Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ØSTRE BARSTAD

Oppdatert 8.4.2019
Gårdsnr. 64

Øster Barestad - 1665


1. DAG BOTTOLFSEN n. 1602 – 1645

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603." For:ne Daigh [Barrestad] for ett slaugh hand gaff for:ne Peder [Ørisland], Affsonid for ½ daller"-1607. "Daug Barrestad for hand skaar Thostenn Støle lidet i hans laar med en øxe"–1615. "Dag Barestad Slogh til Børrild Effuie med en kårde"-1629. Det er en Dag Barstad som vitner i en sak i 1655, som en av flere gamle menn. Dette må være Dag Bottolfsen, og antakelig samme som nr. 4, som dermed ikke har eksistert.

Barn :

a. ? Randi gift på V. Barstad nr. 26

b. ? Bottolf V. Barstad nr. 28

c. Nils nr. 3

d. Anders f. 1593 Nesvåg nr. 5

e. ? Kolbein Netland nr. 1

Dag Barstads segl fra 1634. Foto : Stein N. Wisted2. "Lille" HALVOR BARSTAD n. 1610 - 1622

Barn :

a. Lars f. 1590 Ø. Barstad, husmenn nr. 2


3. NILS DAGSEN n. 1627 - 1654

nr. 1c, var lagrettemann i 1639

Barn :

a. ? Dag nr. 4


4. DAG BARSTAD n. 1652 – 1661

Må være barnebarn til nr. 1, og vel sønn til nr. 3, alternativt samme som nr. 1


5. LARS SIGURDSEN n. 1624 - 1656

Er vel samme som Lars Sivertsen, kaltes Sigmundsen i 1645, hadde da kone og en datter


6. ANDERS KRISTENSEN n. 1635 - 1645

Barn :

a. Kristen n. 1634 – 1664

     Barn : ? a. Endre Kristensen Barstad f. 1669 d. 1740

b. Omund nr. 7


7. OMUND ANDERSEN n. 1617 - 1618 og 1645 d.f. 1651

nr. 6b, dreng 1625 - 1629

g.m. GUNLAUG KNUDSDTR.

     g.2.m. nr. 8

Barn : a. Marit g.m. Tollak Røysland, Heskestad, kaltes Barstad i 1628-1635


8. JON OLSEN f. 1634 n. 1707 sk. 1710 +

I. Mydland nr. 20h, eide 1 ½ løp og 3 huder (hele) Østbø i 1671

g.m. GUNLAUG KNUDSDTR. sk. 1693

     g.1.m. nr. 7

Barn:

a. Omund f. 1651 nr. 19

b. Ola f. 1653 Østbø nr. 6

c. Jakob f. 1655 nr. 20

d. Nils f. 1658 S. Rosseland nr. 9

e. Lars f. 1663 nr. 14

f. Guri gift på Østbø nr. 8

g. Tora f. 1666 gift på Berglyd nr. 13

h. Gro død før 1710


9. LARS ENDRESEN f. 1631 sk. 1696 +

Elvestrøm nr. 7a, lagrettemann i 1672

g.m. HELGA BJØRNSDTR.     

     gift 2. gang

Barn :

a. Torkel f. 1658 nr. 21

b. Tollak f. 1661 Åse, Egersund

c. Kjetil, bodde i København i 1696

d. Bjørn f.ca. 1655 nr. 24

e. Barbro Barstad

f. Inger gift på Netland nr. 6

Stebarn :

g. Anne Regeland


10. SALVE JAKOBSEN f. 1604 d. 1673

Svindland nr. 3a, lagrettemann i 1671

g.m. TURID TORSTEINSDTR. n. 1673

Barn :

a. Torstein f. 1630 Årstad nr. 35

b. Inger g.m. nr. 18

c. Guri fikk gården på 18 mk smør i 1673


11. LARS SIVERTSEN f. 1602 d. 1674

S. Regedal nr. 2b ? lagrettemann i 1648 og 1671

g.m. INGRID ROLFSDTR. n. 1667

N. Surdal nr. 2a

Barn :

a. Omund f. 1624 Hetland, Lund

b. Sivert f. 1634 Myssing, Helleland. Ble sendt som soldat til Bergen i 1658

c. Kristen, utenlands 1674

d. Ellef f. 1651 nr. 15

e. Ingeborg gift på Kvievåg nr. 5

f. Karen gift på L. Regedal nr. 7

g. Kristine gift på V. Barstad nr. 29

h. Gunhild gift på Stene, Heskestad

i. Berte gift på Svindland nr. 7

Lars Barstads segl 1648. Foto : Stein N. Wisted12. RASMUS OLSEN f. 1584 d.e. 1669

Hadde samme bumerke som Tore Olsen I. Mydland. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen. Lagrettemann i 1648. Nevnt 1643 at han har arvet i N. Regeland, men at han vil selge dette godset, det kan være konens odel. Hadde odel i S. Regedal i 1662, som han solgte til Jacob Tommassen i 1664. Dette kom kanskje fra kona, som kanskje var fra S. Regedal. Sivert Regedal eide ½ løp i S. Regedal i 1639, Rasmus og hans medeiere eide det samme i 1644, som må ha vært etter at han hadde giftet seg med Ingeborg Sivertsdtr, ant. Sivert Regedals datter.

g.m. INGEBORG SIVERTSDTR. d. 1669

S. Regedal nr. 2a ?

Barn :

a. Nils n. 1664

b. Ola f. 1646 d.e. 1675

c. Ola

d. Kristine gift på Ø. Regeland nr. 6

e. Todni g.m. nr. 22

f. Siri g.m. nr 17 ?

g. Anne kanskje g.m. Nils Puntervold, Egersund, og dermed mor til konene på Ø. Løvås nr. 10 og Nesvåg nr. 14.

h. Anbjørg gift på Netland ? nr. 7

Rasmus Barstads segl 1648. Foto : Stein N. Wisted13. JAKOB Ø. BARSTAD f. 1634 d.e. 1675


14. LARS JONSEN f. 1663 d. 1744

nr. 8e

g.m. INGEBORG TORSTEINSDTR.

Årstad nr. 35e

Barn :

a. Torstein f. 1697 V. Barstad nr. 37

b. Ola f. 1708 nr. 27

c. Nils f. 1716 Krone nr. 8

d. Gunlaug f. 1706 g.m. nr. 41 ?


15. ELLEF LARSEN f. 1651 d. 1709

nr. 11d, "død nest før vaarvinden" - 1710

g.m. TORA GUNDERSDTR. f.ca. 1660 d. 1737

Svinland nr. 6e

Barn :

a. Inger f.ca. 1677 gift på I. Evje nr. 10

b. Lars f. 1693

c. Steinvor gift på Hatleskog nr. 7

d. Karen f. 1699 gift på Vinje nr. 11

e. Tora f. 1701 d. 1729 "druknit i Eievannet"


16. OLA OMUNDSEN f. 1616 n. 1667

N. Surdal nr. 2ea

Kaltes V. Barstad i 1645 og 1667, ble i tingbok 1652 omtalt som barnebarn til Gunhild Rasmusdtr. og svoger til Lars Sivertsen Ø. Barstad og Lars N. Løvås (N. Surdal nr. 6). I 1667 stevnet Ola Omundsen V. Barstad sine tanter Ingrid og Tora Rolfsdøttre for odelsgods han mente ikke å ha fått når de skiftet etter sine foreldre, hans farmor og farfar. Ingrid var gift med Lars Ø. Barstad, og Tora hadde vært gift med Lars Halvorsen Ø. Barstad. Godset det dreiet seg om var 1 løp smør i N. Saurdal, som var halve gården, 6 mk smør i Åmodt, 6 mk i Gauteland og 1 pnd 2 mk i Hesvig, Helleland. Ola Omundsens foreldre var døde i hans umyndige år, og siden hans far var eldste bror, mente han at han skulle ha hatt et fullt broderlodd, ikke bare 1 pnd smør i Hesvig.

g.m. N.N. ANDERSDTR.

V. Barstad nr. 18c

Barn :

a. Omund f. 1643 nr. 17

b. Anders f. 1651 V. Barstad nr. 27


17. OMUND OLSEN f. 1643 n. 1701

nr. 16a

g.m. ? SIRI RASMUSDTR.

nr. 12f, hun er noen plasser oppgitt som mulig datter til nr. 12, og det er flere av barna som har en datter som heter Siri.

Barn:

a. Anders f. 1670 Stapnes, Egersund i 1706

b. Ola f. 1675 N. Regeland nr. 17

c. Rasmus f. 1678 nr. 34

d. Ola f. 1683, stående reserve 1701


18. PEDER ELLINGSEN f. 1639 n. 1716

Hadde oppgitt i 1713. I 1716 stevnet han sin svoger Trond Mikkelsen Barstad for å forsvare sin oppsetning på gården, etter at Trond hadde overlatt gården til Rasmus Andersen. Rasmus på sin side mente han ikke også hadde overtatt oppsetningen. Saken ble utsatt.

g.m. INGER SALVESDTR. d. 1711 - 1716

nr. 10b

Barn :

a. Salve f. 1673 i tjeneste hos kongen [ant. marinen] i København

b. Kristen f. 1681 i tjeneste hos kongen [ant. marinen] i København

c. datter n. 1711 uten navn


19. OMUND JONSEN f. 1651 n. 1720, ikke n. 1721

nr. 8a, lagrettemann i 1691

g.m. GURI SALVESDTR. d.e. 1693

Hamre, Lund, datter til Salve Hoskuldsen Hamre

Barn :

a. Jon f. 1689

b. Salve f. 1691 nr. 26

c. Håvard f. 1700 nr. 32


20. JAKOB JONSEN f. 1655 d. 1732

nr. 8c, sikkert samme som kaltes Isak Jonsen kun i militært mantall 1700, kaltes Jakob Jonsen Eie i 1710 – 1732, stod oppført under S. Rosseland i 1713, hadde kone og en fosterdatter i 1711.

Barn :

a. Gunnar f. 1689 Eie nr. 14


21. TORKEL LARSEN f. 1658 d. 1719

nr. 9a, stående soldat i 1688

g.m. GRO JAKOBSDTR.

V. Barstad nr. 22e

Barn :

a. Helga f. 1689 gift på Bakke nr. 7

b. Ingeborg gift på Netland nr. 10

c. Jakob f. 1703 Hatleskog nr. 6


Hans søsterbarn (ant. Barbros barn) :

a. Kristen Larsen f. 1689 n. 1701

b. Ola Larsen f. 1695 n. 1701


22. ENDRE OLSEN f. 1649 nevnt her 1701

g.m. TODNY RASMUSDTR. d. 1709

nr. 12e

     g.1.m. Årstad nr. 35


23. LARS BØRILDSEN f. 1648 n. 1705

Var i 1696 stevnet for gjeld på 3 rd, "gaar om kring at betle og er en krybling"

Barn :

a. Torstein f. 1684


24. BJØRN LARSEN f.ca. 1650 d.f. 1696

nr. 9d, soldat 1676 – 1680 "udøgtig" i 1682

g.m. GUDLAUG OLSDTR. sk. 1730 +

     g.2.m. nr. 25

Barn :

a. Ingeborg f. 1678 gift på Årstad nr. 40

b. Siri f. 1682 gift på Birkeland nr. 22

c. Kristen f. 1689 nr. 31


25. ERIK TORSTEINSEN f. 1662 d. 1736

Årstad nr. 35b, brukte 18 mk i 1723 - 1725

g.m. GUDLAUG OLSDTR. sk. 1730 +

     g.1.m. nr. 24

Ingen barn


26. SALVE OMUNDSEN f. 1691 d. 1753

nr. 19b

g.m. MALENE OMUNDSDTR. d. 1750

Svindland nr. 7e

Barn :

a. Berte d. 1758 ugift "een gammel søster" - 1751

b. Omund f. 1723 "liden og gaal" - 1751, ikke n. 1758

c. Gunnar f. 1724 nr. 38


27. OLA LARSEN f. 1708 d. 1786

nr. 14b, soldat 1730 – 1739, brukte 1 pnd 9 mk i 1755

g.1739.m. MALENE GUNDERSDTR. f. 1709 d. 1785

Barn :

a. barn f. 1741 d. 1744

b. Gunnar f. 1743 d. 1745

c. Ingeborg f. 1746 gift på V. Barstad nr. 39

d. Gunnar f. 1748 nr. 30

e. Guri f. 1751 d. 1751


28. GULLIK GULLIKSEN f. 1693 d. 1742

L. Ålgård nr. 7a, kaltes L. Ålgård i 1715 - 1717, Ø. Barstad i 1721 – 1729, brukte 1 pnd her 1723 - 1725. Bøtet i 1715 for å ha ligget med forloveden sin før bryluppet.

g.1715.m. INGER ASSERSDTR. f.1698 d. 1780

Frøytlog nr. 16b, flyttet med datteren Maren til Åse, Egersund etter 1758

Barn :

a. Maren f. 1719 gift på Skogenes nr. 5

b. Asser f. 1725 Dyrnes u/ Hadland, Egersund

     gift i Egersund g.1.1744.m. Berte Jansdtr, g.2.m. Birkeland nr. 19d

c. Gullik f. 1729 Hadland, Egersund, g.1758.m. Kirsten Pedersdtr

d. Salve f. 1732 til Bergen 1751

e. Anne f. 1735 g.1764.m. Omund Jonsen Veshovde, Egersund


29. SIGBJØRN TORKELSEN f. 1704

Hatleskog nr. 5a, soldat 1727 – 1729, bykslet gård i 1727, gift med 1 barn i 1729, bodde på Ø. Barstad i 1728 – 1731

Barn :

a. Torkel f. 1729


30. GUNNAR OLSEN f. 1748 d. 1773

nr. 27d

g.1769.m. GUNLAUG ANDERSDTR. f. 1746

V. Barstad nr. 36a

     g.2.m. Svindland nr. 10

Barn :

a. Ola f. 1769 d. 1772

b. Anders f. 1772 d. 1772

c. Gunhild Guria f. 1773 d. 1778


31. KRISTEN BJØRNSEN f. 1689 sk. 1739 +

nr. 24c, kaltes Årstad i 1718 – 1730, nevnt her her fra 1732

g.m. GUNVOR JOHANNESDTR. f. 1678 d. 1760

N. Surdal nr. 10a

Barn :

a. Bernt f. 1716 nr. 40

b. Endre f. 1718 d. 1739

c. Johannes f. 1721 d. 1748 soldat 1739 - 1742

d. Torstein f. 1725 nr. 39


32. HÅVARD OMUNDSEN f. 1700 d. 1762

nr. 19c, kaltes Ørsland i 1718, og fikk bygselsseddel på 2 mk i Portell under Ørsland i 1718, brukte 1 pnd 16 ½ mk i 1723 – 1725, 1 pnd 7 ½ mk i 1755

g.m. MALENE BJØRNSDTR. f. 1688 n. 1733

Ørsland nr. 15a

Barn :

a. Malene f. 1720 g.m. nr. 39

b. Omund f. 1727 nr. 33

c. Guri f. 1729 gift på L. Ålgård nr. 9

d. Inger f. 1733 gift på Skogenes nr. 4


33. OMUND HÅVARDSEN f. 1727 d. 1806

nr. 32b

g.1755.m. ANNE SØRENSDTR. f. 1728 d. 1807

Ø. Regeland nr. 19d

Barn :

a. Malene f. 1756 gift med nr. 54

b. Marte f. 1758 "Aabenbar skrifte for begangen Tyverie" - 1783

c. Anne f. 1760 g.m. Nesvåg nr. 23

d. Håvard f. 1763 d. 1764

e. Helene f. 1764 gift med nr. 51

f. Søren f. 1767 d. 1768

g. Rakel f. 1769


34. RASMUS OMUNDSEN f. 1678 d. 1747

nr. 17c, var i Stavanger i 1701, kaltes Brandsberg i 1707, brukte 1 pnd 7 ½ mk i 1723 - 1725

g.m. ÅGOT LARSDTR. f. 1678 d. 1761

Kanskje fra Stapnes, Egersund, og i så fall datter til Lars Helgesen Stapnes og Guri Olsdtr.

Barn :

a. ? Ola Vinje nr. 12

b. Omund f. 1712 nr. 35

c. Siri f. 1722 gift på Elvestrøm nr. 15

d. Ågot f. 1723 g.m. Løtoft nr. 18


35. OMUND RASMUSSEN f. 1712 d. 1783

nr. 34b, brukte 1 pnd 7 ½ mk i 1755

g.1749.m. INGEBORG NAVARSDTR. f. 1712 d. 1794

S. Egeli nr. 14b

Barn :

a. Rasmus f. 1751 nr. 54

b. Anne f. 1752 d. 1757

c. Nathaniel f. 1754 L. Rosseland nr. 18


36. OLA SIVERTSEN f. 1700 d. 1775

Grov nr. 4c, soldat 1727 - 1737. Gift med 4 barn i 1727 til 1737 (det er vel Ellen og 3 stebarn), bykslet ½ løp smør siden 1720, brukte ½ løp i Svindland i 1719 - 1738. Eide og brukte 24 mk i Ø. Barstad 1746 – 1749, var i Holland i 1758 - 1760, kaltes Ø. Åmodt i 1764 - 1770. Skattet som odelsbonde for Ø. Åmodt i 1764. Vitnet i 1738 at han hadde bodd på Svindland i 20 år, og var da gift med Gunlaug Torsteinsdtr.

g.1.1719.m. GUNLAUG TORSTEINSDTR. n. 1738 d. 1755

     g.1.m. Svindland nr. 8

g.2.1762.m. GUNHILD JONSDTR. f. 1721 d. 1813

     g.1.m. Ø. Åmodt nr. 19

Barn 1.:

a. Ellen f. 1719 g.m. nr. 37


37. TORGER SIMONSEN f. 1715 d. 1758

Eitland, Gyland sogn, Flekkefjord, kaltes også Sivertsen, brukte 1 pnd i 1755, soldat 1745 – 1751, da han ble dimitert "siges at spøtter blod, og skade i høire brøst"

g.m. ELLEN OLSDTR. f. 1719 d. 1802

nr. 36a

     g.2.m. nr. 43

Barn :

a. Ola f. 1745 nr. 46

b. Simon f. 1748 desertert til Holland 1769

c. Lars f. 1751

d. Torger f. 1753

e. Guri f. 1756 d. 1757

f. Guri f. 1758 d. 1759

Torger Barstads sønn d. 1760


38. GUNNAR SALVESEN f. 1724 d. 1808

nr. 26c, soldat 1744 – 1751, brukte 1 pnd 3 mk i 1755

g.1747.m. MARTE JØRGENSDTR. f. 1724 d. 1804

Urdal nr. 19f

Barn :

a. Malene f. 1748 d. 1760

b. Jørgen f. 1751 d. 1773

c. Ingeborg Kristine f. 1755 d. 1755

d. Ingeborg Kristine f. 1756 g.m. nr. 50

e. Anne Malene f. 1760 gift på Kvam nr. 11

f. Søren f. 1765 nr. 48


39. TORSTEIN KRISTENSEN f. 1725 d. 1805

nr. 31d, soldat i 1751, kaltes Hauge i 1748, Steinberg i 1802 – 1805, Brukte 1 pnd i 1755

g.1.1748.m. MALENE HÅVARDSDTR. f. 1720 d. 1791

nr. 32a

g.2.1792.m. INGER JAKOBSDTR. f. 1761

Bjelland nr. 17h

Barn 1.:

a. Guri Malene f. 1749 gift på Sel nr. 13

b. Kristen f. 1753 d. 1760

c. Johannes f. 1755 V. Barstad nr. 43

d. Håvard f. 1758 d. 1759

Barn 2.:

e. Berte Malene f. 1793 d. 1793

f. Jakob f. 1793, ikke n. 1801

g. Torstein f. 1795 d. 1813 Eritstøl [?]

h. Inger Malene f. 1798 d. 1798

i. Jakob f. 1799 d. 1801

j. Inger Malene f. 1802 gift på Stranden nr. 128


40. BERNT KRISTENSEN f. 1716 d.e. 1755

nr. 31a, soldat 1737 – 1745, brukte 2 pnd 4 ½ mk i 1755 "Hvis Bryllup stod paa Haneberg i mine [sogneprestens] huus"

g.1.1738.m. ANNE EDVARDSDTR. d. 1756

g.2.1757.m. ANNE JONSDTR. f. 1730 d. 1810

Barn :

a. Malene f. 1738


KNUD PEDERSEN f. 1689

Kolestrand, Heskestad. Bodde i følge farens skifte i 1718 på Barstad, hvor han også ga 1 ort i krigsstyr i 1717, ellers ukjent


41. ASSER (PEDERSEN ?) f. 1692 d. 1775

Kolestrand, Heskestad. Kun nevnt på Ø. Barstad i 1758. Jeg tipper på at denne Asser er fra Kolestrand, og gift på Ø. Barstad med sin tremenning. Asser Pedersen Fra Kolestrand bodde i følge farens skifte i 1718 på Refsland u/Eie og var soldat, kaltes i skftet svoger til Jakob Olsen Skogestad (Refsland)

g.m. GUNLAUG LARSDTR. f. 1706 d. 1766

nr. 14d ?


42. JON PEDERSEN f. 1686 d. 1742

Skåland, Lund, kaltes Elvestrøm i 1709. Tiltalt "for leiermaal med sin hustru før deris brylupp, hand bad om moderation i bøderne for sin meget slette tilstands skyld, hvilcket og fougden considerede og derfore efftergav hannem bøderne for sig og sin hustrue Imod 2 Rd." - 1709

g.1709.m. SIRI LARSDTR. sk. 1750

g.1.m. Elvestrøm nr. 13

Barn :

a. Anne f.ca. 1709 gift på Vinje nr. 12

b. Guri f.ca. 1711 d.e. g.m. Lars Hansen Ø. Barstad

     Barn : a. Gjertrud Malene f. 1749

c. Guri d.y. f. 1713 gift på Fitje nr. 18

d. Malene f. 1718 g.m. Hans Isaksen Myklebust, Egersund

e. Gunhild f. 1721 gift på Ø. Åmodt nr. 19

f. Peder f. 1728 nr. 44

g. Jon f. 1733 i Holland i 1753, gift på Gjermestad, Egersund


43. SVEN SVENSEN f. 1706 d. 1773

Y. Evje nr. 7c, soldat 1734 – 1737, bodde på Y. Evje i 1729 - 1760

g.1.m. KRISTINE PEDERSDTR. f. 1708 d. 1760

V. Barstad nr. 32b

g.2.1761.m. ELLEN OLSDTR. f. 1720 d.e. 1770

     g.1.m. nr. 37

Barn 2.:

a. Sven f. 1762 nr. 47


44. PEDER JONSEN f. 1728 d. 1773

nr. 42f, kaltes Frøytlog i 1762, brukte 1pnd 4 ½ mk i 1755

g.1.1750.m. GUNLAUG PEDERSDTR. f. 1727 d. 1760

V. Barstad nr. 32g

g.2.1761.m. ANNE JONSDTR. f. 1731

Ørsland nr. 17c

     g.2.m. ?, g.3.m. nr. 52

Barn 1.:

a. Jon f. 1751 d. 1754

b. Gunlaug f. 1755 gift på V. Barstad nr. 40

c. Kristine f. 1759 d. 1760

Barn 2.:

d. Siri f. 1762 gift på Hatleskog nr. 9

e. Anne Guria f. 1764 gift på Ø. Regeland nr. 20

f. Berte f. 1766 var ifølge formynderrullen gift

g. Johanne f. 1768 gift på Egeland nr. 11

h. Jon f. 1771 nr. 49

Peder Barstads sønn d. 1760


45. LARS MAGNUSSEN f. 1737 d. 1773

Kaltes Svindland i 1761 og 1769

g.1.1761.m. VALBORG BRYNJELSDTR. f. 1733 d. 1764

Ribland nr. 12c

g.2.m. ?

Barn 1.:

a. Rakel Guria f. 1761

Barn 2.:

b. Anne f. 1766

en uekte datter d. 1764


46. OLA TORGERSEN f. 1745 d. 1773

nr. 37a

g.1767.m. ELISABET MARIE JAKOBSDTR. f. 1746

V. Barstad nr. 35g

     g.2.m. Ø. Åmodt nr. 21

Barn :

a. Ellen Guria f. 1767

b. Jakob f. 1770 d. 1772


47. SVEN SVENSEN f. 1762 d. 1830

nr. 43a, soldat 1783

g.1784.m. ESTER LARSDTR. f. 1749 d. 1828

Elvestrøm nr. 15c

Barn :

a. Sven f. 1785 nr. 57

b. Serine f. 1787 d. 1787

c. Lars f. 1789 d. 1789

d. Lars f. 1791 Netland nr. 19

e. Ellen Sofie f. 1792 d. 1793


48. SØREN ANDREAS GUNDERSEN f. 1765 d. 1845

nr. 38f

g.1794.m. ELLEN BERNTSDTR. f. 1771 d. 1823

Kaltes Åsland i 1794

Barn :

a. Gabriel f. 1795 nr. 68

b. Marie f. 1798 Frøyland nr. 45

c. Karen Bergitte f. 1801 gift på Kirkebø, hm nr. 18

d. Anne Gjertine f. 1805 tv. gift på I. Mydland nr. 62

e. Ellen Sofie f. 1805 tv. gift på S. Regedal nr. 16


49. JON PEDERSEN f. 1771 d. 1843

nr. 44h

g.1799.m. MARIE NATHANSDTR. f. 1768 d. 1835

Immerstein, husmenn nr. 15a

Barn :

a. Anne f. 1800 d. 1812

b. Peder f. 1805 nr. 65

c. Nataniel f. 1807
d. Ola Johannes f. 1810 d. 1814


50. SØREN ANDREAS ENDRESEN f. 1756 d. 1831

Lindland nr. 19c, var soldat 1780 – 1783, kaltes Søren Andreas Endresen Birkeland i kompanirullen

g.1776.m. INGEBORG KRISTINE GUNDERSDTR. f. 1756 d. 1811

nr. 38d

Barn :

a. Endre f. 1778 d. 1789

b. Jørgen Gabriel f. 1782 Lie nr. 11

c. Andreas f. 1784 nr. 58

d. Marte Kristine f. 1788 gift på Lindland nr. 30

e. Anne Sofie f. 1792 d. 1792

f. Endre f. 1793 d. 1812

g. Søren Andreas f. 1797 d.f. 1856 ugif

h. Ingeborg f. 1803 d. 1856 ugift på Lindland


51. SALVE TORKELSEN f. 1762 d. 1842

Øksnedal, Bakke

g.1788.m. HELENE OMUNDSDTR. f. 1764 d. 1854

nr. 33e

Barn :

a. Tønnes f. 1788 nr. 59

b. Anne Serine f. 1791 d. 1812

c. Anne Tolene f. 1794 d. 1812 (Anne Malene)

d. Helene f. 1797 gift på Bjelland nr. 22

e. Omund Andreas f. 1800

f. Marte Serine f. 1803 gift på Kvievåg nr. 17

g. Anne Elisabet f. 1806 gift på Lauland nr. 16


52. OLA STÅLESEN f. 1746 d. 1810

g.1775.m. ANNE JONSDTR. f. 1731 d.f. 1810

     g.3.gang, g.1.m. nr. 44

Barn :

a. Ståle f. 1776 nr. 53


53. STÅLE OLSEN f. 1776 d. 1866

nr. 52a, bodde etter 1860 på Rekevik hos sønnen Ola.

g.1799.m. KAREN BERNTSDTR. f. 1782 d. 1860

S. Rosseland nr. 20i, døde i Rekevik

Barn :

a. Anne f. 1800 d. 1801

b. Anne f. 1802 gift på Lauland, husmenn nr. 16

c. Bernt f. 1805 nr. 55

d. Karen f. 1807 gift på Urdal nr. 39

e. Olene f. 1810 g.m nr. 60

f. Sofie Katrine f. 1812 gift på Hegdal nr. 19

g. Serine f. 1815 gift på Hegdal nr. 19

h. Gjertine f. 1818 gift på Hegdal nr. 15

i. Ola Johannes f. 1820 d. 1820

j. Ulrikke Johanne f. 1823

k. Ola Johannes f. 1827 Rekevik nr. 27


54. RASMUS OMUNDSEN f. 1751 d. 1822

nr. 35a

g.1775.m. MALENE OMUNDSDTR. f. 1756 d. 1826

nr. 33a, kaltes Stranden i 1826, bodde vel hos datteren Rakel

Barn :

a. Omund f. 1775 nr. 56

b. Anne f. 1778 d. 1779

c. Anne f. 1780 gift på Løvik, husmenn nr. 4

d. Ingeborg f. 1783 d. 1845 Stranden, ugift

e. Anne Malene f. 1786 gift på N. Surdal nr. 16

f. Rakel f. 1789 gift på Stranden nr. 62

g. Omund f. 1791 Hegdal, husmenn nr. 22

h. Jon f. 1793, ikke n. 1801

i. Søren f. 1794 d. 1811

j. Malene f. 1797 gift på Ø. Løvås nr. 20


55. BERNT STÅLESEN f. 1805 d. 1881

nr. 53c, bodde på Åve i 1848, Frøyland i 1850, Volden i 1857, flyttet ca. 1858 til Rock Dell, Olmsted, Minnesota, USA. Han deltok i borgerkrigen, og har etterslekt i USA.

g.1.1848.m. INGEBORG MARIE TORGERSDTR. f. 1804 d. 1850

Lindland nr. 31

g.2.1857.m. GRETE SOFIE JOHANNSDTR. f. 1830

Urdal nr. 38b

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1850

Barn 2.:

b. Grete Bertine f. 1860

c. Josefine f. 1862

d. Anolina f. 1864

e. Amalie f. 1866

f. Marie Severine f. 1867

g. Ingeborg Kristine f. 1869 d. 1934 i Big Timber, Sweet Grass, Montana, USA g.m. Hans Rudd

h. Gurine Lydia f. 1869


56. OMUND RASMUSSEN f. 1775 d. 1833

nr. 54a, kaltes Målsand i 1804 -1810

g. 1803.m. SIRI BRYNJELSDTR. f. 1773 d. 1825

Ø. Barstad, husmenn nr. 4a

Barn :

a. Rasmus f. 1804 d. 1834 ugift

b. Bernt f. 1807 gift i Bergen i 1835

c. Jonas f. 1810 Immerstein, husmenn nr. 53

d. Malene f. 1812 d. 1813

e. Omund f. 1815

f. Søren f. 1818 Hegdal, husmenn nr. 35


57. SVEN SVENSEN f. 1785 d. 1853

nr. 47a

g.1808.m. BERTE LARSDTR. f. 1785 d. 1851

Eie nr. 27d

Barn :

a. Ester f. 1811 d. 1813

b. Ester f. 1814 gift på Svindland nr. 14

c. Lars f. 1817 nr. 63

d. Torborg f. 1820

e. Sven f. 1823 V. Barstad nr. 56

f. Berte Sofie f. 1826

g. Enok f. 1830


58. ANDREAS SØRENSEN f. 1784 d. 1844

nr. 50c, soldat i 1811, "styrtede nedover Duefieldet og knustes"

g.1813.m. GURI SIMONSDTR. f. 1787 d. 1868

L. Rosseland nr. 19f

Barn :

a. Sivert f. 1815 d. 1832 av forkjølelsens nervefeber

b. Søren f. 1817 nr. 67

c. Ingeborg f. 1819 d. 1836

d. Anne f. 1821 gift på Urdal, husmenn nr. 3

e. Andreas f. 1824 nr. 66

f. Maria f. 1827 d. 1836


59. TØNNES SALVESEN f. 1788 d. 1852

nr. 51a

g.1820.m. ANNE BERTE SVENSDTR. f. 1799 d. 1879

Myrstøl nr. 22b

Barn :

a. Helene f. 1822 g.m. nr. 61

b. Salve f. 1823 d. 1824


60. BERNT TOLLAKSEN f. 1805 d. 1897

Tjørn, Heskestad, bodde på Tjørn, men bodde hos nr. 63 i 1865

g.1830.m. OLINE STÅLESDTR. f. 1810

nr. 53e, dro til USA i 1897

Barn :

a. Tollak f. 1831 Tjørn, Heskestad

b. Ståle f. 1833 til USA

c. Ola f. 1834 til USA

d. Guri f. 1837 gift på Heskestad, Heskestad

e. Sakarias f. 1839 nr. 64

f. Berte f. 1841 til USA

g. Jonas f. 1845 bodde hos broren i 1865

h. Olene f. 1847 gift på Barstad

i. Kristine f. 1849 til USA

j. Kristian f. 1854 til USA


61. ANDREAS OMUNDSEN f. 1807 d. 1889

Svindland nr. 11d

g.1843.m. HELENE TØNNESDTR. f. 1822 d. 1854

nr. 59a

Barn :

a. Olaus f. 1844 d. 1844

b. Kristine f. 1845 g.m. nr. 72

c. Anne Bertine f. 1848 gift på Lauland nr. 22

d. Tobias f. 1852 ugift dreng på Lauland i 1900

e. Hans Anton f. 1854 d. 1854


62. ANDREAS PEDERSEN f. 1836 d.e. 1900

Elvestrøm nr. 26f

g.1860.m. INGEBORG MARIE ABRAHAMSDTR. f. 1840 d.e. 1900

Skailand, Heskestad

Barn :

a. Peder f. 1861 d. 1861

b. Anne Bertine f. 1862 d. 1865

c. Anne Sofie f. 1864 gift på Vatland nr. 24

d. Bertine f. 1866

e. Peder f. 1867

f. Anton f. 1870 d. 1877

g. Johan Arnt f. 1872 nr. 76

h. Kristian f. 1875 d. 1887

i. Alette Marie f. 1877 var i Iowa, USA i 1900

j. Tobine f. 1880 var i Iowa, USA i 1900

k. Marie f. 1884 d. 1884


63. LARS SVENSEN f. 1817 d.e. 1900

nr. 57c

g.1.1851.m. KRISTINE LARSDTR. f. 1828 d. 1854

I. Mydland nr. 59c

g.2.1855.m. MARIE LARSDTR. f. 1823 d. 1900

I. Mydland nr. 53d

Barn 1.:

a. Sven f. 1852 nr. 80

Barn 2.:

b. Kristine f. 1856 tv. gift på Eie nr. 48

c. dødfødt 1856 tv.

d. Bertine f. 1857

e. Karen Elisabet f. 1860

f. Enok f. 1862

g. Marie f. 1865 d. 1865

h. Louise Marie f. 1866


64. SAKARIAS BERNTSEN f. 1839 d. 1868

nr. 60e, døde på sjøen

g.1867.m. ELISABET JONASDTR. f. 1849

Egeland nr. 12e

     g.2.m. nr. 78

Barn :

a. Sakarias Elinius f. 1868


65. PEDER JONSEN f. 1805 d. 1880

nr. 49b

g.1830.m. MARIE PEDERSDTR. f. 1804 d. 1871

Ø. Surdal nr. 14b

Barn :

a. Jonas f. 1831 nr. 72

b. Serine f. 1834 gift på Løtoft nr. 27

c. Marianne f. 1837 gift på Åros nr. 30

d. Pauline f. 1842 gift på Steinberg nr. 47

e. Marius f. 1846


66. ANDREAS ANDREASSEN f. 1824 d. 1898

nr. 58e

g.1851.m. MARTE OLSDTR. f. 1825 d.e. 1900

I. Evje nr. 27f

Barn :

a. Karoline f. 1852

b. Gurine f. 1854 d. 1863

c. Anne f. 1857 ugift i 1900

d. Sivert Martinius f. 1859 d. 1863

e. Ola Gabriel f. 1864

f. Anton f. 1868


67. SØREN ANDREASSEN f. 1817 d. 1863

nr. 58b

g.1842.m. DORTE MARIE ANDERSDTR. f. 1818 d. 1880

V. Barstad nr. 44f

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1843 g.m. nr. 73

b. Anne Gurie f. 1847


68. GABRIEL SØRENSEN f. 1795 d. 1879

nr. 48a

g.1831.m. MARGRETE SOFIE JONASDTR. f. 1799 d. 1883

S. Rosseland nr. 19a

Barn :

a. Elling f. 1831 d. 1831

b. Johanne Jørgine f. 1833

c. Ellen f. 1835

d. Andreas f. 1837 nr. 71


69. EIVIND HANSEN f. 1810

Skogenes nr. 9a, kaltes S. Refsland i 1835 - 1844, Åros i 1848, bodde på Dybing, Heskestad fra 1852, reiste til USA i 1873

g.1834.m. ENGEL SESILIE LARSDTR. f. 1808

Åros nr. 19e

Barn :

a. Andreas f. 1835 sjømann i Stavanger

b. Karen Serine f. 1837

c. Elisabet Sofie f. 1839 d. 1842

d. Hans f. 1841

e. Elisabet Sofie f. 1844 d. 1848

f. Lars f. 1847

g. Anne f. 1848

h. Abigael f. 1852 d. 1859


70. SIMON HANSEN f. 1821

Frøyland nr. 41b, kaltes V. Barstad i 1849 - 1853

g.1848.m. TURID PEDERSDTR. f. 1810

Ø. Støle nr. 11b

Barn :

a. Martin f. 1849 d. 1849

b. Martine f. 1850

c. Hans Gabriel f. 1853


71. ANDREAS GABRIELSEN f. 1837

nr. 68d, bodde på V. Barstad i 1900

g.1865.m. OLENE BERNTSDTR. f. 1847

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Gabriel f. 1866

b. Oline Gurine f. 1868

     Barn : a. Anton f. 1891 UE d. 1891 – far Willum Pedersen, Egeland, Heskestad

c. Margrete f. 1870

d. Anton f. 1873 d. 1890

e. Severine f. 1875 d. 1875

f. Bernt Sakarias f. 1876 var i Winconsin, USA i 1900

g. Ola Andreas f. 1879

h. Kristine Gjertine f. 1882

i. Konrad Elinius f. 1885

j. Johan Severin f. 1887


72. JONAS PEDERSEN f. 1831 d. 1894

nr. 65a

g.1866.m. KRISTINE ANDREASDTR. f. 1845 d.e. 1900

nr. 61b

Barn :

a. Helene f. 1867 tv. gift på N. Regeland nr. 30

b. Marie f. 1867 tv. d. 1889 druknet i elven

c. Peder f. 1870 var i Minnesota, USA i 1900

d. Andreas f. 1872

e. Anne Bertine f. 1875 d. 1877

f. Johan Kristian f. 1877 var i Montana, USA i 1900

g. Anne Bertine f. 1881

h. Hansine Amanda f. 1885

i. Martin Joakim f. 1887

j. Kristine Marie f. 1891


73. OMUND GUNDERSEN f. 1833 d. 1900

Svindland nr. 12b

g.1.1872.m. INGEBORG MARIE SØRENSDTR. f. 1843 d. 1885

nr. 67a

g.2.1888.m. BERTE HELENE GUNDERSDTR. f. 1841

Bilstad, Heskestad

Barn :

a. Bertine f. 1874

b. Sivert f. 1875 d. 1878

c. Gurine f. 1877

d. Dina Marie f. 1882 d. 1907 ugift, Egersund


74. KRISTIAN JAKOBSEN f. 1850

Egeland, Heskestad, gift 2. gang

g.1895.m. BERTINE KRISTIANE BERNTSDTR. f. 1859

     g.1.m. S. Rosseland nr. 32

Barn :

a. Kornelius Benjamin f. 1896


75. TØNNES GABRIEL JAKOBSEN f. 1840

Heskestad, murer og hustømmermann

g.m. ANNE KRISTIANE LARSDTR. f. 1840

Barn :

a. Lovise f. 1877

b. Johan Godfred f. 1874

c. Lars f. 1880 var i N. Dakota, USA i 1900

d. Toni August f. 1883


76. JOHAN ARNT ANDREASSEN f. 1872

nr. 62g

g.1898.m. OLINE SERINE OLSDTR. f. 1873

Netland nr. 20f

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1899


77. ASLAK TØNNESSEN f. 1854

Helleren, Egersund, bodde på Ribland i 1884 - 1896

g.1883.m. RAKEL HANSDTR. f. 1857

Ribland nr. 18i

Barn :

a. Hans Jakob Rosenius f. 1884

b. Tønnes Kornelius Gerhard f. 1885

c. Adolf Reginius f. 1888

d. Ragna Temelie f. 1891 d. 1891

e. Ragna Kristine f. 1892

f. Genette f. 1895 d. 1895

g. Gustav f. 1896

h. Einar f. 1900 d. 1900


78. SIVERT SIGBJØRNSEN f. 1845

V. Barstad nr. 53c

g.1870.m. ELISABET JONASDTR. f. 1849

g.1.m. nr. 64

Barn :

a. Ida Helene f. 1871

b. Jonas f. 1873

c. Ingeborg f. 1876 d. 1877

d. Severin f. 1878 var i Wisconsin, USA i 1900

e. Johan f. 1880 var i Minnesota, USA i 1900

f. Severine Elisabet f. 1884

g. Jakob f. 1888

h. Hartvig Lassuinius f. 1895


79. GJERT TOBIAS JENSEN f. 1851

V. Barstad nr. 52e

g.1871.m. ELLEN PEDERSDTR. f. 1846

Årsvold nr. 21c

Barn :

a. Helene Elisabet f. 1871

b. Pauline Elisabet f. 1875

c. Ida f. 1873

d. Jens f. 1877


80. SVEN LARSEN f. 1852

nr. 63a

g.1888.m. SEVERINE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1856

Hatleskog nr. 15b

Barn :

a. Kristine f. 1889

b. Lars Martin f. 1890

c. Ingeborg f. 1892

d. Johanne f. 1895

e. Sine Elisabet f. 1897

f. Bertine f. 1900HUSMENN1. KOLBEIN TRONDSEN f. 1601 d. 1664 - 1673

Åvendal nr. 1c

g.m. ? n. 1673 (Enken)

Barn :

a. Trond f.ca. 1630 Ø. Surdal, husmenn nr. 1


2. LARS HALVORSEN f. 1590 d.e. 1664

Ø. Barstad nr. 2a, antakelig samme som N. Surdal nr. 6


3. HANS f. 1671 d. 1759

g.m. BERTE f. 1666 d. 1758


4. BRYNJEL JONSEN f. 1743 d. 1804

Ørsland nr. 17i, kaltes Svensen Ørsland i 1773

g.1771.m. BERTE STÅLESDTR. f. 1741 d. 1808

Barn :

a. Siri f. 1773 g.m. Ø. Barstad nr. 56

b. Marte f. 1777 gift på Aursland nr. 14

c. Jonas f. 1779 d. 1785


5. JAKOB SMITH JAKOBSEN f. 1781 d. 1866

Hauge, husmenn nr. 12g, "i Bager lære i Bergen" - 1803

g.1814.m. INGEBORG KRISTINE PEDERSDTR. f. 1771 d.f. 1866

Eik, husmenn nr. 4e


6. ABRAHAM TOLLAKSEN f. 1811 d. 1892

Tjørn, Heskestad, kaltes Åvendal i 1834-1840, flyttet til Hytland, Bjerkreim i 1840, men var på Gauteland i 1847

g.1834.m. ANNE BERTINE JONSDTR. f. 1815 d. 1899

Åvendal nr. 21d

Barn :

a. Tollak f. 1835 nr. 7

b. Ingeborg Marie f. 1837 d.f. 1840

c. Anton Bertinius f. 1843 Lindland nr. 49

d. Grete Sofie f. 1847


7. TOLLAK ABRAHAMSEN f. 1835

nr. 6a, sjømann, fikk i 1855 barn med Fitje nr. 22d

g.1856.m. ELLEN JONASDTR. f. 1830

N. Saurdal nr. 18b

Barn :

a. Tønnes Elias (sic.) f. 1857 tv. d. 1857

b. Tønnes Elias (sic.) f. 1857 tv.

c. Albine Bertine f. 1862

d. Hanne f. 1864 d. 1865