Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LOG

Oppdatert 29.10.2015


 


Gård nr. 7

Lok 1519, Laugh 1616, Loug - 1665


 


 


1. EIVIND LOG n. 1519 - 1521

cum filio = med sønn i 1519. Skattet 3 mark penger i 1519. I 1521 måtte han ut med 2 lodd sølv og 1 pund bronse i skatt.


2. ROLF LOG n. 1563

Betalte 1 daler i skatt i 1563. Skattet også som jordeier i 1563 for 3 spann korn, som var halve landskylden. Han betalte med 1 mark i kontanter.


3. JON LOG n. 1602 - 1617

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Kaltes Hauge i 1610, nevnt at han opplod gården til sønnen Erik i 1617. Han eide 9 mk smør i Gjersdal, Lund i 1617.

Barn :   

a. Erik nr. 4

b. Bjørn nr. 5


4. ERIK JONSEN n. 1614 – 1649 d.f. 1645

nr. 3a, “Erich Logh aff ij pnd i saamme gaard som hans broder oplod” – 1622, eide ½ av Gjersdal, Lund i 1625, ”baade med pant, Kiøb och Odell och Arff”.

g.m. ÅGOT BJØRNSDTR. n. 1645 - 1660

I. Mydland nr. 15b

Barn : 

a. Knud f. 1594  nr. 6

b. Jon nr. 7

c. Johannes f. 1624 nr. 8

d. Bjørn f. 1632 nr. 12

e. datter n. 1645


5. BJØRN JONSEN n. 1614 – 1623

nr. 3b. Ga 1 skilling i tredje års tage for ½ hud. Oplod i 1622 for sin bror Erik.


6. KNUD ERIKSEN f. 1594 d.e. 1664

nr. 4a. Alderen oppgitt i 1664 er sikkert for høy. Han er ikke nevnt i koppskatten 1645.


7. JON ERIKSEN n. 1645

nr. 4b. Han er kun nevnt i bygseloversikt 1645 "Fest Joenn Erichsenn och hanβ Broder Johannes til sammen 1 ½ hud i Loug deris Moder for dennem opgaff" Det er eneste gang jeg har kommet over ham, og han nevnes ikke i koppskatten 1645.


8. JOHANNES ERIKSEN f. 1624 d.e. 1695

nr . 4c. Han er ikke nevnt i koppskatten 1645. Eide 1/2 løp i Haneberg i 1661 - 1662, vel på konens vegne. Kaltes Johannes Houe i broren Bjørns skifte i 1679, og er derfor samme som Hauge nr. 16


9. PEDER LOG n. 1651

Nevnt i tingboka at han eide 1/4 hud i Barstad i 1651

Barn :   

a. Vermund f.ca. 1661 soldat 1682

b. ? Karen g.m. nr. 14


10. ASBJØRG LOG n. 1651

Nevnt i tingboka at hun eide ¼ hud i Barstad sammen med sine barn i 1651. Hun kaltes "grand[e]-quinde" til Peder Log.


11. ÅVALD LOG n. 1659 - 1660


12. BJØRN ERIKSEN f. 1632 d. 1679

nr. 4d, kaltes Jonsen i skiftet, 1st bygsel i 1650

g.m. INGER ANDERSDTR. d.e. 1711

Allestad, Hidra

Barn :   

a. Anders nr. 16

b. Tollak f. 1663 nr. 13

c. Jon n. 1679 d.f. 1710

d. Ågot gift på Kleppe, Hidra

e. Randi gift på L. Ålgård nr. 6

f. Ingeborg g.m. Stensland nr. 3a

g. Marte gift på Midtfjellså, Nes


13. TOLLAK BJØRNSEN f. 1663 d. 1725 - 1728

nr. 12b, er nevnt som skatteyter i 1730

g.m. GURI SIVERTSDTR. sk. 1744 d. 1756

Østebø, Åna-Sira

Barn :   

a. Ingeborg f. 1699 gift på S. Omdal nr. 14

b. Siri f. 1701 d. 1738

c. Brynhild f. 1707 gift på Knubbedal nr. 10

d. Sivert f. 1710 nr. 18

e. Bjørn f. 1716 Stornes, Østebø, Åna-Sira

f. Hans f. 1718 d. 1749, ugift

g. Inger g.m. Hans Larsen Oustad

h. Guri f. 1721 gift på N. Løvås nr. 15


14. TROND (OLSEN ?) LOG sk. 1682 +

g.m. KAREN PEDERSDTR.

nr. 9b ?

Barn:   

a. Ola f. 1648 nr. 15

b. Torborg gift på Kvåle, Helleland

c. Malene gift på Eike, Lund


15. OLA TRONDSEN f. 1648 d. 1699

nr. 14a, stående soldat i 1688

g.m. INGER KNUDSDTR. f. 1665 d. 1732

Tjellesvik, Lund

     g.2.m. Log, husmenn nr. 1

Barn:   

a. Trond f. 1693 nr. 17

b. Karen gift på Ørsland nr. 12

c. Siri f. 1693 gift på Lindland nr. 20

d. Guri n. 1699

e. Berte gift med Kristen Hansen Omland, Hidra


16. ANDERS BJØRNSEN d.f. 1710

nr. 12a

g.m. KAREN ERIKSDTR.

Mål nr. 9c, g.2.m. Mål, husmenn nr. 3


17. TROND OLSEN f. 1693 d. 1772

nr. 15a, alle barna er født på Log, så de to siste er døpt et annet sted enn Sokndal

g.m. ANNE WILLUMSDTR. SMITH f. 1696 d. 1764

Løvik nr. 11e

Barn :   

a. Ola Krogedal, Hidra g.1744.m. Katrine Svensdtr.

b. Willum f. 1725 g.1754.m. matrone Berte Dortea Olsdtr. Grue

c. Margrete f. 1718 gift på Åros nr. 12

d. Lars f. 1728 Kongshavn, Hidra

e. Gjertrud  f. 1732 gift på Lie, husmenn nr. 4

f. Inger f. 1735

g. Jakob f. 1736  nr. 19

h. Trond f. 1737 Årstad nr. 41

i. Bernt Tomas f. 1742 n. 1744


18. SIVERT TOLLAKSEN f. 1710 d. 1794

nr. 13d

g.1735.m. KRISTINE ANDERSDTR. HELSING f. 1710 d. 1786

Østbø nr. 11b

Barn :   

a. Guri f. 1736 gift på Lie nr. 6

b. Maren f. 1738

c. Marie f. 1742 d. 1763

d. Tollak f. 1744 nr. 20

e. Andreas f. 1748 N. Løvås nr. 18

f. Kristine f. 1748 gift på Stranden nr. 52

g. Ingeborg f. 1752 d. 1752


19. JAKOB TRONDSEN SMITH f. 1736 d. 1775

nr. 17g, skipper, kaltes Haneberg i 1770, forliste på reise fra Skudesnes til Danmark. I skiftet bla. 11 sølvskjeer, 1sølv sukkertang, totalt ca. 1455 rdl

g.1763.m. KAREN MATHIASDTR. f. 1740 d. 1800

Stranden nr. 23c

Barn :   

a. Trond f. 1764 d. 1764

b. Anne Elisabet d. 1766

c. Mathias f. 1767 matros i 1801, d. 1848 på Regedal

d. Bernt Tomas f. 1770 Stranden nr. 58

e. Tobias f. 1772 d.1802

f. Jakob f. 1775 d. 1775


20. TOLLAK SIVERTSEN f. 1744 d. 1823

nr. 18d, “Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem”- 1776

g.m. INGEBORG TOLLAKSDTR. f. 1751 d. 1809

Østebø, Åna-Sira

Barn :   

a. Kristine f. 1772 gift på Lauland nr. 12

b. Marte f. 1774 gift på Haneberg nr. 24

c. Sivert Johannes f. 1776 d. 1776

d. Ingeborg f. 1777 g.m. Mål nr. 15i

e. Sivert f. 1780 nr. 25

f. Marie f. 1783 gift på Dydland nr. 12

g. Tollak f. 1786 nr. 26

h. Ellen Birgitte f. 1788 g.m. Mål, husmenn nr. 7a

i. Anne Katrine f. 1791 d. 1793

j. Andreas f. 1794 d. 1799


21. KORNELIUS PEDERSEN f. 1730 n. 1778 d.f. 1801

Bodde på Voge, hidra 1763 - 1765. Er nevnt her fra 1769 og i sjølegdsliste 1770 og 1770 – 1771 i ekstraskatteliste, bodde på Eie, Hidra fra ca. 1777

g.m. ANNE KATRINE OLSDTR. f. 1746 d.e. 1801

Barn :

a. Peder f. 1763 d. 1773

b. Karen f. 1765

b. Ola f. 1767

d. Katrine f. 1769 d. 1806 Eie, Hidra

e. Kornelius Wåge f. 1771 ugift 1801 Eie, Hidra

f. Peder f. 1774

g. Anne Marie f. 1776 ugift 1801, Eie, Hidra

h. Ingeborg f. 1778 ugift 1801, Eie, Hidra


22. TORE TORESEN f. 1735 sk. 1790 +

Kvelland, Lund

g.m. BODIL SVENSDTR. f. 1737 d. 1816

Skåland, Lund

Barn :   

a. Gunvor gift på Eike, Lund

b. Tønnes f. 1760 nr. 23

c. Torger f. 1765 d. 1772 av kopper

d. Sven f. 1768 d. 1790 "druknit"

e. Karen f. 1770 gift på Ø. Regeland nr 23

f. Nils f. 1773 d. 1790 "druknit"

g. Bolette f. 1777 gift på S. Ålgård nr. 18

h. Tore f. 1780 nr. 24


23. TØNNES TORESEN f. 1760 d. 1823

nr. 22b, styrmann på utenlandsfart i 1803, hadde oppsett på Løvik i 1823

g.1793.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1766 d. 1825

Ø. Regeland nr. 18g

Barn : 

a. dødfødt sønn 1794

b. Tobias f. 1796 tv. nr. 27

c. Serine f. 1796 tv. d. 1803

d. Ola f. 1798 n. 1803

e. Anne Birgitte f. 1800 g.1833.m. Ole Olsen, Stavanger

f. Sivert f. 1803

g. Gabriel f. 1810 d. 1849 ugift


24. TORE TORESEN f. 1780

nr. 22h, matros, flyttet i 1828 til Kjøyda, Åna-Sira

g.m. BERTE MARIE MADSDTR. f. 1784 d. 1818

Kjøyda, Åna-Sira

Barn :   

a. Tobias f. 1810

b. Grete Marie f. 1813 d. 1813

c. Grete Marie f. 1814

d. Berte Marie f. 1818 d. 1819


25. SIVERT TOLLAKSEN f. 1780 d. 1864

nr. 20e

g.1809.m. GUNHILD KATRINE JANSDTR. f. 1788 d. 1848

Stranden nr. 59b

Barn : 

a. Ingeborg Log f. 1810 gift på Egeland nr. 12

b. Tollak f. 1811 nr. 28

c. Jan Kristian f. 1813 nr. 29

d. Karl f. 1816 d. 1816

e. Karen f. 1817 gift på Mål nr. 27

f. Sivert f. 1820 Mål nr. 25

g. Grete Katrine f. 1822 g.1844.m. Hans Hansen, Østbø, Hidra

h. Ingeborg f. 1823 g.1849.m. Lars Hansen, Midtbø, Hidra

i. Andreas f. 1827 d. 1830 av meslinger

j. Bertine f. 1829 g.m. nr. 31


26. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1786 d. 1877

nr. 20g, kaltes Lauland i 1828 – 1836, Lindland i 1850 - 1854

g.1813.m. ANNE BIRGITTE JENSDTR. f. 1792 d. 1836

Frøyland, husmenn nr. 11h

Barn : 

a. Jens Frøyland f. 1813

b. Tolene Gjertine f. 1815 g.m. Skarås, husmenn nr. 21

c. Elisabet Guria f. 1817

d. Rakel f. 1819 d. 1819

e. Grete Sofie f. 1820 d. 1820

f. Andreas f. 1821

g. Tollak Log f. 1823 Skarås, husmenn nr. 22

h. Martine f. 1826

i. Ingeborg Kristine f. 1828

j. Bernt f. 1831 d. 1831

k. Bernt Tobias f. 1834 d. 1834

l. Jens f. 1835 d. 1890 ugift


27. TOBIAS TØNNESSEN f. 1796 d. 1884

nr. 23b

g.1823.m. INGEBORG TOLLAKSDTR. f. 1798 d. 1871

Flikkeid, Nes

Barn :   

a. Tønnes f. 1824 nr. 32

b. Gjertine Sofie f. 1826 gift på Ø. Regeland nr. 31

c. Tonette f. 1828 g.m. nr. 34

d. Hans Sivert f. 1831 d. 1834

e. Olene f. 1833 gift på N. Løvås nr. 23

f. Johanne Sofie f. 1837 g.m. nr. 34

g. Hans Tobias f. 1842 nr. 33


28. TOLLAK SIVERTSEN f. 1811 d. 1883

nr. 25b, matros

g.1841.m. SOFIE SIGBJØRNSDTR. f. 1817 d. 1893

Guddal nr. 13f

Barn :   

a. Gunhild Katrine f. 1841 gift på Svindland, Kvinesdal

b. Kristine f. 1843 gift på Mål, husmenn nr. 13

c. Sivert f. 1844 tv. nr. 36

d. Sigbjørn f. 1844 tv. ugift 1900

e. Tobias f. 1847 nr. 39

f. Kristian f. 1850 Mål, husmenn nr. 33

g. Severine f. 1852 g.1877.m. Jonas Andreas Svensen, Skarpenes, Hidra

h. Anne f. 1854 d. 1854

i. Anton f. 1855 Log, husmenn nr. 5

j. Olaus f. 1859 nr. 42

k. Tomine f. 1862 g.1893.m. Reinert Andreas Olsen Flikka, Flekkefjord


29. JAN KRISTIAN SIVERTSEN f. 1813 d. 1876

nr. 25c

g.m. GJERTINE HANSDTR. f. 1817 d. 1883

Barn :   

a. Sivert f. 1846 d. 1846

b. Karl Johan f. 1847 nr. 35

c. Sivert f. 1849 nr. 40

d. Hans Elias f. 1851 ugift 1900

e. Gunhild Katrine f. 1853 g.1878.m. Nils Tollaksen, Sira, Bakke

f. Ingeborg Gurine f. 1855 gift på Krone nr. 24

g. Kristine Marie f. 1859 ugift 1900


30. TØNNES TOLLAKSEN f. 1800 d. 1878

Flikkeid under Eide, Nes, Flekkefjord

g.m. MALENE OLSDTR. f. 1800 d. 1884

Nes, Flekkefjord

Barn : 

a. Tollak f. 1823 nr. 31

b. Ingeborg Sofie f. 1824 g.1849.m. Bernt Tobias Tollaksen, Østbø, Åna-Sira

c. Ole Johannes f. 1826 kjøpmann i Flekkefjord i 1865

d. Magdalena f. 1828 gift på Mål nr. 23

e. Steffen f. 1830 d. 1845

f. Hamrik (sic.) f. 1832 d. 1845

g. Henrik f. 1833 skomaker i 1865

h. Tobias f. 1835

i. dødfødt datter 1836

j. Marie f. 1838 g.m. nr. 38

k. Sigbjørn f. 1840 Rekevik nr. 67

l. Susanne f. 1842 gift på Mål, husmenn nr. 22

m. Juliane f. 1845 g.1877.m. Andreas Bjørnsen, skolelærer, Sandnes


31. TOLLAK TØNNESSEN f. 1823 d. 1925

nr. 30a, sjømann

g.1853.m. BERTINE SIVERTSDTR. f. 1829 d. 1873

nr. 25j

Barn :   

a. Teodor f. 1855 nr. 37

b. Simon f. 1856 ugift 1900

c. Margrete f. 1859 gift på Log, husmenn nr. 4

d. Torger f. 1861

e. Bertel f. 1868 nr. 43


32. TØNNES TOBIASSEN f. 1824 d.f. 1865

nr. 28a

g.1859.m. SERINE BIRGITTE SØRENSDTR. f. 1829

N. Løvås nr. 21e, g.2.m. Mål, husmenn nr. 24


33. HANS TOBIAS TOBIASSEN f. 1842 d. 1907

nr. 27g, bodde i 1907 på Risøy, Haugesund

g.1867.m. ELLEN HELENE HÅGENSDTR. f. 1846

Barn :   

a. Hans Elias f. 1870

b. Tønnes f. 1872 d. 1875

c. Ida Eline f. 1874

d. Tonia Hansine f. 1877 d. 1877


34. JOHANNES GABRIELSEN f. 1838

Elve, Lund, oppgitt som ungkar ved bryluppet i 1884

g.1.m. JOHANNE SOFIE TOBIASDTR. f. 1837 d. 1882

nr. 27f

g.2.1884.m. TONETTE TOBIASDTR. f. 1828 d. 1898

nr. 27c

Barn 1.:     

a. Ida Sofie f. 1876 g.m. nr. 43

b. Johan f. 1879 d. 1880


35. KARL JOHAN JANSEN f. 1847

nr. 29b

g.1871.m. BERTINE TOLLAKSDTR. f. 1847

Bakke sogn

Barn :   

a. Ida Gjertine f. 1873 g.1894.m. Tønnes Bertin Larsen, Flekkefjord

b, Tønnes Tobias f. 1875

Fostersønn :

c. Lars Tønnessen f. 1895


36. SIVERT TOLLAKSEN f. 1844

nr. 28c

g.1.1876.m. ELIDA BIRGITTE GJERTSDTR. f. 1852 d. 1878

Sand, Hidra

g.2.1888.m.  ANNE BERTE SIGBJØRNSDTR. f. 1858

Nes, Flekkefjord

Barn 1.:

a. Siva Emilie f. 1877

b. Elida Birgitte f. 1878 g.m. nr. 44

Barn 2.:     

c. Sofie f. 1889

d. Lise Bendikte f. 1892

e. Tollak Log f. 1893

f. Selmer Antoni f. 1896


37. TEODOR TOLLAKSEN f. 1855

nr. 31a

g.1896.m. TOBINE MIKKELSDTR. f. 1863

Lone, Nes, Flekkefjord

Barn :   

a. Tønnes f. 1897

b. Magnus f. 1899

c. Bjarne f. 1900


38. BERNT BERNTSEN f. 1852

Urdal nr. 40b, lærer ved folkeskolen

g.1881.m. MARIE TØNNESDTR. f. 1838

nr. 30j


39. TOBIAS TOLLAKSEN f. 1847

nr. 28e

g.1874.m. ANNE KRISTINE LARSDTR. f. 1851

Mål nr. 27e

Fosterbarn :

a. Johanna Godfreda Hansdtr. f. 1890


40. SIVERT JANSEN f. 1849

nr. 29c

g.m. MARIE BERNTSDTR. f. 1852

Hidra


41. HANS MATIAS MATIASSEN f. 1851

Bodde på Midbø, Hidra

g.m. SEVERINE MIKKELSDTR. f. 1858

Barn :   

a. Simon Laurius f. 1889

b. Anton f. 1897


42. OLAUS TOLLAKSEN f. 1859

nr. 28j, bodde senere på Ystebø, Stornes, Åna-Sira

g.1893.m. TOBINE OLSEN f. 1867

Birkeland, Gyland, Bakke

Barn :   

a. Olga Tobine f. 1894

b. Tollak Smith f. 1896


43. BERTEL TOLLAKSEN f. 1868

nr. 31e

g.1899.m. IDA SOFIE JOHANNESDTR. f. 1876

nr. 34a

Barn :   

a. Benna Sofie f. 1900


44. LAURITS GERHARD LARSEN f. 1875

Flekkefjord

g.1900.m. ELIDA BIRGITTE SIVERTSDTR. f. 1878

nr. 36b

Barn :   

a. Lars f. 1900

Fosterbarn :

b. Serine Signe Marie f. 1890HUSMENN

Logstangen1. STÅLE BØRILDSEN f. 1684 d. 1765

Lie nr. 3a

g.1.m. INGER KNUDSDTR. f. 1665 d. 1732

     g.1.m. Log nr. 15

g.2.1733.m. MARTA PEDERSDTR. d. 1755

Rekevik nr. 10a

Barn 1.:   

a. Ola f. 1705 Løyning i elven nr. 12

Barn 2.:     

b. Inger f. 1736, ugift 1771

c. Karen f. 1739, ugift 1771

d. Bernt f. 1744 d. 1744


2. BERNT GABRIEL TØNNESSEN f. 1794 d. 1887

Stensland nr. 7e, daglønner

g.m. GRETE KATRINE VESSELSDTR. f. 1803

Nes, kaltes Willumsdtr. i 1835, 1841 og 1848

Barn :   

a. Tønnes Matias f. 1834 d. 1834

b. Tonette Martine f. 1835

c. Birgitte Pauline f. 1837 ugift 1900

d. Anne Kristine f. 1841

e. Pauline f. 1844

f. Grete Katrine f. 1848


3. ELLEF TØNNESSEN LOG f. 1798 d. 1873

Stensland nr. 7f, flyttet til Apelsnes, Hidra i 1842, og var der som føderådsmann i 1865

g.m. GURI HÅGENSDTR. f. 1804 d. 1854

Barn :   

a. dødfødt sønn 1834

b. Tønnes f. 1834 Apelsnes, Hidra

c. Hans Tobias f. 1836

d. Marie f. 1839

e. Gjert Elias f. 1841 ugift sjømann i 1865


4. JAKOB SEVERIN JAKOBSEN f. 1861

Haugesund, skipsfører

g.1891.m. MARGRETE TOLLAKSDTR. f. 1859

nr. 31c

Barn :   

a. Trygve Bernhard f. 1893


5. ANTON TOLLAKSEN f. 1855

Log nr. 28i

g.1892.m. OLINE TONETTE OMUNDSDTR. f. 1870

Stuhaug, Bakke (nå Sirdal)

Barn :   

a. Sally f. 1893

b. Trygve f. 1895

c. Gudrun f. 1898

d. Olaus f. 1903

e. Sigbjørn f. 1908