FOLK NEVNT I SOKNDAL FØR REFORMASJONEN

(Hovedsakelig fra Regesta Norvegica og Diplomatarium Norvegicum)

UPLASSERTE


Torleif Karlsen 1307. Han skulle ekskommunikeres fordi han forholdt St. Svituns kirke gården Eikehamar (Eghammer) og ikke møtte etter stevning.


Tarald Utyrmesen 1404 - 1409, hadde enten egen eller sin kones odel i Tonstad og Y. Sandsmark i Sira sogn, Bakke.

g.m. Sigrid Styrmesdtr. 1404, hun skal være fra Lyngdal

antakelig datter til Styrme Atlaksen n. 1390 - 1435 i Lyngdal.


Bernt Bjermodsen, lagrettemann 1417


Gunnar Gunnarsen, lagrettemann 1417


Guttorm Salvesen, lagrettemann 1418


Alf Rolfsen, lagrettemann 1418


Torgils Styrmesen 1429

antakelig bror til Sigrid Styrmesdtr, se ovenfor


Håvard Eriksen, lagrettemann 1454


Anbjørn Torgeirsen, lagrettemann 1454, også nevnt 1477


Endride Tollefsen, lagrettemann 1454

Barn :   

a. Tore Endridesen 1472

b. Erik Endridesen, lagrettemann 1481

 

Torleif Navarsen, lagrettemann 1454

 

Gunnar Ormsen 1469

 

Torger Oddsen 1469

 

Halvor Karlsen 1469

 

Erik Eriksen, lagrettemann i 1472

 

Sigurd Torsteinsen, lagrettemann i 1472, kanskje samme som Sigurd Torleifsen

 

Helge Halvardsen, lagrettemann i 1472

 

Trond Torkelsen, lagrettemann i 1472

 

Svein Bileffsen (Bellestsen?) 1477

 

Svein Amundsen, lagrettemann 1481

 

Tormod Amundsen, lagrettemann 1481

 

Åsmund Navarsen, lagrettemann 1481 - 1486

 

Kolbein Svensen, lagrettemann 1481

 

Bjørnrod (Bjermod ?) Navarsen, lagrettemann 1481

 

Halvar Gunnarsen, lagrettemann 1486

 

Bjørn Gunnbjørnsen, lagrettemann 1486

 


BARSTAD


Brynjulf Gunnarsen 1413, mottok ifølge en lagtingsdom fra 1652 skjøte på Barstad fra biskop Håkon [Ivarsson] i 1413. Brevet ble fremvist i lagretten, men er gått tapt serere.


Bjørn Barstad 1519 - 1521

 

Salve Barstad 1519 - 1521


Gundula Barstad 1519

 

Gunnar Barstad 1519


BERGLYD


Ingjald på Berglyd, nevnt i en Islandsk saga fra 1200-tallet
Utyrme (Guttorm ?) Eivindsen Årstad/Bø 1454

g.m. Sigrid Bessesdtr. 1454

Barn :

a. Eivind Utyrmesen Bø lagrettemann 1481, 1486

b. Tarald Utyrmesen Bø 1486


Ola Bø 1519 - 1521

 

Kolbein Bø 1519 - 1521

 

Askild Bø 1519 - 1521

 

Tørres Bø 1519 - 1521 (Torreless 1519)

 

Karl Bø 1519 - 1521

 

Tomas Bø 1519 - 1521


Ellef Bø 1519 - 1521

 

Ellef Bøs dreng 1519 - 1521

 

Torkel Bø 1519 - 1521


Gunnar Bø 1521EIK


Turid, nevnt på runesteinen fra Eik, tidlig kristen tid (1000-tallet)

Barn :   

a. Sakse, nevnt på runesteinen fra Eik


Asbjørn Eik 1322FITJE


Einar Fitje 1519 - 1521

 

Åse Fitje 1519 - 1521FRØYLAND


Helge Frøyland 1519 - 1521

 

Salve Frøyland 1519 - 1521

 

Torborg Frøyland 1519 - 1521


Torstein Frøyland 1519


Kald (Karl) Frøyland 1519 - 1521

 

Kolbein Føyland 1519 - 1521

 

Kolbein Frøylands dreng 1519FRØYTLOG


Lars Frøylog 1521HANEBERG


Ivar Haneberg 1519


David Haneberg 1521


Brynjulf Haneberg 1521HAUGE


Pål Hauge 1519 - 1521


Pål Hauges dreng 1521


Brynjulf Hauge 1519


Gunhild Hauge 1519 - 1521LINDLAND


Navar Lindland 1322


Håvard Lindland 1519 - 1521

 

Jon Lindland 1519LOG


Eivind Log 1519 - 1521LØVIK


Krake Løvik 1322LØVÅS


Lars Løvås 1519 (Lagaass)


Torstein Løvås 1521

 

Kald (Karl) Løvås 1521

 

Kolbein Løvås 1521OMDAL


Torstein Omdal 1519 - 1521REGELAND


Sigurd Regeland 1519 - 1521


Tore Regeland 1519 - 1521REKEVIK


Robert Rekevik 1519 - 1521 (Robertt pa Regerdt)


Robert Rekeviks sønn, uten navn 1519ROSLAND


Torolf Rosland 1519 - 1521MYDLAND


Bellest (Bløst) Halvorsen Mydland 1519 - 1521, sønn til Halvor Svensen Øen, Helleland


Anla Mydland 1519 - 1521 (Atlogh i 1521)MYSSE


Ola Mysse 1519 - 1521

 

Guttorm Mysse 1519

 

Kollund Mysse 1519SKARÅS


Sigurd Torleifsen, "beskjedelig mann", makeskiftet Skarås mot Leikvoll med Presten i 1468, n. 1481STEINBERG


Margrete Steinberg 1519 - 1521STØLE


Asbjørn Støle 1519 - 1521 (Asiørnn pa Stodel - 1521)ÅLGÅRD


Oddkjell Ålgård 1519 - 1521


Brynjel Ålgård 1519 - 1521 (oc bodde tilforen paa Amodt) - 1521ÅMODT


Torstein Åmodt 1519 - 1521

 

Lars Åmodt 1519 - 1521

 

Brynjulf Åmodt 1519 - 1521


Guttorm Åmodt 1521


Eddi Åmodt 1521ÅROS


Salomon Åros 1519 - 1521


Nils Åros 1519ÅRRESTAD


Tjorward Årrestad 1519 - 1521ÅRSTAD


Thingvin, nevnt på runesteinen fra Årstad, 600-tallet


Reidar (Rader) Årstad 1322       

og hans bror

Orm Årstad 1322


Simon Årstad 1322


Bellest Bjørnsen Årstad, lagrettemann 1454. Også nevnt 1472

g.m. Sigrid Olafsdtr. 1472

Barn :

a. n.n. gift med Svein Toresen Årstad d.f. 1469


Svein Toresen Årstad d.f. 1469

g.m. n.n. Bellestsdtr.

Barn :

a. Steinar 1469

b. datter g.m. Svein Asgautsen 1469


Amund Årstad 1519 - 1521


Amund Årstads dreng 1521


Torkel Årstad 1519 - 1521


Omund dreng på Årstad 1519

 

Paulus dreng 1519

 

Leif dreng 1519


David Årstad 1519
KATOLSKE PRESTER

 

Thomas, prest 1307

 

Orm Alvsson, leieprest i 1322

 

Gudbrand Berdorsson, prest i 1322. Han var bror til Torgeir, Svein og sira Håvard Berdorsønner

 

Styrme Bårdsen, prest i 1380 – 1418

 

Ørjan Birgersen, prest i 1454


Torleif Gunnarsen, sokneprest 1468