f. 1773

Lindland, husmenn nr. 1c, kaltes Ribland i 1802, Inger i 1804

Barn :

a. Peder f. 1804 d. 1867 ugift på "Tverdal i Nordfjord"

b. Turid Serine f. 1805 d. 1824

c. Sven f. 1807 d. 1807

d. Sven f. 1808 Immerstein, husmenn nr. 47


17. PEDER JOHANNESSEN f. 1802 d. 1842

nr. 14g

g.1.1828.m. GUNHILD SERINE PEDERSDTR. f. 1798 d. 1834

V. Barstad nr. 40k

g.2.1835.m. RAKEL TOLLAKSDTR. f. 1811 d. 1897

I. Evje nr. 25b

     g.2.m. nr. 18

Barn 1.:

a. Grete Gjertine f. 1828 gift på Ø. Surdal nr. 21

b. Johannes f. 1830

c. Peder Andreas f. 1834

Barn 2.:

d. Grete Sofie f. 1835 g.m. Immerstein, husmenn nr. 60

e. Karen Gjertine f. 1837 g.m. nr. 19

f. Tollak f. 1840

g. Peder f. 1842 Birkeland nr. 52


18. HANS JOHANNESSEN f. 1806 d. 1891

Frøytlog nr. 27i, bodde på Frøylog i 1827 – 1836, og døde der

g.1.1827.m. INGER SOFIE PEDERSDTR. f. 1802

S. Ålgård nr. 18c

g.2.1845.m. RAKEL TOLLAKSDTR. f. 1811

     g.1.m. nr. 17

Barn 1.:

a. Johannes Ber f. 1829

b. Peder f. 1832

c. Gabriel f. 1836

d. Bertine f. 1839 g.m. nr. 20

Barn 2.:

e. Engel (dtr) f. 1846 d. 1846

f. Hansine Regine f. 1848 gift på Gauteland nr. 32

g. Engel (dtr) f. 1851 gift på Lie, husmenn nr. 23

h. Jakob f. 1854

i. Rakel f. 1857 gift på Ø. Barstad nr. 77


19. BERNT BJØRNSEN f. 1841

Sandbekk nr. 15e

g.1.1864.m. KAREN GJERTINE PEDERSDTR. f. 1837 d. 1866

nr. 17e

g.2.1867.m. OLENE GJERMUNDSDTR. f. 1828

Sel nr. 18e

Barn 1.:

a. Kristine f. 1866


20. TØNNES TØNNESSEN f. 1844

Haneberg, husmenn nr. 28g, kaltes S. Regedal i 1870

g.1866.m. BERTINE HANSDTR. f. 1839

nr. 18d

Barn :

a. Tomine Gjertine f. 1867

b. Hansine Sofie f. 1870