Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NESVÅG

Oppdatert 16.12.2015
Gårdsnr. 86

Neßuog - 1563, Næsuog - 1665


1. EINAR NESVÅG n. 1563

Skattet 3 ort i 1563

Barn :

a. Jon ? nr. 2


2. JON (EINARSEN ?) NESVÅG n. 1580 - 1612

Han "oplod venligen" 1 spann smør for sønnen Ola i 1612

Barn :

a. Ola nr. 3


3. OLA JONSEN n. 1602 – 1635

nr. 2a

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga 1 daler i tredje års byksel i 1605. Løste første byksel på ytterlig 1 spann smør i 1612. Skysskaffer i  1613

g.m. KAREN JONSDTR. n. 1641

Barn :

a. Kristen f. 1594 nr. 4

b. Bjørn d.f. 1645

c. Margrete g.m. nr. 5


4. KRISTEN OLSEN f. 1594 d.e. 1673

nr. 3a, sonet i 1631 "laa for tillig med sin fæstequinde."

Barn :

a. Tollak løste første byksel 1 spann smør i 1650

b. Peder f. 1643 n. 1664

c. Torger f. 1646 n. 1664


5. ANDERS DAGSEN f. 1593 d.e. 1664 ikke n. 1668

Ø. Barstad nr. 1d, bodde på Ø. Barstad 1617 - 1623, Ribland i 1624 – 1645, bygslet Nesvåg første gang i 1645

g.1.m. ?

g.2.m. MARGRETE OLSDTR.

nr. 3c, g.2.m. nr. 8

Barn 1.:

a. Sivert f. 1618 Ribland nr. 4

Barn 2.:

b. Anders n. 1680

c. Henrik n. 1680

d. Hans n. 1680 En Hans Nesvåg som ga ½ Rd i tredje års bygsel ca. 1660 er vel ham.

e. Grete n. 1680

f. Elisabet n. 1680


6. TORE TORGERSEN n. 1693

Er nok samme som Bakke nr. 3. Nevnt i Bjørn Kjetilsens jordebok som bruker av 14 mk talg Nesvåg i 1693.

g.m. ? ELSE NESVÅG n. 1696 d. 1741

Haneberg nr. 12a ? Nevnt i tingbok i 1696 at hun skyldte Willum Regedal en daler og Jon Rosseland tre ort. Hun kan være søster til Nils Nilsen Nesvåg, født på Haneberg, særlig med tanke på at Tore Torgersen hadde en sønn som het Nils

Barn :

a. Tollak f. 1664 nr. 12

b. Nils f. 1666 nr. 7

c. Torger f. 1673 Omland, Hidra


7. NILS TORESEN f. 1666 d. 1753

nr. 6b, innrullert soldat 1673, fikk skjøte 1716 på ½ pund talg, Nils Torkelsen er ført, men strøket ut i 1749-matrikkelen

g.1.m. ? n. 1728

g.2.1735.m. SIRI ÅNENSDTR.

Barn 1.:

a. Ola Nilsen Neswaag f. 1681 innrullert sjømann i Stavanger 1706

b. Nils Nilsen Næsvig f. 1684 tjener på Revheim, Sola i 1706

c. Torkel Nilsen Nøstvåg tjener på Sunde, Madla i 1706

d. Tore f. 1700

e. Einar f. 1703 nr. 15


8. NILS NILSEN f. 1653 d. 1732

Haneberg nr. 12b, soldat 1681 og 1688. Solgte i 1698 1 pund 6 mk i Haneberg til Lars og Jakob Nilssønner Kjelland for 50 Rd

g.1.m. MARGRETE OLSDTR. d. 1680

     g.1.m. nr. 5

g.2.m. ANNE BJØRNSDTR. d. 1696

g.3.m. KRISTINE HALVORSDTR. f. 1661 d. 1732

Vatland nr. 5b, kaltes Larsdtr i stebrorens skifte i 1745

     g.1.m. EINAR N.N.

Barn 2:

a. Gjertrud n. i morens skifte 1697

b. Ellen n. i morens skifte 1697

Kristines barn :

c. Tore Einarsen, myndig i 1745

d. Kristine Einarsdtr., myndig i 1745


9. OLA NILSEN d. 1699

Kjelland nr. 7b, båtsmann, senere skipper

g.m. BODIL HANSDTR. n. 1707 - 1710

     g.2.m. nr. 11

Barn :

a. datter g.m. Ulf Torkelsen Bjelland, Lyngdal

b. Ingeborg g.m. Nils Kjellsen Omland, Lyngdal


10. OLA LARSEN f. 1629 d. 1693

Kirkebø nr. 22c, var i 1655 – 1656 i krangel med Hans Ellefsen Regeland og hans sønn. I den saken blir lensmannen Daniel Jakobsen Haneberg omtalt som Oles svoger, men denne betegnelse kunne ha flere betydninger i den tiden.

g.m. ant. en ØSTENSDTR. d.f. 1693

ref. navnet på eldste sønn, som er uvanlig i Sokndal

Barn :

a. Østen f.ca. 1657 soldat 1677 – 1682 d.e. 1693 “Giort LiigPrædicken ofver ien fattig Mand nafnlig Østen Olsen ved 100 aar gammel. Fød udi Sogndals Præstegield” – Iveland kirkebok 21.8.1728

b. Omund f. 1675 Immerstein, husmenn nr. 8

c. Lars f. 1677 Hanebergstranden nr. 10

d. Else d. 1731

e. Kristine d. 1732 "som hverken kan fortjene kost eller klæder" - 1693

f. Karen f. 1666 g.m. nr. 12


11. KLAUS SVENSEN f. 1657 d. 1710

Urdal nr. 16a

"seiler med en jakt Øster på" - 1701. Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege". "at være forreyst til fremmede land for 3 ad 4de aar siden" - 1709

g.1703.m. BODIL HANSDTR. n. 1707 - 1710

g.1.m. nr. 9, hun flyttet til Lista etter 1711

Tiltalt 1710 for leiermål "udi hendis ekteschab og mands fraværelse" Kasper Jensen fra Risør "ofverfald hende udi hendis sæng" - 1710

Barn :

a. Valborg f. 1706

b. Klaus f. 1708 n. 1737 som fraværende d.f. 1741


12. TOLLAK TORESEN f. 1664 d. 1732

nr. 6a, nevnt i Bjørn Kjetilsens jordebok som bruker av 14 mk talg Nesvåg i 1693.

g.m. KAREN OLSDTR. f. 1666 d. 1732

nr. 10f

Barn :

a. Lars f. 1695

b. Else f. 1702 g.m. nr. 13

c. barn n. 1711


13. OMUND GUNDERSEN f. 1698 d. 1732

Kvam nr. 7d

g.m. ELSE TOLLAKSDTR. f. 1702

nr. 12b, g.2.m. nr 17

Barn :

a. Marte f. 1727 g.m. nr. 19

b. Anne f. 1729 d. 1741

c. Omund f. 1732 d. 1742


14. JENS MIKKELSEN f. 1673 d. 1746

N. Surdal nr. 5b, kaltes Årstad, Egersund i 1711 - 1712

"at hand aldrig nogen tømmer handverch lært haver, meere ved hand sig sielf har øvet til at hielpe en mand at fliche på en gl: baad eller farkost." - 1711. Han overtok i 1711 bygselen på 1/2 løp etter Bodil Hansdtr som "i hendis mands fraværelse i disse besværlige tiider ey formaar at bruge"

g.1.m. KAREN NILSDTR. f. 1671 d. 1715

Puntervoll, Egersund, søster til konen på Ø. Løvås nr. 10

g.2.m. ANNE ENDRESDTR. d. 1732

Elvestrøm nr. 7h

g.3.1733.m. TURID TRONDSDTR.

Hun var beslektet med mannen i 3. og 4. ledd, og var derfor kanskje datter til Trond Kristensen Åvendal nr. 6b

g.4.1736.m. LIVA INGEBRETSDTR. f. 1690 sk. 1736 n. 1738

     g.1.m. Gyland nr. 17

Barn 1.:

a. Karen f. 1704 gift på Skadberg, Egersund

b. Mikkel f. 1707 n. 1734 hadde vært i Holland

c. Nils f. 1709 d. 1788 gift men barnløs

d. Bodil f. 1712


15. EINAR NILSEN f. 1703 d. 1732

nr. 7e

g.m. KAREN INGEBRETSDTR. d. 1743

Berglyd nr. 15d ?, g.2.m nr. 18

Barn :

a. Tore f. 1727 nr. 21

b. Karen f. 1731

c. Kristine f. 1732 gift på Immerstein, husmenn nr. 27


16. TORGER LARSEN f. 1685 d. 1732

Vatland nr. 10d

g.1714.m. LIVA JONSDTR. d. 1759

Barn :

a. Liva f. 1718 d. 1784 ugift

b. Bjørn f. 1722 Nesvåg, husmenn nr. 3


17. JENS SIGBJØRNSEN f. 1703 d. 1779

Solberg, Lund

g.1.1733.m. ELSE TOLLAKSDTR. f. 1702 d. 1771

     g.1.m. nr. 13

g.2.1771.m. TORBORG PEDERSDTR. f. 1735

     g.1.m. Haneberg, husmenn nr. 14, g.3.m. Berglyd nr. 20

Barn 1.:

a. Tollak f. 1734 d. 1741

b. Bodil f. 1738 tv. gift på S. Rosseland nr. 14

c. Sigbjørn f. 1738 tv. d. 1741

d. Anne f. 1741 d. 1763 (uten navn)

e. Else f. 1744 gift på S. Ålgård nr. 15

f. Omund f. 1747 d.ca. 1748

g. Omund f. 1749 nr. 23


18. MARKUS LARSEN f. 1709 d. 1773

Reg nr. 4b, i 1758 heter kona Åse, så det er kanskje en sammenblanding her.

g.1.1733.m. KAREN INGEBRETSDTR. d. 1743

     g.1.m. nr. 15

g.2.1745.m. ANNE KNUDSDTR. d.f. 1770

g.3.før 1770.m. ÅSE RASMUSDTR. f. 1712 d. 1774

Barn 1.:

a. Eilert f. 1735, i Holland 1770 - 1773

b. Lars f. 1738, ikke n. 1770

Barn 2.:

c. Nils f. 1745 d. 1749

d. Karen f. 1748, ikke n. 1758

e. Markus f. 1750, ikke n. 1770

f. Karen f. 1755 gift på Eik nr. 32

g. Berte f. 1760 gift på Eik nr. 29


19. INGEBRET LARSEN f. 1727 d. 1785

Gyland nr. 17c, soldat 1751 - 1758

g.1749.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1727 d. 1792

nr. 13a

Barn :

a. Lars f. 1750 d. 1760

b. Siri f. 1752 d. 1834 ugift

c. Liva f. 1754 gift på husmenn nr. 6

d. Else f. 1757 d. 1815 Stranden

     Barn : a. Marie Elisabet Vermundsdtr. f. 1797 ue - far Vermund Rasmussen Egelien/Rekevik

e. Berte f. 1760 d. 1760

f. Lars f. 1761 d. 1772

g. Anne Marie f. 1764 tv. gift på Mong nr. 7

h. Karen f. 1764 tv. d. 1765

i. Omund f. 1767 Mong nr. 12


20. TORKEL JONSEN f. 1708 d. 1784

Hegdal, husmenn nr. 1a, Los i 1770

g.1744.m. ANNE NILSDTR. f. 1712 d. 1780

Nesvåg, husmenn nr. 2a, nevnt fadder i 1741

Barn :

a. Helga f. 1749 d. 1768

b. Nils f. 1753 d. 1753

c. Borghild f. 1754 d. 1755

d. Nils f. 1756 d. 1756

e. Nils f. 1762 d. 1763


21. TORE EINARSEN f. 1727 d. 1799

nr. 15a

g.1.1745.m. SIRI ÅNENSDTR. f. 1728 d. 1785

Gauteland nr. 15b

g.2.1786.m. MARIE SALVESDTR. f. 1761

N. Surdal nr. 13e, g.2.m. Nesvåg, husmenn nr. 7

Ingen barn


22. HALVOR JENSEN f. 1737 d. 1799

Urdal nr. 27g, kaltes (Midt)Bøe i 1765 - 1799

g.1759.m. SIRI ERIKSDTR. f. 1730 d. 1806 «Fattigkone»

Birkeland nr. 20a

Barn :

a. Erik f. 1759 Stranden nr. 77

b. Jens f. 1765

c. Sissel f. 1769 g.1805.m. Jakob Hansen, København

     Barn : a. sønn f. 1798 d. 1798 UE - far Lars Sørensen Midtbø, N. Støle nr. 26b

d. Marte Serine f. 1772 gift på Midtbø nr. 17

e. Anne f. 1776 d. 1776


23. OMUND JENSEN f. 1749 d. 1821

nr. 17g

g.1.1769.m. RAKEL GUNDERSDTR. f. 1749 d. 1792

L. Regedal nr. 11a

g.2.1792.m. ANNE OMUNDSDTR. f. 1760 d. 1840

Ø. Barstad nr. 33c

Barn 1.:

a. Jens f. 1778 d.f. 1800

b. Else f. 1781 g.m. nr. 27

c. Gunnar f. 1783 nr. 30

d. Tønnes f. 1787 tv. d. 1787

e. Karen Guria f. 1787 tv. d. 1787

f. Bernt Tønnes f. 1790 d. 1792

Barn 2.:

g. Rakel f. 1793 gift på Nesvåg, husmenn nr. 8

h. Bernt Tønnes f. 1796 nr. 31

i. Omund f. 1798 d. 1799

j. Jens f. 1800 nr. 32

k. Omund f. 1804 nr. 35


24. GUNNAR TORSTEINSEN f. 1740 d. 1806

Vatland nr. 14a, kaltes Vatland 1763 - 1776

g.1763.m. TORBORG SIGBJØRNSDTR. f. 1741 d. 1822

Y. Evje nr. 11c

Barn :

a. dødfødt datter 1764

b. Karen Guria f. 1765 d. 1852 ugift

c. Marte f. 1769 d. 1772

d. datter f. 1772 d. 1772

e. Simon f. 1773 Sirevåg, Hå

f. Marte f. 1776 d. 1776

g. Torstein f. 1778 d. 1778

h. dødfødt datter 1779

i. Torstein f. 1780 nr. 26


25. HÅVARD LARSEN f. 1760 d. 1835

Skogenes nr. 4f

g.1785.m. INGER MARIE TØNNESDTR. f. 1753 d. 1831

     g.1.m. Nesvåg, husmenn nr. 4

Barn :

a. Inger f. 1786 gift på Immerstein, husmenn nr. 40

b. Tolene f. 1789 g.m. nr. 37

c. Tønnes f. 1793 d. 1793

d. Hans Tobias f. 1795 d. 1807


26. TORSTEIN GUNDERSEN f. 1780 d. 1813

nr. 24i

g.1803.m. KAREN GURIA HOSKULDSDTR. f. 1781 d. 1863

S. Ålgård nr. 14c, g.2.m. nr. 28

Barn :

a. Hans Gabriel f. 1806 d. 1806

b. Gunnar f. 1807 d. 1807

c. Gunnar f. 1808 d. 1809

d. Hans f. 1810 Nesvåg, husmenn nr. 9


27. SALVE MIKKEL STEFFENSEN f. 1776 d. 1812

Birkeland nr. 26d

g.1801.m. ELSE OMUNDSDTR. f. 1781

nr. 23b, g.2.m. nr. 29

Barn :

a. Steffen Tobias f. 1802 nr. 34

b. dødfødt barn 1805

c. Omund f. 1805 d. 1810

d. Rakel f. 1808 gift på Immerstein nr. 30

e. Anne f. 1811 gift på Birkeland nr. 38


28. SVEN ANDREAS HELSING f. 1789 d. 1861

Østbø nr. 15b

g.1814.m. KAREN GURIA HOSKULDSDTR. f. 1781

g.1.m. nr. 26

Barn :

a. Anders Helsing f. 1814 d. 1838 druknet fra en båt

b. Tobias f. 1816 nr. 39

c. Ola Engel f. 1820

d. Birgitte Sofie f. 1823 d. 1824

e. Karen Sofie f. 1825


29. ANDREAS JOHANNESSEN f. 1794 d. 1824

Ribland nr. 14d

g.1815.m. ELSE OMUNDSDTR. f. 1781 d. 1859

     g.1.m. nr. 27

Barn :

a. Salve f. 1816 nr. 33

b. Gjertrud Elisabet f. 1819 gift på Refsland nr. 21

c. Marie f. 1822 gift på N. Surdal nr. 19


30. GUNNAR OMUNDSEN f. 1783 d. 1872

nr. 23c, los

g.1816.m. ASSELINE JOHANNESDTR. f. 1790 d. 1872

V. Barstad nr. 43e

Barn :

a. Rakel f. 1817 gift på I. Evje nr. 32

b. Marte f. 1819 g.m. nr. 33

c. Omund f. 1822 d. 1844 på sjøen

d. dødfødt datter 1826

e. Johannes f. 1828 nr. 36

f. Grete Oline f. 1832 g.m. nr. 41


31. BERNT TØNNES OMUNDSEN f. 1796 d. 1875

nr. 23h

g.1.1820.m. TOLENE JOHANNESDTR. f. 1793 d. 1852

V. Barstad nr. 43f

g.2.1853.m. KAREN LARSDTR. f. 1802 d. 1862

     g.1.m. Vatland nr. 20

Barn 1.:

a. Omund f. 1821 d. 1870 ugift på Vatland

b. Johannes f. 1824

c. dødfødt sønn 1827

d. Anne f. 1828 d. 1831 "barnet var uden at Foreldrene vidste det gaaet ud og da de sansede det, ledede de alle megen efter det, og fant det efter 2 timers forløp liggende i brønden hvor det var druknet."

e. Bernt Tobias f. 1832 d. 1834

f. Anne Bertine f. 1835 gift på Vatland nr. 21


32. JENS OMUNDSEN f. 1800

nr. 23j, reiste til USA i 1854, kaltes Nordfjord i 1829-1844

g.1828.m. ANNE MARIE HANSDTR. f. 1804

Nordnes, husmenn nr. 6c

Barn :

a. Anne f. 1829 d. 1848

b. Hans Henrik f. 1832 nr. 41

c. dødfødt sønn 1835

d. Gjertine f. 1836

e. Omund f. 1839 d. 1840

f. Oline f. 1841

g. Jens Martin f. 1844


33. SALVE ANDREASSEN f. 1816 d. 1896

nr. 29a

g.1838.m. MARTE GUNDERSDTR. f. 1819 d.e. 1900

nr. 30b

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1839

b. Gabriel f. 1842 nr. 43

c. Salve Martin f. 1845 nr. 42

d. Omund f. 1848 fikk i 1867 barn med Lie nr. 11c

e. Emanuel f. 1851 nr. 49

f. Andreas f. 1853 nr. 50

g. Marie f. 1855

h. Jakob f. 1858 Birkeland nr. 51


34. STEFFEN TOBIAS SALVESEN f. 1802 d. 1841

nr. 27a

g.1830.m. ANNE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1805

Årstad nr. 55b, reiste med barna til USA i 1857

Barn :

a. Salve f. 1831 d. 1850

b. Helene f. 1833 d. 1834

c. Helene Bertine f. 1836 d. 1842

d. Engel f. 1838 reiste til USA i 1857

e. Sivert Tobias f. 1841 reiste til USA i 1857

f. Helene Bertine reiste til USA i 1857


35. OMUND OMUNDSEN f. 1804

nr. 23k, reiste til USA i 1847

g.1.1831.m. TOLENE TORGERSDTR. f. 1800 d. 1832

Birkeland nr. 26ca

Død i barselsseng, "5 dager efter at have født et levende Drengebarn".

g.2.1833.m. SERINE JONSDTR. f. 1800

Birkeland nr. 31d

Barn 1.:

a. Omund Tobias f. 1832 d. 1832

Barn 2.:

b. Omund Tobias f. 1834

c. Berte Serine f. 1837

d. Anne f. 1840 ugift i 1900

e. Jonas f. 1844


36. JOHANNES GUNDERSEN f. 1828

nr. 30e, kaltes Vatland i 1851 - 1854

g.1850.m. GUNHILD KONRADSDTR. f. 1826

Immerstein nr. 28a

Barn :

a. Anne Oline f. 1851

b. Bertine f. 1852

c. Gurine f. 1854

d. Karoline Fredrikke f. 1857

e. Jakob Gabriel f. 1859

f. Konrad Fredrik f. 1862

g. Berte Elisabet f. 1867

h. dødfødt sønn 1869


37. JAKOB TØNNES PEDERSEN f. 1792 d. 1876

Immerstein, husmenn nr. 32c, kaltes Jakobsen i 1818

g.1.1815.m. TOLENE HÅVARDSDTR. f. 1789 d. 1874

nr. 25b

Barn :

a. Pernille f. 1816 tjener i Haugesund 1843

b. Hans f. 1818 nr. 38

c. Peder f. 1821 Vatland, husmenn nr. 2

d. Anne f. 1824

e. Jon f. 1827 Nesvåg, husmenn nr. 10

f. Jakob f. 1830 bosatt i Flekkefjord i 1865

g. Elias f. 1833 d. 1836

h. Elias f. 1837 nr. 44


38. HANS JAKOBSEN f. 1820

nr. 37b, kaltes Sollie i 1852

g.1850.m. MARTE KARINE TORKELSDTR. f. 1817 d. 1884

Sollie nr. 13b

Barn :

a. Jon f. 1852 d. 1853

b. Jon f. 1854, kaltes Johan i 1865

c. Severine f. 1857 g.m. Gyland, husmenn nr. 30


39. TOBIAS SVENSEN f. 1816 d. 1856

nr. 28b, los

g.1844.m. ASSELINE MARGRETE JONASDTR. f. 1820 d. 1892

Elvestrøm, husmenn nr. 3b

Barn :

a. Marie f. 1845 g.m. nr. 42

b. Anne Kristine f. 1847

c. Birgitte Sofie f. 1849 d. 1853

d. Sivert Andreas f. 1851

e. Tønnes Martin f. 1853 d. 1900

f. Birgitte Sofie f. 1855 d. 1855

g. Johan Kristian f. 1856 Nesvåg nr. 45


40. JAKOB DAHL JAKOBSEN f. 1829 d.e. 1900

Immerstein, husmenn nr. 63a

g.1855.m. BERTE HANSDTR. f. 1834 d.e. 1900

Nesvåg, husmenn nr. 9a

Barn :

a. dødfødt datter 1857

b. Anne Elisabet f. 1858 gift på I. Mydland nr. 86

c. Jakob f. 1861 nr. 48

d. Anne Bertine f. 1864

e. dødfødt barn 1866

f. dødfødt sønn 1868

g. Karoline f. 1870

h. Johan f. 1872 d. 1883

i. Hans f. 1876 nr. 47


41. HANS HENRIK JENSEN f. 1832

nr. 32b, kaltes Nordfjord i 1852, Nordnes i 1853

g.1852.m. GRETE OLINE GUNDERSDTR. f. 1832

nr. 30f

Barn :

a. Gustav Amanuel (sic.) f. 1853


42. SALVE MARTIN SALVESEN f. 1845

nr. 33c

g.1867.m. MARIE TOBIASDTR. f. 1845

nr. 39a

     g.2.m. Gyland nr. 36

Barn :

a. Tomine f. 1868 g.m. nr. 52

b. Martine f. 1870 gift på Åros nr. 34

c. Severine f. 1872

d. Marianne f. 1875

e. Anne Birgitte f. 1879

f. Sine Marie f. 1881

 

43. GABRIEL SALVESEN f. 1842 d. 1899

nr. 33b

g.1873.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1848 d.e. 1900

Hapnes, Egersund

Barn :

a. Marie f. 1874

b. Salve f. 1876 "Er midlertidig i Amerika for at tjene sig Penge og ventes hjem neste Aar" – 1900

c. Olaus f. 1879

d. Kristine f. 1881

e. Gustav Ingebrigt f. 1883

f. Anne Elisabet f. 1886


44. ELIAS JAKOBSEN f. 1837 d. 1896

nr. 37h

g.1878.m. BERTE KRISTINE KRISTIANSDTR. f. 1849

Mehus, Egersund

Barn :

a. Jakob Tønnes f. 1879

b. Kristian Amandius f. 1881

c. Johanne Bertine f. 1884

d. Johan f. 1887

e. Elias Bernhard f. 1889


45. JOHAN KRISTIAN TOBIASSEN f. 1858

nr. 39g

g.1881.m. JAKOBINE JAKOBSDTR. f. 1862

Berglyd, datter til Jakob Nilsen, fra Finnås

Barn :

a. Tobias f. 1881 d. 1883

b. Tomine f. 1884

c. Marie f. 1886

d. Anne f. 1888

e. Johanne f. 1891

f. Tobias f. 1894

g. Martin f. 1896

h. Tønnes f. 1900


46. OLAUS G. NESVÅG f. 1879


47. HANS JAKOBSEN f. 1876

nr. 40i

g.m. BIRGITTE NILSDTR. f. 1878


48. JAKOB JAKOBSEN f. 1861 d. 1900

nr. 40c, los

g.1885.m. OLINE JOHANNE OLSDTR. f. 1863

Elve, Lund

Barn :

a. Jakob f. 1886

b. Olaus f. 1887

c. Berte Elisabet f. 1889

d. Johan f. 1892

e. Elisabet f. 1894

f. Johanne f. 1897

g. Anne Gurine f. 1899


49. EMANUEL SALVESEN f. 1851

nr. 33e

g.1887.m. BERTE GURIA HANSDTR. f. 1868

Birkeland nr. 46a

Barn :

a. Marie f. 1888

b. Ingeborg f. 1890

c. Salve f. 1892

d. Hans Kristian f. 1894

e. Adolf Benjamin f. 1897

f. Omund f. 1898

g. Omund f. 1899


50. ANDREAS SALVESEN f. 1853 d. 1898

nr. 33f

g.1877.m. ELISABET KRISTIANSDTR. f. 1855

Urdal nr. 45a

Barn :

a. Salve Martin f. 1882

b. Kristian Bertinius f. 1884 d. 1898

c. August Elinius f. 1886

d. Bertine Kristine f. 1890 tv.

e. Gabriel f. 1890 tv.

f. Omund f. 1893

g. Eline Abigael f. 1896

h. Kristine Andrea f. 1899


51. OMUND SALVESEN f. 1851

g.m. BERTE GURINE HANSDTR. f. 1868

Barn :

a. Marie f. 1888


52. JAKOB MIKKEL LARSEN f. 1865

Immerstein, husmenn nr. 44c

g.1888.m. TOMINE SALVESDTR. f. 1868

nr. 42a

Barn :

a. Gurine f. 1889

b. Salve Martin Marius f. 1894

c. Lars Dahl f. 1898HUSMENN

NESVÅGSTRAND1. SVEINUNG PEDERSEN f. 1604 d.e. 1664

Barn :

a. Anders f. 1650 dreng på Vatland 1664


2. NILS TARALDSEN f. 1698 d. 1774

Immerstein nr. 17c

g.1.m. BORGHILD OLSDTR. d. 1750

g.2.1753.m. TORBORG KNUDSDTR. f. 1708 d.1764

g.3.1765.m. ANNE ERIKSDTR. f. 1732 d. 1800

Hegdal nr. 8b, kaltes Stølevik i 1800

Barn 1.:

a. Anne f. 1712 gift på Nesvåg nr. 20

Barn 3.:

b. Torborg Tolene f. 1767

c. Tønnes f. 1772


3. BJØRN TORGERSEN f. 1722 d. 1786

Nesvåg nr. 16b

g.1744.m. MARTE JONSDTR. f. 1718 d. 1759

N. Støle nr. 17e

Barn :

a. Torger f. 1746, d. 1749

b. Anne Guria f. 1748 gift på Hegdal, husmenn nr. 4

c. Torger f. 1750, ikke n. 1759, i Holland i 1770

d. Jon f. 1752 nr. 4

e. Malene f. 1756 d. 1759


4. JON BJØRNSEN f. 1752 d. 1782

nr. 3d

g.1776.m. INGER MARIE TØNNESDTR. f. 1754

Nordnes nr. 9a, g.2.m. Nesvåg nr. 25

Barn :

a. Marte f. 1777 d. 1778

b. Turid Marie f. 1778 gift på Hegdal nr. 13

c. Jonille f. 1782 d. 1782


5. PEDER JOHANNES BRYNJELSEN f. 1757 d. 1808

Ø. Åmodt, husmenn nr. 2f, los, ble borte på sjøen sammen med yngste sønnen

g.1783.m. SIRI RASMUSDTR. f. 1750 d. 1822

Møgedal, Egersund

Barn :

a. Inger f. 1784 d. 1785

b. Siri f. 1785 d. 1786

c. Siri f. 1787 d. 1787

d. Rasmus f. 1788 Berglyd nr. 29

e. Bernt f. 1791 nr. 8

f. Petter Johannes f. 1794 d. 1808 på sjøen


6. OLA RASMUSSEN f. 1752

Møgedal, Helleland, los

g.1782.m. LIVA INGEBRETSDTR. f. 1754 d. 1834

Nesvåg nr. 19c

Barn :

a. Siri f. 1783 gift på Østhus, Åkra, Karmøy

b. Karen Marie f. 1785

     Barn : a. Karen Marie f. 1820 UE – far Gyland nr. 30, Karen Marie g.1848.m. Søren Simonsen, Stavanger

c. Ellen f. 1787

d. Karen f. 1788, ikke n. 1801

e. Inger f. 1791

     Barn : a. Gabriel f. 1815 UE d. 1816 - far Ø. Surdal nr. 10c

f. Anne f. 1794 d. 1799

g. Ingebret f. 1795 tv. d. 1821 "druknet i Vigen ved Næsvåg"

h. Marte Elisabet f. 1795 tv.

i. Rasmus f. 1798 d. 1821 "druknet i Vigen ved Næsvåg"


7. JONAS MIKKEL MIKKELSEN f. 1776 d. 1861

S. Rosseland nr. 14h

g.1801.m. MARIE SALVESDTR. f. 1763 d. 1841

     g.1.m. Nesvåg nr. 21


8. BERNT PEDERSEN f. 1791 d. 1841

nr. 5e, los, bodde på Mong u/ Gyland i 1832 - 1841

g.1820.m. RAKEL OMUNDSDTR. f. 1793 d. 1857

Nesvåg nr. 23g, døde på Stranden

Barn :

a. Peder Johannes f. 1822 d. 1841 på sjøen

b. Omund f. 1825 d. 1843

c. Anne Sofie f. 1827

d. Rakel f. 1832


9. HANS TORSTEINSEN f. 1810 d. 1872

Nesvåg nr. 26d, Fisker, eldste datteren var født før foreldrene ble gift, og ble derfor registrert som UE

g.1834.m. ELLEN GURIE ELLEFSDTR. f. 1804 d. 1882

Ø. Regeland nr. 25e

Barn :

a. Berte f. 1834 UE gift på Nesvåg nr. 40

b. Torstein f. 1840


10. JON JAKOBSEN f. 1827

Nesvåg nr. 37e, kaltes Skaråshagen i 1863, Stølevik u/ Hegdal i 1874 - 1900

g.1859.m. BERTE SOFIE JONASDTR. f. 1833

Birkeland nr. 38a

Barn :

a. Ingeborg Albine f. 1860

b. Jakobine Joline f. 1863 gift på Nordnes, hm nr. 16

c. Johan Beer f. 1867 ugift i 1900

d. Sofie Elisabet f. 1870

e. Regine Eline f. 1874