Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LØTOFT

Oppdatert 28.12.2016Gårdsnr. 35

Løffetofftt - 1563, Liøtofft - 1665, Løtoft med Hustuedt 1723


 


 


 
1. JOSTEIN LØTOFT n. 1563 - 1567

"Rolff På Myße bøtet 3 daler og 1 okse for hand stach Jostenn på Loffuetofft og Jostenn for hannd stach Rollff igenn 3½ daler" – 1567.


2. HOSKULD LØTOFT n. 1602 – 1633

Kaltes også Askild, er ant. samme som Brambo nr. 4. Skattet 4½ og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen


3. SVEN LØTOFT n. 1602 – 1629

Ga ½ daler i landskyld av 4. parten av gården i 1603. Ga ½ daler i tredje års byksel av 1 bismermark smør i 1612


4. SIVERT JAKOBSEN n. 1626 - 1632

Rapstad, Helleland ? Tok første bygsel her i 1626 på ½ løp smør. Det var en Sivert Rapstad n. 1603 – 1624, og så igjen 1634 - 1639

Barn :   

a. ? Åvald f. 1624 nr. 7


5. KNUD JAKOBSEN n. 1633 - 1637

Byttet 2 pund smør med Sivert Jakobsen i 1632 og med Brynild Steinsen i 1637


6. BØRILD STEINSEN n. 1637 - 1638

"Børild Steinsen opgaf" 1638


7. ÅVALD SIVERTSEN f. 1624 n. 1711

nr. 4a ?, lagrettemann i 1671 - 1697, hadde odel i Rapstad, Helleland, og var kanskje derfra, ref. nr. 4. Han kjøpte 1 mk smør i Grøsfjell i 1696. Han hadde samme år stevnet Steffen og Mikkel Stene for noe gods i Stene, Heksestad.

g.1.1665.m. GUNLAUG FREDRIKSDTR. sk. 1685 +

     g.2.m. nr. 8

g.2.m. SIGNE JAKOBSDTR. sk. 1695 +

Stene, Hesketad

Barn 2.:     

a. Åvald f. 1691 S. Omdal nr. 13

b. Sivert f. 1692 nr. 14


8. BØRILD JAKOBSEN n. 1623 d. 1646

Kaltes Mydland 1623 – 1638, første bygsel her i 1637, overtok etter Børild Steinsen

g.m. GUNLAUG FREDRIKSDTR.

     g.1.m. S. Omdal nr. 8, g.3.m. nr. 7

Barn :   

a. Jakob f. 1634 nr. 9

b. Fredrik f. 1641 Egeland nr. 6


9. JAKOB BØRILDSEN f. 1634 n. 1701

nr. 8a, hadde 9 mk smørs odel i N. Åmodt 1674 - 1677, lagrettemann i 1686 - 1690

g.1.m. ASTRID LARSDTR. sk. 1696 +

Barn :

a. Børild f. 1660 Lie nr. 3

b. Nils f. 1665 nr. 13, Ørsland ?

c. Lars f. 1671 Mål, husmenn nr. 3

d. Jon f. 1689 n. 1718 hadde kone og et barn i 1711, dømt i 1710 til å betale 3 rd 1 ort 12 sk for leiermaål med sin kone før bryluppet

e. Abel Ørsland

f. Ingeborg, ugift 1696


10. HÅVARD OMUNDSEN n. 1645 - 1648

Samme som N. Støle nr. 13, 3. dje bygsel i 1645, opgav i 1648 til fordel for broren Peder


11. KRISTIAN OMUNDSEN n. 1646

1. st bygsel i 1646, kan være samme som Håvard


12. PEDER OMUNDSEN n. 1648 - 1653, odel i 1652

Samme som N. Støle nr. 12, tok 1st. bygsel i 1648, overtok etter broren Håvard


13. NILS JAKOBSEN f. 1665 n. 1717, ikke n. 1718

nr. 9b

Hadde kone og et fosterbarn i 1711


14. SIVERT ÅVALDSEN f. 1692 d. 1741

nr. 7b

g.1.m. GJØA HOSKULDSDTR. d. 1725

S. Ålgård nr. 8e

g.2.m. MAGNHILD ÅNENSDTR. f. 1678 d. 1741

     g.1.m. I. Evje nr. 11

Barn 1.:

a. Åvald f. 1712 d. 1733 – 1741, hvis det var han som tjente hos Christen Bloch i 1739, var han død i 1740

b. Hoskuld f. 1714 nr. 16

c. Signe f. 1718 d. 1772

d. Jakob f. 1721 d.f. 1742

 

15. JAKOB JAKOBSEN f. 1704 d. 1741

Steinberg nr. 17c

g.1730.m. SIGNE MIKKELSDTR. f. 1696 d. 1763

Barn : 

a. Jakob f. 1732 nr. 18

b. Steffen f. 1735, ikke n. 1742


16.  HOSKULD SIVERTSEN f. 1714 d. 1748

nr. 14b, soldat 1737 - 1745

g.1740.m. ANNE PEDERSDTR.

V. Barstad nr. 32f

     g.2.m. nr. 17

Barn :   

a. Guri f. 1741 d. 1760, kalles V. Barstad

b. Sivert f. 1743 nr. 21

c. Peder f. 1745


17. MORTEN STÅLESEN f. 1726

Sira, Bakke, soldat 1754, gift med 3 barn i 1751. Siri døpt i Bakke. Flyttet til Flekkefjord før 1760

g.1749.m. ANNE PEDERSDTR. sk. 1788+

     g.1.m. nr. 16

Barn :   

a. Hoskuld f. 1749  d. 1750

b. Gunlaug f. 1751

c. Siri f. 1754


18. JAKOB JAKOBSEN f. 1732 d. 1800

nr. 15a, kaltes Ø. Støle i 1754 - 1755, hvor han brukte 1 pnd 3 mk i 1755, skattet som odelsbonde i 1764, bodde senere på Håland, Egersund

g.1752.m. ÅGOT RASMUSDTR. f. 1723 d. 1797

Ø. Barstad nr. 34c

Barn :   

a. Signe f. 1753 gift på Håland, Egersund

b. Ågot f. 1755 d. 1755

c. Jakob f. 1756 

d. Ågot f. 1758 d. 1760

e. Ågot f. 1761 gift på Åse, Egersund

f. Guri Malene f. 1764 g.m. Tothammer nr. 20g


19. TORE ÅVALDSEN f. 1710d. 1754

S. Omdal nr. 13b, soldat 1731 - 1739, kaltes S. Omdal og N. Mysse, sto både under Løtoft og N. Mysse i 1755, brukte 2 pnd 12 mk i Løtoft, 4 ½ mk i Hustvedt, 3 mk i Holen og 1 pnd 22 mk i N. Mysse i 1755

g.1735.m. MARGRETE TORKELSDTR. f. 1711

N. Mysse nr. 23c

     g.2.m. Y. Mydland nr. 19

Barn :   

a. Åvald f. 1736 d. 1753

b. Torkel f. 1740 N. Mysse nr. 41

c. Torger f. 1744 Y. Mydland nr. 24

d. Berte f. 1746 gift på Y. Mydland nr. 21

e. Anne f. 1749, ikke n. 1758

f. Hans f. 1752 nr. 22


20. LARS JONSEN f. 1732 d. 1810

Håland nr. 15b, soldat 1765, i følge ekstraskatten 1770 og 1771 var han gift med Abel

g.1.1765.m. ABEL LARSDTR. f. 1743 d. 1769

L. Omdal nr. 16e

g.2.1770.m. SISSEL KARLSDTR. f. 1739 d. 1816

Y. Jendal, Bakke

Ingen barn


21. SIVERT HOSKULDSEN f. 1743

nr. 16b, bodde senere på Omdal, Egersund (skjøte 14.1.1776), på Sunde, Flekkefjord fra før 1786

g.1.1766.m. INGER GURIA LARSDTR. f. 1745 d. 1777

S. Ålgård nr. 12d

g.2.1778.m. INGEBORG OMUNDSDTR. f. 1747

Hovland, Helleland

Barn 1.:       

a. Hans f. 1767 d. 1767

b. Hans f. 1768

c. Lars f. 1771 Sunde, Flekkefjord

d. Anne Guria f. 1774

e. Peder f. 1777 Omdal, Egersund

Barn 2.:     

f. Omund f. 1779 Omdal, Egersund

g. Ivar f. 1781 Omdal, Egersund

h. Inger f. 1786

i. Lars f. 1787 ikke hjemme i 1801

j. Ingeborg Kartine f. 1789


22. HANS TORESEN f. 1752 d. 1828

nr. 19f

g.1783.m. ANNE KRISTENSDTR. f. 1754 d. 1832

Ø. Mysse nr. 16e

Barn :   

a. Tønnes f. 1784 nr. 23

b. Kristian f. 1786 nr. 24

c. Bernt f. 1789 d. 1843

d. Andreas f. 1792 Elvestrøm nr. 24

e. Margrete f. 1795 g.1819.m. Rasmus Larsen Stene, Heskestad


23. TØNNES HANSEN f. 1784 d. 1830

nr. 22a, kaltes Ribland i 1830

g.1815.m. SIRI BRYNJELSDTR. f. 1793

Løyning i heien nr. 14f, g.2.m. S. Ålgård nr. 24

Barn :   

a. Hans f. 1816

b. Bernt f. 1819 Hauge nr. 40

c. Anne Birgitte f. 1821 gift på Årrestad nr. 40

d. Kristine f. 1825 d. 1825

e. Kristine f. 1826 d. 1827

f. Sven f. 1828 d. 1828


24. KRISTIAN HANSEN f. 1786 d. 1867

nr. 22b

g.1818.m. INGEBORG KRISTINE LARSDTR. f. 1795 d. 1873

Ørsland nr. 20k

Barn : 

a. Hans f. 1819 d. 1821

b. Hans f. 1821 nr. 25

c. Lars f. 1824

d. Kristian f. 1826 Lindland, husmenn nr. 4

e. Anne f. 1829 g.1855.m. Hans Rasmussen Stene

f. Elias f. 1831 Fitje nr. 27

g. Jakob f. 1834 d. 1834

h. Ingeborg f. 1835 gift på L. Omdal nr. 25

i. Tolene Gjertine f. 1841 gift på L. Ålgård nr. 17


25. HANS KRISTIANSEN f. 1821 d. 1873

nr. 24b

g.1.m. GURI KRISTINE PEDERSDTR. f. 1820 d. 1847

”død paa barselseng”

g.2.1850.m. ANNE ELLEFSDTR. f. 1832 d. 1869

Stene, Heskestad

Barn 1.:   

a. Hans Peder Gabriel f. 1847 nr. 28

Barn 2.:     

b. Ingeborg Malene f. 1851 gift på I. Mydland nr. 75

c. Elias f. 1854 nr. 29

d. Kristine f. 1858

e. Peder f. 1861 L. Omdal nr. 30

f. Martine f. 1864 d. 1896

g. Kristian f. 1869


26. OLA HANSEN f. 1813

N. Støle nr. 31a, bodde på Løtoft 1844 - 1851

Hele familen dro den 14. april 1851 med båten Emigrant fra Stavanger til New York, USA. Ankomst 30, juni.

g.1838.m. SOFIE HENRIKKE ANDERSDTR. f. 1810

Steinberg nr. 34a

Barn :   

a. Ole Engel f. 1844 USA

b. Bertine Henrikke f. 1849 USA


27. LARS HANSEN f. 1816 d. 1883

N. Støle nr. 31c

g.1854.m. SERINE PEDERSDTR. f. 1834 d. 1891

Ø. Barstad nr. 65b

Barn :   

a. Hans Elias f. 1856

b. Pauline Marie f. 1858

c. Peder Marius f. 1861 d. 1879

d. Sine Elisabet f. 1863

e. Ellen f. 1866 d. 1882

f. Lars f. 1868

g. Tobias f. 1870


28. HANS PEDER GABRIEL HANSEN f. 1847

nr. 25a

g.1.1870.m. MARGRETE PEDERSDTR. f. 1848 d. 1878

S. Omdal nr. 24a

g.2.1881.m. ELISABET OMUNDSDTR. f. 1854

Elvestrøm nr. 32e

Barn 1.:     

a. Hans Kristian f. 1871 d. 1871

b. Gurine Kristine f. 1873 g.1893.m. Daniel Olaussen, Stene, Heskestad

c. Hans f. 1876

Barn 2.:         

d. Anne f. 1882

e. Margrete f. 1884

f. Oskar f. 1887

g. Hansine Elisabet f. 1889 d. 1889

h. Hansine Elisabet f. 1890

i. Ivar Marselius f. 1892

j. August f. 1895 d. 1896

k. Augusta f. 1897


29. ELIAS HANSEN f. 1854

nr. 25c, bodde på Berglyd i 1888 - 1898

g.1887.m. HANSINE JONASDTR. f. 1855

Berglyd nr. 31c

Barn :   

a. Hans August f. 1888

b. Jonas Severin f. 1891 d. 1893

c. Jonas Severin f. 1893 d. 1894

d. Josefine Serena f. 1896

e. Eline Hansine f. 1898HUSMENN1. JONAS JONSEN f. 1815 d. 1880

Toks nr. 25h, tømmermann, kaltes Stranden i 1843 – 1847, Høllen u/ Løtoft i 1851 – 1865

g.1.1843.m. RANDI SVENSDTR. f. 1811 d. 1855

Opsal, Lyngdal, kaltes Rakel i 1851 - 1854

g.2.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. f. 1817

Lund

Barn :   

a. Johan f. 1844 d. 1847

b. Søren f. 1847 Bergverksarbeider i 1865, reiste den 3. mai 1869 med båten Heros fra Stavanger til Quebec, Canada. Ankomst 1. juni. Reiste sammen med Jakob Immerstein nr. 28g

c. Johanne f. 1851 gift på Stranden nr. 219

d. Johan f. 1854 tv.

e. Rakel f. 1854 tv.