Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

REFSLAND

Oppdatert 3.12.15
Gårdsnr. 108

Refsland u. Eye - 1701, Ræfsland - 1758, Lille og Store Revsland - 1739, 1801


1. NILS OLSEN f. 1615 d. 1664 – 1673


2. TOMAS PEDERSEN f. 1632 d.e. 1673

Netland, husmenn nr. 1c ?, løste første byksel på fire fåreskinn i 1662

Barn :

a. Willum f. 1667 Lauland, husmenn nr. 8

b. Erik f. 1663 Lauland, husmenn nr. 9


3. BJØRN BERNTSEN f. 1615 d.e. 1673

Barn :

a. Tarald f. 1650 d.e. 1664

b. Bernt nr. 5


4. LARS NILSEN f. 1660 n. 1701

L. Regedal nr. 7a

Barn :

a. Gunnar f. 1683


5. BERNT BJØRNSEN d. 1693 - 1701

nr. 3b, han var tiltalt for leiermål med Åse Taraldsdtr. Kaltes Bjørn Jørgensen i 1693, nevnt i tingboken i 1696, Bernt Refsland

g.m. INGER JAKOBSDTR. n. 1712

Barn :

a. Jakob f. 1673

b. Siri g.m. N. Surdal nr. 9


6. JAKOB OLSEN f. 1672 n. 1738

Netland nr. 4c, tjente hos Tollak Gauteland i 1696 - 1698, kaltes Skogenes i 1701 – 1718, eide 4 fåreskinn i Refsland 1723 – 1733, bruket som Kristen Larsen brukte. Theophilus Bowitz eide Jakob Olsens bruk, som han brukte 1723 - 1730

g.m. ÅSE d. 1738

Barn :

a. Ola f. 1711 nr. 7

b. Åse ant. g.m. Fitje nr. 15

c. Peder f. 1716 nr. 10

d. barn f. 1728


7. OLA JAKOBSEN f. 1711 d. 1759

nr. 6a, brukte 18 mk i 1755

g.1.1730.m. ANNE JONSDTR. d. 1739

Egeli i Sireheien nr. 5f

g.2.1739.m. GURI OLSDTR. d. 1753

Stene, Heskestad

Barn 1.:

a. Åse f. 1733 g.m. nr. 9

b. Jakob f. 1735 d.f. 1742

c. Torborg f. 1736


8. TOLLAK BJØRNSEN f. 1700 d. 1781

Tjørn, Heskestad, bodde på Tjørn, Heskestad i 1741 - 1763, hvor alle barna er døpt, men var ikke på Tjørn i hovedlegdsrulle 1769, men da på Refsland. Kaltes Store Refsland i 1769 – 1771. I Heskestadboken står det litt forvirrende opplysninger om Tollak Bjørnsen. Det står han døde rett etter frivillig skifte, som ble holdt 19.3.1767, men det står også at han giftet seg ca. 1768 med enken Kirsti Gundersdtr etter at første kona døde ca. 1768. Men Kirsti Gundersdtr ble gift 1767 med Tollak Jakobsen Tjørn. Kirsti Tjørn døde i 1781, det samme gjorde Tollak Refsland og Tollak Refslands kone, så jeg mener skiftet ble holdt og at de flyttet til Refsland etter det ca. 1768.

g.1740.m. ELISABET LARSDTR. f. 1719 d. 1781

Eia nr. 18g

Barn :

a. Anne f. 1741 d.f. 1758

b. Bjørn f. 1744 Tjørn, Heskestad

c. Karen f. 1747 d.f. 1758

d. Lars f. 1748 nr. 16

e. Mikkel f. 1751 d.f. 1758

f. Knud f. 1753

g. Mikkel f. 1756

h. Anne f. 1759

i. Karen f. 1763


9. ASSER LARSEN f. 1732 d. 1763

Frøytlog nr. 20f, soldat 1757 – 1758

g.1756.m. ÅSE OLSDTR. f. 1733 d.e. 1763

nr. 7a

Barn :

a. Ola f. 1757

b. Anne f. 1760

c. Anne Guria f. 1763


10. PEDER JAKOBSEN f. 1716 d. 1787

nr. 6c, soldat 1742 - 1751, gift 2 barn 1745, 3 barn i 1751, brukte 13 ½ mk i 1755, kaltes Lille Refsland i 1770

g.1736.m. INGER SALVESDTR. f. 1707 d. 1792

N. Surdal nr. 9c

Barn :

a. Åse f. 1739 d. 1792

b. Siri f. 1743 (uten navn i kirkebok) n. 1758

c. Jakob f. 1746 ikke n. 1751

d. Anne f. 1749 n. 1758

e. Jakob f. 1754 nr. 14


11. KRISTEN LARSEN n. 1723 – 1730

Dette er sikkert Kristen Larsen Hegdal, husmenn nr. 6. Eide ikke bruket selv, det var Jakob Olsen Refslands.

Barn : a. Åse f. 1729


12. OLA SIGBJØRNSEN (Lille Refsland) f. 1774

Nevnt her i 1801

g.m. SIGRID BØRILDSDTR. f. 1774

Barn :

a. Anne f. 1799


13. ERIK JONASSEN

"Egeli af Egersund"

g.1801.m. BERTE JAKOBSDTR. f. 1765

kaltes Lille Refsland 1801


14. JAKOB PEDERSEN f. 1754 d. 1781

nr. 10e

trol.1781.m. TURID BERNTSDTR. f. 1746 d. 1799

N. Mysse nr. 38b

     g.m. Østbø, husmenn nr. 2


15. PEDER TOLLAKSEN f. 1762 d. 1820

I. Evje nr. 20g, kaltes Barstad i 1820

g.1784.m. ELEONORA ÅVALDSDTR. f. 1747 d. 1813

I. Evje nr. 17e, "hun døde af kræft i munnen."

Barn :

a. Andreas f. 1788 nr. 18

b. Gunhild Guria f. 1793

c. Tollak f. 1795 kaltes Barstad 1819 - 1820


16. LARS TOLLAKSEN f. 1748 d. 1814

nr. 8d

Nevnt her 1778 – 1781 (kassabok), men ikke i hovedlegdsrulle fra 1798, heller ikke i 1801, men det er en Lars Jakobsen f. 1759 som er i hovedlegdsrullen fra 1798, det kan være ham. Han bodde på Grøsfjell, Heskestad i 1801, 60 år, født på Tjørn, Heskestad, og døde barnløs på Grøsfjell.

g.1771.m. KAREN PEDERSDTR. f. 1735 d. 1809

Grøsfjell, Heskestad

g.2.1813.m. SIRI ROLFSDTR.

Liland, Heskestad

Barn : a. sønn d. 1773 ½ aar

b. Tollak f. 1774

c. Peder f. 1777 d. 1778

d. Peder Samuel f. 1781 d. 1781


17. JON JAKOBSEN (Lille Refsland) f. 1770

S. Ålgård, husmenn nr. 3f ?, boode på Evje i 1817, Selebø i 1820, Hapte u/ L. Refsland i 1824 – 1824, Kalvehagen u/ Y. Evje i 1855, Evje i 1861

g.1817.m. GJERTRUD PEDERSDTR. f. 1784 d. 1855

Egeli i Svaheien, husmenn nr. 1c

Barn :

a. Karen Guria f. 1820 d. 1872 ugift

     Barn : a. Kristine f. 1858 UE – far Stranden nr. 127

b. Gjertrud f. 1824 gift på Eie nr. 41


18. ANDREAS PEDERSEN f. 1788

nr. 15a, kaltes Barstad i 1818 – 1823, flyttet i 1824 til Y. Jendal, Bakke. "Han er kommen fra Aarrestad i Sogendal" - 1824

g.1.1818.m. RAKEL ERIKSDTR. f. 1791 d. 1823

Virak, Bakke, kaltes Sigrid i 1820

g.2.1824.m. ANNE TORGERSDTR. f. 1800

Skogestad, Bakke

Barn 1.:

a. Ellen Guria f. 1819

b. Elias f. 1820 d. 1820

c. Peder f. 1822 d. 1823


19. JONAS HOSKULDSEN f. 1792 d. 1870

Y. Evje nr. 14i, bodde på V. Barstad i 1816, Skogenes i 1835 – 1837, kaltes "sindsvag" i 1865

g.1.1815.m. BERTE MIKKELSDTR. f. 1795 d. 1837

V. Barstad nr. 42c, kaltes Skogenes i 1837, "Ihjelslaaet af sin vanvittige Søn Michael"

g.2.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1797 d. 1882

Barn 1.:

a. Hans Gabriel f. 1816 nr. 24

b. Mikkel f. 1817 d. 1848 "fattiglem" "har som vanvittig jort sig skyldig i Modermord" – mannskapsrulle 1842


20. SALVE ANDREAS SALVESEN d.f. 1843

Rotvelt, Egersund, bodde her i 1831 – 1833, senere på Mong

g.1831.m. INGEBORG KRISTIANSDTR. f. 1802

Aursland nr. 13c

     g2.m. Gyland, husmenn nr. 18

Barn :

a. Eilert Kristian f. 1831 d. 1832

b. dødfødt datter 1833

c. Sivert f. 1835 Gyland, husmenn nr. 24

d. Eilert Kristian f. 1838 d. 1839 av barnekopper

e. Johan Kristian f. 1840


21. RASMUS TOLLAKSEN (Lille Refsland) f. 1817

I. Evje nr. 25c, kaltes Ribland i 1842 - 1854

g.1841.m. GJERTINE ELISABET ANDREASDTR. f. 1819 d.e. 1900

Nesvåg nr. 29b

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1842 gift på Birkeland nr. 39

b. Johanne Kristine f. 1845 gift på Immerstein nr. 34

c. Tobias f. 1848

d. Andreas f. 1851 til USA i 1881

e. Jørgine f. 1853 gift på Eie nr. 40

f. Rakel f. 1857 gift på Kirkebø nr. 53

g. Jakob f. 1859 til USA i 1882

h. Elias f. 1862


22. PEDER ASKILDSEN (Lille Refsland) f. 1813

Helland, Egersund, flyttet i 1841 til Solberg, Bjerkreim

g.1835.m. ANNE KRISTINE KRISTIANSDTR. f. 1797

     g.1.m. Gyland, husmenn nr. 16

Barn :

a. Edvard f. 1835 Håland, Randaberg

b. Andreas f. 1839


23. TOLLEF PEDERSEN (Lille Refsland) f. 1808

Øvrabø, Ogna, Egersund, flyttet i 1845 til Ogna, Egersund (nå Hå)

g.m. TOLENE KRISTIANSDTR. f. 1811

Aursland nr. 13d

Barn :

a. Else f. 1835

b. Ingeborg f. 1837 d. 1839

c. Peder f. 1839

d. Kristian f. 1842 Egersund


24. HANS GABRIEL JONASSEN f. 1816 d. 1885

nr. 19a, bodde på Skogenes i 1837 - 1842, var "sindsvag" i 1865, bodde på Bråsund i 1869

g.1836.m. GURIA KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1814 d. 1894

I. Evje nr. 25c

Barn :

a. Anne Bertine f. 1837 g.m. Daniel Pedersen, Stavanger

b. Tollak f. 1840 Ø. Støle nr. 19

c. Konrad f. 1842 nr. 27

d. Karen Gjertine f. 1845 gift på Hegdal, husmenn nr. 39

e. Regine f. 1848 d. 1862

f. Gjertine f. 1850

g. Bernt f. 1853 nr. 28

h. Jakob Gabriel f. 1855

i. Hans Kristian f. 1858

j. Elisabet f. 1860


25. TOLLAK TARALDSEN f. 1821

Hetland, Heskestad, sønn til Tarald Konradsen Refsland, kaltes Store Refsland i 1841 – 1842 og 1848, Steinberg i 1845, Refsland i 1848, bodde i 1850 på Eikelistøl, Helleland, flyttet antakelig til Egersund

g.1841.m. RAKEL OLSDTR. f. 1820

Stene, Heskestad

Barn :

a. Anne f. 1842

b. Tarald f. 1845

c. Ola f. 1848 jernvarehandler i Egersund

d. Maria f. 1850


26. JAKOB OLSEN f. 1833 d.e. 1900

Eie nr. 34d

g.1862.m. ANNE HELENE TØNNESDTR. f. 1838 d.e. 1900

Ø. Surdal nr. 17a

Barn :

a. Anne f. 1863 d. 1863

b. Ola f. 1864 nr. 29

c. Berte f. 1866 ugift i 1900

d. Anne f. 1869 gift på Grov nr. 19

e. Tønnes f. 1871

f. Tobine f. 1873 d. 1875

g. Tobine f. 1875 gift på V. Barstad nr. 62

h. Jakob f. 1877 snekkersven på Sandnes

i. Helene f. 1880


27. KONRAD HANSEN f. 1842

nr. 24c, snekker, kaltes Slåtten u/ Urdal i 1880

g.1871.m. HELENE MARTINE HANSDTR. f. 1844

Egeli i Sireheien nr. 10d

Barn :

a. Henrik Martin f. 1872

b. Herman f. 1875

c. Gustav f. 1877 var i USA i 1900

d. Elias f. 1879 d. 1880

e. Konradine Martine f. 1880

f. Hanne Josefine f. 1882

g. Johan Arent f. 1884

h. Gjertine Kristine f. 1886

i. Kristian Magnus f. 1891


28. BERNT HANSEN f. 1853

nr. 24g, bodde på Kydland, Egersund i 1878, Åvendal i 1889 - 1891, bodde på Skåre, Egersund i 1900

g.1876.m. SIRI JAKOBSDTR. f. 1854

Kydland, Egersund

Barn :

a. Johan Albin f. 1878 d. 1888

b. Hans f. 1884

c. Abraham f. 1885

d. Johan Albin f. 1889

e. Bertinius f. 1891

f. Sigurd f. 1896


29. OLA JAKOBSEN f. 1864

nr. 26b, husmtømmermann, bodde på Åmodt i 1890

g.1887.m. ANNE BERNTSDTR. f. 1855

I. Evje nr. 31e

Barn :

a. Jakob Brun f. 1890

b. Ingeborg Kristine f. 1891

c. Bernt Kristian f. 1894

d. Andreas Henrik f. 1899