Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

NEDRE ÅMODT

Oppdatert 5.8.2015
Gårdnr. 45

Amodt - 1519, Ommod - 1521, Hommodt - 1545, N: Omoed - 1665


1. TORSTEIN ÅMODT n. 1519 – 1521

Skattet 3 lodd sølv, 1 mark 3 skilling mynt og 13 mark kobber i 1519.  Skattet i 1521 ½ lodd sølv og 1 mark mynt.


2. LARS ÅMODT n. 1519 – 1521

Skattet 7 mark i 1519, som han betalte med 1 lodd. 1 kvintin sølv og 2 mark 4 skilling mynt. Han betalte 4 lodd sølv og en stålbue [armbrøst] verdt 3 mark i 1521, og 2 lodd sølv i restskatt.


3. BRYNJULF ÅMODT n. 1519

Skattet 3 mark i 1519, som ble betalt med 2 lodd 1 kvintin sølv. Skattet i 1521 1 kvintin i restskatt, men bodde da på Ålgård


4. GUTTORM ÅMODT n. 1521

Kanskje samme som N. Mysse nr. 2. Skattet i 1521 3½ lodd 1 kvintin sølv og ½ løp smør.


5. KNUD N. ÅMODT n. 1563 – 1607

Kaltes Ø. Åmodt i 1606, skattet 1 daler i 1563. " Annammidt aff Knud Omutt for dend schade hand havfde giort hans grande, som hand ere tildømt att giffue til Kon: May: 1 ½ daler" - 1602. "Noch for:ne Knud Omut for et Neffue slaug han haffde slagen hans grande quinde Karinne paa Omut - ½ daler" - 1602. "Noch for:ne Knud Omutt for hans quinde haffde tagen en gied til Trillenæs fraa Michel Smid paa Løugaaβ - iiij lodd" - 1602. Betalte 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. "Knud Omott for thingfred och anden vtilbørlige offuerlastheed Ahnrebhid [?] paa neste forleden skibredstingh, Affsohnidh – vj daller" - 1607


6. HELGE ÅMODT n. 1602 - 1642

Betalte 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

g.m. ? TURID JAKOBSDTR. n. 1643 - 1645

Barn :

a. ? Omund nr. 7


7. OMUND HELGESEN n. 1639 - 1651

nr. 6a ?


8. SIRI ÅMODT n. enke i 1602 - 1641


9. JAKOB LARSEN f. 1596 d. 1664 - 1668

Ø. Åmodt nr. 7a, lensmannens fulmektig i 1657. Sonet i 1646 for »leyermaal med it Lettferdig Quindfolch»

Barn :

a. Lars f. 1635 n. som bruker 1664 - 1673


10. BJØRN LARSEN f. 1614 n. 1678

Ø. Åmodt nr. 7c, hadde 2 pund odel i gården i 1665 – 1670

Barn :

a. Lars f. 1661 dreng hos nr. 10 1701

b. Jakob f. 1662 Winterstø nr. 1

c. Ingelef g.m. nr. 11

d. Nils odel 1677-1693


Peder Vigmostad, nå i Lindesnes kommune, og Nils Bjørnsen (ukjent bosted) eide ½ løb sammen med Ingelef, og var vel søsken av henne. I 1696 solgte Torgius, Torger (Torgi) og Ola Pedersønner og Gunlaug og Asgerd Pedersdøttre fra "Ougnedal i Lister Lehn" sammen med Arnfinn Kristensen fra Mandal, på egne og Ola Pedersens vegne, 1 hud årlig landsskyld i N. Åmodt til Kjell Torgersen, boende i Sokndal. Disse Pedersbarna er vel Peder Bjørnsen Vigmostads barn. (Etter nye opplysninger/forskning i artikkel i Genealogen 1/2023 - Agdernøtter 4 av P.R. Christiansen, viser det seg at Peder N. Vigmostad nok ikke hører til i denne søskenflokken, men er Peder Torjussen Vigmostad, med aner på Vigmostad. Riktignok fremdeles far til søskenflokken som solgte 1 hud i 1696.)


11. SIVERT JOHANSEN f. 1650 d. 1715

g.m. INGELEF BJØRNSDTR.

nr. 10c, nevnt med ½ løb smørs odel sammen med Peder og Nils Bjørnsønner 1677 - 1693

Barn :

a. Ragnhild g.m. nr. 12

b. Gunlaug f. 1694


12. TORE STEINARSEN f. 1684 n. 1727

Sel nr. 3f ?, reservesoldat i 1711 - 1715, utkommandert soldat 1718 - 1721, tiltalt for leiermål i 1727

g.m. RAGNHILD SIVERTSDTR. n. 1763

nr. 11a, var ikke nevnt i 1758, men bodde på Ø. Åmodt i 1763

Barn :

a. Hans f. 1709 Aursland nr. 10

b. ? Ingeborg f. 1713 gift på Sel nr. 10

c. Sven f. 1726 UE - mor Guria Vermundsdtr i Lund prestegjeld


13. TORBORG JONSDTR. f. 1692 d. 1731


14. ELLEF ANDERSEN f. 1687 d. 1741

Krone nr. 3d, kaltes Stensland i 1712 - 1715. Fikk bygsel på 1/2 hud i 1720

g.m. BERTE SIGBJØRNSDTR. sk. 1745 +

Stensland nr. 4a

Barn :

a. Sigbjørn f. 1711 Reg nr. 6

b. Hans f. 1718 nr. 15

c. Lars f. 1722 L. Rosseland nr. 16

d. Elisabet f. 1723

e. Ellef f. 1726

f. Gjertrud f. 1728 d. 1732

g. Karen f. 1731

h. Rasmus f. 1734 Nodland i Neset, Egersund


15. HANS ELLEFSEN f. 1718

nr. 14b, kaltes Steinberg i 1760 - 1772, flyttet til Skåre, Egersund ca. 1774 og giftet seg på nytt der.

Brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.1744.m. ÅGOT OLSDTR. f. 1723 d. 1774

Brandsberg nr. 9a

Barn :

a. Ellef f. 1747

b. Ola f. 1750 Krone nr. 11

c. Ellen f. 1753 d. 1753

d. Anders f. 1754

e. Hans f. 1757

f. Ingeborg f. 1761

d. Ellef f. 1764 Skåre, Egersund

h. Berte f. 1767

g. Ågot f. 1772


16. LARS OLSEN f. 1707 d. 1767

Elvestrøm nr. 13a, ført som bruker 1738 – 1761, brukte 2 pnd 6 mk i 1755

g.1.1731.m. TORGBORG TORESDTR. d. 1760

g.2.1761.m. GITLAUG OLSDTR. f. 1734

Lindland, Lund

     g.2.m. nr. 18

Barn 2.:

a. Ola f. 1761 d. 1762

b. Karen f. 1765 gift på Krone nr. 16

c. Anne Guria f. 1767 d. 1767


17. RASMUS ANDERSEN f. 1763 d. 1822

Guddal nr. 10d, innrullert som matros i Bergen 1785, "Velvoxen"

g.1793.m. TORBORG TORKELSDTR. f. 1759 d. 1828

Årrestad nr. 23b

Barn :

a. Marie f. 1793 d. 1793

b. Marie f. 1794 g.m. nr. 21

c. Tønnes f. 1798 nr. 22

d. Ellen f. 1799 gift på Frøyland, husmenn nr. 20

e. Anne f. 1801 gift på Bakke nr. 17

f. Torborg f. 1803 flyttet til Flekkefjord i 1828

g. Anders f. 1806 bosatt i Flekkefjord i 1865, flyttet dit i 1829


18. TORGER TORKELSEN f. 1745 d. 1807

g.1768.m. GITLAUG OLSDTR. f. 1734 d. 1803

     g.1.m. nr. 16

Barn :

a. Torkel f. 1769 d. 1772

b. Lars f. 1771, ikke n. 1804

c. Torkel f. 1773 nr. 20

d. Lars f. 1775 d. 1776

e. Tønnes f. 1776 d. 1779

f. Marte Marie f. 1780, ikke n. 1804

g. Marte Guria f. 1782 g.m. nr. 19


19. JOHANNES HANSEN f. 1777 d. 1836

Tothammer nr. 17g

g.1809.m. MARTE GURIA TORGERSDTR. f. 1782

nr. 18g

Barn :

a. dødfødt pike 1810


20. TORKEL TORGERSEN f. 1773 d. 1859

nr. 18c

g.1813.m. RAKEL TOLLAKSDTR. f. 1784 d. 1858

S. Omdal nr. 16g

Barn :

a. Gjert Tobias f. 1813 nr. 23

b. dødfødt datter 1815

c. Kristian f. 1816 nr. 24

d. Turid f. 1818

e. Marte Gjertine f. 1821 gift på Guddal nr. 19

f. Reinert Tobias f. 1823 nr. 25

g. Karen Tolene f. 1826 gift på Vorland, Findås

h. Tollak f. 1830 d. 1831


21. JON JONSEN f. 1792 d. 1863

N. Støle nr. 25h, kaltes Surdal i 1820 – 1825, døde på N. Støle

g.1819m. MARIE RASMUSDTR. f. 1794 d. 1864

nr. 17b, døde på N. Støle

Barn :

a. Anne f. 1820 d. 1835 i en båtulykke

b. Tolene f. 1822 gift på Bakke nr. 18

c. Jonas f. 1825

d. Reinert f. 1828 N. Støle nr. 32

e. Johanne Marie f. 1834 d. 1834

f. Andreas f. 1835


22. TØNNES RASMUSSEN f. 1798 d. 1827

nr. 17c

g.1823.m. ELISABET MARIE OLSDTR. f. 1807

Ø. Åmodt nr. 26c, g.2.m. Steinberg nr. 38

Barn :

a. Oline f. 1825

b. Tonette Elisabet f. 1828 d. 1828


23. GJERT TOBIAS TORKELSEN f. 1813 d. 1846

nr. 20a, "faldt ved et Uheld ned af et høit Fjeld, hvor hand fanteds i Lyngen."

g.1843.m. HENRIETTE GUNDERSDTR. f. 1821

L. Regedal nr. 13a

     g.2.m. Ø. Åmodt, husmenn nr. 13

Barn :

a. Kristine f. 1844 d. 1845

b. Tobias f. 1846


24. KRISTIAN TORKELSEN f. 1817

nr. 20c, kaltes Lindland i 1844, Årstad i 1850 - 1856, reiste i 1881 til USA, via Stavanger

g.1843.m. MARTE DIDRIKSDTR. f. 1819

Y. Mydland nr. 30f

Barn :

a. Tobias f. 1844

b. Anton Bernt f. 1848 d. 1852

c. Reinert Martin f. 1850

d. Anton Beer f. 1853

e. Kristine Matilde f. 1856


25. REINERT TOBIAS TORKELSEN f. 1823

nr. 20f, matros, kaltes Ø. Åmodt i 1865

g.1853.m. BIRGITTE GJERTINE GUNDERSDTR. f. 1830 d. 1870

L. Regedal nr. 13d

Barn :

a. Gurine f. 1853

b. Jørgine f. 1855 d. 1856

c. Jakob Gabriel f. 1856

d. Regine Kristine f. 1864HUSMENN1. EIVIND OMUNDSEN f. 1730 d. 1821

Kaltes Ånensen i 1758, 1770 og 1801, Egeli i 1770, Moen i 1796 – 1801, "holdet mange aar til sængen" - 1821

g.1.1758.m. SIRI JAKOBSDTR. f. 1720

     g.1.m. Egeli i Sireheien nr. 7

g.2.1796.m. INGEBORG OMUNDSDTR. f. 1758 d. 1844

Barn 2.:

a. Serine f. 1797 d. 1798

b. Edvard f. 1801 S. Ålgård nr. 25


2. SALM SALMSEN f. 1838

Skare, Odda, farver, dro tilbake til Odda, senere til Minnesota, USA

g.1866.m. KRISTINE GUNDERSDTR. f. 1836

L. Regedal nr. 13f

Barn :

a. Sivert f. 1867 Crockstone, Minnesota, USA


3. JOHANNES WINGE f. 1846 d. 1916

Vinje nr. 16b, kaltes Åmodt i 1871, bodde på Ladestedet i 1877, flyttet først til Borre, senere til Egersund

g.1.1870.m. TEODORA TOLLAKSDTR. f. 1847 d. 1871

Vindbirkeland, Egersund

g.2.1876.m. MARTINE PEDERSDTR. f. 1843 d. 1913

     g.1.m. Rekevik nr. 55, hun kaltes Vinjestranden i 1876

Barn 1.:

a. Teodora Ingeborg f. 1871 tv. g.1894.m. Engebret O. Opheim fra Torpo, Hallingdal. Bodde først i Oslo, senere Voss og Bergen

b. dødfødt barn 1871 tv.

Barn 2.:

c. Lars Vinge f. 1877 g.m. Lagertha Stavem f. 1877 i Skien, bosatt 1910 i Brevik, Telemark

d. Kirsten Mathilde f. 1879 i Borre d. 1881

e. Kristoffer f. 1882 i Porsgrunn g.m. Marta Halvorsen f. 1885 i Skien, bosatt 1910 i Ål, Hallingdal


4. KITTIL HARALDSEN HAUGEN f. 1846

Anbjørnsdalen i Hjartdal, Telemark, verksarbeider, bodde på Aursland i 1877 – 1879, kaltes Rosendal u/ Aursland i 1880

g.1871.m. KAROLINE JOHANNESDTR. f. 1851 d. 1880

Lindland nr. 37f

Barn :

a. Harald Gerhard f. 1872

b. Johan Martin f. 1873 d. 1874

c. Johan Martin f. 1875

d. Gullik Tandrup f. 1877

e. Krøger Emil f. 1879 d. 1880