Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

MYRSTØL

Oppdatert 16.12.2015Gård nr. 26

Midstøel 1645, Myrstøell - 1616, 1665


  

1. ROLF MYRSTØL n. 1604

Ant. samme som Løyning i heien nr. 1


2. RASMUS MYRSTØL n. 1605 -1610

Ant. samme som Sollie nr. 1


3. HELGE MYRSTØL n. 1605 - 1611

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen


4. JAKOB MYRSTØL n. 1613 - 1614

Barn :

a. ? Sigurd nr. 11


5. STEIN MIDTSTØL n. 1635 - 1636


6. STEFFEN TORESEN n. 1610 - 1632

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen, eide ½ pnd i 1617. Anklaget i 1627 for drap på sin svoger Tore Olsen Mydland den 1. mai 1626. Han slo ham over øret med en økshammer etter en krangel om en kvige. Han ble i 1630 lyst fredløs, siden han ikke "haffuer Søgt nogen Middel til sin fred derfor".

g.m. KAREN OLSDTR. n. 1627

søster til Tore Olsen I. Mydland nr. 19


7. LARS MYRSTØL n. 1620 - 1622


8. STÅLE MYRSTØL n. 1623 - 1624


9. KJETIL MYRSTØL n. 1629 - 1634


10. SVEN MYRSTØL n. 1639 - 1643

Barn : Jakob Svendsen Myrstøll f.ca. 1617 n. soldat i lensregnskap 1637


11. SIGURD JAKOBSEN n. 1644 - 1645

nr. 4a ?

Barn :

a. Jakob f. 1615 nr. 12

b. ? Halvor f. 1633 nr. 15


12. JAKOB SIGURDSEN f. 1615 d.e. 1668

nr. 11a

var gift i 1645


13. HELGE SIVERTSEN f. 1624 d.e. 1687

Ref nr. 3, fikk i 1687 skjøte av Ola Tothammer på 1 pund smør, og kaltes da Helge Sivertsen.


14. OLA MYRSTØL f. 1639 d.e. 1668

Barn :

a. Peder ? f. 1655 se nedenfor

b. Gullik ? f. 1661 se nedenfor


15. HALVOR SIGVARTSEN (SIGURDSEN ?) f. 1633 d.e. 1673

nr. 11b ?, inrullert soldat i 1673

ant. g.m. TORBORG OLSDTR.

V. Barstad nr. 26b

Barn :

a. ? Karen g.m. nr. 17


16. PEDER OLSEN f. 1655 n. 1726

Hadde kone og 1 barn i 1711


17. GULLIK OLSEN f. 1661 d. 1722

Moi, Lund, stående soldat i 1688, hadde kone og 5 barn i 1711, nevnt som bruker i 1730 [?]

g.m. KAREN ? d. 1742 (Kari Myrstøl)

nr. 15a ? Hun var kanskje datter til Halvor Sigurdsen som igjen kanskje var gift med Torborg, datter til Ola Andersen V. Barstad, som ifølge morens skifte 1683 var gift på Myrstøl. Det vil gi oppkalling av Halvor og Torborg som stemmer.

Barn :

a. Halvor f. 1695 nr. 20

b. Ola f. 1697 ikke nevnt 1722

c. Torborg g.m. Elvestrøm nr. 6

d. Brynjel Rekevik nr. 17


18. JON JAKOBSEN f. 1699 d. 1733

Bodde her fra 1727

g.m. KRISTINE SVENSDTR.

Årrestad nr. 10c

     g.2.m. nr. 19

Barn :

a. Jakob f. 1728

b. Ingeborg f. 1729 ugift d. 1788 fattiglem

c. Ingeborg f. 1732 gift på Ø. Eikeland, Heskestad


19. STÅLE EDVARDSEN f. 1711 d. 1755

Modal, Bakke, brukte 1 pnd i 1755, døde på Stølevik

g.1.1736.m. KRISTINE SVENSDTR. d. 1738

     g.1.m. nr. 18

g.2.1739.m. GURI ROLFSDTR. f. 1708

Krone nr. 6b

     g.2.m. Hegdal, husmenn nr. 1

Barn 1.:

a. Turid f. 1737, ikke n. 1741

Barn 2.:

b. Kristine f. 1740 d. 1772

c. Sissel f. 1743 gift på Immerstein, husmenn nr. 6


20. HALVOR GULLIKSEN f. 1695 d. 1775

nr. 17a, brukte 1 pnd i 1755, liknet som odelsbonde i 1763

g.m. MAREN f. 1689 d. 1761

Barn :

a. Gullik f. 1724 nr. 21

b. Ingeborg f. 1726 d. 1733

c. Karen f. 1728 gift på Stranden nr. 45

d. Marie f. 1730 tv. gift på Stranden nr. 73

e. Ellen f. 1730 tv. d. 1763

f. Ingeborg f. 1733 gift på Hegdal, husmenn nr. 13

g. Malene f. 1735


21. GULLIK HALVORSEN f. 1724 d. 1803

nr. 20a, soldat 1751 – 1758, kaltes Mål i 1769

g.1.1759.m. ANNE TORGERSDTR. f. 1738 d. 1764

N. Mysse nr. 29b

g.2.1766.m. BERTE TORGERSDTR. f. 1741 d. 1812

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1760

b. dødfødt sønn 1761

Barn 2.:

c. Anne Marie f. 1768 d. 1768

d. Anne Marie f. 1769 d. 1772

e. Inger f. 1771 d. 1773

f. Inger Marie f. 1775 g.m. nr. 22


22. SVEN TOLLAKSEN f. 1772 d. 1838

Y. Mydland nr. 25d

g.1.1795.m. INGER MARIE GULLIKSDTR. f. 1775 d. 1810

nr. 21f

g.2.1810.m. GUNHILD TORGERSDTR. f. 1775 d. 1837

Y. Mydland nr. 24b

Barn 1.:

a. Berte f. 1796 g.m. nr. 28

b. Anne Berte f. 1799 gift på Ø. Barstad nr. 59

c. Anne f. 1802 d. 1802

d. Inger f. 1806 gift på I. Mydland nr. 61

Barn 2.:

e. Tønnes Gabriel f. 1811 Håland nr. 33

f. Torger f. 1814 Y. Mydland nr. 37

g. Sven f. 1817 Årrestad nr. 39


23. EINAR SØRENSEN f. 1738 d. 1819

Ant. Sel 10b, kaltes Elvestrøm i 1761 – 1781

g.1.1761.m. KRISTINE MIKKELSDTR. f. 1731 d. 1780

Elvestrøm nr. 16a

g.2.1781.m. INGEBORG TORGERSDTR. f. 1739 d. 1814

Sollie nr. 10d, var døpt Inger

Barn 1.:

a. Ingeborg f. 1761 gift på Aursland nr. 13

b. Marte f. 1763 ugift d. 1846 på Myrstøl, fattiglem

c. dødfødt sønn 1766

d. Karen f. 1767 d. 1772

e. Ellen f. 1771 d. 1793

f. Søren Mikkel f. 1775 nr. 24

Barn 2.:

g. Torger f. 1782 d. 1782

h. Kristen f. 1783


24. SØREN MIKKEL EINARSEN f. 1775 d. 1834

nr. 23f

g.1797.m. TURID JAKOBSDTR. f. 1765 d. 1855

Årrestad 29a

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1799 g.m. nr. 27

b. Jakob Elias f. 1806 d. 1806

c. Elias f. 1807 d. 1809


25. STÅLE PEDERSEN f. 1718 d.e. 1760

Y. Jendal, Bakke, bodde senere på Steinberg, Bakke

g.1.1744.m. GURI TORGERSDTR. f. 1718 d. 1760

Virak, Bakke

g.2.1762.m. DOMHILD ASLAKSDTR. d. 1803

Visland, Bakke

Barn 1.:

a. Sissel f. 1743, ikke n. 1760

b. Sissel f. 1747 d. 1759

c. Peder f. 1748 n. 1760

d. Torger f. 1750 n. 1760

e. Dorte f. 1753 n. 1750

f. Mette f. 1755 d. 1759


26. TORKEL SIGBJØRNSEN f. 1724 d. 1788

Rannestad, Bakke, bodde først på Imeseid, Helleland, hvor de første 5 barna er døpt, kaltes Vigen i 1759 – 1775

g.1743.m. RANDI MATIASDTR. f. 1723 d. 1793

Øen, Helleland

Barn :

a. Guri f. 1744 gift på Løyning i heien nr. 13

b. Karen f. 1747, ikke n. 1789

c. Inger f. 1750 gift på Årrestad nr. 26

d. Sigbjørn f. 1753 Vigen nr. 6

e. Matias f. 1756 Sollie nr. 11

f. Todny f. 1759 ugift i 1789

g. Torkel f. 1762 myndig i 1789


27. BERNT TORGERSEN f. 1790 d. 1873

Y. Mydland nr. 24h

g.1819.m. INGEBORG KRISTINE SØRENSDTR. f. 1799 d. 1875

nr. 24a

Barn :

a. Ingeborg Johanne f. 1820 g.m. nr. 30

b. Tønnes f. 1822 d. 1823

c. Søren Tobias f. 1824 d. 1824

d. Turid f. 1825 gift på Håland nr. 34

e. Tønnes Larsenius f. 1829 d. 1831

f. Søren Tobias f. 1832 d. 1834

g. Tonette Sofie f. 1836 g.m. nr. 32


28. TOLLAK JONSEN f. 1797 d. 1842

Eide, Heskestad

g.1821.m. BERTE SVENSDTR. f. 1796 d. 1857

nr. 22a, kaltes Birgitte

Barn :

a. Sven f. 1821 d. 1840 "vanvittig dreng"

b. Johannes f. 1823 d. 1831

c. Inger Marie f. 1826 ugift, bodde på Frøyland i 1900

     Barn : a. Inger Marie f. 1854 UE – far Morten Larsen Store Svela, Bjerkreim

               b. Karl f. 1861 UE – far Omund Olsen Stene, Heskestad

d. Jakob f. 1828 Haneberg nr. 28

e. Johannes f. 1832 d. 1832

f. Ingeborg f. 1833 d. 1898 ugift

     Barn : a. Peder Pedersen f. 1858 UE

g. Gunhild Gjertine f. 1837


29. ANDERS ANDERSEN f. 1810

Mageland, Lund, kaltes Rødheller i 1835, Skaråshagen i 1837

g.1834.m. GUNHILD ELISABET JAKOBSDTR. f. 1803 d. 1883

Immerstein, husmenn nr. 19d

Barn :

a. Berte Kristine f. 1835 gift på Løyning i heien nr. 17

b. Andreas f. 1837 tv. nr. 32

c. dødfødt sønn 1837 tv.

d. Turid f. 1840

e. Sofie Elisabet f. 1844 d. 1846


30. MORTEN KRISTIANSEN f. 1820 d. 1888

Ø. Mysse nr. 18f

g.1842.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1820 d. 1892

nr. 27a

Barn :

a. Guri f. 1842 d. 1842

b. Kristian f. 1844 nr. 33

c. dødfødt sønn 1849

d. Berte Kristine f. 1850 g.m. nr. 34

e. Guri f. 1854 gift på Stranden nr. 220

f. dødfødt sønn 1861

g. Morten f. 1861 d. 1861

h. Mikkel Johan f. 1863


31. LARS ANDREASSEN f. 1831 d.e. 1900

Årrestad nr. 35g

g.1855.m. ANNE MARIE JAKOBSDTR. f. 1830 d.e. 1900

S. Egeli nr. 22f, kaltes Ellefsdtr. i 1900

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1855 gift på Årrestad nr. 50

b. Kristiane f. 1858

c. Johanne f. 1860

d. Anne Line f. 1862

e. Andreas f. 1865

f. Tonette f. 1867

g. Ingeborg Kristine f. 1870 g.m. nr. 36

h. Anne Bertine f. 1872 gift på Stranden nr. 187


32. ANDREAS ANDERSEN f. 1837 d.e. 1900

nr. 29b, kaltes Myrstøl i 1860 - 1900

g.1858.m. TONETTE SOFIE BERNTSDTR. f. 1836 d.e. 1900

nr. 27g

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1860

b. Berte Kristine f. 1862 g.m. nr. 35

c. Sofie f. 1867 gift på I. Mydland nr. 87

d. Elisabet f. 1871

e. Gjertine f. 1875

f. Andreas f. 1878


33. KRISTIAN MORTENSEN f. 1844 d. 1880

nr. 30b

g.1870.m. ANNE DOROTEA TOLLAKSDTR. f. 1846

Gursli, Lund, g.2.m. N. Støle nr. 32

Barn :

a. Johanne Malene f. 1873 d. 1896

b. Severine f. 1874

c. Sofie Elisabet f. 1876

d. Kristiane f. 1878

e. Tomine f. 1880


34. GABRIEL BERNTSEN f. 1845 d. 1927

Sollie nr. 15e

g.1870.m. BERTE KRISTINE MORTENSDTR. f. 1850 d. 1900

nr. 30d

Barn :

a. Marte Sofie f. 1872 d. 1872

b. Marie f. 1877 g.1899.m. Ole Fredrik Carlson, Båhus,Sverige. Hun kaltes ugift i 1900-tellingen

     Barn : a. Ingvald f. 1899 UE – far Halvor Knudsen, Drangsdalen

c. Ingeborg f. 1879 d. 1897

d. Bernt Elias f. 1882

e. Sine Teodora f. 1884

f. Gustav Benjamin f. 1887 til USA

g. Adolf f. 1890 til USA

h. Karl f. 1893 til USA i 1911


35. GUSTAF BERNHARD NYSTRØM f. 1862

St. Anne, Østre Gotland, Sverige, sjømann

g.1886.m. BERTE KRISTINE ANDREASDTR. f. 1862

nr. 32b

Barn :

a. Karl Gustaf Nystrøm f. 1887


36. JOHAN KRISTIAN MATIASSEN f. 1867

Sollie nr. 15k

g.1889.m. INGEBORG KRISTINE LARSDTR. f. 1870

nr. 31g

Barn :

a. Inga Kristine f. 1890

b. Anne Maria f. 1893

c. Lars f. 1894 bosatt på Tjøtta, Klepp, har etterkommere.

d. Matilde f. 1898

e. Ragnhild Johanne Tomine f. 1900