Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE STØLE

Oppdatert 18.2.2016
Gårdsnr. 37

N: Stølla - 1665


1. ASBJØRN STØLE n. 1519 – 1521

Asbyørn pa Stadlæ skattet 4 mark i 1519, og betalte med 3 lodd sølv og 1 mark kontant. Asbiørnn pa Stodel skattet ½ pund kobber og 6 mark bronse i 1521.

Barn :

a. ? Knud nr. 2


2. KNUD ASBJØRNSEN n. 1562 – 1568

nr. 1a ? nevnt lagrettemann i 1562 og 1568, han er nevnt uten stedsnavn, men jeg tipper at han hører til her.

g.m. ant. Enken på STØLE n. 1602

Barn :

a. ? datter g.m. nr. 7

b. ? Asbjørn nr. 10


3. OLA STØLE n. 1563 – 1602

Skattet 1 daler i 1563. Kaltes Ytre Støle i 1602


4. TORGER (BESSESEN ?) STØLE n. 1567 - 1602

bøtet 3 daler "for hannd hugh Christen scredere" - 1567

Barn :

a. Besse nr. 6


5. SKULE STØLE n. 1602

Kan være samme mann som Skule Mydland n. 1603


6. BESSE TORGERSEN n. 1602 – 1610

nr. 4a, skattet 4½ og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Bodde her 1602 og 1603, løste første bygsel på Omdal i 1602, "som hans fader oplod for hannom", hvor han også betalte korntiende i 1603 og 1604. Han ga ½ daller i tredje års byksel på S. Omdal i 1605

Barn :

a. ? Omund nr. 11


7. HERMANN NILSEN n. 1602 - 1631

Årrestad nr. 6b, kaltes i tingbok 1627 bror til Halvor Sigurdsen N. Mysse, men de må ha vært halvbrødre.

Sattet 4½ og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Jeg tipper at Hermann var gift med en datter til Knud Abjørnsen, lagrettemann i 1562 - 1568, og som sikkert var sønn til Asbjørn Støle nr. 1

g.m. ? Knudsdtr

nr. 2a ?

Barn :

a. Knud f. 1598 nr. 15


Herman Nilsen Støle i Soggendahl solgte sin odel i Årstad, Egersund, som var 4 pund fersk laks landskyld, med underliggende ødegård Koldal til Ola Endresen Eie og Tollak Endresen Årstad, datert Årstad 20.april 1607 – fra tingbok 18.9.1652


Fra Helleland ættesoge :

"Herr Knud (Ormsen, sokneprest i Helleland) ble så kort tid etter reformasjonen gift med en ukjent. (Kanskje datter til den rike Herman Hansen Tengsareid n. 1519/21, for det sees at Nils (Støle i Sokndal) sin sønn, Herman Nilsen Støle, satt med odel i Årstad og hadde sønnen Knud Hermansen.)"


8. ANDERS STØLE n. 1610 – 1618

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen


9. JON JØRGENSEN n. 1618 – 1622

Ant. samme som L. Ålgård nr. 1


10. ASBJØRN STØLE n. 1617 – 1624

nr. 2b ? barnebarn til nr 1 ?


11. OMUND BESSESEN n. 1626 d.f. 1655

nr. 6a ?, kaltes Ljødesen i 1645

g.m. N.N. LEIELSDTR.

Haukland, Lund

Barn :

a. Besse f. 1614 Osen, Lund

b. Håvard f. 1624 nr. 13

c. Peder nr. 12

d. Leiel f. 1634 nr. 14

e. ? Mette g.m. nr. 16

f. ? Rasmus n. 1665


12. PEDER OMUNDSEN n. 1645

nr. 11c, samme som Løtoft nr. 12 og Skjevrås nr. 19. Hadde kone i 1645, kaltes Skjevrås i en rettsak i 1655 der han er stevnet av Daniel Haneberg sammen med sine brødre Besse Osen, Håvard Støle og Leiel Støle.


13. HÅVARD OMUNDSEN f. 1624 d. 1669

nr. 11b, same som Løtoft nr. 10

g.m. INGEBORG ELLEFSDTR. d. 1671

Stene, Heksestad. Hun stevnet sin far i 1669 for ei ku han skyldte henne. Hun var ifølge Heskestad Ættesoge gift med Mikkel Støle og hadde sønnen Børrild Støle, [ref. kona på nr. 18]. Jeg har ikke funnet noen av disse, og jeg vet ikke hvor P. Valand hadde det fra.

Barn :

a. Ellef f. 1651 Steinberg nr. 18

b. Omund f.ca. 1656 nr. 18

c. Ola, nevnt i morens skifte 1671

d. Gunhild, nevnt i morens skifte 1671


14. LEIEL OMUNDSEN f. 1634 d.e. 1673

nr. 11d


15. KNUD HERMANNSEN f. 1598 d.e. 1671

nr. 7a, med kone i 1645, var 66 år i 1664, han omtales som dreng i 1631, lagrettemann i 1668.

Var i 1619 slått i hodet med en tesak av Erik Omundsen Bøe. I tingboken fra 1671 vitnet han at hans svigermor var Mette Stene. Hun er i Heksestad Ættesoge gift med Gunnar [Olsen?] Stene. Tiltalt 1626 for "Leijmahll med idt Løst quindfolch, Sonnet oc schall giffue, dog for hans Armmoed penge ij Rdaler." Tiltalt 1630 for leiermål med et "qvindfolch" BEKKE LARSDTR. som han var i 3. ledd beslektet med. Knud var da også gift og hadde et barn. De ble begge lyst fredløse, men gitt mulighet til neste ting få omgjort dommen. Han var da gift og haddde barn.

"En dreng Knud Hermansenn laa met en Pige sitt slegtt wdj thredie ledt, och effterdj hans denne aldelig ingen formue fantis, haffuer dog deris forældre effter yderste effne och Raad, sonit deris forseelse, och Gaff 1 ½ Rdr." - 1631

g.m. N.N. GUNNARSDTR.

Stene, Heskestad

Barn :

a. ? Mette g.m. nr. 20

b. Jakob f.ca. 1655 soldat i 1676

Knud Støles segl 1648. Foto : Stein N. Wisted16. VALDEMAR d.f. 1701

Kan dette være sønn til Peder Nilsen S. Omdal ?

g.m. METTE OMUNDSDTR. n. 1711

nr. 11e ?

Barn :

a. Jon f. 1677 nr. 17


17. JON VALDEMARSEN f. 1677 d. 1753

nr. 16a, bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege"

g.1704.m. ANNE JONSDTR. d. 1741

Barn :

a. Valdemar f. 1705 nr. 24

b. Mette f. 1710 gift på Løyning i heien nr. 11

c. Guri f. 1712 gift på Vatland nr. 13

d. Knud f. 1711 Toks nr. 21

e. Marte f. 1718 Nesvåg, husmenn nr. 3

f. Ola f. 1720 Frøytlog nr. 22


18. OMUND HÅVARDSEN f.ca. 1656 d. 1695

nr. 13b, var soldat 1677 - 1682

g.m. SIRI BØRILDSDTR. n. 1711

Hun bodde hos sønnen i 1711

Barn :

a. Børild f. 1676 nr. 21

b. Ingeborg, nevnt i farens skifte 1695

c. Ingeborg d.y., nevnt i farens skifte 1695


19. TORE ÅNENSEN f. 1675 n. 1727

Er vel bror til Håland, husmenn nr. 3. Kaltes Håland i 1704 - 1727, Omundsen i 1701 og 1709. Hadde kone i 1701, stående soldat. Tiltalt 1704 for fortidlig leiermål med sin kone.

Barn :

a. Ånen f. 1704 Stranden nr. 30

Stesønn:

b. Hans Hansen f. 1697, n. 1701


20. JON STØLE sk. 1675 +

Nevnt her i 1673

g.m. METTE KNUDSDTR.

nr. 15a ?

Barn :

a. Knud


21. BØRILD OMUNDSEN f. 1676 d. 1711

nr. 18a, "liten av weksten" - 1701, var soldat 1708 - 1711 og døde i kongens tjeneste i Fredrikshald (Halden)

g.m. GUNLAUG NAVARSDTR. f. 1690 d. 1773

Krone nr. 4a

     g.2.m. nr. 22

Barn :

a. Siri f. 1710 g.m. Jakob Skailand, Heskestad


22. TOLLAK SØRENSEN f. 1681 d. 1753

Fikk bygselseddel på 1/2 løp i 1711

g.m. GUNLAUG NAVARSDTR. f. 1690 d. 1773

     g.1.m. nr. 21

Barn :

a. Astrid f. 1712 d. 1787 Urdal, ugift

b. Anne f. 1715 gift på Stranden nr. 33

c. Søren f. 1718 nr. 23

d. Nils f. 1720, k. 1741 n. 1748 ikke n. 1765

e. Bernt f. 1722 k. 1737, ikke n. 1746 "påminte om at forbedre sig i læsningen" - 1737

f. Jofred f. 1726 k. 1744 d.f. 1765 g.m. Berte Abrahamsdtr.

     Barn : a. Anne Guria Berntsdtr. ?

g. Malene f. 1729 d. 1730

h. Malene f. 1730 g.m. Jon Brynjelsen Nodland, Egersund

i. Tollak f. 1734


23. SØREN TOLLAKSEN f. 1718 d. 1775

nr. 22c, soldat 1734 – 1742, brukte 1 pnd 16 mk i 1755

g.1744.m. MALENE KRISTENSDTR. f. 1706 d. 1787

Barn :

a. dødfødt barn 1747

b. Gunhild Guria f. 1748


24. VALDEMAR JONSEN f. 1705 d. 1780

nr. 17a, soldat 1727 – 1737, brukte 1 pnd 16 mk i 1755

g.1738.m. ELLEN EINARSDTR. f. 1710 d. 1779

Sel nr. 7b

Barn :

a. Karen f. 1738 d. 1760

b. Jon f. 1740 nr. 25

c. Anne f. 1742 gift på Skogestad nr. 23

d. Ingeborg f. 1744 gift på Sandbekk nr. 12

e. Søren f. 1746 nr. 26

f. Malene f. 1748 gift på Østbø nr. 13

g. Ellen f. 1749 gift på Stranden nr. 75

h. Åse f. 1752 tv. gift på Kirkebø, husmenn nr. 10

i. Ståle f. 1752 tv. d. 1760


25. JON VALDEMARSEN f. 1740 d. 1802

nr. 24b, soldat 1757 - 1758

g.1770.m. ASTRID GJERMUNDSDTR. f. 1748 d. 1824

Fitje nr. 16a, hadde oppsett i 1824

Barn :

a. Gabriel f. 1771

b. Willum f. 1774 nr. 27

c. Ellen f. 1776 gift på N. Surdal nr. 16

d. Jakob f. 1779 nr. 29

e. Aslak f. 1782 nr. 30

f. Serine f. 1785 gift på N. Surdal nr. 17

g. Jonas f. 1788 d. 1788

h. Jon f. 1792 N. Åmodt nr. 21


26. SØREN VALDEMARSEN f. 1746 d. 1789

nr. 24e

Kaltes Egelandsmoen i 1773 - 1776, Bøe i 1779 - 1789

g.1772.m. RAKEL LARSDTR. f. 1750 d. 1815 legdslem, Åve

Aursland nr. 8c

Barn :

a. Ellen f. 1773 d. 1811 ugift

b. Lars f. 1776 d. 1853, soldat i Kr. Sand i 1798. Fikk i 1798 barn med Nesvåg nr. 22c

c. Ingeborg Helene f. 1779 d. 1779

d. Willum f. 1780 Kirkebø, husmenn nr. 12

e. Søren f. 1789 d. 1790


27. WILLUM JONSEN f. 1774 d. 1834

nr. 25b, nasjonal soldat 1801

g.1799.m. BERTE GURIA MORTENSDTR. f. 1773 d. 1834

N. Surdal nr. 15e


28. OLA TRONDSEN f. 1758 d. 1828

Brandsberg nr. 10a

g.1782.m. GURI MALENE HANSDTR. f. 1763 d. 1819

I. Mydland nr. 38b

Barn :

a. Ingeborg f. 1783 gift på Fitje, husmenn nr. 1

b. Hans f. 1785 nr. 31

c. Tore f. 1785 Løtoft

d. Tønnes f. 1789, ikke n. 1819

e. Guri f. 1791 g.m. nr. 30

f. Gjertrud f. 1794 gift på Sel nr. 18

g. Ola f. 1796 nr. 34

h. Andreas f. 1796 d. 1799

i. Guri Malene f. 1799

j. Guri Malene f. 1800 gift på Frøytlog nr. 31


29. JAKOB JONSEN f. 1779 d. 1834

nr. 25d, skipstømmermann, kaltes Skårdal u/ Volden i 1829, Præstjagt u/ Volden i 1833 - 1837

g.1808.m. TOLENE GJERTRUD TOLLAKSDTR. f. 1790 d. 1880

Rekevik, husmenn nr. 5k

Barn :

a. Jonas f. 1808 Rekevik, husmenn nr. 6

b. Anne f. 1811

c. Ingeborg Dortea f. 1814 gift på Stranden nr. 118

d. Tolene Henriette f. 1817 d. 1830 "Præstjagt"

e. Elisabet Birgitte f. 1820 g.m. Immerstein, husmenn nr. 70

f. Jakob f. 1823 Rekevik nr. 31

g. Bernt Daniel f. 1826 Rekevik nr. 34

h. Gjert Tobias f. 1829 Tothammer nr. 27


30. ASLAK JONSEN f. 1782 d. 1857

nr. 25e

g.1816.m. GURIA OLSDTR. f. 1791 d. 1826

nr. 28e

g.2.1827.m. SERINE LARSDTR. f. 1795 d. 1867

Sel nr. 14e

Barn 1.:

a. Jonas f. 1817 nr. 35

b. Ola f. 1820 d. 1821

c. Anne f. 1822

d. Anne f. 1824

Barn 2.:

e. Gjertine f. 1828 ugift i 1865

f. Anne Serine f. 1830 g.m. nr. 33

g. dødfødt sønn 1832


31. HANS OLSEN f. 1785 d. 1856

nr. 28b, kaltes Løvik i 1816, Løtoft i 1862 - 1864

g.1811.m. ELLEN LARSDTR. f. 1778 d. 1836

Ørsland nr. 20c, bodde på Løtoft i 1836

Barn :

a. Ola f. 1813 Løtoft nr. 26

b. Elisabet f. 1814 gift på Årsvold nr. 21

c. Lars f. 1816 Løtoft nr. 27

d. Guri Malene f. 1819 gift på Tellenes nr. 14

e. Hans Tobias f. 1821 d. 1821

f. Ellen f. 1822 gift på Fitje nr. 25

g. Hans Tobias f. 1825 Årsvold nr. 22


32. REINERT JONSEN f. 1828 d.e. 1900

N. Åmodt nr. 21d

g.1.1855.m. ANNE TOLENE PEDERSDTR. f. 1830 d. 1885

Skjevrås nr. 34e

g.2.1887.m. ANNE DOROTEA TOLLAKSTR. f. 1846

     g.1.m. Myrstøl nr. 33

Barn 1.:

a. Jonas f. 1856

b. Andreas f. 1857 d. 1858

c. Peder f. 1858 d. 1900 ugift

d. Anton f. 1860 d. 1860

e. Gjert Gabriel f. 1861

f. Anton f. 1864 d. 1865

g. Marie f. 1865 d. 1865

h. dødfødt barn 1865

i. Martin f. 1867 d. 1867

j. Martin f. 1869 d. 1869

Barn 2.:

k. Anton f. 1887


33. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1810 d. 1887

Årsvold nr. 18b, bodde også på I. Sandstøl, Lund

g.1.m. BERTE TOLLEFSDTR. d. 1862

Hammersmark, Sirdal

g.2.1865.m. ANNE SERINE ASLAKSDTR. f. 1830

nr. 30f

Barn 1.:

a. Tollak f. 1835 I. Sandstøl, Lund

b. Tønnes f. 1838 tv. d. 1841

c. Severine f. 1838 tv. d. 1841

d. Peder f. 1841 d. 1861

e. Turid Serine f. 1842 d. 1857

f. Tønnes f. 1845 Stavanger

g. Grete f. 1853

h. Tobias f. 1856 Stavanger

i. Sivert f. 1859 reiste til USA, død ugift

Barn 2:

j. Anne Bertine f. 1866

k. dødfødt datter 1869

l. Serine f. 1870 gift på Håland nr. 43

m. Bertine


34. OLA OLSEN f. 1796 d. 1854

nr. 28g

g.1819.m. KAREN TOLLAKSDTR. f. 1797 d. 1876

Krone nr. 16c

Barn :

a. Ola Tobias f. 1821 d. 1850

b. Tollak f. 1822 nr. 36

c. Guri Malene f. 1824 d. 1883 ugift

d. Karen Elisabet f. 1826 ugift 1900

e. Tønnes f. 1828 d. 1828

f. Karoline f. 1829 ugift 1900

g. Tønnes Gabriel f. 1831 Sel nr. 23

h. Turid f. 1834 ugift 1865

i. Johannes f. 1836 d. 1870 ugift

j. Elisabet f. 1840 d. 1840

k. Ola Andreas f. 1841 ugift 1900


35. JONAS ASLAKSEN f. 1817 d. 1874

nr. 30a, smed, kaltes S. Omdal i 1850 – 1855, Åvendal i 1857, flyttet rett etter til N. Tengesdal, Bjerkreim, før 1865 til Egestølen u/S. Ege, Egersund

g.1848.m. ANNE MALENE HÅGENSDTR. f. 1820

Birkeland nr. 30l

Barn :

a. Grete f. 1849

b. Hans f. 1850 d. 1857

c. Anne Kristine f. 1852

d. Anton f. 1854

e. Helene f. 1855

f. Amalie f. 1857 tv. i Bjerkreim

g. Hans Kristian f. 1857 tv. i Bjerkreim

h. Marie f. 1859 i Bjerkreim


36. TOLLAK OLSEN f. 1822 d.e. 1900

nr. 34b

g.1852.m. KAREN ELISABET LARSDTR. f. 1827 d. 1867

Y. Mydland nr. 29g

Barn :

a. Oline Larine f. 1854

b. Tolene f. 1858 tv.

c. Karen Elisabet f. 1858 tv.

d. Ola f. 1862 d. 1894 ugift

e. Kristine f. 1865 gift på Stensland nr. 11


37. ANDREAS KRISTIAN LARSEN BRÅSUND f. 1836

S. Egeli nr. 21f, bodde på Flordal u/ Ålgård i 1886, N. Støle i 1890 - 1900

g.1875.m. KRISTINE MARIE TØNNESDTR. f. 1844

Urdal, husmenn nr. 3a

Barn :

a. Malene f. 1876

b. Tomine Kristine f. 1880

c. Anne Marie f. 1886

d. Tora f. 1890