Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ØVRE REGLAND

Oppdatert 30.5.2012
Gårdsnr. 70

Ø. Rægeland med Eghammer - 1664, Ø: Regeland - 1665


I 1710 raste en storbrann på Øvre Regeland, og alle brukerne mistet husene sine. Dette er nevnt i tingboken.


 


  

1. GULLIK REGELAND n. 1602 – 1604

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.


2. OLA REGELAND n. 1610 – 1622

Utskrevet soldat til Kalmarkrigen i 1611


3. HANS ELLEFSEN f. 1608 d. 1666 - 1668

tok 1st bygsel i 1633. Var stevnet i 1638 fordi han hadde "Stungitt Jacob ib. med en kniff". Han hadde en sak gående mot Ola [Larsen] Nesvåg, som måtte gjennom retten 3 ganger, før det ble dom. Hans mente at Ola Nesvåg hadde skadet foten hans, men kunne ikke bevise dette. "Klammeriet" mellom Hans' sønn Isak og Ola Nesvåg lot seg derimot bevise, og det endte med at de måtte bøte til hverandre, Isak 12 daler for et knivstikk og Ola 3 daler til Isak, samt ½ lodd sølv til kongen, for slåssing.

ant. g.1.m. N.N. TARALDSDTR.

N. Regeland nr. 9a ?

g.m. KAREN OLSDTR. n. 1656

Barn 1.:

a. Tarald nr. 4

b. Ånen f. 1631 N. Regeland nr. 14

c. Isak f. 1630 nr. 6


4. TARALD HANSEN n. 1658 – 1664 ikke n. 1668

nr. 3a


5.


6. ISAK HANSEN f. 1630 d. 1701

nr. 3c / Drageland nr. 6a, lagrettemann i 1686. Brukte Eghammer i 1700

g.m. KRISTINE RASMUSDTR.

Ø. Barstad nr. 12d

Barn :

a. Rasmus f. 1650 Birkeland nr. 17

b. Ola f. 1674 nr. 15

c. Ingeborg gift på Steinberg nr. 24

d. Turid gift på Y. Evje nr. 7

e. Mette enke 1711, "holder sig paa Bircheland" d. 1754


7. JAKOB KRISTENSEN n. 1633 – 1657

Tok 1st bygsel i 1633

g.m. GURI ? OLSDTR.

S. Rosseland nr. 3c

Barn :

a. Kristen f. 1634 nr. 8


8. KRISTEN JAKOBSEN f. 1634 d. 1669

nr. 7a, brukte ½ løp i 1659, lagrettemann i 1666, oppgitt til 30 år i 1664, løste første byksel i 1657.

g.m. GITLAUG IVARSDTR.

Gauteland nr. 6f, g.2.m. nr. 10

Barn :

a. Jakob n. 1669

b. Guri gift på Urdal nr. 10

c. gl. Margrete Kristensdtr. Regeland d. 1741

d. Anne g.m. nr. 9


9. VERMUND ÅNENSEN f. 1638 d.ca. 1710

Innrullert soldat 1673

g.m. ANNE KRISTENSDTR. sk. 1709 +

nr. 8d

Barn :

a. Salve f. 1668 N. Surdal nr. 9

b. Margrete f. 1674 g.m. Jakob Eriksen Åse, Egersund

c. Kristen f. 1680 nr. 11


10. LARS JONSON f. 1645 d.e. 1701

S. Rosseland nr. 5b, lagrettemann 1673 - 1674. Fikk kongebrev 15. juni 1670 "da han var beslektet i 2. og 3. ledd med sin tilkomnes avdøde mann Christen Regeland"

g.1670.m. GITLAUG IVARSDTR.

     g.1.m. nr. 8

Barn :

a. Åse f. 1670 g.m. nr. 12

b. Kristen f. 1675 Hegdal, husmenn nr. 6

c. Willum f. 1679 nr. 14


11. KRISTEN VERMUNDSEN f. 1680 d. 1742

nr. 9c, soldat 1701-1708, i 1710 mistet han, sammen med alle brukerne på Store Regedal, husene sine i en storbrann. Brukte Eghammer i 1722

g.1710.m. ELLEN ERIKSDTR. f. 1688

Åse, Egersund

Barn :

a. Omund f. 1713 nr. 13

b. Anne f. 1715 g.m. nr. 21

c. Margrete f.ca. 1720 k. 1737

d. Vermund f. 1721 til Holland 1742

e. Nils f.ca. 1724 k. 1741

f. Torkel f. 1727 til Bergen 1748

g. Guri f. 1730

Kristen Vermundsens seg fra 1729. Foto : Stein N. Wisted


12. OMUND PEDERSEN f. 1645 d. 1712

V. Barstad nr. 25b, bodde på Eghammer 1701, mistet husene i storbrannen i 1710

g.1.m. MARTE ANDERSDTR. sk. 1694 +

     g.1.m. Urdal nr. 18

g.2.m. ÅSE LARSDTR. f. 1670 d. 1730

nr. 10a

     gift 2. gang

Barn 1.:

a. Anders f. 1688 i København 1712

b. Kristine f. 1686

c. Endre f. 1688 bodde ifølge fraværsliste 1723 i Bergen

Barn 2.:

d. Marte f. 1697 g.m. nr. 19

e. Tore f. 1700 farer på Grønland fra Bergen - 1723


13. OMUND KRISTENSEN f. 1713

nr. 11a, soldat 1737 – 1739, gift 2 barn i 1739

g.1739.m. BODIL TARALDSDTR. d.f. 1747

     g.1.m. Krone nr. 6

Barn :

a. Kristian f. 1739


14. WILLUM LARSEN f. 1679 d. 1760

nr. 10c, kaltes svoger til Jørgen Endresen Urdal, mistet husene i storbrannen i 1710

g.m. ÅSE ENDRESDTR.

Urdal nr. 18b

Barn :

a. Gitlaug f. 1702 d. 1735

b. Lars f. 1710 nr. 16


15. OLA ISAKSEN f. 1674 d. 1710 - 1738

nr. 6b, fikk bygsel fra faren i 1700, mistet husene i storbrannen i 1710, ikke n. i 1728

Barn :

a. Kristine, gift i Drammen


16. LARS WILLUMSEN f. 1710 d. 1760

nr. 14b, brukte 18 mk i 1755

g.1733.m. KRISTINE SIGBJØRNSDTR. f. 1712 d. 1796

Åvendal nr. 12a

Barn :

a. Willum f. 1734 d. 1794

b. Åse f. 1736

c. Johanne f. 1739

d. Gjertrud f. 1742 d. 1819 ugift

e. Simon f. 1745 nr. 17

f. Marte f. 1748

g. Lars f. 1750 Kjelland nr. 17

h. Jakob f. 1755 Lindland nr. 28


17. SIMON LARSEN f. 1745 d. 1832

nr. 16e, soldat 1766 - 1780

g.1775.m. JOHANNE KRISTINA JAKOBSDTR. f. 1750

Åvendal nr. 14c

Barn :

a. barn f. 1776 d. 1776

b. sønn "som døde strax etter fødselen" - 1777

c. Lars f. 1779 d. 1791

d. Berte f. 1782 gift på Urdal nr. 34

e. Sivert f. 1785 nr. 27

f. Jakob f. 1788 Gyland nr. 29

g. Lars f. 1791 d. 1791

h. Kristine f. 1792 g.m. nr. 26

i. Laurentzia f. 1796 d. 1841 ugift


18. OLA GUNDERSEN (EIA ?) f. 1728 d. 1786

Kaltes Liholmen i 1754, brukte 18 mk i 1755

g.1.1752.m. BARBRO OLSDTR. f. 1732 d. 1760

N. Regeland nr. 18f

g.2.1761.m. SIRI BJØRNSDTR. f. 1737 d. 1817

N. Regeland nr. 19c, døde hos datteren på Ulland, Hidra

Barn 1.:

a. Anne f. 1753 d. 1775

b. Gunnar f. 1754 d. 1755

c. Gunnar f. 1756 d. 1761

d. Ola f. 1758 d. 1790 på reise fra København

Barn 2.:

e. Barbro f. 1762 gift på Gyland nr. 23

f. Gunnar f. 1764 nr. 23

g. Ingeborg f. 1766 gift på Log nr. 23

h. Berte f. 1768 g.1804.m. Tønnes Olsen Ulland, Hidra

i. Siri f. 1771

j. Inger f. 1773, ikke n. 1787

k. Anne f. 1776, løsgjenger 1801


19. SØREN TOLLAKSEN f. 1693 d. 1761

Midtbø nr. 10a, brukte 18 mk i 1755, brukte også Eghammer i 1722

g.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1697 d. 1764

nr. 12d

Barn :

a. Tollak f. 1722 Y. Evje nr. 10

b. Åse f. 1722 gift på Lindland nr. 19

c. Marte f. 1723 d. 1784 ugift

d. Anne f. 1728 gift på Ø. Barstad nr. 33

e. Guri f. 1731 g.m. Ø. Støle nr. 8

f. Omund f. 1734 nr. 20

g. Tønnes f. 1738


20. OMUND SØRENSEN f. 1734 sk. 1796+

nr. 19f, soldat 1754 – 1758, gefreider (korporal) i 1760

g.1.1761.m. KAREN JAKOBSDTR. d. 1779

g.2.1781.m. TURID STÅLESDTR. f. 1747 d. 1783

g.3.1785.m. ANNE GURIA PEDERSDTR. f. 1764 d. 1832

Ø. Barstad nr. 44e

     g.2.m. L. Rosseland nr. 20

Barn 1.:

a. Karen f. 1764 gift på Håland nr. 25

b. Jakob f. 1766 d. 1767

c. Jakob f. 1768 d. 1768

d. Jakob Andreas f. 1772 d. 1773

e. Andreas f. 1774 S. Regedal nr. 15

f. sønn f. 1779 d. 1779

Barn 3.:

g. Karen Tolene f. 1786 d. 1808 ugift

h. Marte f. 1789 gift på Ørsland nr. 24


Barnas verge i 1796 Ola Stålesen Ø. Barstad, kanskje 2. kones bror, ihvertfall stefar til 3. kone.


21. ERIK IVARSEN f. 1712 d. 1773

Gauteland nr. 12b, brukte 18 mk i 1755

g.1739.m. ANNE KRISTENSDTR. f. 1715 d. 1760

nr. 11b

Barn :

a. Åse f. 1739 g.m. nr. 22

b. Ellen f. 1742 gift på Ø. Surdal nr. 11

c. Ivar f. 1744 Ø. Støle nr. 10

d. Kristen f. 1746 Skjevrås nr. 30

e. Jakob f. 1749 d. 1769

f. Erik f. 1752

g. Peder f. 1754 d. 1755

h. Peder f. 1757 d. 1760


22. GUNNAR TOLLAKSEN f. 1749 d. 1785

Gauteland nr. 14g

"Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1776

g.1.1769.m. ÅSE ERIKSDTR. f. 1739 d. 1771

nr. 21a

g.2.1772.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. f. 1746

Eie nr. 17b

     g.2.m. Lindland, husmenn nr. 3

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1771

Barn 2.:

b. Tollak f. 1774

c. Tønnes f. 1776 d. 1776

d. Tønnes f. 1777

e. Åse f. 1780

f. Inger f. 1783


23. GUNNAR OLSEN f. 1765 d. 1809

nr. 18f

g.1792.m. KAREN TORESDTR. f. 1770 d. 1821

Log nr. 21e

Barn :

a. Ola f. 1794 nr. 26

b. Birgitte f. 1796 d. 1798

c. Birgitte f. 1798

d. Tobias f. 1800 d. 1879 ugift

e. Gabriel f. 1803 flyttet i 1827 til Heskestad

f. Serine f. 1804 gift på Egeli i Svaheien nr. 10

g. Sivert f. 1808 gift i Bergen i 1837


24. ENOK GUNDERSEN f. 1779 d. 1842

Eie nr. 25e "Hengte sig selv i en lade"

g.1799.m. GUNHILD ENOKSDTR. f. 1775 d. 1823

I. Evje nr. 21c

Barn :

a. Gunnar f. 1800 nr. 28

b. Ingeborg Helene f. 1802 gift på Ørsland nr. 25

c. Enok f. 1805 d. 1805

d. Berte f. 1806 gift på Immerstein nr. 28

e. dødfødt sønn 1809

f. Enok f. 1810 d. 1844 ugift

g. Jakob Brun f. 1813 d. 1847

h. Ola Engel f. 1817 Drageland nr. 14

i. dødfødt sønn 1820


25. ELLEF GUNDERSEN f. 1768 d. 1838

Svindland nr. 10c

g.1796.m. BERTE GUNDERSDTR. f. 1770 d. 1832

Eie nr. 25b

Barn :

a. Pernille f. 1797 d. 1799

b. Gunnar f. 1798 d. 1799

c. Pernille f. 1800 gift på Steinberg nr. 39

d. Berte f. 1802 g.1827.m. Bernt Mikkelsen Nesset, Helleland, bodde på Ø. Regeland i 1830

     Barn : a. dødfødt datter 1830

e. Ellen Guria f. 1804 gift på Nesvåg, husmenn nr. 9

f. Gunnar f. 1807 nr. 28

g. Anne Gjertine f. 1810 g.m. Gyland nr. 34


26. OLA GUNDERSEN f. 1794 d. 1840

nr. 23a

g.1819.m. KRISTINE SIMONSDTR. f. 1792 d. 1849

nr. 17h

Barn :

a. Gunnar f. 1820 nr. 32

b. Simon f. 1823 d. 1823

c. Karen Kristine f. 1824 gift på L. Regedal nr. 15

d. Ellen Serine f. 1827 gift på V. Barstad nr. 54

e. Sivert f. 1830 d. 1830

f. Oline f. 1831 d. 1831

g. Olaus f. 1832 Urdal nr. 46


27. SIVERT SIMONSEN f. 1785 d. 1848

nr. 17e

g.1818.m. ELISABET LARSDTR. f. 1801 d. 1857

Egeland nr. 11g

Barn :

a. Sivert f. 1820 nr. 31

b. Lars f. 1822 Urdal nr. 43

c. Anne Gjertine f. 1825 d. 1825 "i Sengen hos foreldrene"

d. Kristian f. 1826 Urdal nr. 45

e. Johan f. 1831 S. Rosseland nr. 29

f. Severine Elisabet f. 1834 gift på Netland nr. 20


28. GUNNAR ENOKSEN f. 1800 d. 1846

nr. 24a, kaltes Drageland i 1827 - 1840

g.1826.m. ANNE GURIA STÅLESDTR. f. 1808 d. 1897

L. Rosseland nr. 20d

Barn :

a. Guhilde f. 1827 g.m. nr. 29

b. Ståle f. 1829 d. 1840 av meslinger

c. Anne Birgitte f. 1831 d. 1831

d. Enok f. 1833 nr. 33


29. JAKOB PEDERSEN f. 1824 d. 1895

Kirkebø, husmenn nr. 15e

g.1848.m. GUNHILDE GUNDERSDTR. f. 1827 d.e. 1900

nr. 28a

Barn :

a. Grete f. 1849 gift på Lindland nr. 49

b. Anne f. 1852 ugfit i 1900

c. Gurine Sofie f. 1856 gift på S. Rosseland nr. 33

d. Severine f. 1860 ugift i 1900


30. OMUND ELLEFSEN f. 1824 d. 1867

ANNE ELLEFSDTR. f. 1821 hans søster


31. SIVERT SIVERTSEN f. 1820 d. 1864

nr. 27a

g.1851.m. GJERTINE SOFIE TOBIASDTR. f. 1826 d. 1890

Log nr. 27b

Barn :

a. Severine Elisabet f. 1854 gift på S. Rosseland nr. 30

b. Ingeborg f. 1855

c. Simon f. 1858 nr. 34


32. GUNNAR OLSEN f. 1820 d. 1872

nr. 26a

g.1.1847.m. ELISABET GABRIELSDTR.BIE f. 1823 d. 1855

Kjelland nr. 18c, kaltes Genette Elisabet i 1847 - 1855

g.2.1857.m. ÅSE KRISTINE BØRGESDTR. f. 1826 d. 1871

Ø. Høvåg, Moland prestegjeld

Barn 1.:

a. Birgitte f. 1848 d. 1848

b. Ola f. 1849 nr. 35

c. Kristine f. 1851 d. 1852

d. Birgitte Kristine f. 1853 d. 1853

e. Gabriel Bie f. 1854 d. 1856

Barn 2.:

f. Genette Elisabet f. 1858 d. 1874

g. Ansine Marie f. 1860

h. Kristine f. 1863 d. 1881

i. Benjamin f. 1865 d. 1866

j. Gabriel f. 1867


33. ENOK GUNDERSEN f. 1833

nr. 28d

g.1864.m. KRISTINE NILSDTR. f. 1833

L. Rosseland nr. 23c


34. SIMON SIVERTSEN f. 1858

nr. 31c

g.m. ELLEN SOFIE TOLLAKSDTR. f. 1861

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Selma Gjertine f. 1884

b. Sivert f. 1890


35. OLA GUNDERSEN f. 1849 d. 1884

nr. 32b

g.1882.m. CESILIE JØRGINE MORTENSDTR. f. 1854

S. Rosseland nr. 26e

Barn :

a. Gunnar f. 1883 d. 1884

b. Olava Cesilie f. 1885


36. TOBIAS JONASSEN f. 1839

Lund, gift i Lund

g.1866.m. BERTE SOFIE BJØRNSDTR. f. 1836

Lund

Barn :

a. Josefine f. 1868 g.1894.m. Peder Vestby, Kvelle, Hedrum

b. Severine f. 1873

c. Sine Bertine f. 1875HUSMENN

EGHAMMER


 

1. KNUD TRONDSEN f. 1681 n. 1725

Tothammer nr. 12a, kaltes Ø. Regeland i 1711 – 1718, hadde kone og 2 søstre i 1711, utkommandert til matros i 1713. Bykslet Eghammer i 1720 etter å ha kommet hjem med kone og barn etter lang tid i Kongens sjøtjeneste

Knud Trondsen Eghammers segl fra 1720. Foto : Stein N. Wisted2. INGEBORG HÅGENSDTR. f. 1704 d. 1767