Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LIE

Oppdatert 11.12.2014
Gårdsnr. 1

Lij - 1594, Ly - 1626, Liid 1657, Lie - 1665, Lee - 1701


  

1. OLA OLSEN n. 1594 – 1643

Nevnt i et brev fra 1594 (Sokndal prestearkiv). Bygslet Tellerås i 1617, som "till forne haffuer ligget under Bøe".

I sine nedtegnelser har sognepresten Ola Bendiksen Mandal skrevet den 27. aug 1626 : "Kom Olle Ly thill meg med en buck och derhos forblommende ord; men ieg aff min forstand lod bucken føllge hannem hiem med spott og vanære. Tu, qui hæc legenda aspicis, fac similie; sic ars deluditur arte" (Du som leser dette, gå hen og gjør likedan. Slik lures list med list). Det virker klart, at Oles hensikt var å bestikke presten, uvisst av hvilken grunn, men at presten ikke lot seg lure.

Barn :

a. Ola nr. 2


2. OLA OLSEN n. 1657 - 1664

nr. 1a


3. BØRILD JAKOBSEN f. 1660 d. 1732

Løtoft nr. 9a

Barn :

a. Ståle f. 1684 Log, husmenn nr. 1

b. ? Gunhild f. 1684 gift på Lauland, husmenn nr. 7

c. Jakob f. 1689

d. Karen f. 1694 g.m. nr. 4


4. ERIK KNUDSEN f. 1692 d. 1763

Skogestad nr. 17d, bykslet første gang i 1714

g.1.m. ? d.f. 1719

g.2.m. KAREN BØRILDSDTR. f. 1694 d. 1774

nr. 3d

Barn 1.:

a. Jakob f. 1716 marin soldat i 1735, ikke n. 1744

Barn 2.:

b. Knud f. 1721 nr. 7

c. ? Guri f. 1726 k. 1741 n. fadder i 1748 (Guri Eriksdtr Lie)

d. ? Eli f. 1729 k. 1744

e. Gunnar Sakarias f. 1731 Helleren nr. 3

f. Karen f. 1734 d. 1734

g. Halvor f. 1736 ugift d. 1771 i Holland

Erik Knudsens Lie segl 1720. Foto : Stein N. Wisted5. LARS OLSEN WINTERSTØ f.ca. 1690 d. 1762

I. Mydland nr. 28a

g.m. GURI OLSDTR. f. 1696 d. 1775

Barn :

a. Guri g.m. Magnus [Mogens ?] Andersen, Bergen

b. Inger f. 1729 d. 1729

c. Inger f. 1730 d. 1780 ugift

d. Berte f. 1732 d. 1732

e. Lars f. 1734 Lie, husmenn nr. 3

f. Ola f. 1736 ikke n. 1758


6. BERNT LARSEN f. 1721 d. 1791

Vinterstø nr. 4a, kaltes Winterstø i 1759 - 1766, bodde på Svanes, Egersund fra ca. 1768

g.1757.m. GURI SIVERTSDTR. f. 1736 d. 1816

Log nr. 18a

Barn :

a. Guri f. 1759 d. 1760

b. Lars f. 1761

c. Simon Johannes f. 1764 Svanes, Egersund d. 1827 g.1788.m. Ingeborg Valdemarsdtr. Stapnes

d. Kristine Marie f. 1766

e. Bernt f. 1769 d. 1769

f. Bernt Vinter f. 1770 Svanes, Egersund

g. Tollak f. 1773

h. Guri f. 1776 gift på Sestad, Egersund

i. Ingeborg f. 1780 gift på Grastveit, Egersund


7. KNUD ERIKSEN f. 1721 d. 1751

nr. 4b

g.1741.m. BODIL ASSERSDTR. f. 1710 d. 1762

Sandbekk nr. 6c

     g.2.m. Helleren nr. 2

Barn :

a. Karen f. 1742 g.m. nr. 10

b. Berte f. 1744 gift på Lie, husmenn nr. 5

c. Asser f. 1748 d. 1749

d. Helene f. 1750 Skogestad nr. 24


Knud Lies sønn d. 1749


8. OLA HANSEN LIEHOLMEN f. 1717 d. 1741

Løyning i elven nr. 7aa

g.1737.m. GURI LARSDTR. f. 1715 d. 1775

     g.2.m. nr. 9

Barn :

a. Karen f. 1738

b. Trine f. 1739

c. Katrine f. 1740 gift på Immerstein, husmenn nr. 13


9. HALVOR TARALDSEN f. 1719 d. 1777

Stensland nr. 5c, soldat 1745 – 1754, kaltes Lieholmen i 1748 - 1755, Tellenes i 1761, Bunes i 1775

g.1.1743.m. GURI LARSDTR. f. 1715 d. 1775

     g.1.m. nr. 8

g.2.1775.m. BERTE TORKELSDTR. f. 1716 d. 1784

Barn 1.:

a. Rakel f. 1744 gift på Bu, husmenn nr. 1

b. datter f. 1748 d. 1748

c. dødfødt datter 1748

d. Guri f. 1751 d. 1752

e. Guri Malene f. 1753 d. 1753


10. OLA BRYNJELSEN f. 1733 d. 1803

Lie, husmenn nr. 1d, fast los

g.1.1762.m. KAREN KNUDSDTR. f. 1742 d. 1792

nr. 7a

g.2.1793.m. INGER STÅLESDTR. f. 1747 d. 1835

     g.1.m. S. Ålgård nr. 14, g.3.m. nr. 11

Barn 1.:

a. Marte f. 1761 gift på Lie, husmenn nr. 7

b. Knud f. 1765 n. 1770

c. Bernt f. 1769 d. 1779

Barn 2.:

d. Karen f. 1794 d. 1820


11. JØRGEN GABRIEL SØRENSEN f. 1782 d. 1850

Ø. Barstad nr. 50b

g.1.1804.m. INGER STÅLESDTR. f. 1747 d. 1835

     g.1.m. S. Ålgård nr. 14, g.2.m. nr. 10

g.2.1836.m. BERTE SOFIE PEDERSDTR. f. 1805 d.f. 1865

S. Ålgård nr. 18d

Barn 2.:

a. Karen Gjertine f. 1836 ugift d.e. 1900

b. Inger Birgitte f. 1839

c. Ingeborg f. 1841 g.m. nr. 16

d. Bertine f. 1845

e. Gjert f. 1848 tv. d. 1888 ugift

f. Bertine f. 1848 tv.


12. SALVE BØRILDSEN HELLEREN f. 1789 d. 1866

Haneberg, husmenn nr. 24h

g.1816.m. ANNE BERNTSDTR. f. 1798 d. 1846

Lie, husmenn nr. 8e

Barn :

a. Ingeborg f. 1820

b. Berte Helene f. 1823 g.m. nr. 16

c. Bertine f. 1827 gift på Skarås nr. 30

d. Salve Andreas f. 1831 Helleren nr. 9

e. Birgitte f. 1834

f. Tobias f. 1838 Skarås, husmenn nr. 24


13. TØNNES ROLFSEN LIHOLMEN f. 1822 d.e. 1900

Bu, husmenn nr. 2a, selveier og fisker

g.1861.m. KAREN (SOFIE) BJØRNSDTR. f. 1832 d.e. 1900

Sandbekk nr. 14b

Barn :

a. dødfødt barn 1862

b. dødfødt datter 1863

c. Anne Kristine f. 1865 ugift 1900

d. Regine f. 1867 gift på Lie, husmenn nr. 35

e. Elisabet f. 1870 d. 1871

f. dødfødt barn 1874


14. JAKOB BERNTSEN WINTER f. 1805 d. 1891

Lie, husmenn nr. 8h, selveier og fisker

g.1830.m. ELLEN SERINE OLSDTR. f. 1802 d. 1881

Mål nr. 17c

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1831 nr. 22

b. Engel Katrine f. 1833 d. 1834

c. Bernt Tobias f. 1836 fisker i 1865

d. Ola f. 1840 nr. 29

e. Gjert Elias f. 1844 nr. 26


15. GABRIEL TØNNESSEN LIHOLMEN f. 1810

Log nr. 23g, kaltes Log i 1846, Sultenes i 1849

g.1839.m. KRISTINE NILSDTR. f. 1812

Dydland nr. 13d

Barn :

a. Tønnes f. 1839 d. 1842

b. Jan Kristian f. 1842

c. Tonette f. 1843

     Barn : a. Haagstrøm Teodor f. 1867 UE – far svensk sanger Haagstrøm, "som i nogen tid opholdt sig i Stavanger"

d. Severine f. 1846 d. 1849


16. BERNT MATIAS JAKOBSEN f. 1820 d. 1901

Lie, husmenn nr. 14b, selveier og fisker

g.1.1846.m. BERTE HELENE SALVESDTR. f. 1823 d. 1880

nr. 12b

g.2.1881.m. INGEBORG JØRGENSDTR. f. 1840

nr. 11c

Ingeborgs barn :

a. Johan f. 1867 nr. 24 – far Nesvåg nr. 33d

Barn 2.:

b. Berte Helene Bertine f. 1882 tr.

c. Karen Sofie f. 1882 tr.

d. dødfødt sønn 1882 tr.

e. Inger Johanne f. 1884


17. BERNT LARSEN WINTERSTØ f. 1822 d. 1895

Ørsland nr. 24d, selveier og fisker

g.1844.m. SOFIE ASLAKSDTR. f. 1821 d. 1879

Guland nr. 11a

Barn :

a. Larsinius f. 1844 nr. 21

b. dødfødt sønn 1844

c. Martine f. 1848 gift på Mål nr. 31

d. Anne Gurie f. 1854


18. TØNNES TØNNESSEN WINTERSTØ f. 1823 d. 1895

Lie, husmenn nr. 12b, selveier og fisker

g.1849.m. INGEBORG KONRADSDTR. f. 1824 d. 1888

Lie, husmenn nr. 13b

Barn :

a. dødfødt datter 1855


19. LARS TØNNESSEN WINTERSTØ f. 1828 d. 1893

Lie, husmenn nr. 12d, selveier og fisker

g.1861.m. ANNE MALENE ASLAKSDTR. f. 1833 d.e. 1900

Guland nr. 11f

Barn :

a. Teodor f. 1862 d. 1862

b. Tønnes Andreas f. 1863 nr. 23

c. Anton f. 1865 nr. 27

d. Ludvig f. 1867

e. Grete f. 1870 d. 1871

f. Torn Andreas f. 1872

g. Grete Malene f. 1875

h. Martin Severin f. 1879


20. SØREN TØNNESSEN LIHOLMEN f. 1830 d.e. 1900

Lie, husmenn nr. 12e, selveier og fisker

g.1864.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1843 d. 1890

Bu nr. 5e

Barn :

a. Anne Gjertine f. 1865

     Barn : a. Selma Amanda f. 1890 UE d. 1890 – far - Bu 13

b. Peder Teodor f. 1868 nr. 25

c. Hans Kristian f. 1872

d. Tora Alydia f. 1875

e. Adolf Severin f. 1879 d. 1895 i Bergen

f. Simon Andreas f. 1882


21. LARSINIUS BERNTSEN VINTERSTØ f. 1844

nr. 17a

g.1868.m. TOMINE OMUNDSDTR. f. 1846

Kjelland 22d

Barn :

a. Aslak f. 1869

b. Bertel Severin f. 1870 d. 1874

c. Anton Marius f. 1873

d. Bertel Severin f. 1875

e. Olava Tonette f. 1877

f. Sine f. 1880

g. Marie Elisabet f. 1882

h. Larsinius f. 1885

i. Sivert Andreas f. 1887

j. Bertine Sofie f. 1890


22. BERNT TOBIAS JAKOBSEN f. 1831 d. 1892

nr. 14a

g.1869.m. KAREN BIRGITTE LORENTZDTR. f. 1847

Lie, husmenn nr. 21a


23. TØNNES ANDREAS LARSEN f. 1863

nr. 19b

g.1891.m. ANNE SOFIE LARSDTR. f. 1865

Austad, Lyngdal, Vest-Agder

Barn :

a. Leonor August f. 1892

b. Betta Lovise f. 1893

c. Alma Malene f. 1896

d. Lars f. 1899


24. JOHAN OMUNDSEN f. 1867

nr. 16a

g.1989.m. INGEBORG TOBINE TØNNESDTR. f. 1873

S. Ålgård nr. 26d

Barn :

a. Inga f. 1900


25. PEDER TEODOR SØRENSEN f. 1868

nr. 20b

g.1897.m. INGEBORG GURINE OMUNDSDTR. f. 1864

Ø. Åmodt, husmenn nr. 12a


26. GJERT ELIAS JAKOBSEN f. 1844

nr. 14e

g.1871.m KAREN GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1847

Reg nr. 12g

Barn :

a. Jakob Martin f. 1873 Lie, husmenn nr. 26

b. Elinius f. 1875 d. 1892 ugift

c. Johanne Bertine f. 1878 d. 1890

d. Elias f. 1881

e. Bine Katrine f. 1884


27. ANTON LARSEN f. 1865

nr. 19c, arbeider ved chamottefabrikk i 1900

g.1893.m. INGEBORG GURINE TØNNESDTR. f. 1873

Rodvelt, Egersund

Barn :

a. Teresia Benedikte Sofie f. 1900


28. HARTVIG OLAI HANSEN f. 1865

Vågan, arbeider ved chamottefabrikk

g.m. KRISTINE KARLOLINE OLAUSDTR. f. 1864

Steinkjer


29. OLA JAKOBSEN LIHOLMEN f. 1840 d. 1892

nr. 14d

g.1870.m. SOFIE ELIASDTR. f. 1847

I. Mydland nr. 69a

Barn :

a. Jakob f. 1871 Lie, husmenn nr. 25

b. Eline f. 1873

c. Bertine f. 1874 skredderpike på I. Mydland i 1900

d. Elisabet f. 1876

e. Bine f. 1878

f. Olaus f. 1879 d. 1879

g. Olava f. 1880 bodde på I. Mydland i 1900

h. Sivert Tobias f. 1882 fabrikkarbeider

i. Anton f. 1883

j. Josefine Gurine f. 1886

k. Ole Berdinus f. 1892


30. HANS TOBIAS TØNNESSEN f. 1872

Flekkefjord, landhandler

g.m. OLGA KRISTINE TØNNESSEN f. 1873

FlekkefjordHELLEREN1. STÅLE ASLAKSEN f. 1669 d. 1762

Haneberg, husmenn nr. 6a."enøyet" - 1701. Hadde to sønner i 1706, Aslak 2 år og Matias 1år. "Beretter almuen at være blind, gl: og ganske fattig" – 1711

g.m. ant. GUNHILD MATIASDTR. n. 1741

Kanskje Løvik nr. 8c, Gunhild Matiasdtr er fadder for Matias Stålesens barn i 1741, og er vel hans mor

Barn:

a. Aslak f. 1705 n. 1718

b. Matias f. 1706 nr. 2


2. MATIAS STÅLESEN f. 1706 d. 1770

nr. 1b, fisker, står i "Fortid og Sokndal i Sokndal" at han var sønn til Årrestad nr. 18, men det tror jeg ikke stemmer.

g.1.m. TURID LARSDTR. d. 1750

Reg nr. 4d

g.2.1752.m. BODIL ASSERSDTR. f. 1710 d. 1762

     g.1.m. Lie nr. 7

Barn 1.:

a. Elisabet f. 1729 gift på Haneberg, husmenn nr. 24

b. Karen f. 1731

c. Karen f. 1732 g.m. nr. 3

d. Ståle f. 1734 d. 1735

e. Lars f. 1738 nr. 4

f. Ingeborg f. 1741 gift på Stranden nr. 74

g. Maren Margrete f. 1745, ikke n. 1758


3. GUNNAR SAKARIAS ERIKSEN f. 1731 d. 1757

Lie nr. 4e

g.1752.m. KAREN MATIASDTR. f. 1732

nr. 2c, "havde taget kongebref"

     g.2.m. Haneberg, husmenn nr. 17

I 1758 hadde Karen, enken, også en datter som var oppgitt til 11 år; Anne f. 1747

Barn :

a. Karen Guria f. 1755 gift på Sollie nr. 11


4. LARS MATIASSEN f. 1738 d. 1772

nr. 2e

g.1771.m. ANNE OLSDTR. f. 1744

Dydland 10a

     g.2.m. S. Regedal nr. 12


5. JAKOB JAKOBSEN HELLEREN f. 1810 d. 1877

Reg nr. 11a, fisker, kaltes Reg i 1835 - 1841

g.1835.m. INGEBORG SOFIE ELLEFSDTR. f. 1815 d. 1881

S. Egeli nr 20b

Barn :

a. Johan Beer f. 1836 Haugstad, Hidra

b. Ingeborg Elisabet f. 1838 g.m. nr. 7

c. Karl f. 1841 nr. 6

d. Bernt f. 1844 d. 1869

e. Anne Gjertine f. 1847 gift på S. Egeli nr. 26

f. Jannike Sofie f. 1849 gift på Y. Mydland nr. 46

g. Ingeborg Sofie f. 1852 g.m. nr. 11

h. Jakob Andreas f. 1854 Lie, husmenn nr. 34

i. Elias f. 1857 nr. 10

j. Thorn f. 1859


6. KARL JAKOBSEN f. 1841

nr. 5c, fisker, "Hans kone er flyttet fra ham" – 1865, men de må ha flyttet sammen igjen, bodde på Winterstø i 1900

g.1864.m. GJERTINE JONASDTR. f. 1837

Egeland nr. 12a, "Flyttet fra Manden. Fraskilt fra Bord og Seng" - 1865

Barn :

a. Kristian Gerhard f. 1865 nr. 12

b. Jonas Ingebrigt f. 1868 d. 1868

c. Ida Sofie f. 1869 g.m. Lie, husmenn nr. 25

d. Jakob Elinius f. 1872

e. Jonas f. 1876

f. Ingeborg f. 1877 d. 1878

g. Johan Ingebret f. 1879


7. OLA ANDREAS ASLAKSEN f. 1831 d.f. 1900

Ø. Drivdal, Lund, fisker

g.1864.m. INGEBORG ELISABET JAKOBSDTR. f. 1838

nr. 5b

Barn :

a. Adolf Gerhard f. 1865

b. Jens Bernhard f. 1869 Knubbedal nr. 25

c. Olaus f. 1872 d. 1873

d. Oskar Emanuel f. 1880

e. Idius Antoni f. 1884


8. JOHANNES ÅMODT LARSEN f. 1813 d. 1871

Ø. Åmodt, husmenn nr. 5h, bodde på Stranden i 1835, bodde på Grindeflaten i 1854, fisker, fikk i 1864 et dødfødt barn med konen til nr. 9, bodde på Helleren i 1869 - 1871

g.1.1835.m. MARTE TORSTEINSDTR. f. 1808 d. 1854

Skjevrås, husmenn nr. 1j

g.2.1854.m. BERTE PEDERSDTR. f. 1804 d. 1868

Bakke nr. 16b

g.3.1868.m. INGER TONETTE KNUDSDTR. f. 1838

Hammer, Bakke

     g.2.m. Stranden nr. 257

Inger Tonettes Barn :

a. Tobine f. 1863 UE - far Lauland nr. 19e

Barn 3.:

b. Johanne Bertine f. 1869

c. Lars Kornelius f. 1870


9. SALVE ANDREAS SALVESEN f. 1831 d. 1863

Lie nr. 12d, fisker

g.1854.m. INGEBORG DOROTEA BJØRNSDTR. f. 1835

Sandbekk nr. 14c, fikk i 1864 et dødfødt barn med nr. 8, bodde hos broren Bernt på Ribland i 1865,

     g.2.m. enkemann Tønnes Trondsen, Lillesand f. 1852

Barn :

a. Anne Kristine f. 1855

b. Bernt f. 1858

c. Severine f. 1860


10. ELIAS JAKOBSEN f. 1857

nr. 5i, bodde på Aursland i 1884 - 1899

g.1881.m. GJERTNIE MARIE ANDERSDTR. f. 1856

Årstad nr. 61f

Barn :

a. Ida Sofie f. 1882

b. Inga Emilie f. 1884

c. Eline Gjerdine f. 1887

d. Alette Amalie f. 1891

e. Johan f. 1893

f. Jenny Bendikte f. 1895

g. Gunda Marie f. 1899


11. TOLLAK TOLLAKSEN HELLEREN f. 1848

Gursli, Lund

g.1878.m. INGEBORG SOFIE JAKOBSDTR. f. 1852

nr. 5g

Barn :

a. Nikoline f. 1878


12. KRISTIAN GERHARD KARLSEN f. 1864 d. 1934

nr. 6a

g.1896.m. INGEBORG GURINE LARSDTR. f. 1872

Eie nr. 46b

Barn :

a. Konrad f. 1897WINTERSTØ1. JAKOB BJØRNSEN f. 1662 n. 1721

N. Åmodt nr. 10b, soldat 1681

g.m. BERIT SIGBJØRNSDTR.

Ø. Sandsmark, Bakke

Barn :

a. Bjørn f. 1691

b. Lars f. 1696 nr. 4


2. TORSTEIN WINTERSTØ n. 1731

g.m. INGEBORG SVENKESDTR. f. 1692 d. 1731

Brambo nr. 8a ?


3. SIVERT GUNDERSEN d.e. 1664


4. LARS JAKOBSEN f. 1696 d. 1724

nr. 1b

Barn :

a. Bernt f. 1721 Lie nr. 6HUSMENN1. BRYNJEL OLSEN WINTERSTØ f. 1697 d. 1783

Hanebergstranden nr. 8c ?

"husmand som boede og døde i et lidet hus kaldet Winterstøe i Gysing Fjorden"- 1784

g.1.m. MARTE JAKOBSDTR. f. 1696 d. 1760

Søster til 1. Konen på Knubbedal nr. 12

g.2.1762.m. INGER JONSDTR. f. 1721 d. 1804

Barn 1.:

a. Else f. 1722

b. Signe f. 1730

c. Jakob f. 1730 nr. 4

d. Ole f. 1733 Lie nr. 10

e. Tønnes f. 1737 Stranden nr. 68

f. Margrete f. 1740 d. 1743

g. Bernt f. 1748

Barn 2.:

h. Bernt f. 1763 nr. 2

i. Jon f. 1764 d. 1771

j. Marte f. 1766 d. 1771

k. dødfødt sønn 1768

l. Jon f. 1771


2. BERNT BRYNJELSEN f. 1763 d. 1836

nr. 1h, bodde på Årstad i 1836

g.1792.m. INGEBORG KARLSDTR. f. 1757 d. 1833

Årstad nr. 47b


3. LARS LARSEN WINTER f. 1734

Lie nr. 5e, kaltes Bu i 1773

g.1769.m. ANNE KRISTENSDTR. f. 1744

Dydland nr. 9d

Barn :

a. Lars f. 1770 d. 1820 matros

b. dødfødt sønn 1772

c. Ola Andreas f. 1773 n. 1803

d. Kristian f. 1775, matros 1803

e. Søren f. 1778 nr. 9

f. Gunhild Guria f. 1781 d. 1781

g. Tønnes f. 1782 nr. 12

h. Konrad f. 1785 nr. 13

i. Gunhild Guria f. 1789


4. JAKOB BRYNJELSEN WINTER f. 1730 d. 1779

nr. 1c

g.1758.m. GJERTRUD TRONDSDTR. f. 1732 sk. 1785 +

Log nr. 17e

Barn :

a. Anne f. 1759 tv. d. 1762

b. Marte f. 1759 tv. løsgjenger i 1801 d. 1828 ugift

c. Trond f. 1760 d. 1760

d. Trond f. 1763 d. 1764

e. Bernt Tomas f. 1764 nr. 8

f. Jakob f. 1771 d. 1774

g. Gjertrud f. 1774


5. SØREN LARSEN LIHOLMEN f. 1743 d. 1779

Aursland nr. 8a

g.1764.m. BERTE KNUDSDTR. f. 1744 d. 1809

Lie nr. 7b

Barn :

a. Knud f. 1764 reiste til Holland

b. Ingeborg f. 1768 d. 1786

c. Berte Helene f. 1770 g.m. nr. 8

d. Lars f. 1773 sjømann i 1795

e. dødfødt datter 1776

f. Søren f. 1777


6. ROLF ROLFSEN f. 1735 d. 1820

Krone nr. 6f

g.1.1762.m. MARTE LARSDTR. f. 1721 sk. 1804 +

g.2.1804.m. ANNE BERTE LARSDTR. f. 1769 d. 1844

N. Mysse nr. 37g, g.2.m. nr. 15

Barn 1.:

a. Bernt f. 1762, n. 1770 ikke n. 1804


7. ROBERT JAKOBSEN LIHOLMEN f. 1763 d. 1812

L. Ålgård nr. 9d

g.1.1790.m. MARTE OLSDTR. f. 1761 d. 1806

Lie nr. 10a

g.2.1808.m. SIRI ANDERSDTR. f. 1760 d. 1835

V. Barstad nr. 36d

Barn 1.:

a. Jakob f. 1792 nr. 14

b. Ola f. 1795 n. 1803

c. Bernt f. 1798 nr. 11

d. Karen Guria f. 1801


8. BERNT TOMAS JAKOBSEN WINTER f. 1764 d. 1835

nr. 4e, fast los

g.1792.m. BERTE HELENE SØRENSDTR. f. 1770 d. 1847

nr. 5c

Barn :

a. Gjertrud f. 1793 d. 1793

b. Gjertrud Birgitte f. 1794 d. 1794

c. Gjertrud Birgitte f. 1795 d. 1795

d. Gjertrud Birgitte f. 1797 gift på Dydland nr. 12

e. Anne f. 1798 gift på Lie nr. 12

f. Ingeborg Serine f. 1800 g.m. nr. 18

g. Berte Helene f. 1803 bu nr. 4

h. Jakob f. 1805 Lie nr. 14

i. Bertine f. 1808 tv. gift på Auestad, Lyngdal

j. Karen f. 1808 tv. gift på Åros, husmenn nr. 11

k. Søren f. 1811 tv. d. 1811

l. Marte f. 1811 tv. d. 1811

m. Berte f. 1813 Åros, husmenn nr. 23


9. SØREN LARSEN f. 1778 d.f. 1822

nr. 3e, kaltes Stølevik i 1803, Sultenes i 1804-1809

g.1803.m. KIRSTEN SVENSDTR. f. 1770 d. 1844

Immerstein, husmenn nr. 27c

Barn :

a. Sofie f. 1804 d. 1855 ugift

b. Karen Kristine f. 1806 d. 1870 ugift

     Barn : a. Karl Nikolai f. 1835 Immerstein nr. 32 – far Elling Olsen, Kristiansand

c. Elisabet f. 1809 gift på Gauteland nr. 25


10. LARS JAKOBSEN LIHOLMEN f. 1808 d. 1837

Skogestad nr. 27b

g.1833.m. ANNE BIRGITTE SIGBJØRNSDTR. f. 1810

Tellenes nr. 12a

     g.2.m. Haneberg, husmenn nr. 31

Barn :

a. Jakob f. 1834 Haugesund


11. BERNT ROBERTSEN LIHOLMEN f. 1798 d. 1863

nr. 7c

g.1831.m. INGER TØNNESDTR. f. 1799

Osen, Nes prestegjeld

Barn :

a. Reinert Tobias f. 1832 d. 1832

b. Marte f. 1833 d. 1895 ugift

c. Tobine f. 1836 d. 1849

d. Robert f. 1841


12. TØNNES LARSEN WINTER f. 1782 d. 1839

nr. 3g, kaltes Tollefsodden u/ Bu i 1830 - 1839

g.1819.m. ANNE GURIA TORGERSDTR. f. 1794 d. 1833

Y. Mydland nr. 24i

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1820 g.m. Torger Larsen Tjelta, Sola

b. Tønnes f. 1823 Lie nr. 18

c. Ingeborg f. 1826

d. Lars f. 1828 Lie nr. 19

e. Søren f. 1830 Lie nr. 20

f. Tønnes Andreas f. 1833 d. 1871 ugift


13. KONRAD LARSEN WINTER f. 1785 d. 1848

nr. 3h

g.1819.m. BERTE SERINE OMUNDSDTR. f. 1800

Knubbedal nr. 14b

Barn :

a. Lorentz Andreas f. 1820 nr. 21

b. Ingeborg f. 1824 gift på Lie nr. 18


14. JAKOB ROBERTSEN LIHOLMEN f. 1792 d. 1873

nr. 7a

g.1816.m. ELISABET BØRILDSDTR. f. 1776 d. 1855

Haneberg, husmenn nr. 24d

Barn :

a. Robert f. 1817 d. 1836

b. Bernt Matias f. 1820 Lie nr. 16

c. Ingeborg Marie f. 1825 g.m. nr. 17


15.OLA LARSEN LIHOLMEN f. 1797 d. 1835

Kaltes "Moen" i 1820, fast los

g.1820.m. ANNE BERTE LARSDTR. f. 1769 d. 1844

Kaltes Stranden i 1844, g.1.m. nr. 6


16. TOLLAK GUNLEIFSEN LIHOLMEN f. 1807 d. 1836

Tothammer nr. 22d

g.1831.m. JOHANNE JAKOBSDTR. f. 1812 d. 1838

Skogestad nr. 27c

Barn :

a. Bertine f. 1832 d. 1836

b. Anne Johanne f. 1834

c. Bertine f. 1837 d. 1837


17. BERNT TOBIAS JAKOBSEN f. 1814 d. 1888

Årstad nr. 55d, kjøpmann, bodde på Stranden i 1850 - 1852, avskjediget skolelærer med pensjon fra 1864

g.1847.m. INGEBORG MARIE JAKOBSDTR. f. 1825

nr. 14c

Barn :

a. Helene f. 1850 gift på Berglyd, husmenn nr. 2

     Barn : a. Hansine f. 1873 UE – far Mål nr. 33

b. Johan f. 1852

c. Jakob T. f. 1847 fisker

d. Bernt f. 1864 d. 1887 under fiske


18. PEDER TORKELSEN f. 1797 d. 1870

N. Mysse nr. 35k, kaltes Stranden i 1830, Flordal i 1833 - 1840

g.1.1826.m. GURIA JONSDTR. BIE f. 1795 d. 1827

Stranden nr. 55e

g.2.1829.m. INGEBORG SERINE BERNTSDTR. f. 1800 d. 1875

nr. 8f

Barn 2.:

a. Gabriel f. 1830 nr. 19

b. Tolene Birgitte f. 1832 d. 1832

c. Berte Helene f. 1833 d. 1850

d. Tolene Birgitte f. 1835 gift på Reg nr. 14

e. Pauline Gjertine f. 1838 g.m. nr. 22

f. Bertine f. 1840


19. GABRIEL PEDERSEN LIHOLMEN f. 1830 d.e. 1900

nr. 18a, kaltes Reg i 1855 - 1856

g.1854.m. ANNE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1832 d.e. 1900

Reg nr. 12a

Barn :

a. Bertine f. 1854 d. 1854

b. Berte Margrete f. 1856 ugift 1900


20. EILERT NILSEN f. 1815 d. 1875

Dydland nr. 12c, kaltes Dydland i 1841 – 1843 og 1850 - 1851, Bu i 1846

g.1840.m. KAREN EDVARDSDTR. f. 1818 d. 1856

L. Ålgård nr. 12c

Barn :

a. Matias f. 1841 sjømann i 1865

b. Elias f. 1843 nr. 23

c. Nikolai f. 1846 nr. 22

d. Anton Kristian f. 1850 d. 1851


21. LORENTZ ANDREAS KONRADSEN f. 1820 d. 1871

nr. 13a, kaltes, Legen u/ Eik i 1851, Liholmen i 1871

g.1845.m. ELLEN KATRINE OLSDTR. f. 1818 d. 1895

Eik nr. 43a

Barn :

a. Karen Birgitte f. 1847 gift på Lie nr. 22

b. Konrad f. 1849 nr. 33

c. Elisabet f. 1851 gift på Bu nr. 12

d. Gurine f. 1853 gift på Reg nr. 19


22. NIKOLAI EILERTSEN LIHOLMEN f. 1846 d. 1869

nr. 20c

g.1868.m. PAULINE GJERTINE PEDERSDTR. f. 1838

nr. 18e

Barn :

a. Kristian f. 1869


23. ELIAS EILERTSEN LIHOLMEN f. 1843 d.e. 1900

nr. 20b

g.1869.m. ENGEL HANSDTR. f. 1851 d. 1893

Ribland nr. 18g

Barn :

a. Elise Nikoline Kristine f. 1870 d. 1871

b. Nikolai f. 1871 nr. 36

c. Rakel f. 1874 g.m. nr. 29

d. Karoline f. 1876

     Barn : a. Anna f. 1898 UE – far Selmer Martinussen, smed, Hana, Høyland. De giftet seg i 1899.

e. Hans Ingebret f. 1878

f. Bergine Helene f. 1880 d. 1884

g. Elise Jakobine f. 1884

h. Nilseus Benjamin f. 1886

i. Salve Ingebret f. 1890 tv. d. 1890

j. Johan Teodor f. 1890 tv. d. 1890


24. CHRISTIAN PHILIPP GOTLIEB JARMOTH f. 1869

Meklenburg, Tyskland, maskinist ved chamottefabrikken

g.m. ANNA SOFIE MARIE HEINZ f. 1873

Hanover, Tyskland

Barn :

a. Matilde f. 1898 i Hanover

b. Berta Anna Sofie Jarmoth f. 1900


25. JAKOB OLSEN WINTERSTØ f. 1871

Lie nr. 29a

g.1892.m. IDA SOFIE KARLSDTR. f. 1869

Helleren nr. 6c


26. JAKOB MARTIN GJERTSEN f. 1873

Lie nr. 26a

g.1896.m. NIKOLINE GJERTINE TOBIASDTR. f. 1871

Reg nr. 16b

Barn :

a. Georg f. 1898


27. KARL EDVARD ANDERSEN KJELLSTRØM f. 1869

g.m. LOVISE OLSEN f. 1871

Barn :

a. Aksel f. 1899


28. ANNE GURINE BERNTSDTR. f. 1854

Ugift i 1900, dagarbeiderske og fattigunderstøttet

Barn :

a. Adolf Severin f. 1887 UE – far Knubbedal nr. 22


29. KRISTIAN EVENSEN f. 1873

Ringsaker, arbeider ved chamottefabrikk

g.1900.m. RAKEL ELIASDTR. f. 1874

nr. 23c


30. EUGEN DØKLING f. 1854

Tyskland, bestyrer ved chamottefabrikk, alle barna født i Tyskland

g.m. REGINA DØKLING f. 1858

Tyskland

Barn :

a. Ellen f. 1886

b. Lotte f. 1889

c. Hans Eberhardt f. 1890

d. Else f. 1892

e. Margot f. 1896


31. JOSEF GREVE f. 1868

Køln, Tyskland, brennemester ved chamottefabrik, barna født i Tyskland

g.m. BERTA GREVE f. 1872

Tyskland

Barn :

a. Heinrich f. 1892

b. Helene f. 1894

c. Paul f. 1897


32. PEDER BERNTSEN LIHOLMEN f. 1870

Reg nr. 14b

g.1894.m. MARTINE NILSDTR. f. 1874

Haneberg, husmenn nr. 35c

Barn :

a. Bergine Teodora f. 1895

b. Johanne f. 1897

c. Nikoline Marie f. 1900


33. KONRAD LORENTZSEN f. 1849

nr. 21b, landhandler

g.1882.m. ANNE SEVERINE JOHANSDTR. f. 1862

Tananger, Sola

Barn :

a. Laurits Emil f. 1883 arbeider ved chamottefabrikk

b. Jakob Tobias f. 1886

c. Elinius Karin f. 1889

d. Bernt Kristian f. 1892

e. Konrad Aleksander f. 1894

f. Jenny Tabitta f. 1898


34. JAKOB ANDREAS JAKOBSEN f. 1854

Helleren nr. 5h, bodde på Helleren u/ Haneberg i 1881 - 1884

g.1882.m. NIKOLINE AMALIE NILSDTR. f. 1860

Dotland, Hidra

Barn :

a. Johan Idius Severin Jakobsen f. 1882 arbeider ved chamottefabrikk

b. Nemelia Amanda Matilde f. 1884

c. Betsy Johanne Bergine f. 1887

d. Josine Atelia f. 1889

e. Inga Senova f. 1892


35. JOHAN KRISTIAN KRISTIANSEN f. 1859

S. Egeli nr. 25a, arbeider ved chamottefabrikk

g.1885.m. REGINE TØNNESDTR. f. 1867

Lie nr. 13d

Barn :

a. Teodor Severin f. 1886

b. Karoline Teodora f. 1889

c. Josef Reginius f. 1892

d. Klara Elida Bergine f. 1894

e. Konrad Kornelius f. 1897 d. 1900

f. Ragna Amanda f. 1899


36. NIKOLAI EILERTSEN f. 1871

nr. 23b

g.1897.m. GJERTINE TEODORA GABRIELSDTR. f. 1880

Ø. Løvås nr. 29c

Barn :

a. Einar Emil f. 1898

b. Emma Gunhilde f. 1900


37. OSKAR AUGUST OLSEN f. 1876

Flekkefjord, bokholder ved chamottefabrikk