Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE REGELAND

Oppdatert 24.6.2014
Gårdsnr. 69

N: Regeland - 1665

 

1. SIGURD REGELAND n. 1519 - 1521

"cum filio suo" = med sin sønn. Skattet 1519 4 mark i kontanter. Han betalte 1 lodd sølv og 2 sauer i 1521.


2. TORE REGELAND n. 1519 – 1521

Skattet i 1519 1 mark i kontanter. Han betalte 6 skilling i skatt i 1521.


3. IVAR REGELAND n. 1521


4. GUNNAR REGELAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563. Skattet også som jordeier i 1563 for 1½ vett korn, som var halve landskylden. Han betalte med 3 ort penger.


5. MAGDALENA REGELAND n. 1563

Skattet 2 lodd sølv i 1563. Er vel den samme som


Enken på REGELAND n. 1602 – 1603

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603


6. OMUND REGELAND n. 1567

Bøtet i 1567 3 ½ daler for "et frede brud"


7. LARS REGELAND n. 1602 – 1610

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.


8. OMUND REGELAND n. 1613


9. TARALD JENSEN n. 1606 d. 1634

Ant. samme som Kirkebø nr. 17. Eide 2pd smør 1 hud i Svanes, Egersund 1624 - 1639. Ga ½ dr i tredje byksel af ½ løb smør i Eghammer i 1607 og 1632. han var legdsmann i knektemanntall 1611. Lensmann 1616 - 1634, hadde T I i bumerket sitt. Bumerket var det samme som Jørgen Jakobsen Tothammer. Kjøpte i 1624 ½ løp i Elvestrøm av Isak Rosseland. I en kvittering i lensregnskapene, datert 2.10.1630, står hele navnet hans, Tarald Jensen Regeland.

g.m. ÅSE JAKOBSDTR. n. 1633 d. 1640

S. Rosseland nr. 2d, “Sl. Taralds quinde haffde opgiffet for dem begge.” – 1633

I tingboken 1641 stevnet sl. Åse Regelands arvinger Isak Rosseland for et lån han hadde fått av hennes sl. mann Tarald Regeland.

Barn :   

? a. Jørgen, dømt for slagsmål med Jens Åvendal i 1635

? b. datter g.m. Ø. Regeland nr. 3


Hennes arvinger (blant flere ikke navngitte) i 1641 var :

c. Sivert S. Regedal nr. 2 (ant. svoger)

d. Jakob Bjørnsen Ø. Surdal nr. 3 (ant. brorsønn)


10. DAVID ISAKSEN n. 1606 - 1635 d.f. 1644

L. Rosseland nr. 4b, hadde D.I. i bumerket 1631, som for øvrig var nesten likt Alf Jakobsens segl. " Dauit Regland for att hand slog Naffuer Vrdall ett slogh med en Kiep, Affsonidh for j daller" - 1607. I tingboken 1690 omtales et eiendomsalg som b.la. David Isaksen Regeland og Torstein ibm. Hadde gjort med Jakob Alfsen Frøyland

g.m. ÅSE GUNDERSDTR. n. 1644 – 1645

Urdal, kaltes Omundsdtr. i 1645. Nevnt 1644 "med alle hendes [7] børn"

Barn :

a. ? Sivert

b. Jakob nr. 11

c. Gunnar nr. 12

d. Astrid hadde odel på 3 1/2 mk smør i 1671 - 1692

e. Ingeborg gift på L. Rosseland nr. 6

f. ? Berte gift på Urdal nr. 11

g. ?


11. JAKOB DAVIDSEN n. 1635 – 1664 ikke n. 1668

nr. 10b, sonet i 1659 10 daler for leiermål.

Barn :

a. ? Steffen f.ca. 1661 soldat 1682


12. GUNNAR DAVIDSEN f. 1618 d.e. 1675

nr. 10c, bøtet i 1649 for "hans quinde kom fortillig". Han solgte 7 mk smør i N. Regeland til Ole Tothammer i 1675

Barn :

a. David f. 1650 d.e. 1672. Sonet i 1672 en daler for å ha ligget med sin forlovede før bryluppet.


13. TORSTEIN ISAKSEN n. 1613 – 1643

L. Rosseland nr. 4c, han eide (1617 - 1639) på sin kone vegne 1/2 løp i N. Regeland, som han i 1639 ville selge til Ola Tjørn, hvis ingen av de odelsberettigede ønsket å kjøpe det først. Han eide i 1624-1626 også 4 1/2 mk i Selebø (I 1617 eide Gullik Haneberg og hans medeiere 1/2 løp i Selebø).


14. ÅNEN HANSEN f. 1631 d.e. 1715

Ø. Regeland nr. 3b / Drageland nr. 6b, innrullert soldat 1673

g.m. LIVA ENGELSDTR. d. 1717

Urdal nr. 9f

Barn :

a. Siri f. 1674 g.m. nr. 17

b. Magnhild f. 1678 gift på I. Evje nr. 11

c. Engel f. 1681 d.f. 1718 tjente på Nesvåg 1701

d. Karen f. 1688 i Holland 1718

e. Ånen (Asser) f. 1691 i Holland 1718 og 1723

f. Berte f. 1694 g.1716.m. Kristoffer Bjørnsen i Stavanger


15. ALF JAKOBSEN f. 1632 d.e. 1701

Innrullert soldat 1673, lagrettemann 1671 - 1686

Alf Jakobsen Regelands segl 1671 Foto : Stein N. Wisted16. JAKOB PEDERSEN f. 1647 d.e. 1701

V. Barstad nr. 25d


17. OLA OMUNDSEN f. 1675 d. 1724

Ø. Barstad nr. 17b, Lagrettemann i 1702. Ola Omundsen N. Regeland fikk i 1718 skjøte av sine søsken Anders Stapnes og Rasmus Barstad på 18 mk smør i N. Regeland i arv etter deres foreldre

g.1692.m. SIRI ÅNENSDTR. f. 1674 d. 1766

nr. 14a

Barn :

a. Hans f. 1695 n. 1701 død ung

b. Guri f. 1698 g.m. Torger Torkelsen Håland, Egersund

c. Bjørn f. 1701 nr. 19

d. Ånen f. 1706 Gauteland nr. 15

e. Hans f. 1709

f. Liva f. 1711

g. Ole f. 1715 Veshovde, Egersund

h. Asser f. 1717

i. Siri f. 1720


18. OLA HOSKULDSEN f. 1697 sk. 1753

Sønn til Hoskuld Salvesen Hamre, Lund, bodde etter skiftet (og i 1728, 1730, 1734 og 1746-1748) på Ø. Regeland (Eghammer)

g.m. ANNE PEDERSDTR. d. 1741

Steinberg, Lund, søster til kona på I. Mydland nr. 35, og søskenbarn til en Sissel Svensdtr. Bøe n. 1740 d. 1767 (gl. Sissel Bøe)

Barn :

a. Hoskuld f. 1720 Tothammer nr. 18

b. Peder f. 1722 d. 1752

c. Håvard f. 1724 k. 1741, ikke n. 1753

d. Hans f. 1726 Skogestad nr. 22

e. Ola f. 1729, ikke n. 1753

f. Barbro f. 1732 gift på Ø. Regeland nr. 18

g. Inger f. 1734

h. Salve f. 1736

i. Jon f. 1739


19. BJØRN OLSEN f. 1701 d. 1778

nr. 17c, soldat 1725 – 1734, bykslet gård i 1725, var gift uten barn i 1727, med 1 barn i 1729, med 2 barn i 1731, 1 barn i 1734, brukte 18 mk i 1755

g.m. BERTE f. 1697 d. 1777

Barn :

a. Ola f. 1728 k. 1743 nr. 20

b. Kristoffer f. 1730 d. 1741

c. Siri f. 1737 gift på Ø. Regeland nr. 18

d. Berte f. 1741 g.m. Eie nr. 25


20. OLA BJØRNSEN f. 1728 d.f. 1808

nr. 19a, brukte 18 mk, skjøtet datert 2. nov. 1750

g.1751.m. ÅSE GUNDERSDTR. f. 1729 d. 1808

Eie nr. 14e

Barn :

a. Bjørn f. 1753 d. 1753

b. Bernt f. 1754 d. 1760

c. Ingeborg f. 1756 d. 1758

d. Bernt f. 1760 n. 1783 som innrullert sjømann

e. Gunnar f. 1764 nr. 21

f. Kristoffer f. 1766

g. dødfødt sønn 1768

h. Ola f. 1770

i. Peder f. 1772

j. Hans f. 1774


21. GUNNAR OLSEN f. 1764 d. 1821

nr. 20e

g.1792.m. GJERTRUD GUNDERSDTR. f. 1770 d. 1829

Svindland nr. 10d, hadde oppsett på Gyland i 1829

Barn :

a. Pernille f. 1793 gift på L. Regedal nr. 16

b. Asseline f. 1795

c. Ingeborg f. 1797 gift på Ø. Åmodt nr. 30

d. Berte f. 1799 gift på Svindland nr. 12

e. Gjertrud f. 1801 gift på Hegdal, husmenn nr. 24

f. Ola Kristoffer f. 1804 Gyland nr. 33

g. sønn f. 1807 d. 1807 en uke gammel

h. Birgitte f. 1809 gift på Frøyland, husmenn nr. 18

i. Gunnar f. 1811 d. 1812

j. dødfødt datter 1815

k. Grete Elisabet f. 1819


22. JAKOB JAKOBSEN f. 1691 d. 1737

S. Rosseland nr. 8a, kaltes S. Rosseland i 1728, 1730, 1732 og 1735

g.1.m. TODNY BJØRNSDTR. d. 1718

Osen, Lund

g.2.m. ANNE SALVESDTR. f. 1703 d. 1738

N. Surdal nr. 9a

Barn 2.:

a. Siri f. 1723 gift på Svånes, Egersund

b. Jakob f. 1727 nr. 23

c. Bernt f. 1729 d. 1729

d. Bernt f. 1730 d. 1760 på reise fra Holland til Ostindia

e. Lars f. 1732 død som liten

f. Malene f. 1733 gift på Fedt, Helleland

g. Anne f. 1735 ikke n. 1737

h. Jakob Andreas f. 1737 Årstad nr. 49


mosters mann Mikkel Jonsen Stapnes, Egersund

 

23. JAKOB JAKOBSEN f. 1727 d. 1797

nr. 22b, brukte 1 pnd 12 mk her i 1755

g.1746.m. KRISTINE JAKOBSDTR. f. 1728 d. 1795

Årstad nr. 42d

Barn :

a. Anne f. 1747 gift på S. Rosseland nr. 17

b. Jakob f. 1749 nr. 24

c. Torger f. 1751 N. Løvås nr. 19

d. Marie f. 1754 d. 1756

e. Tønnes f. 1757 d. 1805 ugift

f. dødfødt datter 1760

g. Marie f. 1761 gift på Åvendal nr. 19

h. dødfødt sønn 1765

i. Bernt f. 1767 nr. 25

j. Jakob Andreas f. 1772, ikke n. 1795

k. dødfødt sønn 1774


24. JAKOB JAKOBSEN f. 1749 d. 1829

nr. 23b, kaltes Regeland i 1769, Urdal 1773, Åse, Egersund 1778 - 1797

g.1.1769.m. GITLAUG TRONDSDTR. f. 1738 d. 1799

N. Surdal nr. 14f, døde på Åse, Egersund

g.2.1803.m. ANNE ASLAKSDTR.

Nevland, Egersund, enke etter Isak Mikkelsen Åse, Egersund

Barn 1.:

a. Jakob f. 1769

b. Kristine f. 1773

c. Jakob f. 1778 Åse, Egersund g.m. Vatland nr. 16d

d. Anne Kristine f. 1780


25. BERNT JAKOBSEN f. 1767 d. 1836

nr. 23i

g.1791.m. MARIE JAKOBSDTR. f. 1766 d. 1831

Barn :

a. Kristine f. 1792 gift på Gyland nr. 30

b. Berte Guria f. 1794 d. 1847 ugift

c. Jakob f. 1796 nr. 26

d. Marie f. 1798 gift på Birkeland nr. 43

e. Severine f. 1799 d. 1813

f. Hans Jakob f. 1801 d. 1828 druknet

g. Anne f. 1804 gift på Birkeland nr. 43

h. Bernt Tobias f. 1806 Urdal nr. 40


26. JAKOB BERNTSEN f. 1796 d. 1880

nr. 25c

g.1828.m. ANNE ELISABET SVENSDTR. f. 1804 d. 1895

Ørsland nr. 19d

Barn :

a. Bernt f. 1829 ugift i 1865

b. Marie Severine f. 1831 gift på Berglyd nr. 32

c. Elisabet f. 1833 g.m. nr. 27

d. Anne Sofie f. 1836 gift på Urdal nr. 46

e. Berte Kristine f. 1839 d. 1842

f. Jakob Brun f. 1842 d. 1860


27. OLA KRISTIAN OLSEN f. 1826 d. 1891

Gyland nr. 30d

g.1858.m. ELISABET JAKOBSDTR. f. 1833 d.e. 1900

nr. 26c

Barn :

a. Ola f. 1860 d. 1882 ugift

b. Bine Elisabet f. 1862 ugift 1900

c. Kristine f. 1864 gift på Urdal nr. 48

d. Jakob f. 1866 ugift 1900

e. Kristian Elinius f. 1869 ugift 1900

f. Maria Anne f. 1871 d. 1876

g. Johan f. 1874 d. 1877

h. Bernt Tobias f. 1877 ugift i 1900


28. BERNT JAKOBSEN f. 1829 d.e. 1900

nr. 26a

g.1868.m. INGER EILERTSDTR. f. 1837 d.e. 1900

Sætre, Lund

Barn :

a. Jakob f. 1869 nr. 30

b. Anne Elisabet f. 1872 d . 1874

c. Eilert Antoni f. 1874 d. 1875

d. Anne Elisabet f. 1876 g.1899.m. Sivert Kjørthaug, Volden, skolelærer, sønn til Hans Pedersen Kjørthaug


29. JON HALVORSEN VÅLA f. 1838

Veiarbeider

g.m. METTE JOHANNESDTR. f. 1842

Barn :

a. Ida Margrete f. 1889


30. JAKOB BERNTSEN f. 1869

nr. 28a

g.1892.m. HELENE JONASDTR. f. 1867

Ø. Barstad nr. 72a

Barn :

a. Bernt Ingebret f. 1893

b. Johan Kristian f. 1895

c. Agnes Teodora f. 1897