Startsidan   

Genealogiska Samfundet i FinlandGenealogiska forbundet i Finland

    

    Norge         Rogaland

God latin

Christian IVs Norske Lovbog av 1604

Christian Vs Norske Lov av 1687