Oppdateringer i ættesogen


Her lister jeg bare opp større oppdateringer, retting av skrivefeil og henvisninger blir ikke listet her.

Oppdateringene gjelder på noen eller alle i husholdningen.24.04.24          Vatland nr. 5 og 10


16.04.24          V. Barstad nr. 33

                       S. Egeli nr. 7


26.02.24         Steinberg nr. 3

                      Eik nr. 27


22.02.24         Oppdatert på Haneberg nr. 6, 8, 9 og 15 


20.07.21         Oppdatert kona til Stranden nr. 21, hun var ikke Hegdal, husmenn nr. 7f


24.05.19         Bekreftet at farsnavnet til V. Barstad nr. 17 var Kolbeinsen, ikke Kristensen.


29.08.18         Håland, husmenn nr. 8, konens opphav.


31.08.17         Slått sammen S. Omdal nr. 4 med L. Omdal nr. 8, da det var samme mann.


13.03.17         Reg nr. 18d


08.02.16         Gyland nr. 19

                      Gyland nr. 24 (tredje kone)

                      Ø. Barstad nr. 28b


16.12.15         V. Barstad nr. 25

                      Egeli i Svaheien nr. 3 (konas første mann)

                      Selebø nr. 10 (konas opphav)

                      Lauland nr. 3 (konas opphav)


09.12.15         Renummerert Netland nr. 2 - 7


08.12.15         Netland nr. 7


07.12.15         Ripland nr. 14 (konas opphav)


04.12.15         Skogenes nr. 4 (konas opphav)


03.12.15         Refsland nr. 8


02.12.15         (I en sak fra 5.8.1618 på Stavanger rådstue (Fogderegnskap L0007/0001/0001 - vedlegg 9-14 gis del

                      farnavn og relasjoner.)

                      Steinberg nr. 6

                      Sollie nr. 1

                      N. Støle nr. 9 (L. Ålgård nr. 1 og N. Mysse nr. 10)

                      Løvik nr. 1


24.11.15         N. Løvås nr. 13b


18.11.15         Netland, husmenn nr. 1c, var tidligere V. Barstad nr. 25a

                      Refsland nr. 2


10.11.15         Aursland nr. 14 (kona)


25.10.15         Tothammer nr. 21 (konas opphav)


25.08.15         N. Støle nr. 7

                      Ø. Støle nr. 2

                      Bakke nr. 9b

                      Bu nr. 3

                      Ø. Støle nr. 8d


15.08.15         Selebø nr. 14


05.08.15         N. Åmodt, husmenn nr. 1 (konas opphav)


15.06.15         N. Saurdal nr. 4b

                      Ø. Saurdal nr. 5e (fjernet)


09.04.15         Hegdal nr. 11

                      Immerstein nr. 16e

                      Hatleskog nr. 6e


06.04.15         Birkeland nr. 18


01.04.15         Årstad nr. 9

                      Tothammer nr. 2


25.03.15         Eik, leilendinger nr. 46e


19.03.15         S. Omdal nr. 15 (konas opphav)

                      N. Mysse nr. 41 (konas opphav)


17.03.15         Rekevik, husmenn nr. 4


12.03.15         I. Mydland nr. 25 (2. konas opphav)


31.01.15         (oppdatert etter Bygdebok for Hidra - bind 1 - Jan Helge Trelsgård)

                      Eik, prestene nr. 18 og 19

                      Frøyland nr. 22


27.01.15         (oppdatert etter Bygdebok for Hidra - bind 1 - Jan Helge Trelsgård)

                      Hegdal nr. 9

                      Hegdal, husmenn nr. 2

                      Gauteland nr. 16


15.01.15         (oppdatert etter Bygdebok for Hidra - bind 1 - Jan Helge Trelsgård)

                      S. Regedal nr. 3b

                      Åvendal nr. 4 og 6


15.01.15         Steinberg nr. 6b

                      Ø. Saurdal, hm nr. 1

                      Ø. Barstad, hm nr. 1

                      N. Saurdal nr. 5 (kona)


11.12.14         Immerstein, husmenn nr. 13 (konas opphav)

                      Immerstein, husmenn nr. 10

                      Immerstein, husmenn nr. 9a

                      Lie nr. 8c

                      Stranden nr. 70 (konas opphav)

                      Berglyd nr. 23 (2. konas opphav)

                      Østbø nr. 10

                      Hegdal nr. 8, 8b, c og d

                      Nesvåg, husmenn nr. 2 (3. konas opphav)

                      Hegdal, husmenn nr. 12 (1. konas opphav)


30.10.14         Urdal nr. 39


28.07.14         Løyning i heien nr. 13b


23.07.14         Berglyd nr. 13a


24.06.14         N. Regeland nr. 17b, d og g

                      Gauteland nr. 15

                      I. Mydland nr. 59m og 71a


11.06.14         Birkeland nr. 22


10.06.14         Haneberg, husmenn nr. 17

                      Løtoft nr. 21

                      Åvendal nr. 15

                      Berglyd nr. 21


29.05.14         Krone nr. 7c og 12 (kona)


27.05.14         I. Mydland nr. 40 (konas opphav) og nr. 40e

                      Y. Mydland nr. 21h-m

                      L. Rosseland nr. 16


26.05.14         Nordnes nr. 10d

                      Ø. Saurdal nr. 12 og 8b

                      Lie nr. 6

                      Netland nr. 10

                      Midtbø nr. 11, kone nr. 4


20.05.14         Immerstein nr. 12

                      Immerstein nr. 14


06.05.14         Åros, husmenn nr. 24f

                      Mål, husmenn nr. 33b


05.05.14         Fitje nr. 14

                      Lauland, hm nr. 10


02.04.14         Løvik nr. 18a

                      Steinberg nr. 44 (konas opphav)

                      Guland nr. 8h

                      Kirkebø, husmenn nr. 29a

                      Eik, husmenn nr. 45


26.03.14         Oppdatert etter Per Reidar Christiansens artikkel i NST XLIII, hefte 4 side 203ff

                      V. Barstad nr. 12, 18, 26 og 27

                      Ø. Barstad nr. 16

                      Netland nr. 21


08.03.14         Fitje nr. 17i


03.03.14         Årsvold nr. 7 (kona)


06.02.14         Bjelland nr. 9


04.02.14         Immerstein, husmenn nr. 16

                      Birkeland nr. 31 (konas opphav)

                      L. Regedal nr. 15a og f


03.02.14         Kirkebø nr. 44b

                      Rekevik nr. 30

                      Hatleskog nr. 12a

                      Kirkebø nr. 45d

                      Rekevik nr. 31


02.02.14         Kirkebø, husmenn nr. 18b


27.01.14         Skogenes nr. 11


02.01.14         N. Surdal nr. 9d

                      N. Surdal nr. 11 (kona)


20.12.13         Haneberg nr. 15a (konas opphav)

                      V. Barstad nr. 5


28.11.13         Vinje nr. 12


15.10.13          Lindland nr. 25


14.10.13          Stranden nr. 270


23.09.13          Stranden nr. 92d


02.09.13          Bjelland nr. 9


30.08.13          Frøyland nr. 40i

                       Frøyland, husmenn nr. 15a

                       Gauteland nr. 21b

                       Håland nr. 31c

                       Kirkebø, husmenn nr. 27

                       Lindland nr. 32f

                       Rekevik nr. 40c, d og e

                       Rekevik, husmenn nr. 6a

                       Ribland nr. 15c

                       Stranden nr. 91b, 92e, 108a, 115 og 149e

                       Ørsland nr. 23e

                       Årstad nr. 57e

                       Årsvoll nr. 17h


21.08.13          Bakke nr. 25d

                       Haneberg nr. 32a

                       Kirkebø nr. 57 og nr. 57b, c og d


26.07.13          Bakke nr. 24 (konas opphav)

                       S. Egeli nr. 21h   

                       Haneberg nr. 34


24.07.13          Immerstein, husmenn nr. 75


23.07.13          Nordnes, husmenn nr. 12

                       Immerstein, husmenn nr. 64


20.07.13          Birkeland nr. 29 (første kones dødsdato)


01.07.13          Sel nr. 8 (kona)


08.06.13          Bakke nr. 6

                       Bakke nr. 8


27.05.13          Skjevrås nr. 32i


06.05.13          Drageland nr. 7b, 10a og 13

                       Frøyland, husmenn nr. 20f

                       Immerstein, husmenn nr. 39d og 43d

                       Ørsland nr. 29e


03.05.13          Birkeland nr. 30d

                       Eie nr. 33i

                       Sel nr. 19g

                       Eik nr. 28c

                       Y. Mydland nr. 26h, i og j

                       Håland, husmenn nr. 8b

                       Håland, husmenn nr. 9a

                       Ørsland nr. 33

                       Mål, husmenn nr. 20i

                       Y. Evje, husmenn nr. 2d

                       Tothammer nr. 22f

                       Åros, husmenn nr. 12

                       Haneberg nr. 33c

                       Nesvåg, husmenn nr. 6a

                       Urdal nr. 44 (konas opphav)

                       Steinberg nr. 48f


28.04.13          Elvestrøm, husmenn nr. 2e

                       Immerstein, husmenn nr. 15e

                       Hegdal, husmenn nr. 22 (første kones opphav)


27.04.13           Mål nr. 14


16.04.13          Årsvold nr. 15 (konens opphav)


11.03.13          N. Støle nr. 21


27.02.13          Eik nr. 37

                       Skogestad nr. 31c

                       Immerstein nr. 18


23.02.13          Haneberg, husmenn nr. 38g


20.01.13          Vatland, husmenn nr. 2b


26.10.12          Eik nr. 18


15.10.12          Eik nr. 21 (kona)

                       Løvik nr. 12 (kona)

                       Løvik nr. 14


06.10.12          Skogenes nr. 3 og nr. 5

                       Ø. Barstad nr. 28 (kona)


04.10.12          Gyland nr. 8b


02.10.12          Ø. Åmodt, husmenn nr. 3

                       S. Regedal, husmenn nr. 6


19.06.12          Ø. Barstad nr. 28c og 28e

                       Steinberg nr. 28

                       Skongenes nr. 5


23.05.12          Odelsjordebok 1626 - under avskrifter


09.05.12          Hauge nr. 14 (konens opphav)


25.01.12          Skarås nr. 27b


19.01.12          Rekevik nr. 22


10.01.12          N. Mysse nr. 45

                       N. Mysse nr. 53

                       Ø. Støle nr. 15

                       Ø. Løvås nr. 24 (konens opphav)


20.09.11          Ø. Åmodt nr. 23 (konens opphav)

                       Ø. Åmodt nr. 25 (konens opphav)


05.09.11          Elvestrøm nr. 32e

                       Løtoft nr. 28 (2. konens opphav)


24.08.11          Immerstein, husmenn nr. 40

                       Nesvåg nr. 25a

                       Årsvold nr. 16 

                       Kirkebø nr. 57h


25.07.11          Østbø nr. 15c


03.05.11          Sandbekk nr. 8

                       Toks nr. 15


22.03.11          Drageland nr. 12 (konens opphav)


10.03.11          I. Mydland nr. 23

                       Skjevrås nr. 21

                       Hatleskog nr. 5


09.03.11          S. Egeli nr. 7 og nr. 10

                       Fitje nr. 6c


08.03.11          N. Regeland nr. 9 bekreftet farsnavn


10.12.10         S. Regedal nr. 2

                      Ø. Barstad nr. 12 (konens opphav)


10.11.10         Hauge nr. 18 og 13

                      Steinberg nr. 24

                      S. Regedal nr. 5

                      I. Mydland nr. 23 (kona)


24.08.10         Østbø nr. 11


09.08.10         Haneberg nr. 26 (kona)

                      Årsvold nr. 7 (ny), og resten renummerert

                      Mål, husmenn nr. 4

                      Nordnes, husmenn nr. 3

                      Guland nr. 5

                      Haneberg, husmenn nr. 11 og 12


08.07.10         Gauteland nr. 10


06.05.10         N. Surdal nr. 2

                      N. Surdal nr. 6

                      Ø. Barstad nr. 16

                      Ø. Barstad, husmenn nr. 2

                      N. Løvås nr. 12

                      Haneberg nr. 10


23.04.10         S. Ålgård nr. 7a


13.04.10         Krone nr. 12


19.03.10         I Rogaland Ættesogelags årshefte 1943 refereres en rettsak fra 1671-1672 med mange slektsopplysninger

                      Urdal nr. 12

                      Frøyland nr. 13

                      Frøyland nr. 14

                      L. Rosseland nr. 5

                      Årstad nr. 10

                      Eik, husmenn nr. 1

                      Steinberg nr. 15

                      Tothammer nr. 2


12.03.10         Netland nr. 2, 6 og 7

                      Netland, husmenn nr. 1 og 2

                      Skogenes nr. 1

                      Rekevik nr. 10


09.03.10         Fitje nr. 12

                      Krone nr. 9

                      I. Mydland nr. 27


05.01.10         Oppdatert opplysninger om 3. kone for Eik nr. 19


22.10.09         "Ny" 2. kone for Åros nr. 11


14.09.09         Stranden nr. 32f er egentlig Stranden 44a

                      Stranden 44 (konas opphav)


26.08.09         Gyland, husmenn nr. 23


13.08.09         Gyland, husmenn nr. 5 (konas opphav)

                      Elvestrøm, husmenn nr. 4


12.08.09         Lindland nr. 18 og Egeland, husmenn nr. 1 slått sammen

                      Aursland nr. 21


06.05.09         Hauge, husmenn nr. 28


20.03.09         Slått sammen alle sidene med bykselavgifter til en - Byksel Kronens og Kirkens gods


28.01.09         Skarås, husmenn nr. 30 (konas opphav)

                      Hanebergstranden nr. 14


22.01.09         Nesvåg nr. 6

                      Haneberg nr. 12

                      Løvik nr. 7

                      Lauland, husmenn nr. 7


29.12.08         Ø. Mysse nr. 11

                      Egeli i Sireheien nr. 4


12.12.08         Ø. Barstad, husmenn nr. 4


11.12.08         V. Barstad nr. 47


02.12.08         Løtoft nr. 20


07.11.08         Haneberg nr. 16 (bekreftet at første konen het Guri Danielsdtr.)


06.11.08         N. Støle nr. 13 og 15 (konene)

                      Y. Mydland nr. 5 (1. kones opphav)


29.10.08         Skogestad nr. 26


24.10.08         Guland nr. 6


20.10.08         S. Egeli nr. 27d

                      Stensland nr. 11 (første kona)


10.10.08         I. Evje nr. 4, endret Børild Larsen til Børild Åvaldsen


03.10.08         I. Evje nr. 7, 8, 9  og 10 (Endret Åvald Børildsen til Ola Børildsen, og sønnene fra Åvaldsen til Olsen)

                      Eie nr. 7, 9 og 10 (Ågot Pedersdtr gift med alle tre)


02.10.08         Årstad nr. 23


10.08.08         Hauge nr. 19


08.09.08         Skarås nr. 16


08.08.08         Immerstein, husmenn nr. 5


05.08.08         Åros nr. 3 og 4

                      Årstad nr. 14


23.05.08         Log nr. 21


11.04.08         Hauge nr. 8 og nr. 16


09.04.08         Refsland nr. 7, nr. 8 og nr. 16


08.04.08         Y. Evje nr. 19, nr. 22, nr. 24 og nr. 25

                      Eie nr. 19

                      Lindland nr. 34


01.04.08         Prestene nr. 21

                      S. Egeli nr. 20 og nr. 24

                      Flyttet Ørsland nr. 7 til Aursland nr. 1 og renummerert begge


21.03.08         Rekevik nr. 9 og nr. 12

                      Ø. Åmodt, husmenn nr. 2

                      Egeli i Sireheien nr. 5


12.03.08         Urdal, husmenn nr. 1

                      Ø. Barstad nr. 36

                      Ø. Åmodt nr. 17

                      Lauland, husmenn nr. 15


28.02.08         Renummerert Guddal

                      Hegdal, husmenn nr. 13

                      Fitje nr. 11, 12 og 13


27.02.08         Jordebok 1661 - Gudall var feillest som Omdall


21.02.08         Fitje nr. 7 og 8

                      I. Mydland nr. 26

                      Ø. Surdal nr. 5


13.02.08         Hegdal, husmenn nr. 4


12.02.08         Hauge nr. 19

                      Løveland, husmenn nr. 12

                      I. Mydland nr. 30

                      Åros nr. 13


11.02.08         N. Regeland nr. 19


08.02.08         Håland nr. 41 og nr. 44

                      Årrestad nr. 46

                      Lindland nr. 52


07.02.08         Løvik nr. 6

                      Elvestrøm nr. 9


07.02.08         I. Evje nr. 19

                      Steinberg nr. 17


06.02.08         Egeland i Sireheien, flyttet noen tidlige brukere mellom de forskjellige Egeli/Egeland-gårdene etter gjennomgang

                      Egeli i Sireheien

                      Egeli i Svaheien

                      S. Egeli

                      Steinberg (gjelder de tidligste Egelandbrukerne)

                      Ø. Løvås nr. 6


01.02.08         Krone nr. 2

                      Sel nr. 3