Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NETLAND

Oppdatert 4.4.2016
Gårdsnr. 100

Netland - 1665, Netland med Schougen 1723


1. KOLBEIN DAGSEN n. 1622 - 1629

Ø. Barstad nr. 1e ?

Bøtet i 1622 for han "skaar Lauritz Sourdall med en kniff aff wanuare." Han ble i 1627 dømt til å miste ødegården Netland da han ikke hadde gydig bykselsseddel. Det eneste han kunne vise, var et istykkerrevet brev fra Kristen Ellefsen på Oddernes, men uten noen segl eller underskrifter. Kirsten Nilsdtr hadde vitnet at Netland hadde vært brukt av henne og hennes avdøde mann i minst 20 år under Barstad.

Barn :

a. Sigbjørn V. Barstad nr. 17


2. LARS NETLAND n. 1632 - 1640

Skal være fra Barstad


3. ENDRE PEDERSEN n. 1644 - 1645 d.f. 1657

V. Barstad nr. 13b, antakelig den Endre Pedersen som bodde på Ø. Strai, Oddernes 1610 - 1640 Endre Barstad står som eier av 2½ tønner laks og 9 spann korn i Årstad, Egersund i 1617, sammen med sine medeiere. Jeg finner ingen Endre Barstad i skattelistene rundt denne tiden.

g.m. N.N. n. 1657

Barn :

a. Peder f. 1639 Netland, husmenn nr. 2


4. OLA (ENDRESEN/JAKOBSEN) f. 1628 d. 1675

Bror til nr. 5, bodde på Ø. Saurdal i 1663 iflg. presten manntall, men ikke i fogdens i 1664. Det er faktisk en Ola både på Ø. Saurdal og Netland i prestens manntall, men bare en på Netland i fogdens. Kan det være samme mann som med en feil er ført begge plasser ? Kaltes bror til Peder Endresen Skogen i en ikke gjenfunnet sak fra rundt 1664.

g.m. INGEBORG IVARSDTR. d.e. 1675

Gauteland nr. 6d

Barn :

a. Endre f. 1663 Ø. Surdal nr. 4

b. Kristen n. 1675 ellers ukjent d.f. 1737

c. Jakob f. 1672 Refsland nr. 6

d. Siri d. 1745 Bøe ugift

e. Siri d. 1733 Stranden ugift


En teori :I 1661 finnes kun Helge og "enken" på Ø. Saurdal. Hun har jeg gift med Jakob Bjørnsen n. 1614 - 1645, og hvis Omund og Ola Netland var hans sønner, og at Ole flyttet dit etter 1661 for å hjelpe moren på sine gamle dager, som kanskje var en Endresdtr (og kanskje søster til Endre Pedersen Netland nr. 2, så ville Ole og Peder være søskenbarn, og kunne blitt kalt brødre etter datidens syn), så vil de faktisk kunne være Jakobsønner. Enken på Ø. Surdal må ha vært født rundt 1590-1600, og døde vel derfor rundt 1663/4 da Ole flyttet til Netland.


5. OMUND (ENDRESEN/JAKOBSEN) f. 1631 d.e. 1679

Kaltes bror til nr. 4 i dennes skifte i 1675, kalles Jakobsen i Heskestad bygdebok

Barn :

a. Peder f. 1672 Rekevik nr. 10


6. OLA JAKOBSEN f.ca. 1659 sk. 1696+

V. Barstad nr. 22a

g.m. INGER LARSDTR. n. 1722

Ø. Barstad nr. 9f

Barn :

a. Borghild f. 1688 ugift i 1716

b. Alf f. 1693 V. Barstad nr. 34

c. Ingeborg f. 1696


7. ANDERS PEDERSEN f. 1644 n. 1729

V. Barstad nr. 25a, var soldat 1664 – 1669, kaltes Barstad i 1672 - 1715. Sonet i 1672 2 daler for å ha sovet med sin forlovede før bryluppet.

g.m. ANBJØRG RASMUSDTR. f. 1645 d. 1730

Ø. Barstad nr. 12h

Barn :

a. Peder f. 1675 V. Barstad nr. 32

b. Ola f. 1676 tjente på Kjelland, 1701

c. Rasmus f. 1677 Urdal nr. 23

d. Kirsten (Karen) f.ca. 1680 gift på V. Barstad nr. 30

e. Kristen f. 1689 n. 1701

f. Anders f. 1691 nr. 10

g. Ingeborg f.ca. 1700 g.m. nr. 9


Ellef Drageland og Anders Netland hadde i 1715 stevnet hverandre for "et Klammerj". Begge møtte med sine vitner.

Første vitne for Ellef Drageland var Brynjel Tollaksen S. Rosseland, og han vitnet at han på en månedlig bededag rett etter gudstjenesten på kirkegården så Anders Netland, som satt på hesten, slo et par slag med en pisk han hadde i hånden. Ellef Drageland verget seg, og slo Anders med stokken som han hadde i hånden. Han hørte imidlertid ikke hva som ble sagt mellom dem, siden han var så langt borte, og han gikk heller ikke nærmere.

Rolf Sigbjørnsen Krone vitnet at de første ord som falt mellom Anders og Ellef den dagen, hadde falt på kirkegården, rett etter at lensmannen hadde lest noen øvrighetsbrev, da hadde han hørt et Ellef hadde spurt Anders hva han hadde å svare, hvor Anders svarte at Ellef og hans sønner var "bygdeflengere" og beskyldte dem for "udsorevelse", hvorav fire hadde tjent for Anders' sønn, "nu maatte Diævelen være den femte, ogsaa hand sielfv". Så gikk Anders innenfor kirkegården til hesten sin, og ropte til Ellef at han skulle hjelpe ham på hesten, så skulle de være gode venner. Ellef gikk inn på kirkegården, og holdt i stigbøylen, så Anders kom seg på hesten. Men de sa noe til hverandre som ingen hørte, før Anders utbrøt "Naa skall Diævelen fare i deg", og slo Ellef over hode og ryggen med ridepisken, så Ellef mistet hatten. Han plukket den opp igjen, og Anders spurte ham "om dette skulde være for velgierningene", og slo et par slag til med pisken. Ellef sa til ham "du slaar som et Skoren, nu vil jeg slaa som en mand", og så slo han Anders med stokken som han hadde i hånden. De fortsatte å slå på hverandre helt til Asbiørn Fitje kom til å skilte dem. Vitnet så at det var blod på stokken til Ellef. Rasmus Sigbjørnsen Toks var neste vitne ut. Han sa seg enig i alt som Rolf Krone hadde sagt. Ellef Andersen Stensland var også enig med de to foregående i hvordan det hadde skjedd, med tillegg at etter de var skilt av Asbjørn Fitje, red Anders sin vei.

Lensmannen Karsten Kirsebom var også enig med de 3 vitnene om hva som hadde skjedd. Lensmannen og Lars Knudsen Frøyland vitnet videre at dagen etter hadde Ellef latt dem se på ham, og de kunne se noen røde striper i fjeset og hodet hans.

Så var det Anders Netlands vitner som skulle opp.

Først kom Jofred Johannessen L. Rosseland. Han vitnet at han ikke hørte hva som eventuelt ble sagt mellom dem, før Ellef hjalp Anders med hesten. Mens Ellef holdt i bisselet, slo Anders noen slag over hestens hals, og traff Ellef over armene og skuldrene, men om han traff hodet, visste han ikke. Så slo Ellef tilbake med stokken, og de fortsatte til Asbjørn Fitje skilte dem. Mer visste han ikke.

Ellef Andersen Stensland var også innkalt som Anders' vitne, men han visste ikke mer enn han allerede hadde vitnet.

Johannes Johannessen Hauge mente at Anders hadde bedt Ellef å slippe hesten, men Ellef holdt i bisselet før de begynte å slå.

Peder Sørensen Lindland hadde heller ikke hørt ordene som hadde falt mellom dem, men han så Ellef hoppe over steingjerdet til kirkegården. Han vet ikke annet enn at Ellef holdt i hesten og Anders ba ham slippe, før de slo på hverandre. Retten spurte disse tre siste vitner hvorfor de ikke hadde hørt hva som ble sagt, slik de andre vitnene hadde. De forklarte seg med at de sto langt ifra, og der hvor lensmannen stod, var det mye folk.

Tilslutt kom Asbjørn Fitje fram og vitnet at han ikke visste noe om hva som hadde skjedd før han skilte dem ad, "thi hand sagde sig at have været beskienchet, da, som nu".

Fogden krevde dom over dem begge for "slagsmaal og hellig dags brøde effter loven".

Siden Anders Netland ifølge alle vitner hadde startet slagsmålet, ble han dømt til å bøte 6 lodd sølv eller 9 Rdr til kongen. Ellef ble tildømt selvforsvar, og slapp å bøte.


8. ANDERS PEDERSEN NETLAND f. 1671

"fød i Sogendahls Schibb: 51 aar". - 1722


9. OLA JAKOBSEN n. 1721 – 1722, ikke 1723 - 1725

g.m. INGEBORG ANDERSDTR. f.ca. 1700

nr. 7g


10. ANDERS ANDERSEN NETLAND f. 1691 d. 1762

nr. 7f, var i 1732 innvolvert i saken mellom Herman Schultz og fogd Oluf Zachariassen, satt arrestert ca. 3 måneder, men ble frikjent. Var senere kjøpmann i Egersund. Saken er omtalt i Ætt og Heim 1967 side 26-45.

g.m. INGEBORG TORKELSDTR. f. 1693 d.e. 1782

Ø. Barstad nr. 21b, hennes alder er oppgitt i tingboken 1754, hvor også skjebnen til sønnene Torger og Lars er beskrevet.

Barn :

a. Ola f. 1715 nr. 11

b. Kristen f. 1716, soldat 1737 - 1747 borger i Stavanger, døde der 1790

c. Elisabet f. 1720 gift på Hafsøy, Egersund

d. Guri f.ca. 1721 k. 1737 Netland, Egersund g.1769.m. Sven Olsen Sund, Egersund

e. Torkel f. 1727 d. 1770, til Holland 1744, i Egersund 1764 g.1757.m. Karen Mikkelsdtr, Egersund

f. Anders f. 1728 nr. 12

g. Tarald f. 1731 til Bergen 1751, senere til Holland, "kaltes Torger paa Norsk, men Tønnis paa Hollansk, d. 1753 i Amsterdam,

    ugift og uten livsarvinger

h. Lars f. 1733, ikke n. 1758

i. Lars f. 1737 til Holland 1752, kaltes Lorens d. 1753 i Sernamen i Ost-India, ugift og uten livsarvinger


11. OLA ANDERSEN f. 1715 d. 1760

nr. 10a, overlot til broren Anders i 1753

g.1742.m. GURI SVENSDTR. f. 1708 d. 1787

g.1.m. Ribland nr. 12

Barn :

a. Anders f. 1744 d. 1744

b. Anders f. 1745 nr. 14


12. ANDERS ANDERSEN f. 1728 d. 1760

nr. 10f, soldat 1751 – 1754, brukte 12 mk i Skogen og 1 pn 12 mk her i 1755, døde i Egersund

g.1.1753.m. ANNE BRYNJELSDTR. f. 1727 d. 1757

Ribland nr. 12a

g.2.1758.m. GURI TORMODSDTR. f. 1737

Urdal nr. 24a

     g.2.m. I. Mydland nr. 38

Barn 1.:

a. Ingeborg f. 1754 gift på Y. Mydland nr. 24

b. Bernt f. 1756, ikke n. 1758

c. Guri f. 1757 d. 1757

Barn 2.:

d. Tormod f. 1759 d. 1759

e. Anne f. 1760 gift på Skjevrås, husmenn nr. 1


13. ABRAHAM GUNNARSEN f. 1712 d. 1795

Eide, Heskestad, bodde på Drange, Heskestad

g.1737.m. MARTE VERMUNDSDTR. f. 1708 d. 1788

Bilstad, Heskestad

Barn :

a. Mikkel f. 1738 nr. 15

b. Anne f. 1743 g.m. nr. 14

c. Kirsten f. 1747 død ung

d. Peder f. 1749

e. Vibold f. 1752

f. Sigrid f. 1754 gift på Lindland nr. 26


14. ANDERS OLSEN f. 1745 d. 1773

nr. 11b

g.m. ANNE ABRAHAMSDTR. f. 1743 d. 1775

nr. 13b

Barn :

a. Ola f. 1764 d. 1765

b. Anne Kristine f. 1769 g.m. nr. 17

c. Marte Guria f. 1771g.1800.m. Hans Larsen Huse, Bergen


15. MIKKEL ABRAHAMSEN f. 1738 d. 1827

nr. 13a, bodde på Fitje 1760-1761, på Sel i 1770 – 1775, var tambur i 1772

g.1.1759.m. GURI JONSDTR. f. 1742 d. 1797

g.2.1797.m. OLAUG JONSDTR. f. 1741

     g.1.m. Y. Evje nr. 12


16. GUNNAR VIBOLDSEN f. 1731

Hetland, Heskestad, kaltes Hauge i 1765, bodde senere på Ollestad, Heskestad

g.1757.m. RAGNHILD JAKOBSDTR. f. 1727 d. 1808

Ollestad, Heskestad

Barn :

a. Jakob f. 1759 d. 1775

b. Vibold f. 1761

c. Marte f. 1762

d. Kristian Fredrik f. 1765

e. Valborg f. 1769


17. OLA TORGERSEN f. 1768 d. 1831

Egeland nr. 10b

g.1789.m. ANNE KRISTINE ANDERSDTR. f. 1769 d. 1856

nr. 14b

Barn :

a. Anders f. 1794 d. 1794

b. Anne Marie f. 1796 g.m. nr. 19

c. Ellen Guria f. 1797 gift på Eie nr. 38

d. Berte Kristine f. 1799 gift på Eie nr. 37

e. Anders f. 1801 nr. 18

f. Tobias f. 1803 Stranden nr. 90

g. Anne Oline f. 1806 gift på L. Rosseland nr. 23

h. Marie f. 1809 gift på Knubbedal nr. 19


18. ANDERS OLSEN f. 1801 d.f. 1892

nr. 17e

g.m. ANNE IVARSDTR. f. 1805 d. 1892

Rødland, Helleland, kaltes Anne Torsteinsdtr. i 1845

Barn :

a. Ola Andreas f. 1836 nr. 22

b. Ivar f. 1837 nr. 21

c. Anton Kristian f. 1840 d. 1840

d. Anne Kristine f. 1841 ugift i 1900

e. Anton f. 1843 Stranden nr. 181

f. Karen f. 1845 d. 1846

g. Anne Katrine f. 1847 d. 1848

h. Berte Marie f. 1851


19. LARS SVENSEN f. 1791 d. 1858

Ø. Barstad nr. 47d

g.1814.m. ANNE MARIE OLSDTR. f. 1796 d. 1884

nr. 17b

Barn :

a. Ester f. 1815

b. Anne Kristine f. 1816 g.m. Kjelland nr. 20

c. Ellen Serine f. 1819 d. 1835 i en båtulykke

d. Anne Elisabet f. 1821

e. Sven f. 1823 d. 1824

f. Serine f. 1824

g. Ola Andreas f. 1827 nr. 20

h. Sven f. 1829 g.m. Årrestad nr. 36h Flyttet til Stavanger

i. Anne Marie f. 1831 gift på Lindland, husmenn nr. 4

j. Larine f. 1833 gift på Y. Evje nr. 21

k. Ellen Serine f. 1836 g.m. Askild Askildsen, Stavanger

l. Rakel f. 1839 gift på N. Mysse nr. 59


20. OLA ANDREAS LARSEN f. 1827

nr. 19f

g.1859.m. SEVERINE ELISABET SIVERTSDTR. f. 1834

Ø. Regeland nr. 27f

Barn :

a. Sine Elisabet f. 1860 gift på Lauland, husmenn nr. 19

b. Lars f. 1862

c. Marianne f. 1864 gift på I. Evje nr. 36

d. Kristine f. 1867 gift på V. Barstad nr. 60

e. Elisabet f. 1870

f. Oline Severine f. 1873 gift på Ø. Barstad nr. 76

g. Sven Antoni f. 1876

h. Sivert f. 1879 var i USA i 1900


21. IVAR ANDERSEN f. 1837

nr. 18b, skomaker, bodde i Elvegaten 2 på Stranden i 1868 - 1900

g.1864.m. BIRGITTE SKULESDTR. f. 1834

N. Mysse nr. 50e

Barn :

a. Anders f. 1865 ugift i 1900

b. Sigvald f. 1868 d. 1896 gift, misjonær, døde i Kina av kolera

c. Anne f. 1870 d. 1870

d. Ida Amanda f. 1872

e. Marie f. 1874

f. Gosner f. 1877 d. 1895

g. Ivar f. 1880


22. OLA ANDREAS ANDERSEN f. 1836 d.e. 1900

nr. 18a

g.1867.m. ANNE ELISABET LARSDTR. f. 1846 d.e. 1900

Steinberg nr. 42c

Barn :

a. Anders f. 1868

b. Lars f. 1870 g.m. Eie nr. 47d

c. Anton f. 1873 var i USA i 1900

d. Olaus f. 1875 d. 1875

e. Olaus Kristian f. 1876 var i USA i 1900

f. Ola Andreas f. 1878 var i USA i 1900

g. Oline Elisabet f. 1880

h. Johan Albert f. 1882

i. Kristian f. 1885

j. Gustav f. 1887 g.m. I. Evje nr. 37e

k. Jakob f. 1889HUSMENN

SKOGEN


 

1. PEDER i SKOGEN d. 1664

Ryddet ifølge tingboken Skogen ca. 1624, og brukte den ifølge sønnen ca. 40 års tid. Nevnt i presten manntall som var avsluttet 12.2.1664, men står som død i fogdens, som er udatert, men som vel ble tatt på sommeren/høsten 1664.

g.m. N.N. d.ca. 1655

Hun døde ifølge datteren ca. 9 år før mannen

Barn : 

a. Rasmus  f. 1612 Skogenes nr. 1

b. Inger g.m. nr. 2

c. Tomas f. ca. 1634 soldat 1658 - 1665, ikke n. 1675, kanskje Refsland nr. 2


2. PEDER ENDRESEN f. 1638 d. 1713 – 1717

Netland nr. 3a, var ifølge drengemanntallet fra 1659 "hoβ sin Moder"

g.m. INGER PEDERSDTR. d.e. 1717

nr. 1b, brukte Skogen som enke i 1717, men plassen lå øde i 1718

Barn:   

a. Endre Y. Evje nr. 9

b. Peder Pedersen Skogen ? n. 1706


En Peder Skogen ble dømt for leiermål med Guri Knudsdtr Vigen i 1701.


Ingers bror Rasmus Skogenes stevnet Ola Netland og Jakob Olsen Barstad på hennes vegne for plassen Skogen som deres far Peder hadde ryddet og brukt i ca. 40 år, og som Ola Netland hadde bygslet fra Jakob Olsen Barstad.


"Rasmus Skogenes møtte i rette och fremlagde Ombudzmandens steffning, Anlangende en øde plads kaldes Skogen under Netland, som hans s: fader haffær oprydet, bøgt och aff øde optaget, saa den nu gaar aff land skyld 4 ½ mk. huor effter for:ne Rasmus med hans søsters mand Per Endresen, til sammen Jorden skal haffue Faatt och Reed, j meening hand den skulde haffue rydet, Och Olle Netland den part siden skal haffue bøgt och fest, och i som maader udtrengt, formieredes hand er Nermer omtuistede Jordepart at bruge frem før nogen Anden, samt Anuext at bør følge, Item uar hand steffntt med hans bøxelzeddel och andet hand Agter sig med at forsuare Nochouer steffntt Jacob Barestad, som er eiger til samme Jordepart, och ødegaard, saa og dog Per Endresen med den tilstand Med steffnings vidner Jndfald och hans formeening, Dat: Staffuanger Kongsgaards den 20. Jul 1664. Hertil at suare møtte Olle Netland och j rette lagde Jacob Barestads bøgxels zeddel, at hand haffde lejet hannem samme ødegaard, dog Jngen tage vidner haffde med forseigled, dat: den 24 Martj 1664: Noch j rette lagdes forligelse som Olle och Peder schal verre Jmellum giort, at en huer dem schulde beholde halffparten, Indtil Per fich føre igien, med mer, dat: oc uar giort den 20 Junj 1664: Peders quinde Inger Persd: møtte for retten och neget at hun aldri affuiste det hindes med semeit hindis Jordepart och rydnings rett bort eller skede med hindis vilge eller videnskab, och uar forseigled aff Laurids Siffuersen och Lauridz Endresen Ø. Barestad, och icke af for:ne Olle eller Per etc: Parterne begierede domb, da effter denne sags pligtig betenchende, och effterdj at Olle Netland haffer med Peder fundighed lejed samme Omtuistede ødegaard, hos Jacob Barestad, foruden nogen things uidne, och Rasmus Skogestad [sic.] sauit hans søster Jog eries s: fader Per Skougen, haffer, effter ald Alffmues berettning, oprydet for:ne øde gaard aff øde, och bygte huus der paa, Och boede der paa Ungefer 40 Aar, och døde forleden, Vurdet Rasmus Skogestad [sic.] sider paa en Kongens Gard och haffer sin næring och ierning, och hans søster Ingerie er Jordløs och gifft och louen och Recessen siger at haffer hand hustrue eller børn effter sig, da ere de nest at beside der for schielligheder och der om iche giøre forsciel, paa Eldste eller øngste børn, da er her om j dag for retten dømt och affsagt, at effter dj for:ne Rasmus Skougstad [sic.] haffer sin brugende Jordepart paa Kongens Jord och hans søster Ingere Persd: med hindis Mand Peder haffuer Ingen brug eller næring, da bør hun med hindis Mand at haffue denne omtuestede Rydningds plads til brugs til Neste fordring, och effter Louen och Resessen med hindis huse med utuinde deris liffs tiid om de den ellers beholder, och deris eiger Jacob Barestad pligtig være at leje och feste dennem den, dog de schal iche side deris hosbund til throds och hoffend och Olle Netland strax at quittere hans brug, och hans bøxel oc semie for den Aarsag at være død och magtesløs, achiche kunne dennem paa deris Louglige rett til nogen hinder eller schade j nogen maader, och denne for:ne omtuistede Rydningsplads at vorderes aff sex Mender at er huer Arffuings kand bekomme sin anpart: for deris s: faaders Arbeid och omkostning, och Peder Endresen at giffue hans verbroder for dette Arffuemaall j kost och tæring 2 Rdr" - 15.11.1664.


Den 8.3.1665 stevnet igjen Rasmus Skogenes Ola Netland for 8 Rdr som han skyllte ham eller hans søster etter forrige dom.


Inger stevnet svogeren Ole Netland og Jakob Olsen Barstad for et jordstykke som hennes far hadde ryddet på Netland, og som hun følte seg berettiget til ".. efterdj de Andre sødschind indet kunde see hannom til gode den tiid min Moder døde daa møtte ieg fra min gode tieniste och till min fader oc staa hannom som den tid som ieg kom til min fader daa var hand ehn Arm Mand och siden haffde hun tient sin Fader i 9 Aar, dentid hand døde haffde han saa megit Effter sig At hans schylld och Arffuinger fich huer sit och hun paa eder haffuer taget forhens steffning om samme plass under Netland…at du Olle (Netland) som ehr min Mandz broder och du sider paa Gaarden" - 1664 (Jeg har ikke klart å finne dette igjen, men det må være fra tingboka.)


3. KNUD I HELLEREN (SKOGEN) f. 1614 d.e. 1664

Står under Skogenes i 1664, men hørte vel egentlig hjemme under Haneberg

Barn :

a. Aslak f. 1640 Haneberg, husmenn nr. 6

b. Ståle f. 1644

b. Gullik f. 1648 var marinesoldat i 1674