Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE MYSSE

Oppdatert 30.3.2024Gårdsnr. 30

Misse 1519, Møsse 1563, N: Mysse - 1665


1. OLA MYSSE n. 1519, 1521

Skattet i 1519 1 mark, som han betalte med 1 pund smør. Betalte 6 lodd sølv i skatt i 1521


2. GUTTORM (HALVORSEN ?) MYSSE n. 1519

Det kan være at han er sønn til Halvor Svensen Øen. Skattet i 1519 4 mark, som ble betalt med 3 lodd 1 kvintin 2 ort sølv og 10 skilling mynt.


3. KOLLUND MYSSE n. 1519

Skattet i 1519 1 mark kontant.


4. ROLF BELLESTSEN n. 1562 - 1567

I. Mydland nr. 1a, lagrettemann i 1562. Betalte 1 daler i skatt i 1563. Skattet som jordeier i 1563 for ½ vett korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1 ort. "Rolff På Myße bøtet 3 daler og 1 okse for hand stach Jostenn på Loffuetofft og Jostenn for hannd stach Rollff igenn 3½ daler" – 1567. Solgte også to kyr til Bergen kongsgård i 1567 for 7 daler.


5. FREDRIK NAVARSEN n. 1602 – 1640

I. Mydland nr. 7a, skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.

Eide 1617 3 pnd 1 hud sammen med sine medeiere, men kun 1 hud i 1624. Eide ½ løp 4 mk sammen med Navar i 1638

Bykslet Mydland i 1618 - 1623

Barn :

a. Navar f. 1606 nr. 17

b. Gro g.m. nr. 21


6. Enken på MYSSE n. 1603

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


7. SIGBJØRN MYSSE n. 1614 og 1618 - 1620 bortrømt 1621

Vel samme som kalles Torbjørn i 1614. Den 15.8.1621 var det vudering av "bo, boschloff og husgerad, der fandtis effter Sigbiørn Mysing, som sig udi hor sag haffde forseet, och for samme hans forseelse var Rømpt." Boet ble registrert til 6 kyr, vurdert til 6 dr, 2 unge naut, 2 dr, 15 sauer, 4 dr 1 sk, en gammel kobber kjel, en gammel jerngryte och en "skienning", 2,5 dr 1,5 sk, totalt 11 dr 0,5 sk. Han skyldte til Bjørn Mysse 4dr for en hest, Jakob Steinberg for korn 1,5 dr, Tarald Regeland 3 dr, en tjenestepikes lønn 2 dr, og til Alf Frøyland 9 sk., totalt 12,5 dr 0,5 sk.

Barn :

a. ? Åse g.m. nr. 18


8. LARS MYSSE n. 1617


9. KNUD MYSSE n. 1618


10. JON JØRGENSEN n. 1623 - 1628

Ant. samme som L. Ålgård nr. 1


11. PEDER MYSSE n. 1626


12. EIVIND MYSSE n. 1621 og 1635


13. KJETIL WILLUMSEN n. 1629 - 1645

Lindland nr. 9a ?


14. HALVOR SIGURDSEN f. ca. 1570 n. 1606 - 1645

Årrestad nr. 6a

" Halduor paa Myβingh wilde icke giive Laugmandens thiener fordrings schatt. Affβonnett oc gaff der fore - 1 daller" – 1604

Nevnt i tingbok 1627 at han var bror til Herman Støle, men de kan ha vært halvbrødre eller svogrer. Sonet 3 ½ lodd sølv for ulovlig stevning i 1634. Kaltes svoger til Willum Lindland i 1629. Jeg tipper at Nils Bergulfsen Lindland og Ågot (Willumsdtr?) i hvert fall hadde barna Willum Lindland og en datter gift med Halvor Sigurdsen Mysse. Det vil passe med at Willum og Halvor er svogrer, Ågot Willumsdtr n. 1617 vil være oppkalt etter sin farmor og Nils Halvorsen Mysse etter sin morfar.

g.m. ? N.N. NILSDTR.

Lindland nr. 4b

Barn :

a. Nils f. ca. 1590 L. Rosseland nr. 5


15. SVEN MYSSE n. 1610 – 1632 og 1641

Sonet i 1623 5 daler fordi han hadde tatt en geit fra Steffen Toresen Myrstøl.


16. GJERMUND BJØRNSEN n. 1622 – 1623, og 1627

Kanskje samme som Ø. Løvås nr. 6. Nevnt i tingbok 1627 at han og Ola Bjørnsen (I. Mydland) eide en part i Tjellesvik, Lund, som ble kalt "Abenagger."


17. NAVAR FREDRIKSEN n. 1623 – 1659 d.ca. 1660

nr. 5a, kaltes Mydland 1623 – 1633, nevnt her fra 1634, hadde odel i 1636 – 1638, og i 1644 – 1645 sammen med sine søsken. Hadde kone og en datter i 1645. Ikke nevnt i odelsmanntall etter 1645, men i 1657 - 1658 hadde han odel sammen med Lars (sin svoger)

g.m. GITLAUG hadde odel i 1661 - 1662 på sine barns vegne

Barn 1.:

a. Jakob f. 1628 nr. 19

b. Mikkel f. 1632 nr. 20

c. Nils f. 1645

d. ? Berte hadde ½ løb odel i 1673


18. NAVAR TORSTEINSEN f. 1606 d. 1673

Nevnt på N. Mysse fra 1628, det er en Torstein nevnt sammen med Navar her på N. Mysse i korntienden fra 1645. Det er vel faren, men han er ikke funnet her i andre lister

g.1.m. ?

g.2.m. ÅSE SIGBJØRNSDTR. d.e. 1673

nr. 7a ?

Barn 1.:

a. Torstein f. 1643 Årrestad

b. Anbjørg/Anbjørn

Barn 2.:

c. Sigbjørn f. 1639 Hatleskog nr. 4


19. JAKOB NAVARSEN f. 1628 d.e. 1685

nr. 17a, utskrevet soldat i 1658, hadde rømt fra major Crequi de la Roques kompani i Christiania 24.5.1659, men var igjen innført i kaptein Bertel Langes kompani i 1661, hadde tjent i 7 år i 1665, og ble da frigitt

Hadde odel i gården 1665 – 1675, nevnt som bruker i 1673. Solgte 18 mk smør i gården til Navar Mikkelsen i 1685


20. MIKKEL NAVARSEN f. 1632 n. 1701

nr. 17b, eide 12 mrk i 1665 - 1675, eide ½ pund i N. Åmodt i 1673 - 1675, eide 9 mrk smør i N. Åmodt i 1690-1693

g.1.m. ABEL LARSDTR. sk. 1669 +

g.2.m. HELGA LARSDTR.

I. Mydland nr. 23e

Barn 1.:

a. Fredrik nr. 27

b. Navar f. 1657 nr. 26

c. Guri

Barn 2.:

d. Mikkel f. 1693 Skogestad nr. 21

e. Abel g.m. nr. 25


21. LARS TORGERSEN f. 1608 sk. 1674 +

Lagrettemann i 1666-1669, hadde 2 pd odel i N. Mysse 1648 - 1669, 2 pd 18 mk i 1673, hadde 16 mk odel i Håland i 1668 - 1671

g.m. GRO FREDRIKSDTR. sk. 1674

nr. 5b

Barn :

a. Torger f. 1634 nr. 22

b. Ellef f. 1639 Y. Mydland nr. 8

c. Fredrik Mysse n. 1673 - 1675


22. TORGER LARSEN f. 1634 n. 1711

nr. 21a, lagrettemann i 1674, eide 27 mk i 1673

Barn :

a. Torkel f. 1661 nr. 23

b. Jakob f. 1662 nr. 24


23. TORKEL TORGERSEN f. 1661 d. 1733

nr. 22a, eide 2 pnd 9 mk etter skjøte fra 1697

g.m. ANNE HOSKULDSDTR. d. 1752

S. Ålgård nr. 8d

Barn :

a. Guri f. 1702 gift på Sandbekk nr. 9

b. Torger f. 1710 nr. 28

c. Margrete f. 1711 gift på Løtoft nr. 19

d. Hoskuld f. 1715 d. 1757 død på reise fra Holland til Ost-India

e. Lars f. 1721 Tothammer nr. 16

f. Gunvor g.m. nr. 29


24. JAKOB TORGERSEN f. 1662 n. 1725

nr. 22b, hadde ifølge manntallet 1718 festet bruket sitt i 30 år, altså fra ca. 1688,  brukte 34 mk i N. Mysse i 1723 – 1725. Han kalles i skifteavskriftene for Jakob Torgersen Myrfoss, men ved å se i originalen, er det nok Mysse som er det rette.

g.m. MARTE TORSTEINSDTR. nevnt d.f. 1769

Ø. Støle nr. 3f

Barn :

a. Astrid gift på Fitje

b. Gjertrud f. 1695 gift på I. Mydland nr. 36

c. Guri gift på S. Omdal nr. 14


25. ASBJØRN LARSEN f. 1681 d. 1732

Kaltes L. Omdal i 1712 - 1732, men var her i 1717

g.m. ABEL MIKKELSDTR. d. 1717

nr. 20e

Barn :

a. Guri f. 1707 n. som fadder i 1736

b. Lars f. 1710 L. Omdal nr. 16


Hans mormor hadde opphold hos dem i 1711


26. NAVAR MIKKELSEN f. 1657 n. 1731

nr. 20b, hadde 4 barn 1711

g.m. BERTE HÅGENSDTR. d. 1753

Solbjørg, Lund

Barn :

a. Abel gift på L. Rosseland nr. 13

b. Inger f. 1698 gift på Sollie nr. 10

c. Mikkel f. 1705 Håland nr. 18


27. FREDRIK MIKKELSEN n. 1668 sk. 1696 +

nr. 20a, eide 8 mrk. i Håland i 1675. Ga i 1696 sammen med Asbjørn Skjevrås åsetebrev til Jakob Torgersen på 1 pund 1/2 mk smør i N. Mysse, og åsetebrev til Torkel Torgersen på 10 1/2 mk smør.

g.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1655 d. 1732

g.2.m. Skjevrås nr. 23

Barn

a. Peder f. 1685 d. 1711 i Fredrikshald (Halden) soldat i 1703 - 1711, tjente på Løtoft i 1701

b. Karl f. 1691 reiste i 1712 til Bergen


28. TORGER TORKELSEN f. 1710 d. 1740

nr. 23b, soldat 1734 – 1740, 1 barn i 1735 – 1737, 2 barn i 1739

g.1732.m. ELISABET ROLFSDTR. f. 1714

Krone nr. 6d, g.2.m. nr. 30

Barn :

a. Torkel f. 1735 nr. 35

b. Anne f. 1738 gift på Myrstøl nr. 21


29. LARS ROLFSEN f. 1707 d. 1773

Krone nr. 6a, soldat 1726, dimitert 1726, soldat igjen 1734 – 1742, kaltes Krone i 1732, Mysse i 1750 - 1756, 2 barn i 1735 - 1737, 3 barn i 1739, 4 barn i 1742, flyttet senere til Birkeland, Helleland, og senere til I. Kalveskog, Bjerkreim

g.1.1730.m. GUNVOR TORKELSDTR. d. 1750

nr. 23f

g.2.1752.m. BERTE HADVARDSDTR. f. 1706

Austrumdal, Bjerkreim

Barn1.:

a. Sissel f. 1732 g.m. Jon Jonsen, Bergen

b. Torkel f. 1735 i Kristiansand 1773

c. Rasmus f. 1737 i Holland i 1773

d. Gullborg f. 1744 ugift 1773

e. Anne f. 1746 ugift 1773

f. Guri f. 1750 d. 1756

Barn 2.:

g. Berte f. 1753 gift på Y. Kalveskog, Bjerkreim


30. OLA LARSEN f. 1718 d.f. 1781

Vashus, Heskestad, kaltes "Washuig" i 1742, brukte 57 mk i 1746 – 1749, eide 30 ½ mk av de, stebarna eide resten, var ført, men overstrøket i 1749-matrikkelen, brukte 35 mk i Håland fra 1751, skjøtet datert 9. juli 1751, flyttet 1763 til Lega u/ Ågenes, Hidra.

g.1742.m. ELISABET ROLFSDTR. f. 1714 d. 1781

     g.1.m. nr. 28

Barn :

a. Torger f. 1742

b. Helene Marie f. 1743 g.m. Tønnes Olsen Læga, Hidra

c. Lars f. 1747

d. Torger f. 1750 bodde først på Berrefjord under Polland, Hidra, senere i Flekkefjord


31. TARALD GUNDERSEN f. 1703 d. 1735

Eide, Heskestad

g.1726.m. INGEBORG HANSDTR. f. 1702 d. 1761

S. Omdal nr. 10e, g.2.m. nr. 33

Barn :

a. Jakob f. 1729

b. Gabriel f. 1732

c. Ingeborg f. 1734


32. JAKOB JONSEN f. 1693 d. 1725

Eikeland u/ Sandsmark, Heskestad, ikke nevnt på N. Mysse i 1718

Barn :

a. Malene gift i Bakke sogn

b. Bernt f. 1717 nr. 38

b. Anne f. 1721

c. Guri f. 1723 k. 1741


33. BJØRN ELLEFSEN f.ca. 1710 d. 1754

Osen, Lund, oldebarn til N. Støle nr. 11a, han bodde på N. Mysse til faren døde i 1742, da flyttet de til Osen

g.1737.m. INGEBORG HANSDTR. f. 1702 d. 1761

     g.1.m. nr. 31

Barn :

a. Inger f. 1739 d. 1739

b. Ellef f. 1740 d. 1741


34. TORKEL TORGERSEN f. 1698 d. 1778

Flatestøl, Lund, brukte 37 ½ mk, skjøtet datert 9. juli 1751, bodde på Håland 1728 - 1744

g.m. MARTE MAURITSDTR. d. 1754

Ant. søster til Lars Mauritsen Årsvold, da han var fadder for et av barna. I såfall også søster til Torstein Mauritsen Kvelland, Lund. Kanskje også søster til Askild Mauritsen Solli, Lund (1700-1753)

Barn :

a. barn f. 1728

b. Ågot f. 1731 g.m. nr. 35

c. Gunhild f. 1734 dpt. i Heskestad d. 1735

d. Gunhild f. 1742 dpt. i Heskestad

e. Torger f. 1744 nr. 36


35. TORKEL TORGERSEN f. 1735 d. 1816

nr. 28a, soldat 1754 – 1757, kaltes Flordal i 1797, S. Ålgård i 1801, brukte 2 pnd 9 mk i 1755

g.1.1752.m. ÅGOT TORKELSDTR. f. 1731 d. 1780

nr. 34b

g.2.1792.m. BERTE KRISTINE PEDERSDTR. f. 1770 d. 1846

Midtbø nr. 16f, bodde på Flordal u/ L. Ålgård i 1846

Barn 1.:

a. Elisabet f. 1753 d. 1753

b. Omund f. 1754 d. 1757

c. Torkel f. 1756 d. 1767

d. Marte f. 1759 gift på Y. Mydland nr. 23

e. Anne f. 1764 gift på L. Ålgård nr. 10

f. Elisabet f. 1768, ikke n. 1816

g. Lars f. 1771 Bergen

h. Torkel f. 1774 d. 1786

Barn 2.:

i. Berte Elisabet f. 1792 g.m. S. Omdal nr. 22

j. Ågot f. 1794 d. 1869 ugift

k. Peder f. 1797 Lie, husmenn nr. 18


36. TORGER TORKELSEN f. 1744

nr. 34e

g.2.1783.m. GURI MALENE SØRENSDTR. f. 1760 d. 1849

L. Omdal nr. 18b

Barn 2.:

a. Anne Helene f. 1784 g.m. nr. 42

b. Torkel f. 1787 nr. 47

c. Karen f. 1791 g.m. L. Omdal nr. 22

d. Søren f. 1794, ikke n. 1801

e. Guri Malene f. 1796 gift på Ø. Støle nr. 12

f. Anne Sofie f. 1803 d. 1803


37. LARS HANSEN f. 1733 d. 1774

I. Mydland nr. 37c, kaltes Åmodt i 1765, L. Omdal i 1764 - 1800

g.1753.m. ÅGOT TORGERSDTR. f. 1730 d. 1782

Y. Mydland nr. 15b, g.2.m. L. Omdal nr. 19

Barn :

a. Abel f. 1755 d. 1755

b. Abel f. 1756 d. 1757

c. Abel f. 1757 d. 1758

d. Karen f. 1758 d. 1771

e. Hans f. 1762 d. 1769

f. Abel f. 1765 d. 1800

g. Anne Berte f. 1769 gift på Lie, husmenn nr. 6

h. Hans Tønnes f. 1772 d. 1773

i. Karen f. 1774 d. 1779


38. BERNT JAKOBSEN f. 1717 d. 1785

nr. 32b, brukte 1 pnd 9 mk i 1755

g.1741.m. ANNE MIKKELSDTR. f. 1722 d. 1792

Årrestad nr. 20a

Barn :

a. Jakob f. 1743 Ø. Åmodt nr. 22

b. Turid f. 1746 gift på Refsland nr. 14

c. Mikkel f. 1749 d. 1759

d. Mikkel f. 1751

e. Bernt f. 1755 nr. 43

f. Ingeborg f. 1758 gift på Stranden nr. 62

g. Anne f. 1761, bodde i 1801 hos broren Bernt.

     Barn : a. Anne Tolene f. 1799 – far Åros nr. 15c


39. TORGER ANSTEINSEN f. 1729 d. 1804

Tjellesvik, Lund, soldat 1748 – 1754, kaltes Myrstøl i 1763 - 1786, Årstad i 1793 – 1804, ble liknet som odelsbonde for Myrstøl i 1763

g.1754.m. MALENE SALVESDTR. f. 1731

I. Mydland nr. 34i

Barn :

a. dødfødt sønn 1755

b. Gjertrud f. 1756 gift på Selebø nr. 12

c. Siri f. 1758 d. 1806 ugift på Årstad

d. Malene f. 1766 d. 1793

e. Jakob Andreas f. 1768 d. 1769

f. Jakob Andreas f. 1771 d. 1798


40. NILS MIKKELSEN f. 1744 d. 1783

Håland nr. 18g, bodde på Løtoft i 1773 - 1774

g.m. ANNE KRISTINE TORESDTR. f. 1737 d. 1807

Y. Sandsmark, Bakke

Barn :

a. Helene f. 1763 g.m. nr. 44


41. TORKEL TORESEN f. 1740 d. 1801

Løtoft nr. 19b, kaltes Nesvåg i 1768, Flordal i 1801

g.1760.m. ANNE TOLLAKSDTR. f. 1739 d. 1813

Ørsland nr. 16h

Barn :

a. Bernt f. 1763 d. 1827 Matros, gift i Bergen

b. Margrete f. 1766

c. Ingeborg f. 1768

d. Tollak f. 1769 nr. 42

e. Andreas f. 1772 I. Mydland nr. 46

f. Anne f. 1775 d. 1775

g. Peder f. 1776 d. 1808 ugift

h. Tønnes f. 1779 d. 1856 ugift

i. Anne Katrine f. 1783 d. 1783

j. Jakob f. 1787 Frøyland nr. 40


42. TOLLAK TORKELSEN f. 1769 d. 1835

nr. 41d

g.1.1794.m. BERTE HANSDTR. f. 1771 d. 1800

I. Mydland nr. 38e

g.2.1801.m. ANNE HELENE TORGERSDTR. f. 1784 d. 1859

nr. 36a

Barn 1.:

a. Guri f. 1795 gift på Årsvold nr. 19

b. Anne Katrine f. 1797 d. 1799

c. Bernt Tobias f. 1800 nr. 52

Barn 2.:

d. Tønnes f. 1802 d. 1808

e. Hans f. 1806 nr. 48

f. Anne Birgitte f. 1809 g.m. nr. 51

g. Tollak f. 1812 d. 1812

h. Guri Malene f. 1813 gift på Løvik nr. 25

i. Anne Tolene f. 1816 gift på S. Omdal nr. 25

j. Tønnes f. 1819 d. 1852

k. Tollak f. 1823 nr. 49

i. Karen f. 1826 gift på Ø. Støle nr. 14


43. BERNT BERNTSEN f. 1755 d. 1820

nr. 38e, kaltes Sandbekk i 1820, oppgitt i sesjonsliste fra 1780 at han hadde "Skade i Venstre haand"

g.1778.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1758 d. 1845

Ø. Åmodt nr. 20c, bodde på L. Omdal i 1845

Barn :

a. Anne f. 1778 d. 1779

b. Anne Marie f. 1780 d. 1782

c. Bernt f. 1782 d. 1785

d. Bernt f. 1787 nr. 46

e. Ingeborg Marie f. 1790 d. 1792

f. Anne f. 1792 d. 1792

g. Anne f. 1793 gift på Frøyland nr. 46

h. Bernt f. 1797, ikke n. 1801

i. Bernt Gabriel f. 1798, ikke n. 1801

j. Ingeborg Birgitte f. 1802 gift på Y. Mydland nr. 35


44. OLA OLSEN f. 1750 d. 1844

Åvendal, Lund, bodde på Bøe i 1844

g.1784.m. HELENE NILSDTR. f. 1763 d. 1841

nr. 40a, bodde på Bøe i 1841

Barn :

a. Nils f. 1785 nr. 45

b. Malene f. 1787

c. Berte f. 1789 tv. d. 1877 ugift

d. Anne Kristine f. 1789 tv. d. 1869 ugift

e. Ola f. 1793 tv. d. 1793

f. Helene f. 1793 tv. d. 1793

g. Anne Guria f. 1796 tv. d. 1874 ugift

h. Helene f. 1796 tv. d. 1803

i. Anne Berte f. 1798 gift på Kirkebø nr. 45


45. NILS OLSEN f. 1785 d. 1821

nr. 44a

g.1817.m. MARTE METTE LARSDTR. f. 1784 d. 1863

datter til Lars Andersen og Anne Olsdtr. Austad, Nes

     g.1.m. Kornelius Aslaksen Austad, Nes

Hennes og Kornelius Aslaksens barn :

a. Aslak f. 1805

b. Andreas f. 1806 N. Mysse nr. 53

c. Lars f. 1809 Ø. Støle nr. 15

d. Kristine f. 1814 gift på Ø. Løvås nr. 24

Barn :   

e. Nils f. 1820 L. Rosseland nr. 24


46. BERNT BERNTSEN f. 1787 d. 1869

nr. 43d, skoleholder og medhjelper, kaltes Sandbekk i 1822-1825, L. Omdal i 1833 - 1845, Kirkebø i 1865 – 1868.
Døde hos sønnen Bernt Tobias i Stavanger

g.1809.m. INGEBORG MARIE JOHANNESDTR. f. 1785 d. 1868

Håland nr. 23i, døde som føderådskone på Bø

Barn :

a. Marie f. 1809 gift på Rekevik nr. 19

b. Ingeborg f. 1811 g.1838.m. Hans Jørgen Bårdsen, Stavanger

c. Bernt Tobias f. 1814 i Stavanger i 1865

d. Johannes f. 1816 tv. L. Omdal nr. 24

e. Anne Gjertine f. 1816 tv. Haneberg, husmenn nr. 32

f. Martine f. 1819 d. 1843

g. Bernt f. 1822 til Stavanger

h. Ingeborg Marie f. 1825 til Stavanger

i. Jonas f. 1828 d. 1900 Bildeskjærer, bosatt på Hammersborg, Oslo, g.m. Hanna Emilie Svensen Vanberg, har etterkommere.


47. TORKEL TORGERSEN f. 1787 d. 1824

nr. 36b

g.1815.m. INGEBORG MARIE JENSDTR. f. 1795

Frøyland, husmenn nr. 11i, g.2.m. nr. 50

Barn :

a. Rakel Elisabet f. 1816 d. 1816

b. Tolene Gjertine f. 1817 g.m. nr. 48

c. Grete Malene f. 1820 gift på Årrestad nr. 41

d. Elisabet f. 1822 gift på Frøyland nr. 51

e. Tolene Gjertine f. 1824 gift på N. Saurdal nr. 20


48. HANS TOLLAKSEN f. 1806 d. 1867

nr. 42e

g.1837.m. TOLENE GJERTINE TORKELSDTR. f. 1817 d. 1851

nr. 47b

Barn :

a. Tollak f. 1841 nr. 59

b. Torkel f. 1843 d. 1843

c. Torkel f. 1845 d. 1845

d. Marie f. 1846 d. 1846

e. Marie f. 1848

f. Anne f. 1850

g. Jens Henrik f. 1851 d. 1852


49. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1823 d. 1900

nr. 42k

g.1851.m. BERTE SOFIE DIDRIKSDTR. f. 1830 d.e. 1900

Y. Mydland nr. 30k

Barn :

a. Tollak f. 1852 g.1905.m. nr. 55e

b. Didrik f. 1855 d. 1856

c. Didrik f. 1857 nr. 64

d. Anne f. 1859 til USA

e. Anton Bernt f. 1863 til USA

f. Sofie f. 1865 gift på S. Omdal nr. 30

h. Gurine f. 1868 g.m. nr. 54d, dro til Kansas, USA. Har etterkommere.

i. Elisabet f. 1871 g.1893.m. Johannes Samuelsen Tjessheim, Høyland, HKH Prinsesse Ingrid Alexandras Tippoldeforeldre

j. Tønnes f. 1874 d. 1879


50. SKULE JAKOBSEN f. 1795 d. 1877

Litlehei, Lund

g.1.1826.m. INGEBORG MARIE JENSDTR. f. 1795 d. 1842

     g.1.m. nr. 47

g.2.1848.m. GURI TOLLAKSDTR. f. 1795 d. 1877

     g.1.m. Årsvold nr. 19

Barn 1.:

a. Torkel f. 1826 nr. 54

b. Berte Malene f. 1828 gift på Immerstein, husmenn nr. 62

c. Jakob f. 1830 d. 1895 ugift

d. Ingeborg Marie f. 1832 d. 1840

e. Birgitte f. 1834 gift på Netland nr. 21

f. Sivert f. 1837 Auestad, Nes

g. Jens f. 1839 d. 1839

h. Jens f. 1840 Stranden nr. 164


51. OMUND LARSEN f. 1804 d. 1890

Sandbekk nr. 13c

g.1830.m. ANNE BIRGITTE TOLLAKSDTR. f. 1809 d. 1852

nr. 42f

Barn :

a. Helene f. 1832

b. Anne Helene f. 1834 g.m. nr. 55

c. Lars Bernt f. 1837 nr. 57

d. dødfødt datter 1840

e. Bertine f. 1841 d. 1841

f. Tollak f. 1842 Ø. Støle nr. 20

g. Anne Bertine f. 1847 gift på Ø. Støle nr. 18

h. dødfødt datter 1850


52. BERNT TOBIAS TOLLAKSEN f. 1800 d. 1852

nr. 42c

g.1824.m. KAREN GURIA TØNNESDTR. f. 1801 d. 1888

Y. Mydland nr. 23j

Barn :

a. Tollak f. 1825 d. 1825

b. Tollak f. 1826 nr. 55

c. Tønnes f. 1830 N. Mysse, husmenn nr. 2

d. Omund f. 1833 d. 1858

e. Bernt Andreas f. 1836 Håland nr. 37

f. Torkel f. 1839 d. 1839

g. Morten f. 1840 Stranden nr. 127

h. Kristian f. 1844 Eik, husmenn nr. 7


53. ANDREAS KORNELIUSEN f. 1806 d. 1880

nr. 45b

g.1837.m. BERTE LARSDTR. f. 1800 d. 1872

Sandbekk nr. 13a

Barn :

a. dødfødt datter 1839

b. Marte Malene f. 1841 g.m. nr. 56


54. TORKEL SKULESEN f. 1826 d.e. 1900

nr. 50a

g.1852.m. BERTINE JONASDTR. f. 1828 d.e. 1900

Frøyland nr. 46a

Barn :

a. Sivert f. 1853 Frøyland nr. 61

b. Jonas f. 1855 Stranden nr. 218

c. Ingeborg Marie f. 1857 gift på Rekevik, hm nr. 11

d. Bernt Tobias f. 1859 g.m. nr. 49h, dro til Kansas, USA. Har etterkommere.

e. Enok f. 1862 d. 1862

f. Johan f. 1863

g. dødfødt barn 1865

h. Anne Gurie f. 1866 d. 1866

i. dødfødt barn 1866

j. dødfødt sønn 1868

k. Anton f. 1869 nr. 60

l. Elisabet f. 1873 ugift 1900


55. TOLLAK BERNTSEN f. 1826 d.e. 1900

nr. 52b

g.1853.m. ANNE OLINE ROLFSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Årrestad nr. 31h

Barn :

a. Karen f. 1854 ugift 1900 bodde på Mydland

b. Torkel f. 1855

c. Reinert f. 1858

d. Kristine Marie f. 1860 gift på Årrestad nr. 48

e. Anne Oline f. 1863 g.m. nr. 49a

f. Tollak f. 1865 d. 1865

g. Telaus f. 1866 d. 1884

h. Hanna Bertine f. 1871 g.m. nr. 61

i. Ole Martin f. 1874 d. 1875


56. OLA ANDREAS LARSEN f. 1836

Frøytlog nr. 29i, bodde på Y. Mydland i 1900

g.1864.m. MARTE MALENE ANDREASDTR. f. 1841 d. 1883

nr. 53b

Barn :

a. Kristine Marie f. 1865

b. Andreas f. 1867

c. Lars f. 1869

d. Tønnes Beer f. 1871

e. Martin f. 1873

f. Berte f. 1875

g. Anne Bertine f. 1878

h. Sivert Gerhard f. 1880

i. Johan Marselius f. 1883


57. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1835 d. 1868

Håland nr. 30a, kaltes Håland i 1860 - 1868

g.1859.m. ANNE HELENE OMUNDSDTR. f. 1834 d.e. 1900

nr. 51b

Barn :

a. Anne f. 1860

b. Birgitte f. 1862

c. Johanne f. 1864

d. Johan f. 1867 tv.

e. Olaus f. 1867 tv. d. 1868


58. LARS BERNT OMUNDSEN f. 1837 d.e. 1900

nr. 51c

g.1866.m. BIRGITTE JOHANNESDTR. f. 1842 d.e. 1900

S. Omdal nr. 25a

Barn :

a. Omund f. 1867

b. Anne Tomine f. 1869 d. 1878

c. Anne Bertine f. 1871 d. 1878

d. Johannes f. 1873 d. 1878

e. Lars f. 1875 d. 1878

f. Anne Tomine f. 1879

g. Anne Bertine f. 1882

h. Petra f. 1885


59. TOLLAK HANSEN f. 1841

nr. 48a, hele familien dro til USA, Tollak dro først, og jobbet på jernbanen i Ohio, men døde der før resten av familien kom.

g.1862.m. RAKEL LARSDTR. f. 1839

Netland nr. 19l, reiste til Westby, Wisconsin, USA

Barn :

a. Tolene f. 1864 Westby, Wisconsin, USA

b. Anne Marie f. 1867 Westby, Wisconsin, USA

c. Hans f. 1869 Westby, Wisconsin, USA, og har etterkommere

d. Elisabet f. 1872 Westby, Wisconsin, USA

e. Marie f. 1874

f. Eline f. 1877 d. 1878

g. Kristian Marselius f. 1879 d. 1880


60. ANTON TORKELSEN f. 1869

nr. 54k

g.m. JOHANNE JOHANNESDTR. f. 1865

Barn :

a. Bertine f. 1895

b. Anna f. 1897

c. Toni (sønn) f. 1899


61. REINERT OLSEN f. 1857

S. Omdal nr. 27b, snekker

g.1891.m. HANNA BERNTINE TOLLAKSDTR. f. 1871

nr. 55h

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1892

b. Anne Oline f. 1894

c. Olivia f. 1896 d. 1898

d. Olivia f. 1898


62. JONAS JAKOBSEN f. 1842

Håland nr. 35g, Bodde på I. Mydland i 1882

g.1882.m. GJERTINE SALVESDTR. f. 1845

     g.1.m. S. Omdal nr. 33

Barn :

a. Jakob f. 1883

b. Bine Sofie f. 1885

c. Sigvald f. 1887

d. Karoline f. 1891


63. LARS JAKOBSEN f. 1846

Håland nr. 35h, bodde på S. Omdal 1875 - 1881, på Håland i 1884

g.1875.m. BERTE KRISTINE BERNTSDTR. f. 1856

Sollie nr. 15h

Barn :

a. Johan Kristian f. 1875 S. Omdal nr. 36

b. Marte Sofie f. 1878

c. Kristine f. 1881

d. Anne Kristine f. 1884 d. 1898

e. Bine Eline f. 1887

f. Lava f. 1890

g. Amanda Bertine f. 1893

h. Anne Kristine f. 1898


64. DIDRIK TOLLAKSEN f. 1857

nr. 49c, bodde i Sioux City, Iowa, USA i 1892

g.1892.m. GURINE PEDERSDTR. f. 1866

Ø. Støle nr. 18aHUSMENN1. LARS JAKOBSEN f. 1716 d. 1804 fattiglem

Kaltes Langhusen i Urdal i 1788, Mysse i 1801

g.1.m. ?

g.2.m. INGLAUG f. 1718 d. 1788

g.3.1788.m. BERTE MIKKELSDTR. f. 1732

Håland nr. 17a

Barn 2.:

a. Salve f. 1741


2. TØNNES BERNTSEN f. 1829 d. 1875

N. Mysse nr. 52c, skomaker, kaltes Løvig i 1868

g.1851.m. INGEBORG BERTINE PEDERSDTR. f. 1828 d.e. 1900

Lagård under Slettebø, Egersund

Barn :

a. Karoline f. 1851 gift på Skarås, husmenn nr. 31

b. Martine f. 1854

c. Bernt Tobias f. 1857 d. 1863

d. Ingeborg Tomine f. 1859 gift på Skarås, hm nr. 34

e. Peder Olai f. 1862 Hauge, husmenn nr. 32

f. Bertine f. 1865

     Barn : a. Ola f. 1882 UE – I. Mydland nr. 83

g. Bernt Tobias f. 1868 Hauge, husmenn nr. 29