Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

MIDTBØ

Oppdatert 24.4.2024Gårdsnr. 56

Midbøe - 1665


 

 

 


 
1.


2. GAUTE OLSEN f. 1601 d.e. 1668

Kaltes Gunnar Olsen i koppskatten 1645

Barn :

a. ? Torger f. 1632 n. 1649

b. Ola f. 1643, var i major Crequi de la Roques Kompani, syk i Fredrikstad i 1660


3. TORGER ORMSEN f. 1630 d.e. 1668


4. ALF MIDTBØ f. 1636 d.e. 1664

Ant. samme som Alf Lindland, isåfall stemmer det ikke at Tollak Alfsen (nr. 10) er Alf Lindlands sønn, eller så er han (Tollak) født senere enn 1626.


5. ELLEF JAKOBSEN n. 1623 - 1645

Hadde E I i bumerket


6. JØRGEN MIDTBØ n. 1624 - 1643

Barn :

a. ? Sakarias nr. 8


7. IVAR HÅVARDSEN n. 1605 - 1645

Hadde B I i seglet sitt i 1617, men I H i 1618, så han hadde vel lånt et segl i 1617. Eide 1 pd. smør i N. Surdal 1617. Er kanskje den Ivar Knudsen som ble nevnt 1623

g.m. GURI RASMUSDTR.

Haneberg nr. 5b


8. SAKARIAS JØRGENSEN n. 1644 - 1664


9. STEFFEN OLSEN f. 1638 d. 1695

I. Mydland nr. 20i, lensmann 1688 - 1692. Bodde først på I. Mydland, fra 1669 på Midtbø da huset hans brant ned like etter han hadde flyttet dit. I 1665, mens han bodde på Mydland, ble han dømt til å bøte 1 rdl for å ha slått Torstein Mydland og hans kone med en staur. I 1675 ble han stevnet av "forpakteren" for å ha mishandlet dennes datter Asgerd og gitt henne "3 blodige sår og 3 kuler i hodet".

g.m. MALENE TRONDSDTR. n. 1705 d. 1719

Navrestad, Lund

Barn :

a. Ola f. 1661 nr. 11

b. Trond f. 1665 nr. 12

c. Lars f. 1681 stående marin soldat 1700 "Reist til Kiøbenhafn i Aar, og sis aa være i Kongens tieniste på Holmen" - 1701. "Som ej viides hvor hand nu er at finde" - 1709

d. Gro g.m. nr. 13

Steffen Olsen Midtbøs signatur 1673. Foto : Stein N. Wisted10. TOLLAK ALFSEN f. 1626 sk. 1695 +

Lindland nr. 16a, kaltes Østbø i 1664, må være født senere, ref barna.

g.m. ANNE ANDERSDTR.

Søster til Krone nr. 3

Barn :

a. Søren f. 1693 Ø. Regeland nr. 19

b. Anders f. 1695 fostersønn hos Krone nr. 3 i 1701


11. OLA STEFFENSEN f. 1661 d. 1749

nr. 9a, borger til Stavanger 1692

g.1.m. MALENE JOKUMSDTR. ROPTKE n. 1702 d.f. 1710

Stavanger

g.2.m. METTE JAKOBSDTR. f. 1662 d. 1730

Ø. Åmodt nr. 11b

g.3.1734.m. GJØA OLSDTR. d. 1738

g.4.1741.m. INGEBORG ASBJØRNSDTR. f. 1697 d. 1772

     g.2.1750.m. Nils Ivarsen Egersund

Barn 1.:

a. Ingeborg g.1736.m. Torkel Pedersen

Barn 2.:

b. Malene gift på I. Mydland nr. 32


12. TROND STEFFENSEN f. 1665 n. 1735 sk. 1748 +

nr. 9b

g.1.m. BARBRO LARSDTR. f. 1682 d. 1731

Løvik nr. 9e

g.2.1733.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1701 d. 1791

Gursli, Lund

Barn 1.:

a. Steffen f. 1711 nr. 14

Barn 2.:

b. Barbro f. 1735 gift på Kirkebø, husmenn nr. 6


13. KRISTEN KNUDSEN n. 1705 d.f. 1711

Bodde ikke her i 1701

g.m. GRO STEFFENSDTR. d.e. 1719

nr. 9d, bodde hos moren i 1711 og hos broren Ola i 1719

Barn :

a. datter n. 1711


14. STEFFEN TRONDSEN f. 1711 d. 1780

nr. 12a, brukte 3 pnd 12 mk i 1755, "dette var den saligste mand jeg nogensinde har kiendt" - skrev soknepresten om han i 1780

g.m. INGEBORG JENSDTR. f. 1713 d. 1776

Skåland, Lund

Barn :

a. Barbro f. 1733 d. 1787 ugift

b. Berte f. 1736 g.m. nr. 16

c. Jens f. 1739 nr. 15

d. Anne Guria f. 1742 gift på Skarås nr. 24

e. Ingeborg f. 1746 gift på Fitje nr. 20

f. Malene f. 1748 d. 1749

g. Malene f. 1752 gift på Kirkebø, husmenn nr. 4

h. Tønnes f. 1758 d. 1759


15. JENS STEFFENSEN f. 1739 d.e. 1803

nr. 14c, skattet som odelsbonde i 1764

g.1759.m. TURID GUNDERSDTR. f. 1735 d. 1818

Kvam nr. 9d

Ingen barn


16. PEDER TOLLAKSEN f. 1727 d. 1772

Y. Mydland nr. 14e, skattet som odelsbonde i 1764, død utenlands

g.1762.m. BERTE STEFFENSDTR. f. 1736 d. 1799

nr. 14b

     g.2.m. Kjelland nr. 13

Barn :

a. Ingeborg Helene f. 1764 d. 1764

b. Tønnes Møller f. 1766 Kirkebø nr. 38

d. Steffen f. 1769 d. 1769

e. datter f. 1770 tv. d. 1770 6 dager

f. Berte Kristine f. 1770 tv. gift på N. Mysse nr. 35

g. Ingeborg f. 1765


17. TØNNES SIGBJØRNSEN MODAL f. 1779 d. 1859

Bodde på Immerstein i 1806, kaltes Torsteinsen Bøe en kilde i 1808, Tønnes Sigbiørnsen Moddahl f.ca. 1786 i en annen

g.1806.m. MARTE SERINE HALVORSDTR. f. 1772 d.f. 1859

Nesvåg nr. 22d

Barn :

a. Guri Malene f. 1808 gift på Kirkebø nr. 45

 


HUSMENN1. JOHANNES JAKOBSEN f. 1627 n. 1701

fattig husmann


2. LARS KNUDSEN f. 1671 d. 1748

skredder, forarmet, kaltes Frøyland 1709 - 1748


3. KNUD LARSEN f. 1714 d. 1759

"som fald og slog sig til døds 1. pintz dag"

g.m. ANNE LARSDTR. f. 1718 d. 1765

Barn :

a. Malene f. 1748 d.e. 1759

b. Lars f. 1751 tv. d. 1753

c. Ingeborg f. 1751 tv. d. 1751

d. Lars f. 1754 Åros nr. 20

e. Salve f. 1758 ikke n. i farens skifte 1759


morbror Lars Larsen Wiigen

verger for barna Elling Larsen Sætra, Lund og Ole Kjervaldsen Håland


4. ÅSE SALVESDTR. f. 1678 d. 1763

farbror Asser Eriksen Frøyltog nr. 17. Morbror Sivert Grov nr. 4, dvs. foreldre Salve Eriksen og N.N. Gundersdtr.


5. TORGER TORKELSEN f. 1696 d. 1763

g.m. GURI OLSDTR. f. 1694

Barn :

a. Knud f. 1724 d. 1750, soldat 1748 - 1750

b. Ola

c. Karen g.m. Rasmus Asbjørnsen Rodveldt d. 1790

d. Siri f. 1745 d. 1772


6. TORE JAKOBSEN f. 1724 d. 1765

Kaltes Surdal i 1755

g.1755.m. INGEBORG TRONDSDTR. f. 1731 d. 1814

N. Surdal nr. 14b

Barn :

a. Jakob f. 1755 d. 1757

b. Johannes f. 1758 matros i Bergen 1779, "undersetsig"

c. Jakob f. 1760

d. Anne Guria f. 1764


7. LARS LARSEN f. 1725 d. 1774

Tambur 1751 - 1763

g.1747.m. ANNE KRISTINE RASMUSDTR. f. 1724 d 1781

Urdal nr. 23c

Barn :

a. Guri Malene f. 1748 gift på Kirkebø, husmenn nr. 4

b. dødfødt sønn 1751 tv.

c. dødfødt sønn 1751 tv.

d. Rasmus f. 1752 i Holland 1774

e. Berte Guria f. 1756 d. 1756

f. dødfødt sønn 1756


8. NILS TOLLAKSEN f. 1726 d. 1802

Skredder, kaltes Hauge i 1746 - 1748

g.1746.m. GUNHILD KARLSDTR. f. 1714 d. 1782

Årstad nr. 39b

Barn :

a. et barn d. 1747

b. Ingeborg Amalie f. 1748 d. 1753

c. Tollak f. 1752 d. 1752

d. Kornelius f. 1754

     Barn :a. Gunhild Serine f. 1774 d. 1774 UE - mor Astrid Jonsdtr. Lindland nr. 21c

e. Tønnes f. 1757 d. 1758


9. ANNE f. 1707 n. 1758


10. INGEBORG LARSDTR. f. 1688 d.e. 1762


11. MAREN f. 1744 n. 1758


12. KAREN f. 1718 n. 1758


13. ANNE f. 1698 n. 1758

ANNE GURIA f. 1757


14. JON OLSEN f. 1809

Barbodalen, Tromøy, Aust-Agder

g.1836.m. ANNE SERINE SØRENSDTR. f. 1806 d. 1883

Røsvåg, kaltes Anne Gjertine i 1883

Barn :

a. Søren Beer f. 1836

b. Marte Serine f. 1838

c. Ola Johannes f. 1841

d. Ingeborg Kristine f. 1844 gift i Brevik

e. Wilhelm f. 1850