Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LØGEVIK

Oppdatert 2.12.2015
Gårdsnr. 81

Leguig - 1563, Løguigh 1616

 

KNUD LØVIG n. 1563 - 1567

Skattet 1 daler i 1563, solgte 2 kyr til Bergen kongsgård i 1567 for 8 daler


1. TOLLEF HELGESEN n. 1572 - 1598

Nevnt i en sak på Stavanger rådstue i 1618 at Tollef Hansen Orrestad (kanskje Årstad nr. 8) hadde tjent ham for 20 år siden, og at han hadde brukt Åros laksefiske i over 26 år.


2. MIKKEL LØVIK n. 1602 – 1618 d.ca. 1619

Ga 1½ daler i landskyld av 1 løp smør i 1603. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Ga 1 daler i tredje års byksel av 1 løb smør i 1612. ”Frambkom Mikell Løguig her for rettenn och opsagde denn anpart som ligger unnder Løguigenn og her Jacob (sognepresten) tillkommer, som kallis Raaes haggenn, aff dend aarsagh hannd sagde sig ingen gaffn at haffue der aff.” – 1613

g.m. ANNE n. 1620 - 1625 nevnt i bygselsoversikt 1624 med navnet Anne

Barn :   

a. Lars nr. 4

b. Jens f. 1588 Åvendal nr. 5


3. KARL LØVIK n. 1606

I et brev i Sokndal prestearkiv datert 15.5.1609 nevnes en Karl Sandersen på Løvik, det må være samme mann.


4. LARS MIKKELSEN n. 1623 d.f. 1648

nr. 2a, tok første bygsel på 1 spann smør i 1623, som Tarald Regeland leide for ham.

Barn :   

a. Mikkel n. tingbok 1651 ”Michel och hans Sødschindt”

b. Matias nr. 8
Lars Løviks segl fra 16335. SALVE LØVIK n. 1657


6. GUNNAR OLSEN f. 1597 d. 1666 - 1669

Borgerbrev 21.12.1645, beskikket til å forvalte tollen i Sokndal, oppgav 5.11.1662, kaltes strandfogd i 1653. Omtalt som død i en sak fra 1669. Tok i 1648 byksel på 1/2 løb smør fra avdøde Lars Løviks barn og arvinger. Hadde odel i Hadland, Egersund, og solgte 2,5 pnd 2 mk smør til Ivar Nilsen i 1652.

g.m. BIRGITTE f. 1609 d. 1693

Barn :   

a. Ola d.f. 1651

b. Halvor f. 1632 nr. 7


TARALD EIE/Ø. LØVÅS

g.m. OLSDTR.

Søster til nr. 6

Barn : a. Sigbjørn Taraldsen Årstad f. 1625 n. 1659, borgerdreng, kaltes tollerens (Gunnar Olsen Løviks) søstersønn i drengemanntallet i 1659


7. HALVOR GUNDERSEN f. 1632  d.e. 1681

nr. 6b, borger til Stavanger, eide i 1671 ½ løp i Løvik og 6 mrk. i Nordnes. Han solgte sitt halve løp i Løvik til Lars Matiassen i 1672

g.1681.m. ANNE JOCHUMSDTR. KIRSEBOM

Datter til gullsmed og rådmann Jochum Jakobsen Kirsebom, Stavanger og Maren Willumsdtr.

Barn :   

a. ? Gunnar f. 1653 Lauland, husmenn nr. 7


8. MATIAS LARSEN d.f. 1664

nr. 4b

Barn :   

a. Lars f. 1631 nr. 9

b. Nils f. 1636 nr. 10

c. ? Gunhilde gift på Helleren nr. 1


9. LARS MATIASSEN f. 1631 d. 1705

nr. 8a, borger til Stavanger, lensmann 1693 – 1704

g.m. BARBRO JAKOBSDTR. sk. 1700 +

Åros nr. 6e

Barn :

a. Gjertrud f. 1666 gift med nr. 11

b. Kristoffer d.ca. 1685 skipper på farens skip nevnt 1682 – 1684

c. Matias f. 1673 Lauland nr. 6

d. Guri f. 1677 gift på Kjelland nr. 9

e. Barbro f. 1682 gift på Midtbø nr. 12

f. Maren f. 1684 d. 1749 gift på Østbø nr. 11

g. Anne i Stranden død før 1754 g.m. Torger Olsen i Bergen n. 1709 (bodde på Vibrandsøy, Torvastad i 1706

     Barn : a. Ola Torgersen, Egersund

               b. Lars Torgersen, Kristiansand

h. Sofie nevnt 1730 d. 1754

De hadde 3 små barn i 1683, og to sønner som hadde forlist med en av hans skuter, og så de ikke viste om levde eller ei.

De hadde 5 små barn hjemme i 1685, det elsdte ikke fyllt 11 år.


10. NILS MATIASSEN SMITH f. 1636 d. 1706 - 1711

nr. 8b, borger til Stavanger, eide ½ løp i gården i 1671, “som er en megit swag Mand” - 1683

Barn :   

a. Matias f. 1687 Nordnes nr. 7


11. WILLUM JAKOBSEN SMITH f. 1652 d. 1723

S. Regedal nr. 7a, dette er vel Willum Jakobsen Skomaker. ”Naar hand icke kan faa arbeid, seiler hand som Baadmand” - 1684

g.1684.m. GJERTRUD LARSDTR. f. 1666 d. 1729

nr. 9a, nevnt som enke i en sak fra 1724

Barn :   a. Jakob f. 1686 nr. 12

            b. Lars f. 1689 Skomakerlærling 1706

            c. Kristoffer f. 1691 S. Regedal nr. 11

            d. Kristine f. 1694 gift på Hegdal, husmenn nr. 7 

            e. Anne f. 1696 gift på Log nr. 17

            f. Barbro f. 1698 g.m. nr. 13

            g. Willum f. 1704 d. 1771 ”haver liden forstand” - 1714

            h. Matias f. 1708 Sokndalsstrand nr. 23

Willum Jakobsen Smiths signatur 1714. Foto : Stein N. Wisted12. JAKOB WILLUMSEN SMITH f. 1686 d. 1734

nr. 11a, tjente kongen til sjøs i 1714

”som blef funden død paa veyen imellem Svanæs og Eggersund”

g.m. RAKEL SALVESDTR. f. 1702 d. 1755

Skeime, Lista, datter til Salve Larsen og Malene Jakobsdtr.

     g.2.m. nr. 14

Barn : 

a. Willum f. 1724 d. 1745 på reise til England

b. Malene f.ca. 1727 n. 1735, ellers ukjent

c. Susanna f. 1729 d. 1730

d. Salve f. 1731 d. 1735

e. Jakob f. 1734 nr. 16


Gjenlevende barn arvet følgende gårdparter etter faren :


Willum:

Løvik 18 mk

Brekke 85/112 engelsker

Østre Vatne (Vanse) 15/28 engelsker

Sigersvoll (Vanse) 5/28 engelsker


Malene:

Jothaug 1 103/112 engelsker


Jakob :

Løvik 18 mk

Østre Egeland (Vanse) 2 6/7 engelsker


Med løsøre utgjorde det drøyt 255 Rd i broderlodd og 127 rd i søsterlodd


13. HOSKULD OMUNDSEN f. 1673 d. 1755

I. Mydland nr. 31b, "velagtbare og fornemme" skipper og handelsmann, bodde på Stranden i 1706, stående soldat i 1699 – 1710, brukte også 1 løp 12 mk i Midtbø i 1755

trlv.1711.m. MARGRETE KIRSEBOM f. 1696 d. 1712

Kirkebø nr. 35a

g.1.m. KORNELSKE PEDERSDTR. WEILAND d. 1721

Bergen (datter til Peder Karstensen Weiland og Kirsti Clemmetsdtr.)

g.2.m. BARBRO WILLUMSDTR. SMITH f. 1698 d. 1789

nr. 11f

Barn 1.:     

a. Margrete f. 1717 g.m. Stranden nr. 31

b. Petter Weiland f. 1719 nr. 18

Barn 2.:     

c. Kornelske Weiland f. 1723 gift på Haneberg nr. 21

d. Marie f. 1725 d. 1805 ugift

e. Ingeborg f. 1728 g.m. nr. 16

f. Willum Smith f. 1730

        Barn :  a. Berte f. 1747

g. Gjertrud f. 1732 d. 1808 ugift

h. Jakob Smith f. 1734 nr. 17

i. Barbro f. 1736 g.m. Hans Krometin, Bergen

j. Anne Sofie f. 1738 d. 1764

k. Kristine f. 1741 d.e. 1814, var ifølge formynderrullen gift

Hoskuld Løviks signatur 1714. Foto : Stein N. Wisted14. LARS MAURITSEN f. 1699 n. 1755

Bryne, Vanse, sønn til Maurits Larsen og Anne Hansdtr. Bryne, kaltes Markussen i 1746, ført, men utstrøket i 1749-matrikkelen

g.m. RAKEL SALVESDTR. f. 1702 d. 1755

     g.1.m. nr. 12, døde i Vanse

Barn :   

a. Anne f. 1737


15. FREDRIK HANSEN f. 1718 d. 1789

Egeland nr. 7d, soldat 1742, kaltes Tolleivsfedden i 1788

g.1753.m. SIRI ASLAKSDTR. f. 1712 d. 1788

Barn :   

a. Guri f. 1757 d. 1776


16. JAKOB JAKOBSEN SMITH f. 1734 d. 1804

nr. 12e

g.1756.m. INGEBORG HOSKULDSDTR. f. 1728 d. 1805

nr. 13e

Barn :   

a. Rakel f. 1757 gift på Haneberg nr. 22

b. Eskild f. 1760 nr. 23

c. Malene f. 1763 d. 1772

d. Jakob f. 1768 nr. 20


17. JAKOB HOSKULDSEN SMITH f. 1734 d. 1801

nr. 13h

g.1767.m. INGEBORG KRISTINE KARLSDTR. f. 1743 d. 1787

N. Løvås nr. 16b, g.1.m. Åros, husmenn nr. 4

Barn :   

a. Anne Sofie f. 1769 g.m. nr. 19

b. Karl f. 1772 d. 1773

c. Hans Jakob f. 1774 d. 1803


18. PETTER HOSKULDSEN WEILAND f. 1719

nr. 13b, nevnt, men utstrøket i 1749-matrikkelen

g.1747.m. KRISTINE JOHANSDTR. DAHL

Barn :   

a. Jan Dahl Weiland f. 1749 d. 1777 på reise til Holland g.m. Anne Malene Berntsdtr. Sunde, Nes

     Barn : a. Johanne Elisabet f. 1777


19. BERNT BERNTSEN f. 1761 d.f. 1799 sk. 1801 +

N. Løvås nr. 15g, kaltes Åros i 1794

g.1793.m. ANNE SOFIE JAKOBSDTR. SMITH f. 1769

nr. 17a, g.2.m. Kjelland nr. 16

Barn :   

a. Jakob Brun f. 1794 nr. 21

b. Hans Jakob Smith f. 1797

c. Bertine Sofie f. 1799 gift på Frøyland nr. 44


20. JAKOB JAKOBSEN SMITH f. 1768 d. 1841

nr. 16d, skipper og bonde, borger til Kristiansand i 1800

g.m. MARIE ELISABETH LINDGREN f. 1778 d. 1844

Barn :

a. Ingeborg Birgitte f. 1800 g.m. nr. 24

b. Jacob Petter f. 1802 d. 1803

c. Jacob Petter f. 1804 d. 1804

d. Gjertine Sofie f. 1806 gift på Stranden nr. 149

e. Julianna Marie f. 1808 d. 1877 ugift

f. Hans Jakob f. 1811 d. 1879

g. Jakob Smith f. 1814 nr. 28

h. Petter Jørgen f. 1816 nr. 27

i. Jakob Andreas f. 1822


21. JAKOB BRUN Jr. f. 1794 d. 1886

nr. 19a, skipper, senere losoldermann, bodde på Havne, Ladestedet i 1886

g.1824.m. SERINE FREDRIKKE WATLAND f. 1801 d. 1881

Lauland nr. 15h

Barn : 

a. Bernt f. 1825 d. 1841

b. Jon f. 1827 d. 1844

c. Julius Ferdinand f. 1829 d. 1842

d. Lydia f. 1832 g.m. nr. 29

e. Herman Kristian Fredrik f. 1835 d. 1862

f. Salomon Andreas f. 1837 d. 1837

g. Anne Sofie f. 1838 ugift gårdbrukerske i 1900

h. Jakob Otto f. 1840 d. 1882 jekteskipper


22. JAKOB ANDREAS TØNNESSEN SMITH f. 1792 d. 1861

Stensland nr. 7d, kaltes Hatleskog i 1829, Lindland i 1833 - 1861

g.1821.m. INGEBORG OMUNDSDTR. f. 1800 d. 1873

Sandbekk nr. 12g, døde i føderåd på Åvendal

Barn :   

a. Omund f. 1821 Lindland nr. 44

b. Tønnes f. 1824

c. dødfødt sønn 1829

d. Marie f. 1830 g.1854.m. Sven Torsteinsen Qvale, Skåre, Haugesund

e. Karen Birgitte f. 1833 gift på Åvendal nr. 25

f. Ingeborg f. 1837 gift på Åvendal nr. 24


23. ESKILD JAKOBSEN SMITH f. 1760 d.e. 1803

nr. 16b, skipper, bodde fram til ca. 1802 i Egersund

g.1789.m. ELLEN SERINE ELLINGSDTR. f. 1771

kaltes Nilsen i 1801

Barn :   

a. Marte f. 1790

b. Elling Smith f. 1793


24. JAKOB OLSEN f. 1810

Littlehei, Lund, bøtker

g.1.1834.m. BERTE SALVESDTR. f. 1804 d. 1835

Prestmoen, Bakke

g.2.1835.m. INGEBORG BIRGITTE SMITH f. 1810

nr. 20a, kaltes Ingeborg Kristine i 1835 - 1839

Barn 2.:     

a. Jakob Smith f. 1836 Stranden nr. 160

b. Olaus Baarneus Herman f. 1839 Stranden nr. 161

c. Julius Eliseus Ferdinan f. 1843 d. 1863


25. LARS LARSEN f. 1812 d. 1882

Haneberg,husmenn nr. 27b, los, kaltes Helleren u/Haneberg i 1836 - 1840

g.m. GURI MALENE TOLLAKSDTR. f. 1813 d. 1891

N. Mysse nr. 42h

Barn : 

a. Gurine f. 1837 g.m. nr. 28

b. Tollak f. 1840 nr. 33

c. Anne Helene f. 1842 gift på Rekevik nr. 29

d. Grete Malene f. 1845 gift på Hegdal, husmenn nr. 42

e. Lars f. 1848 d. 1873 ugift sjømann

f. Guri Tolene f. 1851 gift på Stranden nr. 151

g. Elisabet Tomine f. 1854

h. dødfødt datter 1857


26. HANS J. JAKOBSEN f. 1810

Los, ugift


27. PEDER JØRGEN SMITH f. 1816 d.e. 1900

nr. 20h, Los

g.1847.m. ANNE OMUNDSDTR. f. 1818 d.e. 1900

Selebø nr. 13f

Barn : 

a. Johan Marius f. 1847 d. 1872 ugift sjømann

b. Jørgine Amalie f. 1851 g.m. nr. 31


28. JAKOB SMITH JAKOBSEN f. 1814 d. 1871

nr. 20g, los

g.1858.m. GURINE LARSDTR. f. 1837

nr. 25a, bodde på Stranden i 1900

Barn :   

a. Marie Elisabet f. 1858

b. Johan Gabriel Smith f. 1860

c. Lydia Gesine f. 1863 syerske i 1900

     Barn : a. Gunhilde Smith f. 1891 – far Karl Jakobsen, Fevik, Grimstad

d. Jakobine f. 1865 fabrikkarbeiderske i 1900

e. Lars Gerhard f. 1868 i USA i 1900


29. OMUND SVENSEN OFTEDAL f. 1835

Stavanger, organist, kaltes Hauge i 1864, organist i Porsgrunn i 1865

g.1856.m. LYDIA JAKOBSDTR. BRUN f. 1832

nr. 21d

Barn :   

a. Fredrikke Gunhilde f. 1856

b. Nikolai Fredrik Severin f. 1860 i Porsgrunn

c. Elise f. 1860 d. 1863

d. Lydia Elisa f. 1864

e. Sven Brun f. 1865 i Porsgrunn


30. RASMUS MARTINSEN f. 1822

Døvik, snekker, bodde tidligere i Bergen og Stavanger

g.m. JOHANNE ANDERSDTR. f. 1821 d. 1897

Jølster, Sogn og Fjordane

Barn :   

a. Martin f. 1855

b. Josefine f. 1858

c. Peder O. f. 1861


31. KONRAD LARSEN f. 1853

Tothammer nr. 26a, skøyteskipper og bonde

g.1885.m. JØRGINE AMALIE SMITH f. 1851

nr. 27b

Barn :   

a. Kornelius f. 1886

b. Jørgen Trygve Smith f. 1891

c. Julius Aleksander f. 1894

d. Agnes f. 1897


32. OTTO GABRIELSEN TVERDAL f. 1848

Elve, Lund, bodde på Tverdal i 1873

g.1873.m. ELLEN KATRINE LARSDTR. f. 1845 d. 1876

Mål nr. 27c

g.1877.m. ANNE ELISABET ANDREASDTR. f. 1854

Kirkebø nr. 46e

Barn 1.:     

a. Gustav f. 1874

b. Emilie Katrine f. 1878

c. Klara Maria f. 1880

d. Alexander f. 1882

e. Oluf Gerhard f. 1885

f. Anne Otilia f. 1887

g. Kasper f. 1890

h. Olga f. 1892

i. Bjarne Joakim f. 1894


33. TOLLAK LARSEN f. 1840 d. 1882

nr. 25b, omkom på sjøen under hummerfiske

g.1879.m. GJERTINE PEDERSDTR. f. 1849

Vatland, husmenn nr. 2a

Tollaks Barn :   

a. Teodor Karin f. 1873 UE – mor Karen Olene Larsdtr. Tothammer f. 1848

Gjertines Barn :

b. Teodor Gerhard f. 1873 UE Vatland nr. 30 – far Teodor Olsen Birkeland, sjømann

Felles Barn :     

c. Pauline Bertine f. 1880 tv. d. 1880

d. Lars Gustav f. 1880


34. KONRAD SALVESEN f. 1858

Bu nr. 10c

g.1884.m. BINE SOFIE ANDREASDTR. f. 1863

Kirkebø nr. 46i

Barn :   

a. Karen f. 1885 til Seattle, Washington, USA, gift der med Johannes Monson Stavenes

b. Ingeborg f. 1887

c. Kristine f. 1888

d. Amalie f. 1890

e. Salve f. 1892

f. Borghild f. 1895HUSMENN1. ANDERS LØVIK n. 1603

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603.


2. ANDERS JAKOBSEN f. 1618 d.e.1664


3. FREDRIK FREDRIKSEN f. 1724 d. 1793

L. Rosseland nr. 13b, soldat 1745 – 1751, kaltes Stranden i 1793

g.1751.m. MARTE ÅNENSDTR. f. 1722

Barn :   

a. Fredrik f. 1752 d. 1759

b. Ånen f. 1753 d. 1759

c. Abel Serine f. 1757 d. 1807 ugift

d. Inger f. 1760 d. 1760

e. Andreas f. 1763 Stranden nr. 61


4. JAN HANSEN MONG f. 1774 d. 1813

Gyland, husmenn nr.5f, los

g.1801.m. ANNE RASMUSDTR. f. 1780 d. 1829

Ø. Barstad nr. 54c

Barn : 

a. Marie f. 1805 gift på Gyland, husmenn nr. 17

b. Malene f. 1808

c. Søren Andreas f. 1812


5. OMUND ANDREAS PETERSEN f. 1843

Berglyd nr. 33a

g.1878.m. SEVERINE GJERTINE JONSDTR. f. 1851

Lindland, husmenn nr. 6a

Barn :   

a. Johanne f. 1879

b. Peter f. 1880

c. Olava f. 1882 d. 1884