Startsidan   

Genealogiska Samfundet i FinlandGenealogiska forbundet i Finland

    
    Norge         Rogaland

Elektroniske kilder i Norge 1500 - 1900 

Gamle norske måleenheter

God latin

Christian IVs Norske Lovbog av 1604

Christian Vs Norske Lov av 1687