Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ØRSLAND

Oppdatert 16.4.2016
Gårdsnr. 63

Ørrisland, med halvpart i Portell - 1665


1. OLA ØRSLAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563. Skattet også som jordeier av 1 vett korn, som var halve landskylden. Han betalte med ½ daler i penger. Var ifølge P. Valand (Heskestad ættesoge) gift til Dybing

Barn :

a. ? Ola nr. 6

b. ? datter g.m. nr. 7

c. ? Torger Dybing, Heskestad


2. LARS ØRSLAND n. 1602 – 1606

Skattet ½ daler i ødegårdsskatt i 1603. Ga 10 skilling i tredje års byksel av 9 mk smør i 1606


3. KRISTEN ØRSLAND n. 1609 d. 1612

Løste første byksel av 9 mk smør i 1609, som Lars bodde på. Var utskrevet soldat til Kalmarkrigen i 1611, og døde vel i forbindelse med den

g.m. RAGNHILD n. 1612 – 1614

Ga 10 skilling i tredje års byksel på 1 spann korn i 1612


4. KNUD SVENSEN n. 1614 - 1622

Løste første byksel på ½ spand smør i 1614


5. GJERMUND ØRSLAND n. 1625


6. OLA (OLSEN) ØRSLAND n. 1618 - 1635

nr. 1a ?

g.m. ? N.N. TOLLAKSDTR.

Eie nr. 6d


7. PEDER PEDERSEN n. 1602 – 1645

Han var legdsmann i knektemanntall 1611. Ga 2 daler i landskyld av 3 spann smør i 1603. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga ½ ort for ½ spand smør i Portel i 1607. ” Peder Ørisland for att hand schar Daigh Barrestad med en Kniff, Affsonidt for – j daller” – 1607. Ga 3 daler i tredje års byksel av 2 pund 6 mk smør i 1612. Kaltes Øreschoff i 1618. Eide i 1617 ½ løp i Ø. Eikeland, Heskestad

g.m. ? N.N. OLSDTR.

ant. en datter til nr. 1

Barn :

a. Ola f. 1601 nr. 8

b. Alf Ø. Eikeland, Heskestad n. 1628 - 1629


8. OLA PEDERSEN f. 1601 d. 1673

nr. 7a, hadde odel i Ø. Eikeland, Heskestad, Halleland, Time og Egeli, løste første bygsel på 1 spann smør i 1625. Solgte 1 vett korns lanskyld i Halleland, Time til sitt søskenbarn Karl Alfsen (Ø. Eikeland) i 1650. Var lagrettemann i 1669

g.m. SIGNE BJØRNSDTR.

Barn :

a. Peder f. 1626 nr. 9

b. Jon f. 1632 nr. 10

c. Torborg gift på Stene, Heskestad

d. Anne gift på Vatland nr. 6


9. PEDER OLSEN f. 1626 d. 1677

nr. 8a, odel i Ø. Eikeland og Ørsland, eide 1676-1680 1 løp smør i Ø. Eikeland, Heskestad

g.m. GURI JAKOBSDTR. f.ca. 1625 d. 1716

Det er nok hun som døde i 1716 som Guri Ø. Eikeland, Jon Kjervaldsens svigermor, dog med for høy alder (104 ½ år)

Barn :

a. Ola f.ca. 1649 soldat 1676, utenlands i 1677

b. Peder f.ca. 1650 d. 1676 soldat 1671 - 1676

c. Lars f. 1661 nr. 14

d. Ellef f. 1670 innrullert sjømann i Stavanger 1706

e. Guri gift på Ø. Eikeland, Heskestad, trolig med Jon Kjervaldsen

f. Mette d. 1748 (gamle Mette Ørsland)

g. Guri g.m. nr. 11


10. JON OLSEN f. 1632 d. 1713

nr. 8b, lagrettemann i 1674. Han må ha vært gift 2 ganger, da sønnen Bjørn, som er nevnt i 1700, ikke var nevnt i konens skifte i 1690.

g.1.m. ? (MALENE)

g.2.m. GYDA LARSDTR. d. 1690

Mysse

Barn 1.:

a. Bjørn f. 1669 nr. 15

Barn 2:

b. Jon Ørsland

c. Ola f. 1679 stående soldat i 1696 – 1708, n. 1714 Fikk skjøte på Porthøll i 1714

d. Torborg gift på Urdal

e. Siri gift på Toks nr. 14

f. Anne, ugift 1690


11. LARS JOFREDSEN f. 1658 d.e. 1733

L. Rosseland nr. 8b, lagrettemann i 1691, kaltes svoger til Lars og Ellef Pedersønner i Tingboken i 1695, og han kjøpte 6 pnd i gården av Lars samme år

g.m. GURI PEDERSDTR.

nr. 9g

Barn :

a. Peder f. 1689 nr. 12

b. Berte f. 1694 gift på L. Ålgård nr. 8

c. Jofred f. 1697 Steinberg nr. 26

d. Bjørn f. 1702 Kongshavn, Hidra

e. Alf var ifølge fraværsliste 1723 i København


12. PEDER LARSEN f. 1689 d. 1768

nr. 11a

g.1.m. ?

g.2.e.1711.m. KAREN OLSDTR. d. 1750

Log nr. 15b

Barn 1.:

a. Guri f. 1708 gift på Egeli i Sireheien nr. 6

Barn 2.:

b. Ola f. 1720 nr. 13

c. Lars f. 1726, utenlands i 1750

d. Peder, i Bergen ?

e. Marte gift på Ø. Åmodt nr. 19

f. Inger f. 1731 d. 1741


13. OLA PEDERSEN f. 1720 d. 1775

nr. 12b, soldat 1739 – 1748, kaltes Egeland 1747 - 1749, Krone i 1775, brukte 1 pnd 8 mk, skjøtet datert 2. nov. 1750

g.1.1746.m. ELLEN OLSDTR. f. 1724 d. 1752

Brandsberg nr. 9b

     g.1.m. Egeland nr. 9

g.2.1753.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1731 d. 1807

Barn 1.:

a. Lars f. 1747 nr. 20

b. Marie f. 1749 g.m. Nordnes, husmenn nr. 2

c. Karen f. 1751 d. 1760

Barn 2.:

d. Peder f. 1754 d. 1760

e. Jakob f. 1756 d.1759

f. Ellen f. 1759

g. Ingeborg f. 1762 gift på Hauge nr. 32

h. Peder f. 1765

i. Ola f. 1769

j. Karen Guria f. 1772 g.m. S. Regedal nr. 15


14. LARS PEDERSEN f. 1661 d. 1743

nr. 9c, husmann 1711 – 1718

g.m. ? (ANNE ?)

Barn :

a. Jakob f. 1689 n. 1718

b. Ola f. 1695 n. 1718

c. Erik f. 1697 n. 1718 Hegdal nr. 8

d. Alf f. 1701 n. 1718


15. BJØRN JONSEN f. 1669 d. 1747

nr. 10a, hadde 4 barn hjemme i 1711, fikk skjøte på Portell fra sin far i 1700

g.m. ? INGER (alle barna hadde en datter som het Inger)

Barn :

a. Malene f. 1688 gift på Ø. Barstad nr. 32

b. Jon f. 1695 nr. 17

c. Tollak f. 1698 nr. 16

d. Karen f. 1708 gift på Y. Mydland nr. 15


16. TOLLAK BJØRNSEN f. 1698 d. 1765

nr. 15c, brukte 1 pnd 8 mk i 1755

g.m. KAREN NAVARSDTR. f. 1695 d. 1775

Krone nr. 4b

Barn :

a. Ola f. 1721 Urdal nr. 25

b. Inger f.ca. 1722 k. 1738 gift på S. Omdal nr. 15

c. Steffen f. 1724 d. 1749

d. Anne f. 1730 d. 1730

e. Ellef f. 1731 nr. 18

f. Tollak f. 1733

g. Jon f. 1736

h. Anne f. 1739 gift på N. Mysse nr. 41


17. JON BJØRNSEN f. 1694 d. 1764

nr. 15b, reservesoldat 1715, brukte 1 pnd 8 mk i 1755

g.m. SIRI NAVARSDTR. f. 1708 d. 1784

Krone nr. 4e

Barn :

a. Inger f. 1728 g.m. Ola Ørsland

b. Bernt f. 1729, ikke n. 1765

c. Anne f. 1731 gift på Ø. Barstad nr. 44

d. Bernt f. 1733 nr. 21

e. Jens f. 1736

f. Nathan f. 1738 Immerstein, husmenn nr. 15

g. Brynjel f. 1740 d. 1742

h. Guri f. 1743 tr. d. 1772

i. Brynjel f. 1743 tr. Ø. Barstad, husmenn nr. 4

j. Jon f. 1743 tr. Kirkebø, husmenn nr. 4

k. Ola f. 1746

l. Rakel f. 1749, ikke n. 1758

m. Tønnes f. 1749 d. 1765

n. Sara f. 1753 d. 1753


18. ELLEF TOLLAKSEN f. 1730 d. 1823

nr. 16e, soldat 1754 – 1757, hadde oppsett i 1823

g.1.1762.m. ANNE SVENSDTR. f. 1730 d. 1771

Bakke nr. 7f

g.2.1773.m. BERTE STÅLESDTR. f. 1731 d. 1810

Barn 1.:

a. Peder f. 1762 d. 1772

b. Sven f. 1765 nr. 19

c. Tollak f. 1763 ikke n. 1773

d. Karen f. 1767 gift på Årstad nr. 53

e. Jon f. 1770 Åvendal nr. 21

Barn 2.:

f. Ståle f. 1774 L. Rosseland nr. 20


19. SVEN ELLEFSEN f. 1765 d. 1850

nr. 18b

g.m. ELSE OMUNDSDTR. f. 1766 d. 1834

Barn :

a. Eilert Andreas f. 1796 nr. 25

b. Anne Berte f. 1800 d. 1847 ugift på Myrstøl

c. Sara Helene f. 1802 gift på Åvendal nr. 22

d. Anne Elisabet f. 1804 gift på N. Regeland nr. 26


20. LARS OLSEN f. 1747 d. 1808

nr. 13a

g.1774.m. ELISABET ANDERSDTR. f. 1753 d. 1829

Guddal nr. 10a, "døde af den smitsomme feber"

Barn :

a. Ola f. 1774 d. 1775

b. Mette Marie f. 1776 gift på Bakke nr. 14

c. Ellen f. 1778 gift på N. Støle nr. 31

d. Ola f. 1780 nr. 23

e. Åse f. 1782 gift på Tellenes nr. 11

f. Anders f. 1784 Steinberg nr. 37

g. Inger f. 1787 gift på Sel nr. 17

h. Elisabet f. 1789 gift på Eik nr. 43

i. Peder f. 1791 d. 1791

j. Anders f. 1792 d. 1799

k. Ingeborg Kristine f. 1795 gift på Løtoft nr. 24


21. BERNT JONSEN f. 1733 d. 1800

nr. 17b, soldat 1754 - 1758

g.1.1766.m. KRISTINE ANDERSDTR. d. 1766

g.2.1767.m. GURI LARSDTR. f. 1739 d. 1799

Fitje nr. 19b

Barn 2.:

a. Jon f. 1768 nr. 22

b. Marte f. 1771 gift på Hauge, husmenn nr. 14

c. Lars f. 1774 nr. 24

d. Serine f. 1777 gift på Elvestrøm nr. 20

e. Ola f. 1781 n. 1803 på Løvik


22. JON BERNTSEN f. 1768 d. 1852

nr. 21a

g.1792.m. BARBRO GURIA SVENSDTR. f. 1770 d. 1839

Lindland nr. 24d

Barn :

a. Bernt f. 1793 døvstum d. 1840

b. Anne Sofie f. 1795 gift på S. Omdal nr. 23

c. Gabriel f. 1797 "har skjærfod" d. 1814 "denne dreng fandtes død paa marken under en stor Steen, som var falden over ham."

d. Sven f. 1801 d. 1801

e. Serine f. 1802 d. 1856 ugift

f. Birgitte f. 1805 d. 1860

g. Jonas f. 1808 nr. 27

h. Lars f. 1811 Tothammer nr. 25

i. Gabriel f. 1814 døvstum, skredder d. 1875 ugift


23. OLA LARSEN f. 1780 d.f. 1865

nr. 20d

g.1821.m. ELISABET GUNDERSDTR. f. 1800 d. 1870

Steinberg nr. 33a, døde på Bakke

Barn :

a. Elisabet f. 1822 g.m. nr. 26

b. Lars f. 1824 reiste til USA

c. Gabriel f. 1827 reiste til Stavanger

d. Gjert Tobias f. 1830 reiste i til Stavanger

e. Ola Engel f. 1832 gift i Stavanger, reiste senere til USA

f. Peder f. 1835 sjømann i Stavanger

g. Berta Kristine f. 1837 reiste i til Stavanger

h. Elias f. 1840 ungkar 1871 reiste til USA


24. LARS BERNTSEN f. 1774 d. 1829

nr. 21c, bodde på Winterstø i 1818 - 1829

g.1808.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1789 d. 1841

Ø. Regeland nr. 20h

Barn :

a. Omund f. 1808 d. 1877 ugift

b. Guri f. 1814 d. 1835 i en båtulykke

c. Anne Guria f. 1818 d. 1835 i en båtulykke

d. Bernt f. 1822 Lie nr. 17

e. Karen Birgitte f. 1826


25. EILERT ANDREAS SVENSEN f. 1796 d. 1852

nr. 19a, 

g.1827.m. INGEBORG HELENE ENOKSDTR. f. 1802 d. 1862

Ø. Regeland nr. 24b

Barn :

a. Else Marie f. 1828 ugift i 1900

b. Sven f. 1832

c. Gunhild f. 1835 gift på Rekevik nr. 28

d. Enok f. 1838 d. 1838

e. Enok f. 1840 Myklebust, Tananger i Sola

f. Eilert f. 1843

g. Jakob Brun f. 1848 S. Rosseland nr. 30


26. ELIAS JAKOBSEN f. 1817 d. 1878

Berglyg nr. 27i

g.1844.m. ELISABET OLSDTR. f. 1822 d. 1889

nr. 23a

Barn :

a. Elisabet f. 1845 d. 1845

b. Olaus f. 1847

c. Olaus f. 1849 Rekevik nr. 75

d. Louise f. 1858 Stavanger


27. JONAS JONSEN f. 1809 d. 1875

nr. 22g

g.1834.m. ELLEN SEVERINE TOLLAKSDTR. f. 1816 d. 1873

Y. Evje nr. 16d

Barn :

a. Jon f. 1835 Bakke nr. 20

b. Ingeborg Kristine f. 1839 gift på Eie nr. 44

c. Bertine f. 1841 g.1859.m. Tollak Berntsen Tjørn, Heskestad

d. Tobine f. 1844 gift på Skogestad nr. 31

e. Tobias f. 1847 nr. 32

f. Johan Gabriel f. 1850

g. Sivert Brun f. 1853 Eie nr. 50

h. Ellen Sofie f. 1856 gift på L. Regedal nr. 20

i. Gurine Lovise f. 1858 g.m. nr. 33


28. KJELL KJETILSEN f. 1817 d. 1900

Brandsberg nr. 12j, kaltes også Kjell Kjellsen

g.1854.m. INGER TONETTE ANDREASDTR. f. 1831 d. 1885

Årrestad nr. nr. 35h

Barn :

a. Kristian Beer f. 1855 nr. 29

b. Anne Bertine f. 1857

c. Andreas f. 1860

d. Karl Johan f. 1863

e. Albrigt Teodor f. 1866 d. 1892 ugift

f. Bine Marie f. 1869

g. Inga Sofie Amalie f. 1872

h. Josefine Konradine Elida f. 1875


29. KRISTIAN BEER ØRSLAND f. 1854

nr. 28a

g.1877.m. SEVERINE OLSDTR. f. 1854

Lage, Nes, Flekkefjord

Barn :

a. Karl Oskar f. 1878

b. Kristian f. 1885

c. Samuel f. 1888

d. Aksel f. 1892

e. Lovise f. 1896 gift på Bø, Torvastad


30. JOHAN KRISTIAN KRISTIANSEN f. 1852

Toks nr. 30b, gruvearbeider, bodde på Blåfjell ved Aursland i 1875

g.1874.m. GJERTINE MARIE SIMONSDTR. f. 1848

Frøyland nr. 52a

Barn :

a. Eline f. 1874


31. PEDER PEDERSEN f. 1849 d. 1913

Løtoft nr. 21a

g.1871.m. INGER ELISABET LARSDTR. f. 1850 d. 1932

Lindland nr. 41b, døde på Håland, Egersund

Barn :

a. Johan f. 1871

b. Petra Gjerdine f. 1872

c. Lava Josefine f. 1875

d. Lassinius f. 1878

e. Johan f. 1881

f. Ludvig f. 1885

g. Pauline f. 1889 tv.

h. Inga f. 1889 tv.

i. Paul f. 1892


32. TOBIAS JONASSEN f. 1847 d.e. 1900

nr. 27e

g.1871.m. MARIE BERNTSDTR. f. 1850 d.e. 1900

Urdal nr. 40a

Barn :

a. Johan Severin f. 1871 nr. 34

b. Bergine Jensine f. 1873

     Barn : a. Martine Bergine f. 1891 UE – far Bakke nr. 20e

c. Ellen Sofie f. 1877

d. Tora Marie f. 1879 g.1898.m. Lasse Jensen Fosse, Leikanger, Sogn


33. JØRGEN NILSEN f. 1853

Kopervik, Karmøy, bosatt der fra ca. 1880

g.m. GUNHILD LOVISE JONASDTR. f. 1858

nr. 27i

Barn :

a. Josefine Elida f. 1878 d. 1878


34. JOHAN SEVERIN TOBIASSEN f. 1871 d. 1959

nr. 32a

g.1896.m. KRISTIANE JOHANSDTR. f. 1875 d. 1952

Eie nr. 44e

Barn :

a. Margit f. 1897 g.m. Sverre Fjermestad, Sandnes

b. Kristine f. 1898 g.m. Mandius Omdal

c. Tobias f. 1900 CanadaHUSMENN1. MIKKEL SIGBJØRNSEN f. 1614 d.e. 1664