Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

REG

Oppdatert 13.03.17
Gårdsnr. 4

Reg - 1665, Reeg - 1701


1. HANS REG n. 1633 - 1643


2. HANS REG f. 1622 d.e. 1668


3. KARL OMUNDSEN n. 1673 - 1693

Brukte 6 mk smør i 1693


4. LARS MARKUSSEN f. 1675 d. 1734

Løyning i elven nr. 7c, var gift allerede i 1701. Var innrullert i marinen i 1692

g.m. KAREN KNUDSDTR.

Skogestad nr. 17e

Barn :

a. Johanne f. 1704 gift på Årrestad nr. 19

b. Markus f. 1709 Nesvåg nr. 18

c. Jakob f. 1714 nr. 5

d. Turid gift på Helleren u/Lie nr. 2

e. Margrete g.m. Mål nr. 14


5. JAKOB LARSEN f. 1714 d. 1780

nr. 4c

g.1736.m. KAREN ANDERSDTR. f. 1716 d. 1795

Mål nr. 13a

Barn :

a. Karen f. 1737 d. 1772 "druknit"

b. Anders f. 1740 nr. 9

c. Lars f. 1742 død ung

d. Lars f. 1743 i Holland i 1770

e. Sissel f. 1745 gift på Bu nr. 2

f. Jakob f. 1747 nr. 7

g. Berte f. 1750, ikke n. 1758

     Barn : a. Fredrik f. 1780 UE - far Jens Stålesen, Egersund

h. Ola f. 1753 nr. 8

i. Johannes f. 1757, ikke n. 1758


6. SIGBJØRN ELLEFSEN f. 1711

N. Åmodt nr. 14a

Kaltes Sel 1746 - 1755, hvor han brukte 1 pnd 3 mk i 1755, kaltes Hatleskog i 1761, Mål i 1763 - 1770, Tollefsodden i 1771

g.1744.m. ELISABET BRYNJELSDTR. f. 1728 d. 1771

Barn :

a. Berte f. 1746 g.m. nr. 8

b. Bernt f. 1749 n. 1770

c. Margrete f. 1751

d. Eilert f. 1753 d. 1753

e. Gjertrud f. 1755 d. 1771

f. Simon f. 1761

g. Elisabet f. 1763


7. JAKOB JAKOBSEN f. 1747 d. 1803

nr. 5f, kaltes Rekevik i 1782

g.1782.m. GITLAUG TOLLAKSDTR. f. 1753 d. 1798

V. Barstad, Kaltes Refsland i 1798

Barn :

a. Jakob Andreas f. 1783 nr. 11

b. Tollak f. 1786, ikke n. 1799, men n. 1803

c. Karen Guria f. 1789 flyttet til Flekkefjord i 1827

d. Tollak f. 1791, ikke n. 1801

e. Gunhild Elisabet f. 1792 gift på Eik nr. 44

f. Pernille f. 1797 g.1827.m. Lars Larsen i Flekkefjord


8. OLA JAKOBSEN f. 1753 d. 1813

nr. 5h, "vanfør" 1803, "krøbling" 1813

g.1776.m. BERTE SIGBJØRNSDTR. f. 1746 d. 1815

nr. 6a

Barn :

a. Lars f. 1778 d. 1823 "vanfør" 1803

b. Simon f. 1780 nr. 10

c. Jakob f. 1783 d. 1783

d. Anders f. 1784 d. 1805 ugift

e. Karen Elisabet f. 1787


9. ANDERS JAKOBSEN f. 1738 d. 1770 - 1774

nr. 5b, var i Holland i 1770

g.1768.m. ANNE GURIA STEFFENSDTR. f. 1742 d. 1807

     g.2.m. Skarås nr. 24

Barn :

a. Karen Sofie f. 1769 d. 1769


10. SIMON OLSEN f. 1780 d. 1821

nr. 8b

g.1803.m. ANNE TORGERSDTR. f. 1780 d. 1843

Y. Mydland nr. 24d

Barn :

a. Ola f. 1804 d. 1805

b. Anne Gjertine f. 1806 g.1826.m. Ola Olsen Stølevik fra Håskog, Hidra f. 1803 d. 1852

c. Berte Margrete f. 1808 g.m. nr. 12

d. Ingeborg f. 1811 gift på Mål, husmenn nr. 15

e. Olene f. 1813 d. 1872 ugift

     Barn : a. Ola Andreas f. 1851 – far Sven Henber, Bakke

     Hun og sønnen Ola Andreas Svensen Sand leiet en Hustomt på Skaråshagen av presten i 1870

f. Anne Tonette f. 1816 g.m. nr. 13

g. Gjertine f. 1820 d. 1870 ugift

     Barn : a. Gjert (sic.) f. 1851 tv. d. 1851 forinden hjemmedåben, moderen er vanvittig og kan ikke opgive nogen Barnefader.

               b. Gjert (sic.) f. 1851 tv. d. 1851 forinden hjemmedåben


11. JAKOB ANDREAS JAKOBSEN f. 1783 d. 1819

nr. 7a

g.1.1805.m. KAREN JAKOBSDTR. f. 1774 d. 1806

Toks nr. 24d

g.2.1809.m. BERTE MARGRETE TORGERSDTR. f. 1787 d. 1844

Y. Mydland nr. 24g

Barn 2.:

a. Jakob f. 1810 Lie, husmenn nr. 5

b. Karen Gjertine f. 1813 gift på Bu nr. 7

c. Tønnes f. 1815 nr. 13

d. Bernt f. 1818 d. 1842 "faldt ombord fra en Skøite i Skudesnæshavn, og blev begraven der"


12. JAKOB JOHANNES DIDRIKSEN f. 1801 d. 1864

Kvamvik, Hidra, matros

g.1.1831.m. BERTE MARGRETE SIMONSDTR. f. 1808 d. 1850

nr. 10c

g.2.1854.m. INGEBORG SIMONSDTR. f. 1811 d. 1857

     g.1.m. Mål, husmenn nr. 15

Barn 1.:

a. Anne Elisabet f. 1832 gift på Lie, husmenn nr. 19

b. Ingeborg Dorotea f. 1834

c. Serine f. 1836 gift på Dydland nr. 15

d. Grete Helene f. 1839 g.m. nr. 16

e. Jakob Johannes f. 1841 ugift, sjømann 1865

f. Bernt Matias f. 1844 nr. 14

g. Karen Gjertine f. 1847 gift på Lie nr. 26


13. TØNNES JAKOBSEN f. 1815

nr. 11c, hadde føderåd hos sønnen Sivert i 1900

g.1842.m. ANNE TONETTE SIMONSDTR. f. 1816 d. 1871

nr. 10f

Barn :

a. Johan Kristian f. 1843 d. 1856

b. Sivert f. 1846 nr. 17

c. Bernt Matias f. 1849 nr. 18

d. Anton f. 1853 nr. 19

e. Johanne Kristine f. 1856 gift på Årstad nr. 67


14. BERNT MATIAS JAKOBSEN f. 1844 d. 1872

nr. 12f, fisker

g.1866.m. TOLENE BIRGITTE PEDERSDTR. f. 1835 d. 1895

Lie, husmenn nr. 18d

Barn :

a. Johan f. 1867

b. Peder f. 1870 Lie, husmenn nr. 32


15. JAKOB ELIAS KRISTIANSEN EGELI f. 1862

S. Egeli nr. 25b, bodde på S. Egeli i 1900

g.1892.m. BERTINE NILSDTR. f. 1868

Stavanger

Barn :

a. Karl Kornelius f. 1892

b. Nikolai Georg f. 1894

c. Inga Matilde f. 1897

d. Joakim Bernhard f. 1899


16. TOBIAS NILSEN f. 1841

Dydland nr. 12l, fisker, bodde på Winterstø u/ Li i 1880- 1900

g.m. GRETE HELENE JAKOBSDTR. f. 1839

nr. 12d

Barn :

a. Berte Margrete f. 1869

b. Nikoline Gjertine f. 1871 gift på Lie, husmenn nr. 26

c. Johanne f. 1873 enke i 1900 sydame

d. dødfødt barn 1875

e. Matias f. 1876

f. Teodor Gerhard f. 1880


17. SIVERT TØNNESSEN f. 1846

nr. 13b

g.1869.m. JOHANNE ELISABET JØRGENSDTR. f. 1845

Mål nr. 28a

Barn :

a. Asine Tonette f. 1870 d. 1893

b. Tønnes Johan f. 1872 nr. 20

c. Gustav Didrik f. 1875

d. Sine Josefine f. 1877 d. 1877

e. Adolfine Malene f. 1878 d. 1894

f. Sivert f. 1881

g. Selma Emilie f. 1884 d. 1891

h. Alfred Gabriel f. 1886

i. Josef Aleksander f. 1890


18. BERNT MATIAS TØNNESSEN f. 1849

nr. 13c

g.1874.m. JULIANE LARSDTR. f. 1853 d. 1896

Egeli i Sireheien nr. 12c

Barn :

a. Tilda Tonette f. 1877

b. Leonor f. 1878 fisker

c. Inga f. 1881

d. Johan Kristian f. 1883 d. 1944 Reiste til USA, kallte seg John Barney, bosatt i Monticello, Iowa, USA og har etterslekt i USA.

e. Malene Gesine f. 1886 d. 1890

f. Betta Emilie f. 1888 d. 1889

g. Bernhard Immanuel f. 1890


19. ANTON TØNNESSEN f. 1853

nr. 13d, bodde på Winterstø i 1884 - 1890

g.1884.m. GURINE KARTINE SØRENSDTR. f. 1853

Lie, husmenn nr. 21d, kaltes Lorentzdtr i 1892

Barn :

a. Inga Teodora f. 1884

b. Jørgen Antoni f. 1886

c. dødfødt sønn 1888

d. Leonor Emil f. 1890 d. 1891

e. Leonor Emil f. 1892


20. TØNNES JOHAN SIVERTSEN f. 1872

nr. 17b

g.1899.m. KAROLINE TOLLAKSDTR. f. 1876

Kirkebø nr. 54c

Barn :

a. Trygve f. 1900