Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LINDLAND

Oppdatert 23.2.2016
Gårdsnr. 59

Linlandt 1519, Leiland - 1610, Lindland - 1665


 


 

 

1. HÅVARD LINDLAND n. 1519 – 1521

Skattet i 1519 6 mark, som ble betalt med 4 mark 6 skilling i kontanter og 10 mark kobber. I 1521 måtte han ut med 2½ lodd 1 kvintin sølv i skatt.


2. JON LINDLAND n. 1519 – 1521

Han skattet 2 mark i 1519 og betalte kontant. Skattet 1 mark 2 skilling i 1521, også kontant.


3. BERGULF BELLESTSEN n. 1563 - 1593

I. Mydland nr. 1b Skattet 1 daler i 1563. Lagrettemann 1568 - 1593. Skattet også som jordeier i 1563 for 7 spand korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med ½ daler 3 skilling. Kaltes Beruld Billestesøn i et brev fra 1593, bodde da på N. Mysse

Barn :

a. Bellest I. Mydland nr. 10

b. Bjørn I. Mydland nr. 15

c. Stein I. Mydland nr. 17

d. Kjetil nr. 5

e. Nils nr. 4

Bergulf Bellestsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted4. NILS BERGULFSEN n. 1602 - 1606 d.f. 1610

nr. 3e

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Jeg tipper at Nils Bergulfsen og Ågot (Willumsdtr?) i hvert fall hadde barna Willum Lindland og en datter gift med Halvor Sigurdsen Mysse. Det vil passe med at Willum og Halvor er svogrer, Ågot Willumsdtr n. 1617 vil være oppkalt etter sin farmor og Nils Halvorsen Mysse etter sin morfar.

g.m. ÅGOT LINDLAND n. 1610 – 1614

Ågot Lindland på den ene siden og Sven Pedersen Skarås på den andre, ang. hennes halvpart i Lindland, som han hadde leiet uten hennes viten og vilje. Det ble dømt at hun skulle få beholde sin halvpart. – 1613

Barn :

a. ? Willum nr. 9

b. ? datter g.m. N. Mysse nr. 14


5. KJETIL BERGULFSEN n. 1591 - 1603

nr. 3d, kaltes Mydland i 1591, lagrettemann i 1593. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.

Kjetil Bergulfsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted6. OLA LINDLAND n. 1603 – 1618

Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603


7. TOLLAK ORMSEN f. 1588 ikke n. 1668 sk. 1674 +

Bøtet i 1633 for han "slogs til Jens Årstad med en Korde". Han var stevnet i 1635 av Jens Ibsen for skyldig landskyld for 1633, men mente å kunne bevise at han hadde betalt. Hadde odel i Hovland, Egersund i 1674

g.m. GRO SIGBJØRNSDTR. sk. 1674 +

Barn :

a. Søren f. 1632 nr. 13

b. Alf nr. 16

c. Jakob Lauland nr. 7

Fosterbarn :

d. Bjørn


8. HÅVARD LINDLAND n. 1657


9. WILLUM LINDLAND n. 1605 d. 1640

nr. 4a ?

Var i desember 1622 stevnet av Kristoffer Hansen fordi han ikke hadde betalt sin landskyld for årene 1615, 1616 og 1617, noe han lovte å betale innen Olsok 1623. Det beløp seg til 14 daler 1 mark. Han var også stevnet i 1635 av Jens Ibsen for skyldig landskyld for 1633, men mente å kunne bevise at han hadde betalt. Han ble i 1629 kallt svoger til Halvor Sigurdsen Mysse. Eide i 1624 2 pnd i N. Mysse, og 1 pnd 1 mk i 1638

g.m. N.N. ERIKSDTR. enke 1641 - 1643

Datter av Erik Øybrandsen Tjøn, Heskestad

Barn :

a. ? Kjetil N. Mysse nr. 13

b. den Ågot Willumsdtr. som Erik Omundsen Kirkebø hadde "beligget" i 1617, kan være en datter her.

c. Jon f. 1609 ? nr. 11

d. datter, Salve Frøyland sonet 1640 fire rdl for leiermål med henne.

e. Erik f. 1622 nr. 10


10. ERIK WILLUMSEN f. 1622 sk. 1695 +

nr. 9e

Barn :

a. Willum f. 1661 nr. 12

b. Ragnhild gift på Ørsland

c. Gro, ugift 1695


11. JON WILLUMSEN f. 1609 d.e. 1673

nr. 9c ?, lagrettemann 1664, kanskje den Jon Wilumsen som Ole Bendiksen Holme skrev at han viet på Hidra i 1629

g.1629.m. ANNE KRISTENSDTR.

Hidra

Barn :

a. Astrid f. 1641 g.m. nr. 15

Jon Willumsens segl fra 1665. Foto : Stein N. Wisted12. WILLUM ERIKSEN f. 1661 d. 1738

nr. 10a, soldat 1682 - 1690

g.1.m. ANNE SVENSDTR. d. 1708

g.2.m. ? n. 1737

Barn 1.:

a. Marte f. 1701 ikke nevnt 1737

b. Morten f. 1704

c. Hans f. 1704 nr. 18

Barn 2.:

d. Sven f. 1714 n. 1737

e. Anne, fadder i 1729 og 1740


13. SØREN TOLLAKSEN f. 1632 d.e. 1690

nr. 7a

g.m. BARBRO PEDERSDTR. d. 1676

S. Omdal nr. 8d

Barn :

a. Tollak n. 1676

b. Peder f. 1664 nr. 14

c. Jakob n. 1676

d. Ingeborg n. 1676

e. Malene n. 1676


14. PEDER SØRENSEN f. 1664 d. 1730

nr. 13b, med kone og 2 barn i 1711, en av søstrene bodde også hos ham.


15. JAKOB JAKOBSEN f. 1651 d. 1708

g.m. ASTRID JONSDTR. f. 1641 d. 1735

nr. 11a

Barn :

a. Åse f. 1688 g.m. nr. 22

b. Jakob f. 1691 nr. 20

c. Jon f. 1694 nr. 21


farbror Lars Larsen Egeland ? f.ca. 1700 Lindland, Lund


16. ALF TOLLAKSEN f. 1633 n. 1693 sk. 1697 +

nr. 7b, lagrettemann i 1668, ant samme som Midtbø nr. 4. Han kjøpte fem spann og tredjeparten av ett spann korn i Hovland, Egersund fra Bjørn og Lars Jakobsønner i 1694, og tre spann korn i samme gård av Ingeborg Kjelland

g.m. ANNE TORESDTR. d. 1747

Barn :

a. Tollak Midtbø nr. 10

b. Hans f. 1671 nr. 17

c. Ingeborg, ugift 1697

d. Anne, ugift 1697


17. HANS ALFSEN f. 1671 n. 1730 sk. 1738 +

nr. 16b, brukte også 27 mk i Fitje i 1723 - 1725

g.m. KRISTINE JONSDTR. d. 1741

Barn :

a. Anne f. 1701 g.m. nr. 23

b. Guri g.m. Steinberg nr. 26

c. Karina f. 1711 gift på Ø. Åmodt 18

d. Kristine gift på Stene, Heskestad

e. Hans f. 1720, k. 1736 ikke n. 1738

 

18. HANS WILLUMSEN f. 1704 d. 1771

nr. 12c, bruker 1738 – 1749, nevnt i 1749-matrikelen, men utstrøket. Kaltes Lindland i 1753, men husmann under Egeland i 1758, Egelandsmoen i 1771

g.m. RANDI f. 1713

Barn :

a. Anne f. 1737 gift på Stranden nr. 81

b. Willum f. 1740 d. 1741

c. Berte f. 1742 gift på Stranden nr. 56

d. Nille Marte f. 1745 ikke n. 1758

e. Inger f. 1748 ikke n. 1758

f. Rakel f. 1753 n. 1758

 

19. ENDRE SALVESEN f. 1722 d. 1789

Heskestad, soldat 1748 - 1754, kaltes Regvei i 1751 - 1753, Liholmen i 1789, brukte 1 løp i 1755

g.1749.m. ÅSE SØRENSDTR. f. 1722 d. 1768

Ø. Regeland nr. 19b

Barn :

a. Salve f. 1751 nr. 26

b. Rakel f. 1754 d. 1759

c. Søren Andreas f. 1756 Ø. Barstad nr. 50

d. Marte f. 1759 gift på V. Barstad nr. 43

e. Rakel f. 1762 d. 1763

f. Endre f. 1764 tv. d. 1764

g. Åse f. 1764 tv.


20. JAKOB JAKOBSEN f. 1691 d. 1747

nr. 15b, kaltes I. Mydland i 1713, men ikke i 1717, S. Omdal i 1733, brukte 1 løp i 1755

g.1.m. SIRI OMUNDSDTR. d. 1713

I. Mydland nr. 31e

g.2.m. SIRI OLSDTR. f. 1693 d. 1769

Log nr. 15c

Barn 2.:

a. Siri f. 1720 gift på Egeli i Sireheien nr. 7

b. Kornelske f. 1721 gift på Tothammer nr. 20

c. Inger f. 1728 k. 1741

d. Jakob f. 1731 d. 1735

e. Malene f. 1733


21. JON JAKOBSEN f. 1694 d. 1761

nr. 15c, brukte 1 løp i 1755

g.m. BARBRO PEDERSDTR. d. 1758

Barn :

a. Anne f. 1731 g.m. nr. 24

b. Åse f. 1734 d. 1795

c. Astrid f. 1740 fikk barn med Midtbø, husmenn nr. 8d, skal i følge formynderprotokollen ha vært gift etter det.

d. Barbro f. 1743 gift på Stranden nr. 73

e. Siri f. 1747 n. 1761


22. JOFRED JONSEN d.f. 1734

S. Rosseland nr. 5h

g.m. ÅSE JAKOBSDTR. f. 1688 d. 1760

nr. 15a

Barn :

a. Astrid f. 1722 g.m. Fitje nr. 15


23. OMUND ELLEFSEN f. 1701 d. 1757

Steinberg nr. 18d, bodde på Steinberg 1728 – 1738, her fra 1739, brukte 1 løp i 1755

g.m. ANNE HANSDTR. f. 1701 d. 1783

nr. 17a

Barn :

a. Åse f. 1729 gift på Guddal nr. 10

b. Marie f. 1730

c. Tønnes f. 1733 nr. 25

d. Ellef f. 1737

e. Kristine f. 1741

f. Hans f. 1744

g. Anne Kristine f. 1748 d. 1753


24. SVEN JAKOBSEN f. 1740 d. 1809

Overtok i 1761, Kaltes Ribland i 1769

g.1.1759.m. ANNE JONSDTR. f. 1731 d. 1799

nr. 21a

g.2.1803.m. ELLEN ELLEFSDTR. f. 1734

     g.1.m. I. Mydland nr. 39

Barn :

a. Berte f. 1761 gift på Østbø nr. 15

b. Jon f. 1764 nr. 29

c. Barbro Guria f. 1769 d. 1769

d. Barbro Guria f. 1770 gift på Ørsland nr. 22


25. TØNNES OMUNDSEN f. 1733 d.e. 1801

nr. 23c, kaltes Kirkebø i 1767 - 1770, bodde på Årstad, Egersund ihvertfall fra 1782

g.1.1758.m. SISSEL OLSDTR. f. 1731 d. 1785

Y. Mydland nr. 18d

g.2.1788.m. ANNE ELLEFSDTR. f. 1733 d.e. 1801

     g.1.m. Sel nr. 12

Barn 1.:

a. Omund f. 1759 d. 1759

b. Ingeborg f. 1760 d. 1760

c. Ingeborg f. 1762 g.1782.m. Jon Mikkelsen Årstad, Egersund

d. Anne f. 1764

e. Ane Katrine f. 1767

f. Omund f. 1770

g. Ågot f. 1775 d. 1775


26. SALVE ENDRESEN f. 1751 d. 1816

nr. 19a, kaltes Sel i 1778

g.m. SIGRID ABRAHAMSDTR. f. 1754 d. 1825

Netland nr. 13f

Barn :

a. Anne Marie f. 1776 gift på Ø. Åmodt, husmenn nr. 5

b. Asseline f. 1778 gift på Y. Evje nr. 15

c. Ingeborg Kristine f. 1781 gift på Y. Evje nr. 16

d. Endre f. 1784 nr. 34

e. Abraham f. 1786 nr. 33

f. Serine f. 1789

g. Ellen Kristine f. 1792 d. 1799

h. Salve f. 1795 Kirkebø, husmenn nr. 20


27. JOHANNES TORGERSEN f. 1754 d. 1816

Fitje nr. 15c

g.1775.m. MALENE TORGERSDTR. f. 1752 d. 1821

Ø. Støle nr. 6c

Barn :

a. Tønnes f. 1775 nr. 32

b. dødfødt datter 1777

c. Torger f. 1778 nr. 31

d. Serine f. 1780 d. 1848 ugift

e. Andreas f. 1783 nr. 35

f. Anne Marie f. 1785 d. 1832 ugift

g. Anne Malene f. 1787, ikke n. 1818

h. dødfødt sønn 1791

i. Johannes f. 1792


28. JAKOB LARSEN f. 1755 d. 1825

Ø. Regeland nr. 16h

g.1788.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1759 d. 1834

Gauteland nr. 14k

Barn :

a. Lars f. 1790 d. 1791

b. Lars f. 1792 d. 1793

c. Lorentz Tobias f. 1794 nr. 36

d. Anne Kristine f. 1798 d. 1861 ugift

e. Ingeborg Marie f. 1803

     Barn : a. Martine f. 1833 d. 1834 - far Åros, husmenn nr. 10


29. JON SVENSEN f. 1764 d. 1810

nr. 24b

g.1786.m. ANNE KJETILSDTR. f. 1764 d. 1840

Skeipstad, Helleland

Barn :

a. Sven f. 1787 nr. 30

b. Berte Kristine f. 1791 g.m. nr. 47

c. dødfødt sønn 1794

d. Anne Sofie f. 1794 gift på Hatleskog nr. 11

e. Kjetil f. 1797 d. 1797

f. Kjetil f. 1798 Mål, husmenn nr. 17

g. Anne Malene f. 1801 gift på Skibstad, Helleland

h. Birgitte f. 1804 gift på Hestad, Helleland

i. Jon f. 1808


30. SVEN JONSEN f. 1787 d. 1846

nr. 29a

g.1812.m. MARTE KRISTINE SØRENSDTR. f. 1788 d. 1841

Ø. Barstad nr. 50d

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1813 d. 1813

b. Ingeborg Kristine f. 1814

c. dødfødt sønn 1817 tv.

d. Jon f. 1817 tv. Fitje nr. 26

e. Sven f. 1820 Bakke nr. 21

f. Anders f. 1823

g. Martine f. 1826 g.m. nr. 40

h. Sivert f. 1830

i. Endre f. 1834


31. TORGER JOHANNESSEN f. 1778 d. 1851

nr. 27c, kaltes Årstad i 1809 – 1848, Frøyland i 1851

g.1803.m. GJERTRUD MARIE ROBERTSDTR. f. 1776 d. 1848

     g.1.m. Årstad nr. 54

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1804 gift på Ø. Barstad nr. 55

b. Gjertine f. 1806 gift på Stranden nr. 108

c. Anne Malene f. 1807 gift på Kirkebø nr. 44

d. Johannes f. 1809 Kirkebø nr. 45

e. Tobias f. 1812 Årstad nr. 59

f. Rakel f. 1813 gift på Ø. Åmodt, husmenn nr. 8

g. Elisabet f. 1814

h. Serine f. 1816 gift på Skjevrås nr. 35

i. Anders f. 1819 Årstad nr. 61


32. TØNNES JOHANNESSEN f. 1777 d. 1845

nr. 27a

g.1808.m. ANTONETTE JONSDTR. f. 1787 d. 1849

Kvelland, Lund

Barn :

a. Johannes f. 1809 nr. 37

b. Jonas Tobias f. 1811 Lindland, husmenn nr. 5

c. Anne Malene f. 1814 gift på Årrestad, husmenn nr. 1

d. Tønnes f. 1817 d. 1833

e. Anne Birgitte f. 1820 d. 1837

f. Gjertrud f. 1825 g.1859.m. Ivar Rasmussen, Stavanger

g. Anne Tonette f. 1828 d. 1835

h. Tønnes f. 1833


33. ABRAHAM SALVESEN f. 1786 d. 1828

nr. 26e

g.1810.m. INGEBORG HELENE JONSDTR. f. 1790

Stranden nr. 55c, g.2.m. nr. 47

Barn :

a. Serine f. 1810 gift på Guddal nr. 16

b. Guri f. 1812 gift på Stranden nr. 96

c. Salve f. 1814 Stranden nr. 121

d. Jon f. 1816 nevnt i et pasientregister i Amsterdam i 1849

e. Ingeborg Helene f. 1818 d. 1831

f. Abraham f. 1820 Stranden nr. 132

g. Ellen Kristine f. 1825 gift på Kjørsvåg, Nes

h. Gurina Pauline f. 1827

 

34. ENDRE SALVESEN f. 1784

nr. 26d, de flyttet til Stavanger rundt 1821, og han reiste til USA med Restaurationen fra Stavanger i 1825 sammen med de andre første utvandrerne fra Norge. Gift andre gang i USA

g.1.1808.m. BERTE MORTENSDTR. f. 1791

Eikeland, Lund

g.2.1832.m. ANNE JOHANNE JONSDTR.

Hervik, Tysvær

Barn 1.:

a. Morten Tobias f. 1810

b. Ellen Serine f. 1812 g.m. Tomas Pedersen, Stavanger

c. Salve f. 1814

d. Berte Guria f. 1817 g.1838.m. Johannes Rasmussen, gift i Stavanger, bosatt på Rygg, Randaberg.

e. Ellen Birgitte f. 1820

f. Ingeborg f. 1822 tv.

g. Kristine f. 1822 tv.

h. Anne Katrine f. 1825

Barn 2.:

i. Andrew Alexander f. 1833


35. ANDREAS JOHANNESSEN f. 1783 d. 1834

nr. 27e, kaltes Sandklev under Lindland i 1830 - 1834

g.m. ANNE SERINE JONSDTR. f. 1778 d. 1834

Kaltes Sofie Jonsdtr. i 1834

Barn :

a. Johannes f. 1805 nr. 39

b. dødfødt sønn 1808

c. Jonas f. 1809 Kirkebø nr. 44

d. Anne Malene f. 1813 gift på Hatleskog nr. 12

e. dødfødt sønn 1816


36. LORENTZ TOBIAS JAKOBSEN f. 1794 d. 1850

nr. 28c

g.1817.m. ANNE LARSDTR. f. 1797 d. 1840

Egeland nr. 11e

Barn :

a. Ingeborg f. 1818 d. 1818

b. Jakob f. 1819 nr. 43

c. Lars f. 1821 nr. 41

d. Ingeborg f. 1824 gift på S. Rosseland nr. 27

e. Johanne f. 1826 gift på Rekevik nr. 37

f. Tobias f. 1829 d. 1830

g. Anne Elisabet f. 1831

h. Anne f. 1834

i. Pernille f. 1837 d. 1841


37. JOHANNES TØNNESSEN f. 1809 d. 1891

nr. 32a

g.1838.m. GJERTINE OLSDTR. f. 1816 d. 1867

Ø. Åmodt nr. 26f

Barn :

a. Karoline f. 1839 d. 1846

b. Tønnes f. 1841 nr. 38

c. Anne f. 1844 d. 1845

d. Anton Olaus f. 1847 d. 1847

e. Anton Olaus f. 1848

f. Karoline f. 1851 gift på N. Åmodt, husmenn nr. 4

g. Johan f. 1853 d. 1856

h. Johanne Gjertine f. 1857


38. TØNNES JOHANNESSEN f. 1841 d. 1877

nr. 37b, "Omkom i Drukkenskap"

g.1859.m. HANSINE ABRAHAMSDTR. f. 1839 d.e. 1900

S. Rosseland nr. 28b

Barn :

a. Johan Gerhard f. 1860 ugift 1900, møller

b. Abraham Verngren f. 1862 ugift 1900, møller

c. Gurine f. 1865 ugift 1900

d. Teodor Severin f. 1867

e. Anne f. 1870

f. Tobine Hansine f. 1873 ugift, avholdsmissær i 1900

g. August Gerhard f. 1876 bodde i Minnesota, USA


39. JOHANNES ANDREASSEN f. 1805 d. 1888

nr. 35a, Skomaker, kaltes Bø i 1831 – 1834, Sandklev u/ Lindland i 1836, 1861 og 1880, Lindland i 1844

g.1830.m. ANNE KRISTINE JENSDTR. f. 1799 d. 1880

Eik nr. 38d

Barn :

a. Andreas f. 1831 Haneberg, husmenn nr. 30

b. Engel (dtr) f. 1832 gift på Grastveit, Egersund

c. Johan Jørg f. 1834 d. 1844

d. Anne f. 1836 gift på Birkeland, husmenn nr. 4


40. BERNT BRUN JAKOBSEN f. 1814 d.e. 1900

Fitje nr. 21d, bodde på Fitje i 1848 - 1851

g.1848.m. MARTINE SVENSDTR. f. 1826 d.e. 1900

nr. 30g

Barn :

a. Jakob f. 1849 nr. 51

b. Martine Kristine f. 1851 d. 1853

c. Berte Kristine f. 1853

d. Bertine f. 1856 g.1887.m. bakermester Tobias Hansen f. 1863 Meling, Talgø, Finnøy

e. Sivert f. 1859

f. Martine f. 1862

g. Bernt Kristian f. 1866 Fitje nr. 30


41. LARS LORENTZSEN f. 1820 d.e. 1900

nr. 36c

g.1847.m. GJERTINE PEDERSDTR. f. 1824 d.e. 1900

Sel nr. 17f, kaltes Ellen Gjertine i 1847 – 1865 og i 1900

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1848 d. 1855

b. Inger Elisabet f. 1850 gift på Ørsland nr. 31

c. Ludvig f. 1852 d. 1852

d. Ludvig Tobias f. 1853 d. 1854

e. Anne Elisabet f. 1856 d. 1866

f. dødfødt datter 1860

g. Peder Lassenius. f. 1862 d. 1864

h. Peder Lassenius f. 1865

i. Ellen Elisabet f. 1866 g.m. nr. 52


42. KONRAD GUNDERSEN f. 1818 d. 1883

Gyland nr. 31c, kaltes Åvendal i 1845 – 1858, Steinberg i 1864

g.1.1845.m. OLINE HANSINE OLSDTR. f. 1826 d. 1855

Egersund

g.1856.m. ANNE MARGRETE OLSDTR. f. 1832 d.e. 1900

Vatland nr. 20d, bodde på Ørsland i 1900

Barn 2.:

a. Olaus f. 1856 d. 1857

b. Olaus f. 1858 ugift Ørsland i 1900

c. Bernt Tobias f. 1862

d. Gunnar f. 1864


43. JAKOB LORENTZSEN f. 1819 d. 1897

nr. 36b

g.1844.m. ANNE LARSDTR. f. 1816 d. 1886

S. Rosseland nr. 24

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1845 d. 1845

b. Anne Elisabet f. 1846 g.m. nr. 53

c. Lars f. 1849 ugift 1900, møller

d. Ingeborg f. 1852 d. 1885 ugift

e. Lorentz Tobias f. 1856 Kirkebø nr. 53

f. Anton f. 1861 nr. 54


44. OMUND JAKOBSEN f. 1821 d. 1856

Løvik nr. 22a, fikk i 1845 barn med Fitje nr. 24b

g.1852.m. ELISABET OLSDTR. f. 1822

Eik nr. 43c

     g.2.m. nr. 45

Barn :

a. Ingeborg Elisabet f. 1852 til USA

b. Oline Katrine f. 1855 reiste til Westby, Vernon, Wisconsin, USA. gift der med Anton Hansinius Hanson N. Saurdal nr. 23b


45. LARS HANSEN f. 1834

Brambo nr. 16e, flyttet til USA

g.1859.m. ELISABET OLSDTR. f. 1822

     g.1.m.nr. 44

Barn :

a. dødfødt datter 1861

b. Hansine Oline f. 1863 til USA


46. PEDER SAMUEL JONASSEN f. 1837

Kirkebø, husmenn nr. 17c

g.1862.m. INGEBORG ELISABET OLSDTR. f. 1836

Eik nr. 43g

Barn :

a. Peder Johan f. 1859 UE - mor Ingeborg Tollaksdtr. Frøyland

b. Jonas f. 1863

c. Ola Teodor f. 1864

d. Elias f. 1867 d. 1872

e. Sine Gjertine f. 1870 d. 1870

f. Sine Elisabet f. 1871

g. Elias f. 1874 d. 1877

h. Ida Pauline f. 1877 d. 1877

i. dødfødt datter 1879


47. PEDER ASKILDSEN f. 1797 d. 1874

Buhøllen, Valle, kaltes Steinberg i 1831, fikk i 1859 barn med Kirkebø, husmenn nr. 19c

g.1.1830.m. BERTE KRISTINE JONSDTR. f. 1791 d. 1831

nr. 29b "død i barselseng, uden at blive forløst."

g.2.1831.m. INGEBORG HELENE JONSDTR. f. 1790 d. 1857

     g.1.m. nr. 33

Barn 2.:

a. Berte Kristine f. 1832 g.m. Stranden nr. 152

b. Rakel f. 1834

c. Anne Pernille f. 1836 d. 1836


48. LARS ERLANDSEN f. 1828

Eide, Fal... anneks til Lille Elvedal

g.1865.m. KAREN KRISTINE NILSDTR. f. 1826

Lillebrekke, Bamle

Barn :

a. Erland f. 1865


49. ANTON BERTINIUS ABRAHAMSEN f. 1843

Ø. Barstad, husmenn nr. 6c, skomaker, bodde på N. Surdal i 1878, på Barstad i 1882 – 1885, Sandbekk 1890 - 1900

g.1872.m. GRETE JAKOBSDTR. f. 1849

Ø. Regeland nr. 29a

Barn :

a. Adolf Gerhard f. 1873

b. Abraham Bertinius f. 1875

c. Jakobine Gurine f. 1876

d. Anne Emilie f. 1878

e. Ida Marie f. 1880 gift på Tothammer nr. 30

f. Petra Josefine f. 1882

g. Jakob f. 1885

h. Gabriel f. 1888

i. Gina f. 1890

j. Albert Bertinius f. 1893


50. TØNNES GABRIEL JAKOBSEN f. 1840

g.m. ANNE KRISTINE LARSDTR. f. 1840

Barn :

a. Berte Lovise f. 1877

b. Lars f. 1880


51. JAKOB BERNTSEN f. 1849

nr. 40a

g.1883.m. ANNE TOBINE TORESDTR. f. 1852

Stensland nr. 8e

Barn :

a. Bine Marie f. 1893


52. ANTONI TØNNESSEN f. 1868

Håland nr. 41a, født på Kalvestrand, Heskestad

g.1890.m. ELLEN ELISABET LARSDTR. f. 1866

nr. 41i

Barn :

a. Salmine f. 1891

b. Josefine f. 1892

c. Lovise f. 1894

d. Teodora f. 1896

e. Lars f. 1897

f. Tønnes f. 1899


53. ERIK ANDREASSON HEDBERG f. 1836

Hools pastorat, Elfsberg, Sverige

g.1872.m. ANNE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1846

nr. 43b

Barn :

a. dødfødt sønn 1873

b. Anne Marie f. 1874 d. 1889

c. Jakobine Andrine f. 1876

d. Johan August f. 1878 d. 1882

e. Emil Antoni f. 1880

f. Johan August f. 1883

g. Ingeborg f. 1885

h. Gustav f. 1887


54. ANTON JAKOBSEN f. 1861

nr. 43f, bonde og møller

g.1896.m. BENEDIKTE LOVISE TOBIASDTR. f. 1870

Kvelland, Lund

Barn :

a. Anne f. 1897

b. Borghild Sofie f. 1899

 


HUSMENN

Kalles Siriholmen, antakelig etter Siri Trondsdtr. som bodde der i sine tre ekteskap i årene 1769 - 18121. PEDER TOLLAKSEN HOLMEN f. 1747

Ribland nr. 11d, kaltes Krone i 1772

g.1769.m. SIRI TRONDSDTR. f. 1735 d. 1812

Moi, Lund

     g.2.m. nr. 2

Barn :

a. Tobias f. 1770

b. Tønnes Andreas f. 1772 d. 1832 ugift

c. Guri Malene f. 1773 gift på Ribland nr. 16


2. HOSKULD OLSEN HOLMEN f. 1728 d. 1792

Ikke funnnet i 1758, kaltes Regvei/Volden i 1765, Vinje 1770 - 1771 (Hoskuld Olsen og hustru), oppgitt til 42 år ca. 1770 legdsrulle, f.ca. 1728, men til 82 år i 1792, f.ca. 1710

g.1.m. ?

g.2.1782.m. SIRI TRONDSDTR. f. 1725 d. 1812

Kaltes Tønnesdtr. i 1801

     g.1.m. nr. 1, g.3.m. Steinberg, husmenn nr. 1

Barn 1.:

a. Ingeborg f. 1765 d. 1765

b. ? Hoskuld f. 1770 Frøyland, husmenn nr. 13


3. TORGER HOSKULDSEN f. 1754 d. 1805

Bodde først på Regeland, senere på Tengsareid, Egersund

g.1789.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. f. 1746 d. 1815

     g.1.m. Ø. Regeland nr. 22

Barn :

a. Ingeborg Guria f. 1790 ikke n. 1801

b. Hans Gabriel f. 1794 – mor Malene Omundsdtr.


4. KRISTIAN KRISTIANSEN f. 1826 d. 1878

Løtoft nr. 24d, dagarbeider

g.1861.m. ANNE MARIE LARSDTR. f. 1831

Netland nr. 19i


5. JONAS TOBIAS TØNNESSEN f. 1811 d. 1897

Lindland nr. 32b

g.1853.m. KAREN ASLAKSDTR. f. 1822 d. 1899

Ø. Åmodt nr. 29b

Barn :

a. Anne Gurine f. 1854

b. Tomine f. 1857

c. Johan Kristian f. 1863 d. 1885 ugift


6. JENS JENSEN f. 1814 d. 1865

S. Omdal nr. 21b, bodde på Frøyland i 1851, Årstad i 1855 - 1858

g.1851.m. TOMINE SVENSDTR. f. 1821 d. 1893

Egedal, Valle, Setesdal

Barn :

a. Severine Gjerdine f. 1851 Løvik, husmenn nr. 5

b. Reinert Tobias f. 1855

c. Ingeborg Sofie f. 1858 gift på Stranden nr. 240

d. Johan Kristian f. 1862 k. 1876 i Heskestad

e. Gjertine f. 1865