Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

MÅL

Oppdatert 6.5.2014
Gårdsnr. 5

Mall 1606, Maall - 1665


1. OLA MÅL n. 1602


2. TORE TORESEN n. 1602 – 1603

Løste første byksel i 1602 på ½ løb smør eller talg. Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603, men flyttet allerede etter ett år, ref. neste bruker.


3. KNUD JONSEN n. 1603 - 1622

Løste første byksel i 1603, "som Torre paa Boede icke meer [enn] itt Aar"


4. ASLAK ANDERSEN n. 1625

Løste første bygsel på ½ hud i 1625, var vel samme part som Jens Kristensen tok første bygsel på året etter.


5. JENS KRISTENSEN n. 1625 - 1646

Tok første bygsel på ½ hud i 1626


6. ANDERS TORSEN n. 1633 - 1635

Lund


7. SØREN OLSEN f. 1624 d. 1668 - 1673


8. TORGER JAKOBSEN f. 1628 d.e. 1668


9. ERIK OLSEN sk. 1689 +

Skogestad nr. 15a, rulleført som sjømann 1673

g.m. GURI RASMUSDTR.

Østbø, Åna-Sira, gift 2. med nr. 11

Barn :

a. Eivind f. 1680 nr. 10

b. Rasmus n. 1712

c. Karen gift på Log nr. 16

d. Brynjel

e. Todny, reist til Holland før 1689

f. Berte g.m. Mål, husmenn nr. 2 ?


10. EIVIND ERIKSEN f. 1680 d. 1760

nr. 9a, bodde her i 1700, men registrert under Løyning i Elven i 1701

g.1.m. N.N. ANDERSDTR.

enken etter Knud Tollaksen Dydland

g.2.m. ELLEN LJØLSDTR. f. 1685 d. 1760

Barn 1.:

a. Guri g.m. Hans Vimmervog, Hidra

b. Knud f. 1704 var ifølge fraværsliste i 1723 i Holland, ikke n. 1760

Barn 2.:

c. Karen f. 1720 gift på Dydland nr. 10

d. Berte f. 1722 gift på Frøytlog nr. 21

e. Elisabet f. 1722 gift på Dydland, husmenn nr. 2

f. Eivind nr. 14

g. Jørgen f. 1727 Mål, husmenn nr. 1

h. Sivert f. 1729

i. Berte f. 1731 g.m. Birkeland nr. 20f


11. DAVID RASMUSSEN f.ca. 1655 sk. 1699 +

S. Rosseland nr. 10a, soldat 1675 - 1683

g.m. GURI RASMUSDTR. d. før 1699

     gift 1. med nr. 9

Ingen barn


12. HÅGEN TORGERSEN f. 1672 d. 1711 - 1713

Austreim, Lund. Stående reserve 1700 - 1715, gift i 1700, Mål 1700, Løyning 1701. Tiltalt 1704 for fortidlig leiermål med sin kone

g.m. ? ELISABET LARSDTR. n. 1711

var kanskje fra Guddal

Barn :

a. Sivert f. 1701

b. Nils f. 1704

c. Eivind f. 1706 n. 1746

d. Hans f. 1713 Frøyland, husmenn nr. 10


13. ANDERS LARSEN f. 1685 d. 1782

Midtbø, Hidra, fikk skjøte 1715. Han må ha vært enkemann da han giftet seg med Sissel Olsdtr. Hun kan ikke være mor til de yngste barna (og dermed heller ikke til de eldste)

g.1.m. ?

g.2.m. SISSEL OLSDTR. f. 1671 d. 1760

Årsvold nr. 5c

Barn 1.:

a. Karen f. 1716 gift på Reg nr. 5

b. Anders f. 1740 n. 1758

c. Guri f. 1743 n. 1758

d. Berte f. 1751 n. 1758


14. EIVIND EIVINDSEN d.f. 1744

nr. 10f

g.1740.m. MARGRETE LARSDTR. d. 1754

Reg nr. 4e

     g.2.1744.m. Tor Gundersen Roligheden, Østbø, Åna-Sira

Barn :

a. Lars f. 1741 død ung


15. HANS SIVERTSEN f. 1732 d. 1789

Midtbø, Åna-Sira, Mål ved Åen, kaltes Målsand i 1759 - 1779, flyttet til Kirkehavn, Hidra i 1784

g.1.1757.m. ELLEN BJØRNSDTR. f. 1739 d. 1782

Midtbø, Åna-Sira

"Dette var en av Sognets sagtmodige, dydigste og gudfryktiste koner." - 1782

g.2.1784.m. MARGRETE LARSDTR. FERØE f. 1742 d. 1802

Kongshavn, Hidra, datter til Lars Jensen Ferøe og Maren Mikaelsdtr de Reuter, gift 2 ganger før

Barn 1.:

a. Bernt f. 1759 d. 1760

b. Elisabet f. 1761 d. 1783

c. Ingeborg f. 1764 n. 1789

d. Ellen f. 1766 tv. d. 1766

e. Else f. 1766 tv. d. 1766

f. Sivert f. 1767 d. 1767

g. Ellen f. 1769 ikke n. 1789

h. Sivert f. 1771 nr. 20

i. Hans f. 1773 Østebø, Åna-Sira, g.m. Log nr. 20d

j. Birgitte f. 1776 gift på Stornes, Østebø, Åna-Sira

k. Rakel f. 1779 d. 1779

l. Ellen f. 1781 ikke n. 1789

Barn 2.:

m. Ellen f. 1785 d. 1837 ugift

n. Sven Andreas f 1787 d 1787


16. STÅLE OLSEN f. 1735

Åvedal, Lund, bror til nr. 18

g.1768.m. ELISABET KRISTINE ASBJØRNSDTR. f. 1742 d. 1809

Elve, Lund

Barn :

a. Malene f. 1769 g.m. Sigbjørn Bjørnsen Røyland, Lund

b. Ola f. 1772 nr. 19

c. Anne Guria f. 1771 gift på Rekevik, Nes, se Mål, husmenn nr. 11

d. Elisabet Kristine f. 1773 g.m.Villas Bjørnsen Røyland, Lund

e. Anne f. 1775 g.m. Bu nr. 3

f. Asbjørn f. 1779 d. 1779

g. Asbjørn f. 1783


17. OLA OLSEN f. 1767 d. 1840

Tjellesvik, Lund

g.1791.m. ELLEN KATRINE JØRGENSDTR. f. 1775 d. 1835

Mål, husmenn nr. 1i

Barn :

a. Anne Berte f. 1795 g.m. Årrestad nr. 36

b. Ola f. 1798 nr. 21

c. Ellen Serine f. 1802 gift på Lie nr. 14

d. Gjertine f. 1807 gift på Knubbedal nr. 20

e. Birgitte f. 1810 gift på Mål, husmenn nr. 18

f. Lars f. 1815 tv. nr. 27

g. Anne Elisabet f. 1815 tv. gift på Skjevrås nr. 36


18. ALF OLSEN f. 1739 d. 1800

Åvedal, Lund, bror til nr. 16

g.1775.m. SISSEL LARSDTR. f. 1745 d. 1841

Solbjørg, Lund

Barn:

a. Berte Malene f. 1776 gift på Brandsberg nr. 12

b. Ingeborg f. 1779 g.m. nr. 19

c. Ola f. 1782 Mål, husmenn nr. 11

d. Lars f. 1785 n. 1803

e. Anne Sesilie f. 1789 gift på Fitje nr. 22

f. Ellen Katrine f. 1796 g.m. Fitje nr. 24


19. OLA STÅLESEN f. 1772 d. 1848

nr. 16b, de to eldste barna født i Åvedal, Lund

g.1800.m. INGEBORG ALFSDTR. f. 1779 d. 1864

nr. 18b

Barn :

a. Elisabet Kristine f. 1801 gift på Løyning i elven nr. 17

b. Ståle f. 1803 Åvendal, Lund

c. Andreas f. 1807

d. Sissel f. 1813 gift på Y. Mydland nr. 34

e. Ingeborg Elisabet f. 1817 gift på Tjellesvik, Lund


20. SIVERT HANSEN SANDEN f. 1771 d. 1803

nr. 15g, styrmann, viet "med kongl. tilladelse hiemme i huset" - 1796

g.1796.m. GJERTRUD TORGERSDTR. f. 1778 d. 1829

N. Løvås nr. 19b, g.2.m. Stranden nr. 58

Barn :

a. Hans f. 1797 Rekevik nr. 21

b. dødfødt datter 1800 tv.

c. Tolene Gjertine f. 1800 tv. d. 1801

d. Gjert Tobias f. 1802 nr. 22


21. OLA OLSEN f. 1798 d. 1867

nr. 17b

g.1820.m. MARTE TØNNESDTR. f. 1793 d. 1873

Y. Mydland nr. 23f, kaltes Løvås i 1820

Barn :

a. Ellen Margrete f. 1821 d. 1872 ugift

b. Olene Marte f. 1824

c. Anne f. 1826 g.m. nr. 29

d. Karoline f. 1828

e. Ola f. 1831

f. Tonette f. 1834 d. 1835

g. Tønnes f. 1836 Stranden nr. 125


22. GJERT TOBIAS SIVERTSEN f. 1802 d. 1883

nr. 20d, fikk i 1855 barn med L. Regedal nr. 14e

g.1824.m. ENGEL OMUNDSDTR. MØLLER f. 1802 d. 1876

Åros nr. 22g

Barn :

a. Sivert f. 1826 nr. 23


23. SIVERT GJERTSEN f. 1826 d. 1899

nr. 22a

g.1858.m. MAGDALENA TØNNESDTR. f. 1828 d. 1911

Log nr. 30d

Barn :

a. Emilie f. 1860

b. Matilde f. 1861 g.1886.m. Garhard Emil Gundersen, Kristiansand f. 1854

c. Gjert Tobias f. 1863

d. Inga Gjertine f. 1865

e. Tønnes f. 1867

f. Magdalena f. 1869

g. Hanna f. 1872 gift på Mål, husmenn nr. 30


24. LARS JENSEN MÅLSAND f. 1802 d. 1869

Gjersdal, Lund, Fisker

g.1826.m. KRISTINE MARIE JOHANNESDTR. f. 1807 d. 1887

Mål, husmenn nr. 7j

Barn :

a. Jakob f. 1826 d. 1831 "Gick ved lys dag ud over en brygge i Søen, hvor han, da Ingen var tilstede, druknede."

b. Gjertine f. 1829 tv. d. 1841

c. Tonette f. 1829 tv. d. 1841

d. Janikke f. 1832 d. 1841

e. Tobias f. 1835 d. 1854

f. Lise Marie f. 1840 d. 1842

g. Lise Marie f. 1843 d. 1847

h. Lars f. 1848 d. 1859

i. Karl Johan f. 1853 Hauge, husmenn nr. 33


25. SIVERT SIVERTSEN f. 1820 d. 1872

Log nr. 25f

g.1848.m. GJERTRUD MORTENSDTR. f. 1828 d. 1897

Skjeggestad, Lund

Barn :

a. Gurine Katrine f. 1849 d. 1849

b. Gurine f. 1850 gift på Mål, husmenn nr. 33

c. Sivert f. 1852 d. 1873

d. Steffen f. 1854 nr. 30

e. Nikolai Gerhard f. 1856 Mål, husmenn nr. 32

f. Ida Marie f. 1857 gift på L. Regedal nr. 23

g. Anton f. 1860 ugift 1900

h. Hansine Kristiane f. 1862 d. 1863

i. Hansine Kristine f. 1863 ugift 1900

j. Johan Kristian f. 1865 Mål, husmenn nr. 29

k. Nilseus f. 1868 d. 1869

l. Simon f. 1870 d. 1872


26. BJØRN KONRADSEN SAND f. 1814

Østbø, Hidra, skipperborger

g.1840.m. KAREN ELISABET SMITH f. 1816 d. 1901

Stranden nr. 58j, bodde i Farsund i 1900 "gammel Bestemor"

Barn :

a. Eline Gotfreda f. 1840 g.1865.m. Karl Emil Severin Jansen, Farsund


27. LARS OLSEN BAKKEN f. 1815 d. 1874

nr. 17f

g.1838.m. KAREN SIVERTSDTR. f. 1817 d. 1895

Log nr. 25e

Barn :

a. Olaus f. 1839 Mål, husmenn nr. 20

b. Sivert f. 1842 Mål, husmenn nr. 13

c. Ellen Katrine f. 1845 gift på Løvik nr. 32

d. Gunhild Katrine f. 1848 gift på Egeland nr. 14

e. Anne Kristine f. 1851 gift på Log nr. 39

f. Karen Elisabet f. 1854 g.1878.m. Sivert Olsen, Bakken, Åsa-Sira

g. Lars f. 1857 Mål, husmenn nr. 25

h. Karl f. 1861 Mål, husmenn nr. 26


28. JØRGEN DANIEL JENSEN BAKKEN f. 1816 d. 1900

Gjersdal, Lund

g.m. ANNE MALENE ASBJØRNSDTR. f. 1816 d.e. 1900

Bakke

Barn :

a. Johanne Elisabet f. 1845 gift på Reg nr. 17

b. Tonette f. 1846

c. Anne Tonette f. 1845 gift på Mål, husmenn nr. 23

d. Didrik Tobias f. 1848 Rekevik nr. 68

e. Anne Jørgine f. 1851 ugift 1900

     Barn : a. Tobias f. 1875 UE – far Tore Helgesen Laurvik

f. Jens Andreas f. 1853

g. Jørgen Daniel f. 1855 nr. 32


29. SIVERT SØRENSEN f. 1819 d. 1867

Østbø, Åna-Sira

g.1849.m. ANNE OLSDTR. f. 1826

nr. 21c

Barn :

a. Søren f. 1849 nr. 31

b. Ola f. 1854 nr. 33

c. Ingeborg Sofie f. 1858

d. Marie f. 1863 g.m. nr. 32

e. Sivert Antoni f. 1867


30. STEFFEN SIVERTSEN f. 1854

nr. 25d

g.1884.m. REGINE PEDERSDTR. f. 1859 d. 1897

Drangeid, Flekkefjord

Barn :

a. Gunhilde f. 1885

b. Randine Josefine f. 1887

c. Sina Senova f. 1890

d. Sofie f. 1893

e. Reimne f. 1893

f. Sivert Mål f. 1897


31. SØREN SIVERTSEN f. 1849

nr. 29a

g.1873.m. MARTINE BERNTSDTR. f. 1848

Lie nr. 17c

Barn :

a. Sivert f. 1874 fisker

b. Berte f. 1878

c. Anne f. 1880

d. Simon f. 1882 d. 1883

e. Simon f. 1887

f. Sine Matilde f. 1890


32. JØRGEN DANIEL JØRGENSEN f. 1855

nr. 28g

g.1886.m. MAREN SIVERTSDTR. f. 1863

nr. 29d

Barn :

a. Gjertine Matilde f. 1888

b. Josef Alfred f. 1890

c. Anne Sofie f. 1894

d. Dina Marie f. 1896


33. OLA SIVERTSEN f. 1854

nr. 29b, fikk i 1873 barn med Lie, husmenn nr. 17a

g.1889.m. ANNE TØNNESDTR. f. 1861

Håskog, Hidra

Barn :

a. Teresia Teodora f. 1890

b. Sanna Alida f. 1892

c. Olava Andrea f. 1894

d. Gunhilde Serine f. 1897

e. Emma Elisa f. 1900HUSMENN

MÅLSANDEN1. JØRGEN EIVINDSEN f. 1727 d. 1792

Mål nr. 10g

g.1753.m. BERTE JAKOBSDTR. f. 1734 d. 1805

nr. 4b

Barn :

a. Ellen f. 1754 d. 1755

b. Ellen f. 1756 d. 1759

c. Ellen f. 1760 d. 1760

d. Jakob f. 1761 d. 1772 (Eilert)

e. Ellen f. 1764 d. 1764

f. Jakob f. 1765 d. 1772

g. Ellen f. 1770

h. Berte f. 1771 d. 1790

i. Ellen Katrine f. 1775 Mål nr. 17


2. OLA ENDRESEN f. 1697 d. 1760

Ø. Surdal nr. 4a, soldat 1717 – 1727, var gift med 1 barn i 1727

g.1.m. ?

g.2.1740.m. ANNE DAVIDSDTR. f. 1717 d. 1779

Kanskje fra Kvinesdal da hun hadde forlover derfra

Barn 1.:

a. Lars f. 1723 Dydland, husmenn nr. 2

b. Anne f. 1734, ikke n. 1760

c. Erik f. 1737, utenlands i 1760, ikke n. 1788

Barn 2.:

d. Anne f. 1743, ikke n. 1788

e. David f. 1744 nr. 5

f. Bjørn f. 1748, ikke n. 1760

g. Berte f. 1750 d. 1760

h. Eilert f. 1752 tv, ikke n. 1760

i. Anne Marie f. 1752 tv, ikke n. 1788

j. Astrid f. 1754 d. 1754

k. Sakarias f. 1755, ikke n. 1760

l. dødfødt sønn 1757

m. Sakarias f. 1757 d. 1760


3. LARS JAKOBSEN f. 1671 d. 1735

Løtoft nr. 9c, kaltes Løyning i 1701

g.m. KAREN ERIKSDTR.

     g.1.m. Log nr. 16

Barn :

a. Anders f. 1693 Mål nr. 13

b. Erik f. 1702

c. Jakob f. 1705 nr. 4

d. Karen n. 1733


4. JAKOB LARSEN MÅLSANDEN f. 1705 d. 1762

nr. 3c

g.1729.m. BERTE HANSDTR. f. 1706 d. 1764

Årsvold nr. 7a

Barn :

a. Karen f. 1730 gift på Stranden nr. 47

b. Berte f. 1733 g.m. nr. 1

c. Katrine f. 1736 g.1760.m. Kjetil Johansen, Flekkefjord

d. Astrid f. 1742 d. 1774 ugift

e. Lars f. 1745 d. 1765 i Holland

f. Elisabet f. 1753 skal ha giftet seg


5. DAVID OLSEN f. 1744 sk. 1772

nr. 2e

g.1767.m. GUNHILD LARSDTR. f. 1740 d. 1818

Aursland nr. 9d

     g.2.m. nr. 6

Barn :

a. Ola f. 1768 d. 1789

b. David f. 1771


6. OMUND TOLLAKSEN f. 1754 d. 1840

Y. Evje nr. 10c, fisker

g.1779.m. GUNHILD LARSDTR. f. 1739 d. 1818

     g.1.m. nr. 5

Barn :

a. Tollak f. 1782 nr. 9

b. Ellen Serine f. 1784 d. 1791


7. JOHANNES KJETILSEN f. 1761 d. 1836

Flekkefjord, sønn til nr. 4c, reservelos

g.1.m. KRISTINE MARIE OLSDTR. f. 1765 d. 1801

Ant. fra Flekkefjord

g.1803.2.m. TURID TORKELSDTR. f. 1760 d. 1850

Berglyd nr. 23d

Barn 1.:

a. Konrad f. 1788 g.1812.m. Log nr. 20h, bodde antakelig på Østbø, Hidra

b. Ola f. 1789 d. 1791

c. Katrine f. 1792 g.m. nr. 17

d. Berte Marie f. 1793 g.m. nr. 12

e. Anne Katrine f. 1796 tv. d. 1799

f. Georgine f. 1796 tv. g.m. nr. 9

g. Oline Kristine f. 1798 gift på Birkeland nr. 34

Barn 2.:

i. dødfødt sønn 1804

j. Kristine Marie f. 1807 gift på Mål nr. 24


8. ASBJØRN OLSEN f. 1765

Kaltes Brynjelsen i 1790 – 1797, bodde etter 1797 på Håskog, Hidra

g.m. MARTE BJØRNSDTR. f. 1765

Håskog, Hidra

Barn :

a. Anne Guria f. 1790 d. 1791

b. Bernt f. 1792

c. Bjørn Petter f. 1797 Hegdal, husmenn nr. 25


9. TOLLAK OMUNDSEN f. 1782 d. 1832

nr. 6a, skipper

g.1.1811.m. RAKEL JENSDTR. f. 1783 d. 1811

Frøyland, husmenn nr. 11c

g.2.1828.m. GEORGINE JOHANNESDTR. f. 1796

nr. 7f

     g.2.m. Kjelland nr. 18

Barn 2.:

a. Gabriel Omundsen f. 1829 d. 1829

b. Rakel f. 1831 gift på Hauge nr. 36


10. TØNNES TØNNESSEN f. 1788 d. 1856

Stensland 7c, flyttet til Langelandsstranden, Hidra, hvor han og kona døde

g.1812.m. ABEL GURIA STÅLESDTR. f. 1790 d. 1863

Hatleskog nr. 10c

Barn :

a. Sofie Elisabet f. 1813 d. 1813

b. Elisabet Sofie f. 1814

c. Tollak f. 1818 d. 1818

d. Tonette Marie f. 1819


11. OLA ALFSEN f. 1782

Mål nr. 18c, strandsitter, kaltes Årosberget i 1819

g.1816.m. ANNE GURIA STÅLESDTR. f. 1779 d. 1867

Ant. Mål nr. 16c. kaltes Bu i 1816, Åros i 1835

Barn :

a. Andreas f. 1817 Åros, husmenn nr. 26

b. Elisabet Kristine f. 1819 Stranden nr. 100


12. TOLLAK HANSEN EIDE f. 1797 d. 1861

Eide, Fjelberg prestegjeld, kaltes Stranden i 1831 - 1837, styrmann, døde i Flekkefjord

g.1.1820.m. BERTE MARIE JOHANNESDTR. f. 1793 d. 1830

nr. 7d

g.2.1831.m. GUNHILD TEODORA DAHL f. 1803

Frøyland nr. 36b, bodde i 1865 i Lillesand hos datteren

Barn 1.:

a. Anne Margrete f. 1821 gift på Stranden nr. 141

b. Hans f. 1823

Barn 2.:

c. Kristense Birgitte f. 1832 g.1854.m. Gunnar Ådnesen, Lillesand

d. Kristen Olsen (sic) f. 1834

e. Thorn Gustav Teodor f. 1837

f. Anne Oline Olsen f. 1839 g.1857.m. Fredrik Edvard Korsvig fra Kristiansand, bosatt Lillesand


13. SIVERT LARSEN MÅLBAKKEN f. 1842

Mål nr. 27b, fisker, landhandler i 1882

g.1.1865.m. KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1843 d. 1879

Log nr. 28b

g.2.m. AGATE BIRGITTE BERNTSDTR. f. 1850

Barn 1.:

a. Katinka f. 1866

b. Tollak f. 1868 d. 1869

c. Sofie f. 1870

d. Tomine f. 1872 d. 1880

e. Anne f. 1873 tv.

f. Line f. 1873 tv.

g. Sine Kristine f. 1876 tv. d. 1876

h. dødfødt barn 1876

i. Elisabet Katrine f. 1877

Barn 2.:

j. Bernhard Johan f. 1882

k. Lina Kristine f. 1883


14. JONAS JENSEN f. 1805 d. 1869

Gjerstad, Lund, fisker, kaltes Log i 1831 - 1844

g.1830.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1802 d. 1881

Egeli i Sireheien nr. 8j

Barn :

a. Gjertine f. 1831 Kvamme, Vikebygd

b. Jens Tobias f. 1835 d. 1857

c. Peder Elias f. 1841 tv. d. 1841

d. Johan Arnt f. 1841 tv. d. 1841

e. Gjert Elias f. 1838 nr. 16

f. Johan Arnt f. 1844 nr. 23

Hennes barn :

g. Elisabet f. 1825 UE far Lars Jakobsen Midtbø, Ånasira


15. JENS JENSEN f. 1813 d. 1849

Gjerstad, Lund

g.1841.m. INGEBORG SIMONSDTR. f. 1811

Reg nr. 10d

     g.2.m. Reg nr. 12

Hennes barn :

a. Jakob Matias f. 1839 UE nr. 21 far - gift mann Matias Jakobsen Valland, Hidra

Deres barn :

b. Johan Teodor f. 1842 nr. 19

c. Simon f. 1844 d. 1846


16. GJERT ELIAS JONASSEN f. 1838 d. 1894

nr. 14e, fisker, omkom under makrellfiske, ble tatt av en brottsjø, og ikke funnet

g.1865.m. TONETTE GJERTINE MATIASDTR. f. 1835 d.e. 1900

Netland, Hidra

Barn :

a. Josefine Amalie f. 1867

b. Agate Birgitte f. 1868

c. Matias f. 1870

d. Jensine Tomine f. 1872

e. Gerhard f. 1874 d. 1894


17. KJETIL JONSEN MÅLSAND f. 1798 d. 1883

Lindland nr. 29f, fisker

g.1.1828.m. KATRINE JOHANNESDTR. f. 1792 d. 1829

nr. 7c, "døde i barselseng, dagen efter forløsningen".

g.2.1830.m. HELENE MARTINE TORESDTR. f. 1806 d. 1874

Løyning i elven nr. 16a

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1829

Barn 2.:

b. Katrine f. 1831 g.1854.m. Tore Torkelsen Rannestad, Bakke

c. Jakob f. 1833 sjømann i Stavanger

d. Kristine f. 1836

e. Anne f. 1840

f. Tobias f. 1843 Løyning i elven nr. 23

g. Kristian f. 1847 nr. 34


18. REINERT TOBIAS HANSEN MÅLSAND f. 1807

Solberg, Lund

g.1833.m. BIRGITTE OLSDTR. f. 1810

Mål nr. 17e

Barn :

a. Hans f. 1834

b. Ellen f. 1837


19. JOHAN TEODOR JENSEN VIGESLETTEN f. 1842 d.e. 1900

nr. 15b, fisker

g.1863.m. OLINE NILSDTR. f. 1838 d. 1875

Dydland nr. 12k

Barn :

a. Julius f. 1865 nr. 28

b. Nikolai Gerhard f. 1867 nr. 36

c. Ida Sofie f. 1869 ugift 1900 sydame

d. Jakob Tobias f. 1871 d. 1872

e. Johanne Tonette f. 1873 d. 1874

f. Johanne Tonette f. 1874 ugift 1900 sydame


20. OLAUS LARSEN MÅLBAKKEN f. 1839

Mål nr. 27a, fisker, landhandler i 1868

g.1863.m. JULIANE NILSDTR. f. 1839

Løyning i elven nr. 18b

Barn :

a. Ludvig f. 1864 d. 1882 sjømann

b. Ida f. 1866

c. Nilseus f. 1868

d. Alfred f. 1869

e. Klara f. 1871 g.m. nr. 28

f. Hansine Gurine f. 1873

g. Olava f. 1875

h. Immanuel Kristian f. 1877 fiskehandler i Drammen

i. Leonor f. 1878 gift i Kopervik, Karmøy

j. Teodora f. 1880


21. JAKOB MATIAS MATIASSEN f. 1839 d. 1876

nr. 15a, fisker

g.1862.m. TOLENE GJERTINE TØNNESDTR. f. 1835 d.e. 1900

Stranden nr. 108d

Barn :

a. Tønnes f. 1862 Løyning i Elven nr. 25

b. Johan Severin f. 1864

c. Gjert Tobias f. 1866 d. 1885

d. Jakob Teodor f. 1868

e. Omund Martin f. 1870 d. 1896

f. Tomine Gjertine f. 1872

g. Anne Tonette f. 1874

h. Jakobine Matilde f. 1876 d. 1883


22. KRISTIAN KONRADSEN SAND f. 1839 d.e. 1900

Østerbø, Hidra, bodde på Østerbø, Hidra 1864 – 1867, S. Nes, Hidra i 1868 - 1900

g.1863.m. SUSANNE TØNNESDTR. f. 1842 d.e. 1900

Log nr. 30l

Barn :

a. Amalie f. 1864

b. Konrad f. 1866 d. 1867

c. Tom Magnus f. 1868 ugift 1900

d. Sina Maria f. 1870 ugift 1900

e. Johan Alfred f. 1874


23. JOHAN ARNT JONASSEN f. 1844 d.e. 1900

nr. 14f, bodde på Løyning i Elven i 1884 - 1900

g.1868.m. ANNE TONETTE JØRGENSDTR. f. 1845 d.e. 1900

Mål nr. 28c

Barn :

a. Julius Antoni f. 1869

b. Asine Matilde f. 1871

c. Gjerdine Dortine f. 1873

d. Ida Teoline f. 1875

e. Johan Alfred f. 1878 d. 1895 ugift

f. Jørgen Daniel f. 1880 sjømann i utenlandsfart

g. Johanne Teodora f. 1882

h. Gustav Sten f. 1884 garnbinding

i. Olava Teresia f. 1886


24. ELIAS LARSEN f. 1836

Midbø, Hidra

g.1867.m. SERINE BIRGITTE SØRENSDTR. f. 1829

     g.1.m. Log nr. 32

Barn :

a. Lovise Birgitte f. 1868 gift på Løyning i Elven nr. 25

b. Tønnes Severin f. 1871


25. LARS LARSEN BAKKEN f. 1857

Mål nr. 27g

g.1885.m. JENSINE HANSDTR. f. 1858

Strømland, Nes, Flekkefjord

Barn :

a. Ludvig f. 1886

b. Harald f. 1888

c. Konrad f. 1890

d. Severine f. 1893

e. Leander Johan f. 1895

f. Emilie Katrine f. 1897

g. Hans f. 1900


26. KARL LARSEN BAKKEN f. 1861

Mål nr. 27h

g.1.1885.m. KRISTIANE LARSDTR. f. 1862 d. 1891

Eie, Nes, Flekkefjord

g.2.1893.m. TURID TØNNESDTR. f. 1863

Dorga, Sirdal, Vest-Agder

Barn 1.:

a. Karin f. 1886

b. Grete f. 1888

Barn 2.:

c. Kasper f. 1894

d. Tomine f. 1895

e. Lina f. 1896

f. Tora f. 1898

g. Konrad Trygve f. 1899


27. JOHAN KRISTIAN NILSEN f. 1848

Løyning i Elven nr. 18f

g.1880.m. NELIKEN GURINE ELIASDTR. f. 1850

Egeli i Sireheien nr. 11c

Barn :

a. Inga f. 1881 d. 1883

b. Inga f. 1884

c. Ida Godfreda f. 1887

d. Emilie Bertine f. 1891

e. Nils Kristian f. 1894


28. JULIUS JOHANSEN BAKKEN f. 1866

nr. 19a, første barn var født før de ble gift

g.1891.m. KLARA OLAUSDTR. f. 1871

nr. 20e

Barn :

a. Karl Joakim f. 1891 UE

b. Johan Olaf f. 1893

c. Osvald Jakob f. 1897


29. JOHAN KRISTIAN SIVERTSEN BAKKEN f. 1865

Mål, husmenn nr. 25j

g.1894.m. TONIA MATILDE SIGBJØRNSDTR. f. 1870

Flekkefjord, kaltes Tønnesdtr. i 1896

Barn :

a. John Teovald f. 1896

b. Gerda Synøve f. 1899


30. TOBIAS GJERTSEN SAND f. 1870

Østebø, Hidra

g.1898.m. HANNA SIVERTSDTR. f. 1872

Mål nr. 23g

Barn :

a. Sigird f. 1899

b. Borghild f. 1901


31. ARNT KRISTIAN HANSEN f. 1868 d. 1901

Tjøme, forhenværende sjømann, syk og uten erverv, bodde i Brooklyn, New York i 1894, Tjøme i 1898

g.m. AGATE BERGITTE HANSEN f. 1868

Barn :

a. Alf Gustav f. 1894

b. Sverre f. 1898

c. Kristine f. 1900


32. NIKOLAI GERHARD SIVERTSEN SAND f. 1856

Mål nr. 25e, tømmermann og snekker ved hus- og båtbygging

g.1886.m. JENSINE KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1863

Skarås, husmenn nr. 22d

Barn :

a. Gunda Senova f. 1887

b. Teodor Marselius f. 1889 d. 1890

c. Teodor Marselius f. 1891

d. Nilseus Johan f. 1893

e. Oline f. 1894

f. Hanna Cecilie f. 1895

g. Margit f. 1897

h. Alfred f. 1899 d. 1900


33. KRISTIAN TOLLAKSEN SANDEN f. 1850 d. 1886

Log nr. 28f

g.1873.m. GURINE SIVERTSDTR. f. 1850

Mål nr. 25b

Barn :

a. Tollak f. 1874

b. Sofie f. 1876 gift på Åros, husmenn nr. 24f

c. Sina Gjertine f. 1878

d. Simon Nikolai f. 1881 d. 1882

e. Klara Gotfreda f. 1883 d. 1889

f. Simon Nikolai f. 1885 drev med garnbinding i 1900


34. KRISTIAN KJETILSEN SAND f. 1847

nr. 17g

g.1876.m. JULIANE KJELLSDTR. f. 1851

Narvestad, Lund

Barn :

a. Helene Marta f. 1876

b. Konrad f. 1877 oppholdt seg på Haneberg i 1900, med sedvanlig bosted Målsand

c. Klem Sigvald f. 1880

d. Kristine Julie f. 1882

e. Petra Karoline f. 1887 d. 1893

f. Marie f. 1889

g. Karin Sofie f. 1891

h. Jakob Ingebret f. 1894


35. SIVERT OLSEN MÅLBAKKEN f. 1850

g.m. KAREN ELISABET LARSDTR. f. 1854 d. 1881

Barn :

a. Simon Leonard f. 1879


36. NIKOLAI GERHARD JOHANSEN f. 1867

nr. 19b

g.1893.m. JENSINE HANSDTR. f. 1868

Drangeid, Nes, Flekkefjord