Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LILLE ROSLAND

Oppdatert 27.5.2014
Gårdsnr. 67

Ryssland, Ryßeland - 1616. L: Røseland - 1665


1. TOROLF ROSSELAND n. 1519 - 1521

Han skattet 4 mark i 1519 som han betalte med 1 pund kobber og 1½ mark 3 skilling i penger. I 1521 betalte han 1 lodd sølv og 1 pund bronse i skatt. Bodde vel egentlig på Store Rosland. Han er av noen framsatt som farfar til refomasjonspresten Peder Clausson Friis (1545-1614), via en sønn Niklaus, som ennå ikke er funnet (Ætt og Heim 2009-2010).

Barn :

a. ? Niklaus, se S. Rosseland

b. ? Utyrme drept i Undal (Lindesnes) 1528. Det er vel ikke sagt i brevet som omhandler drapet på Utyrme Torolfsen at denne var fra Sokndal. Hvis han var det, er det sansynlig at han var bror til Niklaus og sønn til Torolf Rosseland.


2. OMUND OLSEN n. 1562 - 1563

Bodde vel egentlig på Store Rosland. Antakelig samme som er nevnt på Immerstein nr. 7. Lagrettemann i 1562, skattet 1 daler 1 ort i 1563. Skattet også som jordeier i 1563 for 2 spann korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med ½ daler.

g.m. ? (NIKLAUSDTR)

Barn :

a. ? Ola Immerstein nr. 7

b. ? Anders Immerstein nr. 11

c. Jon nr. 3


3. JON OMUNDSEN n. 1610 - 1611

nr. 2c

Nevnt som skatteyter i knekteskattemanntallet i 1611, og blant ødegårdsmenn og husmenn i skattemanntallet 1610- 1611, og var kanskje første mann som bodde her.


4. ISAK NIKLAUSEN n. 1610 - 1643

Røydland, Helleland, bodde på Immerstein 1604 – 1607, ”Jsack Emmersteen for Ord och Røgte hand thillagde sin hustrue med Leiermaall med Joen Knubbedall, och kunde ej di beuisβe, Affsonidt for - ½ daller” - 1607. Kaltes S. Rosseland i 1626 - 1637, eide ½ løp i Immerstein 1617 – 1624, bøtet 4 daler i 1623 for sin sønns leiermål. Det er nok Mikkel, som også måtte sone selv i 1633 for leiermål. Isak sonet i 1624 “for hans søn Ved kierchen Udgaff it kniff støng”, det var vel Mikkel som var på farten igjen. Isak Rosseland tilbød ½ løp i Immerstein, hvis noen av hans slekt eller ”bloteforvante” ville kjøpe det, skulle de med dette være det tilbudt, ellers kan han selge de til hvem han vil. – 1624. Han hadde ifølge tingboken en søsterdatter som het Marit Mikkelsdtr, nevnt 26.2.1641.

(Isak Niklausen er framsatt av noen som bror til refomasjonspresten Peder Clausson Friis (1545-1614) og i såfall barnebarn av nr. 1 (Ætt og Heim 2009-2010)

g.1.m. ?

g.2.m. KAREN ROSSELAND

     g.1.m. S. Rosseland nr. 3

Barn 1.:

a. datter g.m. S. Rosseland nr. 5

b. David N. Regeland nr. 10

c. Torstein N. Regeland nr. 13

d. Mikkel Kjelland nr. 5

e. Anne gift på V. Barstad nr. 28

Barn 2.:

f. datter gift på S. Rosseland nr. 6

g. Ellen gift på Y. Mydland nr. 5


5. NILS HALVORSEN f.ca. 1590 n. 1613 - 1637 d.f 1641

N. Mysse nr. 14a

g.m. KRISTINE PEDERSDTR. n. 1643 – 1650

S. Rosseland nr. 1a, skal ifølge tingboken være født på Tothammer

Barn :

a. Jon f. 1615 Immerstein nr. 18

b. Halvor f. 1619 nr. 6

c. Peder f. 1632 nr. 7

Nils Rosselands segl fra 1633


6. HALVOR NILSEN f. 1619 d. 1673

nr. 5b, var ugift i 1659 og brukte ½ løp, eide 22 mrk odel i N. Mysse i 1668 – 1671, hans barn eide 20 mk i 1676 – 1693, i 1714 var eide de 13 ½ mk

g.m. INGEBORG DAVIDSDTR.

N. Regeland nr. 10e

     g.2.m. nr. 11

Barn : a. Nils

b. David f. 1665 Knubbedal nr. 7


7. PEDER NILSEN f. 1632 n. 1701

nr. 5c

g.m. ÅSE JONSDTR. d. 1690

S. Rosseland nr. 5f

Barn :

a. Fredrik nr. 9

b. Kristine f. 1659 gift på Brandsberg nr. 7


8. JOFRED LARSEN f. 1630 d. 1692

Kirkebø nr. 22e

Sonet i 1655 fordi "han laa for tiilig med sin festequinde". "Jonefer bøe, en Egtemand uar steffnt for lejermaal med Magle thostensdatter sonet med fougden for 8 R(ix)daler som uar hans yderste formue, och hans broder hialp hanem 2 daler til samme Soning" - 1658, lagrettemann i 1673, bodde på Midtbø i hvert fall fra 1655 til 1666

g.1.m. INGEBORG TRONDSDTR. f. 1637 d. 1674

Tothammer nr. 7f, ant. g.1.m. BJØRN n.n. ref. eldste sønn.

g.2.m. GURI TORESDTR.

S. Rosseland nr. 4a ? g.1.m. OMUND n.n. g.2.m. SØREN n.n.

        Guri og Omunds barn :  a. Tore f. 1657 S. Rosland nr. 12

                                           b. Torger n. 1693

                                           c. Karen n. 1693 g.m. Steinberg nr. 23

Disse tre søsken solgte i 1693 9 mk odel i gården Tangeland, Moi, Lund til Jakob Mydland for 40 rd.

        Guri og Sørens barn :    a. Tollak Sørensen f. 1685 tjente på Lindland i 1701

                                           b. Jakob Sørensen f. 1689

Barn 1.:

a. Bjørn f.ca. 1657 d. 1680 reservesoldat 1677 - 1680

b. Lars f. 1658 Ørsland nr. 11

c. Mikkel f. 1666 Sel nr. 8

d. Kristine gift på S. Rosseland nr. 12

e. Omund f. 1668 (?) nr. 10

Barn 2.:

f. Ingeborg g.m. Hegdal, husmenn nr. 6


9. FREDRIK PEDERSEN d. 1694

nr. 7a

g.m. ELLEN ÅNENSDTR. n. 1717 - 1720

Sel nr. 5g

     g.2.m. nr. 10

Barn :

a. Alet f. 1690 g.m. Peder Willumsen Midbrød, Egersund

b. Fredrik f. 1694 nr. 13


10. OMUND JOFREDSEN f. 1668

nr. 8e, kaltes "Dend BortRømbte" i 1711, han hadde satt barn på svigerinnen sin, noe som etter den tids lover ble regnet som incest, og som ga dødsstraff, se Sel nr. 5i

g.m. ELLEN ÅNENSDTR. d. 1753

     g.1.m. nr. 9

Barn :

a. Jofred f. 1699 Stranden nr. 38

b. Tore f. 1704 d. 1727 ugift, soldat 1726 – 1727

c. Guri, tjente i Kristiania i 1739


11. SVEN TORKELSEN d. 1683

S. Ålgård nr. 5b, kaltes S. Ålgård i 1645

g.1.m. INGEBORG DAVIDSDTR.

     g.1.m. nr. 6

g.2.m. GJERTRUD JONSDTR.

Immerstein nr. 18a

     g.2.m. nr. 12

Barn 2.:

a. Anne

b. Ingeborg f.ca. 1680 gift på Urdal nr. 19


12. JOFRED JOHANNESSEN f. 1654 n. 1741

Hauge nr. 16a, kaltes Hauge 1729 - 1741

g.1.m. GJERTRUD JONSDTR. d. 1697

     g.1.m. nr. 11

g.2.m. BERTE BJØRNSDTR. f. 1692 d. 1736

"hun døde i hennes Barselspines uforløp." - 1736

g.3.m. ? d. 1741

Barn 2.:

a. Bernt f. 1729 k. 1746

b. dødfødt barn 1736


13. FREDRIK FREDRIKSEN f. 1694 d. 1743

nr. 9b, kaltes Omundsen i 1728

g.1.m. ABEL NAVARSDTR. d. 1738

N. Mysse nr. 26a

g.2.1739.m. INGER SIVERTSDTR. f. 1701 d. 1760

Grov nr. 4d, Kaltes Urdal i 1760

     g.1.m. I. Evje nr. 15

Barn 1.:

a. Berte f. 1723 gift på Knubbedal nr. 12

b. Fredrik f. 1724 Løvik, husmenn nr. 3

c. Inger f. 1729, ikke n. 1743

d. Tore f. 1731 Knubbedal nr. 15

Barn 2.:

e. Abel (dtr.) f. 1741 d. 1760


14. OMUND OMUNDSEN f. 1696 d. 1749

Svindland nr. 7b, soldat 1717 – 1727, dimitert 1727, var gift med 3 barn i 1727, og hadde bykslet gård siden 1719

g.1.m. MARTE JØRGENSDTR. d. 1723

Urdal nr. 19c

g.2.m. SIRI KNUDSDTR. f. 1694 d. 1761

Y. Evje nr. 8a

Barn 1.:

a. Omund f. 1723 Hauge, husmenn nr. 11

Barn 2.:

b. Marte f. 1724 g.m. nr. 16

c. Berte f. 1729 gift på Hatleskog nr. 8

d. Ellen f. 1731 gift på Y. Evje nr. 10

e. Omund f. 1738 nr. 15


15. OMUND OMUNDSEN f. 1738 d. 1777

nr. 14e

g.1758.m. BERTE ÅNENSDTR. f. 1734 d.e. 1770

Gauteland nr. 15d

     g.2.m. nr. 18

Barn :

a. Omund f. 1759 d. 1760

b. dødfødt sønn 1761

c. Berte f. 1762 gift i Christiania

d. Omund f. 1764 Egvåg

e. Sara (Siri) f. 1766 gift ved Arendal

f. Andreas f. 1769 d. 1769

g. Andreas f. 1771 Christiania

h. Torborg f. 1773 d. 1791

i. dødfødt datter 1775

j. Anne Serine f. 1777 g.m. Johannes


16. LARS ELLEFSEN f. 1722 d. 1790

N. Åmodt nr. 14c, soldat 1742 - 1751, kaltes Hatleskog i 1759 – 1762, brukte 1 pnd 12 mk her i 1755, samt 1 pnd 12 mk i Vinje, kjøpte 1 hud i Hadland, Egersund den 22.12.1762, og flyttet dit.

g.1746.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1724 d.e. 1801

nr. 14b

Barn :

a. Siri f. 1747 d. 1760

b. Berte f. 1750 d. 1759

c. Ellef f. 1752 d. 1759

d. Omund f. 1755 d. 1838 Hadland, Egersund, g.m. Ingeborg Johannesdtr Ø. Svanes

e. Gjertrud f. 1758 d. 1760

f. Gjertrud f. 1760 g.1780.m. Johannes Jonsen Håland, Egersund

g. Eilert f. 1764 i København 1790

h. Lars f. 1770 d.f. 1790


Dødsår på barna er usikre, da det bare står Lars Ellefsen Hatleskogs sønn eller datter, totalt døde det 2 sønner og 3 døttre i årene 1759 - 1762, så det mangler en sønn i oversikten.


17. OMUND JAKOBSEN f. 1744 d. 1772

Ø. Øyestad, Heskestad, kaltes Y. Evje i ekstraskatt 1770 - 1771, men L. Rosland ved Mikkels dåp i 1771.

g.1761.m. TORBORG MIKKELSDTR. f. 1732 d. 1794

Årrestad nr. 20e

     g.2.m. Berglyd nr. 26

Barn :

a. Jakob f. 1767

b. Mikkel f. 1771, ikke n. 1794


18. NATHANIEL OMUNDSEN f. 1754 d. 1817

Ø. Barstad nr. 35c

g.1779.m. BERTE ÅNENSDTR. f. 1734 d. 1814

     g.1.m. nr. 15

Barn :

a. Omund f. 1780 nr. 21


19. SIMON JAKOBSEN f. 1756 d. 1846

Eie nr. 21f , kaltes Åmodt i 1776 – 1784, Kaltes Frøyland i 1803 - 1846. "Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1778

g.1776.m. MARIE DANIELSDTR. f. 1753 d. 1823

Ø. Åmodt nr. 19f , kaltes Frøyland i 1823

Barn :

a. Anne f. 1776 d. 1777

b. Anne f. 1778 d. 1778

c. Anne Guria f. 1779 d. 1801 kaltes Frøyland i 1801

d. Malene f. 1782 d. 1782

e. Daniel f. 1784 Frøyland nr. 42

f. Guri f. 1787 gift på Ø. Barstad nr. 58

g. Marie f. 1790 gift på Frøyland nr. 41

h. Jakob f. 1794 Frøyland nr. 45


20. STÅLE ELLEFSEN f. 1774 d. 1846

Ørsland nr. 18f, kaltes Drageland i 1832, Hauge i 1837 – 1838, Rekevik i 1843, Regedal i 1846

g.1.1802.m. ANNE GURIA PEDERSDTR. f. 1764 d. 1832

     g.1.m. Ø. Regeland nr. 20, kaltes Drageland i 1832

g.2.1837.m. GURI JOHANNESDTR. f. 1796 d. 1871

Ribland nr. 14e, bodde på S. Regedal som enke, og døde der

Barn 1.:

a. Berte f. 1803 d. 1806

b. Peder f. 1804 d. 1806

c. Anne Birgitte f. 1807 d. 1807

d. Anne Guria f. 1808 g.m. Ø. Regeland nr. 28

Barn 2.:

e. Ståle f. 1838

f. Georg Gabriel f. 1843


21. OMUND NATHANIELSEN f. 1780 d. 1829

nr. 18a

g. 1807.m. INGER PEDERSDTR. f. 1760 d. 1835

Kvamme, Finnøy


22. GUNNAR MATIASSEN f. 1782

Tjørn, Heskestad, bodde 1805 – 1820 på Tjørn, Heskestad, 1823 på Øystad, Heskestad, 1828 her

g.1805.m. ELISABET KATRINE JAKOBSDTR. f. 1788

Sandsmark, Heskestad

Barn :

a. Ingeborg f. 1806 gift på Eide, Heskestad

b. Barbro f. 1809 d. 1810

c. Barbro f. 1813 d. 1814

d. Marte f. 1816 d. 1816

e. Berte f. 1818

f. Marte f. 1820

g. Jakob f. 1823 til USA 1852

h. Gjertine Elisabet f. 1828


23. NILS KRISTIANSEN f. 1800 d. 1894

Skåland, Lund

g.1830.m. ANNE OLINE OLSDTR. f. 1806 d. 1877

Netland nr. 17g, "sindsvag" i 1865

Barn :

a. Kristian f. 1831 tv. d. 1832

b. Bertine f. 1831 tv. gift på Haneberg nr. 29

c. Kristine f. 1833 gift på Ø. Regeland nr. 33

d. Kristian Olaus f. 1835 nr. 25

e. Ole Tobias f. 1837 d. 1841

f. Nils f. 1839

g. Anne Kristine f. 1841

h. Oline Tobine f. 1842 dro til Kansas, USA, g.m. Y. Mydland nr. 37c

i. Gjertine f. 1844 d. 1878 ugift

j. Anne Oline f. 1846 gift på N. Braut, Klepp

k. Severine f. 1849


24. NILS NILSEN f. 1820 d. 1890

N. Mysse nr. 45e, kaltes Mysse i 1847 – 1849, N. Surdal i 1850

g.1847.m. MARIE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1819 d. 1891

Frøyland, husmenn nr. 20a

Barn :

a. Martine f. 1847 d. 1847

b. Marte Elisabet f. 1848 d. 1848

c. Nikolai Nilsen f. 1849 d. 1849

d. Marte Malene f. 1850 g.1874.m. Elling Omundsen Revheim, Madla

e. Engel (dtr) f. 1852 gift på S. Omdal nr. 32

f. Anne Gurine f. 1853 g.m. nr. 26

g. Nilsine f. 1855 g.m. Reinert Torsteinsen Ims, Stavanger

h. Nils f. 1857 Ø. Løvås nr. 31

i. Jakob f. 1859

j. Hans Olai f. 1861

k. Marie Louise f. 1862

l. Kristian Beer Mandius f. 1866


25. KRISTIAN OLAUS NILSEN f. 1835

nr. 23d

g.1864.m. SEVERINE JOHANNESDTR. f. 1837

Håland nr. 30b


26. OMUND ENDRESEN f. 1855 d. 1899

Ims, Høle i Høgsfjord

g.1881.m. ANNE GURINE NILSDTR. f. 1853

nr. 24f

Barn :

a. Nils Marselius f. 1882

b. Enevald August f. 1883

c. Oscar Ambosius f. 1886

d. Amanda f. 1891

e. Alfred f. 1894

f. Johan f. 1895 d. 1895

g. Johan f. 1899