Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ØVRE MYSSE

Oppdatert 21.08.09Gårdsnr. 23

J: Mysse - 1665, Indre Mysse - 1701


1. NILS Ø. MYSSE n. 1602 – 1603

Betalte 3. års byksel i 1602 av 1 huds landskyld. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.


2. OLA TORKELSEN n. 1603

Løste første byksel på 1 hud i 1603


3. BJØRN Ø. MYSSE n. 1604 – 1622

Barn :

a. ? Skule f. 1630 nr. 10

b. ? Gjermund N. Mysse nr. 16


4. SVEN Ø. MYSSE n. 1604


5. STÅLE Ø. MYSSE n. 1610 - 1620

Var i 1620 stevnet av Mester Peder barteskjærer for 12 daler han skyldte i barteskjærerlønn


6. JAKOB STEFFENSEN n. 1673 d. 1675

Årrestad nr. 13c

g.m. KAREN AKSELSDTR.

Ant Årsvold nr. 6b

Ingen barn


7. JAKOB LARSEN n. 1630 – 1645

Hadde kone, 1 sønn og 1 datter i 1645


8. SIRI LARSDTR. n. gift her 1652

Håland nr. 6c


9. TORE LARSEN f. 1632 d.e. 1666


10. SKULE BJØRNSEN f. 1630 d. 1664 - 1668

nr. 3a ?

g.m. ? Enken n. 1668

Barn :

a. ? Berte g.m. nr. 11


11. KRISTEN OLSEN f. 1653 d. 1733

Skogestad nr. 15c, eide Guland på 18 pund Talg i 1714, som han solgte til Ola Olsen [Guland] i 1721

g.m. ? ant. BERTE SKULESDTR. n. 1739

nr. 10a ?

Hun var fadder sammen med datteren Karen og svigersønnen i 1739, kaltes da Steinberg

Barn :

a. Karen g.m. nr. 13

b. Ola f. 1692 d. 1733

c. Torborg f. 1694 gift på Guland nr. 7


12. MARKUS Ø. MYSSE d. 1693

Innrullert soldat 1673. Var i 1685 stevnet av Guri Egeland for gjeld på to og en halv daler. Var lagrettemann i mars 1693

g.m. RANVEIG ASLAKSDTR. d.e. 1693

S. Egeli nr. 7d

Barn :

a. Aslak f. 1679 Fitje nr. 18

b. Ingeborg n. 1693

c. Helga gift på Fitje nr. 14


13. TROND TORMODSEN f. 1684 d. 1734

Tjellesvik, Lund

g.m. KAREN KRISTENSDTR. f. 1690

nr. 11a

     g.2.m. nr. 14

Barn :

a. Berte f. 1711 g.m. nr. 15

b. Kristen f. 1714 nr. 16

c. Aksel f. 1724 k. 1743

d. Ellen f. 1730 gift på Ø. Ekeland, Heskestad

e. Tormod f. 1732


14. ROALD GUNDERSEN f. 1704 n. 1771

Eide, Heskestad, kaltes Ø. Mysse 1738, Steinberg 1739 – 1740, Fitje 1741, bodde på Moen, Heskestad 1747 - 1771

g.1734.m. KAREN KRISTENSDTR. f. 1690 n. 1739

     g.1.m. nr. 13

Ingen barn


15. LARS STÅLESEN

Sira, Bakke, kaltes Y. Mydland i 1731, bodde senere på Solbjør, Lund

g.1731.m. BERTE TRONDSDTR. f. 1711 d. 1733

nr. 13a


16. KRISTEN TRONDSEN f. 1714 d. 1800

nr. 13b, kaltes Løtoft 1799 – 1800, brukte 2 pnd i 1755

g.1.1735.m. GURI KARLSDTR. f. 1715 d. 1739

Konstali, Bakke

g.2.m. TRINE OLSDTR.

g.3.m. BERTE ASBJØRNSDTR. f. 1714 d. 1799

I. Jendal, Bakke

Barn 3.:

a. Guri f. 1742 gift på Elvestrøm, husmenn nr. 2

b. Karen f. 1745

c. Turid f. 1748 gift på S. Omdal nr. 16

d. Trond f. 1751 nr. 17

e. Anne f. 1754 gift på Løtoft nr. 22


17. TROND KRISTENSEN f. 1751 d. 1824

nr. 16d, kaltes Løtoft i 1787, hadde oppsett i 1824

g.1772.m. ELISABET NILSDTR. f. 1750 d. 1829

Litlehei, Lund

Barn :

a. Berte Malene f. 1774 d. 1774

b. Berte Malene f. 1775 d. 1787

c. Kristen f. 1779 nr. 18

d. Anne Guria f. 1784 gift på Tjellesvik, Lund

e. Berte f. 1786 gift på Håland, husmenn nr. 8

f. Berte Malene f. 1789 d. 1789

g. Nils f. 1790 nr. 19

h. Berte Malene f. 1793 gift på Årrestad nr. 35


18. KRISTEN TRONDSEN f. 1779 d. 1852

nr. 17c

g.1805.m. GUNVOR MORTENSDTR. f. 1786 d. 1875

Eikeland, Lund

Barn :

a. Lisbet Marie f. 1807 gift på I. Mydland nr. 57

b. Berte f. 1809 gift på I. Mydland nr. 60

c. Antonette Marie f. 1812 gift på Stranden nr. 133

d. Tønnes f. 1814 Stranden nr. 123

e. Guri f. 1817 gift på Bu nr. 6

f. Morten f. 1820 Myrstøl nr. 30

g. Ingeborg Kristine f. 1823 gift på Sollie nr. 16

h. Kristian f. 1825 d. 1836

i. Anne f. 1828 g.m. nr. 20

j. Berte f. 1832 ugift 1900

     Barn : a. Berte Kristine f. 1865 UE d. 1867 – far Frøyland, husmenn nr. 26


19. NILS TRONDSEN f. 1790 d. 1873

nr. 17g

g.1818.m. KAREN SVENSDTR. f. 1795 d. 1878

Litlehei, Lund

Barn :

a. Tønnes f. 1819 d. 1819

b. Tønnes f. 1820 Ø. Åmodt, husmenn nr. 13

c. Ingeborg Sofie f. 1822 gift på Skarås, husmenn nr. 22

d. Johannes f. 1825 nr. 21

e. Elisabet f. 1826 gift på Rekevik nr. 36

f. Dorte f. 1829 d. 1871 på Rekevik, ugift

g. Karen f. 1832 d. 1899 ugift

     Barn : a. Bertil f. 1861 UE – far Bernt Nilsen Frøyland

h. Bertine f. 1834 gift på S. Ålgård nr. 31

i. Sara f. 1837 gift på I. Mydland nr. 72

j. dødfødt sønn 1841


20. HALVOR TORKELSEN f. 1819 d.e. 1900

Tinn, Numedal

g.1851.m. ANNE KRISTENSDTR. f. 1819 d.e. 1900

nr. 18i

Barn :

a. Tønnes f. 1852 nr. 22

b. Tomine f. 1855 gift på Y. Mydland nr. 48

c. Guri f. 1856

d. dødfødt sønn 1858

e. Kristine f. 1859

f. Kristian f. 1862

g. Halvor f. 1865


21. JOHANNES NILSEN f. 1825 d. 1907

nr. 19d

g.1861.m. MARTINE JAKOBSDTR. f. 1836 d. 1918

Årrestad nr. 38b

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1862 d. 1863

b. Nils Kristian f. 1864 nr. 23

c. Anne Birgitte f. 1867 d. 1868

d. Anne Tomine f. 1869 gift på Y. Mydland nr. 44

e. Jakob f. 1872 ugift i 1900


22. TØNNES HALVORSEN f. 1852

Nr. 20a

g.1881.m. GURINE OLSDTR. f. 1858

Fitje nr. 25g

Barn :

a. Hans Olai f. 1881 steinarbeider ved baneanlegg

b. Torvald f. 1883

c. Ludvig f. 1885

d. Anne Elisabet f. 1888

e. Albertine Eline f. 1890

f. Kristian f. 1895


23. NILS KRISTIAN JOHANNESSEN f. 1864

nr. 21b

g.m. TONETTE ELISABET EDVARDSDTR. f. 1859

Ø. Støle nr. 16l

Barn :

a. Johannes f. 1896

b. Enok Elias f. 1898

c. Johan Teodor f. 1899HUSMENN1. HALVOR JONSEN n. 1664