Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

REKEVIK

Oppdatert 3.2.2014
Gårdnr. 74, kalles Volden

Regwed 1519, Reeguig 1665, Rægvey - 1758


I sagaene fortelles det at birkebeinerhøvdingen Torgils Fuend i 1206 flyktet inn i Rekuvágr med sine skip da han ble angrepet av baglerne.
1. ROBERT REKEVIK n. 1519 - 1521

Hadde en sønn i 1519. Han skattet 3 mark i 1519 som han betalte med 1 mark i penger, ½ lodd sølv og 18 mark kobber. I 1521 skattet han 1 kvintin sølv og 6 mark bronse.


2. OLA REKEVIK n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


3. MIKKEL PEDERSEN n. 1602 – 1637

S. Rosseland nr. 1b? Løste første byksel i 1602, skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga ½ daler i tredje års byksel i 1605.

" Mickell paa Reguigh. For att hand hug Jacob Jørgenβenn vdj hans Arm saa bloditt vdkom, affβonitt och gaff der fore - ½ daller" – 1605

" Mickell Reguigh for att hand haffuer med Vtillbørlige Ord offuerfaldedt Jsack Emmersten, Affsonidh for – ½ daller" – 1607

" Jligemaade Affsonidh for hand halle Laell sandehed och vilde haffuer slagitt Hanns paa Thinget – j daller" – 1607

" For:ne Mickell Reguigh for att hand stack Gunder Skaaraas med en Knif bleff thill dømbt penge – vi½ daller j ort" - 1607

g.m. ÅSE N.N. n. enke 1637 - 1643

Vitnet for Dorte Ribland 1629


4. TOMAS JONSEN n. 1633 – 1638
Trond Tothammer sonet 8 daler i 1638, "for Tomis Jansens Quæg hand Merckitt".


5. HANS HANSEN n. 1637 1st bygsel


6. JAKOB HANSEN n. 1643 – 1650


7. RASMUS OLSEN n. 1654 - 1662


8. ÅNEN WILLUMSEN n. 1658

Tok i 1658 1st bygsel på 1 spann smør


9. SIGBJØRN TARALDSEN f. 1632 d.e. 1673

Tok første byksel på ett pund smør i 1662, som Rasmus Olsen oplod for ham. Lagrettemann i 1671


10. PEDER OMUNDSEN f. 1672 d. 1732

Netland nr. 5a, født på Netland ifølge sjømilitært manntall 1706, lagrettemann i 1702. Eneste bruker 1723 – 1725 av 1 hud 12 mk

g.m. ? n. fadder i 1730, ant. KAREN REGVEI d. 1744

Barn :

a. Marte gift på Log, husmenn nr. 1

b. Omund Immerstein, husmenn nr. 10

c. Ingeborg f. 1703 gift på Stranden nr. 30

d. ? Knud f.ca. 1705 marin soldat i 1725

e. Frøken Stranden fadder i 1739

f. Ola fadder i 1742

Fosterbarn :

g. Lars Jakobsen f. 1694 nr. 11 ? fra Vinje, foreldrene død før 1701


11. LARS REKEVIK n. 1736

nr. 10g ?

Barn : a. Salve f. 1736


12. HENNING SIGBJØRNSEN f. 1694 n. 1744

Fidje, Hidra, ikke nevnt som bruker 1723 - 1725, fadder i 1729 og 1730, brukte alene hele Rekevik på 2 bismerpund i 1730, innkallt som vitne i saken mot Mag. Christen Bloch i 1740, men bodde da i Hidra sogn, dog på fastlandet. Han bodde på Kleppe, Hidra fra 1731.

g.1.m. ELISABET AUKJELLSDTR. sk. 1742+

Y. Kleppe, Hidra

g.2.1743.m. MARTE NILSDTR.

Barn 1.:

a. Pernille f. 1721 n. 1742

b. Anders f. 1723 "udenlands paa søfart" 1742

c. Helga f. 1727

d. Kjell f. 1730

e. Kjell f. 1731


13. OLA GUNDERSEN f. 1697 d. 1771

Kvam nr. 7c, skipper, "copulered hiemme i huuset"

g.1730.m. EDEL NILSDTR. ELLE f. 1713

Stranden nr. 20b

Barn :

a. Gunnar f. 1731 Immerstein nr. 24

b. Anne Marie f. 1733 gift på Rekevik, husmenn nr. 4

c. Serine f. 1736 d. 1739

d. Jorunn f. 1738 d. 1742

e. Nils f. 1739 d. 1742

f. Serine f. 1741 d. 1742

g. Nils f. 1743 nr. 14

h. Edel f. 1746 g.m. nr. 15

i. Ola f. 1749 d. 1752

j. Serine Frøchen f. 1753 gift på Lauland nr. 15

k. Anne Guria d.y. f. 1757 d. 1765


14. NILS OLSEN f. 1743 d. 1830

nr. 13e

g.1776.m. ANNE GURIA SALVESDTR. f. 1743 d. 1804

Skarås nr. 11e

Barn :

a. Edel f. 1776 d. 1794

b. Ellen Guria f. 1779 d. 1791

c. Ola f. 1782 nr. 18

d. Anne Guria f. 1785 d. 1810 ugift

e. Anne Sofie f. 1790 d. 1791


15. JON JONSEN f. 1737 d. 1778

Immerstein nr. 20i, skipper, kaltes Ivarsen i 1776

g.1775.m. EDEL OLSDTR. f. 1748 d. 1786

nr. 13h

     g.2.m. nr. 16

Barn :

a. Inger f. 1776 gift på Haneberg nr. 25

b. Ola f. 1777 d. 1777

c. Jonille f. 1779 d. 1779 "spæde og umyndige barn"


16. JAKOB PEDERSEN f. 1757 d. 1800

Stranden nr. 39b, skipper

"som tillige med 2 andre druknede Mikkelsdag imellum Watland og Nesvåg." - 1800. Eide galeasen "De tvende brødre" taksert til 200 riksdaler

g.1.1780.m. EDEL OLSDTR. f. 1748 d. 1786

     g.1.m. nr. 15

g.2.1788.m. ANNE MARIE BERNTSDTR. ELLE f. 1767

Stranden nr. 21g

Barn 1.:

a. Jon f. 1781 d. 1781

b. Anne f. 1783

c. Ola Johannes f. 1785 d. 1830 skipper, druknet

Barn 2.:

d. Edel f. 1789 g.m. Jonas Lund, f. 1808 Stavanger, bodde på Stranden i 1835

e. Kristine f. 1791 gift på Frøyland nr. 43

f. Birgitte f. 1794 d. 1799

g. Bernt Elle f. 1796


17. BRYNJEL GULLIKSEN d. 1748

Myrstøl nr. 17d, soldat 1726, dimitrert 1727, kaltes Løyning i 1726 – 1727, Bøe i 1730, bodde på Elvestrøm i 1738 - 1741

g.1732.m. GUNHILD STEFFENSDTR. f. 1705 d. 1752

Elvestrøm nr. 12b

Barn :

a. Guri f. 1732

b. Ola f. 1737

c. Karen f 1737

d. Karen f. 1744 Stranden nr. 59


18. OLA NILSEN f. 1782 d. 1873

nr. 14c, matros

g.1810.m. KAREN ELLEFSDTR. f. 1789 d. 1846

Tothammer nr. 21b

Barn :

a. Nils Elle f. 1810 d. 1810

b. Elling Nikolai f. 1812 Rekevik, husmenn nr. 7

c. Andreas f. 1815 Kirkebø nr. 46

d. Olaus Kornelius f. 1819 nr. 23

e. Birgitte f. 1822 gift på Haneberg nr. 28

f. Anton Elias f. 1827


19. SALVE SALVESEN f. 1800 d. 1858

Gausdal, Bakke, kaltes Heguren u/Rekevik i 1834 - 1854

g.1.1829.m. GURI LARSDTR. f. 1802 d. 1831

Elvestrøm nr. 20a

g.2.1833.m. MARIE BERNTSDTR. f. 1809 d. 1890

N. Mysse nr. 46a, hampespinnerske i 1865

Barn 2.:

a. Gabriel f. 1833 d. 1834

b. Severine f. 1835 d. 1881 ugift

c. Ingeborg Marie f. 1837

d. Gurine f. 1839

e. Ida Bertine f. 1843 tjener i Kristiansund i 1865

f. Martine f. 1846

g. Sivert Tobias f. 1849 Skeie, Avaldsnes

h. Jørgen Gabriel f. 1854


20. JOHANNES JONASSEN f. 1800 d. 1836

Steinberg nr. 35a, kaltes Stenberg i Mørkedal i 1829 - 1835, Skaråshagen i 1836

g.1829.m. KRISTINE JAKOBSDTR. DAHL f. 1791 d. 1872

     g.1.m. Frøyland nr. 43, bodde på Stranden i 1872

Barn :

a. Hans Severin f. 1829 Åros, husmenn nr. 24


21. HANS SIVERTSEN f. 1797

Mål nr. 20a

g.1829.m. TOLENE GJERTINE WATLAND f. 1803 d. 1863

Lauland nr. 15i

Barn :

a. Severine Jørgine f. 1833 d. 1833

b. Johan Bernhard f. 1834

c. Hansine Tomine Jørgine f. 1837

d. Severine Jørgine f. 1839


22. LARS LJØDESEN f. 1788

Horpestad, Klepp, hattemaker, flyttet hit fra Egersund i 1830, kaltes Volden i 1861

g.m. ANNE KRISTINE ASSERSDTR. f. 1792 d. 1842

Sirevåg, Hå, kaltes Stranden i 1842

Barn :

a. Ludvig Kristian f. 1824

b. Johannes f. 1831 sjømann i Stavanger "rømt i Cardiff" 1864

c. Anne Kristine f. 1834 gift på Vimmervåg, Hidra


23. OLAUS KRISTIAN OLSEN f. 1819 d. 1892

nr. 18d, forpakter og fisker

g.1850.m. JOHANNE GURINE TOBIASDTR. f. 1819

Røberg

Barn :

a. Ola Kornelius f. 1853

b. Tobine Emilie f. 1856 gift på Stranden nr. 111

c. Otilie Josefine f. 1859 d. 1859

d. Olaus Gustav f. 1861

e. Anton Kristian Bernharn f. 1869


24. OLA OLSEN f. 1813 d. 1858

Hoven, Mandal, skipper

g.1845.m. ELISABET MARIE TVEDT f. 1821 d. 1869

Kirkebø nr. 39c

Barn :

a. Elling f. 1847 handelsbetjent i 1865

b. Severine f. 1848 g.m. nr. 56

c. Olaus f. 1850

d. Birigtte f. 1852

e. Martine Margrete f. 1854

f. Olava Elisabet f. 1856


25. JULIUS BERNTSEN f. 1837

Nordnes nr. 11e, sjømann i Stavanger, var handelsborger i 1865


26. ANDERS WALSTRØM f. 1830

Sverige, oppsynsmann

g.m. ELISABET ANDERSDTR. f. 1842


27. OLA JOHANNES STÅLESEN BARSTAD f. 1827

Ø. Barstad nr. 53k, politibetjent i 1865 - 1866

g.1854.m. MARTINE HANSDTR. f. 1833

Frøyland nr. 41f

Barn :

a. Ståle f. 1856 d. 1878 ugift

b. Hans Gabriel f. 1858 d. 1859

c. Hans Gabriel f. 1860

d. Kristine f. 1863

e. Marie f. 1866

f. Ola Martin f. 1870


28. ANDREAS BERNTSEN f. 1840

Drageland nr. 15e, fisker

g.1866.m. GUNHILD EILERTSDTR. f. 1835

Ørsland nr. 25c

Barn :

a. Anton Bernhard f. 1868

b. Emil f. 1869

c. Alfred Gerhard f. 1872


29. BJØRN GUNDERSEN KVAM f. 1832 d.e. 1900

Kvam nr. 12c, fisker, bodde på Kvam i 1872 - 1900

g.1864.m. ANNE HELENE LARSDTR. f. 1842 d.e. 1900

Løvik nr. 25c

Barn :

a. Gustav Arent f. 1865

b. Elisabet Marie f. 1867 ugift i 1900

c. Bernhard f. 1870

d. Anne Bertine f. 1872 tjenestepike hos Leonard Mydland, Hetland (nå Stavanger) i 1900

e. Gabriel f. 1875 ugift landhandler i 1900

f. Lava f. 1878 tjenestepike hos Leonard Mydland, Hetland (nå Stavanger) i 1900

g. Ingeborg Oline f. 1882


30. ANDREAS OMUNDSEN BØE f. 1833 d.f. 1896

Hatleskog nr. 12a, baker

g.1858.m. BIRGITTE LARSDTR. f. 1836 d. 1896

Tothammer nr. 25a

Barn :

a. Omund f. 1858 d. 1884 England, sjømann

b. Ludvig f. 1860 d. 1863

c. Jørgine Matilde f. 1863

d. Elisabet f. 1864

e. Adolf Bernhard f. 1869

f. Ludvig Severin f. 1877


31. GJERT JONASSEN BØE f. 1837 d. 1868

Kirkebø nr. 45d, brennevinshandler, de tre eldste barna født i Stavanger

g.m. KAREN SEVERINE PEDERSDTR. f. 1842

Stavanger

Barn :

a. Anne Beate f. 1860

b. Johannes f. 1861

c. Karoline f. 1863

d. Karl Olaf Kristianus f. 1866 d. 1868


32. JAKOB JAKOBSEN SKÅRDAL f. 1823 d. 1878

N. Støle nr. 29f, handelsborger

g.1849.m. MARIE JAKOBSDTR. f. 1823 d.e. 1900

Frøyland nr. 45a, bodde hos datteren Anne i Rekefjord i 1900

Barn :

a. Johan Kristian f. 1849 d. 1872 ugift

b. Julius Tulin f. 1851 d. 1852

c. Tolene Gjertine f. 1852 gift på Stranden nr. 247

d. Anne Pauline f. 1855 ugift handelsborger i 1900

e. Josefine Marie f. 1857 g.1879.m. Johan Edvard Pedersen, Grinerød, Skjeberg

f. Jakob Martin f. 1860 d. 1863

g. Kristine Sesilie f. 1862 d. 1878

h. Jakob Martin f. 1864 d. 1894 ugift

i. Berdine Elisabet f. 1866


33. GRETE ANDERSDTR. f. 1820

ugift, forsørges av fattigvesenet i 1865


34. BERNT DANIEL JAKOBSEN SKÅRDAL f. 1826 d. 1863

N. Støle nr. 29g, skipstømmermann, kaltes Tverdal i 1851, Raasa (Regefjord ladested) i 1864

g.1849.m. ELLEN KRISTINE KRISTIANSDTR. f. 1826 d. 1871

Kirkebø, husmenn nr. 18a

Barn :

a. Jakobine Tomine Jørgine f. 1850

b. Karl Kristian f. 1851

c. Henriette f. 1857

d. Jakob f. 1860 d. 1861

e. Jakob f. 1862 tv.

f. Bernhard Emanuel f. 1862 tv. d. 1864


35. GJERMUND JEREMIASSEN f. 1821 d. 1859

Eik nr. 44a, matros, kaltes Hagen i 1848 og 1859

g.1.1848.m. KAREN ELISABET PEDERSDTR. f. 1822 d. 1849

Skjevrås nr. 34b

g.2.1853.m. INGEBORG ABRAHAMSDTR. f. 1819 d. 1878

Fitje, Hidra

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1849

Barn 2.:

b. Karl Ludvig f. 1854, kaltes Karl Adolf i 1865

c. Anne Marie f. 1858 gift på Stranden nr. 269


36. GEORG GABRIEL JEREMIASSEN f. 1829 d. 1883

Eik nr. 44d, var gruvearbeider i 1873, kaltes Skaråshagen i 1854 – 1856 og 1864 - 1867, Ø. Mysse i 1858 – 1859, N. Åmodt i 1861

g.1854.m. ELISABET NILSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Ø. Mysse nr. 19e, bodde i 1900 hos sønnen Georg

Barn :

a. Nikolai f. 1854

b. Jørgine Sofie f. 1856

c. Johan Martin f. 1858 Berglyd nr. 36

d. Karen Elisabet f. 1859 ugift sypike i 1900

e. Georg Gabriel f. 1861 nr. 64

f. Ingeborg Sofie f. 1863

g. Elisabet Dorotea f. 1864

h. Jakob f. 1867

i. Marie f. 1873 g.1895.m. Paul Gabrielsen Saurnes, Sola


37. PAUL ANDREAS SIVERTSEN f. 1830 d. 1875

Stranden nr. 157a, skomaker, senere fisker, kaltes Åve i 1853, kaltes Skaråshagen i 1855 og 1860 - 1864, Åve igjen i 1858

g.1852.m. JOHANNE LORENTZSDTR. f. 1826 d. 1907

Lindland nr. 36e

Barn :

a. Sivert f. 1853 Stranden nr. 188

b. Lasinius f. 1855 S. Rosseland nr. 33

c. Petrine Johanne f. 1858 g.1883.m. Nils Markus Anton Rasmussen, Ålesund

d. Anton f. 1860

e. Karl Johan f. 1864 d. 1864

f. Karl Johan f. 1865

g. Karl Johan f. 1866

h. Oskar f. 1869


38. TOMAS FREDRIK ARENTZ f. 1809

Farsund, skipskaptein, bodde i "Rekefjord eller Hagen" i 1849, hadde bopel Egersund i 1865

g.1841.m. HELENE KRISTINE FREDRIKSEN f. 1806 d. 1861

Loshavn, Lista, datter til Lauland nr. 17

Barn :

a. Jens Kristian f. 1843

b. Hans Fredrik f. 1849


39. HENRIK HENRIKSEN f. 1811 d. 1898

Røen, Flekkefjord, skomaker, kalltes Skaråshagen i 1837 - 1870

g.1.1836.m. PAULINE PEDERSDTR. f. 1813 d. 1879

Skarås, husmenn nr. 12c, kaltes Omundsdtr. i 1836

g.2.1881.m. ANNE SEVERINE ANDREASDTR. f. 1840

Immerstein, husmenn nr. 48b

Barn 1.:

a. Anne f. 1837 g.13.9.1869.m. Iver Aslaksen Lie, Stavanger

     Barn : a. Reinert Kornelius f. 1864 UE d. 1870 – far Kornelius Reiersen Vik, sjømann Skudesnes

b. Gabriel Olaus f. 1838 Hafstad, A. Moland, Aust-Agder

c. Hans Tobias f. 1840 d. 1869 "omkom ved Explosion af en Beholdning Glyserinolin"

d. Pauline Andrine f. 1842 d. 1921 ugift

     Barn : a. Reinert Berdines f. 1865 UE – far Kornelius Reiersen Vik, sjømann Skudesnes

               b. Andrea f. 1870 UE – far Nils Andersen, Arvika, Sverige

               c. Helene Martine f. 1874 UE – far Martin Larsen, Stavanger, matros

               d. Anne Petrea f. 1877 UE – far Johan Silgrenn, sjømann. Anne Petrea gift på Immerstein, husmenn nr. 83

e. Ingeborg Gurine f. 1845 d. 1845

f. Gustav Engel f. 1847 Skarås, husmenn nr. 30

g. Johanne Kristine f. 1849 d. 1849

h. Johanne Kristine f. 1850

i. Harald Johan f. 1853 d. 1874

Barn 2.:

j. Harald Antonius f. 1884 d. 1888


40. GUNNAR GUNDERSEN ÅVE f. 1790 d. 1849

Berglyd nr. 25e, hadde føderåd i Rekefjord i 1827 – 1834

g.1.1814.m. KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1772 d. 1822

     g.1.m. Lauland nr. 12

g.2.m. ELLEN MARTINE HANSDTR. f. 1802

Åna-Sira

Barn 2.:

a. Kristine f. 1825

b. Hans Jakob f. 1827 Egersund

c. Georgine Elisabet f. 1829 g.m. Frøyland, husmenn nr. 15a

d. Gabriel f. 1831 Stavanger

e. Tomine Elisabet f. 1834 g.1859.m. Stranden nr. 91b

f. Kristian Elias f. 1836 sjømann i Stavanger

g. Julius Herman f. 1838

h. Peder Ludvig f. 1844 sjømann i Stavanger 1866, "efterladt Syg Paa Hospitalet i Constantinopel, død 1867 i London"


41. BERTE M. ANDERSDTR. f. 1814

Barn :

a. Johannes Johannessen f. 1844 UE


42. GABRIEL HÅGENSEN BIRKELAND f. 1808 d.f. 1865

Birkeland nr. 30g, skipper, bodde tidligere på Næset, Hidra

g.m. KRISTINE MARIE SAND f. 1817 d. 1898

Godthåp

Barn :

a. Kristine f. 1838 gift på Lauland nr. 21

b. Hans f. 1842

c. Eline Birgitte f. 1843 d. 1857

d. Gotfreda Marie f. 1849 gift på Åros nr. 32

e. Gabrielle Konradine f. 1852 gift på Stranden nr. 203


43. A. OMUNDSEN d.f. 1865

Tollrorskar

g.m. MARIE OMUNDSEN f. 1819

Flekkefjord

Barn :

a. Severin f. 1841 født i Lyngdal, styrmann i 1865

b. Ludvig f. 1844 født i Flekkefjord, matros i 1865

c. Adolf f. 1847 født i Flekkefjord, handelsbetjent i 1865

d. Sille Marie f. 1849 født i Lyngdal

e. Karen Olava f. 1851 gift på Hauge nr. 35

f. Gardia f. 1854 født i Lyngdal


44. BERNT BERNTSEN f. 1811 d. 1886

Tønsberg, baker, kaltes Stranden i 1842, de fire eldste barna født i Haugesund

g.m. ABEL MARIE ELLE f. 1817 d. 1864

Lauland nr. 14d

Barn :

a. Anne Pauline f. 1842

b. Konradine Abel Fredrikke f. 1844

c. Teoline f. 1845 d. 1877 ugift

d. Birgitte f. 1848

e. Karen Elisabet f. 1851

f. Bernt Kristian f. 1857


45. LARS SIVERTSEN f. 1834

Lauland, husmenn nr. 16c, skomaker

g.m. TALETTA ELLINGSDTR. f. 1830

Stavanger

Barn :

a. Sivert Emanuel f. 1860 i Stavanger

b. Inger Malene f. 1862 i Stavanger


46. KARL FREDRIK FLORENTIN FREDRIKSEN f. 1840

Lauland nr. 19c, trelast og fiskehandel i 1900

g.1865.m. KRISTINE MATILDE FREDRIKSEN f. 1843

Lauland nr. 20a

Barn :

a. Johan Teodor f. 1866 d. 1866

b. dødfødt barn 1866

c. Inga Terese f. 1868

d. Marie f. 1870 g.1894.m. Hans Hansen, Nøtterøy

e. Johanne Fransiska f. 1876

f. Johan Torvald Fredrik f. 1878


47. HANS KRISTIAN FREDRIKSEN f. 1825 d.e. 1904

Lauland nr. 17g, kjøpmann, kaltes sjauer i 1865

g.m. ELLEN BOLETTE GUNDERSEN f. 1816 d. 1904

Mandal, Vest-Agder

Barn :

a. Hans Gustav f. 1851 sjømann i 1865


48. TØNNES LARSEN f. 1828

Hjulmaker, kaltes Stranden i 1857, bodde i 1875 på Årrestad, Helleland

g.m. KAREN ROLFSDTR. f. 1825

Helleland

Barn :

a. Ludvig Kristian f. 1857

b. Reinert Gabriel f. 1859

c. Adolf f. 1861

d. Karl Johan Teodor f. 1864

e. dødfødt datter 1867

f. Anne Kristine f. 1869

g. Severin f. 1871


49. TØNNES LARSENIUS LARSEN f. 1841 d.e. 1900

Haneberg, husmenn nr. 31a, smed, kaltes Rekefjord i 1865, Årstad i 1900

g.1865.m. SEVERINE JOHANNE BRUN f. 1835 d.e. 1900

Haneberg nr. 26i

Barn :

a. dødfødt barn 1866

b. Laura Andrea f. 1867 d. 1893 ugift

c. Hans Krometin Brun f. 1870 ugift 1900

d. Toni Larsenius f. 1873


50. LARS LARSEN f. 1802

Flekkefjord, tollrorskar

g.m. "hans kone bor i Flekkefjord"


51. ERIK MARTIN SVENSON f. 1836

Skee sogn, Strømstad, Sverige, fyrbøter, oppholdt seg i Mandal i 1866. Flyttet senere til Stavanger

g.1865.m. BIRGITTE TØNNESDTR. f. 1844

Immerstein, husmenn nr. 50c, bodde på Håheller under Immerstein i 1866

Barn :

a. Kristian Marius f. 1866


52. HANS PEDER ANDERSEN BAUGE

Murerarbeider

g.m. KAREN OLIA KRISTIANSDTR.

Barn :

a. Hansine f. 1864


53. KRISTIAN GUNDERSEN

Murerarbeider

g.m. KAROLINE EMILIE ERIKSDTR.

Barn :

a. Gustav Martinius f. 1865 d. 1865


54.


55. LARS JAKOBSEN VINJE f. 1843 d. 1874

Vinje nr. 16c, baker, bodde i Egersund i 1868

g.1868.m. MARTINE PEDERSDTR. f. 1843

Ø. Løvås nr. 24b, g.2.m. N. Åmodt, husmenn nr. 3

Barn :

a. Jakob f. 1869 g.m. Julie f. 1867 i Drammen, bosatt 1910 i Drammen

b. Peder Johan f. 1870 g.m. Johanne f. 1873 i Eidvoll, bosatt 1910 på Hamar

c. Ingeborg f. 1873


56. JOHAN AUGUST ÅBERG f. 1845

Fornebo sogn i Winneland, Sverige, jernbanearbeider

g.1869.m. SEVERINE OLSDTR. f. 1848

nr. 24b

Barn :

a. dødfødt datter 1870

b. Betty Sandelin f. 1870

c. Magnus Immanuel f. 1876


57. OMUND PETTERSEN f. 1843

Løsarbeider

g.m. SEVERINE PETTERSEN f. 1851

Barn :

a. Peter f. 1880 sjømann

b. Adolf f. 1883 postbud

c. Olava f. 1888

d. Inga f. 1890


58. JOHAN GOTFRED SIVERTSEN f. 1842

Lauland, husmenn nr. 16h, "Gotfred i Hagan", løsarbeider

g.1874.m. MARTINE KRISTINE JONSDTR. f. 1849

Fitje nr. 26a

Barn :

a. Sivert Tobias f. 1875 d. 1876

b. Sivert Tobias f. 1876 sjømann

b. Johan f. 1878 sjømann

c. Anne Severine f. 1880

d. Anne Marie f. 1883

e. Gabriel Marselius f. 1884 fisker

f. Kristian Sigvald f. 1886

g. Søren Gustav Joakim f. 1888

h. Amalie Matilde f. 1891

i. Georg Johannes f. 1894


59. HANS BIRKELAND f. 1845

Skipsfører og jordbruker


60. BERNHARDIUS GUNDERSEN KVAM f. 1843

Kvam nr. 12g

g.1873.m. KAREN SOFIE TORGERSDTR. f. 1848

Y. Mydland nr. 37d

Barn :

a. Anne f. 1874 d. 1874

b. Tønnes Lassinius f. 1876

c. Gunnar f. 1879

d. Anne f. 1880

e. Sigvart f. 1884

f. Bjørn Karin f. 1887

g. Ingeborg f. 1890


61. AUGUST HOLMEGÅRD f. 1843

Flekkefjord, tolloppsynsmann og tollrorskar

g.m. ANNE SAMUELSEN f. 1844

Feda, Vest-Agder

Barn :

a. Karl f. 1876

b. Alfred f. 1877 sjømann, bodde i Bergen

c. Petter Sofus f. 1879 sjømann i utenriksfart

d. Nikolai Sigvald f. 1881 snekker

e. Augusta f. 1883


62.


63. ANDERS BOLSTAD f. 1870

Høvik, Kinn, Sogn og Fjordane, handelsborger innen kolonial

g.1896.m. JULIANE JØRGINE TOBIASDTR. f. 1875

Hegdal nr. 18h

Barn :

a. Artur Bent f. 1896 d. 1897

b. Trygve f. 1899


64. LARS LARSEN f. 1813 d. 1904

Flekkefjord, dampskipsekspeditør og pensjonist

g.m. ? d.f. 1904


65. GEORG GABRIEL GEORGSEN f. 1861

nr. 36e, matros

g.1897.m. ELLEN TABITA TORKELSDTR. f. 1862

Årrestad, Klepp

Barn :

a. Georg Gabriel f. 1898


66. TEODOR THULIN REINERTSEN f. 1863

Immerstein, husmenn nr. 66f

g.1888.m. BIRGITTE AMALIE ANTONSDTR. f. 1865

Hegdal, husmenn nr. 27a

Barn :

a. Ingeborg Katrine f. 1892 d. 1893


67. SIGBJØRN TØNNESSEN f. 1840

Log nr. 30k, Jekteskipper, bodde i Flekkefjord i 1875, bodde på Sanden u/ Mål i 1879

g.1869.m. NIKOLINE PERNILLE TØNNESSEN f. 1850

Vanse, Vest-Agder

Barn :

a. Norgren Saulin f. 1876

b. Anne Gotfreda f. 1879

c. Leander f. 1882 baker

d. Anne Marie f. 1884

e. Teodor f. 1886

f. Melly f. 1888

g. Nikolai Selmer f. 1891


68. DIDRIK TOBIAS JØRGENSEN TVERDAL f. 1848

Mål nr. 28d, jekteskipper og fisker

g.1874.m. BERTE TOMINE SØRENSDTR. SØRHAUG f. 1852

Haugesund

Barn :

a. Anne Malene f. 1875

b. Jørgen Selmer f. 1877 sjømann

c. Tonette Kristine f. 1879

d. Didrik Tandrup f. 1882

e. Brynjulf Teodor f. 1884 d. 1907 ugift

f. Barbra Synara Sørheug f. 1885

g. Otelia f. 1887

h. Tønnes Dahl f. 1889

i. Aksel f. 1892

j. Johanne Marie f. 1893

k. Betty Sofie Lothe f. 1895


69. GJERT ANDREASSEN f. 1867

Sjømann, stuert

g.m. MALENE ANDREASSEN f. 1875

Barn :

a. Gerda Skaardal f. 1900


70. LARS J. BØE f. 1835

Fisker

g.m. MALENE BØE f. 1833

Vanse, Vest-Agder


71. KRISTIAN LARSEN ÅSE f. 1833 d. 1895

Åse, Høyland, snekker, bodde i Stavanger i 1872

g.m. GRETE ÅSE f. 1845 d.e. 1895

Løsarbeiderske

Barn :

a. Karl Johan f. 1872 d. 1890 ugift


72. GABRIEL JENSEN f. 1838

Helgeland, Bjerkreim, løsarbeider, bodde på Gauteland i 1883 - 1887

g.1882.m. INGEBORG MARIE GUNDERSDTR. f. 1838 d.f. 1900

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Jens f. 1883

b. Ingeborg f. 1884 d. 1884

c. Ingeborg Gurine f. 1887


73. TOBIAS SKÅRDAL f. 1829

Skipstømmermann

g.m. VIBEKKE SKÅRDAL f. 1842


74. KRISTIAN NILSEN f. 1836

Løsarbeider

g.m. SEVERINE NILSEN f. 1838


75. OLAUS ELIASSEN ØRSLAND f. 1849

Ørsland nr. 26c, skolelærer

g.1.1870.m. KAREN ROLFSDTR. f. 1853 d. 1877

Stavanger

g.2.1878.m. GRETE SOFIE TORGERSDTR. f. 1843

Y. Mydland nr. 37b

Barn 1.:

a. Elling Emil f. 1871

b. Bernt Rosenius f. 1874

c. Karl Olai f. 1877

Barn 2.:

d. Teodora Sofie f. 1879

e. Karen Elisabet f. 1881

f. Olava Gabrielle f. 1883 d. 1884


76. HANS KRISTIAN WENNEVOLD f. 1824 d. 1880

Ullensaker, distriktslege, bodde i Aker i 1856, Farsund i 1865

g.m. MARIE TERESE RUSTAD f. 1834

Ullensaker

Barn :

a. Artur Emanuel f. 1856

b. Laura Antontte Marie Emertse f. 1870


77. OLA ANDREAS OLSEN f. 1841

Haneberg, husmenn nr. 33e

g.1870.m. GJERTRUD GURINE KNUDSDTR. f. 1851

Døhle, Avaldsnes, Karmøy

Barn :

a. Oluf Antoni f. 1871 d. 1875

b. Lars Johan f. 1873

c. Anne Birgitte f. 1875

d. Ola Antoni f. 1877

e. Marte Kristine f. 1878

f. Kristian Gerhard f. 1880


78. OMUND PEDERSEN f. 1843

Regedal, fløtmann og fisker

g.m. GJERTINE SEVERINE JENSDTR. f. 1851

Barn :

a. Adolf Severin f. 1884

b. Torvald Olai f. 1887 d. 1887

c. Olava Tormona f. 1888

d. Inga f. 1891

e. Teodora f. 1894 d. 1894


79. OLAUS BØE f. 1847

Selveier

g.m. INGER BØE f. 1858

Helleland

Barn :

a. Klara f. 1881

b. Marie f. 1883

c. Agnes f. 1886

d. Tønnes f. 1888

e. Andreas f. 1890

f. Inga f. 1893

g. Alfred f. 1895

h. Anne f. 1897

i. Oluf Ingvald f. 1899


80. KARL OLUF LARSEN f. 1856

Bakermester

g.m. ALETTE DORTEA TORSDTR. f. 1848

Barn :

a. Emma Johanne f. 1890

b. Laura Marie f. 1893


81. TØNNES LARSEN STØLEVIK f. 1859

Hegdal, husmenn nr. 28j, smed og matros

g.1891.m. BERTINE AMALIE KONRADSDTR. f. 1859

Immerstein, husmenn nr. 58b

Barn :

a. Amanda Emilie f. 1897 d. 1897HUSMENN


1. INGER TORGERSDTR. f. 1698 d.e. 1762

Vatland nr. 7e ?

GURI f. 1698 d. 1756 "gl. Guri Rekefjord"

GURI f. 1708 n. 1758


2. JAKOB SIVERTSEN f. 1715

S. Regedal nr. 10a

g.1.m. ?

g.2.1764.m. ANNE SALVESDTR. f. 1711 d. 1808

Kaltes Hegdal i 1801

     g.1.m. Hauge, husmenn nr. 8


3. BERNT JONSEN f. 1743 d. 1815

Født på Eik, kaltes Todneskog 1773 - 1774, Jansen i 1801 - 1803

g.1773.m. MARIE JOFREDSDTR. f. 1733 d. 1814

Steinberg nr. 26b, kaltes Volden i 1814

Barn :

a. Tønnes Andreas f. 1774 d. 1778


4. GUNNAR JAKOBSEN HEGUREN f. 1726 d. 1798

Drageland nr. 10d, kaltes Drageland i 1761, Volden i 1763 - 1771, Skogen i 1798

g.1761.m. ANNE MARIE OLSDTR. f. 1733 d. 1808

Rekevik nr. 13b

     "De hafde taget konge Bref"

Barn :

a. Ola f. 1761 d. 1765

b. Mette Marie f. 1763 d. 1765

c. Jakob f. 1766 matros, "siges i Kiøbenhavn" - 1803

d. Oline f. 1771 d. 1771

e. Edel Marie f. 1773 d. 1839


5. TOLLAK OMUNDSEN SKÅRDAL f. 1737 d. 1831

Ø. Skårdal, Lund, Lensmann 1788 - 1795, skysskaffer med litt jord i 1801

g.1.1761.m. ESTER OLSDTR. f. 1741 d. 1773

Eike, Lund

g.2.1774.m. ANNE BØRILDSDTR. f. 1739 d. 1776

ant. hun som kaltes enke Anne Tangeland i 1774 ved bryluppet med Tollak Schaar.

g.3.1777.m INGEBORG DORTEA LARSDTR. f. 1752 d. 1832

ant fra Handeland, Lund

Barn 1.:

a. Berte f. 1762

b. Anne Malene f. 1764 d. 1772 av kopper

c. Guri f. 1766

d. Omund f. 1767

e. Malene (Malina) f. 1769 d. 1772 av kopper

f. Ester f. 1772 d. 1772 av kopper

Barn 3.:

g. Ester f. 1777

h. Anne Gurie f. 1779

i. Ingeborg Delina f. 1781

j. Anne Malene f. 1785 gift på Kirkebø nr. 38

k. Tolene Gjertine f. 1790 gift på N. Støle nr. 29


6. JONAS JAKOBSEN f. 1808 d. 1841

N. Støle nr. 29a, kaltes Præstjagd u/Rekevik i 1838 - 1839

g.1837.m. JOHANNE LARSDTR. f. 1814

Ø. Surdal nr. 13f, g.2.m. Kirkebø nr. 50

Barn :

a. Tomine Jørgine f. 1838 g.1869.m. Jonas Reiersen Søyland, Stavanger

b. Lovise Marie f. 1839 d. 1840


7. ELLING NIKOLAI OLSEN f. 1812

Rekevik nr. 18b, sjømann, fikk i 1835 barn med Lie, Husmenn nr. 9b

g.1838.m. ANNE TØRRESDTR. f. 1807

Østrem, Lund, g.1. i Kristiansand


8. NILS HANSEN f. 1833

Kleppe, Idd prestegjeld

g.1870.m. MAREN SEVERINE OLSDTR. f. 1842

Kristiansand


9. JOHAN KRISTIAN OLSEN f. 1846

Immerstein nr. 30f

g.1873.m. JOHANNE BERTINE OLSDTR. f. 1842

Lauland, husmenn nr. 17b

Barn :

a. Rakel Olava f. 1876

b. Ole Agaton f. 1877

c. Joakim Johan f. 1879

d. Olaus f. 1882 d. 1882


10. GJERT TOBIAS ANDERSEN f. 1836 d. 1883

Sel nr. 19e, sjømann

g.1876.m. BERTINE TOLLAKSDTR. f. 1853

Ø. Løvås nr. 25f

Barn :

a. Anders Severin f. 1877

b. Telaus Bernhard f. 1879

c. Teodora Berdine f. 1882

Bertines barn :

d. sønn f. 1886 d. 1886 UE – "faderen ikke opgivet"


11. OLAUS PEDERSEN f. 1851

Berglyd nr. 33d, arbeidsmann

g.1880.m. INGEBORG MARIE TORKELSDTR. f. 1857

N. Mysse nr. 54c

Barn :

a. Oline f. 1881

b. Bertine f. 1883

c. Torkel f. 1884SPÅNEKLEIV1. ELLING HÅGENSEN f. 1641 d. 1730

Kaltes Elling ved Kleven i 1715

Barn :

a. Hågen f. 1685, utenlands 1706 - 1711


2. TROND ved KLEVEN d. 1752

g.m. ? d. 1748

 

3. KRISTEN ved KLEVEN d. 1747

g.m. ? n. 1740

17.5.1740 er det innført i kirkeboken "Berettet Christen ved Kleven hans kone bestod i urolige tanker"


4. PEDER HALVORSEN ved KLEVEN f. 1702 n. 1730 - 1741

Ø. Drivdal, Lund

n. fadder 1730, 1732, 1737, 1738 og 1741


5. MALENE SVENSDTR. ved KLEVEN f. 1664 d. 1749

Var i 1730 fadder til Tarald Jakobsen Stenslands barn, og for Gunnar Mikkelsen L. Regedals barn i 1746


6. gl. GURI ved KLEVEN d. 1763


7. gl. KAREN ved KLEVEN d. 1763