Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ØSTBØ

Oppdatert 11.12.2014
Gårdsnr. 56, hører til Kirkebø

Østebøe - 1665


1. TORGER ØSTBØ n. 1603

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


2. JON JAKOBSEN f. 1584 d.e. 1673

" Joenn paa Østrebøhe for hannd giorde Laurids paa Backe en Lidenn schade Vdj Haandenn med en Kniff och sognnet for penge - iii ½ daller" - 1611


3. ORM ORMSEN f. 1602 d.e. 1672

Bøtet i 1623 for å ha slått Jakob Skredder et "lurkeslag".

Barn:

a. Torger f. 1639 nevnt ugift i tingbok 1665

b. ? Torkel f. 1661 d. 1747 "100 aar gl." Sirevåg, Egersund

       g.m. Marta Ingebretsdtr f.ca. 1662 d. 1732

       Barn : Ingebret f. 1699 n. 1701 d.f. 1727


4. JØRGEN TOMASSEN f. 1574 d.e. 1668


5. MIKKEL PEDERSEN ØSTBØ f. 1630 sk. 1689 +

Barn :

a. Lars f. 1653 nr. 8

b. Anbjørg, enke på (Aspen) Bøe i 1740 d. 1749

c. Dorte g.1702.m. Asser Jonsen Svanes, Egersund

     Barn : a. Jens f. 1707 Stranden nr. 49


6. OLA JONSEN f. 1653 d. 1714

Ø. Barstad nr. 8b. Soldat 1676 – 1680, demitert "bruger en Stoer Gaard" Hadde kone og 2 barn 1711. Fikk i 1720 skjøte på 9 mk i Østbø av søstersønnen Lars L. Regedal (det må være søstermannen som menes) "Lars L. Regedals udgiver skiøde til hans moderbroder Ole Jonsen"

g.1675.m. INGER PEDERSDTR.

V. Barstad nr. 25e

Barn :

a. Inger g.m. nr. 12


7. LARS HANSEN f. 1670 n. 1713 ikke n. 1717

Hadde kone og 3 barn i 1711, er vel han som bor på Vatland i 1713, men han er enten død eller flyttet fra Sokndal før 1718


8. LARS MIKKELSEN f. 1653 d. 1731

nr. 5a, kaltes Ø. Regeland i militært manntall 1701, Hegdal i 1710 - 1718, kaltes "uvederheftig" i skiftet etter konen. Lagrettemann i 1711.

g.1.m. GURI JONSDTR. sk. 1696 +

Ø. Barstad nr. 8f

g.2.m. ? [KIRSTEN]

Barn 1.:

a. Mikkel f. 1684 L. Regedal nr. 10

b. Gunhild f. 1686 gift på Stranden nr. 41

Barn 2.:

c. Peder f. 1690 Immerstein, husmenn nr. 7

d. ? Guri gift på Frøyland nr. 26


9. OLA NILSEN f. 1655 d. 1730

Tiltalt 1705 "for fortidlig sammelege", men, "ere saa fattig at de gaar om bøigden og bætler, og har indtet til Kongens bødens betaling." - 1705

g.m. MARTE JAKOBSDTR.


10. ISAK RASMUSSEN f. 1704 d. 1759

Birkeland nr. 17b, soldat 1725 – 1734, brukte 2 pnd 15 mk i 1755, kaltes Årreskogen ved Regvik i skiftet, Kleven i kirkeboken ved død

g.1.1736.m. INGER OLSDTR. d. 1757

     g.1.m. nr. 12, hun var beslektet i tredje ledd med Jakob Larsen Kjelland.

g.2.1758.m. GURI GULLIKSDTR. f. 1711 d. 1791

     gift 2.gang

Barn 1.:

a. Guri f. 1739 gift på Koldal, Egersund

b. Salve f. 1743, i Holland i 1758, var fullbefaren sjømann i sesjonsliste fra 1779

c. Rasmus f. 1747 d.1768 i København

d. Isak f. 1752


11. ANDERS BENTSEN HELSING f. 1675 d. 1732

fra Danmark, (Helsingør ?) "Degn (klokker) ved Soggendals hoved kirke 29 år"

En Anders ble døpt 28.nov. 1675 i St. Olai kirke, Helsingør av foreldre Bent Oluvsen og Kirsten Nielsdtr.

Andreas Benedicti ble innskrevet ved København universitet 1699 fra Helsingør skole. Begge disse innførslene er antakelig Anders Bentsen Helsing

g.1707.m. MAREN LARSDTR. f. 1684d. 1749

Løvik nr. 9f

Barn :

a. Barbro f. 1707 gift på Skåland, Lund

b.Kristine f. 1710 gift på Log nr. 18

c. Anne Katrine f. 1712 d. 1781

d. Lars f. 1718 nr. 14


12. SALVE SVEINUNGSEN f. 1693 d. 1736

Aursland nr. 5a

g.m. INGER OLSDTR. d. 1757

nr. 6a

     g.2.m. nr. 10

Barn :

a. Ola f. 1729 i Rotterdam i 1768

b. Inger f. 1731 g.m. Ola Tjerandsen Koldal, Egersund

c. Sven f. 1735 nr. 13


13. SVEN SALVESEN f. 1735 d. 1818

nr. 12c, var i følge legdsmanntallet i 1754 udyktig med skade i en hånd, skattet som odelsbonde i 1764

g.1.1759.m. KORNELSKE NILSDTR. f. 1732 d. 1774

Skarås, husmenn nr. 3b

g.2.1774.m. MALENE VALDEMARSDTR. f. 1748 d. 1806

N. Støle nr. 24f

Barn 1.:

a. Salve f. 1759 d. 1760

b. Nils f. 1761, ikke n 1802

c. Marie Elisabet f. 1761 gift på Brandsberg, husmenn nr. 2

d. Inger f. 1765 g.m. Gyland, husmenn nr. 9

e. Salve f. 1766 Hauge nr. 32

f. Ola f. 1768 d. 1772

g. Berte Guria f. 1771

h. Kornelius f. 1774, ikke n. 1802

Barn 2.:

i. Ellen f. 1775 g.m. nr. 18

j. Ola f. 1778 d. 1799

k. Anne Malene f. 1790 gift på Skarås, husmenn nr. 7


14. LARS ANDERSEN HELSING f. 1718 d. 1792

nr. 11d, lensmann 1750 – 1788, skattet som odelsbonde i 1764

g.m. INGER LARSDTR. f. 1717 d. 1792

Barn :

a. Else Marie f. 1740 gift på Hauge nr. 31

b. Anne Sofie f. 1743 gift på N. Løvås nr. 17

c. Lars Soland f. 1746 død før 1792, ugift

d. Anne f. 1749 gift på Løyning i elven nr. 14

e. Inger f. 1752 gift med Ø. Åmodt nr. 18f

f. Andreas f. 1755 nr. 15

g. Kristine f. 1759 g.m. Kirkebø, husmenn nr. 8

h. Guri Kjelland f. 1763 gift på Hauge, husmenn nr. 15


15. ANDREAS LARSEN HELSING f. 1755 d. 1831

nr. 14f

g.1785 m. BERTE SVENSDTR. f. 1761 d. 1838

Lindland nr. 24a

Barn :

a. Lorentz Andreas f. 1786 nr. 16

b. Sven Andreas f. 1789 Nesvåg nr. 28

c. Jakob f. 1793 g.1814.m. Barbro Kirstine Rasmusdtr Farestad, Halse

d. Bernt Andreas f. 1796 d. 1797

e. Anne Gjertine f. 1801 g.m. Drageland nr. 15

f. Anne Malene f. 1806


16. LORENTZ ANDREAS HELSING f. 1786 d. 1841

nr. 15a

g.1812.m. BERTE GURIA LARSDTR. f. 1795 d. 1851

Drageland nr. 11c

Barn :

a. Andreas Helsing f. 1813 d. 1813

b. Andreas Helsing f. 1815 d. 1825

c. Gjertine f. 1818 gift på Kirkebø nr. 42

d. Lars f. 1821 ugift i 1900 bodde på Kirkebø

e. Bertine f. 1825

f. Anne Birgitte f. 1828

g. Jakob Lorentz f. 1830 d. 1830

h. Jakob Brun f. 1832 d. 1832

i. Anne Elisabet f. 1833 g.1857.m. Sivert Sivertsen, Stavanger

j. Bergine Gonette f. 1836


17. JAMES LINDKITLER f. 1762 d. 1836

Maryland, USA, skipper

g.m. INGEBORG HELENE PEDERSD. MØLLER f. 1765 d. 1835

     g.1.1785.m. Kristen Jørgensen Mossing, fra Bergen


18. TØNNES TORSTEINSEN f. 1772 d. 1852

Ø. Løvås nr. 14c

g.1801.m. ELLEN SVENSDTR. f. 1775 d. 1847

nr. 13i

Barn :

a. Tobias f. 1814 Kirkebø nr. 41

b. Tolene Elisabet f. 1821 gift på Fitje nr. 25HUSMENN1. JON ANDERSEN n. 1631 - 1664

Hadde kone 1 sønn og 2 døtre i 1645


2. LARS NILSEN f. 1744 d. 1809

Krone nr. 8b, skomaker, husmann

g.1.1772.m. BARBRO MIKKELSDTR. f. 1743 d. 1792

g.2.m. TURID BERNTSDTR. f. 1746 d. 1799

     trol.1.m. Refsland 14

g.3.m. ANNE SALVESDTR. f. 1764

Barn 1.:

a. Kornelske f. 1773 d. 1858

b. Helene f. 1779 gift på Elvestrøm nr. 23

Barn 2.:

c. Bernt Tobias f. 1801 Haneberg, husmenn nr. 29