Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LILLE ÅLGÅRD

Oppdatert 2.12.2015
Gårdsnr. 16

Aligar - 1563, L. Aalgaard - 1638 - 1664, Y: Aalgaard - 1665


1. JON JØRGENSEN n. 1626 – 1645

Elvestrøm nr. 1a, ant. han som bodde på N. Støle 1618 - 1622 og på N. Mysse 1623 - 1628

Joen Lille Aalgaard haffde wed skrefftlig Steffning hid Citeret Endre Elffuestrømb, och der wed tiltallet for Aesede paa forsch/ne/ Elffuestrømb som hand meente sig nermer til were, end be/tte/ Endre, effterdj hans S/alig/ fader schal haffue optaget den Aff Ødde. Men Endre fikk beholde Elvestrøm, da han hadde lovlig bygselbrev fra Ole Bendiksen som hadde den gjennom sitt embede. – 1638

Hadde kone og 1 sønn i 1645.

g.m. ASTRID OMUNDSDTR. n. 1640, at hun hadde reist fra mannen sin, og at han holdt Ingebret Urdal ansvarlig.

Barn :

a. Ståle nr. 2


2. STÅLE JONSEN n. 1645 - 1657

nr. 1a, er sikkert samme som L. Omdal nr. 12

Hadde kone i 1645.


3. TORE JONSEN n. 1651 - 1657

S. Ålgård, husmenn nr. 1a ?/ L. Ålgård nr. 1b ?


5. JAKOB ÅLGÅRD f. 1598 d. 1676

g.1.m.

g.2. m. TORBORG VELLESDTR.

Barn 1.:

a. Tollak n. 1676

b. Halvor f.ca. 1647 soldat 1665 – 1675 "Skurffved" – 1676, Hanebergstranden nr. 4 ?

c. Guri n. 1676

Barn 2.:

d. Velle n. 1676

e. Turid n. 1676

f. Ragnhild n. 1676


6. JAKOB HALLESEN f. 1654 d. 1713

Tronvik, Lund. Bror til S. Egeli nr. 11, stående soldat i 1688. Lagrettemann i 1702

g.1.m. INGEBORG KARLSDTR. d. 1701

Konstali, Bakke

g.2.m. RANDI BJØRNSDTR. d.e. 1720

Log nr. 12e

Barn 1.:

a. Karl f. 1695 Toks nr. 20

b. Jon f. 1698 n. 1718

c. Åse n. 1701, ikke nevnt i 1713


7. GULLIK ASSERSEN f. 1628 n. 1713, ikke n. 1717

Hatleskog nr. 3a ? Lagrettemann 1671

Barn :

a. Gullik f. 1693 Ø. Barstad nr. 28


8. RASMUS TORSTEINSEN f. 1687 d. 1747

Toks nr. 13b, kaltes Toks i 1720 – 1725, bykslet 2 pund i L. Ålgård fra 1722

g.m. BERTE LARSDTR. f. 1694 d. 1769

Ørsland nr. 11b

Barn :

a. Ingeborg f. 1722 gift på Ø. Åmodt nr. 20

b. Sygni f. 1725 d. 1775 Åmodt, ugift

c. Tønnes f. 1727 til Bergen 1750, hjemme 1754

d. Mette f. 1737 d. 1787 Åmodt, ugift

Rasmus Tosteinsens segl fra 1725. Foto : Stein N. Wisted


9. JAKOB NILSEN f. 1732 d. 1808

Frøytlog nr. 19e, soldat 1751 – 1758, kaltes Krone i 1754, Omdal i 1755, Lie i 1764, Hegdal i 1766 - 1770, Steinberg i 1801

g.1755.m. GURI HÅVARDSDTR. f. 1729 d. 1802

Ø. Barstad nr. 32c

Barn :

a. Barbro f. 1755 d. 1758

b. Robert f. 1758 d. 1759

c. Barbro f. 1760

d. Robert f. 1763 Lie, husmenn nr. 7

e. Håvard f. 1766


10. HANS EDVARDSEN f. 1759 d. 1847

Årrestad nr. 25a

g.1787.m. ANNE TORKELSDTR. f. 1764 d. 1845

N. Mysse nr. 35e

Barn :

a. Edvard f. 1788 d. 1788

b. Edvard f. 1789 nr. 12

c. Torkel f. 1792 d. 1793

d. Ågot f. 1794 d. 1794

e. Ågot f. 1795 gift på Gyland, husmenn nr. 16

f. Torkel f. 1801 tv. d. 1801

g. Turid Malene f. 1801 tv. d. 1892 ugift

     Barn : a. Lars Tobias f. 1823 UE Tothammer nr. 26 - far Lars Johansen Frøytlog nr. 29

h. Torkel f. 1804


11. TØNNES TOLLAKSEN f. 1767 d. 1833

Y. Evje nr. 10h

g.1789.m. TORBORG TOLLAKSDTR. f. 1753 d. 1819

Gauteland nr. 14h

Barn :

a. Tollak f. 1790 d. 1791

b. Tollak f. 1793 nr. 13

c. Gunnar f. 1796 d. 1797

d. Gunnar f. 1798 d. 1825


12. EDVARD HANSEN f. 1789

nr. 10b

g.1812.m. GURI SERINE ASLAKSDTR. f. 1788 d. 1857

Ø. Støle nr. 9a

Barn:

a. Anne Elisabet f. 1813 gift på Hegdal nr. 14

b. Aslak f. 1815 Haneberg, husmenn nr. 32

c. Karen f. 1818 gift på Lie, husmenn nr. 20

d. Hans f. 1820 nr. 14

e. Ellen Gurie f. 1823gift på Toks nr. 30

f. Anne f. 1826 gift på S. Ålgård nr. 29

g. Marie f. 1829

h. Elias f. 1832 nr. 15


13. TOLLAK TØNNESSEN f. 1793 d. 1875

nr. 11b

g.1812.m. ÅSE PERNILLE JAKOBSDTR. f. 1786 d. 1874

Toks nr. 24k

Barn :

a. Inger Tolene f. 1813

b. Tønnes f. 1815 Stranden nr. 100

c. Jakob f. 1817 Bakke nr. 22

d. Tobias f. 1819 flyttet til Kristiansand i 1840

e. Elisabet f. 1821 d. 1823

f. Elisabet f. 1823 gift på Ø. Støle nr. 16

g. Grete f. 1826

h. Peder Andreas f. 1831 Stranden nr. 195


14. HANS EDVARDSEN f. 1820 d. 1894

nr. 12d, bosatt på Stuhoug i 1847

g.1847.m. INGER ASBJØRNSDTR. f. 1824 d. 1887

Stuhoug, Bakke

Barn :

a. Elias Andreas f. 1848 nr. 16

b. Anne Regine f. 1850 gift på Årrestad nr. 46

c. Grete Sofie f. 1852 gift på S. Ålgård nr. 30

d. Karen Tolene f. 1853

e. Karen Tolene f. 1854 gift på I. Mydland nr. 85

f. Hans Kristian f. 1856 d. 1856

g. Ingeborg Kristine f. 1858 d. 1858

h. Ingeborg Kristine f. 1859 gift på Stranden nr. 183

i. Hansine Elisabet f. 1861

j. Hans Kristian f. 1863

k. Peder Andreas f. 1865 ugift, Årrestad i 1900


15. ELIAS EDVARDSEN f. 1832 d. 1878

nr. 12h

g.1862.m. ANNE KATRINE WILKENSDTR. f. 1836

Stene, Lund

Barn :

a. Enok f. 1863 d. 1864

b. Anne Marie f. 1865 g.m. nr. 19

c. Grete f. 1866 g.m. nr. 18


16. ELIAS ANDREAS HANSEN f. 1848

nr. 14a

g.1874.m. ANNE BIRGITTE OLSDTR. f. 1848

Fitje nr. 25d

Barn :

a. Tomine Elisabet f. 1875 d. 1878

b. Henrik f. 1877 d. 1879

c. Henrik f. 1880


17. ELIAS ANTONIUS TOBIASSEN f. 1852

Y. Mydland, husmenn nr. 1c, bodde på Y. Mydland i 1880, Elvestrøm i 1885

g.1880.m. TOLENE GJERTINE KRISTOFFERSDTR. f. 1841

Løtoft nr. 24i

Barn :

a. Tobias f. 1880

b. Kristian f. 1885 d. 1885


18. OLA ENGEL OLSEN f. 1859

Elvestrøm nr. 28l, bodde på Håland i 1895 - 1900

g.1.1887.m. GRETE ELIASDTR. f. 1866 d. 1890

nr. 15c

g.2.1892.m. REGINE MALENE JAKOBSDTR. f. 1859

Årrestad nr. 38l

Barn 1.:

a. Elias Andreas f. 1887

b. Grete Oline f. 1890 d. 1890

Barn 2.:

c. Gustav Olai f. 1895

d. Josefine Teodora f. 1897


19. JOHAN BERTEL TOBIASSEN f. 1862

Y. Mydland nr. 1g

g.1.1889.m. ANNE MARIE ELIASDTR. f. 1864 d. 1896

nr. 15b

g.2.1898.m. ANNE KRISTINE ANDREASDTR. f. 1868

Skailand, Heskestad

Barn 1.:

a. Eline Kristine f. 1890

b. Torvald Immanuel f. 1891

c. Bertel Mandius Georg f. 1893

d. Peter Ingebret f. 1895 d. 1896

Barn 2.:

e. Line f. 1889

f. Torvald T. f. 1891

g. Bertel f. 1892

h. Anne M. f. 1899