Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

LAULAND

Oppdatert 5.5.2014
Gårdsnr. 80

Loubland 1645, Ødegård Loffveland i 1664, Løffueland - 1665


 


 


1. SIGBJØRN LAULAND n. 1629 - 1643

Håland nr. 1b

Barn :   

a. ? Marte g.m. nr. 2


2. HANS OLSEN f. 1612 d.e. 1673

g.m. MARTE SIGBJØRNSDTR. sk. 1671 +

nr. 1a ?

Barn :   

a. Sivert f. 1632 nr. 3

b. Sigbjørn f. 1650 nr. 4

c. Mikkel Bjelland nr. 9

d. Torborg

e. Karen


3. SIVERT HANSEN f. 1632 d. 1679

nr. 2a

g.m. INGEBORG OLSDTR.

V. Barstad nr. 26a

Barn :   

a. Marte


4. SIGBJØRN HANSEN f. 1650 d.e. 1664

nr. 2b


5. RASMUS LAULAND f. 1619 d.e. 1673

Det er vel han som i tingboken 1675 kalles Robert Åve, og som oppga at han var født på Helvik i Tothammerstranden


6. MATIAS LARSEN f. 1673 ugift 1706

Løvik nr. 9c


7.  JAKOB TOLLAKSEN n. 1644 - 1666 d.f. 1673

Lindland nr. 7c, sonet i 1646 "for hans kone kom nogit for thillig". Hans enke kanskje gift på Lindland, ref barnas navn.

Barn :   

a. Anne Steinberg

b. Marte Lindland

c. Guri Lindland, ugift


8. JAKOB NILSEN f. 1688 d. 1740

Hauge nr. 20a ?

g.m. ASTRID OLSDTR. d. 1760

I. Mydland nr. 28b

Barn :   

a. Ola f. 1713 nr. 9

b Nils f. 1715 Immerstein, husmenn nr. 11

c. Lars f. 1720 d. 1766 på reise til Vest India

d. Henrik f. 1726 d. 1766 bodde hos broren Ola

e. Marit f. 1729 gift i Holland


9. OLA JAKOBSEN SMITH f. 1713 d. 1765

nr. 8a, marin soldat i 1735, kaltes Åve i 1751 - 1757

g.1745.m. ANNE FRØCHEN GUNDERSDTR. LIND f. 1722 d. 1786

Barn :

a. Jakob Smith f. 1745, utenlands 1762, i Holland 1770

b. Anne Frøchen f. 1747, ikke n. 1766

c. Gunhild Guria f. 1748 g.m. nr. 11

d. Gunnar f. 1750 d. 1750

e. Gunnar f. 1751 nr. 13

f. Ester Marie f. 1754

g. Anne Frøchen f. 1757 d. 1834 ugift

h. Maren Lange f. 1761, ikke n. 1787

i. Ola f. 1765 d. 1765


10. VERMUND NILSEN f. 1702

Hauge nr. 19d, marin soldat i 1725

g.1739.m. ANNE TORGERSDTR. f. 1703 d. 1760

Flatestøl, Lund

Barn :   

a. en sønn d. 1742

b. Anne f. 1740

c. Marte Helene f. 1744 gift på Hauge, Husmenn nr. 13

d. Nils f. 1747 nr. 11


11. NILS VERMUNDSEN f. 1747 d. 1821

nr. 10d, los og bonde

g.1770.m. GUNHILD GURIA OLSDTR. f. 1748 d. 1829

nr. 9c

Barn :   

a. Anne Guria f. 1771 d. 1772

b. Willum f. 1773 nr. 12

c. Anne Guria f. 1775 gift på Vatland nr. 17

d. Ola f. 1778 d. 1778

e. Maren Sirene f. 1779 d. 1834 ugift

f. Hans Peder f. 1782 d. 1782

g. dødfødt sønn 1784

h. dødfødt datter 1785

i. Anne Frøchen f. 1786 d. 1860 ugift

j. Jakob f. 1792 d. 1829 styrmann


12. WILLUM NILSEN SMITH f. 1773 sk. 1806 +

nr. 11b, skipper og bonde

g.1801.m. KRISTINE TOLLAKSDTR. f. 1772 d. 1822

Log nr. 20a, g.2.m. Rekevik nr. 40

Barn : 

a. Nils f. 1801 nr. 18

b. Tobias Smith f. 1802 d. 1804

c. Tolene Gjertrud Smith f. 1804


13. GUNNAR OLSEN f. 1751 d. 1827

nr. 9e, los og bonde, kaltes Løvik i 1793

g.1793.m. RAKEL OMUNDSDTR. f. 1769 d. 1852

Barn :   

a. Anne Frøchen f. 1793 gift på Berglyd nr. 30

b. Anne Marie f. 1796 d. 1796

c. Gunnar Sakarias f. 1797 nr. 16

d. Ola f. 1800 d. 1800

e. Anne Marie f. 1802 d. 1805

f. Ola Smith f. 1804 d. 1804

g. Rakel Guria f. 1805 gift på Frøyland, husmenn nr. 17

h. Anne Marie f. 1806 d. 1808

i. Omund f. 1808 d. 1833 på sjøen


14. KONRAD FREDRIK BERNTSEN ELLE f. 1762 d. 1822

Stranden nr. 21d, losoldermann, 1. forlik. kommis. Eide i 1812 sjaluppen ”Hielperen” på 16 kommerslester

g.1809.m. ANNE ABEL TORESDTR. f. 1775 d. 1847

Hangeland

Barn :   

a. dødfødt sønn 1810

b. Bjørn f. 1811 nr. Immerstein 28

c. Kristine f. 1813 gift på Hegdal, husmenn nr. 34

d. Abel Marie f. 1817 gift på Rekevik nr. 44


15. JON TORSTEINSEN WATLAND f. 1750 d. 1807

Vatland nr. 14e, var i Holland i 1770, kjøpmann og skipseier. Bodde på Åve ved Rekefjord i 1807

g.1.1777.m. SERINE FRØCHEN OLSDTR. f. 1753 d. 1795

Rekevik nr. 13j

g.2.1801.m. BERTE KRISTINE LØVÅS f. 1781 d. 1859

N. Løvås nr. 19c

     g.2.m. nr. 17

Barn 1.:     

a. Olene Guria f. 1778 gift på Kjelland nr. 15

b. Tønnes f. 1781 d. 1804 på havet, skipper

c. Edel Serine f. 1784 d. 1793

d. Anne Guria f. 1786

e. Jon f. 1789, ikke n. 1807

f. Ola Andreas f. 1791, utenlands 1807

g. Efraim f. 1795, ikke n. 1801

Barn 2.: 

h. Serine Fredrikke f. 1801 gift på Løvik nr. 21

i. Tolene Gjertine f. 1803 gift på Rekevik nr. 21

j. Johanne Birgitte Kristine f. 1807 gift på Åros, husmenn nr. 13

 

I skiftet - 7814 rd - netto, I 1761 eide Jon skuta "Johannes og Elisabeth" som var på 7 lester og et mannskap på 7.


16. GUNNAR SAKARIAS GUNDERSEN f. 1797 d. 1882

nr. 13c, lospensjonist i 1865

g.1833.m. ANNE ELISABET SALVESDTR. f. 1806 d. 1883

Ø. Barstad nr. 51g

Barn :   

a. Gabriel f. 1834 d. 1836

b. Gabriel Elias f. 1837 nr. 22

c. Salve f. 1838 nr. 23

d. Rakel f. 1843 gift på Stranden nr. 174

e. Ola Henrik f. 1846 sjømann i 1865


17. HANS KRISTIAN FREDRIKSEN f. 1780 d. 1848

Loshavn, Vanse, Vest-Agder, kjøpmann, borger til Kristiansand i 1805

g.1814.m. BERTE KRISTINE WATLAND f. 1781 d. 1859

     g.1.m. nr. 15, kaltes Birgitte, skal vistnok være den som rollefiguren Birgitte Christine i Strandaspelet bygger på. I realiteten var nok Hans Kristian Fredriksen også far til de to eldste barna. Tviler på en dame av Berte Kristines stand ville involvert seg med verken "John fra Boston" eller en "fremmed". Men han (Hans Kristian) var gift på den tiden, så det var vel heller for å unngå offentlig skandale/rettsak.

Hennes barn :   

a. Johan Fredrik f. 1810 UE nr. 19 “udlagt som børnefader - John fra Boston”

b. Tønnes Watland f. 1813 UE nr. 20 “udlagt som børnefader – en fremmed”

Barn :   

c. Marie Katrine f. 1815 d. 1901 ugift

d. Serine f. 1818

e. Karoline f. 1820 gift på Skarås, husmenn nr. 18

f. Hansine Kristina f. 1823 gift i Larvik, Vestfold

g. Hans Kristian f. 1825 Rekevik nr. 47


18. NILS WILLUMSEN SMITH f. 1801 d. 1878

nr. 12a "afgangen lods med pension" - 1865

g.m. HEDVIG ELISABET HELDAL f. 1804 d. 1894

Ny Hellesund, Søgne

Barn :   

a. Willum Lorentz Smith f. 1831

b. Jakob Smith f. 1833 d. 1859 ugift

c. Simon Heldal f. 1835 d. 1858 ugift

d. Karoline Jensine f. 1838

e. Gunhild Magdalena f. 1841 gift på Kvam nr. 13

f. Otelia Amalie f. 1843 g.1891.m. Hans Vilhelm Hansen, Stavanger

g. Nikolai Emil f. 1847


19. JOHAN FREDRIK FREDRIKSEN f. 1810 d. 1877

nr. 17a, skipsbyggmester, skipper, kjøpmann, ordfører 1871 og 1876

g.1836.m. MARIE FREDRIKSEN f. 1801 d. 1886

Vanseborg, Vanse

Barn : 

a. Daniel f. 1837 d. 1837

b. Daniel Herman Kristian f. 1838 nr. 21

c. Karl Fredrik Florentin f. 1840 Rekevik nr. 46

d. Johan Fredrik f. 1842 d. 1858

e. Martin f. 1842 fikk i 1862 barn med 3. konen på Helleren nr. 8


20. TØNNES WATLAND FREDRIKSEN f. 1813 d. 1862

nr. 17b, bodde på Mørkedal i 1849 - 1852, ordfører i Sokndal landsogn 1852 og 1853, og Sogndal ladesteds første ordfører i 1858

g.1.1842.m. INGER LAURENTZE FREDRIKSEN f. 1818 d. 1857

Loshavn, Lista

g.2.m. HANSINE KRISTIANE BRUN f. 1830 d. 1909

Haneberg nr. 26g, vertshusholder i 1865

Barn 1.:

a. Kristine Matilde f. 1843 gift på Rekevik nr. 46

b. Daniel Kristian f. 1847 d. 1849

c. Dorotea Kristine Laurentze Terese f. 1850

d. Daniel Kristian f. 1852 d. 1880

Barn 2.:           

e. Inger Laurentze f. 1860 g.m. nr. 24


21. DANIEL HERMANN KRISTIAN FREDRIKSEN f. 1838 d. 1919

nr. 19b, skipper og kjøpmann, bodde på ladestedet (Rekefjord) i 1878 - 1903, drev kolonial og ferskvarehandel

g.1864.m. KRISTINE BIRKELAND f. 1839 d. 1903

Rekevik nr. 42a

Barn :   

a. Gabriel f. 1865 Stranden nr. 207

b. Johanne Fredrikke Marie f. 1872 g.m. Marselius Skordal

c. Hedvig Kristense f. 1877

d. Johan Fredrik f. 1878 d. 1881


22. GABRIEL ELIAS GUNDERSEN f. 1836 d.e. 1900

nr. 16b

g.1869.m. ANNE BERTINE ANDREASDTR. f. 1848 d.e. 1900

Ø. Barstad nr. 61c

Barn :   

a. Helene Amalie f. 1871

b. Anne Elisabet f. 1872 gift på Immerstein, hm nr. 81

c. Gine f. 1874

d. Anne Tobine f. 1876

f. Gyda Bertine f. 1878

g. Anne f. 1880

h. Gunnar f. 1883 d. 1883

i. Gunvald Benjamin f. 1889


23. SALVE GUNDERSEN f. 1838

nr. 16c

g.1871.m. MARTE GUNDERSDTR. f. 1840

Kvam nr. 12f

Barn :   

a. Gustav Adlof f. 1873g.m. I Evje nr. 35a

b. Gabriel f. 1874 d. 1883

c. Anne f. 1876

d. Sivert Racin f. 1879 d. 1884


24. HENRIK MARINIUS ANDERSEN f. 1841

Nøtterøy, skipperborger, bodde på Bjerkø, Nøtterøy, sønnen Trygve var født i Sokndal

g.1891.m. INGER LAURENTSEN FREDRIKSEN f. 1860

nr. 20e

Barn :   

a. Trygve Henrik Bjerke f. 1894HUSMENN1. ENDRE TORSTENSEN f. 1594 d.e. 1666

Kanskje

g.m. GURIA OUGE n. 1629

Vitnet for Dorte Ribland 1629


2. TORGER SIVERTSEN STRANDEN

Kaltes "Øffue" = Åve i 1645 n. 1645 - 1655

Barn :   

a. Mikkel ? f. 1612 nr. 3


3. MIKKEL TORGERSEN f. 1612 d.e. 1666

nr. 2a ?


4. JON SVENSEN ÅVE f. 1665 d. 1710

Urdal 16b, bodde en stund i Arendal. Død i kongens "Søetieniste".

g.m. ELLEN ANDERSDTR. f. 1640 d. 1729

Barn :   

a. Berte gift på Nordnes, husmenn nr. 1


5. HANS HANSEN f. 1651 d. 1745

Nordnes, skipper, "en eldgammel mand" - 1709

g.m. KAREN JAKOBSDTR. n. 1698

Barn : 

a. Hans f. 1685 Nordnes, husmenn nr. 1

b. Jakob f. 1689

c. Nils f. 1692 Urdal, husmenn nr. 1

d. Knud f. 1698 n. 1740 Knud Hansen Åve, nevnt som vitne i prosterettsaken mot Mag. Bloch


6. TOMAS PEDERSEN f. 1625

Strandsitter av ringe wilckor eller Næring


7. GUNNAR HALVORSEN ÅVE f. 1653 d. 1722

Løvik nr. 7a ?

"døv paa hørelsen" - 1709

"Død ved en ulykkelig hendelse den 21. feb., da han alene ville roe hiem fra Nordfiord (Nordnes) til Rægefiord med en baod, druchnede og blev borte, enchen er fruchtsommelig"

g.1.m. FRØCHEN LAURITSDTR. LIND d. 1719

     g.1.m. Haneberg nr. 15a

"Gunder Halvorsens kone nedsat i tvergangen mellem begge qvindfolch stoelene – 4 rdl" - Sokndal kirkestol 1719

g.2.m. GUNHILD BØRILDSDTR. f. 1684

Lie nr. 3b ?

     g.2.m. Åros nr. 11, g.3.m. nr. 11

Barn 1.:

a. Halvor f. 1717 d. 1737 marin soldat i 1735, oppgitt at han var desertert, død ung på reise fra Amsterdam

Barn 2.:

b. Anne Frøchen Lind f. 1722 k. 1738


8. WILLUM TOMASSEN ÅVE f. 1667 n. 1709 sk. 1711+

Refsland nr. 2a, matros i 1709

g.m. INGER RASMUSDTR.

" beretter hendis mand at være død i kongens tieniste og aldelis ingen handell eller næring har." - 1711


9. ERIK TOMASSEN ÅVE f. 1663 n. 1721

Refsland nr. 2b, kaltes Holen u/ S. Regedal i 1701, var i kongens tjeneste 1711 - 1713

g.m. ?

Barn : 

a. Nils f. 1706 Immerstein, husmenn nr. 2

b. Johanna n. fadder i 1735


10. KRISTOFFER RASMUSSEN f. 1679 d. 1707

Årstad, Egersund, sønn til Rasmus Kristoffersen Årstad og Ingeborg Jødelsdtr. "Strandsitter av ringe wilckor eller Næring" - 1701

g.1701.m. ANNE JOHANNESDTR. f. 1685 d.e. 1721

Egersund, datter til Johannes Assersen Damsgård og Guri Andersdtr.

     g.2.m. Hans Hansen Eeg, Egersud

Barn :   

a. Guri f. 1701 d. 1724

b. Rasmus f. 1703

c. Johannes f. 1706 Egersundstranden

     g.1.1735.m. Amalia Theophilia Theophilusdatter Schanche

     g.2.m.1742. Karen Olsdatter Sylvia


11. KRISTOFFER OLSEN ÅVE n. 1711 sk. 1755 +

Skipper, kaltes husmann under Mål i 1711, kaltes Kristen i 1736 - 1755.

Han kan være sønn til Ole Kristoffersen f.ca. 1671 på Lauland, sjømann og bosatt på Egersundstranden i 1701.

g.1734.m. GUNHILD BØRILDSDTR. f. 1684 d. 1770

     g.1.m. Åros nr. 11

Barn :

a. Marte f. 1725 ? ikke n. i 1755


bror

OLA OLSEN d. 1754

Skredder på Egersundstranden, kaltes "Juveneren" i 1725, altså ungkar

g.1725.m. MARGRETE JANSDTR. f. 1701 d.e. 1758

Kaltes "Kvinden" i 1725, og var vel derfor enke

Barn :   

a. Maren Skanke f. 1726 g.m. Petter Jakobsen Åse, Egersundstranden f. 1728

b. Susanne d. 1804 i Bergen 82 aar, kaltes Susanne Olsdtr. Lou ved bryluppet

     g.1762.m. enkemann Hans Allert Lange f. 1688 d. 1778 skomaker, Bergen

     Barn : a. Marte Margrete f. 1765 i Bergen

c. Sissel d. 1752

d. Kornelia f. 1740, ikke n. 1763, Sille (Elli?) ugift tjener i Bergen er nevnt i 1763

bror

TOLLAK OLSEN Egersundstrand f. 1711 d. 1763

Skredder, bodde i 1758 hos søsteren Ester på Egersundstranden

søster 

ESTER OLSDTR. f. 1707 d. 1764

g.1.1735.m. Mikkel Salomonsen Egersundstrand d. 1741

g.2.m. Aslak Torgersen Sestad, Egersund f. 1701

søster

MARTE MARGRETE OLSDTR.

g.m. Morten Kristensen, Flekkefjord, senere Feda


12. LARS NILSEN MIDTHAGEN f. 1711 d. 1773

Hauge nr. 19f, kaltes Løveland i 1743

g.1744.m. GJØA TORGERSDTR. f. 1707 d. 1797

Kaltes Løveland i 1743

"Udlagt til Barne Fader Lars Nielsen Løveland som hun siger sig at være forlovet med, indbyrdis, men hand er bortreyst" - 1743, men han kom tilbake og de giftet seg året etter

Barn :   

a. Guri f. 1743 UE d. 1743

b. Tønnes f. 1745, ikke n. 1770

c. dødfødt datter 1746

d. Helga f. 1747 gift på Immerstein, husmenn nr. 24

e. Tønnes f. 1749, d. 1749         

f. Nils f. 1750 d. 1751

g. Peder f. 1752 Gyland, husmenn nr. 6


13. TORMOD HANSEN ODDEN f. 1709 d. 1771

Årsvol nr. 7c, Marin soldat i 1735, Kalles Åve i 1749, Skolholt i 1736 - 1738, Skogsholen i 1743 - 1746 og 1771, Rekefjord i 1752 - 1759

g.1735.m. INGER SVENSDTR. f. 1712 d. 1786

Brambo nr. 8d ?

Barn :   

a. Hans f. 1736

b. Sven f. 1738 nr. 14

c. Ingeborg f. 1741, ikke n. 1758

d. Hans f. 1743 n. 1770

e. Tønnes Smith f. 1746 i Holland i 1770

f. Ingeborg f. 1749 d. 1759

g. Trine f. 1752 d. 1759

h. Kristian f. 1755 d. 1759


14. SVEN TORMODSEN SKOGSHOLEN f. 1738 d. 1792

nr. 13b, kalt

g.1784.m. INGER IVARSDTR. f. 1761

Hans barn :

a. Tønnes Andreas f. 1783 UE d. 1785 - mor Anne Olsdtr. Tverdal


15. TØNNES SIVERTSEN RØDLAND ÅVE f. 1757

Bodde i 1801 på Rødland, Vanse, i 1835 på Åve

g.m. TARJER LARSDTR. f. 1765

Barn :

a. G. Sofie f. 1806 n. 1835

b. Andreas Elias f. 1807 d. 1810


16. SIVERT TOBIAS LARSEN ÅVE f. 1803 d. 1856

Eik nr. 34d, matros, kaltes Skaråshagen i 1838 – 1840, Åve i 1842

g.1829.m. ANNE STÅLESDTR. f. 1802

Ø. Barstad nr. 53b, hampespinnerske i 1865

Barn :

a. Elisabet f. 1830 d. 1831 "døde plutselig, thi da foreldrene vognede befantes barnet at være død i Vuggen."

b. Sivert Tobias f. 1832

c. Lars f. 1834 Rekevik nr. 45

d. Serine f. 1836

e. Sofie Tobine f. 1838 tv.

f. Anne Oline f. 1838 tv.

     Barn : a. Sivert Andreas f. 1865 UE – far Torkel Torgersen Nede, Søredals prestegjeld

g. Johan Gotfred f. 1840 d. 1841

h. Johan Gotfred f. 1842 Rekevik nr. 58

i. Karoline f. 1848 tjener i Stavanger i 1865


17. OLA SAKARIAS ERIKSEN ÅVE f. 1805 d. 1896

Nørskår, Lista, tømmermann og fisker

g.m. ANTONETTE JONSDTR. f. 1811 d.f. 1896

Eie nr. 29d

Barn :

a. Karoline Tomine f. 1839 g.m. nr. 18

b. Johanne Bertine f. 1842 tv. Rekevik, husmenn nr. 9

c. dødfødt datter 1842 tv.


18. BERNT ANDREAS BJØRNSEN f. 1838 d.e. 1900

Hegdal, husmenn nr. 25e, sjømann, skipstømmermann, bodde på Rekefjord ladested

g.1864.m. KAROLINE TOMINE OLSDTR. f. 1839 d.e. 1900

nr. 17a

Barn :

a. Olava Andrea Emilie f. 1866

b. Bernhard August f. 1868

c. Berdine Kristine f. 1872

d. Hjalmar Joakim f. 1875 sjømann

e. Bjørn f. 1878 sjømann i 1900

f. Ola f. 1878 sjømann i 1900

g. Benjamin Kornelius f. 1881 d. 1883


19. OLA HENRIK GUNDERSEN f. 1846

Sjømann

g.1880.m. SINE ELISABET OLSDTR. f. 1860

Netland nr. 20a

     g.2.m. Kjelland nr. 26

Barn :

a. Gunnar f. 1881

b. Ola Henrik f. 1883